Commit 33fac4bb authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

parent dddee903
......@@ -8,10 +8,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center 3.23.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"control-center&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-05 08:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-05 19:59+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-30 07:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-30 07:13+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
......@@ -1245,6 +1244,10 @@ msgstr "Panel;Prosjektor;xrandr;Skjerm;Oppløsning;Oppdater;Skjerm;"
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjent"
#. translators: This is the name of the OS, followed by the type
#. * of architecture and the build id, for example:
#. * "Fedora 18 (Spherical Cow) 64-bit (Build ID: xyz)" or
#. * "Ubuntu (Oneric Ocelot) 32-bit (Build ID: jki)"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:510
#, c-format
msgid "%s %d-bit (Build ID: %s)"
......@@ -1255,6 +1258,9 @@ msgstr "%s %d-bit (Bygg-ID: %s)"
msgid "%d-bit (Build ID: %s)"
msgstr "%d-bit (bygg-ID: %s)"
#. translators: This is the name of the OS, followed by the type
#. * of architecture, for example:
#. * "Fedora 18 (Spherical Cow) 64-bit" or "Ubuntu (Oneric Ocelot) 32-bit"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:520
#, c-format
msgid "%s %d-bit"
......@@ -1736,7 +1742,7 @@ msgstr "Sett snarvei"
msgid "Enter new shortcut to change <b>%s</b>."
msgstr "Oppgi ny snarvei for å endre <b>%s</b>."
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-shortcut-editor.c:945
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-shortcut-editor.c:949
msgid "Add Custom Shortcut"
msgstr "Legg til egendefinert snarvei"
......@@ -2797,6 +2803,7 @@ msgstr "Gruppepassord"
#: ../panels/network/network-vpn.ui.h:5
#: ../panels/printers/authentication-dialog.ui.h:4
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:13
msgid "Username"
msgstr "Brukernavn"
......@@ -2942,6 +2949,7 @@ msgstr "Type sikkerhet"
#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:63
#: ../panels/printers/authentication-dialog.ui.h:5
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:14
#: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:9
msgid "Password"
msgstr "Passord"
......@@ -3517,7 +3525,8 @@ msgstr "mangler wep-nøkkel"
#: ../panels/network/wireless-security/ws-wep-key.c:116
#, c-format
msgid "invalid wep-key: key with a length of %zu must contain only hex-digits"
msgstr "ugyldig wep-nøkkel: nøkkel med lengde %zu må kun inneholde heksadesimale tall"
msgstr ""
"ugyldig wep-nøkkel: nøkkel med lengde %zu må kun inneholde heksadesimale tall"
#: ../panels/network/wireless-security/ws-wep-key.c:124
#, c-format
......@@ -3617,21 +3626,28 @@ msgstr "Lydv_arsel"
#: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:5
msgctxt "notifications"
msgid "Notification _Banners"
msgstr "_Varslingslinjer"
msgid "Notification _Popups"
msgstr "_Varslinger"
#: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:6
msgid ""
"Notifications will continue to appear in the notification list when popups "
"are disabled."
msgstr ""
#. Banners here refers to message tray notifications in the middle of the screen.
#: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:7
#. Popups here refers to message tray notifications in the middle of the screen.
#: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:8
#, fuzzy
msgctxt "notifications"
msgid "Show Message _Content in Banners"
msgid "Show Message _Content in Popups"
msgstr "Vis _meldingsinnhold på varslingslinjer"
#: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:8
#: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:9
msgctxt "notifications"
msgid "_Lock Screen Notifications"
msgstr "Vars_linger på låseskjerm"
#: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:9
#: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:10
msgctxt "notifications"
msgid "Show Message C_ontent on Lock Screen"
msgstr "Vis meldingsinnh_old på låseskjerm"
......@@ -3651,8 +3667,9 @@ msgid "Notifications;Banner;Message;Tray;Popup;"
msgstr "Varslinger;Banner;Melding;Trau;Oppsprett;"
#: ../panels/notifications/notifications.ui.h:1
msgid "Notification _Banners"
msgstr "_Varslingslinjer"
#, fuzzy
msgid "Notification _Popups"
msgstr "_Varslinger"
#: ../panels/notifications/notifications.ui.h:2
msgid "_Lock Screen Notifications"
......@@ -4082,6 +4099,7 @@ msgid "Authenticate"
msgstr "Autentiser"
#: ../panels/printers/authentication-dialog.ui.h:6
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:11
msgid "Authentication Required"
msgstr "Autentisering kreves"
......@@ -4297,11 +4315,11 @@ msgstr "Ingen aktive utskriftsjobber"
#. Translators: This is the title presented at top of the dialog.
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:2
#: ../panels/printers/printers.ui.h:1
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:380
msgid "Add Printer"
msgstr "Legg til skriver"
#. Translators: This button opens authentication dialog for selected server.
#. Translators: This buttons submits the credentials for the selected server.
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:6
msgid "_Unlock"
msgstr "Lås _opp"
......@@ -4316,6 +4334,10 @@ msgstr "Fant ingen skrivere"
msgid "Enter a network address or search for a printer"
msgstr "Skriv inn en nettverksadresse, eller søk etter en skriver"
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:12
msgid "Enter username and password to view printers on Print Server."
msgstr "Oppgi brukernavn og passord for å se skrivere på utskriftstjener."
#: ../panels/printers/options-dialog.ui.h:1
msgid "Loading options…"
msgstr "Laster alternativer …"
......@@ -4430,44 +4452,60 @@ msgctxt "Printer jobs dialog title"
msgid "%s — Active Jobs"
msgstr "%s – Aktive jobber"
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:733
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:395
msgid "Unlock Print Server"
msgstr "Lås opp utskriftstjener"
#. Translators: Samba server needs authentication of the user to show list of its printers.
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:399
#, c-format
msgid "Unlock %s."
msgstr "Lås opp %s."
#. Translators: Samba server needs authentication of the user to show list of its printers.
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:404
#, c-format
msgid "Enter username and password to view printers on %s."
msgstr "Oppgi brukernavn og passord for å vise skrivere på %s."
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:851
msgid "Searching for Printers"
msgstr "Søker etter skrivere"
#. Translators: The found device is a printer connected via USB
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1657
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1774
msgid "USB"
msgstr "USB"
#. Translators: The found device is a printer connected via serial port
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1662
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1779
msgid "Serial Port"
msgstr "Seriellport"
#. Translators: The found device is a printer connected via parallel port
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1669
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1786
msgid "Parallel Port"
msgstr "Parallellport"
#. Translators: The found device is a printer connected via Bluetooth
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1674
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1791
msgid "Bluetooth"
msgstr "Bluetooth"
#. Translators: Location of found network printer (e.g. Kitchen, Reception)
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1711
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1828
#, c-format
msgid "Location: %s"
msgstr "Plassering: %s"
#. Translators: Network address of found printer
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1716
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1833
#, c-format
msgid "Address: %s"
msgstr "Adresse: %s"
#. Translators: This item is a server which needs authentication to show its printers
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1745
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1862
msgid "Server requires authentication"
msgstr "Tjener krever autentisering"
......@@ -4600,12 +4638,10 @@ msgstr "Produsent"
msgid "Driver"
msgstr "Driver"
#. Translators: Samba server needs authentication of the user to show list of its printers.
#: ../panels/printers/pp-samba.c:227
#, c-format
msgid "Enter your username and password to view printers available on %s."
msgstr ""
"Oppgi brukernavn og passord for å vise skrivere som er tilgjengelig på %s."
#: ../panels/printers/printers.ui.h:1
msgctxt "button"
msgid "Add Printer"
msgstr "Legg til skriver"
#: ../panels/printers/printers.ui.h:2
msgid "Remove Printer"
......@@ -5202,7 +5238,8 @@ msgid ""
"Shell command:\n"
"<a href=\"ssh %s\">ssh %s</a>"
msgstr ""
"Når ekstern pålogging er aktivert kan eksterne brukere koble seg til med Secure Shell-kommandoen:\n"
"Når ekstern pålogging er aktivert kan eksterne brukere koble seg til med "
"Secure Shell-kommandoen:\n"
"<a href=\"ssh %s\">ssh %s</a>"
#: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:687
......@@ -5210,7 +5247,9 @@ msgstr ""
msgid ""
"Screen sharing allows remote users to view or control your screen by "
"connecting to <a href=\"vnc://%s\">vnc://%s</a>"
msgstr "Skjermdeling lar eksterne brukere se eller kontrollere din skjerm ved å koble til <a href=\"vnc://%s\">vnc://%s</a>"
msgstr ""
"Skjermdeling lar eksterne brukere se eller kontrollere din skjerm ved å "
"koble til <a href=\"vnc://%s\">vnc://%s</a>"
#: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:799
msgid "Copy"
......@@ -5563,7 +5602,10 @@ msgstr "Gjør det lettere å se, høre, skrive og peke og klikke"
msgid ""
"Keyboard;Mouse;a11y;Accessibility;Contrast;Zoom;Screen;Reader;text;font;size;"
"AccessX;Sticky;Keys;Slow;Bounce;Mouse;Double;click;Delay;Assist;"
msgstr "Tastatur;Mus;a11y;Tilgjengelighet;Kontrast;Zoom;Skjerm;Leser;tekst;skrift;størrelse;AccessX;Klebrige;Taster;Trege;Sprett;Mus;Dobbelt;klikk;Pause;Assister;"
msgstr ""
"Tastatur;Mus;a11y;Tilgjengelighet;Kontrast;Zoom;Skjerm;Leser;tekst;skrift;"
"størrelse;AccessX;Klebrige;Taster;Trege;Sprett;Mus;Dobbelt;klikk;Pause;"
"Assister;"
#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:1
msgid "_Always Show Universal Access Menu"
......@@ -6077,7 +6119,10 @@ msgid ""
"Enterprise login allows an existing centrally managed user account to be "
"used on this device. You can also use this account to access company "
"resources on the internet."
msgstr "Bedriftspålogging lar deg bruke en eksisterende og sentralt håndtert brukerkoknto på denne enheten. Du kan også bruke denne kontoen til å aksessere bedriftsressurser på internett."
msgstr ""
"Bedriftspålogging lar deg bruke en eksisterende og sentralt håndtert "
"brukerkoknto på denne enheten. Du kan også bruke denne kontoen til å "
"aksessere bedriftsressurser på internett."
#: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:15
#: ../panels/user-accounts/data/join-dialog.ui.h:9
......@@ -6793,6 +6838,10 @@ msgstr "Klarte ikke å kontakte kontotjenesten"
msgid "Please make sure that the AccountService is installed and enabled."
msgstr "Sjekk at kontotjenesten er installert og aktivert."
#. Translator comments:
#. * We split the line in 2 here to "make it look good", as there's
#. * no good way to do this in GTK+ for tooltips. See:
#. * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=657168
#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1304
msgid ""
"To make changes,\n"
......@@ -7041,7 +7090,8 @@ msgstr "Fant ingen penn"
#: ../panels/wacom/wacom-stylus-page.ui.h:7
msgid "Please move your stylus to the proximity of the tablet to configure it"
msgstr "Vennligst flytt pennen din i nærhet av tegnebrettet for å konfigurere det"
msgstr ""
"Vennligst flytt pennen din i nærhet av tegnebrettet for å konfigurere det"
#: ../panels/wacom/wacom-stylus-page.ui.h:10
msgid "Eraser Pressure Feel"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment