Commit 0e5089ee authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent ff97ab45
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-commander\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-commander/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-30 10:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-31 13:57+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-14 07:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-14 14:02+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -1360,10 +1360,18 @@ msgstr ""
"Ta opcja określa, ile bajtów wyświetlać w jednym wierszu w trybie binarnym."
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:998
msgid "Metadata view"
msgstr "Widok metadanych"
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:999
msgid "This option defines if metadata should be visible."
msgstr "Ta opcja określa, czy metadane mają być widoczne."
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1005
msgid "Horizontal offset"
msgstr "Przesunięcie poziome"
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:999
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1006
msgid ""
"This option defines the visual offset of the internal file viewer in "
"horizontal direction."
......@@ -1371,11 +1379,11 @@ msgstr ""
"Ta opcja określa wizualne przesunięcie wewnętrznej przeglądarki plików "
"w kierunku poziomym."
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1005
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1012
msgid "Vertical offset"
msgstr "Przesunięcie pionowe"
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1006
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1013
msgid ""
"This option defines the visual offset of the internal file viewer in "
"vertical direction."
......@@ -1383,27 +1391,27 @@ msgstr ""
"Ta opcja określa wizualne przesunięcie wewnętrznej przeglądarki plików "
"w kierunku pionowym."
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1012
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1019
msgid "Window width"
msgstr "Szerokość okna"
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1013
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1020
msgid "The width of the internal file viewer window."
msgstr "Szerokość okna wewnętrznej przeglądarki plików."
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1019
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1026
msgid "Window height"
msgstr "Wysokość okna"
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1020
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1027
msgid "The height of the internal file viewer window."
msgstr "Wysokość okna wewnętrznej przeglądarki plików."
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1026
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1033
msgid "Search pattern for text"
msgstr "Wzór wyszukiwania tekstu"
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1027
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1034
msgid ""
"This string array stores the history of text searches within the internal "
"file viewer."
......@@ -1411,11 +1419,11 @@ msgstr ""
"Ta macierz ciągów przechowuje historię wyszukiwań tekstu w wewnętrznej "
"przeglądarce plików."
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1033
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1040
msgid "Search pattern for hex values"
msgstr "Wzór wyszukiwania dla wartości szesnastkowych"
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1034
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1041
msgid ""
"This string array stores the history of searches for hex values within the "
"internal file viewer."
......@@ -1423,19 +1431,19 @@ msgstr ""
"Ta macierz ciągów przechowuje historię wyszukiwań wartości szesnastkowych "
"w wewnętrznej przeglądarce plików."
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1042
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1049
msgid "File suffix"
msgstr "Przyrostek pliku"
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1043
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1050
msgid "Default file suffix of archives created with the File Roller plugin."
msgstr "Domyślny przyrostek archiwów tworzonych za pomocą wtyczki File Roller."
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1049
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1056
msgid "Prefix pattern"
msgstr "Wzorzec przedrostka"
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1050
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1057
msgid ""
"The prefix pattern is used to build up the name for an archive created with "
"the File Roller plugin."
......@@ -1443,11 +1451,11 @@ msgstr ""
"Wzorzec przedrostka używany do tworzenia nazw archiwów tworzonych za pomocą "
"wtyczki File Roller."
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1058
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1065
msgid "Automatically loaded plugins"
msgstr "Automatycznie wczytywane wtyczki"
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1059
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:1066
msgid ""
"This is the list of automatically loaded plugins, whereas each entry "
"represents the file name of the plugin."
......@@ -1943,12 +1951,12 @@ msgid "Access permissions"
msgstr "Uprawnienia dostępu"
#: src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:616
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1611
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1348
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:617
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1612
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1349
msgid "Metadata namespace"
msgstr "Przestrzeń nazw metadanych"
......@@ -1961,35 +1969,35 @@ msgstr "Przestrzeń nazw metadanych"
#: src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:624
#: src/dialogs/gnome-cmd-manage-bookmarks-dialog.cc:244
#: src/dialogs/gnome-cmd-remote-dialog.cc:353
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1619 src/plugin_manager.cc:417
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1356 src/plugin_manager.cc:417
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:327
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:625
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1620
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1357
msgid "Tag name"
msgstr "Nazwa etykiety"
#: src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:627
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1622
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1359
msgid "Value"
msgstr "Wartość"
#: src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:628
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1623
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1360
msgid "Tag value"
msgstr "Wartość etykiety"
#: src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:630
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1625 src/tags/gnome-cmd-tags.cc:171
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1362 src/tags/gnome-cmd-tags.cc:171
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:322 src/tags/gnome-cmd-tags.cc:424
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:535
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#: src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:631
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1626
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1363
msgid "Metadata tag description"
msgstr "Opis etykiety metadanych"
......@@ -3808,8 +3816,7 @@ msgstr "_Katalog"
msgid "_Text File"
msgstr "_Plik tekstowy"
#. File Menu
#: src/gnome-cmd-main-menu.cc:302 src/intviewer/viewer-window.cc:1014
#: src/gnome-cmd-main-menu.cc:302 src/intviewer/viewer-window.cc:594
msgid "_File"
msgstr "_Plik"
......@@ -3917,7 +3924,7 @@ msgstr "_Przywróć zaznaczenie"
msgid "_Compare Directories"
msgstr "_Porównaj katalogi"
#: src/gnome-cmd-main-menu.cc:343 src/intviewer/viewer-window.cc:1017
#: src/gnome-cmd-main-menu.cc:343 src/intviewer/viewer-window.cc:608
msgid "_View"
msgstr "W_idok"
......@@ -3969,7 +3976,7 @@ msgstr "Pliki zapasowe"
msgid "Horizontal Orientation"
msgstr "Orientacja pozioma"
#: src/gnome-cmd-main-menu.cc:368 src/intviewer/viewer-window.cc:1028
#: src/gnome-cmd-main-menu.cc:368 src/intviewer/viewer-window.cc:673
msgid "_Settings"
msgstr "_Ustawienia"
......@@ -4013,7 +4020,7 @@ msgstr "_Wtyczki"
msgid "_Configure Plugins…"
msgstr "S_konfiguruj wtyczki…"
#: src/gnome-cmd-main-menu.cc:395 src/intviewer/viewer-window.cc:1033
#: src/gnome-cmd-main-menu.cc:395 src/intviewer/viewer-window.cc:692
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
......@@ -4021,7 +4028,7 @@ msgstr "Pomo_c"
msgid "_Documentation"
msgstr "_Dokumentacja"
#: src/gnome-cmd-main-menu.cc:397 src/intviewer/viewer-window.cc:1002
#: src/gnome-cmd-main-menu.cc:397 src/intviewer/viewer-window.cc:694
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Skróty klawiszowe"
......@@ -4680,12 +4687,12 @@ msgid "Find"
msgstr "Znajdź"
#. Search mode radio buttons
#: src/intviewer/search-dlg.cc:273 src/intviewer/viewer-window.cc:818
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1020
#: src/intviewer/search-dlg.cc:273 src/intviewer/viewer-window.cc:600
#: src/intviewer/viewer-window.cc:617
msgid "_Text"
msgstr "_Tekst"
#: src/intviewer/search-dlg.cc:274 src/intviewer/viewer-window.cc:826
#: src/intviewer/search-dlg.cc:274 src/intviewer/viewer-window.cc:602
msgid "_Hexadecimal"
msgstr "_Szesnastkowo"
......@@ -4730,111 +4737,199 @@ msgstr "(dopasowanie do okna)"
msgid "_Copy selection"
msgstr "S_kopiuj zaznaczenie"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:808
#: src/intviewer/viewer-window.cc:595
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:822
#: src/intviewer/viewer-window.cc:601
msgid "_Binary"
msgstr "_Binarnie"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:830 src/intviewer/viewer-window.cc:1025
#: src/intviewer/viewer-window.cc:603 src/intviewer/viewer-window.cc:663
msgid "_Image"
msgstr "_Obraz"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:835
#: src/intviewer/viewer-window.cc:609
msgid "_Zoom In"
msgstr "_Przybliż"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:839
msgid "Zoom _Out"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:610
msgid "_Zoom Out"
msgstr "O_ddal"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:843
#: src/intviewer/viewer-window.cc:611
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Zwykły rozmiar"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:847
msgid "Best _Fit"
msgstr "Najlepsze _dopasowanie"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:612
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Najlepsze dopasowanie"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:857
#: src/intviewer/viewer-window.cc:618
msgid "_Copy Text Selection"
msgstr "S_kopiuj zaznaczenie"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:861
#: src/intviewer/viewer-window.cc:619
msgid "Find…"
msgstr "Znajdź…"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:865
#: src/intviewer/viewer-window.cc:620
msgid "Find Next"
msgstr "Znajdź następne"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:869
#: src/intviewer/viewer-window.cc:621
msgid "Find Previous"
msgstr "Znajdź poprzednie"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:874
#: src/intviewer/viewer-window.cc:622
msgid "_Encoding"
msgstr "_Kodowanie"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:627
msgid "_Wrap lines"
msgstr "_Zawijanie wierszy"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:879
msgid "_Encoding"
msgstr "_Kodowanie"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:632
msgid "_UTF-8"
msgstr "_UTF-8"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:633
msgid "English (US-_ASCII)"
msgstr "angielskie (US-_ASCII)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:634
msgid "Terminal (CP437)"
msgstr "terminala (CP437)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:635
msgid "Arabic (ISO-8859-6)"
msgstr "arabskie (ISO-8859-6)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:636
msgid "Arabic (Windows, CP1256)"
msgstr "arabskie (Windows, CP1256)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:637
msgid "Arabic (Dos, CP864)"
msgstr "arabskie (DOS, CP864)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:638
msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
msgstr "bałtyckie (ISO-8859-4)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:639
msgid "Central European (ISO-8859-2)"
msgstr "środkowoeuropejskie (ISO-8859-2)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:640
msgid "Central European (CP1250)"
msgstr "środkowoeuropejskie (CP1250)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:641
msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
msgstr "cyrylica (ISO-8859-5)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:642
msgid "Cyrillic (CP1251)"
msgstr "cyrylica (CP1251)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:643
msgid "Greek (ISO-8859-7)"
msgstr "greckie (ISO-8859-7)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:644
msgid "Greek (CP1253)"
msgstr "greckie (CP1253)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:920
#: src/intviewer/viewer-window.cc:645
msgid "Hebrew (Windows, CP1255)"
msgstr "hebrajskie (Windows, CP1255)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:646
msgid "Hebrew (Dos, CP862)"
msgstr "hebrajskie (DOS, CP862)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:647
msgid "Hebrew (ISO-8859-8)"
msgstr "hebrajskie (ISO-8859-8)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:648
msgid "Latin 9 (ISO-8859-15)"
msgstr "alfabet łaciński 9 (ISO-8859-15)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:649
msgid "Maltese (ISO-8859-3)"
msgstr "maltańskie (ISO-8859-3)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:650
msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
msgstr "tureckie (ISO-8859-9)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:651
msgid "Turkish (CP1254)"
msgstr "tureckie (CP1254)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:652
msgid "Western (CP1252)"
msgstr "zachodnie (CP1252)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:653
msgid "Western (ISO-8859-1)"
msgstr "zachodnie (ISO-8859-1)"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:658
msgid "Show Metadata _Tags"
msgstr "Wyświetl _metadane obrazu"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:926
msgid "_Rotate Clockwise"
msgstr "O_bróć w prawo"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:664
msgid "Rotate Clockwise"
msgstr "Obróć w prawo"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:931
#: src/intviewer/viewer-window.cc:665
msgid "Rotate Counter Clockwis_e"
msgstr "Ob_róć w lewo"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:936
msgid "_Rotate 180°"
msgstr "O_bróć o 180°"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:666
msgid "Rotate 180°"
msgstr "Obróć o 180°"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:941
#: src/intviewer/viewer-window.cc:667
msgid "Flip _Vertical"
msgstr "Odwróć p_ionowo"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:946
#: src/intviewer/viewer-window.cc:668
msgid "Flip _Horizontal"
msgstr "Odwróć p_oziomo"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:956
#: src/intviewer/viewer-window.cc:674
msgid "_Binary Mode"
msgstr "Tryb _binarny"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:962
msgid "_Hexadecimal Offset"
msgstr "Pozycja _szesnastkowa"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:968
#: src/intviewer/viewer-window.cc:675
msgid "_Save Current Settings"
msgstr "_Zapisz bieżące ustawienia"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:978
#: src/intviewer/viewer-window.cc:680
msgid "_Hexadecimal Offset"
msgstr "Pozycja _szesnastkowa"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:685
msgid "_20 chars/line"
msgstr "_20 znaków/wiersz"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:983
#: src/intviewer/viewer-window.cc:686
msgid "_40 chars/line"
msgstr "_40 znaków/wiersz"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:988
#: src/intviewer/viewer-window.cc:687
msgid "_80 chars/line"
msgstr "_80 znaków/wiersz"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:997
#: src/intviewer/viewer-window.cc:693
msgid "Quick _Help"
msgstr "Szybka pomo_c"
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1271
#: src/intviewer/viewer-window.cc:1002
#, c-format
msgid "Pattern “%s” was not found"
msgstr "Nie odnaleziono wzorca „%s”"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment