Commit 5fcda464 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Updated Czech translation

parent 6cc77d57
Pipeline #268657 passed with stages
in 52 minutes and 27 seconds
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-05 16:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-30 10:40+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-19 17:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-23 12:46+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -996,7 +996,7 @@ msgstr "Uložit jako"
#: src/libide/gui/ide-frame-shortcuts.c:49
#: src/libide/gui/ide-frame-shortcuts.c:56
#: src/libide/gui/ide-frame-shortcuts.c:63
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:345
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:348
#: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-editor-page-addin.c:370
#: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-editor-page-addin.c:376
#: src/plugins/spellcheck/gbp-spell-editor-page-addin.c:102
......@@ -2332,7 +2332,7 @@ msgid "Editor Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky editoru"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:14
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:536
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:543
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Obecné"
......@@ -2348,37 +2348,37 @@ msgid "Toogle primary menu"
msgstr "Zobrazit/skrýt hlavní nabídku"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:32
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:540
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:547
msgctxt "shortcut window"
msgid "Global Search"
msgstr "Globální hledání"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:39
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:547
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:554
msgctxt "shortcut window"
msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:46
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:554
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:561
msgctxt "shortcut window"
msgid "Command Bar"
msgstr "Příkazová lišta"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:53
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:561
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:568
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal"
msgstr "Terminál"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:60
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:568
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:575
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal in Build Runtime"
msgstr "Terminál v běhovém prostředí sestavení"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:67
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:575
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:582
msgctxt "shortcut window"
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"
......@@ -2490,13 +2490,13 @@ msgid "Clear highlight"
msgstr "Zrušit zvýrazňování"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:227
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:584
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:591
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy and Paste"
msgstr "Kopírování a vkládání"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:232
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:589
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:596
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy selected text to clipboard"
msgstr "Zkopírovat vybraný text do schránky"
......@@ -2507,7 +2507,7 @@ msgid "Cut selected text to clipboard"
msgstr "Vyjmout vybraný text do schránky"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:246
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:596
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:603
msgctxt "shortcut window"
msgid "Paste text from clipboard"
msgstr "Vložit vybraný text ze schránky"
......@@ -2622,112 +2622,117 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Uncomment code"
msgstr "Odkomentovat kód"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:399
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:398
msgctxt "shortcut window"
msgid "Beautify selected code"
msgstr "Uhladit vybraný kód"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:406
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigation"
msgstr "Pohyb"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:404
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:411
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to next error in file"
msgstr "Přesunout se v souboru na následující chybu"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:411
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:418
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to previous error in file"
msgstr "Přesunout se v souboru na předchozí chybu"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:418
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:425
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to previous edit location"
msgstr "Přesunout se na předchozí místo úprav"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:425
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:432
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to next edit location"
msgstr "Přesunout se na následující místo úprav"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:432
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:439
msgctxt "shortcut window"
msgid "Jump to definition of symbol"
msgstr "Přesunout se na definici symbolu"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:439
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:446
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport up within the file"
msgstr "Posunout se výřezem po souboru výš"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:446
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:453
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport down within the file"
msgstr "Posunout se výřezem po souboru níž"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:453
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:460
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport to end of file"
msgstr "Posunout se výřezem po souboru na konec"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:460
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:467
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport to beginning of file"
msgstr "Posunout se výřezem po souboru na začátek"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:467
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:474
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to matching bracket"
msgstr "Přesunout se na odpovídající závorku"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:475
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:482
msgctxt "shortcut window"
msgid "Selections"
msgstr "Výběr"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:480
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:487
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all"
msgstr "Vybrat vše"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:487
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:494
msgctxt "shortcut window"
msgid "Unselect all"
msgstr "Zrušit všechen výběr"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:495
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:502
msgctxt "shortcut window"
msgid "Build and Run"
msgstr "Sestavit a spustit"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:500
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:507
msgctxt "shortcut window"
msgid "Build"
msgstr "Sestavit"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:507
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:514
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rebuild"
msgstr "Znovu sestavit"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:514
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:521
msgctxt "shortcut window"
msgid "Run"
msgstr "Spustit"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:521
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:528
msgctxt "shortcut window"
msgid "Profile"
msgstr "Profilovat"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:532
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:539
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky terminálu"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:604
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:611
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Hledání"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:609
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:616
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find text within terminal"
msgstr "Hledat text v terminálu"
......@@ -3065,7 +3070,7 @@ msgstr "Zásuvný modul pro uhlazování kódu: „%s“"
#. translators: %s is replaced with the error message
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-config.c:508
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:57
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:60
#, c-format
msgid "Beautifier plugin: %s"
msgstr "Zásuvný modul pro uhlazování kódu: %s"
......@@ -3078,52 +3083,56 @@ msgstr ""
"Zásuvný modul pro uhlazování kódu: nezdařilo se přečíst následující soubor s "
"prostředky: „%s“"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:88
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:57
msgid "beautifier program missing, you must install it: "
msgstr "Schází program pro uhlazování kódu, mustí jej nainstalovat: "
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:91
msgid "Beautifier Plugin: the view is not a GtkSourceView"
msgstr "Zásuvný modul pro uhlazování kódu: zobrazení není typu GtkSourceView"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:95
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:98
msgid "Beautifier Plugin: no default beautifier found"
msgstr ""
"Zásuvný modul pro uhlazování kódu: nebylo nalezeno žádné výchozí uhlazování "
"kódu"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:101
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:104
msgid "Beautifier Plugin: the buffer is not writable"
msgstr ""
"Zásuvný modul pro uhlazování kódu: vyrovnávací paměť není zapisovatelná"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:109
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:112
msgid "Beautifier Plugin: Nothing selected"
msgstr "Zásuvný modul pro uhlazování kódu: není nic vybráno"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:246
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:249
#, c-format
msgid "No beautifier available for “%s”"
msgstr "Pro jazyk „%s“ není k dispozici žádné uhlazování kódu"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:248
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:251
#, c-format
msgid "No beautifier available"
msgstr "Není k dispozici žádné uhlazování kódu"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:346
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:349
#: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-editor-page-addin.c:371
#: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-editor-page-addin.c:377
#: src/plugins/spellcheck/gbp-spell-editor-page-addin.c:103
msgid "Editing"
msgstr "Úpravy"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:347
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:350
msgid "Beautify the code"
msgstr "Uhladit kód"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:348
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:351
msgid "Trigger the default entry"
msgstr "Spustit výchozí pole"
#. translators: %s is replaced with the error message
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:377
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:380
#, c-format
msgid "Beautifier plugin: no valid entries, disabling: %s"
msgstr ""
......@@ -5360,12 +5369,13 @@ msgstr "Stahují se závislosti npm"
msgid "Bootstrapping project"
msgstr "Připravuje se projekt"
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:162
msgid "Podman"
msgstr "Podman"
#. translators: this is a path to browse to the runtime, likely only "containers" should be translated
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:182
msgid "Containers/Toolbox"
msgstr "Kontejnery/Toolbox"
#. translators: this is a path to browse to the runtime, likely only "containers" should be translated
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:170
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:188
msgid "Containers/Podman"
msgstr "Kontejnery/Podman"
......@@ -5545,7 +5555,7 @@ msgstr ""
msgid "Shell command"
msgstr "Příkaz shellu"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command.c:565
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command.c:577
msgid ""
"Cannot spawn terminal in runtime environment because build pipeline is not "
"initialized"
......@@ -5553,7 +5563,7 @@ msgstr ""
"Nelze spustit terminál v běhovém prostředí, protože sestavovací roura není "
"inicializovaná"
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command.c:643
#: src/plugins/shellcmd/gbp-shellcmd-command.c:655
msgid "Cannot spawn process because build pipeline is not yet available"
msgstr "Nelze spustit proces, protože sestavovací roura není zatím dostupná"
......@@ -6248,124 +6258,3 @@ msgstr "Selhalo vytvoření stromu XML"
msgid "File must be saved locally to parse."
msgstr "Soubor musí být uložen místně, aby jej bylo možné zpracovat."
#~ msgid "Your computer is missing the Rust Analyzer Language Server"
#~ msgstr ""
#~ "Ve vašem počítači schází jazykový server pro analyzátor jazyka Rust."
#~ msgid ""
#~ "The Language Server is necessary to provide IDE features like completion "
#~ "or diagnostic"
#~ msgstr ""
#~ "Jazykový server je nezbytný k poskytování funkcí IDE, jako je dokončování "
#~ "slov nebo diagnostika."
#~ msgid "Install Language Server"
#~ msgstr "Nainstalovat jazykový server"
#~ msgid "Installation of Rust Analyzer finished"
#~ msgstr "Instalace analyzátoru jazyka Rust byla dokončena."
#~ msgid "Installing Rust Analyzer..."
#~ msgstr "Instaluje se analyzátor jazyka Rust…"
#~ msgid "Cannot download Rust Analyzer: %s"
#~ msgstr "Nezdařilo se stáhnout analyzátor jazyka Rust: %s"
#~ msgid "Rustup not installed"
#~ msgstr "Rustup není nainstalován"
#~ msgid "Installing rustup"
#~ msgstr "Instaluje se rustup"
#~ msgid "Updating rustup"
#~ msgstr "Aktualizuje se rustup"
#~ msgid "Installing rust "
#~ msgstr "Instaluje se rust"
#~ msgid "Checking system"
#~ msgstr "Kontroluje se systém"
#~ msgid "Downloading rustup-init"
#~ msgstr "Stahuje se rustup-init"
#~ msgid "Syncing channel updates"
#~ msgstr "Synchronizují se aktualizace kanálu"
#~ msgid "Downloading "
#~ msgstr "Stahuje se "
#~ msgid "Installing "
#~ msgstr "Instaluje se "
#~ msgid "Checking for rustup updates"
#~ msgstr "Kontrolují se aktualizace pro rustup"
#~ msgid "Downloading rustup update"
#~ msgstr "Stahuje se aktualizace rustup"
#~ msgid "Error installing "
#~ msgstr "Chyba při instalaci"
#~ msgid "Error"
#~ msgstr "Chyba"
#~ msgid "Cancelled"
#~ msgstr "Zrušeno"
#~ msgid "Finished"
#~ msgstr "Dokončeno"
#~ msgid "Rustup"
#~ msgstr "Rustup"
#~ msgid "Rustup Toolchains"
#~ msgstr "Sada programátorských nástrojů Rustup"
#~ msgid "Updating"
#~ msgstr "Aktualizuje se"
#~ msgid "Installing"
#~ msgstr "Instaluje se"
#~ msgid "Make default"
#~ msgstr "Natavit jako výchozí"
#~ msgid "Makes the selected toolchain the default rust installation"
#~ msgstr ""
#~ "Natavit vybranou sadu programátorských nástrojů jako výchozí pro "
#~ "instalaci jazyka rust"
#~ msgid "Install Rust Channel"
#~ msgstr "Instalace kanálu Rust"
#~ msgid "Enter name of rust channel"
#~ msgstr "Zadejte název kanálu rust"
#~ msgid ""
#~ "Standard release channel toolchain names have the following form:\n"
#~ " <channel>[-<date>][-<host>]\n"
#~ "\n"
#~ " <channel> = stable|beta|nightly|<version>\n"
#~ " <date> = YYYY-MM-DD\n"
#~ " <host> = <target-triple>"
#~ msgstr ""
#~ "Standardní název kanálu vydání pro sadu programátorských nástrojů má "
#~ "následující podobu:\n"
#~ " <kanál>[-<datum>][-<hostitel>]\n"
#~ "\n"
#~ " <kanál> = stable|beta|nightly|<verze>\n"
#~ " <datum> = RRRR-MM-DD\n"
#~ " <hostitel> = <trojice-cíle>"
#~ msgid "Install Rustup to manage toolchains here!"
#~ msgstr ""
#~ "Nainstalujte Rustup, abyste zde mohli spravovat sadu programátorských "
#~ "nástrojů!"
#~ msgid "No toolchain installed. Click"
#~ msgstr ""
#~ "Není nainstalována žádná sada programátorských nástrojů. Klikněte na"
#~ msgid "to add a new toolchain!"
#~ msgstr "pro přidání nové sady programátorských nástrojů."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment