Commit 01edbf3f authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky
Browse files

Updated Czech translation

parent ef711567
Pipeline #11767 passed with stages
in 6 minutes and 23 seconds
......@@ -24,8 +24,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-control-center/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-19 13:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-04 14:13+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-16 18:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-17 13:11+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -222,7 +222,7 @@ msgstr "Vypněte přepínač režimu „letadlo“, aby se povolilo Bluetooth."
#. Translators: The found device is a printer connected via Bluetooth
#: panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in:3
#: panels/network/network.ui:101 panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1816
#: panels/network/network.ui:101 panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1832
msgid "Bluetooth"
msgstr "Bluetooth"
......@@ -1704,8 +1704,8 @@ msgstr "Spouštěče"
msgid "Launch help browser"
msgstr "Spustit prohlížeč nápovědy"
#: panels/keyboard/01-launchers.xml.in:6 shell/cc-window.c:237
#: shell/cc-window.c:773 shell/gnome-control-center.desktop.in.in:3
#: panels/keyboard/01-launchers.xml.in:6 shell/cc-window.c:279
#: shell/cc-window.c:847 shell/gnome-control-center.desktop.in.in:3
#: shell/window.ui:125
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"
......@@ -2124,7 +2124,7 @@ msgid "Single click, secondary button"
msgstr "Kliknutí, vedlejší tlačítko"
#. add proxy to device list
#: panels/network/cc-network-panel.c:581
#: panels/network/cc-network-panel.c:583
msgid "Network proxy"
msgstr "Proxy sítě"
......@@ -2132,17 +2132,17 @@ msgstr "Proxy sítě"
#. * window for vpn connections, it is also used to display
#. * vpn connections in the device list.
#.
#: panels/network/cc-network-panel.c:717 panels/network/net-vpn.c:167
#: panels/network/cc-network-panel.c:719 panels/network/net-vpn.c:167
#: panels/network/net-vpn.c:296
#, c-format
msgid "%s VPN"
msgstr "VPN %s"
#: panels/network/cc-network-panel.c:781 panels/network/wifi.ui:282
#: panels/network/cc-network-panel.c:783 panels/network/wifi.ui:282
msgid "Oops, something has gone wrong. Please contact your software vendor."
msgstr "Problém, něco se stalo špatně. Kontaktujte prosím vyrobce softwaru."
#: panels/network/cc-network-panel.c:787
#: panels/network/cc-network-panel.c:789
msgid "NetworkManager needs to be running."
msgstr "Je zapotřebí, aby běžel program NetworkManager."
......@@ -2297,7 +2297,7 @@ msgid "Remove VPN"
msgstr "Odebrat VPN"
#: panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:334
#: panels/network/network-wifi.ui:1456 shell/cc-window.c:229
#: panels/network/network-wifi.ui:1456 shell/cc-window.c:271
#: shell/panel-list.ui:103
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"
......@@ -4196,7 +4196,7 @@ msgid "_When the Power Button is pressed"
msgstr "_Když je zmáčknuto vypínací tlačítko"
#: panels/power/cc-power-panel.c:2533 panels/thunderbolt/cc-bolt-panel.ui:466
#: panels/thunderbolt/cc-bolt-panel.ui:525 shell/cc-window.c:233
#: panels/thunderbolt/cc-bolt-panel.ui:525 shell/cc-window.c:275
#: shell/panel-list.ui:45
msgid "Devices"
msgstr "Zařízení"
......@@ -4314,19 +4314,19 @@ msgstr "Ověření totožnosti"
#. Translators: This is a username on a print server.
#: panels/printers/authentication-dialog.ui:80
#: panels/printers/jobs-dialog.ui:57 panels/printers/new-printer-dialog.ui:361
#: panels/printers/jobs-dialog.ui:57 panels/printers/new-printer-dialog.ui:362
msgid "Username"
msgstr "Uživatelské jméno"
#. Translators: This is a password needed for printing.
#: panels/printers/authentication-dialog.ui:96
#: panels/printers/jobs-dialog.ui:70 panels/printers/new-printer-dialog.ui:382
#: panels/printers/jobs-dialog.ui:70 panels/printers/new-printer-dialog.ui:383
#: panels/user-accounts/data/account-dialog.ui:240
msgid "Password"
msgstr "Heslo"
#: panels/printers/authentication-dialog.ui:139
#: panels/printers/new-printer-dialog.ui:336
#: panels/printers/new-printer-dialog.ui:337
msgid "Authentication Required"
msgstr "Požadováno ověření totožnosti"
......@@ -4433,16 +4433,16 @@ msgid "_Unlock"
msgstr "Odemkno_ut"
#. Translators: No printers were detected
#: panels/printers/new-printer-dialog.ui:210
#: panels/printers/new-printer-dialog.ui:211
msgid "No Printers Found"
msgstr "Žádná tiskárna nebyla nalezena"
#. Translators: The entered text should contain network address of a printer or a text which will filter found devices (their names and locations)
#: panels/printers/new-printer-dialog.ui:283
#: panels/printers/new-printer-dialog.ui:284
msgid "Enter a network address or search for a printer"
msgstr "Zadejte síťovou adresu tiskárny nebo ji vyhledejte"
#: panels/printers/new-printer-dialog.ui:352
#: panels/printers/new-printer-dialog.ui:353
msgid "Enter username and password to view printers on Print Server."
msgstr ""
"Chcete-li vidět tiskárny z tiskového serveru, zadejte uživatelské jméno a "
......@@ -4625,39 +4625,39 @@ msgid "Enter username and password to view printers on %s."
msgstr ""
"Chcete-li vidět tiskárny ze serveru %s, zadejte uživatelské jméno a heslo."
#: panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:876
#: panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:892
msgid "Searching for Printers"
msgstr "Vyhledávají se tiskárny"
#. Translators: The found device is a printer connected via USB
#: panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1799
#: panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1815
msgid "USB"
msgstr "USB"
#. Translators: The found device is a printer connected via serial port
#: panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1804
#: panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1820
msgid "Serial Port"
msgstr "Sériový port"
#. Translators: The found device is a printer connected via parallel port
#: panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1811
#: panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1827
msgid "Parallel Port"
msgstr "Paralelní port"
#. Translators: Location of found network printer (e.g. Kitchen, Reception)
#: panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1853
#: panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1869
#, c-format
msgid "Location: %s"
msgstr "Umístění: %s"
#. Translators: Network address of found printer
#: panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1858
#: panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1874
#, c-format
msgid "Address: %s"
msgstr "Adresa: %s"
#. Translators: This item is a server which needs authentication to show its printers
#: panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1887
#: panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1903
msgid "Server requires authentication"
msgstr "Server požaduje ověření totožnosti"
......@@ -5477,7 +5477,7 @@ msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"
#. Label
#: panels/sharing/cc-sharing-networks.c:305
#: panels/sharing/cc-sharing-networks.c:307
msgid "No networks selected for sharing"
msgstr "Nebyly zvoleny žádné sítě pro sdílení"
......@@ -6985,29 +6985,29 @@ msgid "Should match the web address of your login provider."
msgstr ""
"Mělo by se shodovat s webovou adresou poskytovatele vašeho přihlašování."
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:229
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:228
msgid "Failed to add account"
msgstr "Přidání účtu selhalo"
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:462
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:461
msgid "Passwords do not match."
msgstr "Hesla si neodpovídají."
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:717
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:763
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:784
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:716
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:762
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:783
msgid "Failed to register account"
msgstr "Registrace účtu selhala"
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:907
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:906
msgid "No supported way to authenticate with this domain"
msgstr "Ověření s touto doménou není podporováno"
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:980
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:979
msgid "Failed to join domain"
msgstr "Připojení k doméně selhalo"
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1041
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1040
msgid ""
"That login name didn’t work.\n"
"Please try again."
......@@ -7015,7 +7015,7 @@ msgstr ""
"Toto přihlašovací jméno nefunguje.\n"
"Zkuste to, prosím, znovu."
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1048
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1047
msgid ""
"That login password didn’t work.\n"
"Please try again."
......@@ -7023,11 +7023,11 @@ msgstr ""
"Toto přihlašovací heslo nefunguje.\n"
"Zkuste to, prosím, znovu."
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1056
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1055
msgid "Failed to log into domain"
msgstr "Přihlášení do domény selhalo"
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1114
#: panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1113
msgid "Unable to find the domain. Maybe you misspelled it?"
msgstr "Nelze najít doménu. Nemáte v názvu překlep?"
......@@ -7211,26 +7211,25 @@ msgstr "Hesla si neodpovídají."
msgid "Browse for more pictures"
msgstr "Procházet další obrázky"
#: panels/user-accounts/um-realm-manager.c:350
#: panels/user-accounts/um-realm-manager.c:310
msgid "Cannot automatically join this type of domain"
msgstr "Nelze se automaticky připojit k tomuto typu domény"
#: panels/user-accounts/um-realm-manager.c:413
#, c-format
#: panels/user-accounts/um-realm-manager.c:313
msgid "No such domain or realm found"
msgstr "Doména nebyla nalezena"
#: panels/user-accounts/um-realm-manager.c:815
#: panels/user-accounts/um-realm-manager.c:829
#: panels/user-accounts/um-realm-manager.c:735
#: panels/user-accounts/um-realm-manager.c:749
#, c-format
msgid "Cannot log in as %s at the %s domain"
msgstr "Nelze se přihlásit jako „%s“ v doméně „%s“"
#: panels/user-accounts/um-realm-manager.c:821
#: panels/user-accounts/um-realm-manager.c:741
msgid "Invalid password, please try again"
msgstr "Neplatné heslo, zkuste to, prosím, znovu"
#: panels/user-accounts/um-realm-manager.c:834
#: panels/user-accounts/um-realm-manager.c:754
#, c-format
msgid "Couldn’t connect to the %s domain: %s"
msgstr "Nelze se připojit k doméně „%s“: %s"
......@@ -7725,6 +7724,16 @@ msgstr ""
"Nerozpoznané hodnoty budou ignorovány a v takovém případě bude vybrán první "
"panel v seznamu."
#: shell/org.gnome.ControlCenter.gschema.xml:13
msgid "Show warning when running a development build of Settings"
msgstr "Zobrazit varování při spuštění vývojové sestavení"
#: shell/org.gnome.ControlCenter.gschema.xml:14
msgid ""
"Whether Settings should show a warning when running a development build."
msgstr ""
"Zda mají Nastavení zobrazit varování, když je spuštěno vývojové sestavení."
#: shell/panel-list.ui:195
msgid "No results found"
msgstr "Nebyly nalezeny žádné výsledky"
......@@ -7733,6 +7742,19 @@ msgstr "Nebyly nalezeny žádné výsledky"
msgid "All Settings"
msgstr "Všechna nastavení"
#: shell/window.ui:235
msgid "Warning: Development Version"
msgstr "Varování: Vývojová verze"
#: shell/window.ui:236
msgid ""
"This version of Settings should only be used for development purposes. You "
"may experience incorrect system behavior, data loss, and other unexpected "
"issues. "
msgstr ""
"Tato verze Nastavení by se měla používat jen pro účely vývoje. Můžete s ní "
"narazit na nesprávné chování systému, ztrátu dat a další neočekávané chování."
#. translators:
#. * The number of sound outputs on a particular device
#: subprojects/gvc/gvc-mixer-control.c:1873
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment