Commit 8a7f8a15 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr

Initial Hungarian translation

parent 3911c1fa
......@@ -4,6 +4,7 @@ de
el
es
gl
hu
id
pl
pt
......
# Hungarian translation for gnome-break-timer.
# Copyright (C) 2014 gnome-break-timer's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-break-timer package.
#
# Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-break-timer master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"break-timer&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-21 07:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-22 08:56+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list@gnome.org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
#: ../data/gnome-break-timer.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer-autostart.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer-service.desktop.in.h:1
#: ../settings/MainWindow.vala:36 ../settings/MainWindow.vala:136
msgid "Break Timer"
msgstr "Szünet ellenőrző"
#: ../data/gnome-break-timer.appdata.xml.in.h:2
msgid "Remember to take regular breaks from using the computer"
msgstr ""
"Emlékeztető a számítógép használata közbeni rendszeres szünet megtartására"
#: ../data/gnome-break-timer.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"<p>Break Timer keeps track of how much you are using the computer, and it "
"reminds you to take regular breaks. It is designed to encourage healthy "
"behaviour, with a mix of short breaks for your eyes and wrists, as well as "
"longer breaks to keep your body moving and your mind on task.</p> <p>Break "
"Timer is simple to set up, so you can pick a break schedule that works for "
"you and it will carry on working in the background.</p>"
msgstr ""
"<p>A Szünet ellenőrző nyilvántartja, hogy mennyit használja a számítógépét, "
"és emlékezteti a rendszeres szünetek megtartására. Úgy tervezték, hogy "
"egészséges viselkedésre ösztönözze rövid szünetek megtartásával a szemei és "
"csuklója megóvása érdekében, valamint hosszabb szünetek megtartásával "
"átmozgassa az egész testét és végiggondolja a feladatait.</p> <p>A Szünet "
"ellenőrzőt könnyű beállítani, így felveheti az önnek megfelelő "
"szünet időbeosztását, és folytatni fogja a munkát a háttérben.</p>"
#: ../data/gnome-break-timer-autostart.desktop.in.h:2
#: ../data/gnome-break-timer-service.desktop.in.h:2
msgid "Provides a gentle reminder to take regular breaks"
msgstr "Udvarias emlékeztetőt biztosít a rendszeres szünetek megtartásához"
#: ../data/gnome-break-timer.desktop.in.h:2
msgid "Choose your preferences for micro breaks and rest breaks"
msgstr "Válasszon beállításokat a kis szünetekhez és a pihenőkhöz"
#: ../data/gnome-break-timer.desktop.in.h:3
msgid "break;micro;rest;timer;"
msgstr "szünet;kicsi;pihenés;időzítő;"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:1
msgid "True to enable GNOME Break Timer"
msgstr "Igaz érték a GNOME Szünet ellenőrző engedélyezéséhez"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:2
msgid "The list of breaks that are currently enabled"
msgstr "A jelenleg engedélyezett szünetek listája"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:3
msgid "True to enable quiet mode"
msgstr "Igaz érték a csendes mód engedélyezéséhez"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:4
msgid "Hides breaks until quiet-mode-expire-time."
msgstr "Elrejti a szüneteket, amíg a csendes mód ideje le nem jár."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:5
msgid "Time to end quiet mode."
msgstr "A csendes mód befejezésének ideje."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:6
msgid "The time to automatically disable quiet mode, in unix time."
msgstr "A csendes mód automatikus letiltásának ideje unix időben."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:7
msgid "Time between breaks"
msgstr "A szünetek közti idő"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:8
msgid "The time between rest breaks, in seconds."
msgstr "A pihenők közötti idő másodpercben."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:9
msgid "Duration of each break"
msgstr "Az egyes szünetek időtartama"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:10
msgid "The duration of each rest break, in seconds."
msgstr "Az egyes pihenők időtartama másodpercben."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:11
msgid "The preferred time between micro breaks, in seconds."
msgstr "A kis szünetek közötti előnyben részesített idő másodpercben."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:12
msgid "The preferred duration of each micro break, in seconds."
msgstr "Az egyes kis szünetek előnyben részesített időtartama másodpercben."
#: ../data/settings-panels.ui.h:1
msgid "Break Timer isn’t responding"
msgstr "A Szünet ellenőrző nem válaszol"
#: ../data/settings-panels.ui.h:2
msgid ""
"If this continues the next time you log in, please <a href=\"https://bugs."
"launchpad.net/brainbreak\">open a bug report</a>.\t"
msgstr ""
"Ha ez így folytatódik a következő bejelentkezéskor is, akkor <a "
"href=\"https://bugs.launchpad.net/brainbreak\">nyisson egy hibajelentést</a>."
"\t"
#: ../data/settings-panels.ui.h:3
msgid "Break Timer is taking a break"
msgstr "A Szünet ellenőrző szünetet tart"
#: ../data/settings-panels.ui.h:4
msgid "Turn me on to get those breaks going"
msgstr "Kapcsoljon be, hogy azok a szünetek elinduljanak"
#: ../data/settings-panels.ui.h:5
msgid "You can change the types of breaks and their timings from the settings"
msgstr ""
"A beállításokban megváltoztathatja a szünetek típusait és azok időzítéseit"
#: ../data/settings-panels.ui.h:6
msgid "Break Timer lets you take small microbreaks as well as longer breaks."
msgstr ""
"A Szünet ellenőrző lehetővé tesz kisebb, illetve hosszabb szünetek "
"megtartását is."
#: ../data/settings-panels.ui.h:7
msgid ""
"Microbreaks are a chance to look away from the screen and rest your hands."
msgstr ""
"A kis szünetek esélyt adnak arra, hogy máshova nézzen a képernyőtől és "
"pihentesse a kezeit."
#: ../data/settings-panels.ui.h:8
msgid "Full breaks are time to get away from the computer and move around."
msgstr ""
"A teljes szünetek ideje alatt elszakadhat a számítógéptől és sétálhat egyet."
#: ../data/settings-panels.ui.h:9
msgid "Breaks and Microbreaks"
msgstr "Szünetek és kis szünetek"
#: ../data/settings-panels.ui.h:10
msgid "You can leave me to it"
msgstr "Itt hagyhat ennél"
#: ../data/settings-panels.ui.h:11
msgid ""
"Break Timer will carry on working in the background, even if you close it."
msgstr ""
"A Szünet ellenőrző folytatja a munkát a háttérben akkor is, ha bezárja azt."
#: ../data/settings-panels.ui.h:12
msgid "Welcome to Break Timer!"
msgstr "Üdvözli a Szünet ellenőrző!"
#: ../data/settings-panels.ui.h:13
msgid "Breaks are good for you. We'll help you to take them."
msgstr "A szünetek jók önnek. Segítünk megtartani azokat."
#: ../data/settings-panels.ui.h:14
msgid "Just switch me on to get started"
msgstr "Csak kapcsoljon be az indításhoz"
#: ../common/NaturalTime.vala:41
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d másodperc"
msgstr[1] "%d másodperc"
#: ../common/NaturalTime.vala:44
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d perc"
msgstr[1] "%d perc"
#: ../common/NaturalTime.vala:47
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d óra"
msgstr[1] "%d óra"
#. Label for a notification action that shows information about the current break
#: ../helper/break/BreakView.vala:74
msgid "What should I do?"
msgstr "Mit tegyek?"
#. Break overlay label when a break has been finished
#: ../helper/break/TimerBreakStatusWidget.vala:56
msgid "Thank you"
msgstr "Köszönöm"
#: ../helper/HelperApplication.vala:20 ../settings/MainWindow.vala:148
msgid "GNOME Break Timer"
msgstr "GNOME Szünet ellenőrző"
#. Label for a notification action that will skip the current microbreak
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:40
msgid "Skip this one"
msgstr "Ennek kihagyása"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:47
msgid "It’s time for a micro break"
msgstr "Itt az idő egy kis szünetre"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:48
msgid "Take a break from typing and look away from the screen"
msgstr "Tartson gépelési szünetet és nézzen máshova a képernyőtől"
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:64
#, c-format
msgid "You were due to take a micro break %s ago"
msgid_plural "You were due to take a micro break %s ago"
msgstr[0] "Egy kis szünet tartott ennyi ideje: %s"
msgstr[1] "Egy kis szünet tartott ennyi ideje: %s"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:70
msgid "Overdue micro break"
msgstr "A kis szünet lejárt"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:80
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:125
msgid "Break is over"
msgstr "A szünetnek vége"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:81
msgid "Your micro break has ended"
msgstr "A kis szünet befejeződött"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:94
msgid "Take a moment to rest your eyes"
msgstr "Álljon meg egy pillanatra, hogy pihentesse a szemét"
#. Label for a notification action that will delay the current break for a few minutes
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:54
msgid "Remind me later"
msgstr "Emlékeztessen később"
#. FIXME: Should say how long the break is?
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:68
msgid "Time for a break"
msgstr "Ideje szünetet tartani"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:69
msgid ""
"It’s time to take a break. Get away from the computer for a little while!"
msgstr ""
"Itt az idő, hogy szünetet tartson. Hagyja el a számítógépét egy kis időre!"
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:86
#, c-format
msgid "There is %s remaining in your break"
msgid_plural "There are %s remaining in your break"
msgstr[0] "Még %s van hátra a szünetből"
msgstr[1] "Még %s van hátra a szünetből"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:92
msgid "Break interrupted"
msgstr "Szünet megszakítva"
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:109
#, c-format
msgid "You were due to take a break %s ago"
msgid_plural "You were due to take a break %s ago"
msgstr[0] "Szünet tartott ennyi ideje: %s"
msgstr[1] "Szünet tartott ennyi ideje: %s"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:115
msgid "Overdue break"
msgstr "A szünet lejárt"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:126
msgid "Your break time has ended"
msgstr "A szünet ideje befejeződött"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:32
msgid "Choose Your Break Schedule"
msgstr "Válassza ki a szünet időbeosztását"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:37
msgid "_Close"
msgstr "_Bezárás"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:52
msgid "A mix of short breaks and long breaks"
msgstr "Rövid és hosszú szünetek keveréke"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:56
msgid "Occasional long breaks"
msgstr "Alkalmi hosszú szünetek"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:60
msgid "Frequent short breaks"
msgstr "Ismétlődő rövid szünetek"
#: ../settings/MainWindow.vala:130
msgid "Welcome Tour"
msgstr "Üdvözöljük az utazáson"
#: ../settings/MainWindow.vala:151
msgid "Computer break reminders for active minds"
msgstr "Számítógépes szünet emlékeztető az aktív gondolkodáshoz"
#: ../settings/MainWindow.vala:153
msgid "GNOME Break Timer Website"
msgstr "GNOME Szünet ellenőrző weboldala"
#: ../settings/MainWindow.vala:157
msgid "translator-credits"
msgstr "Úr Balázs <urbalazs@gmail.com>, 2014."
#: ../settings/MainWindow.vala:210
msgid "OK, got it!"
msgstr "OK, megvan!"
#: ../settings/MainWindow.vala:215
msgid "Ready to go"
msgstr "Indulásra kész"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:46 ../settings/MicroBreakType.vala:91
msgid "Microbreak"
msgstr "Kis szünet"
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:65
#, c-format
msgid "Take a break from typing and look away from the screen for %s."
msgid_plural "Take a break from typing and look away from the screen for %s."
msgstr[0] ""
"Tartson gépelési szünetet és nézzen máshova a képernyőtől %s időtartamra."
msgstr[1] ""
"Tartson gépelési szünetet és nézzen máshova a képernyőtől %s időtartamra."
#: ../settings/MicroBreakType.vala:70
msgid "It’s microbreak time"
msgstr "Itt a kis szünet ideje"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:72
msgid "I'll chime when it’s time to use the computer again."
msgstr "Csipogni fogok, ha ismét eljött a számítógép használatának ideje."
#. Label that explains a countdown timer, which shows a string such as "5 minutes"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:81
msgid "Your next microbreak is in"
msgstr "A következő kis szünet:"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:82
msgid "It's time for a microbreak"
msgstr "Itt az idő egy kis szünetre"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:92
msgid "Pause frequently to relax your eyes"
msgstr "Tartson gyakran szünetet, hogy pihentesse a szemét"
#: ../settings/RestBreakType.vala:46
msgid "Break"
msgstr "Szünet"
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../settings/RestBreakType.vala:66
#, c-format
msgid "Your break has %s remaining. I’ll remind you when it’s over."
msgid_plural "Your break has %s remaining. I’ll remind you when it’s over."
msgstr[0] "A szünetből %s van hátra. Emlékeztetni fogom, ha letelt."
msgstr[1] "A szünetből %s van hátra. Emlékeztetni fogom, ha letelt."
#: ../settings/RestBreakType.vala:71
msgid "It’s break time"
msgstr "Itt a szünet ideje"
#: ../settings/RestBreakType.vala:72
msgid "Take some time away from the computer. Stretch and move around."
msgstr ""
"Töltsön egy kis időt a számítógéptől távol. Nyújtózzon és sétáljon egyet."
#. Label that explains a countdown timer, which shows a string such as "30 minutes"
#: ../settings/RestBreakType.vala:82
msgid "Your next full break is in"
msgstr "A következő teljes szünet:"
#: ../settings/RestBreakType.vala:83
msgid "It's break time"
msgstr "Itt a szünet ideje"
#: ../settings/RestBreakType.vala:92
msgid "Full break"
msgstr "Teljes szünet"
#: ../settings/RestBreakType.vala:93
msgid "And take some longer breaks to stretch your legs"
msgstr "És tartson néhány hosszabb szünetet, hogy kinyújtsa a lábait"
#: ../settings/SettingsApplication.vala:102
msgid "About"
msgstr "Névjegy"
#: ../settings/SettingsApplication.vala:103
msgid "Quit"
msgstr "Kilépés"
#. Label for the widget to choose how frequently a break occurs. (Choices such as "6 minutes" or "45 minutes")
#: ../settings/TimerBreakType.vala:175
msgid "Every"
msgstr "Minden"
#. Label for the widget to choose how long a break lasts when it occurs. (Choices such as "30 seconds" or "5 minutes")
#: ../settings/TimerBreakType.vala:184
msgid "For"
msgstr "Ennyi időre:"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment