Commit b53d52cd authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen
Browse files

Updated Danish translation

parent f1333a33
......@@ -21,8 +21,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"builder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-07 10:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-07 21:34+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-08 15:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-08 20:10+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -1109,53 +1109,53 @@ msgstr "ugemt dokument %u"
msgid "Failed to save buffer, ignoring reclamation."
msgstr "Kunne ikke gemme buffer; ignorerer reklamation."
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2082
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2090
msgid "Cleaning…"
msgstr "Rydder op …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2097
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2105
msgid "Downloading…"
msgstr "Henter …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2101
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2109
msgid "Building dependencies…"
msgstr "Kompilerer afhængigheder …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2105
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2113
msgid "Bootstrapping…"
msgstr "Bootstrapper …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2109
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2117
msgid "Configuring…"
msgstr "Konfigurerer …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2113
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2121
msgid "Building…"
msgstr "Kompilerer …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2117
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2125
msgid "Installing…"
msgstr "Installerer …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2121
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2129
msgid "Exporting…"
msgstr "Eksporterer …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2125
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2129
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2133
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2137
msgid "Success"
msgstr "Succes"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2133
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2141
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:332
msgid "Failed"
msgstr "Fejlet"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2137
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2145
msgid "Preparing…"
msgstr "Forbereder …"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2141
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2149
msgid "Ready"
msgstr "Klar"
......@@ -1275,7 +1275,9 @@ msgstr "Ingen diagnostik"
msgid ""
"<a href=\"action://build-manager.build\">Build your project</a> to show "
"diagnostics here"
msgstr "<a href=\"action://build-manager.build\">Kompilér dit projekt</a> for at vise diagnostik her"
msgstr ""
"<a href=\"action://build-manager.build\">Kompilér dit projekt</a> for at "
"vise diagnostik her"
#: libide/buildui/ide-build-perspective.c:438
msgid "Build Preferences"
......@@ -1510,7 +1512,9 @@ msgstr "Intet sprog valgt"
msgid ""
"Spell checker error: no language set. It’s maybe because no dictionaries are "
"installed."
msgstr "Fejl ved stavekontrol: Intet sprog angivet. Det skyldes måske, at der ikke er installeret nogen ordbøger."
msgstr ""
"Fejl ved stavekontrol: Intet sprog angivet. Det skyldes måske, at der ikke "
"er installeret nogen ordbøger."
#: libide/editor/ide-editor-spell-widget.c:201
msgid "No suggestions"
......@@ -2694,12 +2698,6 @@ msgstr "Luk det aktuelle dokument"
msgid "untitled document"
msgstr "unavngivet dokument"
#. translators: this message is shown in the header bar to indicate build status
#: libide/workbench/ide-omni-bar.c:170
#, c-format
msgid "Build: %s"
msgstr "Kompilering: %s"
#. Translators, missing means we could not locate the runtime
#: libide/workbench/ide-omni-bar-row.c:90
msgid "missing"
......@@ -3183,7 +3181,9 @@ msgid ""
"Unique name that is used for your project’s folder and other technical "
"resources. Should be in lower case without spaces and may not start with a "
"number."
msgstr "Unikt navn som bruges til dit projekts mappe og andre tekniske ressourcer. Skal være med små bogstaver uden mellemrum, og må ikke starte med et tal."
msgstr ""
"Unikt navn som bruges til dit projekts mappe og andre tekniske ressourcer. "
"Skal være med små bogstaver uden mellemrum, og må ikke starte med et tal."
#: plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:74
msgid "Project Location"
......@@ -3263,7 +3263,9 @@ msgstr "Aktivér ESLint"
msgid ""
"Enable the use of eslint to find additional diagnostics in JavaScript files. "
"This may result in the execution of code in your project."
msgstr "Aktivér brugen af eslint, som yderligere diagnosticerer JavaScriptfiler. Dette vil muligvis afvikle kode i dit projekt."
msgstr ""
"Aktivér brugen af eslint, som yderligere diagnosticerer JavaScriptfiler. "
"Dette vil muligvis afvikle kode i dit projekt."
#: plugins/file-search/gb-file-search-provider.c:44
msgid "Switch To"
......@@ -3283,6 +3285,10 @@ msgstr "Klon program"
msgid "Clone"
msgstr "Klon"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:130
msgid "Network is not available, skipping downloads"
msgstr "Netværket er ikke tilgængeligt; henter ikke"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:95
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:477
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:481
......@@ -3353,6 +3359,18 @@ msgstr "Runtime er blevet opdateret"
msgid "Runtime has been installed"
msgstr "Runtime er blevet installeret"
#: plugins/flatpak/gtk/menus.ui:6
msgid "Flatpak"
msgstr "Flatpak"
#: plugins/flatpak/gtk/menus.ui:8
msgid "_Download Dependencies"
msgstr "_Hent afhængigheder"
#: plugins/flatpak/gtk/menus.ui:12
msgid "_Export as Bundle"
msgstr "_Eksportér som bundle"
#: plugins/fpaste/fpaste_plugin/gtk/menus.ui:9
msgid "Send to Fpaste.org"
msgstr "Send til Fpaste.org"
......@@ -3729,7 +3747,9 @@ msgstr "Generér supportlog"
msgid ""
"The support log file has been written to “%s”. Please provide this file as "
"an attachment on your bug report or support request."
msgstr "Supportlog-filen er blevet skrevet til \"%s\". Vedhæft venlist denne fil til din fejlrapport eller support-forespørgsel."
msgstr ""
"Supportlog-filen er blevet skrevet til \"%s\". Vedhæft venlist denne fil til "
"din fejlrapport eller support-forespørgsel."
#: plugins/symbol-tree/symbol-tree-panel.c:275
msgid "Current language does not support symbol resolvers"
......@@ -3760,7 +3780,9 @@ msgstr "Profilering"
msgid ""
"Select <a href=\"action://run-manager.run-with-handler::profiler\">Run with "
"profiler</a> from the run menu to begin"
msgstr "Vælg <a href=\"action://run-manager.run-with-handler::profiler\">Kør med profilering</a> fra kør-menuen for at begynde"
msgstr ""
"Vælg <a href=\"action://run-manager.run-with-handler::profiler\">Kør med "
"profilering</a> fra kør-menuen for at begynde"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-perspective.ui:81
msgid "CPU"
......@@ -3853,6 +3875,9 @@ msgstr "Buffer indlæst, men ikke i bufferhåndteringen."
msgid "Failed to create the XML tree."
msgstr "Kunne ikke oprette XML-træet."
#~ msgid "Build: %s"
#~ msgstr "Kompilering: %s"
#~ msgid "%s does not support building"
#~ msgstr "%s understøtter ikke kompilering"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment