Commit e57b367f authored by Paweł Żołnowski's avatar Paweł Żołnowski Committed by Piotr Drąg

Added Polish translation

parent 4de1221f
......@@ -3,6 +3,7 @@ da
de
el
es
pl
pt_BR
sl
sr
......
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Paweł Żołnowski <pawel.zolnowski@gmail.com>, 2014.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-break-timer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-21 15:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-24 15:34+0100\n"
"Last-Translator: Paweł Żołnowski <pawel.zolnowski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../data/gnome-break-timer.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer-autostart.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer-service.desktop.in.h:1
#: ../settings/MainWindow.vala:42
msgid "Break Timer"
msgstr "Menedżer przerw"
#: ../data/gnome-break-timer.appdata.xml.in.h:2
msgid "Remember to take regular breaks from using the computer"
msgstr "Należy pamiętać o regularnych przerwach podczas pracy przy komputerze"
#: ../data/gnome-break-timer.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"<p>Break Timer keeps track of how much you are using the computer, and it "
"reminds you to take regular breaks. It is designed to encourage healthy "
"behaviour, with a mix of short breaks for your eyes and wrists, as well as "
"longer breaks to keep your body moving and your mind on task.</p> <p>Break "
"Timer is simple to set up, so you can pick a break schedule that works for "
"you and it will carry on working in the background.</p>"
msgstr ""
"<p>Menedżer przerw rejestruje czas, jaki użytkownik spędza przed komputerem "
"i przypomina o regularnych przerwach. Został stworzony, aby promować zdrowe "
"nawyki, takie jak krótkie przerwy dla oczu i nadgarstków oraz dłuższe "
"przerwy, które zapewnią ciału trochę ruchu, a umysłowi dalsze skupienie na "
"zadaniu.</p> <p>Menedżer przerw jest prosty w obsłudze, więc wystarczy tylko "
"określić plan przerw wedle własnego uznania, a program sam będzie dalej "
"działał w tle.</p>"
#: ../data/gnome-break-timer-autostart.desktop.in.h:2
#: ../data/gnome-break-timer-service.desktop.in.h:2
msgid "Provides a gentle reminder to take regular breaks"
msgstr "Nienachalne przypomnienia o regularnych przerwach"
#: ../data/gnome-break-timer.desktop.in.h:2
msgid "Choose your preferences for micro breaks and rest breaks"
msgstr ""
"Określenie preferencji odnośnie miniprzerw i dłuższych przerw na odpoczynek"
#: ../data/gnome-break-timer.desktop.in.h:3
msgid "break;micro;rest;timer;"
msgstr ""
"break;micro;rest;timer;przerwa;odpoczynek;licznik;przypomnienia;zdrowie;"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:1
msgid "True to enable GNOME Break Timer"
msgstr "Włączenie Menedżera przerw GNOME"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:2
msgid "The list of breaks that are currently enabled"
msgstr "Lista aktywnych przerw"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:3
msgid "True to enable quiet mode"
msgstr "Włączenie trybu cichego"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:4
msgid "Hides breaks until quiet-mode-expire-time."
msgstr "Pomijanie przerw aż do \"quiet-mode-expire-time\"."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:5
msgid "Time to end quiet mode."
msgstr "Czas zakończenia trybu cichego."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:6
msgid "The time to automatically disable quiet mode, in unix time."
msgstr "Czas automatycznego wyłączenia trybu cichego (w czasie uniksowym)."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:7
msgid "Time between breaks"
msgstr "Czas między przerwami"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:8
msgid "The time between rest breaks, in seconds."
msgstr "Czas między długimi przerwami (w sekundach)."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:9
msgid "Duration of each break"
msgstr "Długość każdej z przerw"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:10
msgid "The duration of each rest break, in seconds."
msgstr "Długość każdej z długich przerw (w sekundach)."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:11
msgid "The preferred time between micro breaks, in seconds."
msgstr "Preferowany czas między miniprzerwami (w sekundach)."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:12
msgid "The preferred duration of each micro break, in seconds."
msgstr "Preferowana długość każdej z miniprzerw (w sekundach)."
#: ../data/settings-panels.ui.h:1
msgid "Break Timer isn’t responding"
msgstr "Menedżer przerw nie odpowiada"
#: ../data/settings-panels.ui.h:2
msgid ""
"If this continues the next time you log in, please <a href=\"https://bugs."
"launchpad.net/brainbreak\">open a bug report</a>.\t"
msgstr ""
"Jeśli się to powtórzy po następnym zalogowaniu, prosimy otworzyć <a href="
"\"https://bugs.launchpad.net/brainbreak\">zgłoszenie błędu</a>.\t"
#: ../data/settings-panels.ui.h:3
msgid "Break Timer is taking a break"
msgstr "Menedżer przerw ma teraz przerwę"
#: ../data/settings-panels.ui.h:4
msgid "Turn me on to get those breaks going"
msgstr "Włącz program, aby uaktywnić przerwy"
#: ../data/settings-panels.ui.h:5
msgid "You can change the types of breaks and their timings from the settings"
msgstr "Można zmienić rodzaje przerw oraz ich czas w oknie ustawień"
#: ../data/settings-panels.ui.h:6
msgid "Break Timer lets you take small microbreaks as well as longer breaks."
msgstr "Menedżer przerw umożliwia ustawienie krótkich oraz dłuższych przerw."
#: ../data/settings-panels.ui.h:7
msgid ""
"Microbreaks are a chance to look away from the screen and rest your hands."
msgstr ""
"Miniprzerwy to okazja na odwrócenie wzroku od monitora i rozluźnienie dłoni."
#: ../data/settings-panels.ui.h:8
msgid "Full breaks are time to get away from the computer and move around."
msgstr "Pełne przerwy to czas na odejście od komputera i poruszanie się."
#: ../data/settings-panels.ui.h:9
msgid "Breaks and Microbreaks"
msgstr "Przerwy i miniprzerwy"
#: ../data/settings-panels.ui.h:10
msgid "You can leave me to it"
msgstr "Resztę można pozostawić programowi"
#: ../data/settings-panels.ui.h:11
msgid ""
"Break Timer will carry on working in the background, even if you close it."
msgstr "Menedżer przerw będzie działał dalej w tle, nawet po zamknięciu."
#: ../data/settings-panels.ui.h:12
msgid "Welcome to Break Timer!"
msgstr "Witamy w Menedżerze przerw!"
#: ../data/settings-panels.ui.h:13
msgid "Breaks are good for you. We'll help you to take them."
msgstr "Przerwy są niezwykle potrzebne. Program pomoże o nich pamiętać."
#: ../data/settings-panels.ui.h:14
msgid "Just switch me on to get started"
msgstr "Wystarczy go włączyć"
#: ../common/NaturalTime.vala:41
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d sekundę"
msgstr[1] "%d sekundy"
msgstr[2] "%d sekund"
#: ../common/NaturalTime.vala:44
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d minutę"
msgstr[1] "%d minuty"
msgstr[2] "%d minut"
#: ../common/NaturalTime.vala:47
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d godzinę"
msgstr[1] "%d godziny"
msgstr[2] "%d godzin"
#. Label for a notification action that shows information about the current break
#: ../helper/break/BreakView.vala:74
msgid "What should I do?"
msgstr "Co teraz?"
#. Break overlay label when a break has been finished
#: ../helper/break/TimerBreakStatusWidget.vala:56
msgid "Thank you"
msgstr "Dziękujemy"
#: ../helper/HelperApplication.vala:20 ../settings/MainWindow.vala:158
msgid "GNOME Break Timer"
msgstr "Menedżer przerw GNOME"
#. Label for a notification action that will skip the current microbreak
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:40
msgid "Skip this one"
msgstr "Pomiń tę przerwę"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:47
msgid "It’s time for a micro break"
msgstr "Czas na miniprzerwę"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:48
msgid "Take a break from typing and look away from the screen"
msgstr "Należy teraz oderwać dłonie od klawiatury i odwrócić wzrok od monitora"
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:64
#, c-format
msgid "You were due to take a micro break %s ago"
msgid_plural "You were due to take a micro break %s ago"
msgstr[0] "Miniprzerwa miała odbyć się %s temu"
msgstr[1] "Miniprzerwa miała odbyć się %s temu"
msgstr[2] "Miniprzerwa miała odbyć się %s temu"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:70
msgid "Overdue micro break"
msgstr "Zaległa miniprzerwa"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:80
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:125
msgid "Break is over"
msgstr "Koniec przerwy"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:81
msgid "Your micro break has ended"
msgstr "Miniprzerwa dobiegła końca"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:94
msgid "Take a moment to rest your eyes"
msgstr "Czas na chwilę odpoczynku dla oczu"
#. Label for a notification action that will delay the current break for a few minutes
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:54
msgid "Remind me later"
msgstr "Przypomnij później"
#. FIXME: Should say how long the break is?
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:68
msgid "Time for a break"
msgstr "Czas na przerwę"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:69
msgid ""
"It’s time to take a break. Get away from the computer for a little while!"
msgstr "Należy teraz zrobić przerwę i odejść na chwilę od komputera."
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:86
#, c-format
msgid "There is %s remaining in your break"
msgid_plural "There are %s remaining in your break"
msgstr[0] "Przerwa skończy się za %s"
msgstr[1] "Przerwa skończy się za %s"
msgstr[2] "Przerwa skończy się za %s"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:92
msgid "Break interrupted"
msgstr "Przerwano przerwę"
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:109
#, c-format
msgid "You were due to take a break %s ago"
msgid_plural "You were due to take a break %s ago"
msgstr[0] "Przerwa miała odbyć się %s temu"
msgstr[1] "Przerwa miała odbyć się %s temu"
msgstr[2] "Przerwa miała odbyć się %s temu"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:115
msgid "Overdue break"
msgstr "Zaległa przerwa"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:126
msgid "Your break time has ended"
msgstr "Przerwa dobiegła końca"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:32
msgid "Choose Your Break Schedule"
msgstr "Określenie własnego planu przerw"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:52
msgid "A mix of short breaks and long breaks"
msgstr "Połączenie krótkich i długich przerw"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:56
msgid "Occasional long breaks"
msgstr "Sporadyczne długie przerwy"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:60
msgid "Frequent short breaks"
msgstr "Częste krótkie przerwy"
#: ../settings/MainWindow.vala:140
msgid "Welcome Tour"
msgstr "Wprowadzenie"
#: ../settings/MainWindow.vala:161
msgid "Computer break reminders for active minds"
msgstr "Przypomnienia o przerwach od komputera dla aktywnych umysłowo"
#: ../settings/MainWindow.vala:163
msgid "GNOME Break Timer Website"
msgstr "Witryna Menedżera przerw GNOME"
#: ../settings/MainWindow.vala:167
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Paweł Żołnowski <pawel.zolnowski@gmail.com>, 2014\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2014"
#: ../settings/MainWindow.vala:220
msgid "OK, got it!"
msgstr "Zrozumiano!"
#: ../settings/MainWindow.vala:225
msgid "Ready to go"
msgstr "Gotowy"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:46 ../settings/MicroBreakType.vala:91
msgid "Microbreak"
msgstr "Miniprzerwa"
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:65
#, c-format
msgid "Take a break from typing and look away from the screen for %s."
msgid_plural "Take a break from typing and look away from the screen for %s."
msgstr[0] ""
"Należy teraz oderwać dłonie od klawiatury i odwrócić wzrok od monitora na %s."
msgstr[1] ""
"Należy teraz oderwać dłonie od klawiatury i odwrócić wzrok od monitora na %s."
msgstr[2] ""
"Należy teraz oderwać dłonie od klawiatury i odwrócić wzrok od monitora na %s."
#: ../settings/MicroBreakType.vala:70
msgid "It’s microbreak time"
msgstr "Czas na miniprzerwę"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:72
msgid "I'll chime when it’s time to use the computer again."
msgstr "Czas powrotu do komputera zostanie zasygnalizowany dźwiękiem."
#. Label that explains a countdown timer, which shows a string such as "5 minutes"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:81
msgid "Your next microbreak is in"
msgstr "Następna miniprzerwa odbędzie się za"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:82
msgid "It's time for a microbreak"
msgstr "Czas na miniprzerwę"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:92
msgid "Pause frequently to relax your eyes"
msgstr "Należy często pozwalać swoim oczom na odpoczynek"
#: ../settings/RestBreakType.vala:46
msgid "Break"
msgstr "Przerwa"
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../settings/RestBreakType.vala:66
#, c-format
msgid "Your break has %s remaining. I’ll remind you when it’s over."
msgid_plural "Your break has %s remaining. I’ll remind you when it’s over."
msgstr[0] "Przerwa skończy się za %s. Program przypomni o jej końcu."
msgstr[1] "Przerwa skończy się za %s. Program przypomni o jej końcu."
msgstr[2] "Przerwa skończy się za %s. Program przypomni o jej końcu."
#: ../settings/RestBreakType.vala:71
msgid "It’s break time"
msgstr "Czas na przerwę"
#: ../settings/RestBreakType.vala:72
msgid "Take some time away from the computer. Stretch and move around."
msgstr ""
"Należy spędzić chwilę z dala od komputera, porozciągać mięśnie i poruszać "
"się trochę."
#. Label that explains a countdown timer, which shows a string such as "30 minutes"
#: ../settings/RestBreakType.vala:82
msgid "Your next full break is in"
msgstr "Następna pełna przerwa odbędzie się za"
#: ../settings/RestBreakType.vala:83
msgid "It's break time"
msgstr "Czas na przerwę"
#: ../settings/RestBreakType.vala:92
msgid "Full break"
msgstr "Pełna przerwa"
#: ../settings/RestBreakType.vala:93
msgid "And take some longer breaks to stretch your legs"
msgstr "Potrzebne są również dłuższe przerwy, aby rozprostować nogi"
#: ../settings/SettingsApplication.vala:101
msgid "About"
msgstr "O programie"
#: ../settings/SettingsApplication.vala:102
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
#. Label for the widget to choose how frequently a break occurs. (Choices such as "6 minutes" or "45 minutes")
#: ../settings/TimerBreakType.vala:175
msgid "Every"
msgstr "Co"
#. Label for the widget to choose how long a break lasts when it occurs. (Choices such as "30 seconds" or "5 minutes")
#: ../settings/TimerBreakType.vala:184
msgid "For"
msgstr "Przez"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment