Commit e9334643 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Updated Czech translation

parent 90f6398d
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: glom\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glom&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-30 09:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-02 09:50+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-03 16:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-03 22:35+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -235,13 +235,13 @@ msgstr ""
#. std::cout << " SOUP_STATUS_FORBIDDEN or SOUP_STATUS_UNAUTHORIZED" << std::endl;
#. Warn the user, and let him try again:
#: ../glom/application.cc:776 ../glom/frame_glom.cc:2037
#: ../glom/frame_glom.cc:2108
#: ../glom/application.cc:776 ../glom/frame_glom.cc:2045
#: ../glom/frame_glom.cc:2116
msgid "Connection Failed"
msgstr "Připojení selhalo"
#: ../glom/application.cc:776 ../glom/frame_glom.cc:2037
#: ../glom/frame_glom.cc:2108
#: ../glom/application.cc:776 ../glom/frame_glom.cc:2045
#: ../glom/frame_glom.cc:2116
msgid ""
"Glom could not connect to the database server. Maybe you entered an "
"incorrect user name or password, or maybe the postgres database server is "
......@@ -398,11 +398,11 @@ msgstr "Chybí nadpis databáze"
msgid "You must specify a title for the new database."
msgstr "Musíte zadat název pro novou databázi."
#: ../glom/application.cc:2462 ../glom/frame_glom.cc:1797
#: ../glom/application.cc:2462 ../glom/frame_glom.cc:1805
msgid "Directory Already Exists"
msgstr "Adresář již existuje"
#: ../glom/application.cc:2462 ../glom/frame_glom.cc:1798
#: ../glom/application.cc:2462 ../glom/frame_glom.cc:1806
msgid ""
"There is an existing directory with the same name as the directory that "
"should be created for the new database files. You should specify a different "
......@@ -660,11 +660,11 @@ msgid "This database has no tables yet."
msgstr "Tato databáze ještě nemá žádné tabulky."
#. TODO: Obviously this could be possible but it would require a network protocol and some work:
#: ../glom/frame_glom.cc:489
#: ../glom/frame_glom.cc:491
msgid "Developer mode not available."
msgstr "Vývojářský režim není k dispozici."
#: ../glom/frame_glom.cc:490
#: ../glom/frame_glom.cc:492
msgid ""
"Developer mode is not available because the file was opened over the network "
"from a running Glom. Only the original file may be edited."
......@@ -672,11 +672,11 @@ msgstr ""
"Vývojářský režim není přístupný protože byl soubor otevřen ze sítě do "
"běžícího Glomu. Upravován může být pouze originální soubor."
#: ../glom/frame_glom.cc:496
#: ../glom/frame_glom.cc:498
msgid "Developer mode not available"
msgstr "Vývojářský režim není k dispozici"
#: ../glom/frame_glom.cc:497
#: ../glom/frame_glom.cc:499
msgid ""
"Developer mode is not available. Check that you have sufficient database "
"access rights and that the glom file is not read-only."
......@@ -684,11 +684,11 @@ msgstr ""
"Vývojářský režim není k dispozici. Zkontrolujte, že máte dostatečná "
"oprávnění k přístupu k databázi a že soubor glom není jen pro čtení."
#: ../glom/frame_glom.cc:504
#: ../glom/frame_glom.cc:506
msgid "Saving in new document format"
msgstr "Ukládání v novém formát dokumentu"
#: ../glom/frame_glom.cc:505
#: ../glom/frame_glom.cc:507
msgid ""
"The document was created by an earlier version of the application. Making "
"changes to the document will mean that the document cannot be opened by some "
......@@ -698,15 +698,15 @@ msgstr ""
"můžou znamenat, že dokument nebude moci být otevřen v jakékoli starší verzi "
"aplikace."
#: ../glom/frame_glom.cc:508
#: ../glom/frame_glom.cc:510
msgid "Continue"
msgstr "Pokračovat"
#: ../glom/frame_glom.cc:557
#: ../glom/frame_glom.cc:559
msgid "Export Not Allowed."
msgstr "Export není dovolen."
#: ../glom/frame_glom.cc:557
#: ../glom/frame_glom.cc:559
msgid ""
"You do not have permission to view the data in this table, so you may not "
"export the data."
......@@ -714,75 +714,75 @@ msgstr ""
"Nemáte práva pro zobrazení dat v této tabulce a proto nemůžete data "
"exportovat."
#: ../glom/frame_glom.cc:588
#: ../glom/frame_glom.cc:590
msgid "Could Not Create File."
msgstr "Nelze vytvořit soubor."
#: ../glom/frame_glom.cc:588
#: ../glom/frame_glom.cc:590
msgid "Glom could not create the specified file."
msgstr "Glom nemohl vytvořit určený soubor."
#: ../glom/frame_glom.cc:739
#: ../glom/frame_glom.cc:741
msgid "No Table"
msgstr "Žádná tabulka"
#: ../glom/frame_glom.cc:739
#: ../glom/frame_glom.cc:741
msgid "There is no table in to which data could be imported."
msgstr ""
"Není k dispozici žádná tabulka, do které by mohla být data naimportována."
#: ../glom/frame_glom.cc:743
#: ../glom/frame_glom.cc:745
msgid "Open CSV Document"
msgstr "Otevřít dokument CSV"
#: ../glom/frame_glom.cc:747
#: ../glom/frame_glom.cc:749
msgid "CSV files"
msgstr "Soubory CSV"
#: ../glom/frame_glom.cc:751
#: ../glom/frame_glom.cc:753
msgid "All files"
msgstr "Všechny soubory"
#: ../glom/frame_glom.cc:826
#: ../glom/frame_glom.cc:828
msgid "Share on the network"
msgstr "Sdílení v síti"
#: ../glom/frame_glom.cc:827
#: ../glom/frame_glom.cc:829
msgid "This will allow other users on the network to use this database."
msgstr "Tímto umožníte ostatním uživatelům v síti používat tuto databázi."
#: ../glom/frame_glom.cc:830
#: ../glom/frame_glom.cc:832
msgid "_Share"
msgstr "_Sdílet"
#. TODO: Warn about connected users if possible.
#: ../glom/frame_glom.cc:925
#: ../glom/frame_glom.cc:933
msgid "Stop sharing on the network"
msgstr "Zastavit sdílení na síti"
#: ../glom/frame_glom.cc:926
#: ../glom/frame_glom.cc:934
msgid "This will prevent other users on the network from using this database."
msgstr "Tímto zabráníte ostatním uživatelům na síti v používání této databáze."
#: ../glom/frame_glom.cc:929
#: ../glom/frame_glom.cc:937
msgid "_Stop Sharing"
msgstr "_Zastavit sdílení"
#: ../glom/frame_glom.cc:977 ../glom/frame_glom.cc:2094
#: ../glom/frame_glom.cc:985 ../glom/frame_glom.cc:2102
msgid "Stopping Database Server"
msgstr "Zastavuje se databázový server"
#. Do startup, such as starting the self-hosting database server
#: ../glom/frame_glom.cc:980 ../glom/frame_glom.cc:1982
#: ../glom/frame_glom.cc:2140
#: ../glom/frame_glom.cc:988 ../glom/frame_glom.cc:1990
#: ../glom/frame_glom.cc:2148
msgid "Starting Database Server"
msgstr "Startuje se databázový server"
#: ../glom/frame_glom.cc:1135
#: ../glom/frame_glom.cc:1143
msgid "Table Exists Already"
msgstr "Tabulka již existuje"
#: ../glom/frame_glom.cc:1135
#: ../glom/frame_glom.cc:1143
msgid ""
"A table with this name already exists in the database. Please choose a "
"different table name."
......@@ -790,11 +790,11 @@ msgstr ""
"Tabulka s tímto názvem již v databázi existuje. Zvolte prosím jiný název "
"tabulky."
#: ../glom/frame_glom.cc:1139
#: ../glom/frame_glom.cc:1147
msgid "Relationship Exists Already"
msgstr "Relace již existuje"
#: ../glom/frame_glom.cc:1139
#: ../glom/frame_glom.cc:1147
msgid ""
"A relationship with this name already exists for this table. Please choose a "
"different relationship name."
......@@ -802,69 +802,69 @@ msgstr ""
"Relace s tímto názvem již pro tuto tabulku existuje. Zvolte prosím jiný "
"název relace."
#: ../glom/frame_glom.cc:1143
#: ../glom/frame_glom.cc:1151
msgid "More information needed"
msgstr "Jsou vyžadovány další informace"
#: ../glom/frame_glom.cc:1143
#: ../glom/frame_glom.cc:1151
msgid "You must specify a field, a table name, and a relationship name."
msgstr "Musíte určit pole, název tabulky a název relace."
#: ../glom/frame_glom.cc:1197
#: ../glom/frame_glom.cc:1205
msgid "Related Table Created"
msgstr "Související záznam byl vytvořen"
#: ../glom/frame_glom.cc:1197
#: ../glom/frame_glom.cc:1205
msgid "The new related table has been created."
msgstr "Nová související tabulka byla vytvořena."
#. namespace Glom
#: ../glom/frame_glom.cc:1226 ../ui/operator/box_navigation_tables.glade.h:1
#: ../glom/frame_glom.cc:1234 ../ui/operator/box_navigation_tables.glade.h:1
msgid "Edit Tables"
msgstr "Upravit tabulky"
#: ../glom/frame_glom.cc:1299
#: ../glom/frame_glom.cc:1307
#: ../glom/mode_data/datawidget/dialog_choose_id.cc:109
msgid "You have not entered any quick find criteria."
msgstr "Nezadali jste žádná kritéria rychlého hledání."
#: ../glom/frame_glom.cc:1300
#: ../glom/frame_glom.cc:1308
msgid "No find criteria"
msgstr "Žádná kritéria hledání"
#: ../glom/frame_glom.cc:1655 ../ui/developer/box_reports.glade.h:1
#: ../glom/frame_glom.cc:1663 ../ui/developer/box_reports.glade.h:1
msgid "Reports"
msgstr "Sestavy"
#: ../glom/frame_glom.cc:1686 ../ui/developer/box_print_layouts.glade.h:1
#: ../glom/frame_glom.cc:1694 ../ui/developer/box_print_layouts.glade.h:1
msgid "Print Layouts"
msgstr "Rozvržení tisku"
#: ../glom/frame_glom.cc:1802
#: ../glom/frame_glom.cc:1810
msgid "Could Not Create Directory"
msgstr "Nelze vytvořit adresář"
#: ../glom/frame_glom.cc:1803
#: ../glom/frame_glom.cc:1811
msgid ""
"There was an error when attempting to create the directory for the new "
"database files."
msgstr ""
"Vyskytla se chyba při pokusu o vytvoření adresáře pro soubory nové databáze."
#: ../glom/frame_glom.cc:1807
#: ../glom/frame_glom.cc:1815
msgid "Could Not Start Database Server"
msgstr "Nelze spustit databázový server"
#: ../glom/frame_glom.cc:1808
#: ../glom/frame_glom.cc:1816
msgid "There was an error when attempting to start the database server."
msgstr "Vyskytla se chyba při pokusu o spuštění databázového serveru."
#: ../glom/frame_glom.cc:1913
#: ../glom/frame_glom.cc:1921
msgid "Initializing Database Data"
msgstr "Inicializují se databázová data"
#. Show 0 instead of "all" when all of no records are found, to avoid confusion.
#: ../glom/frame_glom.cc:2439
#: ../glom/frame_glom.cc:2447
msgid "All"
msgstr "Vše"
......@@ -919,7 +919,6 @@ msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"
#: ../glom/onlineglom_strings.cc:32
#| msgid "Open With"
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
......@@ -1175,20 +1174,20 @@ msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamské"
#. Translators: This means an unknown or unnacceptable value type in a database.
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:687
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:691
#: ../glom/libglom/data_structure/layout/report_parts/layoutitem_fieldsummary.cc:151
#: ../glom/libglom/data_structure/layout/report_parts/layoutitem_fieldsummary.cc:159
msgid "Invalid"
msgstr "Neplatné"
#. Translators: This means a numeric value type in a database.
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:690
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:694
msgid "Number"
msgstr "Číslo"
#. Translators: This means a text/string value type in a database.
#. Translators: This is the name of a UI element (a layout part name).
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:693
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:697
#: ../glom/libglom/data_structure/layout/layoutitem_text.cc:73
#: ../glom/libglom/data_structure/translatable_item.cc:248
#: ../glom/mode_design/layout/dialog_layout_details.cc:1159
......@@ -1198,23 +1197,23 @@ msgid "Text"
msgstr "Text"
#. Translators: This means a time value type in a database.
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:696
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:700
msgid "Time"
msgstr "Čas"
#. Translators: This means a time value type in a database.
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:699
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:703
msgid "Date"
msgstr "Datum"
#. Translators: This means a true/false value type in a database.
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:702
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:706
msgid "Boolean"
msgstr "Booleovská hodnota"
#. Translators: This means a picture value type in a database.
#. Translators: This is the name of a UI element (a layout part name).
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:705
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:709
#: ../glom/libglom/data_structure/layout/layoutitem_image.cc:70
#: ../glom/libglom/data_structure/translatable_item.cc:250
#: ../glom/mode_design/layout/dialog_layout_details.cc:1166
......@@ -1413,7 +1412,6 @@ msgid "Field Choice"
msgstr "Volba pole"
#: ../glom/libglom/data_structure/translatable_item.cc:254
#| msgid "Database Field"
msgid "Database Title"
msgstr "Název databáze"
......@@ -1488,19 +1486,19 @@ msgstr "Gettext-varování: "
msgid "System: Auto Increments"
msgstr "Systém: Automatické zvyšování"
#: ../glom/libglom/db_utils.cc:1170
#: ../glom/libglom/db_utils.cc:1173
#: ../glom/mode_design/users/dialog_groups_list.cc:70
msgid "Description"
msgstr "Popis"
#: ../glom/libglom/db_utils.cc:1177
#: ../glom/libglom/db_utils.cc:1180
msgid "Comments"
msgstr "Komentáře"
#. Translators: This is a noun. It is the title of a report.
#. Add Pages:
#. Translators: This is a noun. It is a notebook tab title.
#: ../glom/libglom/report_builder.cc:636 ../glom/mode_data/notebook_data.cc:62
#: ../glom/libglom/report_builder.cc:771 ../glom/mode_data/notebook_data.cc:62
#: ../glom/mode_find/notebook_find.cc:31
msgid "List"
msgstr "Seznam"
......@@ -1917,6 +1915,18 @@ msgstr ""
msgid "No primary key value"
msgstr "Žádná hodnota primárního klíče"
#: ../glom/mode_data/box_data.cc:358
msgid "Script Uses PyGTK 2"
msgstr "Skript používá PyGTK 2"
#: ../glom/mode_data/box_data.cc:359
msgid ""
"Glom cannot run this script because it uses pygtk 2, but Glom uses GTK+ 3, "
"and attempting to use pygtk 2 would cause Glom to crash."
msgstr ""
"Glom nemůže spustit tento skript, protože ten používá pygtk 2 a aplikace "
"Glom používá GTK+ 3 a při pokusu o použití pygtk 2 by se mohla zhroutit."
#: ../glom/mode_data/box_data_details.cc:112
msgid "Create a new record."
msgstr "Vytvořit nový záznam"
......@@ -1962,11 +1972,11 @@ msgid "This record cannot be deleted because there is no primary key."
msgstr "Tento záznam nelze odstranit, protože chybí primární klíč."
#. Warn user that they can't choose their own primary key:
#: ../glom/mode_data/box_data_details.cc:851
#: ../glom/mode_data/box_data_details.cc:854
msgid "Primary key auto increments"
msgstr "Primární klíč se automaticky inkrementuje"
#: ../glom/mode_data/box_data_details.cc:852
#: ../glom/mode_data/box_data_details.cc:855
msgid ""
"The primary key is auto-incremented.\n"
" You may not enter your own primary key value."
......@@ -2089,12 +2099,12 @@ msgid "Please enter a login name for the new user."
msgstr "Prosím zadejte přihlašovací jméno nového uživatele."
#: ../glom/mode_design/dialog_initial_password.cc:88
#: ../glom/mode_design/users/dialog_user.cc:53
#: ../glom/mode_design/users/dialog_user.cc:58
msgid "Passwords Do Not Match"
msgstr "Hesla se neshodují"
#: ../glom/mode_design/dialog_initial_password.cc:88
#: ../glom/mode_design/users/dialog_user.cc:53
#: ../glom/mode_design/users/dialog_user.cc:58
msgid ""
"The entered password does not match the entered password confirmation. "
"Please try again."
......@@ -2103,12 +2113,12 @@ msgstr ""
"zhovu."
#: ../glom/mode_design/dialog_initial_password.cc:93
#: ../glom/mode_design/users/dialog_user.cc:58
#: ../glom/mode_design/users/dialog_user.cc:63
msgid "Password Is Empty"
msgstr "Heslo je prázdné"
#: ../glom/mode_design/dialog_initial_password.cc:93
#: ../glom/mode_design/users/dialog_user.cc:58
#: ../glom/mode_design/users/dialog_user.cc:63
msgid "Please enter a password for this user."
msgstr "Prosím zadejte heslo pro tohoto uživatele."
......@@ -2700,7 +2710,7 @@ msgstr "Odstranit skupinu"
msgid "Are your sure that you wish to delete this group?"
msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto skupinu?"
#: ../glom/mode_design/users/dialog_groups_list.cc:373
#: ../glom/mode_design/users/dialog_groups_list.cc:361
msgid "Full access."
msgstr "Plný přístup."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment