Commit 0ec9e466 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 3c9e3c7a
...@@ -2,15 +2,15 @@ ...@@ -2,15 +2,15 @@
# Copyright (C) 2013 gnome-break-timer's COPYRIGHT HOLDER # Copyright (C) 2013 gnome-break-timer's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-break-timer package. # This file is distributed under the same license as the gnome-break-timer package.
# #
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2013. # Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2013-2014.
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-break-timer master\n" "Project-Id-Version: gnome-break-timer master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"break-timer&keywords=I18N+L10N&component=general\n" "break-timer&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-29 11:59+0000\n" "POT-Creation-Date: 2014-09-16 06:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-29 21:12+0100\n" "PO-Revision-Date: 2014-09-16 17:36+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n" "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n" "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n" "Language: sl_SI\n"
...@@ -20,13 +20,13 @@ msgstr "" ...@@ -20,13 +20,13 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n" "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n" "%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n" "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.7\n" "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
#: ../data/gnome-break-timer.appdata.xml.in.h:1 #: ../data/gnome-break-timer.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer-autostart.desktop.in.h:1 #: ../data/gnome-break-timer-autostart.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer.desktop.in.h:1 #: ../data/gnome-break-timer.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer-service.desktop.in.h:1 #: ../data/gnome-break-timer-service.desktop.in.h:1
#: ../settings/MainWindow.vala:42 #: ../settings/MainWindow.vala:36 ../settings/MainWindow.vala:136
msgid "Break Timer" msgid "Break Timer"
msgstr "Časomer odmorov" msgstr "Časomer odmorov"
...@@ -45,10 +45,10 @@ msgid "" ...@@ -45,10 +45,10 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"<p>Časomer odmorov spremlja, koliko časa uporabljate računalnik, in vas " "<p>Časomer odmorov spremlja, koliko časa uporabljate računalnik, in vas "
"opominja, da si privoščite redne odmore. Načrtovan je tako, da vzpodbuja " "opominja, da si privoščite redne odmore. Načrtovan je tako, da vzpodbuja "
"zdravo vedenje na delovnem mestu z mešanico kratkih odmorov za vaše oči in zapestja kot tudi " "zdravo vedenje na delovnem mestu z mešanico kratkih odmorov za vaše oči in "
"daljših odmorov, ki ohranjajo vaše telo v gibanju in vaše misli pri delu.</" "zapestja kot tudi daljših odmorov, ki ohranjajo vaše telo v gibanju in vaše "
"p> <p>Časomer odmorov je enostavno nastaviti, saj lahko izberete razpored " "misli pri delu.</p> <p>Časomer odmorov je enostavno nastaviti, saj lahko "
"odmorov, ki je primeren za vas, ta pa deluje v ozadju.</p>" "izberete razpored odmorov, ki je primeren za vas, ta pa deluje v ozadju.</p>"
#: ../data/gnome-break-timer-autostart.desktop.in.h:2 #: ../data/gnome-break-timer-autostart.desktop.in.h:2
#: ../data/gnome-break-timer-service.desktop.in.h:2 #: ../data/gnome-break-timer-service.desktop.in.h:2
...@@ -214,7 +214,7 @@ msgstr "Kaj storiti?" ...@@ -214,7 +214,7 @@ msgstr "Kaj storiti?"
msgid "Thank you" msgid "Thank you"
msgstr "Hvala!" msgstr "Hvala!"
#: ../helper/HelperApplication.vala:20 ../settings/MainWindow.vala:158 #: ../helper/HelperApplication.vala:20 ../settings/MainWindow.vala:148
msgid "GNOME Break Timer" msgid "GNOME Break Timer"
msgstr "Časomer odmorov GNOME" msgstr "Časomer odmorov GNOME"
...@@ -309,6 +309,10 @@ msgstr "Vaš odmor je končan" ...@@ -309,6 +309,10 @@ msgstr "Vaš odmor je končan"
msgid "Choose Your Break Schedule" msgid "Choose Your Break Schedule"
msgstr "Izberite svoj razpored odmorov" msgstr "Izberite svoj razpored odmorov"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:37
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:52 #: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:52
msgid "A mix of short breaks and long breaks" msgid "A mix of short breaks and long breaks"
msgstr "Mešanica kratkih in daljših odmorov" msgstr "Mešanica kratkih in daljših odmorov"
...@@ -321,27 +325,27 @@ msgstr "Občasni kratki odmori" ...@@ -321,27 +325,27 @@ msgstr "Občasni kratki odmori"
msgid "Frequent short breaks" msgid "Frequent short breaks"
msgstr "Pogosti kratki odmori" msgstr "Pogosti kratki odmori"
#: ../settings/MainWindow.vala:140 #: ../settings/MainWindow.vala:130
msgid "Welcome Tour" msgid "Welcome Tour"
msgstr "Voden ogled" msgstr "Voden ogled"
#: ../settings/MainWindow.vala:161 #: ../settings/MainWindow.vala:151
msgid "Computer break reminders for active minds" msgid "Computer break reminders for active minds"
msgstr "Opomniki za odmor pri računalniku za dejavne glave" msgstr "Opomniki za odmor pri računalniku za dejavne glave"
#: ../settings/MainWindow.vala:163 #: ../settings/MainWindow.vala:153
msgid "GNOME Break Timer Website" msgid "GNOME Break Timer Website"
msgstr "Spletna stran Časomer odmorov GNOME" msgstr "Spletna stran Časomer odmorov GNOME"
#: ../settings/MainWindow.vala:167 #: ../settings/MainWindow.vala:157
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "Martin Srebotnjak" msgstr "Martin Srebotnjak"
#: ../settings/MainWindow.vala:220 #: ../settings/MainWindow.vala:210
msgid "OK, got it!" msgid "OK, got it!"
msgstr "Prav, razumem!" msgstr "Prav, razumem!"
#: ../settings/MainWindow.vala:225 #: ../settings/MainWindow.vala:215
msgid "Ready to go" msgid "Ready to go"
msgstr "Pripravljen na delo" msgstr "Pripravljen na delo"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment