Commit afe8a367 authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Update Kazakh translation

parent cb7c0528
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"builder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-25 04:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-27 14:32+0500\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-01 22:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-02 08:39+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
......@@ -67,7 +67,7 @@ msgstr[0] "Шамамен %u жыл бұрын"
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:682
#: libide/workbench/ide-workbench-actions.c:76
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:210
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:305
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:363
msgid "Open"
msgstr "Ашу"
......@@ -101,7 +101,7 @@ msgstr "Шолу…"
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:98
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:214
#: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:241
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:306
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:364
#: plugins/terminal/gb-terminal-view-actions.c:305
msgid "Cancel"
msgstr "Бас тарту"
......@@ -210,6 +210,11 @@ msgstr "Жасыл"
msgid "Blue"
msgstr "Көк"
#: contrib/gstyle/tests/data/palette.gstyle.xml:20
#: plugins/color-picker/data/basic.gstyle.xml:20
msgid "Basic"
msgstr "Қарапайым"
#: contrib/gstyle/ui/gstyle-color-panel.ui:157
msgid "Color Components"
msgstr "Түс құрауыштары"
......@@ -293,7 +298,7 @@ msgid "Load or generate a palette using the preferences"
msgstr "Баптауларды қолданып, палитраны жүктеу немесе генерациялау"
#: contrib/gstyle/ui/gstyle-color-widget.ui:13
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5855
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5853
#: plugins/color-picker/gtk/color-picker-palette-menu.ui:13
msgid "Rename"
msgstr "Атын ауыстыру"
......@@ -862,7 +867,7 @@ msgid "Builder"
msgstr "Құрастырушы"
#: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:8
#: libide/application/ide-application-actions.c:116
#: libide/application/ide-application-actions.c:128
msgid "An IDE for GNOME"
msgstr "GNOME үшін IDE"
......@@ -965,19 +970,19 @@ msgstr "org.gnome.Builder"
msgid "Build;Develop;"
msgstr "Құрастыру;Өндіру;"
#: libide/application/ide-application-actions.c:122
#: libide/application/ide-application-actions.c:134
msgid "GNOME Builder"
msgstr "GNOME құрастырушысы"
#: libide/application/ide-application-actions.c:124
#: libide/application/ide-application-actions.c:136
msgid "translator-credits"
msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>"
#: libide/application/ide-application-actions.c:131
#: libide/application/ide-application-actions.c:139
msgid "Learn more about GNOME Builder"
msgstr "GNOME құрастырушысы туралы көбірек біліңіз"
#: libide/application/ide-application-actions.c:134
#: libide/application/ide-application-actions.c:142
msgid "Funded By"
msgstr "Демеушілер"
......@@ -1054,66 +1059,66 @@ msgstr ""
msgid "The current language lacks a symbol resolver."
msgstr ""
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:673
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:672
msgid "File too large to be opened."
msgstr "Файл ашуға үшін тым үлкен."
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1762
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1761
#, c-format
msgid "unsaved document %u"
msgstr "сақталмаған құжат %u"
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1796
#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1795
msgid "Failed to save buffer, ignoring reclamation."
msgstr ""
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2040
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2082
msgid "Cleaning…"
msgstr "Тазарту…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2055
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2097
msgid "Downloading…"
msgstr "Жүктелуде…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2059
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2101
msgid "Building dependencies…"
msgstr "Тәуелділіктерді құрастыру…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2063
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2105
msgid "Bootstrapping…"
msgstr "Ортаны дайындау…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2067
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2109
msgid "Configuring…"
msgstr "Баптау…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2071
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2113
msgid "Building…"
msgstr "Жинау…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2075
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2117
msgid "Installing…"
msgstr "Орнату…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2079
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2121
msgid "Exporting…"
msgstr "Экспорттау…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2083
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2087
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2125
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2129
msgid "Success"
msgstr "Сәтті аяқталды"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2091
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:328
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2133
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:332
msgid "Failed"
msgstr "Сәтсіз"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2095
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2137
msgid "Preparing…"
msgstr "Дайындау…"
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2099
#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2141
msgid "Ready"
msgstr "Дайын"
......@@ -1175,10 +1180,19 @@ msgstr "Орындалу ортасы"
msgid "Environment"
msgstr "Қоршам"
#: libide/buildui/ide-build-log-panel.c:714
#: libide/buildui/ide-build-log-panel.c:732
msgid "Build Output"
msgstr "Құрастыру шығысы"
#: libide/buildui/ide-build-log-panel.ui:25
msgid "Clear build log"
msgstr "Құрастыру журналын тазарту"
#: libide/buildui/ide-build-log-panel.ui:42
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:133
msgid "Cancel build"
msgstr "Құрастыруды тоқтату"
#: libide/buildui/ide-build-panel.c:86
#, c-format
msgid "%d warning"
......@@ -1193,7 +1207,7 @@ msgstr[0] "%d қате"
#: libide/buildui/ide-build-panel.c:517
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:375
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:382
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:386
msgid "Build"
msgstr "Жинау"
......@@ -1591,7 +1605,7 @@ msgstr "Қа_йта жүктеу"
#: libide/editor/ide-editor-view.ui:31
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:317
#: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:365
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:356
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:360
msgid "_Cancel"
msgstr "Ба_с тарту"
......@@ -2486,11 +2500,11 @@ msgstr ""
msgid "Host operating system"
msgstr ""
#: libide/search/ide-omni-search-display.c:271
#: libide/search/ide-omni-search-display.c:267
msgid "Cannot add provider more than once."
msgstr ""
#: libide/search/ide-omni-search-display.c:347
#: libide/search/ide-omni-search-display.c:343
msgid "The provider could not be found."
msgstr ""
......@@ -2504,21 +2518,21 @@ msgstr "Буманы ашу сәтсіз аяқталды: %s"
msgid "Failed to load file: %s: %s"
msgstr "Файлды жүктеу сәтсіз аяқталды: %s: %s"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5311
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5309
#, c-format
msgid "Insert “%s”"
msgstr "\"%s\" кірістіру"
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5313
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5311
#, c-format
msgid "Replace “%s” with “%s”"
msgstr ""
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5427
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5425
msgid "Apply Fix-It"
msgstr ""
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5854
#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5852
msgid "Rename symbol"
msgstr "Таңба атын ауыстыру"
......@@ -2643,40 +2657,36 @@ msgstr "жетіспейді"
msgid "Edit build configuration"
msgstr "Құрастыру баптауларын түзету"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:129
msgid "Cancel build"
msgstr "Құрастыруды тоқтату"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:173
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:177
#: plugins/project-tree/gb-project-tree-addin.c:105
msgid "Project"
msgstr "Жоба"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:197
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:201
msgid "Branch"
msgstr "Бұтақ"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:232
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:236
msgid "Build Profile"
msgstr "Құрастыру профилі"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:278
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:282
msgid "Last build"
msgstr "Соңғы құрастыру"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:345
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:349
msgid "View Output"
msgstr "Шығысын қарау"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:392
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:396
msgid "Rebuild"
msgstr "Қайта құрастыру"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:402
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:406
msgid "Clean"
msgstr "Тазарту"
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:416
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:420
msgid "Build project"
msgstr "Жобаны құрастыру"
......@@ -3223,12 +3233,12 @@ msgstr[0] ""
msgid "Flatpak Runtimes"
msgstr "Flatpak орындалу орталары"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:693
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:703
#, c-format
msgid "%s <b>%s</b>"
msgstr "%s <b>%s</b>"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:695
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:705
#, c-format
msgid "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
msgstr "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
......@@ -3653,19 +3663,19 @@ msgstr ""
msgid "CPU"
msgstr "CPU"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:302
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:360
msgid "Open Profile"
msgstr "Профильді ашу"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:311
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:369
msgid "Sysprof Capture (*.syscap)"
msgstr "Sysprof Capture (*.syscap)"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:317
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:375
msgid "All Files"
msgstr "Барлық файлдар"
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:418
#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:476
msgid "Run with Profiler"
msgstr "Профильдеушімен жөнелту"
......@@ -3739,9 +3749,6 @@ msgstr ""
msgid "Failed to create the XML tree."
msgstr "XML ағашын жасау сәтсіз аяқталды."
#~ msgid "Basic"
#~ msgstr "Қарапайым"
#~ msgid "Target"
#~ msgstr "Мақсаты"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment