Commit 5363adc9 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen
Browse files

Updated Danish translation

parent ab3f2c93
......@@ -3,6 +3,7 @@
# This file is distributed under the same license as the glom package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010, 2011, 2017.
# korrekturlæst Torben Grøn Helligsø, 2011.
# scootergrisen, 2020.
#
# Database Title -> databasenavn
# define -> definer (bestem)
......@@ -18,16 +19,13 @@
# summary -> oversigt
# titel -> navn (se Database Title)
#
# fejlrapport Bug 638996
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glom master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glom&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-25 10:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-09 01:41+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glom/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-10-28 18:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-11 00:00+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -58,35 +56,34 @@ msgstr "Glom: Filen findes ikke."
msgid "Glom: The file path is a directory instead of a file."
msgstr "Glom: Filstien er en mappe og ikke en fil."
#: ../glom/appwindow.cc:177
#: ../glom/appwindow.cc:178
msgid "Glom: Generating Encryption Certificates"
msgstr "Glom: Oprettelse af krypteringscertificater"
msgstr "Glom: Oprettelse af krypteringscertifikater"
#: ../glom/appwindow.cc:178
#: ../glom/appwindow.cc:179
msgid ""
"Please wait while Glom prepares your system for publishing over the network."
msgstr ""
"Vent venligst mens Glom forbereder dit system for udgivelse over netværket."
# kan forhåbentlig være lang, lidt i tvivl om det kan skrives sådan her.
#: ../glom/appwindow.cc:464
#: ../glom/appwindow.cc:465
msgid "A Database GUI"
msgstr "En grafisk brugergrænseflade for databaser"
msgstr "En grafisk brugergrænseflade til databaser"
#: ../glom/appwindow.cc:466
#: ../glom/appwindow.cc:467
msgid "© 2000-2011 Murray Cumming, Openismus GmbH"
msgstr "© 2000-2011 Murray Cumming, Openismus GmbH"
#. TODO: Put this in the generic bakery code.
#: ../glom/appwindow.cc:575 ../glom/appwindow.cc:584
#: ../glom/appwindow.cc:576 ../glom/appwindow.cc:585
msgid "Open Failed"
msgstr "Åbn mislykkedes"
#: ../glom/appwindow.cc:576
#: ../glom/appwindow.cc:577
msgid "The document could not be found."
msgstr "Dokumentet blev ikke fundet."
#: ../glom/appwindow.cc:585
#: ../glom/appwindow.cc:586
msgid ""
"The document could not be opened because it was created or modified by a "
"newer version of Glom."
......@@ -97,12 +94,12 @@ msgstr ""
#. std::cout << " SOUP_STATUS_FORBIDDEN or SOUP_STATUS_UNAUTHORIZED\n";
#. This can only happen if we couldn't connect to the server at all.
#. Warn the user, and let him try again:
#: ../glom/appwindow.cc:641 ../glom/frame_glom.cc:1994
#: ../glom/appwindow.cc:642 ../glom/frame_glom.cc:1994
#: ../glom/frame_glom.cc:2063
msgid "Connection Failed"
msgstr "Forbindelse mislykkedes"
#: ../glom/appwindow.cc:641 ../glom/frame_glom.cc:1994
#: ../glom/appwindow.cc:642 ../glom/frame_glom.cc:1994
#: ../glom/frame_glom.cc:2063
msgid ""
"Glom could not connect to the database server. Maybe you entered an "
......@@ -110,12 +107,10 @@ msgid ""
"not running."
msgstr ""
"Glom kunne ikke forbinde til databaseserveren. Måske indtastede du et "
"forkert brugernavn eller adgangskode, eller måske kører postgresdatabasen "
"forkert brugernavn eller adgangskode, eller måske kører postgres-databasen "
"ikke."
# at du selv er vært for databaser
# selvbeværtning, selvværtning
#: ../glom/appwindow.cc:808
#: ../glom/appwindow.cc:809
msgid ""
"The file cannot be opened because this version of Glom does not support self-"
"hosting of databases."
......@@ -123,7 +118,7 @@ msgstr ""
"Filen kan ikke åbnes, da denne version af Glom ikke understøtter, at du selv "
"er vært for databaser."
#: ../glom/appwindow.cc:813 ../glom/appwindow.cc:822
#: ../glom/appwindow.cc:814 ../glom/appwindow.cc:823
msgid ""
"The file cannot be opened because this version of Glom does not support "
"PostgreSQL databases."
......@@ -131,7 +126,7 @@ msgstr ""
"Filen kan ikke åbnes, da denne version af Glom ikke understøtter PostgreSQL-"
"databaser."
#: ../glom/appwindow.cc:830
#: ../glom/appwindow.cc:831
msgid ""
"The file cannot be opened because this version of Glom does not support "
"SQLite databases."
......@@ -140,15 +135,15 @@ msgstr ""
"SQLitedatabaser."
#. Warn the user.
#: ../glom/appwindow.cc:848
#: ../glom/appwindow.cc:849
msgid "File Uses Unsupported Database Backend"
msgstr "Fil bruger en databasemotor, der ikke er understøttet"
#: ../glom/appwindow.cc:914
#: ../glom/appwindow.cc:915
msgid "Creating From Example File"
msgstr "Opret fra eksempelfil"
#: ../glom/appwindow.cc:915
#: ../glom/appwindow.cc:916
msgid ""
"To use this example file you must save an editable copy of the file. A new "
"database will also be created on the server."
......@@ -156,11 +151,11 @@ msgstr ""
"For at bruge denne eksempelfil skal du gemme en redigerbar kopi af filen. En "
"ny database vil også blive oprettet på serveren."
#: ../glom/appwindow.cc:919
#: ../glom/appwindow.cc:920
msgid "Creating From Backup File"
msgstr "Opretter fra sikkerhedskopi"
#: ../glom/appwindow.cc:920
#: ../glom/appwindow.cc:921
msgid ""
"To use this backup file you must save an editable copy of the file. A new "
"database will also be created on the server."
......@@ -168,11 +163,11 @@ msgstr ""
"For at bruge denne sikkerhedskopi skal du gemme en redigerbar kopi af filen. "
"En ny database vil også blive oprettet på serveren."
#: ../glom/appwindow.cc:981
#: ../glom/appwindow.cc:982
msgid "Opening Read-Only File."
msgstr "Åbner skrivebeskyttet fil."
#: ../glom/appwindow.cc:982
#: ../glom/appwindow.cc:983
msgid ""
"This file is read only, so you will not be able to enter Developer mode to "
"make design changes."
......@@ -180,8 +175,8 @@ msgstr ""
"Denne fil er skrivebeskyttet, så du vil ikke være i stand til at gå i "
"udviklertilstand og foretage designændringer."
#: ../glom/appwindow.cc:984 ../glom/appwindow.cc:2110 ../glom/appwindow.cc:2389
#: ../glom/appwindow.cc:2426 ../glom/appwindow.cc:2801
#: ../glom/appwindow.cc:985 ../glom/appwindow.cc:2111 ../glom/appwindow.cc:2390
#: ../glom/appwindow.cc:2427 ../glom/appwindow.cc:2802
#: ../glom/base_db_table_data.cc:378 ../glom/box_withbuttons.cc:37
#: ../glom/box_withbuttons.cc:51 ../glom/box_withbuttons.cc:65
#: ../glom/dialog_existing_or_new.cc:786 ../glom/filechooser_export.cc:40
......@@ -189,8 +184,8 @@ msgstr ""
#: ../glom/frame_glom.cc:689 ../glom/frame_glom.cc:795 ../glom/utils_ui.cc:490
#: ../glom/onlineglom_strings.cc:40 ../glom/bakery/dialog_offersave.cc:57
#: ../glom/main.cc:266 ../glom/main.cc:322
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:293
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:344
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:294
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:345
#: ../glom/mode_design/layout/layout_item_dialogs/dialog_formatting.cc:38
#: ../glom/mode_design/print_layouts/box_print_layouts.cc:221
#: ../glom/mode_design/print_layouts/window_print_layout_edit.cc:840
......@@ -238,16 +233,16 @@ msgstr ""
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annuller"
#: ../glom/appwindow.cc:985
#: ../glom/appwindow.cc:986
msgid "Continue without Developer Mode"
msgstr "Fortsæt uden udviklertilstand"
#. The connection to the server is OK, but the database is not there yet.
#: ../glom/appwindow.cc:1044
#: ../glom/appwindow.cc:1045
msgid "Database Not Found On Server"
msgstr "Database blev ikke fundet på server"
#: ../glom/appwindow.cc:1044
#: ../glom/appwindow.cc:1045
msgid ""
"The database could not be found on the server. Please consult your system "
"administrator."
......@@ -257,23 +252,23 @@ msgstr ""
#. std::cerr might show some hints, but we don't want to confront the user with them:
#. TODO: Actually complain about specific stuff such as missing data, because the user might really play with the file system.
#: ../glom/appwindow.cc:1054
#: ../glom/appwindow.cc:1055
msgid "Problem Loading Document"
msgstr "Der opstod et problem under indlæsning af dokument"
#: ../glom/appwindow.cc:1054
#: ../glom/appwindow.cc:1055
msgid "Glom could not load the document."
msgstr "Glom kunne ikke indlæse dokumentet."
#: ../glom/appwindow.cc:1497
#: ../glom/appwindow.cc:1498
msgid "Creating Glom database from example file."
msgstr "Opretter Glomdatabase ud fra eksempelfil."
#: ../glom/appwindow.cc:1641
#: ../glom/appwindow.cc:1642
msgid "Creating Glom database from backup file."
msgstr "Opretter Glomdatabase ud fra sikkerhedskopifil."
msgstr "Opretter Glomdatabase ud fra sikkerhedskopi."
#: ../glom/appwindow.cc:1700
#: ../glom/appwindow.cc:1701
msgid ""
"Glom could not create the new database. Maybe you do not have the necessary "
"access rights. Please contact your system administrator."
......@@ -281,25 +276,25 @@ msgstr ""
"Glom kunne ikke oprette den nye database. Måske har du ikke de nødvendige "
"adgangsrettigheder. Kontakt venligst din systemadministrator."
#: ../glom/appwindow.cc:1701
#: ../glom/appwindow.cc:1702
msgid "Database Creation Failed"
msgstr "Databaseoprettelse mislykkedes"
#. The save failed. Tell the user and don't do anything else:
#: ../glom/appwindow.cc:2082 ../glom/bakery/appwindow_withdoc.cc:226
#: ../glom/appwindow.cc:2083 ../glom/bakery/appwindow_withdoc.cc:226
#: ../glom/bakery/appwindow_withdoc.cc:270
msgid "Save failed."
msgstr "Gemning mislykkedes."
msgstr "Kunne ikke gemme."
#: ../glom/appwindow.cc:2082
#: ../glom/appwindow.cc:2083
msgid "There was an error while saving the example file."
msgstr "Der opstod en fejl under gemning af eksempelfilen."
msgstr "Der opstod en fejl da eksempelfilen skulle gemmes."
#: ../glom/appwindow.cc:2097 ../glom/appwindow.cc:2102
#: ../glom/appwindow.cc:2098 ../glom/appwindow.cc:2103
msgid "Save Document"
msgstr "Gem dokument"
#: ../glom/appwindow.cc:2111 ../glom/appwindow.cc:2390
#: ../glom/appwindow.cc:2112 ../glom/appwindow.cc:2391
#: ../glom/bakery/dialog_offersave.cc:58
#: ../glom/mode_design/layout/layout_item_dialogs/dialog_formatting.cc:39
#: ../glom/utility_widgets/imageglom.cc:696
......@@ -309,11 +304,11 @@ msgid "_Save"
msgstr "_Gem"
#. Warn the user:
#: ../glom/appwindow.cc:2188
#: ../glom/appwindow.cc:2189
msgid "Read-only File."
msgstr "Skrivebeskyttet fil."
#: ../glom/appwindow.cc:2188
#: ../glom/appwindow.cc:2189
msgid ""
"You may not overwrite the existing file, because you do not have sufficient "
"access rights."
......@@ -322,11 +317,11 @@ msgstr ""
"til det."
#. Warn the user:
#: ../glom/appwindow.cc:2202
#: ../glom/appwindow.cc:2203
msgid "Read-only Directory."
msgstr "Skrivebeskyttet mappe."
#: ../glom/appwindow.cc:2202
#: ../glom/appwindow.cc:2203
msgid ""
"You may not create a file in this directory, because you do not have "
"sufficient access rights."
......@@ -334,19 +329,19 @@ msgstr ""
"Du kan ikke oprette en fil i denne mappe, da du ikke har rettighederne til "
"det."
#: ../glom/appwindow.cc:2219
#: ../glom/appwindow.cc:2220
msgid "Database Title missing"
msgstr "Databasenavn mangler"
#: ../glom/appwindow.cc:2219
#: ../glom/appwindow.cc:2220
msgid "You must specify a title for the new database."
msgstr "Du skal angive et navn for den nye database."
#: ../glom/appwindow.cc:2253 ../glom/frame_glom.cc:1770
#: ../glom/appwindow.cc:2254 ../glom/frame_glom.cc:1770
msgid "Directory Already Exists"
msgstr "Mappen findes allerede"
#: ../glom/appwindow.cc:2253 ../glom/frame_glom.cc:1771
#: ../glom/appwindow.cc:2254 ../glom/frame_glom.cc:1771
msgid ""
"There is an existing directory with the same name as the directory that "
"should be created for the new database files. You should specify a different "
......@@ -357,60 +352,60 @@ msgstr ""
"bruge en ny mappe."
#. This actually creates the directory:
#: ../glom/appwindow.cc:2388
#: ../glom/appwindow.cc:2389
msgid "Save Backup"
msgstr "Gem sikkerhedskopi"
#: ../glom/appwindow.cc:2404
#: ../glom/appwindow.cc:2405
msgid "Exporting backup"
msgstr "Eksporterer sikkerhedskopi"
#: ../glom/appwindow.cc:2410
#: ../glom/appwindow.cc:2411
msgid "Export Backup failed."
msgstr "Eksport af sikkerhedskopi mislykkedes."
#: ../glom/appwindow.cc:2410
#: ../glom/appwindow.cc:2411
msgid "There was an error while exporting the backup."
msgstr "Der opstod en fejl under eksport af sikkerhedskopien."
#: ../glom/appwindow.cc:2416
#: ../glom/appwindow.cc:2417
msgid "Choose a backup file"
msgstr "Vælg en sikkerhedskopi"
#: ../glom/appwindow.cc:2421
#: ../glom/appwindow.cc:2422
msgid ".tar.gz Backup files"
msgstr ".tar.gz-sikkerhedskopier"
#: ../glom/appwindow.cc:2427
#: ../glom/appwindow.cc:2428
msgid "Restore"
msgstr "Gendan"
#: ../glom/appwindow.cc:2452
#: ../glom/appwindow.cc:2453
msgid "Restoring backup"
msgstr "Gendanner fra sikkerhedskopi"
#: ../glom/appwindow.cc:2459
#: ../glom/appwindow.cc:2460
msgid "Restore Backup failed."
msgstr "Gendannelse af sikkerhedskopi mislykkedes."
#: ../glom/appwindow.cc:2459
#: ../glom/appwindow.cc:2460
msgid "There was an error while extracting the backup."
msgstr "Der opstod en fejl under udtrækning af sikkerhedskopien."
#: ../glom/appwindow.cc:2566
#: ../glom/appwindow.cc:2567
msgid " (read-only)"
msgstr " (skrivebeskyttet)"
#: ../glom/appwindow.cc:2614 ../data/ui/operator/window_main.glade.h:2
#: ../glom/appwindow.cc:2615 ../data/ui/operator/window_main.glade.h:2
msgid "Processing"
msgstr "Behandler"
#: ../glom/appwindow.cc:2800
#: ../glom/appwindow.cc:2801
msgid "Open Document"
msgstr "Åbn dokument"
#. Add a button for related record navigation:
#: ../glom/appwindow.cc:2802 ../glom/dialog_existing_or_new.cc:787
#: ../glom/appwindow.cc:2803 ../glom/dialog_existing_or_new.cc:787
#: ../glom/frame_glom.cc:603 ../glom/onlineglom_strings.cc:32
#: ../glom/utility_widgets/adddel/adddel_withbuttons.cc:35
#: ../glom/utility_widgets/adddel/adddel_withbuttons.cc:45
......@@ -435,7 +430,6 @@ msgid ""
msgstr ""
"Feltets værdi skal være unikt, men en post med denne værdi findes allerede."
# "i dette relaterede felt" / "i feltet relateret"
#. Warn the user:
#. TODO: Make the field insensitive until it can receive data, so people never see this dialog.
#: ../glom/base_db_table_data.cc:243
......@@ -444,7 +438,7 @@ msgid ""
"does not yet exist, and the relationship does not allow automatic creation "
"of new related records."
msgstr ""
"Data må ikke indtastes i dette relaterede felt, da den relaterede post endnu "
"Der må ikke indtastes data i det relaterede felt, da den relaterede post endnu "
"ikke findes, og relationen tillader ikke automatisk oprettelse af nye "
"relaterede poster."
......@@ -460,7 +454,7 @@ msgid ""
"does not yet exist, and the key in the related record is auto-generated and "
"therefore can not be created with the key value in this record."
msgstr ""
"Data må ikke indtastes i dette relaterede felt, da den relaterede post endnu "
"Der må ikke indtastes data i det relaterede felt, da den relaterede post endnu "
"ikke findes, og nøglen i den relaterede post er automatisk oprettet, og kan "
"derfor ikke oprettes med nøgleværdien i denne post."
......@@ -509,7 +503,7 @@ msgstr "_Slet"
#. Append the View columns:
#: ../glom/box_reports.cc:104
#: ../glom/mode_design/box_db_table_relationships.cc:47
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:63
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:64
#: ../glom/mode_design/layout/dialog_choose_field.cc:60
#: ../glom/mode_design/layout/dialog_choose_relationship.cc:55
#: ../glom/mode_design/layout/dialog_layout_details.cc:104
......@@ -528,12 +522,12 @@ msgstr "Denne rapport findes allerede. Vælg venligst et andet rapportnavn"
#. Title column:
#: ../glom/box_reports.cc:108
#: ../glom/mode_design/box_db_table_relationships.cc:51
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:67
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:68
#: ../glom/mode_design/layout/dialog_choose_field.cc:61
#: ../glom/mode_design/layout/dialog_layout_details.cc:117
#: ../glom/mode_design/print_layouts/box_print_layouts.cc:95
#: ../glom/navigation/box_tables.cc:132
#: ../glom/utility_widgets/filechooserdialog_saveextras.cc:103
#: ../glom/utility_widgets/filechooserdialog_saveextras.cc:89
msgid "Title"
msgstr "Navn"
......@@ -572,7 +566,7 @@ msgstr ""
"Glom har funktioner på højt niveau såsom relationer, opslag, relaterede "
"felter, relaterede poster, beregnede felter, valg via rullegardiner, "
"søgning, rapporter, brugere og grupper. Programmet har felttyper som tal, "
"tekst, dato, tid, boolesk og billede."
"tekst, dato, klokkeslæt, boolesk og billede."
#: ../glom.appdata.xml.in.h:5
msgid "The details view showing the whole record"
......@@ -782,11 +776,10 @@ msgstr "Dette vil tillade andre brugere på netværket at bruge denne database."
msgid "_Share"
msgstr "_Del"
# Stop med at dele på netværket
#. TODO: Warn about connected users if possible.
#: ../glom/frame_glom.cc:792
msgid "Stop sharing on the network"
msgstr "Ophæv deling på netværket"
msgstr "Stop med at dele på netværket"
#: ../glom/frame_glom.cc:793
msgid "This will prevent other users on the network from using this database."
......@@ -954,7 +947,7 @@ msgstr "Tilbage til listen"
#. Translators: This is a noun. It is a notebook tab title.
#. Details column:
#: ../glom/onlineglom_strings.cc:31 ../glom/libglom/document/document.cc:1406
#: ../glom/onlineglom_strings.cc:31 ../glom/libglom/document/document.cc:1407
#: ../glom/mode_data/notebook_data.cc:43
#: ../glom/mode_design/report_layout/dialog_layout_report.cc:213
#: ../glom/mode_find/notebook_find.cc:38
......@@ -967,7 +960,7 @@ msgstr "Opretter rapporten …"
#: ../glom/onlineglom_strings.cc:35
msgid "Login"
msgstr "Logind"
msgstr "Login"
#: ../glom/onlineglom_strings.cc:36
msgid "Enter the username and password."
......@@ -996,8 +989,8 @@ msgid ""
"being served via HTTPS, which is required for secure login. Please contact "
"your system administrator."
msgstr ""
"Logind ser ud til at være nødvendigt, men vil ikke blive forsøgt. Denne "
"hjemmeside betjenes ikke via HTTPS, som er krævet for sikker logind. Kontakt "
"Login ser ud til at være nødvendigt, men vil ikke blive forsøgt. Denne "
"hjemmeside betjenes ikke via HTTPS, som er krævet for sikker login. Kontakt "
"venligst din systemadministrator."
#. / Translators: This is the title of a button used to register a new user.
......@@ -1015,7 +1008,7 @@ msgstr "Har glemt adgangskoden"
msgid ""
"There was an error while saving the file. Your changes have not been saved."
msgstr ""
"Der opstod en fejl under gemning af filen. Dine ændringer er ikke blevet "
"Der opstod en fejl da filen skulle gemmes. Dine ændringer er ikke blevet "
"ændret."
#: ../glom/bakery/appwindow_withdoc.cc:469
......@@ -1029,7 +1022,7 @@ msgstr "Dokumentet kunne ikke åbnes."
#: ../glom/bakery/dialog_offersave.cc:31
msgid "This document has unsaved changes. Would you like to save the document?"
msgstr ""
"Dette dokumet har ændringer, der endnu ikke er gemt. Ønsker du at gemme "
"Dette dokument har ændringer, der endnu ikke er gemt. Ønsker du at gemme "
"dokumentet?"
#. TODO: Can we use filename_display_basename() with a URI?
......@@ -1265,7 +1258,6 @@ msgstr "Vietnamesisk"
msgid "Invalid"
msgstr "Ugyldig"
# Antal? Tal? Nummer?
#. Translators: This means a numeric value type in a database.
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:630
msgid "Number"
......@@ -1284,7 +1276,7 @@ msgstr "Tekst"
#. Translators: This means a time value type in a database.
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:636
msgid "Time"
msgstr "Tid"
msgstr "Klokkeslæt"
#. Translators: This means a time value type in a database.
#: ../glom/libglom/data_structure/field.cc:639
......@@ -1395,8 +1387,6 @@ msgstr "Pladsholder"
msgid "Undefined Table"
msgstr "Tabel er ikke defineret"
# evt. "Feltoversigt". Jeg forestiller mig et tekstfelt, hvor et felts
# vigtigste attributter vises.
#. Translators: This is the name of a UI element (a layout part name).
#: ../glom/libglom/data_structure/layout/report_parts/layoutitem_fieldsummary.cc:61
#: ../data/ui/developer/dialog_field_summary.glade.h:1
......@@ -1532,15 +1522,15 @@ msgstr "Land"
#: ../glom/libglom/document/document.cc:582
msgid "Zip Code"
msgstr "Postnr."
msgstr "Postnummer"
#: ../glom/libglom/document/document.cc:1400
#: ../glom/libglom/document/document.cc:1401
msgid "Overview"
msgstr "Overblik"
#: ../glom/libglom/document/bakery/document.cc:419
msgid "Untitled"
msgstr "Uden navn"
msgstr "Unavngivet"
#. Show only debug output
#: ../glom/libglom/translations_po.cc:70
......@@ -1558,9 +1548,8 @@ msgstr "Beskrivelse"
#: ../glom/libglom/db_utils.cc:1188
msgid "Comments"
msgstr "Bemærkninger"
msgstr "Kommentarer"
# hvad betyder det her Add Pages? Vis / liste ?
#. Translators: This is a noun. It is the title of a report.
#. Add Pages:
#. Translators: This is a noun. It is a notebook tab title.
......@@ -1591,7 +1580,7 @@ msgid ""
"necessary, such as /home/someuser/ ."
msgstr ""
"Mappen hvori den oprettede .glom-fil gemmes i, eller undermappe om "
"nødvendigt, såsom /home/someuser/ ."
"nødvendigt, såsom /home/navnpåbruger/ ."
#: ../glom/glom_create_from_example.cc:95
msgid "The name for the created .glom file, such as something.glom ."
......@@ -1640,7 +1629,7 @@ msgid ""
"The path at which to save the created .po file, such as /home/someuser/"
"somefile.po ."
msgstr ""
"Stien hvor den oprettede .po-fil skal gemmes, såsom /home/someuser/navnpåfil."
"Stien hvor den oprettede .po-fil skal gemmes, såsom /home/navnpåbruger/navnpåfil."
"po ."
#: ../glom/glom_export_po.cc:62
......@@ -1687,7 +1676,7 @@ msgid ""
"The directory path at which to save the created .po files, such as /home/"
"someuser/po_files/ ."
msgstr ""
"Mappestien hvor den oprettede .po-fil gemmes i, såsom /home/someuser/"
"Mappestien hvor den oprettede .po-fil gemmes i, såsom /home/navnpåbruger/"
"po_files/ ."
#: ../glom/glom_export_po_all.cc:143 ../glom/glom_import_po_all.cc:145
......@@ -1715,7 +1704,7 @@ msgid ""
"The path to a directory containing .po files, such as /home/someuser/"
"po_files/ ."
msgstr ""
"Stien til en mappe indeholdende .po-filer, såsom /home/someuser/po_files/ ."
"Stien til en mappe indeholdende .po-filer, såsom /home/navnpåbruger/po_filer/ ."
#: ../glom/glom_import_po_all.cc:163
msgid "Please specify the path to a directory containing po files."
......@@ -1815,7 +1804,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Din installation af Glom er ikke fuldstændig, da PostgreSQL ikke er "
"tilgængelig på dit system. PostgreSQL er krævet, for at du selv kan være "
"vært for Glomdatabaser."
"vært for Glomdatabaser.\n"
"\n"
"Du kan nu installere PostgreSQL for at færdiggøre Glominstallationen."
#: ../glom/main.cc:267
msgid "Install PostgreSQL"
......@@ -1943,7 +1934,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Din installation af Glom er ufuldstændig, da PostgreSQL's libgdaleverandør "
"ikke er tilgængelig på dit system. Denne leverandør er påkrævet for at tilgå "
"Postgres' databaseservere.\n"
"Postgres-databaseservere.\n"
"\n"
"Rapporter venligst denne fejl til din leverandør eller din "
"systemadministrator, så den kan blive rettet."
......@@ -1956,10 +1947,9 @@ msgstr "Ekstra indstillinger for Glom"
msgid "Extra command-line options for glom"
msgstr "Ekstra kommandolinjeindstillinger for Glom"
# og stop så."
#: ../glom/main_local_options.cc:52
msgid "Show how Glom outputs a date in this locale, then stop."
msgstr "Vis hvordan Glom viser en dato på dette sprog og stop derefter."
msgstr "Vis hvordan Glom viser en dato på dette sprog og stop ."
#: ../glom/main_remote_options.cc:31
msgid "Main Glom options"
......@@ -2231,7 +2221,7 @@ msgstr "Brugernavn er tomt"
#: ../glom/mode_design/dialog_initial_password.cc:79
msgid "Please enter a login name for the new user."
msgstr "Indtast venligst et logindnavn for den nye bruger."
msgstr "Indtast venligst et loginnavn for den nye bruger."
#: ../glom/mode_design/dialog_initial_password.cc:84
#: ../glom/mode_design/users/dialog_user.cc:54
......@@ -2258,30 +2248,30 @@ msgid "Please enter a password for this user."
msgstr "Indtast en adgangskode for denne bruger."
#. Don't allow adding of fields that already exist.
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:65
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:66
msgid "This field already exists. Please choose a different field name."
msgstr "Dette felt findes allerede. Vælg venligst et andet feltnavn."
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:69
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:70
msgid "Type"
msgstr "Type"
#. TODO: Auto-size columns.
#. Setup the buttons:
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:74
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:75
msgid "_Field Definition"
msgstr "_Feltdefinition"
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:75
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:76
msgid "_Default Formatting"
msgstr "_Standardformatering"
#. TODO: Only show this when there are > 100 records?
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:288
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:289
msgid "Recalculation Required"
msgstr "Genberegning påkrævet"
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:289
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:290
msgid ""
"You have changed the calculation used by this field so Glom must recalculate "
"the value in all records. If the table contains many records then this could "
......@@ -2291,15 +2281,15 @@ msgstr ""
"genberegne værdien i alle poster. Hvis tabellen indeholder mange poster, så "
"kan dette tage lang tid."
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:294
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:295
msgid "Recalculate"
msgstr "Genberegn"
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:303
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:304
msgid "Invalid database structure"
msgstr "Ugyldig databasestruktur"
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:304