Commit aaa816eb authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 7d83be9b
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-boxes master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-boxes/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-22 16:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-23 20:40+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-08 11:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-08 22:23+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -297,7 +297,7 @@ msgstr "O programu"
msgid "Quit"
msgstr "Končaj"
#: data/ui/properties-toolbar.ui:43 src/machine.vala:642
#: data/ui/properties-toolbar.ui:43 src/machine.vala:649
msgid "Troubleshooting Log"
msgstr "Dnevniško sporočilo"
......@@ -422,29 +422,41 @@ msgstr "Ključ izdelka"
msgid "Unknown media"
msgstr "Neznani nosilec"
#: data/ui/wizard-downloads-page.ui:25
msgid "Show more…"
msgstr "Pokaži več ..."
#: data/ui/wizard-downloads-page.ui:87
msgid "No operating systems found"
msgstr "Ni najdenega nobenega operacijskega sistema"
#: data/ui/wizard-downloads-page.ui:98
msgid "Try a different search"
msgstr "Poskusite drugačen iskalni niz"
#: data/ui/wizard-source.ui:32
msgid "Insert operating system installation media or select a source below"
msgstr ""
"Vnesite nosilec namestitve operacijskega sistema ali izberite vir spodaj"
#: data/ui/wizard-source.ui:83
#: data/ui/wizard-source.ui:82
msgid "Download an OS"
msgstr "Prejemi operacijski sistem"
#: data/ui/wizard-source.ui:93 data/ui/wizard-source.ui:136
#: data/ui/wizard-source.ui:178 data/ui/wizard-source.ui:221
#: data/ui/wizard-source.ui:92 data/ui/wizard-source.ui:135
#: data/ui/wizard-source.ui:177 data/ui/wizard-source.ui:220
msgid "▶"
msgstr "▶"
#: data/ui/wizard-source.ui:126
#: data/ui/wizard-source.ui:125
msgid "_Enter URL"
msgstr "Vnos _naslova URL"
#: data/ui/wizard-source.ui:211
#: data/ui/wizard-source.ui:210
msgid "_Select a file"
msgstr "_Izbor datoteke"
#: data/ui/wizard-source.ui:239
#: data/ui/wizard-source.ui:238
msgid ""
"Any trademarks shown above are used merely for identification of software "
"products you have already obtained and are the property of their respective "
......@@ -453,15 +465,15 @@ msgstr ""
"Vse zgoraj prikazane zaščitene znamke so uporabljene zgolj za določevanje "
"programskih izdelkov, ki jih že posedujete in so last njihovih lastnikov."
#: data/ui/wizard-source.ui:310
#: data/ui/wizard-source.ui:309
msgid "◀"
msgstr "◀"
#: data/ui/wizard-source.ui:321
#: data/ui/wizard-source.ui:320
msgid "Enter URL"
msgstr "Vnesite URL"
#: data/ui/wizard-source.ui:351
#: data/ui/wizard-source.ui:350
msgid ""
"Enter an address for the box you want to add. Addresses can be of "
"installation images, SPICE and VNC servers, or oVirt or Libvirt brokers."
......@@ -470,7 +482,7 @@ msgstr ""
"namestitvenih odtisov, strežnikov SPICE in VNC, ali pa posredniki oVirt "
"oziroma Libvirt."
#: data/ui/wizard-source.ui:369
#: data/ui/wizard-source.ui:368
msgid ""
"Examples: http://download.com/image.iso, spice://somehost:5051, ovirt://host/"
"path"
......@@ -548,7 +560,7 @@ msgstr "Vsili izklop"
msgid "Clone"
msgstr "Kloniraj"
#: src/actions-popover.vala:84 src/machine.vala:622
#: src/actions-popover.vala:84 src/machine.vala:629
msgid "Restart"
msgstr "Ponovno zaženi"
......@@ -884,8 +896,8 @@ msgstr "Nameščanje ..."
#. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or box based on such media.
#. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
#: src/libvirt-machine.vala:792 src/wizard-source.vala:124
#: src/wizard-source.vala:154
#: src/libvirt-machine.vala:792 src/wizard-source.vala:127
#: src/wizard-source.vala:157
msgid "Live"
msgstr "Živi sistem"
......@@ -941,46 +953,46 @@ msgstr "Ni škatel za uvoz"
msgid "Failed to find suitable disk to import for box “%s”"
msgstr "Iskanje ustreznega diska za uvoz za škatlo »%s« je spodletelo"
#: src/list-view-row.vala:128
#: src/list-view-row.vala:126
msgid "Connected"
msgstr "Povezano"
#: src/list-view-row.vala:128
#: src/list-view-row.vala:126
msgid "Disconnected"
msgstr "Prekinjena povezava"
#: src/list-view-row.vala:134
#: src/list-view-row.vala:132
msgid "Running"
msgstr "Zagnano"
#: src/list-view-row.vala:140
#: src/list-view-row.vala:138
msgid "Paused"
msgstr "Premor"
#: src/list-view-row.vala:145
#: src/list-view-row.vala:143
msgid "Powered Off"
msgstr "Izklopljeno"
#. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
#: src/machine.vala:201
#: src/machine.vala:204
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Povezovanje s/z %s"
#: src/machine.vala:224 src/machine.vala:649
#: src/machine.vala:229 src/machine.vala:656
#, c-format
msgid "Connection to “%s” failed"
msgstr "Povezava z »%s« je spodletela"
#: src/machine.vala:277
#: src/machine.vala:282
msgid "Machine is under construction"
msgstr "Škatla je v izgradnji"
#: src/machine.vala:431
#: src/machine.vala:436
msgid "Saving…"
msgstr "Shranjevanje ..."
#: src/machine.vala:621
#: src/machine.vala:628
#, c-format
msgid ""
"“%s” could not be restored from disk\n"
......@@ -989,13 +1001,13 @@ msgstr ""
"»%s« ni mogoče obnoviti iz diska.\n"
"Ali naj se izvede brez shranjenega stanja?"
#: src/machine.vala:632
#: src/machine.vala:639
#, c-format
msgid "Failed to start “%s”"
msgstr "Zaganjanje »%s« je spodletelo"
#. Translators: %s => name of launched box
#: src/machine.vala:736
#: src/machine.vala:743
#, c-format
msgid "“%s” requires authentication"
msgstr "»%s« zahteva overitev"
......@@ -1287,7 +1299,7 @@ msgstr "Ne"
#. No guest caps or none compatible
#. FIXME: Better error messsage than this please?
#: src/vm-configurator.vala:604
#: src/vm-configurator.vala:607
msgid "Incapable host system"
msgstr "Gostiteljski sistem brez podpore"
......@@ -1301,24 +1313,20 @@ msgstr "Škatla »%s« je bila samodejno izbrisana."
msgid "Box import from file “%s” failed."
msgstr "Uvoz škatle iz datoteke »%s« je spodletel."
#: src/wizard-source.vala:158
#: src/wizard-source.vala:161
msgid "32-bit x86 system"
msgstr "32-bitni sistem x86"
#: src/wizard-source.vala:159
#: src/wizard-source.vala:162
msgid "64-bit x86 system"
msgstr "64-bitni sistem x86"
#. Translator comment: %s is name of vendor here (e.g Canonical Ltd or Red Hat Inc)
#: src/wizard-source.vala:164
#: src/wizard-source.vala:167
#, c-format
msgid " from %s"
msgstr " - %s"
#: src/wizard-source.vala:402
msgid "Available with a free Red Hat developer account"
msgstr "Na voljo prek brezplačnega razvijalskega računa Red Hat"
#: src/wizard-toolbar.vala:6
msgid "Source Selection"
msgstr "Izbor vira"
......@@ -1430,6 +1438,9 @@ msgstr "Prejemanje je spodletelo."
msgid "C_ustomize…"
msgstr "Prila_godi ..."
#~ msgid "Available with a free Red Hat developer account"
#~ msgstr "Na voljo prek brezplačnega razvijalskega računa Red Hat"
#~ msgid "Downloaded"
#~ msgstr "Prejeto"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment