Commit 0434fc1a authored by Serdar Sağlam's avatar Serdar Sağlam Committed by Administrator
Browse files

Update Turkish translation

parent d8fdb451
......@@ -9,10 +9,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glom\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glom&ke"
"ywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-12 06:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-26 18:59+0000\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glom/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-05 09:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-09 19:42+0300\n"
"Last-Translator: Simge Sezgin <simgesezgin88@gmail.com>\n"
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
......@@ -20,62 +19,62 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Pootle 2.5.1.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1422298787.000000\n"
#: ../glom/application.cc:160 ../glom/glom_create_from_example.cc:259
#: ../glom/application.cc:159 ../glom/glom_create_from_example.cc:260
#: ../glom/glom_export_po.cc:112 ../glom/glom_export_po_all.cc:100
#: ../glom/glom_import_po_all.cc:101 ../glom/glom_test_connection.cc:148
#: ../glom/glom_import_po_all.cc:102 ../glom/glom_test_connection.cc:148
msgid "Error while parsing command-line options: "
msgstr "Komut satırı seçenekleri ayrıştırılırken hata oluştu:"
#. TODO: How can we just print them out?
#: ../glom/application.cc:161 ../glom/glom_create_from_example.cc:260
#: ../glom/application.cc:160 ../glom/glom_create_from_example.cc:261
#: ../glom/glom_export_po.cc:113 ../glom/glom_export_po_all.cc:101
#: ../glom/glom_import_po_all.cc:102 ../glom/glom_test_connection.cc:108
#: ../glom/glom_import_po_all.cc:103 ../glom/glom_test_connection.cc:108
msgid "Use --help to see a list of available command-line options."
msgstr ""
"Kullanılabilir komut satırı seçeneklerinin listesini görmek için --help "
"komutunu kullanın."
#: ../glom/application.cc:202 ../glom/glom_create_from_example.cc:294
#: ../glom/application.cc:201 ../glom/glom_create_from_example.cc:295
#: ../glom/glom_export_po.cc:162
msgid "Glom: The file does not exist."
msgstr "Glom: Dosya mevcut değil."
#: ../glom/application.cc:212 ../glom/glom_create_from_example.cc:304
#: ../glom/application.cc:211 ../glom/glom_create_from_example.cc:305
#: ../glom/glom_export_po.cc:172
msgid "Glom: The file path is a directory instead of a file."
msgstr "Glom: Dosya yolu dosya yerine bir dizindir."
#: ../glom/appwindow.cc:175
#: ../glom/appwindow.cc:177
msgid "Glom: Generating Encryption Certificates"
msgstr "Glom: Şifreleme Sertifikaları Oluşturuluyor"
#: ../glom/appwindow.cc:176
#: ../glom/appwindow.cc:178
msgid ""
"Please wait while Glom prepares your system for publishing over the network."
msgstr ""
"Glom sisteminizi ağ üzerinden yayımlamak için hazırlanırken lütfen bekleyin."
#: ../glom/appwindow.cc:465
#: ../glom/appwindow.cc:464
msgid "A Database GUI"
msgstr "Veritabanı Arabirimi"
#: ../glom/appwindow.cc:467
#: ../glom/appwindow.cc:466
msgid "© 2000-2011 Murray Cumming, Openismus GmbH"
msgstr "© 2000-2011 Murray Cumming, Openismus GmbH"
#. TODO: Put this in the generic bakery code.
#: ../glom/appwindow.cc:577 ../glom/appwindow.cc:586
#: ../glom/appwindow.cc:575 ../glom/appwindow.cc:584
msgid "Open Failed"
msgstr "Açma İşlemi Başarısız"
#: ../glom/appwindow.cc:578
#: ../glom/appwindow.cc:576
msgid "The document could not be found."
msgstr "Belge bulunamadı."
#: ../glom/appwindow.cc:587
#: ../glom/appwindow.cc:585
msgid ""
"The document could not be opened because it was created or modified by a "
"newer version of Glom."
......@@ -83,15 +82,16 @@ msgstr ""
"Belge, Glom uygulamasının daha yeni sürümü ile oluşturulduğu ya da "
"değiştirildiğinden dolayı açılamadı."
#. std::cout << " SOUP_STATUS_FORBIDDEN or SOUP_STATUS_UNAUTHORIZED" << std::endl;
#. std::cout << " SOUP_STATUS_FORBIDDEN or SOUP_STATUS_UNAUTHORIZED\n";
#. This can only happen if we couldn't connect to the server at all.
#. Warn the user, and let him try again:
#: ../glom/appwindow.cc:643 ../glom/frame_glom.cc:2155
#: ../glom/frame_glom.cc:2226
#: ../glom/appwindow.cc:641 ../glom/frame_glom.cc:1994
#: ../glom/frame_glom.cc:2063
msgid "Connection Failed"
msgstr "Bağlantı Başarısız Oldu"
#: ../glom/appwindow.cc:643 ../glom/frame_glom.cc:2155
#: ../glom/frame_glom.cc:2226
#: ../glom/appwindow.cc:641 ../glom/frame_glom.cc:1994
#: ../glom/frame_glom.cc:2063
msgid ""
"Glom could not connect to the database server. Maybe you entered an "
"incorrect user name or password, or maybe the postgres database server is "
......@@ -100,7 +100,7 @@ msgstr ""
"Glom veritabanı sunucusuna bağlanamadı. Belki yanlış bir kullanıcı adı ya da "
"parola girdiniz ya da postgres veritabanı sunucusu çalışmıyor."
#: ../glom/appwindow.cc:811
#: ../glom/appwindow.cc:808
msgid ""
"The file cannot be opened because this version of Glom does not support self-"
"hosting of databases."
......@@ -108,7 +108,7 @@ msgstr ""
"Glom uygulamasının bu sürümü veritabanlarının kendi istemcilerini "
"desteklemediğinden dolayı dosya açılamadı."
#: ../glom/appwindow.cc:816 ../glom/appwindow.cc:825
#: ../glom/appwindow.cc:813 ../glom/appwindow.cc:822
msgid ""
"The file cannot be opened because this version of Glom does not support "
"PostgreSQL databases."
......@@ -116,7 +116,7 @@ msgstr ""
"Glom uygulamasının bu sürümü PostgreSQL veritabanını desteklemediğinden "
"dolayı dosya açılamadı."
#: ../glom/appwindow.cc:833
#: ../glom/appwindow.cc:830
msgid ""
"The file cannot be opened because this version of Glom does not support "
"SQLite databases."
......@@ -125,15 +125,15 @@ msgstr ""
"dosya açılamadı."
#. Warn the user.
#: ../glom/appwindow.cc:851
#: ../glom/appwindow.cc:848
msgid "File Uses Unsupported Database Backend"
msgstr "Dosya Desteklenmeyen Veritabanı Art Alan Çalışan Uygulamasını Kullanır"
#: ../glom/appwindow.cc:917
#: ../glom/appwindow.cc:914
msgid "Creating From Example File"
msgstr "Örnek Dosyadan Oluşturuluyor"
#: ../glom/appwindow.cc:918
#: ../glom/appwindow.cc:915
msgid ""
"To use this example file you must save an editable copy of the file. A new "
"database will also be created on the server."
......@@ -141,11 +141,11 @@ msgstr ""
"Bu örnek dosyayı kullanmak için dosyanın düzenlenebilir bir kopyasını "
"kaydetmelisiniz. Ayrıca sunucu üzerinde yeni veritabanı da oluşturulacaktır."
#: ../glom/appwindow.cc:922
#: ../glom/appwindow.cc:919
msgid "Creating From Backup File"
msgstr "Yedekleme Dosyalarından Oluşturuluyor"
#: ../glom/appwindow.cc:923
#: ../glom/appwindow.cc:920
msgid ""
"To use this backup file you must save an editable copy of the file. A new "
"database will also be created on the server."
......@@ -154,11 +154,11 @@ msgstr ""
"kopyasını kaydetmelisiniz. Ayrıca sunucu üzerinde yeni veritabanıda "
"oluşturulacaktır."
#: ../glom/appwindow.cc:984
#: ../glom/appwindow.cc:981
msgid "Opening Read-Only File."
msgstr "Salt Okunur Dosya Açılıyor."
#: ../glom/appwindow.cc:985
#: ../glom/appwindow.cc:982
msgid ""
"This file is read only, so you will not be able to enter Developer mode to "
"make design changes."
......@@ -166,28 +166,27 @@ msgstr ""
"Dosya salt okunurdur, yani, tasarım değişiklikleri yapmak için Geliştirici "
"kipine giriş yapamayacaksınız."
#: ../glom/appwindow.cc:987 ../glom/appwindow.cc:2173
#: ../glom/appwindow.cc:2450 ../glom/appwindow.cc:2487
#: ../glom/appwindow.cc:2863 ../glom/base_db_table_data.cc:393
#: ../glom/box_withbuttons.cc:36 ../glom/box_withbuttons.cc:50
#: ../glom/box_withbuttons.cc:64 ../glom/dialog_existing_or_new.cc:807
#: ../glom/filechooser_export.cc:39 ../glom/frame_glom.cc:513
#: ../glom/frame_glom.cc:737 ../glom/frame_glom.cc:824
#: ../glom/frame_glom.cc:930 ../glom/utils_ui.cc:485
#: ../glom/onlineglom_strings.cc:40 ../glom/bakery/dialog_offersave.cc:56
#: ../glom/main.cc:267 ../glom/main.cc:323
#: ../glom/appwindow.cc:984 ../glom/appwindow.cc:2110 ../glom/appwindow.cc:2389
#: ../glom/appwindow.cc:2426 ../glom/appwindow.cc:2801
#: ../glom/base_db_table_data.cc:378 ../glom/box_withbuttons.cc:37
#: ../glom/box_withbuttons.cc:51 ../glom/box_withbuttons.cc:65
#: ../glom/dialog_existing_or_new.cc:785 ../glom/filechooser_export.cc:40
#: ../glom/frame_glom.cc:516 ../glom/frame_glom.cc:602
#: ../glom/frame_glom.cc:689 ../glom/frame_glom.cc:795 ../glom/utils_ui.cc:490
#: ../glom/onlineglom_strings.cc:40 ../glom/bakery/dialog_offersave.cc:57
#: ../glom/main.cc:266 ../glom/main.cc:322
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:293
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:344
#: ../glom/mode_design/layout/layout_item_dialogs/dialog_formatting.cc:39
#: ../glom/mode_design/print_layouts/box_print_layouts.cc:227
#: ../glom/mode_design/print_layouts/window_print_layout_edit.cc:841
#: ../glom/mode_design/print_layouts/window_print_layout_edit.cc:885
#: ../glom/mode_design/script_library/dialog_script_library.cc:131
#: ../glom/navigation/box_tables.cc:401
#: ../glom/mode_design/translation/window_translations.cc:362
#: ../glom/mode_design/translation/window_translations.cc:401
#: ../glom/utility_widgets/imageglom.cc:687
#: ../glom/utility_widgets/imageglom.cc:774
#: ../glom/mode_design/layout/layout_item_dialogs/dialog_formatting.cc:38
#: ../glom/mode_design/print_layouts/box_print_layouts.cc:221
#: ../glom/mode_design/print_layouts/window_print_layout_edit.cc:840
#: ../glom/mode_design/print_layouts/window_print_layout_edit.cc:884
#: ../glom/mode_design/script_library/dialog_script_library.cc:126
#: ../glom/navigation/box_tables.cc:315 ../glom/navigation/box_tables.cc:419
#: ../glom/mode_design/translation/window_translations.cc:353
#: ../glom/mode_design/translation/window_translations.cc:392
#: ../glom/utility_widgets/imageglom.cc:695
#: ../glom/utility_widgets/imageglom.cc:782
#: ../data/ui/operator/dialog_choose_date.glade.h:3
#: ../data/ui/operator/dialog_connection.glade.h:3
#: ../data/ui/operator/dialog_find_id.glade.h:2
......@@ -225,16 +224,16 @@ msgstr ""
msgid "_Cancel"
msgstr "_Vazgeç"
#: ../glom/appwindow.cc:988
#: ../glom/appwindow.cc:985
msgid "Continue without Developer Mode"
msgstr "Geliştirici Kipi Olmaksızın Devam Et"
#. The connection to the server is OK, but the database is not there yet.
#: ../glom/appwindow.cc:1047
#: ../glom/appwindow.cc:1044
msgid "Database Not Found On Server"
msgstr "Sunucu Üzerinde Veritabanı Bulunamadı"
#: ../glom/appwindow.cc:1047
#: ../glom/appwindow.cc:1044
msgid ""
"The database could not be found on the server. Please consult your system "
"administrator."
......@@ -243,23 +242,23 @@ msgstr ""
#. std::cerr might show some hints, but we don't want to confront the user with them:
#. TODO: Actually complain about specific stuff such as missing data, because the user might really play with the file system.
#: ../glom/appwindow.cc:1057
#: ../glom/appwindow.cc:1054
msgid "Problem Loading Document"
msgstr "Belge Yükleme Sorunu"
#: ../glom/appwindow.cc:1057
#: ../glom/appwindow.cc:1054
msgid "Glom could not load the document."
msgstr "Glom belge yükleyemedi."
#: ../glom/appwindow.cc:1505
#: ../glom/appwindow.cc:1497
msgid "Creating Glom database from example file."
msgstr "Örnek dosyadan Glom veritabanı oluşturuluyor."
#: ../glom/appwindow.cc:1691
#: ../glom/appwindow.cc:1641
msgid "Creating Glom database from backup file."
msgstr "Yedek dosyadan Glom veritabanı oluşturuluyor."
#: ../glom/appwindow.cc:1775
#: ../glom/appwindow.cc:1700
msgid ""
"Glom could not create the new database. Maybe you do not have the necessary "
"access rights. Please contact your system administrator."
......@@ -267,39 +266,39 @@ msgstr ""
"Glom yeni veritabanı oluşturamadı. Belki gerekli erişim haklarına sahip "
"değilsinizdir. Lütfen sistem yöneticinize başvurun."
#: ../glom/appwindow.cc:1776
#: ../glom/appwindow.cc:1701
msgid "Database Creation Failed"
msgstr "Veritabanı Oluşturma İşlemi Başarısız Oldu"
#. The save failed. Tell the user and don't do anything else:
#: ../glom/appwindow.cc:2144 ../glom/bakery/appwindow_withdoc.cc:229
#: ../glom/bakery/appwindow_withdoc.cc:273
#: ../glom/appwindow.cc:2082 ../glom/bakery/appwindow_withdoc.cc:226
#: ../glom/bakery/appwindow_withdoc.cc:270
msgid "Save failed."
msgstr "Kaydetme başarısız oldu."
#: ../glom/appwindow.cc:2144
#: ../glom/appwindow.cc:2082
msgid "There was an error while saving the example file."
msgstr "Örnek dosya kaydedilirken bir hata oluştu."
#: ../glom/appwindow.cc:2159 ../glom/appwindow.cc:2164
#: ../glom/appwindow.cc:2097 ../glom/appwindow.cc:2102
msgid "Save Document"
msgstr "Belgeyi Kaydet"
#: ../glom/appwindow.cc:2174 ../glom/appwindow.cc:2451
#: ../glom/bakery/dialog_offersave.cc:57
#: ../glom/mode_design/layout/layout_item_dialogs/dialog_formatting.cc:40
#: ../glom/utility_widgets/imageglom.cc:688
#: ../glom/appwindow.cc:2111 ../glom/appwindow.cc:2390
#: ../glom/bakery/dialog_offersave.cc:58
#: ../glom/mode_design/layout/layout_item_dialogs/dialog_formatting.cc:39
#: ../glom/utility_widgets/imageglom.cc:696
#: ../data/ui/developer/window_default_formatting.glade.h:3
#: ../data/ui/developer/window_field_definition_edit.glade.h:17
msgid "_Save"
msgstr "_Kaydet"
#. Warn the user:
#: ../glom/appwindow.cc:2251
#: ../glom/appwindow.cc:2188
msgid "Read-only File."
msgstr "Salt-Okunur Dosya."
#: ../glom/appwindow.cc:2251
#: ../glom/appwindow.cc:2188
msgid ""
"You may not overwrite the existing file, because you do not have sufficient "
"access rights."
......@@ -308,11 +307,11 @@ msgstr ""
"değilsiniz."
#. Warn the user:
#: ../glom/appwindow.cc:2265
#: ../glom/appwindow.cc:2202
msgid "Read-only Directory."
msgstr "Salt-Okunur Dizin."
#: ../glom/appwindow.cc:2265
#: ../glom/appwindow.cc:2202
msgid ""
"You may not create a file in this directory, because you do not have "
"sufficient access rights."
......@@ -320,101 +319,101 @@ msgstr ""
"Bu dizinde dosya oluşturamazsınız, çünkü yeterli erişim haklarına sahip "
"değilsiniz."
#: ../glom/appwindow.cc:2282
#: ../glom/appwindow.cc:2219
msgid "Database Title missing"
msgstr "Eksik Veritabanı Başlığı"
#: ../glom/appwindow.cc:2282
#: ../glom/appwindow.cc:2219
msgid "You must specify a title for the new database."
msgstr "Yeni veritabanı için bir başlık belirtmelisiniz."
#: ../glom/appwindow.cc:2316 ../glom/frame_glom.cc:1907
#: ../glom/appwindow.cc:2253 ../glom/frame_glom.cc:1770
msgid "Directory Already Exists"
msgstr "Dizin Zaten Mevcut"
#: ../glom/appwindow.cc:2316 ../glom/frame_glom.cc:1908
#: ../glom/appwindow.cc:2253 ../glom/frame_glom.cc:1771
msgid ""
"There is an existing directory with the same name as the directory that "
"should be created for the new database files. You should specify a different "
"filename to use a new directory instead."
msgstr ""
"Yeni veritabanı dosyaları için oluşturulması gereken dizinle aynı isimde bir "
"Yeni veritabanı dosyaları için oluşturulması gereken dizinle aynı adda bir "
"dizin var. Bunun yerine yeni bir dizin kullanmak için farklı bir dosya adı "
"belirtmelisiniz."
#. This actually creates the directory:
#: ../glom/appwindow.cc:2449
#: ../glom/appwindow.cc:2388
msgid "Save Backup"
msgstr "Yedeklemeyi Kaydet"
#: ../glom/appwindow.cc:2465
#: ../glom/appwindow.cc:2404
msgid "Exporting backup"
msgstr "Yedek Dışa Aktarılıyor"
#: ../glom/appwindow.cc:2471
#: ../glom/appwindow.cc:2410
msgid "Export Backup failed."
msgstr "Yedek Dışa Aktarma işlemi başarısız oldu."
#: ../glom/appwindow.cc:2471
#: ../glom/appwindow.cc:2410
msgid "There was an error while exporting the backup."
msgstr "Yedek dışa aktarılırken bir hata oluştu."
#: ../glom/appwindow.cc:2477
#: ../glom/appwindow.cc:2416
msgid "Choose a backup file"
msgstr "Bir yedek dosya seç"
#: ../glom/appwindow.cc:2482
#: ../glom/appwindow.cc:2421
msgid ".tar.gz Backup files"
msgstr ".tar.gz Yedek dosyalar"
#: ../glom/appwindow.cc:2488
#: ../glom/appwindow.cc:2427
msgid "Restore"
msgstr "Geri Yükle"
#: ../glom/appwindow.cc:2513
#: ../glom/appwindow.cc:2452
msgid "Restoring backup"
msgstr "Yedek geri yükleniyor"
#: ../glom/appwindow.cc:2520
#: ../glom/appwindow.cc:2459
msgid "Restore Backup failed."
msgstr "Yedek Geri Yükleme işlemi başarısız oldu."
#: ../glom/appwindow.cc:2520
#: ../glom/appwindow.cc:2459
msgid "There was an error while extracting the backup."
msgstr "Yedek açılırken bir hata oluştu."
#: ../glom/appwindow.cc:2628
#: ../glom/appwindow.cc:2566
msgid " (read-only)"
msgstr " (salt-okunur)"
#: ../glom/appwindow.cc:2676 ../data/ui/operator/window_main.glade.h:2
#: ../glom/appwindow.cc:2614 ../data/ui/operator/window_main.glade.h:2
msgid "Processing"
msgstr "İşleniyor"
#: ../glom/appwindow.cc:2862
#: ../glom/appwindow.cc:2800
msgid "Open Document"
msgstr "Belge Aç"
#. Add a button for related record navigation:
#: ../glom/appwindow.cc:2864 ../glom/dialog_existing_or_new.cc:808
#: ../glom/frame_glom.cc:738 ../glom/onlineglom_strings.cc:32
#: ../glom/utility_widgets/adddel/adddel_withbuttons.cc:34
#: ../glom/utility_widgets/adddel/adddel_withbuttons.cc:44
#: ../glom/mode_data/datawidget/datawidget.cc:222
#: ../glom/appwindow.cc:2802 ../glom/dialog_existing_or_new.cc:786
#: ../glom/frame_glom.cc:603 ../glom/onlineglom_strings.cc:32
#: ../glom/utility_widgets/adddel/adddel_withbuttons.cc:35
#: ../glom/utility_widgets/adddel/adddel_withbuttons.cc:45
#: ../glom/mode_data/datawidget/datawidget.cc:223
#: ../glom/mode_data/db_adddel/db_adddel_withbuttons.cc:32
#: ../data/ui/operator/window_main.glade.h:5
msgid "_Open"
msgstr "_Aç"
#: ../glom/base_db.cc:122 ../glom/base_db.cc:135
#: ../glom/base_db.cc:105 ../glom/base_db.cc:118
msgid "Internal error"
msgstr "İç hata"
#: ../glom/base_db.cc:1393
#: ../glom/base_db.cc:1124
msgid "Value Is Not Unique"
msgstr "Değer Özgün Değil"
#: ../glom/base_db.cc:1393
#: ../glom/base_db.cc:1124
msgid ""
"The field's value must be unique, but a record with this value already "
"exists."
......@@ -423,7 +422,7 @@ msgstr ""
#. Warn the user:
#. TODO: Make the field insensitive until it can receive data, so people never see this dialog.
#: ../glom/base_db_table_data.cc:256
#: ../glom/base_db_table_data.cc:243
msgid ""
"Data may not be entered into this related field, because the related record "
"does not yet exist, and the relationship does not allow automatic creation "
......@@ -432,13 +431,13 @@ msgstr ""
"İlgili kayıt henüz mevcut olmadığından dolayı bu alana veri girilemez ve "
"ilişki ilgili yeni kaydın otomatik oluşmasına izin vermez."
#: ../glom/base_db_table_data.cc:257
#: ../glom/base_db_table_data.cc:244
msgid "Related Record Does Not Exist"
msgstr "İlgili Kayıt Mevcut Değil"
#. Warn the user:
#. TODO: Make the field insensitive until it can receive data, so people never see this dialog.
#: ../glom/base_db_table_data.cc:276
#: ../glom/base_db_table_data.cc:263
msgid ""
"Data may not be entered into this related field, because the related record "
"does not yet exist, and the key in the related record is auto-generated and "
......@@ -448,12 +447,12 @@ msgstr ""
"ilgili kayıttaki anahtar otomatik oluşturulur, bu nedenle veri bu kayıttaki "
"anahtar ile oluşturulamaz."
#: ../glom/base_db_table_data.cc:278
#: ../glom/base_db_table_data.cc:265
msgid "Related Record Cannot Be Created"
msgstr "İlgili Kayıt Oluşturulamaz"
#. Ask the user for confirmation:
#: ../glom/base_db_table_data.cc:389
#: ../glom/base_db_table_data.cc:374
msgid ""
"Are you sure that you would like to delete this record? The data in this "
"record will then be permanently lost."
......@@ -461,20 +460,20 @@ msgstr ""
"Bu kaydı silmek istediğinizden emin misiniz? Sildiğinizde bu kayıttaki "
"veriyi kalıcı olarak kaybedeceksiniz."
#: ../glom/base_db_table_data.cc:390
#: ../glom/base_db_table_data.cc:375
msgid "Delete record"
msgstr "Kayıt Sil"
#: ../glom/base_db_table_data.cc:394 ../glom/mode_data/box_data_details.cc:47
#: ../glom/base_db_table_data.cc:379 ../glom/mode_data/box_data_details.cc:49
#: ../glom/mode_design/users/dialog_groups_list.cc:85
#: ../glom/print_layout/canvas_print_layout.cc:294
#: ../glom/utility_widgets/adddel/adddel.cc:251
#: ../glom/utility_widgets/adddel/adddel_withbuttons.cc:33
#: ../glom/utility_widgets/adddel/adddel_withbuttons.cc:43
#: ../glom/mode_data/db_adddel/db_adddel.cc:261
#: ../glom/print_layout/canvas_print_layout.cc:288
#: ../glom/utility_widgets/adddel/adddel.cc:214
#: ../glom/utility_widgets/adddel/adddel_withbuttons.cc:34
#: ../glom/utility_widgets/adddel/adddel_withbuttons.cc:44
#: ../glom/mode_data/db_adddel/db_adddel.cc:258
#: ../glom/mode_data/db_adddel/db_adddel_withbuttons.cc:31
#: ../glom/utility_widgets/layoutwidgetutils.cc:59
#: ../glom/utility_widgets/notebooklabelglom.cc:125
#: ../glom/utility_widgets/layoutwidgetutils.cc:53
#: ../glom/utility_widgets/notebooklabelglom.cc:118
#: ../data/ui/developer/dialog_fieldslist.glade.h:7
#: ../data/ui/developer/dialog_notebook.glade.h:7
#: ../data/ui/developer/dialog_sort_fields.glade.h:8
......@@ -491,57 +490,97 @@ msgstr "_Sil"
#. Use set_cell_data_func() to give more control over the cell attributes depending on the row:
#. Name column:
#. Append the View columns:
#: ../glom/box_reports.cc:96
#: ../glom/mode_design/box_db_table_relationships.cc:45
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:61
#: ../glom/box_reports.cc:104
#: ../glom/mode_design/box_db_table_relationships.cc:47
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:63
#: ../glom/mode_design/layout/dialog_choose_field.cc:60
#: ../glom/mode_design/layout/dialog_choose_relationship.cc:55
#: ../glom/mode_design/layout/dialog_layout_details.cc:103
#: ../glom/mode_design/layout/dialog_layout_details.cc:104
#: ../glom/mode_design/layout/layout_item_dialogs/dialog_fieldslist.cc:53
#: ../glom/mode_design/layout/layout_item_dialogs/dialog_notebook.cc:49
#: ../glom/mode_design/layout/layout_item_dialogs/dialog_sortfields.cc:52
#: ../glom/mode_design/print_layouts/box_print_layouts.cc:95
#: ../glom/mode_design/print_layouts/box_print_layouts.cc:91
#: ../glom/mode_design/users/dialog_groups_list.cc:66
msgid "Name"
msgstr "Ad"
#. Don't allow a relationship to be added twice.
#: ../glom/box_reports.cc:98
#: ../glom/box_reports.cc:106
msgid "This report already exists. Please choose a different report name"
msgstr "Bu rapor zaten mevcut. Lütfen farklı bir rapor adı seçin"
#. Title column:
#: ../glom/box_reports.cc:100
#: ../glom/mode_design/box_db_table_relationships.cc:49
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:65
#: ../glom/box_reports.cc:108
#: ../glom/mode_design/box_db_table_relationships.cc:51
#: ../glom/mode_design/fields/box_db_table_definition.cc:67
#: ../glom/mode_design/layout/dialog_choose_field.cc:61
#: ../glom/mode_design/layout/dialog_layout_details.cc:116
#: ../glom/mode_design/layout/layout_item_dialogs/dialog_notebook.cc:50
#: ../glom/mode_design/print_layouts/box_print_layouts.cc:99
#: ../glom/navigation/box_tables.cc:136
#: ../glom/utility_widgets/filechooserdialog_saveextras.cc:108
#: ../glom/mode_design/layout/dialog_layout_details.cc:117
#: ../glom/mode_design/print_layouts/box_print_layouts.cc:95
#: ../glom/navigation/box_tables.cc:132
#: ../glom/utility_widgets/filechooserdialog_saveextras.cc:89
msgid "Title"
msgstr "Başlık"
#: ../glom/box_reports.cc:228
#: ../glom/box_reports.cc:234
msgid "Are you sure that you want to rename this report?"
msgstr "Bu raporu yeniden adlandırmak istediğinizden emin misiniz?"
#. TODO: Show old and new names?
#: ../glom/box_reports.cc:229
#: ../glom/box_reports.cc:235
msgid "Rename Report"
msgstr "Raporu Yeniden Adlandır"
#. namespace Glom
#: ../glom.desktop.in.in.h:1 ../data/ui/operator/window_main.glade.h:1
#: ../glom.appdata.xml.in.h:1 ../glom.desktop.in.in.h:1
#: ../data/ui/operator/window_main.glade.h:1
msgid "Glom"
msgstr "Glom"
#: ../glom.appdata.xml.in.h:2
msgid "Database user interface"
msgstr "Veritabanı kullanıcı arayüzü"
#: ../glom.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"With Glom you can design database systems - the database and the user "
"interface."
msgstr ""
"Glom ile veritabanı sistemleri tasarlayabilirsiniz - veritabanı ve kullanıcı "
"arayüzü."
#: ../glom.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"Glom has high-level features such as relationships, lookups, related fields, "
"related records, calculated fields, drop-down choices, searching, reports, "
"users and groups. It has simple Numeric, Text, Date, Time, Boolean, and "
"Image field types."
msgstr ""
"Glom; ilişkiler, aramalar, ilgili alanlar, ilgili kayıtlar, hesaplanan "
"alanlar, açılır seçimler, arama, raporlar, kullanıcılar ve gruplar gibi üst "
"düzey özelliklere sahiptir. Basit Sayısal, Metin, Tarih, Saat, Mantıksal ve "
"Görüntü alan türlerine sahiptir."
#: ../glom.appdata.xml.in.h:5
msgid "The details view showing the whole record"
msgstr "Kaydın tamamını gösteren ayrıntı görünümü"
#: ../glom.appdata.xml.in.h:6
msgid "The list view showing all records in the table"
msgstr "Tablodaki tüm kayıtları gösteren liste görünümü"
#: ../glom.appdata.xml.in.h:7
msgid "The details view showing records from a related table"
msgstr "İlgili tablodaki kayıtları gösteren ayrıntı görünümü"
#: ../glom.desktop.in.in.h:2
msgid "A user-friendly database environment."
msgstr "Kullanıcı dostu veritabanı ortamı."
msgid "A user-friendly database environment"
msgstr "Kullanıcı dostu veritabanı ortamı"
#: ../glom/dialog_connection.cc:205
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: ../glom.desktop.in.in.h:4
msgid "database;ui;tables;postgresql;forms;"
msgstr "veritabanı;ui;tablolar;postgresql;formlar;arayüz;"
#: ../glom/dialog_connection.cc:195
msgid "Not yet created."
msgstr "Henüz oluşturulmadı."
......@@ -554,7 +593,7 @@ msgid "Open a Document"
msgstr "Bir Belge Aç"
#: ../glom/dialog_existing_or_new.cc:138
#: ../glom/utility_widgets/imageglom.cc:958
#: ../glom/utility_widgets/imageglom.cc:970
msgid "Select File"
msgstr "Dosya Seç"
......@@ -566,81 +605,79 @@ msgstr "Yerel Ağ"
msgid "Recently Opened"
msgstr "Son Açılanlar"
#: ../glom/dialog_existing_or_new.cc:187
#: ../glom/dialog_existing_or_new.cc:185
msgid "No recently used documents available."