Commit f57424c3 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent a87c6a98
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-01 21:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-17 22:20+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-19 16:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-27 22:16+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -880,12 +880,12 @@ msgid "Show the shortcuts window"
msgstr "Rodyti trumpinių langą"
#. translators: %s is replaced with the error message
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:923
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:931
#, c-format
msgid "Failed to establish a monitor for background changes: %s"
msgstr "Nepavyko nustatyti monitoriaus foniniams pakeitimams: %s"
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2842
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2850
msgid "The current language lacks a symbol resolver."
msgstr "Dabartinei kalbai trūksta simbolių gavėjo."
......@@ -950,7 +950,7 @@ msgstr "Išvaloma…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2928
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2985
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:557
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:558
msgid "Failed"
msgstr "Nepavyko"
......@@ -993,7 +993,7 @@ msgstr "Eksportuojama…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2977
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2981
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:584
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:585
msgid "Success"
msgstr "Pavyko"
......@@ -1151,7 +1151,7 @@ msgid "Remove environment variable"
msgstr "Pašalinti aplinkos kintamąjį"
#: src/libide/debugger/gtk/menus.ui:10
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:427
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:431
msgid "Run with Debugger"
msgstr "Vykdyti su derintuve"
......@@ -1214,31 +1214,31 @@ msgstr "Vykdyti iki funkcijos pabaigos"
msgid "Disassembly"
msgstr "Disasembleris"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:305
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:309
msgid "Debugger"
msgstr "Derintuvė"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:321
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:325
msgid "Threads"
msgstr "Gijos"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:347
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:351
msgid "Breakpoints"
msgstr "Sustojimo taškai"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:355
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:359
msgid "Libraries"
msgstr "Bibliotekos"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:363
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:367
msgid "Registers"
msgstr "Registrai"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:371
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:375
msgid "Log"
msgstr "Žurnalas"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:394
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:398
msgid "Failed to initialize the debugger"
msgstr "Nepavyko inicijuoti derintuvės"
......@@ -1324,7 +1324,7 @@ msgid "No file was provided."
msgstr "Nenurodytas failas."
#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:9
#: src/libide/editor/ide-editor-perspective.c:832
#: src/libide/editor/ide-editor-perspective.c:839
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:104
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:151
msgid "Editor"
......@@ -2875,11 +2875,15 @@ msgstr "Paskirties failas turi būti projekto medžio viduje."
msgid "File must be within the project tree."
msgstr "Failas turi būti projekto medžio viduje."
#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:31
#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:6
msgid "The project cannot be run while the build pipeline is being set up"
msgstr "Projekto negalima vykdyti kol yra nustatomas kūrimo konvejeris"
#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:35
msgid "Stop running"
msgstr "Stabdyti vykdymą"
#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:51
#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:55
msgid "Change run options"
msgstr "Pakeisti vykdymo parametrus"
......@@ -3046,7 +3050,7 @@ msgstr "Nepavyko išanalizuoti „%s“ kais absoliutaus URI"
msgid "URI “%s” has no host component"
msgstr "URI „%s“ neturi serverio komponento"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:528
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:529
msgid "Building"
msgstr "Kuriama"
......@@ -3112,6 +3116,10 @@ msgstr "Eksportuoti rinkinį"
msgid "Build project"
msgstr "Kurti projektą"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:596
msgid "The project cannot be built while the build pipeline is being set up"
msgstr "Projekto negalima kurti, kol yra nustatomas jo kūrimo konvejeris"
#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:218
msgid "Builder Statistics"
msgstr "Kūrėjo statistika"
......@@ -4007,7 +4015,7 @@ msgstr ""
msgid "Downloading application sources…"
msgstr "Parsiunčiami programų šaltiniai…"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-configuration-provider.c:661
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-configuration-provider.c:662
#, c-format
msgid "Failed to remove flatpak manifest: %s"
msgstr "Nepavyko pašalinti flatpak manifesto: %s"
......@@ -4144,21 +4152,31 @@ msgid ""
"to install it?"
msgstr "Ši programa yra būtina Flatpak programų kūrimui. Ar norite ją įdiegti?"
#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:201
#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:202
msgid "Cannot provide diff, no backing file provided."
msgstr "Negalima pateikti skirtumų, nepateiktas pagrindo failas."
#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:676
#. translators: %s is replaced with the error string from git
#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:281
#, c-format
#| msgid "There was a failure while trying to perform the operation."
msgid ""
"There was a failure while calculating line changes from git. The exact error "
"was: %s"
msgstr ""
"Įvyko klaida skaičiuojant eilučių pakeitimus iš git. Tiksli klaida buvo: %s"
#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:691
#, c-format
msgid "Repository does not have a working directory."
msgstr "Saugykla neturi darbinio katalogo."
#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:687
#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:702
#, c-format
msgid "File is not under control of git working directory."
msgstr "Failas nėra git darbinio katalogo valdyme."
#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:753
#: src/plugins/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:768
#, c-format
msgid "The requested file does not exist within the git index."
msgstr "Prašomo failo nėra git indekse."
......@@ -4288,12 +4306,10 @@ msgid "Meson"
msgstr "Meson"
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:103
#| msgid "A suitable debugger could not be found."
msgid "A Meson-based project is loaded but Ninja could not be found."
msgstr "Įkeltas Meson pagrindo projektas, bet Ninja nerastas."
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:123
#| msgid "A suitable debugger could not be found."
msgid "A Meson-based project is loaded but meson could not be found."
msgstr "Įkeltas Meson pagrindo projektas, bet meson nerastas."
......@@ -4379,7 +4395,7 @@ msgstr "Kūrimas nepavyko"
msgid "Project “%s” failed to build"
msgstr "Nepavyko sukurti projekto „%s“"
#: src/plugins/npm/npm_plugin.py:102
#: src/plugins/npm/npm_plugin.py:104
msgid "Downloading npm dependencies"
msgstr "Parsiunčiamos npm priklausomybės"
......@@ -4921,7 +4937,7 @@ msgstr "vala diagnostika įspėjimai klaidos"
msgid "Run with Valgrind"
msgstr "Vykdyti su Valgrind"
#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-parser.c:585
#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-parser.c:587
#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-tree-builder.c:523
msgid "Failed to create the XML tree."
msgstr "Nepavyko sukurti XML medžio."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment