Commit 3dcb0fb4 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander
Browse files

Updated Swedish translation

parent 681cd5b9
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-18 22:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-07-18 22:51+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-29 10:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-07-29 10:14+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -386,90 +386,53 @@ msgstr "Okänd"
msgid "%d-bit"
msgstr "%d-bitars"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:564
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
msgstr[0] "%u byte"
msgstr[1] "%u byte"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:572
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:577
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:582
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:587
#, c-format
msgid "%.1f TB"
msgstr "%.1f TB"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:592
#, c-format
msgid "%.1f PB"
msgstr "%.1f PB"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:597
#, c-format
msgid "%.1f EB"
msgstr "%.1f EB"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:755
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:706
msgid "Unknown model"
msgstr "Okänd modell"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:838
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:789
msgid "The next login will attempt to use the standard experience."
msgstr "Nästa inloggning kommer att försöka att använda standardupplevelsen."
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:840
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:791
msgid "The next login will use the fallback mode intended for unsupported graphics hardware."
msgstr "Nästa inloggning kommer att använda fallback-läget som är tänkt för grafikmaskinvara som inte stöds."
#. translators: The hardware is not able to run GNOME 3's
#. * shell, so we use the GNOME "Fallback" session
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:882
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:833
msgctxt "Experience"
msgid "Fallback"
msgstr "Fallback"
#. translators: The hardware is able to run GNOME 3's
#. * shell, also called "Standard" experience
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:888
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:839
msgctxt "Experience"
msgid "Standard"
msgstr "Standard"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1028
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:979
#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1762
msgid "Section"
msgstr "Sektion"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1037
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:988
#: ../panels/info/info.ui.h:13
msgid "Overview"
msgstr "Översikt"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1043
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:994
#: ../panels/info/info.ui.h:2
msgid "Default Applications"
msgstr "Standardprogram"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1048
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:999
#: ../panels/info/info.ui.h:9
msgid "Graphics"
msgstr "Grafik"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1212
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1163
#, c-format
msgid "Version %s"
msgstr "Version %s"
......@@ -1288,12 +1251,13 @@ msgid "Printer;Queue;Print;Paper;Ink;Toner;"
msgstr "Skrivare;Kö;Skriv ut;Papper;Bläck;Toner;"
#: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:4
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:137
msgid "Printers"
msgstr "Skrivare"
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:1
msgid "A_ddress"
msgstr "A_dress"
msgid "A_ddress:"
msgstr "A_dress:"
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:2
msgid "Add a New Printer"
......@@ -1313,37 +1277,54 @@ msgstr "_Avbryt"
msgid "_Search by Address"
msgstr "Sö_k efter adress"
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:493
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:528
msgid "Getting devices..."
msgstr "Hämtar enheter..."
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1162
msgid "FirewallD is not running. Network printer detection needs services mdns, ipp, ipp-client and samba-client enabled on firewall."
msgstr "FirewallD är inte igång. Identifiering av nätverksskrivare kräver att tjänsterna mdns, ipp, ipp-client och samba-client är aktiverade i brandväggen."
#. Translators: Column of devices which can be installed
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:913
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:918
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1182
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1187
msgid "Devices"
msgstr "Enheter"
#. Translators: Local means local printers
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:943
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1212
msgctxt "printer type"
msgid "Local"
msgstr "Lokal"
#. Translators: Network means network printers
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:945
#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:1
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1214
msgctxt "printer type"
msgid "Network"
msgstr "Nätverk"
#. Translators: Device types column (network or local)
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:986
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1255
msgid "Device types"
msgstr "Enhetstyper"
#. Translators: Name of job which makes printer to autoconfigure itself
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1266
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1535
msgid "Automatic configuration"
msgstr "Automatisk konfiguration"
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1634
msgid "Opening firewall for mDNS connections"
msgstr "Öppnar brandväggen för mDNS-anslutningar"
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1643
msgid "Opening firewall for Samba connections"
msgstr "Öppnar brandväggen för Samba-anslutningar"
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1652
msgid "Opening firewall for IPP connections"
msgstr "Öppnar brandväggen för IPP-anslutningar"
#. Translators: This tab contains list of active print jobs of the selected printer
#: ../panels/printers/printers.ui.h:2
msgid "Active Print Jobs"
......@@ -1824,6 +1805,10 @@ msgstr "Stoppa accesspunkten och koppla från eventuella användare?"
msgid "_Stop Hotspot"
msgstr "_Stoppa accesspunkt"
#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:1
msgid "Network"
msgstr "Nätverk"
#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:2
msgid "Network settings"
msgstr "Nätverksinställningar"
......@@ -2086,18 +2071,18 @@ msgstr "Inställningar för strömhantering"
msgid "Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;"
msgstr "Ström;Sova;Vänteläge;Viloläge;Batteri;"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:153
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:160
msgid "Unknown time"
msgstr "Okänd tid"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:159
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:166
#, c-format
msgid "%i minute"
msgid_plural "%i minutes"
msgstr[0] "%i minut"
msgstr[1] "%i minuter"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:171
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:178
#, c-format
msgid "%i hour"
msgid_plural "%i hours"
......@@ -2106,54 +2091,54 @@ msgstr[1] "%i timmar"
#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:179
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:186
#, c-format
msgid "%i %s %i %s"
msgstr "%i %s %i %s"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:180
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:187
msgid "hour"
msgid_plural "hours"
msgstr[0] "timme"
msgstr[1] "timmar"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:181
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:188
msgid "minute"
msgid_plural "minutes"
msgstr[0] "minut"
msgstr[1] "minuter"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:253
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:260
msgid "Battery charging"
msgstr "Batteriet laddas upp"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:256
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:263
msgid "Battery discharging"
msgstr "Batteriet laddar ur"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:267
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:274
msgid "UPS charging"
msgstr "UPS laddar upp"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:270
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:277
msgid "UPS discharging"
msgstr "UPS laddar ur"
#. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:288
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:295
#, c-format
msgid "%s until charged (%.0lf%%)"
msgstr "%s tills uppladdat (%.0lf%%)"
#. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:294
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:301
#, c-format
msgid "%s until empty (%.0lf%%)"
msgstr "%s tills tomt (%.0lf%%)"
#. TRANSLATORS: %1 is a percentage value. Note: this string is only
#. * used when we don't have a time value
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:302
#: ../panels/power/cc-power-panel.c:309
#, c-format
msgid "%.0lf%% charged"
msgstr "%.0lf%% uppladdat"
......@@ -3822,29 +3807,29 @@ msgstr "A_nnat finger: "
msgid "_Right index finger"
msgstr "_Höger pekfinger"
#: ../shell/control-center.c:53
#: ../shell/control-center.c:54
msgid "Enable verbose mode"
msgstr "Aktivera informativt läge"
#: ../shell/control-center.c:54
#: ../shell/control-center.c:55
msgid "Show the overview"
msgstr "Visa översikten"
#: ../shell/control-center.c:55
#: ../shell/control-center.c:56
#: ../shell/control-center.c:57
#: ../shell/control-center.c:58
msgid "Show help options"
msgstr "Visa hjälpflaggor"
#: ../shell/control-center.c:58
#: ../shell/control-center.c:59
msgid "Panel to display"
msgstr "Panel att visa"
#: ../shell/control-center.c:80
#: ../shell/control-center.c:81
msgid "- System Settings"
msgstr "- Systeminställningar"
#: ../shell/control-center.c:88
#: ../shell/control-center.c:89
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -3866,6 +3851,30 @@ msgstr "Kontrollpanel"
msgid "_All Settings"
msgstr "_Alla inställningar"
#~ msgid "%u byte"
#~ msgid_plural "%u bytes"
#~ msgstr[0] "%u byte"
#~ msgstr[1] "%u byte"
#~ msgid "%.1f KB"
#~ msgstr "%.1f KB"
#~ msgid "%.1f MB"
#~ msgstr "%.1f MB"
#~ msgid "%.1f GB"
#~ msgstr "%.1f GB"
#~ msgid "%.1f TB"
#~ msgstr "%.1f TB"
#~ msgid "%.1f PB"
#~ msgstr "%.1f PB"
#~ msgid "%.1f EB"
#~ msgstr "%.1f EB"
#~ msgid "Current network location"
#~ msgstr "Aktuell nätverksplats"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment