Commit 0cb827f7 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent a315dfc6
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Polish translation for gnome-break-timer.
# Copyright © 2014-2016 the gnome-break-timer authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-break-timer package.
# Paweł Żołnowski <pawel.zolnowski@gmail.com>, 2014.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2014-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2014-2015.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2014-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2014-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-break-timer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-03 01:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-03 01:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-20 13:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-20 13:51+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../data/gnome-break-timer.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer-autostart.desktop.in.h:1
......@@ -34,7 +30,7 @@ msgstr "Menedżer przerw"
#: ../data/gnome-break-timer.appdata.xml.in.h:2
msgid "Remember to take regular breaks from using the computer"
msgstr "Należy pamiętać o regularnych przerwach podczas pracy przy komputerze"
msgstr "Należy pamiętać o regularnych przerwach podczas pracy przy komputerze"
#: ../data/gnome-break-timer.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
......@@ -46,22 +42,22 @@ msgid ""
"you and it will carry on working in the background.</p>"
msgstr ""
"<p>Menedżer przerw rejestruje czas, jaki użytkownik spędza przed komputerem "
"i przypomina o regularnych przerwach. Został stworzony, aby promować zdrowe "
"nawyki, takie jak krótkie przerwy dla oczu i nadgarstków oraz dłuższe "
"przerwy, które zapewnią ciału trochę ruchu, a umysłowi dalsze skupienie na "
"zadaniu.</p> <p>Menedżer przerw jest prosty w obsłudze, więc wystarczy tylko "
"określić plan przerw wedle własnego uznania, a program sam będzie dalej "
"działał w tle.</p>"
"i przypomina o regularnych przerwach. Został stworzony, aby promować zdrowe "
"nawyki, takie jak krótkie przerwy dla oczu i nadgarstków oraz dłuższe "
"przerwy, które zapewnią ciału trochę ruchu, a umysłowi dalsze skupienie na "
"zadaniu.</p> <p>Menedżer przerw jest prosty w obsłudze, więc wystarczy tylko "
"określić plan przerw wedle własnego uznania, a program sam będzie dalej "
"działał w tle.</p>"
#: ../data/gnome-break-timer-autostart.desktop.in.h:2
#: ../data/gnome-break-timer-service.desktop.in.h:2
msgid "Provides a gentle reminder to take regular breaks"
msgstr "Nienachalne przypomnienia o regularnych przerwach"
msgstr "Nienachalne przypomnienia o regularnych przerwach"
#: ../data/gnome-break-timer.desktop.in.h:2
msgid "Choose your preferences for micro breaks and rest breaks"
msgstr ""
"Określenie preferencji odnośnie miniprzerw i dłuższych przerw na odpoczynek"
"Określenie preferencji odnośnie miniprzerw i dłuższych przerw na odpoczynek"
#: ../data/gnome-break-timer.desktop.in.h:3
msgid "break;micro;rest;timer;"
......@@ -102,11 +98,11 @@ msgstr "Czas między długimi przerwami (w sekundach)."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:9
msgid "Duration of each break"
msgstr "Długość każdej z przerw"
msgstr "Długość każdej z przerw"
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:10
msgid "The duration of each rest break, in seconds."
msgstr "Długość każdej z długich przerw (w sekundach)."
msgstr "Długość każdej z długich przerw (w sekundach)."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:11
msgid "The preferred time between micro breaks, in seconds."
......@@ -114,7 +110,7 @@ msgstr "Preferowany czas między miniprzerwami (w sekundach)."
#: ../data/org.gnome.break-timer.gschema.xml.in.h:12
msgid "The preferred duration of each micro break, in seconds."
msgstr "Preferowana długość każdej z miniprzerw (w sekundach)."
msgstr "Preferowana długość każdej z miniprzerw (w sekundach)."
#: ../data/settings-panels.ui.h:1
msgid "Break Timer isn’t responding"
......@@ -125,9 +121,8 @@ msgid ""
"If this continues the next time you log in, please <a href=\"https://bugs."
"launchpad.net/brainbreak\">open a bug report</a>.\t"
msgstr ""
"Jeśli się to powtórzy po następnym zalogowaniu, prosimy otworzyć <a href="
"\"https://bugs.launchpad.net/brainbreak\">zgłoszenie błędu</a> (w języku "
"angielskim).\t"
"Jeśli się to powtórzy po następnym zalogowaniu, prosimy <a href=\"https://"
"bugs.launchpad.net/brainbreak\">zgłosić błąd</a> (w języku angielskim).\t"
#: ../data/settings-panels.ui.h:3
msgid "Break Timer is taking a break"
......@@ -139,7 +134,7 @@ msgstr "Włącz program, aby uaktywnić przerwy"
#: ../data/settings-panels.ui.h:5
msgid "You can change the types of breaks and their timings from the settings"
msgstr "Można zmienić rodzaje przerw oraz ich czas w oknie ustawień"
msgstr "Można zmienić rodzaje przerw oraz ich czas w oknie ustawień"
#: ../data/settings-panels.ui.h:6
msgid "Break Timer lets you take small microbreaks as well as longer breaks."
......@@ -149,15 +144,15 @@ msgstr "Menedżer przerw umożliwia ustawienie krótkich oraz dłuższych przerw
msgid ""
"Microbreaks are a chance to look away from the screen and rest your hands."
msgstr ""
"Miniprzerwy to okazja na odwrócenie wzroku od monitora i rozluźnienie dłoni."
"Miniprzerwy to okazja na odwrócenie wzroku od monitora i rozluźnienie dłoni."
#: ../data/settings-panels.ui.h:8
msgid "Full breaks are time to get away from the computer and move around."
msgstr "Pełne przerwy to czas na odejście od komputera i poruszanie się."
msgstr "Pełne przerwy to czas na odejście od komputera i poruszanie się."
#: ../data/settings-panels.ui.h:9
msgid "Breaks and Microbreaks"
msgstr "Przerwy i miniprzerwy"
msgstr "Przerwy i miniprzerwy"
#: ../data/settings-panels.ui.h:10
msgid "You can leave me to it"
......@@ -166,15 +161,15 @@ msgstr "Resztę można pozostawić programowi"
#: ../data/settings-panels.ui.h:11
msgid ""
"Break Timer will carry on working in the background, even if you close it."
msgstr "Menedżer przerw będzie działał dalej w tle, nawet po zamknięciu."
msgstr "Menedżer przerw będzie działał dalej w tle, nawet po zamknięciu."
#: ../data/settings-panels.ui.h:12
msgid "Welcome to Break Timer!"
msgstr "Witamy w Menedżerze przerw!"
msgstr "Witamy w Menedżerze przerw!"
#: ../data/settings-panels.ui.h:13
msgid "Breaks are good for you. We'll help you to take them."
msgstr "Przerwy są niezwykle potrzebne. Program pomoże o nich pamiętać."
msgstr "Przerwy są niezwykle potrzebne. Program pomoże o nich pamiętać."
#: ../data/settings-panels.ui.h:14
msgid "Just switch me on to get started"
......@@ -229,7 +224,7 @@ msgstr "Czas na miniprzerwę"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:48
msgid "Take a break from typing and look away from the screen"
msgstr "Należy teraz oderwać dłonie od klawiatury i odwrócić wzrok od monitora"
msgstr "Należy teraz oderwać dłonie od klawiatury i odwrócić wzrok od monitora"
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../helper/microbreak/MicroBreakView.vala:64
......@@ -270,7 +265,7 @@ msgstr "Czas na przerwę"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:69
msgid ""
"It’s time to take a break. Get away from the computer for a little while!"
msgstr "Należy teraz zrobić przerwę i odejść na chwilę od komputera."
msgstr "Należy teraz zrobić przerwę i odejść na chwilę od komputera."
#. %s will be replaced with a string that describes a time interval, such as "2 minutes", "40 seconds" or "1 hour"
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:86
......@@ -312,7 +307,7 @@ msgstr "Za_mknij"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:52
msgid "A mix of short breaks and long breaks"
msgstr "Połączenie krótkich i długich przerw"
msgstr "Połączenie krótkich i długich przerw"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:56
msgid "Occasional long breaks"
......@@ -328,7 +323,7 @@ msgstr "Wprowadzenie"
#: ../settings/MainWindow.vala:151
msgid "Computer break reminders for active minds"
msgstr "Przypomnienia o przerwach od komputera dla aktywnych umysłowo"
msgstr "Przypomnienia o przerwach od komputera dla aktywnych umysłowo"
#: ../settings/MainWindow.vala:153
msgid "GNOME Break Timer Website"
......@@ -338,8 +333,8 @@ msgstr "Witryna Menedżera przerw GNOME"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Paweł Żołnowski <pawel.zolnowski@gmail.com>, 2014\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2014-2015\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2014-2015"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2014-2016\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2014-2016"
#: ../settings/MainWindow.vala:210
msgid "OK, got it!"
......@@ -359,11 +354,11 @@ msgstr "Miniprzerwa"
msgid "Take a break from typing and look away from the screen for %s."
msgid_plural "Take a break from typing and look away from the screen for %s."
msgstr[0] ""
"Należy teraz oderwać dłonie od klawiatury i odwrócić wzrok od monitora na %s."
"Należy teraz oderwać dłonie od klawiatury i odwrócić wzrok od monitora na %s."
msgstr[1] ""
"Należy teraz oderwać dłonie od klawiatury i odwrócić wzrok od monitora na %s."
"Należy teraz oderwać dłonie od klawiatury i odwrócić wzrok od monitora na %s."
msgstr[2] ""
"Należy teraz oderwać dłonie od klawiatury i odwrócić wzrok od monitora na %s."
"Należy teraz oderwać dłonie od klawiatury i odwrócić wzrok od monitora na %s."
#: ../settings/MicroBreakType.vala:70
msgid "It’s microbreak time"
......@@ -395,9 +390,9 @@ msgstr "Przerwa"
#, c-format
msgid "Your break has %s remaining. I’ll remind you when it’s over."
msgid_plural "Your break has %s remaining. I’ll remind you when it’s over."
msgstr[0] "Przerwa skończy się za %s. Program przypomni o jej końcu."
msgstr[1] "Przerwa skończy się za %s. Program przypomni o jej końcu."
msgstr[2] "Przerwa skończy się za %s. Program przypomni o jej końcu."
msgstr[0] "Przerwa skończy się za %s. Program przypomni o jej końcu."
msgstr[1] "Przerwa skończy się za %s. Program przypomni o jej końcu."
msgstr[2] "Przerwa skończy się za %s. Program przypomni o jej końcu."
#: ../settings/RestBreakType.vala:71
msgid "It’s break time"
......@@ -406,7 +401,7 @@ msgstr "Czas na przerwę"
#: ../settings/RestBreakType.vala:72
msgid "Take some time away from the computer. Stretch and move around."
msgstr ""
"Należy spędzić chwilę z dala od komputera, porozciągać mięśnie i poruszać "
"Należy spędzić chwilę z dala od komputera, porozciągać mięśnie i poruszać "
"się trochę."
#. Label that explains a countdown timer, which shows a string such as "30 minutes"
......@@ -428,7 +423,7 @@ msgstr "Potrzebne są również dłuższe przerwy, aby rozprostować nogi"
#: ../settings/SettingsApplication.vala:102
msgid "About"
msgstr "O programie"
msgstr "O programie"
#: ../settings/SettingsApplication.vala:103
msgid "Quit"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment