Commit d376d45e authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 25dc30a9
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"builder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-25 04:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-26 21:15+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-01 22:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-02 01:52+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -71,7 +71,7 @@ msgstr[2] "Około %u lat temu"
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:682
#: libide/workbench/ide-workbench-actions.c:76
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:210
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:305
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:363
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
......@@ -105,7 +105,7 @@ msgstr "Przeglądaj…"
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:98
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:214
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:241
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:306
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:364
#: plugins/terminal/gb-terminal-view-actions.c:305
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
......@@ -214,6 +214,11 @@ msgstr "Zielony"
msgid "Blue"
msgstr "Niebieski"
#: contrib/gstyle/tests/data/palette.gstyle.xml:20
#: plugins/color-picker/data/basic.gstyle.xml:20
msgid "Basic"
msgstr "Podstawowa"
#: contrib/gstyle/ui/gstyle-color-panel.ui:157
msgid "Color Components"
msgstr "Składowe kolorów"
......@@ -297,7 +302,7 @@ msgid "Load or generate a palette using the preferences"
msgstr "Można wczytać lub utworzyć paletę za pomocą preferencji"
#: contrib/gstyle/ui/gstyle-color-widget.ui:13
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5855
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5853
#: plugins/color-picker/gtk/color-picker-palette-menu.ui:13
msgid "Rename"
msgstr "Zmień nazwę"
......@@ -875,7 +880,7 @@ msgid "Builder"
msgstr "Builder"
#: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:8
#: libide/application/ide-application-actions.c:116
#: libide/application/ide-application-actions.c:128
msgid "An IDE for GNOME"
msgstr "Zintegrowane środowisko programistyczne dla GNOME"
......@@ -984,21 +989,21 @@ msgstr ""
"Budowanie;Buduj;Zbuduj;Programowanie;Programuj;Zaprogramuj;Zintegrowane;"
"środowisko;programistyczne;IDE;"
#: libide/application/ide-application-actions.c:122
#: libide/application/ide-application-actions.c:134
msgid "GNOME Builder"
msgstr "GNOME Builder"
#: libide/application/ide-application-actions.c:124
#: libide/application/ide-application-actions.c:136
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2015-2017\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2015-2017"
#: libide/application/ide-application-actions.c:131
#: libide/application/ide-application-actions.c:139
msgid "Learn more about GNOME Builder"
msgstr "Więcej informacji o programie GNOME Builder"
#: libide/application/ide-application-actions.c:134
#: libide/application/ide-application-actions.c:142
msgid "Funded By"
msgstr "Wsparte finansowo przez"
......@@ -1075,66 +1080,66 @@ msgstr "Nie ma takiego wątku roboczego"
msgid "The current language lacks a symbol resolver."
msgstr "Obecny język nie ma mechanizmu rozwiązywania symboli."
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:673
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:672
msgid "File too large to be opened."
msgstr "Plik jest za duży, aby go otworzyć."
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1762
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1761
#, c-format
msgid "unsaved document %u"
msgstr "niezapisywany dokument %u"
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1796
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1795
msgid "Failed to save buffer, ignoring reclamation."
msgstr "Zapisanie bufora się nie powiodło, ignorowanie nawrotu."
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2040
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2082
msgid "Cleaning…"
msgstr "Czyszczenie…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2055
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2097
msgid "Downloading…"
msgstr "Pobieranie…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2059
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2101
msgid "Building dependencies…"
msgstr "Budowanie zależności…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2063
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2105
msgid "Bootstrapping…"
msgstr "Zakładanie projektu…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2067
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2109
msgid "Configuring…"
msgstr "Konfigurowanie…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2071
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2113
msgid "Building…"
msgstr "Budowanie…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2075
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2117
msgid "Installing…"
msgstr "Instalowanie…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2079
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2121
msgid "Exporting…"
msgstr "Eksportowanie…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2083
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2087
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2125
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2129
msgid "Success"
msgstr "Powodzenie"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2091
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:328
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2133
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:332
msgid "Failed"
msgstr "Niepowodzenie"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2095
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2137
msgid "Preparing…"
msgstr "Przygotowywanie…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2099
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2141
msgid "Ready"
msgstr "Gotowe"
......@@ -1196,10 +1201,19 @@ msgstr "Środowisko wykonawcze"
msgid "Environment"
msgstr "Środowisko"
#: libide/buildui/ide-build-log-panel.c:714
#: libide/buildui/ide-build-log-panel.c:732
msgid "Build Output"
msgstr "Wyjście budowania"
#: libide/buildui/ide-build-log-panel.ui:25
msgid "Clear build log"
msgstr "Czyści dziennik budowania"
#: libide/buildui/ide-build-log-panel.ui:42
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:133
msgid "Cancel build"
msgstr "Anuluje budowanie"
#: libide/buildui/ide-build-panel.c:86
#, c-format
msgid "%d warning"
......@@ -1218,7 +1232,7 @@ msgstr[2] "%d błędów"
#: libide/buildui/ide-build-panel.c:517
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:375
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:382
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:386
msgid "Build"
msgstr "Budowanie"
......@@ -1622,7 +1636,7 @@ msgstr "_Wczytaj ponownie"
#: libide/editor/ide-editor-view.ui:31
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:317
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:365
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:356
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:360
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
......@@ -2521,11 +2535,11 @@ msgstr "Proces nieoczekiwanie zakończył działanie"
msgid "Host operating system"
msgstr "System operacyjny gospodarza"
#: libide/search/ide-omni-search-display.c:271
#: libide/search/ide-omni-search-display.c:267
msgid "Cannot add provider more than once."
msgstr "Nie można dodać dostawcy więcej niż raz."
#: libide/search/ide-omni-search-display.c:347
#: libide/search/ide-omni-search-display.c:343
msgid "The provider could not be found."
msgstr "Nie można odnaleźć dostawcy."
......@@ -2539,21 +2553,21 @@ msgstr "Otwarcie katalogu się nie powiodło: %s"
msgid "Failed to load file: %s: %s"
msgstr "Wczytanie pliku się nie powiodło: %s: %s"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5311
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5309
#, c-format
msgid "Insert “%s”"
msgstr "Wstaw „%s”"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5313
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5311
#, c-format
msgid "Replace “%s” with “%s”"
msgstr "Zmień „%s” na „%s”"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5427
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5425
msgid "Apply Fix-It"
msgstr "Zastosuj „Fix-It”"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5854
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5852
msgid "Rename symbol"
msgstr "Zmiana nazwy symbolu"
......@@ -2678,40 +2692,36 @@ msgstr "brak"
msgid "Edit build configuration"
msgstr "Modyfikuje konfigurację budowania"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:129
msgid "Cancel build"
msgstr "Anuluje budowanie"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:173
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:177
#: plugins/project-tree/gb-project-tree-addin.c:105
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:197
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:201
msgid "Branch"
msgstr "Gałąź"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:232
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:236
msgid "Build Profile"
msgstr "Profil budowania"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:278
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:282
msgid "Last build"
msgstr "Ostatnio zbudowane"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:345
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:349
msgid "View Output"
msgstr "Wyświetl wyjście"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:392
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:396
msgid "Rebuild"
msgstr "Przebuduj"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:402
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:406
msgid "Clean"
msgstr "Wyczyść"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:416
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:420
msgid "Build project"
msgstr "Buduje projekt"
......@@ -3263,12 +3273,12 @@ msgstr[2] "Wyświetla %u środowisk wykonawczych więcej"
msgid "Flatpak Runtimes"
msgstr "Środowisko wykonawcze Flatpak"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:693
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:703
#, c-format
msgid "%s <b>%s</b>"
msgstr "%s <b>%s</b>"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:695
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:705
#, c-format
msgid "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
msgstr "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
......@@ -3708,19 +3718,19 @@ msgstr ""
msgid "CPU"
msgstr "Procesor"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:302
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:360
msgid "Open Profile"
msgstr "Otwarcie profilu"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:311
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:369
msgid "Sysprof Capture (*.syscap)"
msgstr "Przechwytywanie Sysprof (*.syscap)"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:317
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:375
msgid "All Files"
msgstr "Wszystkie pliki"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:418
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:476
msgid "Run with Profiler"
msgstr "Wykonaj za pomocą profilera"
......@@ -3793,6 +3803,3 @@ msgstr "Wczytano bufor, ale nie w menedżerze buforów."
#: plugins/xml-pack/ide-xml-tree-builder.c:204
msgid "Failed to create the XML tree."
msgstr "Utworzenie drzewa XML się nie powiodło."
msgid "Basic"
msgstr "Podstawowa"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment