Commit e22b59ec authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 20a26408
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"builder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-25 21:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-25 23:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-01 22:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-02 00:08+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -69,7 +69,7 @@ msgstr[1] "Ungefär %u år sedan"
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:682
#: libide/workbench/ide-workbench-actions.c:76
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:210
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:305
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:363
msgid "Open"
msgstr "Öppna"
......@@ -103,7 +103,7 @@ msgstr "Bläddra…"
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:98
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:214
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:241
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:306
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:364
#: plugins/terminal/gb-terminal-view-actions.c:305
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
......@@ -212,6 +212,11 @@ msgstr "Grön"
msgid "Blue"
msgstr "Blå"
#: contrib/gstyle/tests/data/palette.gstyle.xml:20
#: plugins/color-picker/data/basic.gstyle.xml:20
msgid "Basic"
msgstr "Enkel"
#: contrib/gstyle/ui/gstyle-color-panel.ui:157
msgid "Color Components"
msgstr "Färgkomponenter"
......@@ -295,7 +300,7 @@ msgid "Load or generate a palette using the preferences"
msgstr "Läs in eller generera en palett med inställningarna"
#: contrib/gstyle/ui/gstyle-color-widget.ui:13
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5855
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5853
#: plugins/color-picker/gtk/color-picker-palette-menu.ui:13
msgid "Rename"
msgstr "Byt namn"
......@@ -876,7 +881,7 @@ msgid "Builder"
msgstr "Builder"
#: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:8
#: libide/application/ide-application-actions.c:116
#: libide/application/ide-application-actions.c:128
msgid "An IDE for GNOME"
msgstr "En utvecklingsmiljö för GNOME"
......@@ -983,11 +988,11 @@ msgstr "org.gnome.Builder"
msgid "Build;Develop;"
msgstr "Bygg;Utveckla;"
#: libide/application/ide-application-actions.c:122
#: libide/application/ide-application-actions.c:134
msgid "GNOME Builder"
msgstr "GNOME Builder"
#: libide/application/ide-application-actions.c:124
#: libide/application/ide-application-actions.c:136
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
......@@ -996,11 +1001,11 @@ msgstr ""
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>."
#: libide/application/ide-application-actions.c:131
#: libide/application/ide-application-actions.c:139
msgid "Learn more about GNOME Builder"
msgstr "Lär dig mer om GNOME Builder"
#: libide/application/ide-application-actions.c:134
#: libide/application/ide-application-actions.c:142
msgid "Funded By"
msgstr "Finansierat av"
......@@ -1077,67 +1082,67 @@ msgstr "Ingen sådan arbetare finns"
msgid "The current language lacks a symbol resolver."
msgstr "Det aktuella språket saknar en symboluppslagare."
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:673
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:672
msgid "File too large to be opened."
msgstr "Fil för stor för att öppnas."
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1762
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1761
#, c-format
msgid "unsaved document %u"
msgstr "osparat dokument %u"
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1796
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1795
msgid "Failed to save buffer, ignoring reclamation."
msgstr "Misslyckades med att spara buffert, ignorerar återkrävande."
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2088
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2082
msgid "Cleaning…"
msgstr "Rensar…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2103
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2097
msgid "Downloading…"
msgstr "Hämtar…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2107
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2101
msgid "Building dependencies…"
msgstr "Bygger beroenden…"
# "Startar upp" kändes för allmänt, så utgår från stegets namn IDE_BUILD_PHASE_AUTOGEN
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2111
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2105
msgid "Bootstrapping…"
msgstr "Automatisk generering…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2115
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2109
msgid "Configuring…"
msgstr "Konfigurerar…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2119
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2113
msgid "Building…"
msgstr "Bygger…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2123
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2117
msgid "Installing…"
msgstr "Installerar…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2127
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2121
msgid "Exporting…"
msgstr "Exporterar…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2131
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2135
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2125
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2129
msgid "Success"
msgstr "Lyckades"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2139
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:328
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2133
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:332
msgid "Failed"
msgstr "Misslyckades"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2143
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2137
msgid "Preparing…"
msgstr "Förbereder…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2147
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2141
msgid "Ready"
msgstr "Redo"
......@@ -1199,10 +1204,19 @@ msgstr "Exekveringsmiljö"
msgid "Environment"
msgstr "Miljö"
#: libide/buildui/ide-build-log-panel.c:714
#: libide/buildui/ide-build-log-panel.c:732
msgid "Build Output"
msgstr "Byggutmatning"
#: libide/buildui/ide-build-log-panel.ui:25
msgid "Clear build log"
msgstr "Rensa bygglogg"
#: libide/buildui/ide-build-log-panel.ui:42
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:133
msgid "Cancel build"
msgstr "Avbryt bygge"
#: libide/buildui/ide-build-panel.c:86
#, c-format
msgid "%d warning"
......@@ -1219,7 +1233,7 @@ msgstr[1] "%d fel"
#: libide/buildui/ide-build-panel.c:517
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:375
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:382
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:386
msgid "Build"
msgstr "Bygg"
......@@ -1623,7 +1637,7 @@ msgstr "_Läs om"
#: libide/editor/ide-editor-view.ui:31
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:317
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:365
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:356
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:360
msgid "_Cancel"
msgstr "A_vbryt"
......@@ -2526,11 +2540,11 @@ msgstr "Processen har oväntat avslutats"
msgid "Host operating system"
msgstr "Värdoperativsystem"
#: libide/search/ide-omni-search-display.c:271
#: libide/search/ide-omni-search-display.c:267
msgid "Cannot add provider more than once."
msgstr "Kan inte lägga till leverantör mer än en gång."
#: libide/search/ide-omni-search-display.c:347
#: libide/search/ide-omni-search-display.c:343
msgid "The provider could not be found."
msgstr "Leverantören kunde inte hittas."
......@@ -2544,22 +2558,22 @@ msgstr "Misslyckades med att öppna katalog: %s"
msgid "Failed to load file: %s: %s"
msgstr "Misslyckades med att läsa in fil: %s: %s"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5311
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5309
#, c-format
msgid "Insert “%s”"
msgstr "Infoga ”%s”"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5313
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5311
#, c-format
msgid "Replace “%s” with “%s”"
msgstr "Ersätt ”%s” med ”%s”"
# Fix-it: små automatiska fixar för problem
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5427
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5425
msgid "Apply Fix-It"
msgstr "Tillämpa Fixa-det"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5854
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5852
msgid "Rename symbol"
msgstr "Byt namn på symbol"
......@@ -2684,40 +2698,36 @@ msgstr "saknas"
msgid "Edit build configuration"
msgstr "Redigera byggkonfiguration"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:129
msgid "Cancel build"
msgstr "Avbryt bygge"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:173
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:177
#: plugins/project-tree/gb-project-tree-addin.c:105
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:197
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:201
msgid "Branch"
msgstr "Gren"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:232
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:236
msgid "Build Profile"
msgstr "Byggprofil"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:278
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:282
msgid "Last build"
msgstr "Senaste bygge"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:345
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:349
msgid "View Output"
msgstr "Visa utmatning"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:392
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:396
msgid "Rebuild"
msgstr "Bygg om"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:402
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:406
msgid "Clean"
msgstr "Rensa"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:416
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:420
msgid "Build project"
msgstr "Bygg projekt"
......@@ -3271,12 +3281,12 @@ msgstr[1] "visa %u till exekveringsmiljöer"
msgid "Flatpak Runtimes"
msgstr "Flatpak-exekveringsmlijöer"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:692
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:703
#, c-format
msgid "%s <b>%s</b>"
msgstr "%s <b>%s</b>"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:694
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:705
#, c-format
msgid "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
msgstr "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
......@@ -3716,19 +3726,19 @@ msgstr ""
msgid "CPU"
msgstr "Processor"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:302
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:360
msgid "Open Profile"
msgstr "Öppna profil"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:311
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:369
msgid "Sysprof Capture (*.syscap)"
msgstr "Sysprof-fångst (*.syscap)"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:317
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:375
msgid "All Files"
msgstr "Alla filer"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:418
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:476
msgid "Run with Profiler"
msgstr "Kör med profilerare"
......@@ -3802,9 +3812,6 @@ msgstr "Buffert inläst men inte i bufferthanteraren."
msgid "Failed to create the XML tree."
msgstr "Misslyckades med att skapa XML-trädet."
#~ msgid "Basic"
#~ msgstr "Enkel"
#~ msgid "Wow! You’ve spent with Builder %d second!\n"
#~ msgid_plural "Wow! You’ve spent with Builder %d seconds!\n"
#~ msgstr[0] "Wow! Du har tillbringat %d sekund med Builder!\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment