Commit 5449ccec authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 2c2e8eab
# Czech translation for gnome-builder.
# Copyright (C) 2015 gnome-builder's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-builder package.
#
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2015.
#
msgid ""
......@@ -9,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"builder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-04 17:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-04 18:04+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-13 23:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-16 22:47+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -87,11 +86,11 @@ msgstr "Selhalo načtení klávesových zkratek: %s"
msgid "Failed to load local keybindings: %s"
msgstr "Selhalo načtení místních klávesových zkratek: %s"
#: ../src/app/gb-application.c:384 ../src/main.c:48
#: ../src/app/gb-application.c:415 ../src/main.c:48
msgid "Builder"
msgstr "Builder"
#: ../src/app/gb-application.c:539
#: ../src/app/gb-application.c:570
#, c-format
msgid ""
"The support log file has been written to '%s'. Please provide this file as "
......@@ -479,13 +478,13 @@ msgstr "Jen ke čtení"
msgid "If the document is read only."
msgstr "Zda je dokument jen ke čtení."
#: ../src/documents/gb-document-grid.c:840
#: ../src/documents/gb-document-grid.c:918
#: ../src/documents/gb-document-menu-button.c:667
#: ../src/documents/gb-document-stack.c:881
msgid "Document Manager"
msgstr "Správce dokumentů"
#: ../src/documents/gb-document-grid.c:841
#: ../src/documents/gb-document-grid.c:919
msgid "The document manager for the document grid."
msgstr "Správce dokumentů pro mřížku dokumentů."
......@@ -831,61 +830,61 @@ msgstr "Kontext hledání"
msgid "Search Settings"
msgstr "Nastavení hledání"
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2215 ../src/editor/gb-source-view.c:2216
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2229 ../src/editor/gb-source-view.c:2230
msgid "Enable Word Completion"
msgstr "Zapnout dokončování slov"
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2224
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2238
msgid "Font Name"
msgstr "Název písma"
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2225
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2239
msgid "The font name to apply to the widget."
msgstr "Název písma, které se má použít u widgetu."
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2233
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2247
msgid "Insert Matching Brace"
msgstr "Vkládat odpovídající závorky"
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2234
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2248
msgid "If we should insert matching braces."
msgstr "Zda by se měly vkládat odpovídající závorky."
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2242
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2256
msgid "Overwrite Braces"
msgstr "Přepisovat závorky"
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2243
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2257
msgid "If we should overwrite braces, brackets, parenthesis and quotes."
msgstr ""
"Zda by se měly přepisovat složené závorky, hranaté závorky, kulaté závorky a "
"uvozovky."
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2252
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2266
msgid "Show Shadow"
msgstr "Zobrazovat stín"
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2253
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2267
msgid "Show the search shadow"
msgstr "Zobrazovat stín u hledání."
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2261 ../src/editor/gb-source-view.c:2262
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2275 ../src/editor/gb-source-view.c:2276
msgid "Search Highlighter"
msgstr "Zvýrazňování při hledání"
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2270
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2284
msgid "Smart Home End"
msgstr "Chytrý Home a End"
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2271
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2285
msgid "Enable smart home end in gtksourceview."
msgstr "Zapnout chytrý Home a End v GtkSourceView."
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2279
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2293
msgid "Show Grid Lines"
msgstr "Zobrazovat čáry mřížky"
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2280
#: ../src/editor/gb-source-view.c:2294
msgid "Whether to show the grid lines."
msgstr "Zda se mají zobrazovat čáry mřížky."
......@@ -1031,42 +1030,46 @@ msgstr "Název stránky v předvolbách."
msgid "restore insert cursor mark"
msgstr "obnovit vložit umístit kurzor značka"
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:191
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:192
msgid "word words auto completion suggest found document"
msgstr "slovo slova automatické dokončování návrh nalezené dokument"
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:196
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:198
msgid "diff renderer gutter changes git vcs"
msgstr "rozdíl diff vykreslení pruh změny git vcs"
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:201
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:204
msgid "line numbers"
msgstr "čísla číslování řádků řádek řádky"
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:206
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:210
msgid "line lines highlight current"
msgstr "řádek řádky řádků zvýrazňování aktuální současný"
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:211
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:216
msgid "bracket brackets highlight matching"
msgstr "závorka závorky zvýrazňování odpovídající párová"
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:216
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:222
msgid "smart home end"
msgstr "chytrý klávesa home end"
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:221
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:228
msgid "show grid lines"
msgstr "zobrazovat čáry mřížky mřížka"
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:226
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:234
msgid "font document editor monospace"
msgstr "písmo font dokument editor monospace pevná šířka"
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:230
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:239
msgid "source style scheme source tango solarized builder"
msgstr "zdrojový kód styl schéma tango solarized osluněná builder"
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-emacs.c:90
msgid "emacs modal"
msgstr "modální emacs"
#: ../src/preferences/gb-preferences-page-git.c:131
msgid "git author name surname"
msgstr "git autor jméno příjmení"
......@@ -1311,8 +1314,8 @@ msgid "Search Documents"
msgstr "hledat dokumenty…"
#: ../src/resources/ui/gb-document-menu-button.ui.h:2
msgid "No document were found"
msgstr "Nebyl nalezen žádný dokument"
msgid "No documents were found"
msgstr "Nebyly nalezeny žádné dokumenty"
#: ../src/resources/ui/gb-editor-frame.ui.h:1
msgid "Line 1, Column 1"
......@@ -1342,8 +1345,9 @@ msgstr ""
"uvozovky"
#: ../src/resources/ui/gb-editor-settings-widget.ui.h:5
msgid "<b>Indentation</b>"
msgstr "<b>Odsazení</b>"
#: ../src/resources/ui/gb-editor-tweak-widget.ui.h:6
msgid "Indentation"
msgstr "Odsazení"
#: ../src/resources/ui/gb-editor-settings-widget.ui.h:6
msgid "_Tab width:"
......@@ -1377,10 +1381,6 @@ msgstr "Zvýrazňovat aktuální řádek"
msgid "Auto indent"
msgstr "Automatické odsazování"
#: ../src/resources/ui/gb-editor-tweak-widget.ui.h:6
msgid "Indentation"
msgstr "Odsazení"
#: ../src/resources/ui/gb-editor-tweak-widget.ui.h:7
msgid "Spaces"
msgstr "Mezery"
......@@ -1477,6 +1477,15 @@ msgstr "<b>Zobrazovat čáry mřížky</b>"
msgid "Display a grid patten in the document."
msgstr "Zobrazovat vzor mřížky v dokumentu."
#: ../src/resources/ui/gb-preferences-page-emacs.ui.h:1
msgid "<b>EMACS Modal Editing</b>"
msgstr "<b>Modální úpravy EMACS</b>"
#: ../src/resources/ui/gb-preferences-page-emacs.ui.h:2
msgid "Use EMACS style modal editing in the source code editor."
msgstr ""
"V editoru zdrojového kódu používat úpravy v modálním stylu podle EMACS."
#: ../src/resources/ui/gb-preferences-page-git.ui.h:1
msgid "Author Name"
msgstr "Jméno autora"
......@@ -1527,6 +1536,10 @@ msgstr "Nastavení jazyka"
msgid "Vim"
msgstr "Vim"
#: ../src/resources/ui/gb-preferences-window.ui.h:7
msgid "Emacs"
msgstr "Emacs"
#: ../src/resources/ui/gb-workbench.ui.h:1
msgid "Go back in history"
msgstr "Jít v historii zpět"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment