Commit 02d7e19d authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Updated Czech translation

parent 96746521
Pipeline #263777 passed with stages
in 80 minutes
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-25 17:14+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-05 16:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-30 10:40+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
......@@ -666,11 +666,11 @@ msgstr "Výchozí barevné schéma pro Builder"
msgid "Basic"
msgstr "Základní"
#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:956
#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:959
msgid "Palette: "
msgstr "Paleta:"
#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:958
#: src/gstyle/gstyle-color-panel.c:961
msgid "Palette"
msgstr "Paleta"
......@@ -918,7 +918,7 @@ msgstr "Bez názvu"
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:281
#: src/libide/editor/ide-editor-page-actions.c:381
#: src/libide/editor/ide-editor-surface-actions.c:76
#: src/libide/greeter/ide-clone-surface.ui:317
#: src/libide/greeter/ide-clone-surface.ui:318
#: src/libide/greeter/ide-greeter-workspace.c:536
#: src/libide/terminal/ide-terminal-page-actions.c:276
#: src/plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:97
......@@ -996,7 +996,7 @@ msgstr "Uložit jako"
#: src/libide/gui/ide-frame-shortcuts.c:49
#: src/libide/gui/ide-frame-shortcuts.c:56
#: src/libide/gui/ide-frame-shortcuts.c:63
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:343
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:345
#: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-editor-page-addin.c:370
#: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-editor-page-addin.c:376
#: src/plugins/spellcheck/gbp-spell-editor-page-addin.c:102
......@@ -1070,7 +1070,7 @@ msgstr "Z_novu načíst"
#: src/libide/greeter/ide-greeter-workspace-actions.c:126
#: src/libide/gui/ide-workbench.c:1442
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-log-pane.c:280
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-install-dialog.c:152
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-install-dialog.c:154
#: src/plugins/testui/gbp-test-output-panel.c:69
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
......@@ -1333,65 +1333,65 @@ msgstr "Sestavovací roura je v chybovém stavu"
msgid "The build configuration has errors"
msgstr "Konfigurace sestavení má chybu"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3020
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3022
msgid "Pseudo terminal creation failed. Terminal features will be limited."
msgstr "Selhalo vytvoření pseudoterminálu. Schopnosti terminálu budou omezené."
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3226
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3228
msgid "Cleaning…"
msgstr "Čistí se…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3230
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3287
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3232
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3289
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-omni-bar-section.c:223
msgid "Failed"
msgstr "Selhalo"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3232
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3295
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3234
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3297
msgid "Ready"
msgstr "Připraveno"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3247
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3249
msgid "Downloading…"
msgstr "Stahuje se…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3251
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3253
msgid "Building dependencies…"
msgstr "Sestavují se závislosti…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3255
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3257
msgid "Bootstrapping…"
msgstr "Připravuje se…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3259
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3261
msgid "Configuring…"
msgstr "Konfiguruje se…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3263
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3265
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-omni-bar-section.c:205
msgid "Building…"
msgstr "Sestavuje se…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3267
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3269
msgid "Installing…"
msgstr "Instaluje se…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3271
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3273
msgid "Committing…"
msgstr "Zařazuje se…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3275
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3277
msgid "Exporting…"
msgstr "Exportuje se…"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3279
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3283
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3281
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3285
#: src/plugins/buildui/gbp-buildui-omni-bar-section.c:241
msgid "Success"
msgstr "Úspěšné"
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3291
#: src/libide/foundry/ide-pipeline.c:3293
msgid "Preparing…"
msgstr "Připravuje se…"
......@@ -2332,7 +2332,7 @@ msgid "Editor Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky editoru"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:14
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:529
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:536
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Obecné"
......@@ -2348,37 +2348,37 @@ msgid "Toogle primary menu"
msgstr "Zobrazit/skrýt hlavní nabídku"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:32
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:533
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:540
msgctxt "shortcut window"
msgid "Global Search"
msgstr "Globální hledání"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:39
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:540
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:547
msgctxt "shortcut window"
msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:46
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:547
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:554
msgctxt "shortcut window"
msgid "Command Bar"
msgstr "Příkazová lišta"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:53
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:554
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:561
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal"
msgstr "Terminál"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:60
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:561
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:568
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal in Build Runtime"
msgstr "Terminál v běhovém prostředí sestavení"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:67
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:568
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:575
msgctxt "shortcut window"
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky"
......@@ -2490,13 +2490,13 @@ msgid "Clear highlight"
msgstr "Zrušit zvýrazňování"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:227
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:577
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:584
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy and Paste"
msgstr "Kopírování a vkládání"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:232
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:582
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:589
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy selected text to clipboard"
msgstr "Zkopírovat vybraný text do schránky"
......@@ -2507,7 +2507,7 @@ msgid "Cut selected text to clipboard"
msgstr "Vyjmout vybraný text do schránky"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:246
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:589
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:596
msgctxt "shortcut window"
msgid "Paste text from clipboard"
msgstr "Vložit vybraný text ze schránky"
......@@ -2574,155 +2574,160 @@ msgstr "Spojit vybrané řádky"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:334
msgctxt "shortcut window"
msgid "Sort selected lines"
msgstr "Seřadit vybrané řádky"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:341
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show completion window"
msgstr "Zobrazit okno pro dokončování"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:341
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:348
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle opacity of completion window"
msgstr "Přepnout krytí okna pro dokončování"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:348
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:355
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle overwrite"
msgstr "Přepnout režim přepisování"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:355
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:362
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reindent line"
msgstr "Znovu odsadit řádek"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:362
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:369
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete line"
msgstr "Smazat řádek"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:369
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:376
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rename symbol"
msgstr "Přejmenovat symbol"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:370
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:377
msgctxt "shortcut window"
msgid "Requires semantic language support"
msgstr "Vyžaduje podporu sémantiky jazyka"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:377
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:384
msgctxt "shortcut window"
msgid "Comment code"
msgstr "Zakomentovat kód"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:384
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:391
msgctxt "shortcut window"
msgid "Uncomment code"
msgstr "Odkomentovat kód"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:392
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:399
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigation"
msgstr "Pohyb"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:397
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:404
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to next error in file"
msgstr "Přesunout se v souboru na následující chybu"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:404
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:411
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to previous error in file"
msgstr "Přesunout se v souboru na předchozí chybu"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:411
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:418
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to previous edit location"
msgstr "Přesunout se na předchozí místo úprav"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:418
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:425
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to next edit location"
msgstr "Přesunout se na následující místo úprav"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:425
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:432
msgctxt "shortcut window"
msgid "Jump to definition of symbol"
msgstr "Přesunout se na definici symbolu"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:432
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:439
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport up within the file"
msgstr "Posunout se výřezem po souboru výš"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:439
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:446
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport down within the file"
msgstr "Posunout se výřezem po souboru níž"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:446
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:453
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport to end of file"
msgstr "Posunout se výřezem po souboru na konec"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:453
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:460
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport to beginning of file"
msgstr "Posunout se výřezem po souboru na začátek"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:460
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:467
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to matching bracket"
msgstr "Přesunout se na odpovídající závorku"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:468
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:475
msgctxt "shortcut window"
msgid "Selections"
msgstr "Výběr"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:473
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:480
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all"
msgstr "Vybrat vše"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:480
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:487
msgctxt "shortcut window"
msgid "Unselect all"
msgstr "Zrušit všechen výběr"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:488
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:495
msgctxt "shortcut window"
msgid "Build and Run"
msgstr "Sestavit a spustit"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:493
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:500
msgctxt "shortcut window"
msgid "Build"
msgstr "Sestavit"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:500
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:507
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rebuild"
msgstr "Znovu sestavit"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:507
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:514
msgctxt "shortcut window"
msgid "Run"
msgstr "Spustit"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:514
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:521
msgctxt "shortcut window"
msgid "Profile"
msgstr "Profilovat"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:525
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:532
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal Shortcuts"
msgstr "Klávesové zkratky terminálu"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:597
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:604
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Hledání"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:602
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:609
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find text within terminal"
msgstr "Hledat text v terminálu"
......@@ -2736,7 +2741,7 @@ msgstr[1] "Instalují se %u balíčky"
msgstr[2] "Instaluje se %u balíčků"
#. translators: %s is replaced with the error message
#: src/libide/lsp/ide-lsp-client.c:1354
#: src/libide/lsp/ide-lsp-client.c:1469
#, c-format
msgid "Failed to initialize language server: %s"
msgstr "Selhala inicializace serveru pro daný jazyk: %s"
......@@ -2955,7 +2960,7 @@ msgid "Bootstrapping build system"
msgstr "Připravuje se sestavovací systém"
#: src/plugins/autotools/ide-autotools-pipeline-addin.c:289
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:225
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:228
#: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:207
msgid "Configuring project"
msgstr "Konfiguruje se projekt"
......@@ -2964,7 +2969,7 @@ msgstr "Konfiguruje se projekt"
#: src/plugins/cargo/cargo_plugin.py:142
#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:222
#: src/plugins/gradle/gradle_plugin.py:99 src/plugins/maven/maven_plugin.py:89
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:254
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:257
#: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:219
msgid "Building project"
msgstr "Sestavuje se projekt"
......@@ -3092,33 +3097,33 @@ msgstr ""
msgid "Beautifier Plugin: Nothing selected"
msgstr "Zásuvný modul pro uhlazování kódu: není nic vybráno"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:244
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:246
#, c-format
msgid "No beautifier available for “%s”"
msgstr "Pro jazyk „%s“ není k dispozici žádné uhlazování kódu"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:246
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:248
#, c-format
msgid "No beautifier available"
msgstr "Není k dispozici žádné uhlazování kódu"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:344
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:346
#: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-editor-page-addin.c:371
#: src/plugins/comment-code/gbp-comment-code-editor-page-addin.c:377
#: src/plugins/spellcheck/gbp-spell-editor-page-addin.c:103
msgid "Editing"
msgstr "Úpravy"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:345
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:347
msgid "Beautify the code"
msgstr "Uhladit kód"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:346
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:348
msgid "Trigger the default entry"
msgstr "Spustit výchozí pole"
#. translators: %s is replaced with the error message
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:375
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-editor-addin.c:377
#, c-format
msgid "Beautifier plugin: no valid entries, disabling: %s"
msgstr ""
......@@ -3138,16 +3143,20 @@ msgstr ""
"mimo dočasnou složku „%s“: „%s“"
#. translators: %s is replaced with the command error message
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-process.c:264
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-process.c:281
#, c-format
msgid "Beautifier plugin: command error output: %s"
msgstr "Zásuvný modul pro uhlazování kódu: chybový výstup příkazu: %s"
msgid ""
"Beautifier plugin: command error output:\n"
"%s"
msgstr ""
"Zásuvný modul pro uhlazování kódu: chybový výstup příkazu:\n"
"%s"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-process.c:274
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-process.c:291
msgid "Beautifier plugin: the command output is empty"
msgstr "Zásuvný modul pro uhlazování kódu: výstup příkazu je prázdný"
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-process.c:301
#: src/plugins/beautifier/gb-beautifier-process.c:318
msgid "Beautify plugin: the output is not a valid UTF-8 text"
msgstr "Zásuvný modul pro uhlazování kódu: výstup není platným textem v UTF-8"
......@@ -3474,7 +3483,7 @@ msgstr "Konfiguruje se projekt"
#: src/plugins/cmake/gbp-cmake-pipeline-addin.c:241
#: src/plugins/maven/maven_plugin.py:100
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:264
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:267
#: src/plugins/phpize/phpize_plugin.py:229
msgid "Installing project"
msgstr "Instaluje se projekt"
......@@ -4504,11 +4513,11 @@ msgstr "Selhalo odstranění manifestu flatpaku: %s"
msgid "Network is not available, skipping downloads"
msgstr "Síť není dostupná, přeskakuje se stahování"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-install-dialog.c:148
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-install-dialog.c:150
msgid "Install Missing SDK?"
msgstr "Nainstalovat chybějící SDK?"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-install-dialog.c:153
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-install-dialog.c:155
msgid "_Install"
msgstr "Na_instalovat"
......@@ -4556,16 +4565,11 @@ msgstr "Vytváří se balíček flatpak"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:94
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:93
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:484
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:488
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:605
msgid "Install"
msgstr "Instalovat"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:100
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:484
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:488
#: src/plugins/update-manager/gbp-update-manager-app-addin.c:163
#: src/plugins/update-manager/gbp-update-manager-app-addin.c:169
msgid "Update"
msgstr "Aktualizovat"
......@@ -5061,27 +5065,27 @@ msgstr "Aplikace GNOME"
msgid "Create a new GNOME application"
msgstr "Vytvořit novou aplikaci GNOME"
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:325
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:328
msgid "Shared Library"
msgstr "Sdílená knihovna"
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:327
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:330
msgid "Create a new project with a shared library"
msgstr "Vytvořit nový projekt se sdílenou knihovnou"
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:344
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:347
msgid "Empty Project"
msgstr "Prázdný projekt"
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:346
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:349
msgid "Create a new empty project"
msgstr "Vytvořit nový prázdný projekt"
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:363
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:366
msgid "Command Line Tool"
msgstr "Nástroj příkazové řádky"
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:365
#: src/plugins/meson-templates/meson_templates.py:368
msgid "Create a new command line project"
msgstr "Vytvořit nový projekt pro příkazovou řádku"
......@@ -5094,17 +5098,17 @@ msgstr "Meson"
msgid "Meson Options"
msgstr "Volby pro Meson"
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:165
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:156
msgid "A Meson-based project is loaded but meson could not be found."
msgstr ""
"Je načten projekt založený na systému Meson, ale nebyl nalezen program meson."
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:175
msgid "A Meson-based project is loaded but Ninja could not be found."
msgstr ""
"Je načten projekt založený na systému Meson, ale nebyl nalezen sestavovací "
"systém Ninja."
#: src/plugins/meson/gbp-meson-pipeline-addin.c:185
msgid "A Meson-based project is loaded but meson could not be found."
msgstr ""
"Je načten projekt založený na systému Meson, ale nebyl nalezen program meson."
#: src/plugins/meson/gbp-meson-tool-row.ui:25
msgid "Delete Tool"
msgstr "Odebrat nástroj"
......@@ -5356,12 +5360,12 @@ msgstr "Stahují se závislosti npm"
msgid "Bootstrapping project"
msgstr "Připravuje se projekt"
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:161
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:162
msgid "Podman"
msgstr "Podman"
#. translators: this is a path to browse to the runtime, likely only "containers" should be translated
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:169
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:170
msgid "Containers/Podman"
msgstr "Kontejnery/Podman"
......@@ -5537,162 +5541,6 @@ msgstr ""
"clippy přidává dodatečné analyzační nástroje pro zachycení běžných chyb, ale "
"je obecně pomalejší"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-service.c:488
msgid "Your computer is missing the Rust Analyzer Language Server"
msgstr "Ve vašem počítači schází jazykový server pro analyzátor jazyka Rust."
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-service.c:489
msgid ""
"The Language Server is necessary to provide IDE features like completion or "
"diagnostic"
msgstr ""
"Jazykový server je nezbytný k poskytování funkcí IDE, jako je dokončování "
"slov nebo diagnostika."
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-service.c:491
msgid "Install Language Server"
msgstr "Nainstalovat jazykový server"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-transfer.c:83
msgid "Installation of Rust Analyzer finished"
msgstr "Instalace analyzátoru jazyka Rust byla dokončena."
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-transfer.c:200
msgid "Installing Rust Analyzer..."
msgstr "Instaluje se analyzátor jazyka Rust…"
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-workbench-addin.c:74
#, c-format
msgid "Cannot download Rust Analyzer: %s"
msgstr "Nezdařilo se stáhnout analyzátor jazyka Rust: %s"
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:80
msgid "Rustup not installed"
msgstr "Rustup není nainstalován"
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:270
msgid "Installing rustup"
msgstr "Instaluje se rustup"
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:272
msgid "Updating rustup"
msgstr "Aktualizuje se rustup"
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:274
msgid "Installing rust "
msgstr "Instaluje se rust"
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:276
msgid "Checking system"
msgstr "Kontroluje se systém"
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:341
msgid "Downloading rustup-init"
msgstr "Stahuje se rustup-init"
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:346
msgid "Syncing channel updates"
msgstr "Synchronizují se aktualizace kanálu"
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:352
msgid "Downloading "
msgstr "Stahuje se "
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:359
msgid "Installing "
msgstr "Instaluje se "
#: src/plugins/rustup/rustup_plugin.py:365
msgid "Checking for rustup updates"
msgstr "Kontrolují se aktualizace pro rustup"