Commit 098f522b authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent e965af7e
Pipeline #16177 passed with stage
in 17 minutes and 51 seconds
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-13 23:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-14 15:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-17 22:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-18 13:24+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -578,11 +578,11 @@ msgstr "Výchozí barevné schéma pro Builder"
msgid "Basic"
msgstr "Základní"
#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:953
#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:952
msgid "Palette: "
msgstr "Paleta:"
#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:955
#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:954
msgid "Palette"
msgstr "Paleta"
......@@ -633,7 +633,7 @@ msgstr "selhalo zpracování\n"
msgid "Generated"
msgstr "Vygenerovaná"
#: src/gstyle/gstyle-palette.c:932
#: src/gstyle/gstyle-palette.c:933
#, c-format
msgid "Unable to save %s\n"
msgstr "Nelze uložit %s\n"
......@@ -733,7 +733,7 @@ msgid "Load or generate a palette using the preferences"
msgstr "Načtěte nebo vygenerujte paletu pomocí předvoleb"
#: src/gstyle/ui/gstyle-color-widget.ui:13
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4932
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4941
#: src/plugins/color-picker/gtk/color-picker-palette-menu.ui:13
msgid "Rename"
msgstr "Přejmenovat"
......@@ -848,9 +848,9 @@ msgstr "Takový sestavovací proces neexistuje"
#: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:51
#: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:78
#: src/plugins/command-bar/gb-command-bar.c:694
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:251
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:257
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:263
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:255
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:261
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:267
msgctxt "shortcut window"
msgid "Workbench shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky pracovních nástrojů"
......@@ -884,25 +884,25 @@ msgid "Show the shortcuts window"
msgstr "Zobrazit okno s klávesovými zkratkami"
#. translators: %s is replaced with the error message
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:923
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:931
#, c-format
msgid "Failed to establish a monitor for background changes: %s"
msgstr "Selhalo ustanovení sledování změn na pozadí: %s"
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2850
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2858
msgid "The current language lacks a symbol resolver."
msgstr "Pro aktuální programovací jazyk není k dispozici rozpoznávání symbolů."
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:3321
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:3329
#, c-format
msgid "Buffer failed: %s"
msgstr "Selhala vyrovnávací paměť: %s"
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:700
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:701
msgid "File too large to be opened."
msgstr "Soubor je příliš velký pro otevření."
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1960
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1962
#, c-format
msgid "unsaved document %u"
msgstr "neuložený dokument %u"
......@@ -911,8 +911,8 @@ msgstr "neuložený dokument %u"
#. translators: %s is replaced with error message
#. translators: %s is the error message
#. translators: %s is the underlying error message
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1999
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:2062
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:2001
#: src/libide/buffers/ide-buffer-manager.c:2064
#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:191
#: src/libide/editor/ide-editor-view-actions.c:312
#, c-format
......@@ -920,7 +920,7 @@ msgid "Failed to save file: %s"
msgstr "Selhalo uložení souboru: %s"
#. translators: %s is replaced with the error message
#: src/libide/buffers/ide-unsaved-files.c:254
#: src/libide/buffers/ide-unsaved-files.c:255
#, c-format
msgid "Failed to save draft: %s"
msgstr "Selhalo uložení konceptu: %s"
......@@ -1343,7 +1343,7 @@ msgid "No file was provided."
msgstr "Nebyl poskytnut žádný soubor."
#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:9
#: src/libide/editor/ide-editor-perspective.c:834
#: src/libide/editor/ide-editor-perspective.c:841
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:106
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:154
msgid "Editor"
......@@ -1498,8 +1498,8 @@ msgstr "Zrušit"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:339
#: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-view-addin.c:370
#: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-view-addin.c:376
#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:33
#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:39
#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:34
#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:40
#: src/plugins/spellcheck/gbp-spell-editor-view-addin.c:100
#: src/plugins/symbol-tree/gbp-symbol-layout-stack-addin.c:54
msgctxt "shortcut window"
......@@ -1968,21 +1968,21 @@ msgstr "Nějaký požadavek na odstranění z paměti již probíhá"
msgid "Context has already been restored."
msgstr "Kontext již byl obnoven."
#: src/libide/ide-object.c:347
#: src/libide/ide-object.c:386
#, c-format
msgid "No implementations of extension point “%s”."
msgstr "Neexistuje žádná implementace rozšiřujícího bodu „%s“."
#: src/libide/ide-object.c:456
#: src/libide/ide-object.c:498
#, c-format
msgid "Failed to locate %s plugin."
msgstr "Selhalo vyhledání zásuvnéhop modulu %s."
#: src/libide/ide-object.c:591
#: src/libide/ide-object.c:638
msgid "No such extension point."
msgstr "Takový rozšiřující bod neexistuje."
#: src/libide/ide-object.c:601
#: src/libide/ide-object.c:647
msgid "No implementations of extension point."
msgstr "Není žádná implementace rozšiřujícího bodu."
......@@ -1996,9 +1996,9 @@ msgstr "Klávesové zkratky editoru"
#: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:34
#: src/libide/workbench/ide-workbench-shortcuts.c:52
#: src/plugins/command-bar/gb-command-bar.c:695
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:252
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:258
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:264
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:256
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:262
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:268
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Obecné"
......@@ -2018,14 +2018,14 @@ msgstr "Příkazová lišta"
#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:39
#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:477
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:253
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:257
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal"
msgstr "Terminál"
#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:46
#: src/libide/keybindings/ide-shortcuts-window.ui:484
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:259
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:263
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal in Build Runtime"
msgstr "Terminál v běhovém prostředí sestavení"
......@@ -2444,7 +2444,7 @@ msgstr "editor font písmo monospace"
#. XXX: This belongs in terminal addin
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:108
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:335
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:339
#: src/plugins/terminal/gtk/menus.ui:5
msgid "Terminal"
msgstr "Terminál"
......@@ -2872,7 +2872,7 @@ msgstr "SDK"
msgid "Destination file must be within the project tree."
msgstr "Cílový soubor musí být součástí projektového stromu."
#: src/libide/projects/ide-project.c:647
#: src/libide/projects/ide-project.c:648
msgid "File must be within the project tree."
msgstr "Soubor musí být součástí projektového stromu."
......@@ -2896,39 +2896,39 @@ msgstr "Selhalo vyhledání běhového prostředí"
msgid "Process quit unexpectedly"
msgstr "Proces se neočekávaně ukončil"
#: src/libide/runtimes/ide-runtime-manager.c:134
#: src/libide/runtimes/ide-runtime-manager.c:135
msgid "Host operating system"
msgstr "Hostitelský operační systém"
#: src/libide/sourceview/ide-omni-gutter-renderer.c:751
#: src/libide/sourceview/ide-omni-gutter-renderer.c:752
msgid "Click to toggle breakpoint"
msgstr "Kliknutím přepnete bod přerušení"
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4387
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4396
#, c-format
msgid "Insert “%s”"
msgstr "Vložit „%s“"
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4389
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4398
#, c-format
msgid "Replace “%s” with “%s”"
msgstr "Nahradit „%s“ pomocí „%s“"
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4503
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4512
msgid "Apply Fix-It"
msgstr "Použít opravu"
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4931
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:4940
msgid "Rename symbol"
msgstr "Přejmenovat symbol"
#. translators: %s is the filename, then line number, column number. <> are pango markup
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5167
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5176
#, c-format
msgid "<b>%s</b> — <small>Line %u, Column %u</small>"
msgstr "<b>%s</b> — <small>řádek %u, sloupec %u</small>"
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5193
#: src/libide/sourceview/ide-source-view.c:5202
msgid "No references were found"
msgstr "Nebyly nalezeny žádné odkazy"
......@@ -2964,7 +2964,7 @@ msgstr "Žádné testy nejsou k dispozici"
msgid "Tests will be loaded after building."
msgstr "Testy budou načteny po sestavení."
#: src/libide/toolchain/ide-toolchain-manager.c:335
#: src/libide/toolchain/ide-toolchain-manager.c:336
msgid "Default (Host operating system)"
msgstr "Výchozí (hostitelský operační systém)"
......@@ -3176,8 +3176,8 @@ msgstr "Konfiguruje se projekt"
#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:344
#: src/plugins/cargo/cargo_plugin.py:150
#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:210
#: src/plugins/gradle/gradle_plugin.py:111
#: src/plugins/maven/maven_plugin.py:104
#: src/plugins/gradle/gradle_plugin.py:116
#: src/plugins/maven/maven_plugin.py:109
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:197
#: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:238
msgid "Building project"
......@@ -3462,7 +3462,7 @@ msgid "Configure project"
msgstr "Konfiguruje se projekt"
#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:229
#: src/plugins/maven/maven_plugin.py:115
#: src/plugins/maven/maven_plugin.py:120
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:207
#: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:248
msgid "Installing project"
......@@ -3764,57 +3764,57 @@ msgstr "Použijte pole níže k provedení příkazu"
msgid "Command failed: %s"
msgstr "Příkaz selhal: %s"
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:87
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:86
#, c-format
msgid "Number required"
msgstr "Požadováno číslo"
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:97
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:96
#, c-format
msgid "%s is invalid for %s"
msgstr "%s je neplatný pro %s"
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:155
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:154
#, c-format
msgid "Cannot find language “%s”"
msgstr "Nelze najít jazyk „%s“"
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:312
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:311
#, c-format
msgid "This command requires a GtkSourceView to be focused"
msgstr "Tento příkaz vyžaduje, aby byl zaměřeno GtkSourceView"
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:323
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:322
#, c-format
msgid "This command requires a view to be focused"
msgstr "Tento příkaz vyžaduje, aby bylo zaměřeno zobrazení"
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:380
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:379
#, c-format
msgid "Unknown option: %s"
msgstr "Neznámá volba: %s"
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:423
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:422
#, c-format
msgid "Cannot find colorscheme “%s”"
msgstr "Nelze najít barevné schéma „%s“"
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:464 src/plugins/command-bar/gb-vim.c:596
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:463 src/plugins/command-bar/gb-vim.c:595
#, c-format
msgid "Failed to locate working directory"
msgstr "Selhalo vyhledání pracovní složky"
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:765
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:764
#, c-format
msgid "Invalid :syntax subcommand: %s"
msgstr "Neplatná syntax podřízeného příkazu: %s"
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:1232
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:1231
#, c-format
msgid "Invalid search and replace request"
msgstr "Neplatný požadavek na hledání a nahrazování"
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:1338
#: src/plugins/command-bar/gb-vim.c:1342
#, c-format
msgid "Not a command: %s"
msgstr "Nejedná se o příkaz: %s"
......@@ -4171,7 +4171,7 @@ msgstr ""
"Tento program je nutný k sestavování aplikací Flatpak. Přejete si jej "
"nainstalovat?"
#: src/plugins/gcc/gbp-gcc-toolchain-provider.c:103
#: src/plugins/gcc/gbp-gcc-toolchain-provider.c:87
#, c-format
msgid "GCC %s Cross-Compiler (System)"
msgstr "Křížový kompilátor GCC %s (systém)"
......@@ -4617,18 +4617,18 @@ msgstr "Strom projektu"
msgid "Empty"
msgstr "Prázdný"
#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:34
#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:40
#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:35
#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:41
msgctxt "shortcut window"
msgid "Project tree"
msgstr "Strom projektu"
#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:35
#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:36
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rename a file"
msgstr "Přejmenovat soubor"
#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:41
#: src/plugins/project-tree/gb-project-tree-shortcuts.c:42
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move a file to the trash"
msgstr "Přesunout soubor do koše"
......@@ -4995,7 +4995,7 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Search symbols within document"
msgstr "Hledat symboly v dokumentu"
#: src/plugins/symbol-tree/gbp-symbol-menu-button.c:304
#: src/plugins/symbol-tree/gbp-symbol-menu-button.c:311
msgid "Select Symbol…"
msgstr "Vybrat symbol…"
......@@ -5092,11 +5092,15 @@ msgstr "Nepojmenovaný terminál"
msgid "Application Output"
msgstr "Výstup aplikace"
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:245
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:231
msgid "Application starting...\r\n"
msgstr "Aplikace se spouští…\r\n"
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:249
msgid "Application exited\r\n"
msgstr "Aplikace skončila\r\n"
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:265
#: src/plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:269
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal in Runtime"
msgstr "Terminál v běhovém prostředí"
......@@ -5151,7 +5155,7 @@ msgstr "vala diagnostika varování chyba chyby"
msgid "Run with Valgrind"
msgstr "Spustit s nástrojem Valgrind"
#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-parser.c:585
#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-parser.c:587
#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-tree-builder.c:523
msgid "Failed to create the XML tree."
msgstr "Selhalo vytvoření stromu XML"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment