Commit 50d801d1 authored by Necdet Yücel's avatar Necdet Yücel Committed by Administrator

Added Turkish translation

parent c126b146
......@@ -15,4 +15,5 @@ pt_BR
sl
sr
sr@latin
tr
zh_CN
#
# Gökhan Gurbetoğlu <ggurbet@gmail.com>, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-break-timer master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"break-timer&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-05 19:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-19 13:49+0200\n"
"Last-Translator: Gökhan Gurbetoğlu <ggurbet@gmail.com>\n"
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1425027831.000000\n"
#: ../data/gnome-break-timer.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer-autostart.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer-service.desktop.in.h:1
#: ../settings/MainWindow.vala:36 ../settings/MainWindow.vala:136
msgid "Break Timer"
msgstr "Mola Zamanlayıcı"
#: ../data/gnome-break-timer.appdata.xml.in.h:2
msgid "Remember to take regular breaks from using the computer"
msgstr "Bilgisayar kullanırken düzenli molalar aldığınızdan emin olun"
#: ../data/gnome-break-timer.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"<p>Break Timer keeps track of how much you are using the computer, and it "
"reminds you to take regular breaks. It is designed to encourage healthy "
"behaviour, with a mix of short breaks for your eyes and wrists, as well as "
"longer breaks to keep your body moving and your mind on task.</p> <p>Break "
"Timer is simple to set up, so you can pick a break schedule that works for "
"you and it will carry on working in the background.</p>"
msgstr ""
"<p>Mola Zamanlayıcı bilgisayarı ne kadar kullandığınızı takip eder, ve "
"düzenli molalar almanızı hatırlatır. Göz ve dirsekleriniz için kısa mola "
"karışımları ve vücudunuzu hareket halinde, zihninizi işte tutacak uzun "
"molalar ile sağlıklı davranışı teşvik etmek için tasarlanmıştır.</p><p>Mola "
"Zamanlayıcıyı ayarlaması kolaydır, kendinize uygun bir mola zamanlaması "
"seçtiğinizde arka planda çalışmaya devam eder.</p>"
#: ../data/gnome-break-timer-autostart.desktop.in.h:2
#: ../data/gnome-break-timer-service.desktop.in.h:2
msgid "Provides a gentle reminder to take regular breaks"
msgstr "Düzenli molalar almanız için nazik uyarılar sağlar"
#: ../data/gnome-break-timer.desktop.in.h:2
msgid "Choose your preferences for micro breaks and rest breaks"
msgstr "Küçük ve dinlenme molaları için tercihlerinizi seçin"
#: ../data/gnome-break-timer.desktop.in.h:3
msgid "break;micro;rest;timer;"
msgstr "mola;küçük;dinlenme;zamanlayıcı;"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:1
msgid "True to enable GNOME Break Timer"
msgstr "GNOME Mola Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için doğru olarak ayarlayın"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:2
msgid "The list of breaks that are currently enabled"
msgstr "Şu an etkin olan molaların listesi"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:3
msgid "True to enable quiet mode"
msgstr "Sessiz kipi etkinleştirmek için doğru olarak ayarlayın"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:4
msgid "Hides breaks until quiet-mode-expire-time."
msgstr "sessiz-kip-sonlanma-zamanına kadar molaları gizler."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:5
msgid "Time to end quiet mode."
msgstr "Sessiz kipten çıkma zamanı."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:6
msgid "The time to automatically disable quiet mode, in unix time."
msgstr "Otomatik olarak sessiz kipin kapanacağı zaman, unix zamanı olarak."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:7
msgid "Time between breaks"
msgstr "Molalar arası zaman"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:8
msgid "The time between rest breaks, in seconds."
msgstr "Dinlenme molaları arasındaki zaman, saniye olarak."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:9
msgid "Duration of each break"
msgstr "Her molanın uzunluğu"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:10
msgid "The duration of each rest break, in seconds."
msgstr "Dinlenme molası uzunluğu, saniye olarak."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:11
msgid "The preferred time between micro breaks, in seconds."
msgstr "Küçük molalar arasında tercih edilen süre, saniye olarak."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:12
msgid "The preferred duration of each micro break, in seconds."
msgstr "Her küçük molanın tercih edilen uzunluğu, saniye olarak."
#: ../data/settings-panels.ui.h:1
msgid "Break Timer isn’t responding"
msgstr "Mola Zamanlayıcı yanıt vermiyor"
#: ../data/settings-panels.ui.h:2
msgid ""
"If this continues the next time you log in, please <a href=\"https://bugs."
"launchpad.net/brainbreak\">open a bug report</a>.\t"
msgstr ""
"Tekrar giriş yaptığınızda bu devam ederse, lütfen <a href=\"https://bugs."
"launchpad.net/brainbreak\">bir hata kaydı açın</a>.\t"
#: ../data/settings-panels.ui.h:3
msgid "Break Timer is taking a break"
msgstr "Mola Zamanlayıcı biraz ara veriyor"
#: ../data/settings-panels.ui.h:4
msgid "Turn me on to get those breaks going"
msgstr "Molaları devam ettirmek için beni aç"
#: ../data/settings-panels.ui.h:5
msgid "You can change the types of breaks and their timings from the settings"
msgstr "Ayarlardan mola türlerini ve zamanlamalarını değiştirebilirsiniz"
#: ../data/settings-panels.ui.h:6
msgid "Break Timer lets you take small microbreaks as well as longer breaks."
msgstr "Mola Zamanlayıcı hem küçük hem uzun molalar almanızı sağlar."
#: ../data/settings-panels.ui.h:7
msgid ""
"Microbreaks are a chance to look away from the screen and rest your hands."
msgstr ""
"Küçük molalar ekrandan başka bir yere bakmanız ve ellerinizi dinlendirmeniz "
"için fırsattır."
#: ../data/settings-panels.ui.h:8
msgid "Full breaks are time to get away from the computer and move around."
msgstr "Tam molalar bilgisayar başından kalkma ve etrafta dolaşma zamanıdır."
#: ../data/settings-panels.ui.h:9
msgid "Breaks and Microbreaks"
msgstr "Molalar ve Küçük molalar"
#: ../data/settings-panels.ui.h:10
msgid "You can leave me to it"
msgstr "Beni bu iş için bırakabilirsin"
#: ../data/settings-panels.ui.h:11
msgid ""
"Break Timer will carry on working in the background, even if you close it."
msgstr ""
"Mola Zamanlayıcı, kapatsanız bile arka planda çalışmaya devam edecektir."
#: ../data/settings-panels.ui.h:12
msgid "Welcome to Break Timer!"
msgstr "Mola Zamanlayıcıya Hoşgeldiniz!"
#: ../data/settings-panels.ui.h:13
msgid "Breaks are good for you. We'll help you to take them."
msgstr "Molalar sizin için iyidir. Mola almanıza yardımcı olacağız."
#: ../data/settings-panels.ui.h:14
msgid "Just switch me on to get started"
msgstr "Başlamak için beni aç yeter"
#: ../common/NaturalTime.vala:41
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d saniye"
#: ../common/NaturalTime.vala:44
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d dakika"
#: ../common/NaturalTime.vala:47
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d saat"
#. Label for a notification action that shows information about the current break
#: ../helper/break/BreakView.vala:74
msgid "What should I do?"
msgstr "Ne yapmalıyım?"
#. Break overlay label when a break has been finished
#: ../helper/break/TimerBreakStatusWidget.vala:56
msgid "Thank you"
msgstr "Teşekkürler"
#: ../helper/HelperApplication.vala:20 ../settings/MainWindow.vala:148
msgid "GNOME Break Timer"
msgstr "GNOME Mola Zamanlayıcı"
#. Label for a notification action that will skip the current microbreak
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:40
msgid "Skip this one"
msgstr "Bunu atla"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:47
msgid "It’s time for a micro break"
msgstr "Küçük bir mola zamanı"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:48
msgid "Take a break from typing and look away from the screen"
msgstr "Yazmaya ara ver ekrandan başka bir yere bak"
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:64
#, c-format
msgid "You were due to take a micro break %s ago"
msgid_plural "You were due to take a micro break %s ago"
msgstr[0] "%s önce küçük bir mola almış olmalıydınız"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:70
msgid "Overdue micro break"
msgstr "Vakti geçmiş küçük mola"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:80
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:125
msgid "Break is over"
msgstr "Mola bitti"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:81
msgid "Your micro break has ended"
msgstr "Küçük molanız bitti"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:94
msgid "Take a moment to rest your eyes"
msgstr "Gözlerinizi dinlendirmek için biraz zaman ayırın"
#. Label for a notification action that will delay the current break for a few minutes
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:54
msgid "Remind me later"
msgstr "Daha sonra hatırlat"
#. FIXME: Should say how long the break is?
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:68
msgid "Time for a break"
msgstr "Mola zamanı"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:69
msgid ""
"It’s time to take a break. Get away from the computer for a little while!"
msgstr "Şimdi mola zamanı. Bir süre bilgisayardan uzaklaşın!"
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:86
#, c-format
msgid "There is %s remaining in your break"
msgid_plural "There are %s remaining in your break"
msgstr[0] "Molanızın bitmesine %s kaldı"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:92
msgid "Break interrupted"
msgstr "Mola yarıda kesildi"
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:109
#, c-format
msgid "You were due to take a break %s ago"
msgid_plural "You were due to take a break %s ago"
msgstr[0] "%s önce mola almalıydın"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:115
msgid "Overdue break"
msgstr "Süresi geçmiş mola"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:126
msgid "Your break time has ended"
msgstr "Mola vaktin bitti"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:32
msgid "Choose Your Break Schedule"
msgstr "Mola Programını Seç"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:37
msgid "_Close"
msgstr "_Kapat"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:52
msgid "A mix of short breaks and long breaks"
msgstr "Karışık kısa ve uzun molalar"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:56
msgid "Occasional long breaks"
msgstr "Ara sıra olan uzun molalar"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:60
msgid "Frequent short breaks"
msgstr "Sık kısa molalar"
#: ../settings/MainWindow.vala:130
msgid "Welcome Tour"
msgstr "Hoşgeldin Turu"
#: ../settings/MainWindow.vala:151
msgid "Computer break reminders for active minds"
msgstr "Etkin zihinler için bilgisayar mola hatırlatıcısı"
#: ../settings/MainWindow.vala:153
msgid "GNOME Break Timer Website"
msgstr "GNOME Mola Zamanlayıcı Web Sayfası"
#: ../settings/MainWindow.vala:157
msgid "translator-credits"
msgstr "İşbaran Akçayır <isbaran@gmail.com>"
#: ../settings/MainWindow.vala:210
msgid "OK, got it!"
msgstr "OK, anladım!"
#: ../settings/MainWindow.vala:215
msgid "Ready to go"
msgstr "Devam etmeye hazır"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:46 ../settings/MicroBreakType.vala:91
msgid "Microbreak"
msgstr "Küçük mola"
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:65
#, c-format
msgid "Take a break from typing and look away from the screen for %s."
msgid_plural "Take a break from typing and look away from the screen for %s."
msgstr[0] "%s boyunca yazmayı bırak ve ekrandan başka yere bak."
#: ../settings/MicroBreakType.vala:70
msgid "It’s microbreak time"
msgstr "Küçük bir mola zamanı"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:72
msgid "I'll chime when it’s time to use the computer again."
msgstr "Tekrar bilgisayarı kullanma vakti geldiğinde zil çalacağım."
#. Label that explains a countdown timer, which shows a string such as "5 minutes"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:81
msgid "Your next microbreak is in"
msgstr "Sonraki küçük mola zamanınız"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:82
msgid "It's time for a microbreak"
msgstr "Kısa bir mola zamanı"
#: ../settings/MicroBreakType.vala:92
msgid "Pause frequently to relax your eyes"
msgstr "Sık sık durdurarak gözlerinizi rahatlatın"
#: ../settings/RestBreakType.vala:46
msgid "Break"
msgstr "Mola"
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../settings/RestBreakType.vala:66
#, c-format
msgid "Your break has %s remaining. I’ll remind you when it’s over."
msgid_plural "Your break has %s remaining. I’ll remind you when it’s over."
msgstr[0] "Molanızın %s kalanı var. Bittiğinde hatırlatacağım."
#: ../settings/RestBreakType.vala:71
msgid "It’s break time"
msgstr "Mola vakti"
#: ../settings/RestBreakType.vala:72
msgid "Take some time away from the computer. Stretch and move around."
msgstr "Biraz bilgisayardan uzaklaş. Esne ve etrafta dolaş."
#. Label that explains a countdown timer, which shows a string such as "30 minutes"
#: ../settings/RestBreakType.vala:82
msgid "Your next full break is in"
msgstr "Sonraki tam mola vaktin"
#: ../settings/RestBreakType.vala:83
msgid "It's break time"
msgstr "Mola vakti"
#: ../settings/RestBreakType.vala:92
msgid "Full break"
msgstr "Tam mola"
#: ../settings/RestBreakType.vala:93
msgid "And take some longer breaks to stretch your legs"
msgstr "Ve bacaklarını esnetmek için biraz daha uzun ara ver"
#: ../settings/SettingsApplication.vala:102
msgid "About"
msgstr "Hakkında"
#: ../settings/SettingsApplication.vala:103
msgid "Quit"
msgstr "Çık"
#. Label for the widget to choose how frequently a break occurs. (Choices such as "6 minutes" or "45 minutes")
#: ../settings/TimerBreakType.vala:175
msgid "Every"
msgstr "Her"
#. Label for the widget to choose how long a break lasts when it occurs. (Choices such as "30 seconds" or "5 minutes")
#: ../settings/TimerBreakType.vala:184
msgid "For"
msgstr "Süre"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment