Commit c30b8fcc authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator
Browse files

Update Hungarian translation

parent e0b15aa0
Pipeline #267782 passed with stages
in 63 minutes and 22 seconds
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-24 05:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-01 08:01+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-19 17:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-20 16:29+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
......@@ -1003,7 +1003,7 @@ msgstr "Me_ntés másként"
#: src/libide/gui/ide-frame-shortcuts.c:49
#: src/libide/gui/ide-frame-shortcuts.c:56
#: src/libide/gui/ide-frame-shortcuts.c:63
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:345
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:348
#: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-editor-page-addin.c:370
#: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-editor-page-addin.c:376
#: src/plugins/spellcheck/gbp-spell-editor-page-addin.c:102
......@@ -1077,7 +1077,7 @@ msgstr "Új_ratöltés"
#: src/libide/greeter/ide-greeter-workspace-actions.c:126
#: src/libide/gui/ide-workbench.c:1442
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-log-pane.c:280
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-install-dialog.c:152
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-install-dialog.c:154
#: src/plugins/testui/gbp-test-output-panel.c:69
msgid "_Cancel"
msgstr "_Mégse"
......@@ -1344,67 +1344,67 @@ msgstr "Az összeállítási folyamat sikertelen állapotban van"
msgid "The build configuration has errors"
msgstr "Az összeállítási konfiguráció hibákat tartalmaz"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3020
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3022
msgid "Pseudo terminal creation failed. Terminal features will be limited."
msgstr ""
"A pszeduo-terminál létrehozása sikertelen. A terminálfunkciók korlátozottak "
"lesznek."
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3226
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3228
msgid "Cleaning…"
msgstr "Takarítás…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3230
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3287
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3232
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3289
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-omni-bar-section.c:223
msgid "Failed"
msgstr "Sikertelen"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3232
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3295
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3234
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3297
msgid "Ready"
msgstr "Kész"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3247
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3249
msgid "Downloading…"
msgstr "Letöltés…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3251
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3253
msgid "Building dependencies…"
msgstr "Függőségek összeállítása…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3255
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3257
msgid "Bootstrapping…"
msgstr "Indítás…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3259
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3261
msgid "Configuring…"
msgstr "Beállítás…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3263
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3265
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-omni-bar-section.c:205
msgid "Building…"
msgstr "Összeállítás…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3267
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3269
msgid "Installing…"
msgstr "Telepítés…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3271
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3273
msgid "Committing…"
msgstr "Véglegesítés…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3275
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3277
msgid "Exporting…"
msgstr "Exportálás…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3279
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3283
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3281
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3285
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-omni-bar-section.c:241
msgid "Success"
msgstr "Sikeres"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3291
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3293
msgid "Preparing…"
msgstr "Előkészítés…"
......@@ -2345,7 +2345,7 @@ msgid "Editor Shortcuts"
msgstr "Szerkesztő gyorsbillentyűi"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:14
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:536
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:543
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Általános"
......@@ -2361,37 +2361,37 @@ msgid "Toogle primary menu"
msgstr "Elsődleges menü be/ki"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:32
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:540
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:547
msgctxt "shortcut window"
msgid "Global Search"
msgstr "Általános keresés"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:39
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:547
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:554
msgctxt "shortcut window"
msgid "Preferences"
msgstr "Beállítások"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:46
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:554
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:561
msgctxt "shortcut window"
msgid "Command Bar"
msgstr "Parancssáv"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:53
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:561
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:568
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal"
msgstr "Terminál"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:60
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:568
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:575
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal in Build Runtime"
msgstr "Terminál az összeállítás során"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:67
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:575
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:582
msgctxt "shortcut window"
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Gyorsbillentyűk"
......@@ -2503,13 +2503,13 @@ msgid "Clear highlight"
msgstr "Kiemelés törlése"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:227
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:584
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:591
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy and Paste"
msgstr "Másolás és beillesztés"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:232
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:589
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:596
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy selected text to clipboard"
msgstr "Kijelölt szöveg másolása a vágólapra"
......@@ -2520,7 +2520,7 @@ msgid "Cut selected text to clipboard"
msgstr "Kijelölt szöveg kivágása a vágólapra"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:246
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:596
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:603
msgctxt "shortcut window"
msgid "Paste text from clipboard"
msgstr "Szöveg beillesztése a vágólapról"
......@@ -2586,7 +2586,6 @@ msgid "Join selected lines"
msgstr "Kiválasztott sorok összevonása"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:334
#| msgid "Sort the selected lines"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Sort selected lines"
msgstr "Kiválasztott sorok rendezése"
......@@ -2636,112 +2635,118 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Uncomment code"
msgstr "Megjegyzés ki"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:399
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:398
#| msgid "Beautify the code"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Beautify selected code"
msgstr "Kijelölt kód csinosítása"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:406
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigation"
msgstr "Navigáció"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:404
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:411
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to next error in file"
msgstr "Ugrás a következő hibára a fájlban"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:411
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:418
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to previous error in file"
msgstr "Ugrás az előző hibára a fájlban"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:418
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:425
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to previous edit location"
msgstr "Ugrás az előző szerkesztési helyre"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:425
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:432
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to next edit location"
msgstr "Ugrás a következő szerkesztési helyre"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:432
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:439
msgctxt "shortcut window"
msgid "Jump to definition of symbol"
msgstr "Ugrás szimbólumdefinícióra"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:439
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:446
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport up within the file"
msgstr "Nézőpont mozgatása felfelé a fájlban"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:446
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:453
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport down within the file"
msgstr "Nézőpont mozgatása lefelé a fájlban"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:453
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:460
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport to end of file"
msgstr "Nézőpont mozgatása a fájl végére"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:460
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:467
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport to beginning of file"
msgstr "Nézőpont mozgatása a fájl elejére"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:467
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:474
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to matching bracket"
msgstr "Ugrás a zárójelpár másik tagjához"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:475
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:482
msgctxt "shortcut window"
msgid "Selections"
msgstr "Kijelölések"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:480
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:487
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all"
msgstr "Összes kijelölése"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:487
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:494
msgctxt "shortcut window"
msgid "Unselect all"
msgstr "Összes kijelölésének megszüntetése"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:495
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:502
msgctxt "shortcut window"
msgid "Build and Run"
msgstr "Összeállítás és futtatás"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:500
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:507
msgctxt "shortcut window"
msgid "Build"
msgstr "Összeállítás"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:507
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:514
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rebuild"
msgstr "Újra-összeállítás"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:514
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:521
msgctxt "shortcut window"
msgid "Run"
msgstr "Futtatás"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:521
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:528
msgctxt "shortcut window"
msgid "Profile"
msgstr "Profilozás"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:532
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:539
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal Shortcuts"
msgstr "Terminál gyorsbillentyűi"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:604
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:611
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Keresés"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:609
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:616
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find text within terminal"
msgstr "Szöveg keresése terminálban"
......@@ -2972,7 +2977,7 @@ msgid "Bootstrapping build system"
msgstr "Összeállítási rendszer előkészítése"
#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:289
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:225
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:228
#: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:207
msgid "Configuring project"
msgstr "Projekt beállítása"
......@@ -2981,7 +2986,7 @@ msgstr "Projekt beállítása"
#: src/plugins/cargo/cargo_plugin.py:142
#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:222
#: src/plugins/gradle/gradle_plugin.py:99 src/plugins/maven/maven_plugin.py:89
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:254
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:257
#: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:219
msgid "Building project"
msgstr "Projekt összeállítása"
......@@ -3076,7 +3081,7 @@ msgstr "Csinosító bővítmény: „%s”"
#. translators: %s is replaced with the error message
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-config.c:508
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:57
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:60
#, c-format
msgid "Beautifier plugin: %s"
msgstr "Csinosító bővítmény: %s"
......@@ -3087,49 +3092,53 @@ msgstr "Csinosító bővítmény: %s"
msgid "Beautifier plugin: can’t read the following resource file: “%s”"
msgstr "Csinosító bővítmény: nem olvasható a következő erőforrásfájl: „%s”"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:88
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:57
msgid "beautifier program missing, you must install it: "
msgstr "csinosító program hiányzik, telepítenie kell: "
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:91
msgid "Beautifier Plugin: the view is not a GtkSourceView"
msgstr "Csinosító bővítmény: a nézet nem GtkSourceView"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:95
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:98
msgid "Beautifier Plugin: no default beautifier found"
msgstr "Csinosító bővítmény: nem található alapértelmezett csinosító"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:101
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:104
msgid "Beautifier Plugin: the buffer is not writable"
msgstr "Csinosító bővítmény: a puffer nem írható"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:109
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:112
msgid "Beautifier Plugin: Nothing selected"
msgstr "Csinosító bővítmény: semmi sincs kiválasztva"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:246
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:249
#, c-format
msgid "No beautifier available for “%s”"
msgstr "Nem érhető el csinosító ehhez: „%s”"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:248
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:251
#, c-format
msgid "No beautifier available"
msgstr "Nem érhető el csinosító"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:346
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:349
#: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-editor-page-addin.c:371
#: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-editor-page-addin.c:377
#: src/plugins/spellcheck/gbp-spell-editor-page-addin.c:103
msgid "Editing"
msgstr "Szerkesztés"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:347
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:350
msgid "Beautify the code"
msgstr "Kód csinosítása"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:348
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:351
msgid "Trigger the default entry"
msgstr "Alapértelmezett bejegyzés aktiválása"
#. translators: %s is replaced with the error message
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:377
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:380
#, c-format
msgid "Beautifier plugin: no valid entries, disabling: %s"
msgstr "Csinosító bővítmény: nincs érvényes bejegyzés, letiltás: %s"
......@@ -3150,7 +3159,6 @@ msgstr ""
#. translators: %s is replaced with the command error message
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-process.c:281
#, c-format
#| msgid "Beautifier plugin: command error output: %s"
msgid ""
"Beautifier plugin: command error output:\n"
"%s"
......@@ -3488,7 +3496,7 @@ msgstr "Projekt beállítása"
#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:241
#: src/plugins/maven/maven_plugin.py:100
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:264
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:267
#: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:229
msgid "Installing project"
msgstr "Projekt telepítése"
......@@ -4525,11 +4533,11 @@ msgstr "A flatpak leíró eltávolítása meghiúsult: %s"
msgid "Network is not available, skipping downloads"
msgstr "A hálózat nem elérhető, letöltések kihagyása"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-install-dialog.c:148
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-install-dialog.c:150
msgid "Install Missing SDK?"
msgstr "Telepíti a hiányzó SDK-t?"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-install-dialog.c:153
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-install-dialog.c:155
msgid "_Install"
msgstr "_Telepítés"
......@@ -5111,14 +5119,14 @@ msgstr "Meson"
msgid "Meson Options"
msgstr "Meson beállítások"
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:165
msgid "A Meson-based project is loaded but Ninja could not be found."
msgstr "A Meson-alapú projekt betöltésre került, de a Ninja nem található."
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:185
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:156
msgid "A Meson-based project is loaded but meson could not be found."
msgstr "A Meson-alapú projekt betöltésre került, de a meson nem található."
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:175
msgid "A Meson-based project is loaded but Ninja could not be found."
msgstr "A Meson-alapú projekt betöltésre került, de a Ninja nem található."
#: src/plugins/meson/gbp-meson-tool-row.ui:25
msgid "Delete Tool"
msgstr "Eszköz törlése"
......@@ -5369,12 +5377,14 @@ msgstr "Az npm függőségek letöltése"
msgid "Bootstrapping project"
msgstr "Projekt előkészítése"
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:162
msgid "Podman"
msgstr "Podman"
#. translators: this is a path to browse to the runtime, likely only "containers" should be translated
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:182
#| msgid "Containers/Podman"
msgid "Containers/Toolbox"
msgstr "Konténerek/Eszköztár"
#. translators: this is a path to browse to the runtime, likely only "containers" should be translated
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:170
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:188
msgid "Containers/Podman"
msgstr "Konténerek/Podman"
......@@ -5549,43 +5559,11 @@ msgstr ""
"a clippy további ellenőrzéseket ad hozzá, hogy gyakori hibákat kapjon el, de "
"általánosságban lassabb"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-service.c:469
msgid "Rust Analyzer is missing from your computer"
msgstr "A Rust elemző hiányzik a számítógépéről"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-service.c:470
#| msgid ""
#| "Search, diagnostics, and autocompletion may be limited until complete."
msgid ""
"Support for diagnostics and auto-completion may be limited until it is "
"installed."
msgstr ""
"A diagnosztika és az automatikus kiegészítés támogatása korlátozott lehet,"
" amíg nincs telepítve."
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-service.c:472
#| msgid "Installing Rust Analyzer..."
msgid "Install Rust Analyzer"
msgstr "Rust elemző telepítése"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-transfer.c:83
msgid "Installation of Rust Analyzer finished"
msgstr "A Rust elemző telepítése kész"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-transfer.c:200
msgid "Installing Rust Analyzer..."
msgstr "Rust elemző telepítése…"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-workbench-addin.c:74
#, c-format
msgid "Cannot download Rust Analyzer: %s"
msgstr "A Rust elemző nem tölthető le: %s"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command.c:344
msgid "Shell command"
msgstr "Parancs"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command.c:565
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command.c:577
msgid ""
"Cannot spawn terminal in runtime environment because build pipeline is not "
"initialized"
......@@ -5593,7 +5571,7 @@ msgstr ""
"Nem lehet terminált indítani a futtatási környezetben, mert az összeállítási "
"műveletsor nincs előkészítve"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command.c:643
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command.c:655
msgid "Cannot spawn process because build pipeline is not yet available"
msgstr ""
"Nem lehet elindítani a folyamatot, mert az összeállítási műveletsor még nem "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment