Commit f6d8164d authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent ee825cf6
......@@ -21,8 +21,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"builder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-16 20:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-17 15:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-04-09 21:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-10 01:24+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr[1] "Omkring %u år siden"
#: contrib/egg/egg-file-chooser-entry.c:100
#: contrib/egg/egg-file-chooser-entry.c:489
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:683
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:685
#: libide/workbench/ide-workbench-actions.c:76
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:210
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:363
......@@ -109,7 +109,7 @@ msgstr "Gennemse …"
#: contrib/egg/egg-file-chooser-entry.c:488
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:315
#: libide/editor/ide-editor-view-actions.c:446
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:682
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:684
#: libide/workbench/ide-workbench-actions.c:77
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:98
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:214
......@@ -319,7 +319,7 @@ msgid "Load or generate a palette using the preferences"
msgstr "Indlæs eller generér en palet ifølge indstillingerne"
#: contrib/gstyle/ui/gstyle-color-widget.ui:13
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5858
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5861
#: plugins/color-picker/gtk/color-picker-palette-menu.ui:13
msgid "Rename"
msgstr "Omdøb"
......@@ -764,11 +764,11 @@ msgstr "_Omgør"
msgid "C_ut"
msgstr "K_lip"
#: data/gtk/menus.ui:137 data/gtk/menus.ui:249 plugins/terminal/gtk/menus.ui:28
#: data/gtk/menus.ui:137 data/gtk/menus.ui:249 plugins/terminal/gtk/menus.ui:33
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopiér"
#: data/gtk/menus.ui:141 data/gtk/menus.ui:253 plugins/terminal/gtk/menus.ui:32
#: data/gtk/menus.ui:141 data/gtk/menus.ui:253 plugins/terminal/gtk/menus.ui:37
msgid "_Paste"
msgstr "_Indsæt"
......@@ -784,15 +784,15 @@ msgstr "Fremhævning"
msgid "Spellchecking"
msgstr "Stavekontrol"
#: data/gtk/menus.ui:160 plugins/terminal/gtk/menus.ui:38
#: data/gtk/menus.ui:160 plugins/terminal/gtk/menus.ui:43
msgid "Selection"
msgstr "Markering"
#: data/gtk/menus.ui:162 data/gtk/menus.ui:263 plugins/terminal/gtk/menus.ui:40
#: data/gtk/menus.ui:162 data/gtk/menus.ui:263 plugins/terminal/gtk/menus.ui:45
msgid "Select _All"
msgstr "Markér _alt"
#: data/gtk/menus.ui:167 plugins/terminal/gtk/menus.ui:45
#: data/gtk/menus.ui:167 plugins/terminal/gtk/menus.ui:50
msgid "Select _None"
msgstr "Markér _intet"
......@@ -1072,90 +1072,90 @@ msgstr "KOMMANDO"
msgid "No commands available"
msgstr "Ingen kommandoer tilgængelige"
#: libide/application/ide-application-command-line.c:374
#: libide/application/ide-application-command-line.c:387
msgid "Please provide a command"
msgstr "Angiv venligst en kommando"
#: libide/application/ide-application-command-line.c:384
#: libide/application/ide-application-command-line.c:397
msgid "No such tool"
msgstr "Intet sådant værktøj"
#: libide/application/ide-application-command-line.c:398
#: libide/application/ide-application-command-line.c:411
msgid "Please provide a worker type"
msgstr "Angiv venligst en arbejdertype"
#: libide/application/ide-application-command-line.c:405
#: libide/application/ide-application-command-line.c:418
msgid "Please provide a D-Bus address"
msgstr "Angiv venligst en D-Bus-adresse"
#: libide/application/ide-application-command-line.c:414
#: libide/application/ide-application-command-line.c:427
msgid "No such worker"
msgstr "Ingen sådan arbejder"
#: libide/buffers/ide-buffer.c:2476
#: libide/buffers/ide-buffer.c:2517
msgid "The current language lacks a symbol resolver."
msgstr "Det nuværende sprog mangler en symbolgenkender."
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:672
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:677
msgid "File too large to be opened."
msgstr "Filen er for stor til at kunne åbnes."
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1764
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1771
#, c-format
msgid "unsaved document %u"
msgstr "ugemt dokument %u"
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1798
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1805
msgid "Failed to save buffer, ignoring reclamation."
msgstr "Kunne ikke gemme buffer; ignorerer reklamation."
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2091
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2143
msgid "Cleaning…"
msgstr "Rydder op …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2106
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2158
msgid "Downloading…"
msgstr "Henter …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2110
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2162
msgid "Building dependencies…"
msgstr "Kompilerer afhængigheder …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2114
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2166
msgid "Bootstrapping…"
msgstr "Bootstrapper …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2118
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2170
msgid "Configuring…"
msgstr "Konfigurerer …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2122
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2174
msgid "Building…"
msgstr "Kompilerer …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2126
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2178
msgid "Installing…"
msgstr "Installerer …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2130
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2182
msgid "Exporting…"
msgstr "Eksporterer …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2134
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2138
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2186
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2190
msgid "Success"
msgstr "Succes"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2142
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2194
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:332
msgid "Failed"
msgstr "Fejlet"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2146
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2198
msgid "Preparing…"
msgstr "Forbereder …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2150
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2202
msgid "Ready"
msgstr "Klar"
......@@ -1667,11 +1667,11 @@ msgstr ""
msgid "Failed to load the project"
msgstr "Kunne ikke indlæse projektet"
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:678
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:680
msgid "Open Project"
msgstr "Åbn projekt"
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:694
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:696
msgid "All Project Types"
msgstr "Alle projekttyper"
......@@ -2574,24 +2574,34 @@ msgstr "Kunne ikke åbne mappe: %s"
msgid "Failed to load file: %s: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse fil: %s: %s"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5314
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5317
#, c-format
msgid "Insert “%s”"
msgstr "Indsæt “%s”"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5316
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5319
#, c-format
msgid "Replace “%s” with “%s”"
msgstr "Erstat “%s” med “%s”"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5430
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5433
msgid "Apply Fix-It"
msgstr "Anvend Fix-It"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5857
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5860
msgid "Rename symbol"
msgstr "Omdøb symbol"
#. translators: %s is the filename, then line number, column number. <> are pango markup
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:6099
#, c-format
msgid "<b>%s</b> — <small>Line %u, Column %u</small>"
msgstr "<b>%s</b> — <small>Linje %u, kolonne %u</small>"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:6125
msgid "No references were found"
msgstr "Ingen referencer blev fundet"
#: libide/transfers/ide-pkcon-transfer.c:55
#, c-format
msgid "Installing %u package"
......@@ -3298,16 +3308,17 @@ msgstr "Netværket er ikke tilgængeligt; henter ikke"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:96
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:83
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:119
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:477
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:481
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:596
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:303
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:313
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:496
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:500
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:615
msgid "Install"
msgstr "Installér"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:102
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:477
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:481
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:496
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:500
msgid "Update"
msgstr "Opdatér"
......@@ -3329,12 +3340,12 @@ msgstr[1] "Vis %u runtimes mere"
msgid "Flatpak Runtimes"
msgstr "Flatpak-runtimes"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:714
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:722
#, c-format
msgid "%s <b>%s</b>"
msgstr "%s <b>%s</b>"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:716
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:724
#, c-format
msgid "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
msgstr "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
......@@ -3383,7 +3394,9 @@ msgstr "Din computer mangler flatpak-builder"
msgid ""
"This program is necessary for building Flatpak applications. Would you like "
"to install it?"
msgstr "Dette program er nødvendigt for at kunne kompilere Flatpak-programmer. Vil du installere det?"
msgstr ""
"Dette program er nødvendigt for at kunne kompilere Flatpak-programmer. Vil "
"du installere det?"
#: plugins/flatpak/gtk/menus.ui:6
msgid "Flatpak"
......@@ -3497,10 +3510,14 @@ msgstr ""
msgid "Preview as HTML"
msgstr "Forhåndsvis som HTML"
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:115
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:299
msgid "Your computer is missing python3-docutils"
msgstr "Din computer mangler python3-docutils"
#: plugins/html-preview/html_preview_plugin/__init__.py:309
msgid "Your computer is missing python3-sphinx"
msgstr "Din computer mangler python3-sphinx"
#: plugins/jedi/jedi_plugin.py:732
msgid "Suggest Python completions"
msgstr "Foreslå Python-fuldførelse"
......@@ -3642,47 +3659,47 @@ msgstr "Fremhæv alle forekomster af ord som matcher nuværende markering"
msgid "quick highlight words matching current selection"
msgstr "hurtigfremhæv ord matcher nuværende markering"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:80
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:84
msgid "Rustup not installed"
msgstr "Rustup er ikke installeret"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:277
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:282
msgid "Installing rustup"
msgstr "Installerer rustup"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:279
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:284
msgid "Updating rustup"
msgstr "Opdaterer rustup"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:281
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:286
msgid "Installing rust "
msgstr "Installerer rust "
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:283
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:288
msgid "Checking system"
msgstr "Kontrollerer systemet"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:337
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:357
msgid "Downloading rustup-init"
msgstr "Henter rustup-init"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:342
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:362
msgid "Syncing channel updates"
msgstr "Synkroniserer kanalopdateringer"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:348
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:368
msgid "Downloading "
msgstr "Henter "
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:355
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:375
msgid "Installing "
msgstr "Installerer "
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:361
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:381
msgid "Checking for rustup updates"
msgstr "Søger efter rustup-opdateringer"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:366
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:386
msgid "Downloading rustup update"
msgstr "Henter rustup-opdatering"
......@@ -3690,61 +3707,61 @@ msgstr "Henter rustup-opdatering"
# self.props.status = _('Error installing ') + self.toolchain
#
# Dvs. installation af <noget>
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:403
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:423
msgid "Error installing "
msgstr "Fejl under installation af "
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:405
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:425
msgid "Error"
msgstr "Fejl"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:411
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:430
msgid "Cancelled"
msgstr "Annulleret"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:419
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:438
msgid "Finished"
msgstr "Færdig"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:433
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:452
msgid "Rustup"
msgstr "Rustup"
# ?
#
# https://da.wikipedia.org/wiki/Toolchain
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:434
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:453
msgid "Rustup Toolchains"
msgstr "Rustup-toolchains"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:489
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:508
msgid "Updating"
msgstr "Opdaterer"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:489
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:508
msgid "Installing"
msgstr "Installerer"
#. set default toolchain button
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:580
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:599
msgid "Make default"
msgstr "Angiv som standard"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:580
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:599
msgid "Makes the selected toolchain the default rust installation"
msgstr "Angiver den valgte toolchain som standard-rust-installationen"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:595
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:614
msgid "Install Rust Channel"
msgstr "Installér Rust-kanal"
#. translators: channel is stable, beta, nightly, with optional architecture and date
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:600
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:619
msgid "Enter name of rust channel"
msgstr "Indtast navn på rust-kanal"
# Lidt svært at opsplitte den lange ordforbindelse, men mon ikke det er korrekt sådan her
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:601
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:620
msgid ""
"Standard release channel toolchain names have the following form:\n"
" <channel>[-<date>][-<host>]\n"
......@@ -3760,15 +3777,15 @@ msgstr ""
" <dato> = ÅÅÅÅ-MM-DD\n"
" <vært> = <mål-tripel>"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:626
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:645
msgid "Install Rustup to manage toolchains here!"
msgstr "Installér Rustup for at håndtere toolchains her!"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:633
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:652
msgid "No toolchain installed. Click"
msgstr "Ingen toolchain installeret. Klik"
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:634
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:653
msgid "to add a new toolchain!"
msgstr "for at tilføje en ny toolchain!"
......@@ -3871,15 +3888,19 @@ msgstr "Kør output"
msgid "_New Terminal"
msgstr "_Ny terminal"
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:15
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:11
msgid "_New Runtime Terminal"
msgstr "_Ny runtime-terminal"
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:20
msgid "_Open Link"
msgstr "_Åbn link"
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:20
#: plugins/terminal/gtk/menus.ui:25
msgid "_Copy Link Address"
msgstr "_Kopiér linkadresse"
#: plugins/todo/todo_plugin/__init__.py:193
#: plugins/todo/todo_plugin/__init__.py:195
msgid "Todo"
msgstr "Todo"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment