Commit 2f0b24b9 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 08bcc260
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder gnome-3.28\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-13 17:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-14 14:06+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-26 13:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-29 08:15+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -450,15 +450,15 @@ msgstr "Výška spodního panelu v pixelech."
#: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Builder.desktop.in.in:3
#: src/libide/application/ide-application.c:689
#: src/libide/application/ide-application.c:690
#: src/libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:195
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:139
#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:646
#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:654
msgid "Builder"
msgstr "Builder"
#: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:8
#: src/libide/application/ide-application-actions.c:143
#: src/libide/application/ide-application-actions.c:145
msgid "An IDE for GNOME"
msgstr "IDE pro GNOME"
......@@ -751,23 +751,23 @@ msgstr "Odstranit"
msgid "_Rename"
msgstr "_Přejmenovat"
#: src/libide/application/ide-application-actions.c:149
#: src/libide/application/ide-application-actions.c:151
msgid "GNOME Builder"
msgstr "Builder GNOME"
#: src/libide/application/ide-application-actions.c:151
#: src/libide/application/ide-application-actions.c:153
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: src/libide/application/ide-application-actions.c:155
#: src/libide/application/ide-application-actions.c:157
msgid "Learn more about GNOME Builder"
msgstr "Zjistěte si více o aplikaci Builder GNOME"
#: src/libide/application/ide-application-actions.c:158
#: src/libide/application/ide-application-actions.c:160
msgid "Funded By"
msgstr "Financovali"
#: src/libide/application/ide-application.c:1080
#: src/libide/application/ide-application.c:1081
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:409
msgid "Projects"
msgstr "Projekty"
......@@ -885,20 +885,20 @@ msgid "Show the shortcuts window"
msgstr "Zobrazit okno s klávesovými zkratkami"
#. translators: %s is replaced with the error message
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:923
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:931
#, c-format
msgid "Failed to establish a monitor for background changes: %s"
msgstr "Selhalo ustanovení sledování změn na pozadí: %s"
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2842
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2850
msgid "The current language lacks a symbol resolver."
msgstr "Pro aktuální programovací jazyk není k dispozici rozpoznávání symbolů."
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:704
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:707
msgid "File too large to be opened."
msgstr "Soubor je příliš velký pro otevření."
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1990
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1996
#, c-format
msgid "unsaved document %u"
msgstr "neuložený dokument %u"
......@@ -907,8 +907,8 @@ msgstr "neuložený dokument %u"
#. translators: %s is replaced with error message
#. translators: %s is the error message
#. translators: %s is the underlying error message
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:2029
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:2092
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:2035
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:2098
#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:189
#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:310
#, c-format
......@@ -939,7 +939,7 @@ msgstr "Selhalo získání informací o zařízení: %s"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:751
msgid "The build pipeline is in a failed state"
msgstr "Roura sestavení je v chybovém stavu"
msgstr "Sestavovací roura je v chybovém stavu"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:761
msgid "The build configuration has errors"
......@@ -955,7 +955,7 @@ msgstr "Čistí se…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2928
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2985
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:557
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:558
msgid "Failed"
msgstr "Selhalo"
......@@ -998,7 +998,7 @@ msgstr "Exportuje se…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2977
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2981
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:584
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:585
msgid "Success"
msgstr "Úspěšné"
......@@ -1141,7 +1141,7 @@ msgstr "Podrobnosti o sestavení"
#: src/libide/buildui/ide-build-panel.ui:95
msgid "Build pipeline is empty"
msgstr "Roura sestavení je prázdná"
msgstr "Sestavovací roura je prázdná"
#: src/libide/buildui/ide-build-perspective.c:452 src/libide/gtk/menus.ui:55
msgid "Build Preferences"
......@@ -1156,7 +1156,7 @@ msgid "Remove environment variable"
msgstr "Odstranit proměnnou prostředí"
#: src/libide/debugger/gtk/menus.ui:10
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:427
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:431
msgid "Run with Debugger"
msgstr "Spustit s ladicím programem"
......@@ -1219,31 +1219,31 @@ msgstr "Běžet do konce funkce"
msgid "Disassembly"
msgstr "Převést na assembler"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:305
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:309
msgid "Debugger"
msgstr "Ladicí program"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:321
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:325
msgid "Threads"
msgstr "Vlákna"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:347
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:351
msgid "Breakpoints"
msgstr "Body přerušení"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:355
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:359
msgid "Libraries"
msgstr "Knihovny"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:363
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:367
msgid "Registers"
msgstr "Registry"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:371
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:375
msgid "Log"
msgstr "Záznam"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:394
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:398
msgid "Failed to initialize the debugger"
msgstr "Selhala inicializace ladicího programu"
......@@ -1330,7 +1330,7 @@ msgid "No file was provided."
msgstr "Nebyl poskytnut žádný soubor."
#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:9
#: src/libide/editor/ide-editor-perspective.c:832
#: src/libide/editor/ide-editor-perspective.c:839
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:104
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:151
msgid "Editor"
......@@ -1947,11 +1947,11 @@ msgstr "_Kopírovat adresu odkazu"
msgid "You must call %s() before using libide."
msgstr "Před použitím libide musíte zavolat %s()."
#: src/libide/ide-context.c:2114
#: src/libide/ide-context.c:2115
msgid "An unload request is already pending"
msgstr "Nějaký požadavek na odstranění z paměti již probíhá"
#: src/libide/ide-context.c:2233
#: src/libide/ide-context.c:2234
msgid "Context has already been restored."
msgstr "Kontext již byl obnoven."
......@@ -2885,11 +2885,16 @@ msgstr "Cílový soubor musí být součástí projektového stromu."
msgid "File must be within the project tree."
msgstr "Soubor musí být součástí projektového stromu."
#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:31
#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:6
msgid "The project cannot be run while the build pipeline is being set up"
msgstr ""
"Projekt není možné spustit ve chvíli, kdy se nastavuje sestavovací roura"
#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:35
msgid "Stop running"
msgstr "Zastavit běh"
#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:51
#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:55
msgid "Change run options"
msgstr "Změnit volby běhu"
......@@ -3058,7 +3063,7 @@ msgstr "Nelze zpracovat „%s“ jako absolutní URI"
msgid "URI “%s” has no host component"
msgstr "Adresa URI „%s“ nemá část určující hostitele"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:528
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:529
msgid "Building"
msgstr "Sestavuje se"
......@@ -3124,11 +3129,16 @@ msgstr "Exportovat balík"
msgid "Build project"
msgstr "Sestavit projekt"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:596
msgid "The project cannot be built while the build pipeline is being set up"
msgstr ""
"Projekt není možné sestavit ve chvíli, kdy se nastavuje sestavovací roura"
#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:218
msgid "Builder Statistics"
msgstr "Statistiky aplikace Builder"
#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:644
#: src/libide/workbench/ide-workbench.c:652
#, c-format
msgid "%s — Builder"
msgstr "%s – Builder"
......@@ -3469,7 +3479,7 @@ msgstr "Instaluje se projekt"
#. translators: "Declaration" is describing a function that is defined in a header
#. * file (.h) rather than a source file (.c).
#.
#: src/plugins/code-index/ide-code-index-index.c:277
#: src/plugins/code-index/ide-code-index-index.c:278
msgid "Declaration"
msgstr "Deklarace"
......@@ -4026,7 +4036,7 @@ msgstr ""
msgid "Downloading application sources…"
msgstr "Stahují se zdroje aplikace…"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-configuration-provider.c:661
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-configuration-provider.c:665
#, c-format
msgid "Failed to remove flatpak manifest: %s"
msgstr "Selhalo odstranění manifestu flatpaku: %s"
......@@ -4957,7 +4967,7 @@ msgstr "vala diagnostika varování chyba chyby"
msgid "Run with Valgrind"
msgstr "Spustit s nástrojem Valgrind"
#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-parser.c:585
#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-parser.c:587
#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-tree-builder.c:523
msgid "Failed to create the XML tree."
msgstr "Selhalo vytvoření stromu XML"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment