Commit cfd2e837 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent db0bce02
Pipeline #48299 failed with stages
in 8 minutes and 46 seconds
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glib/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-30 18:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-28 11:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-21 12:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-29 23:44+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -18,30 +18,34 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
#: gio/gapplication.c:496
#: gio/gapplication.c:499
msgid "GApplication options"
msgstr "GApplication-alternativ"
#: gio/gapplication.c:496
#: gio/gapplication.c:499
msgid "Show GApplication options"
msgstr "Visa GApplication-alternativ"
#: gio/gapplication.c:541
#: gio/gapplication.c:544
msgid "Enter GApplication service mode (use from D-Bus service files)"
msgstr "Gå in i GApplication-serviceläge (användning från D-Bus-servicefil)"
#: gio/gapplication.c:553
#: gio/gapplication.c:556
msgid "Override the application’s ID"
msgstr "Åsidosätt programmets ID"
#: gio/gapplication.c:568
msgid "Replace the running instance"
msgstr "Ersätt den körande instansen"
#: gio/gapplication-tool.c:45 gio/gapplication-tool.c:46 gio/gio-tool.c:227
#: gio/gresource-tool.c:488 gio/gsettings-tool.c:569
#: gio/gresource-tool.c:495 gio/gsettings-tool.c:569
msgid "Print help"
msgstr "Skriv ut hjälp"
#: gio/gapplication-tool.c:47 gio/gresource-tool.c:489 gio/gresource-tool.c:557
#: gio/gapplication-tool.c:47 gio/gresource-tool.c:496 gio/gresource-tool.c:564
msgid "[COMMAND]"
msgstr "[KOMMANDO]"
......@@ -111,9 +115,9 @@ msgstr "Kommandot att skriva ut detaljerad hjälp för"
msgid "Application identifier in D-Bus format (eg: org.example.viewer)"
msgstr "Programidentifierare i D-Bus-format (t.ex: org.example.viewer)"
#: gio/gapplication-tool.c:72 gio/glib-compile-resources.c:737
#: gio/glib-compile-resources.c:743 gio/glib-compile-resources.c:770
#: gio/gresource-tool.c:495 gio/gresource-tool.c:561
#: gio/gapplication-tool.c:72 gio/glib-compile-resources.c:738
#: gio/glib-compile-resources.c:744 gio/glib-compile-resources.c:772
#: gio/gresource-tool.c:502 gio/gresource-tool.c:568
msgid "FILE"
msgstr "FIL"
......@@ -137,7 +141,7 @@ msgstr "PARAMETER"
msgid "Optional parameter to the action invocation, in GVariant format"
msgstr "Frivillig parameter till åtgärdsstarten, i GVariant-format"
#: gio/gapplication-tool.c:96 gio/gresource-tool.c:526 gio/gsettings-tool.c:661
#: gio/gapplication-tool.c:96 gio/gresource-tool.c:533 gio/gsettings-tool.c:661
#, c-format
msgid ""
"Unknown command %s\n"
......@@ -150,7 +154,7 @@ msgstr ""
msgid "Usage:\n"
msgstr "Användning:\n"
#: gio/gapplication-tool.c:114 gio/gresource-tool.c:551
#: gio/gapplication-tool.c:114 gio/gresource-tool.c:558
#: gio/gsettings-tool.c:696
msgid "Arguments:\n"
msgstr "Argument:\n"
......@@ -293,13 +297,13 @@ msgid "Not enough space in destination"
msgstr "Inte tillräckligt med utrymme i målet"
#: gio/gcharsetconverter.c:342 gio/gdatainputstream.c:848
#: gio/gdatainputstream.c:1261 glib/gconvert.c:454 glib/gconvert.c:883
#: gio/gdatainputstream.c:1261 glib/gconvert.c:454 glib/gconvert.c:884
#: glib/giochannel.c:1557 glib/giochannel.c:1599 glib/giochannel.c:2443
#: glib/gutf8.c:869 glib/gutf8.c:1322
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Ogiltig bytesekvens i konverteringsindata"
#: gio/gcharsetconverter.c:347 glib/gconvert.c:462 glib/gconvert.c:797
#: gio/gcharsetconverter.c:347 glib/gconvert.c:462 glib/gconvert.c:798
#: glib/giochannel.c:1564 glib/giochannel.c:2455
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
......@@ -319,7 +323,7 @@ msgstr "Konvertering från teckentabellen ”%s” till ”%s” stöds inte"
msgid "Could not open converter from “%s” to “%s”"
msgstr "Kunde inte öppna konverteraren från ”%s” till ”%s”"
#: gio/gcontenttype.c:358
#: gio/gcontenttype.c:452
#, c-format
msgid "%s type"
msgstr "%s-typ"
......@@ -498,7 +502,7 @@ msgstr ""
"Kan inte fastställa adress för sessionsbuss (inte implementerat för detta "
"operativsystem)"
#: gio/gdbusaddress.c:1662 gio/gdbusconnection.c:7142
#: gio/gdbusaddress.c:1662 gio/gdbusconnection.c:7147
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
......@@ -507,7 +511,7 @@ msgstr ""
"Kan inte fastställa bussadressen från miljövariabeln DBUS_STARTER_BUS_TYPE — "
"okänt värde ”%s”"
#: gio/gdbusaddress.c:1671 gio/gdbusconnection.c:7151
#: gio/gdbusaddress.c:1671 gio/gdbusconnection.c:7156
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
......@@ -634,7 +638,7 @@ msgstr ""
"Flaggor som inte stöds påträffades vid konstruktion av en anslutning på "
"klientsidan"
#: gio/gdbusconnection.c:4115 gio/gdbusconnection.c:4462
#: gio/gdbusconnection.c:4120 gio/gdbusconnection.c:4467
#, c-format
msgid ""
"No such interface “org.freedesktop.DBus.Properties” on object at path %s"
......@@ -642,99 +646,99 @@ msgstr ""
"Inget sådant gränssnitt ”org.freedesktop.DBus.Properties” på objekt med "
"sökvägen %s"
#: gio/gdbusconnection.c:4257
#: gio/gdbusconnection.c:4262
#, c-format
msgid "No such property “%s”"
msgstr "Ingen sådan egenskap ”%s”"
#: gio/gdbusconnection.c:4269
#: gio/gdbusconnection.c:4274
#, c-format
msgid "Property “%s” is not readable"
msgstr "Egenskapen ”%s” är inte läsbar"
#: gio/gdbusconnection.c:4280
#: gio/gdbusconnection.c:4285
#, c-format
msgid "Property “%s” is not writable"
msgstr "Egenskapen ”%s” är inte skrivbar"
#: gio/gdbusconnection.c:4300
#: gio/gdbusconnection.c:4305
#, c-format
msgid "Error setting property “%s”: Expected type “%s” but got “%s”"
msgstr ""
"Fel vid inställning av egenskapen ”%s”: Förväntade typen ”%s” men fick ”%s”"
#: gio/gdbusconnection.c:4405 gio/gdbusconnection.c:4613
#: gio/gdbusconnection.c:6582
#: gio/gdbusconnection.c:4410 gio/gdbusconnection.c:4618
#: gio/gdbusconnection.c:6587
#, c-format
msgid "No such interface “%s”"
msgstr "Inget sådan gränssnitt ”%s”"
#: gio/gdbusconnection.c:4831 gio/gdbusconnection.c:7091
#: gio/gdbusconnection.c:4836 gio/gdbusconnection.c:7096
#, c-format
msgid "No such interface “%s” on object at path %s"
msgstr "Inget sådant gränssnitt ”%s” på objekt med sökvägen %s"
#: gio/gdbusconnection.c:4929
#: gio/gdbusconnection.c:4934
#, c-format
msgid "No such method “%s”"
msgstr "Ingen sådan metod ”%s”"
#: gio/gdbusconnection.c:4960
#: gio/gdbusconnection.c:4965
#, c-format
msgid "Type of message, “%s”, does not match expected type “%s”"
msgstr "Typ av meddelande, ”%s”, matchar inte förväntade typen ”%s”"
#: gio/gdbusconnection.c:5158
#: gio/gdbusconnection.c:5163
#, c-format
msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
msgstr "Ett objekt är redan exporterat för gränssnittet %s vid %s"
#: gio/gdbusconnection.c:5384
#: gio/gdbusconnection.c:5389
#, c-format
msgid "Unable to retrieve property %s.%s"
msgstr "Kunde inte hämta egenskap %s.%s"
#: gio/gdbusconnection.c:5440
#: gio/gdbusconnection.c:5445
#, c-format
msgid "Unable to set property %s.%s"
msgstr "Kunde inte sätta egenskap %s.%s"
#: gio/gdbusconnection.c:5618
#: gio/gdbusconnection.c:5623
#, c-format
msgid "Method “%s” returned type “%s”, but expected “%s”"
msgstr "Metoden ”%s” returnerade typen ”%s”, men förväntade ”%s”"
#: gio/gdbusconnection.c:6693
#: gio/gdbusconnection.c:6698
#, c-format
msgid "Method “%s” on interface “%s” with signature “%s” does not exist"
msgstr "Metoden ”%s” på gränssnittet ”%s” med signaturen ”%s” finns inte"
#: gio/gdbusconnection.c:6814
#: gio/gdbusconnection.c:6819
#, c-format
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Ett underträd har redan exporterats för %s"
#: gio/gdbusmessage.c:1248
#: gio/gdbusmessage.c:1251
msgid "type is INVALID"
msgstr "typ är OGILTIG"
#: gio/gdbusmessage.c:1259
#: gio/gdbusmessage.c:1262
msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
msgstr "METHOD_CALL-meddelande: rubrikfältet PATH eller MEMBER saknas"
#: gio/gdbusmessage.c:1270
#: gio/gdbusmessage.c:1273
msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
msgstr "METHOD_RETURN-meddelande: rubrikfältet REPLY_SERIAL saknas"
#: gio/gdbusmessage.c:1282
#: gio/gdbusmessage.c:1285
msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
msgstr "FELmeddelande: rubrikfältet REPLY_SERIAL eller ERROR_NAME saknas"
#: gio/gdbusmessage.c:1295
#: gio/gdbusmessage.c:1298
msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
msgstr "SIGNAL-meddelande: rubrikfältet PATH, INTERFACE eller MEMBER saknas"
#: gio/gdbusmessage.c:1303
#: gio/gdbusmessage.c:1306
msgid ""
"SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
"freedesktop/DBus/Local"
......@@ -742,7 +746,7 @@ msgstr ""
"SIGNAL-meddelande: Rubrikfältet PATH använder det reserverade värdet /org/"
"freedesktop/DBus/Local"
#: gio/gdbusmessage.c:1311
#: gio/gdbusmessage.c:1314
msgid ""
"SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
"freedesktop.DBus.Local"
......@@ -750,19 +754,19 @@ msgstr ""
"SIGNAL-meddelande: Rubrikfältet INTERFACE använder det reserverade värdet "
"org.freedesktop.DBus.Local"
#: gio/gdbusmessage.c:1359 gio/gdbusmessage.c:1419
#: gio/gdbusmessage.c:1362 gio/gdbusmessage.c:1422
#, c-format
msgid "Wanted to read %lu byte but only got %lu"
msgid_plural "Wanted to read %lu bytes but only got %lu"
msgstr[0] "Ville läsa %lu byte men fick bara %lu"
msgstr[1] "Ville läsa %lu byte men fick bara %lu"
#: gio/gdbusmessage.c:1373
#: gio/gdbusmessage.c:1376
#, c-format
msgid "Expected NUL byte after the string “%s” but found byte %d"
msgstr "Förväntade NUL-byte efter strängen ”%s” men hittade byte %d"
#: gio/gdbusmessage.c:1392
#: gio/gdbusmessage.c:1395
#, c-format
msgid ""
"Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
......@@ -772,17 +776,17 @@ msgstr ""
"(längd av strängen är %d). Den giltiga UTF-8-strängen fram till den punkten "
"var ”%s”"
#: gio/gdbusmessage.c:1595
#: gio/gdbusmessage.c:1598
#, c-format
msgid "Parsed value “%s” is not a valid D-Bus object path"
msgstr "Tolkat värde ”%s” är inte en giltig D-Bus-objektsökväg"
#: gio/gdbusmessage.c:1617
#: gio/gdbusmessage.c:1620
#, c-format
msgid "Parsed value “%s” is not a valid D-Bus signature"
msgstr "Tolkat värde ”%s” är inte en giltig D-Bus-signatur"
#: gio/gdbusmessage.c:1664
#: gio/gdbusmessage.c:1667
#, c-format
msgid ""
"Encountered array of length %u byte. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
......@@ -793,7 +797,7 @@ msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
"Påträffade array med längden %u byte. Maximal längd är 2<<26 byte (64 MiB)."
#: gio/gdbusmessage.c:1684
#: gio/gdbusmessage.c:1687
#, c-format
msgid ""
"Encountered array of type “a%c”, expected to have a length a multiple of %u "
......@@ -802,12 +806,12 @@ msgstr ""
"Påträffade array av typ ”a%c”, förväntad att ha en längd som är en multipel "
"av %u byte, men visade sig vara %u byte lång"
#: gio/gdbusmessage.c:1851
#: gio/gdbusmessage.c:1857
#, c-format
msgid "Parsed value “%s” for variant is not a valid D-Bus signature"
msgstr "Tolkat värde ”%s” för variant är inte en giltig D-Bus-signatur"
#: gio/gdbusmessage.c:1875
#: gio/gdbusmessage.c:1881
#, c-format
msgid ""
"Error deserializing GVariant with type string “%s” from the D-Bus wire format"
......@@ -815,7 +819,7 @@ msgstr ""
"Fel vid deserialisering av GVariant med typsträngen ”%s” från D-Bus-"
"transportformatet"
#: gio/gdbusmessage.c:2057
#: gio/gdbusmessage.c:2066
#, c-format
msgid ""
"Invalid endianness value. Expected 0x6c (“l”) or 0x42 (“B”) but found value "
......@@ -824,34 +828,38 @@ msgstr ""
"Ogiltigt värde för byteordning. Förväntade 0x6c (”l”) eller 0x42 (”B”) men "
"hittade värdet 0x%02x"
#: gio/gdbusmessage.c:2070
#: gio/gdbusmessage.c:2079
#, c-format
msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
msgstr "Ogiltig större protokollversion. Förväntade 1 men hittade %d"
#: gio/gdbusmessage.c:2126
#: gio/gdbusmessage.c:2132 gio/gdbusmessage.c:2724
msgid "Signature header found but is not of type signature"
msgstr "Signaturrubrik hittades men är inte av typen signatur"
#: gio/gdbusmessage.c:2144
#, c-format
msgid "Signature header with signature “%s” found but message body is empty"
msgstr ""
"Signaturrubrik med signaturen ”%s” hittades men meddelandekroppen är tom"
#: gio/gdbusmessage.c:2140
#: gio/gdbusmessage.c:2159
#, c-format
msgid "Parsed value “%s” is not a valid D-Bus signature (for body)"
msgstr "Tolkat värde ”%s” är inte en giltig D-Bus-signatur (för kropp)"
#: gio/gdbusmessage.c:2170
#: gio/gdbusmessage.c:2190
#, c-format
msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
msgid_plural "No signature header in message but the message body is %u bytes"
msgstr[0] "Ingen signaturrubrik i meddelande men meddelandekroppen är %u byte"
msgstr[1] "Ingen signaturrubrik i meddelande men meddelandekroppen är %u byte"
#: gio/gdbusmessage.c:2180
#: gio/gdbusmessage.c:2200
msgid "Cannot deserialize message: "
msgstr "Kan inte deserialisera meddelande: "
#: gio/gdbusmessage.c:2521
#: gio/gdbusmessage.c:2541
#, c-format
msgid ""
"Error serializing GVariant with type string “%s” to the D-Bus wire format"
......@@ -859,23 +867,23 @@ msgstr ""
"Fel vid serialisering av GVariant med typsträngen ”%s” till D-Bus-"
"transportformatet"
#: gio/gdbusmessage.c:2658
#: gio/gdbusmessage.c:2678
#, c-format
msgid ""
"Number of file descriptors in message (%d) differs from header field (%d)"
msgstr "Antal filhandtag i meddelande (%d) skiljer sig från rubrikfältet (%d)"
#: gio/gdbusmessage.c:2666
#: gio/gdbusmessage.c:2686
msgid "Cannot serialize message: "
msgstr "Kan inte serialisera meddelandet: "
#: gio/gdbusmessage.c:2710
#: gio/gdbusmessage.c:2740
#, c-format
msgid "Message body has signature “%s” but there is no signature header"
msgstr ""
"Meddelandekroppen har signaturen ”%s” men det finns ingen signaturrubrik"
#: gio/gdbusmessage.c:2720
#: gio/gdbusmessage.c:2750
#, c-format
msgid ""
"Message body has type signature “%s” but signature in the header field is "
......@@ -884,17 +892,17 @@ msgstr ""
"Meddelandekroppen har typsignaturen ”%s” men signaturen i rubrikfältet är "
"”%s”"
#: gio/gdbusmessage.c:2736
#: gio/gdbusmessage.c:2766
#, c-format
msgid "Message body is empty but signature in the header field is “(%s)”"
msgstr "Meddelandekroppen är tom men signaturen i rubrikfältet är ”(%s)”"
#: gio/gdbusmessage.c:3289
#: gio/gdbusmessage.c:3319
#, c-format
msgid "Error return with body of type “%s”"
msgstr "Fel returnerades med kropp av typen ”%s”"
#: gio/gdbusmessage.c:3297
#: gio/gdbusmessage.c:3327
msgid "Error return with empty body"
msgstr "Fel returnerade med tom kropp"
......@@ -907,23 +915,24 @@ msgstr "Kunde inte hämta hårdvaruprofil: %s"
msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
msgstr "Kunde inte läsa in /var/lib/dbus/machine-id eller /etc/machine-id: "
#: gio/gdbusproxy.c:1612
#: gio/gdbusproxy.c:1611
#, c-format
msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
msgstr "Fel vid anrop av StartServiceByName för %s: "
#: gio/gdbusproxy.c:1635
#: gio/gdbusproxy.c:1634
#, c-format
msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
msgstr "Oväntat svar %d från StartServiceByName(”%s”)-metod"
#: gio/gdbusproxy.c:2726 gio/gdbusproxy.c:2860
#: gio/gdbusproxy.c:2733 gio/gdbusproxy.c:2868
#, c-format
msgid ""
"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
"Cannot invoke method; proxy is for the well-known name %s without an owner, "
"and proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
msgstr ""
"Kan inte anropa metod; proxy är för ett välkänt namn utan en ägare och proxy "
"konstruerades med flaggan G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START"
"Kan inte anropa metod; proxy är för det välkända namnet %s utan en ägare och "
"proxy konstruerades med flaggan G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START"
#: gio/gdbusserver.c:708
msgid "Abstract name space not supported"
......@@ -1220,38 +1229,38 @@ msgstr "Fel: För många argument.\n"
msgid "Error: %s is not a valid well-known bus name.\n"
msgstr "Fel: %s är inte ett giltigt välkänt bussnamn.\n"
#: gio/gdesktopappinfo.c:2023 gio/gdesktopappinfo.c:4633
#: gio/gdesktopappinfo.c:2041 gio/gdesktopappinfo.c:4680
msgid "Unnamed"
msgstr "Namnlös"
#: gio/gdesktopappinfo.c:2433
#: gio/gdesktopappinfo.c:2451
msgid "Desktop file didn’t specify Exec field"
msgstr "Skrivbordsfilen angav inget Exec-fält"
#: gio/gdesktopappinfo.c:2692
#: gio/gdesktopappinfo.c:2710
msgid "Unable to find terminal required for application"
msgstr "Kunde inte hitta terminal som krävs för programmet"
#: gio/gdesktopappinfo.c:3202
#: gio/gdesktopappinfo.c:3222
#, c-format
msgid "Can’t create user application configuration folder %s: %s"
msgstr "Kan inte skapa programkonfigurationsmapp för användare %s: %s"
#: gio/gdesktopappinfo.c:3206
#: gio/gdesktopappinfo.c:3226
#, c-format
msgid "Can’t create user MIME configuration folder %s: %s"
msgstr "Kan inte skapa MIME-konfigurationsmapp för användare %s: %s"
#: gio/gdesktopappinfo.c:3446 gio/gdesktopappinfo.c:3470
#: gio/gdesktopappinfo.c:3466 gio/gdesktopappinfo.c:3490
msgid "Application information lacks an identifier"
msgstr "Programinformation saknar en identifierare"
#: gio/gdesktopappinfo.c:3704
#: gio/gdesktopappinfo.c:3724
#, c-format
msgid "Can’t create user desktop file %s"
msgstr "Kan inte skapa skrivbordsfil för användare %s"
#: gio/gdesktopappinfo.c:3838
#: gio/gdesktopappinfo.c:3858
#, c-format
msgid "Custom definition for %s"
msgstr "Anpassad definition för %s"
......@@ -1330,7 +1339,7 @@ msgstr "Åtgärden stöds inte"
msgid "Containing mount does not exist"
msgstr "Innefattande montering finns inte"
#: gio/gfile.c:2622 gio/glocalfile.c:2391
#: gio/gfile.c:2622 gio/glocalfile.c:2441
msgid "Can’t copy over directory"
msgstr "Kan inte kopiera över katalog"
......@@ -1433,8 +1442,8 @@ msgstr "Kapning tillåts inte på inmatningsströmmen"
msgid "Truncate not supported on stream"
msgstr "Kapning stöds inte på strömmen"
#: gio/ghttpproxy.c:91 gio/gresolver.c:410 gio/gresolver.c:476
#: glib/gconvert.c:1786
#: gio/ghttpproxy.c:91 gio/gresolver.c:377 gio/gresolver.c:529
#: glib/gconvert.c:1787
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Ogiltigt värdnamn"
......@@ -1463,37 +1472,37 @@ msgstr "HTTP-proxyanslutning misslyckades: %i"
msgid "HTTP proxy server closed connection unexpectedly."
msgstr "HTTP-proxyservern stängde oväntat anslutningen."
#: gio/gicon.c:290
#: gio/gicon.c:298
#, c-format
msgid "Wrong number of tokens (%d)"
msgstr "Fel antal token (%d)"
#: gio/gicon.c:310
#: gio/gicon.c:318
#, c-format
msgid "No type for class name %s"
msgstr "Ingen typ för klassnamnet %s"
#: gio/gicon.c:320
#: gio/gicon.c:328
#, c-format
msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
msgstr "Typen %s implementerar inte GIcon-gränssnittet"
#: gio/gicon.c:331
#: gio/gicon.c:339
#, c-format
msgid "Type %s is not classed"
msgstr "Typen %s är inte klassad"
#: gio/gicon.c:345
#: gio/gicon.c:353
#, c-format
msgid "Malformed version number: %s"
msgstr "Felformaterat versionsnummer: %s"
#: gio/gicon.c:359
#: gio/gicon.c:367
#, c-format
msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
msgstr "Typen %s implementerar inte from_tokens() på GIcon-gränssnittet"
#: gio/gicon.c:461
#: gio/gicon.c:469
msgid "Can’t handle the supplied version of the icon encoding"
msgstr "Kan inte hantera angiven version av ikonkodningen"
......@@ -1639,7 +1648,7 @@ msgstr "Fel vid skrivning till standard ut"
#: gio/gio-tool-cat.c:133 gio/gio-tool-info.c:282 gio/gio-tool-list.c:165
#: gio/gio-tool-mkdir.c:48 gio/gio-tool-monitor.c:37 gio/gio-tool-monitor.c:39
#: gio/gio-tool-monitor.c:41 gio/gio-tool-monitor.c:43
#: gio/gio-tool-monitor.c:203 gio/gio-tool-mount.c:1235 gio/gio-tool-open.c:113
#: gio/gio-tool-monitor.c:203 gio/gio-tool-mount.c:1212 gio/gio-tool-open.c:113
#: gio/gio-tool-remove.c:48 gio/gio-tool-rename.c:45 gio/gio-tool-set.c:89
#: gio/gio-tool-trash.c:81 gio/gio-tool-tree.c:239
msgid "LOCATION"
......@@ -1660,7 +1669,7 @@ msgstr ""
"något liknande smb://server/resurs/fil.txt som plats."
#: gio/gio-tool-cat.c:162 gio/gio-tool-info.c:313 gio/gio-tool-mkdir.c:76
#: gio/gio-tool-monitor.c:228 gio/gio-tool-mount.c:1285 gio/gio-tool-open.c:139
#: gio/gio-tool-monitor.c:228 gio/gio-tool-mount.c:1263 gio/gio-tool-open.c:139
#: gio/gio-tool-remove.c:72 gio/gio-tool-trash.c:136
msgid "No locations given"
msgstr "Inga platser angivna"
......@@ -1952,93 +1961,93 @@ msgstr "Bevaka monteringshändelser"
msgid "Monitor files or directories for changes."
msgstr "Övervaka filer och kataloger efter förändringar."
#: gio/gio-tool-mount.c:62
#: gio/gio-tool-mount.c:63
msgid "Mount as mountable"
msgstr "Montera som monteringsbar"
#: gio/gio-tool-mount.c:63
#: gio/gio-tool-mount.c:64
msgid "Mount volume with device file"
msgstr "Montera volym med enhetsfil"
#: gio/gio-tool-mount.c:63 gio/gio-tool-mount.c:66
#: gio/gio-tool-mount.c:64 gio/gio-tool-mount.c:67
msgid "DEVICE"
msgstr "ENHET"
#: gio/gio-tool-mount.c:64
#: gio/gio-tool-mount.c:65
msgid "Unmount"
msgstr "Avmontera"
#: gio/gio-tool-mount.c:65
#: gio/gio-tool-mount.c:66
msgid "Eject"
msgstr "Mata ut"
#: gio/gio-tool-mount.c:66
#: gio/gio-tool-mount.c:67
msgid "Stop drive with device file"
msgstr "Stoppa enhet med enhetsfil"
#: gio/gio-tool-mount.c:67
#: gio/gio-tool-mount.c:68
msgid "Unmount all mounts with the given scheme"
msgstr "Avmontera alla monteringar med angivet schema"
#: gio/gio-tool-mount.c:67
#: gio/gio-tool-mount.c:68
msgid "SCHEME"
msgstr "SCHEMA"
#: gio/gio-tool-mount.c:68
#: gio/gio-tool-mount.c:69
msgid "Ignore outstanding file operations when unmounting or ejecting"
msgstr "Ignorera kvarstående filåtgärder vid avmontering eller utmatning"
#: gio/gio-tool-mount.c:69
#: gio/gio-tool-mount.c:70
msgid "Use an anonymous user when authenticating"
msgstr "Använd en anonym användare vid autentisering"
#. Translator: List here is a verb as in 'List all mounts'
#: gio/gio-tool-mount.c:71
#: gio/gio-tool-mount.c:72
msgid "List"
msgstr "Lista"
#: gio/gio-tool-mount.c:72
#: gio/gio-tool-mount.c:73
msgid "Monitor events"
msgstr "Övervaka händelser"
#: gio/gio-tool-mount.c:73
#: gio/gio-tool-mount.c:74
msgid "Show extra information"
msgstr "Visa extra information"
#: gio/gio-tool-mount.c:74
#: gio/gio-tool-mount.c:75
msgid "The numeric PIM when unlocking a VeraCrypt volume"
msgstr "Numerisk PIM då en VeraCrypt-volym låses upp"
#: gio/gio-tool-mount.c:74
#: gio/gio-tool-mount.c:75
msgid "PIM"
msgstr "PIM"
#: gio/gio-tool-mount.c:75
#: gio/gio-tool-mount.c:76
msgid "Mount a TCRYPT hidden volume"
msgstr "Montera en dold TCRYPT-volym"
#: gio/gio-tool-mount.c:76
#: gio/gio-tool-mount.c:77
msgid "Mount a TCRYPT system volume"
msgstr "Montera en TCRYPT-systemvolym"
#: gio/gio-tool-mount.c:264 gio/gio-tool-mount.c:296
#: gio/gio-tool-mount.c:265 gio/gio-tool-mount.c:297
msgid "Anonymous access denied"
msgstr "Anonym åtkomst nekad"
#: gio/gio-tool-mount.c:524
#: gio/gio-tool-mount.c:522
msgid "No drive for device file"
msgstr "Ingen enhet för enhetsfil"
#: gio/gio-tool-mount.c:989
#: gio/gio-tool-mount.c:975
#, c-format
msgid "Mounted %s at %s\n"
msgstr "Monterade %s på %s\n"
#: gio/gio-tool-mount.c:1044
#: gio/gio-tool-mount.c:1027
msgid "No volume for device file"
msgstr "Ingen volym för enhetsfil"
#: gio/gio-tool-mount.c:1239
#: gio/gio-tool-mount.c:1216
msgid "Mount or unmount the locations."
msgstr "Montera eller avmontera platserna."
......@@ -2258,15 +2267,15 @@ msgstr "Fel vid komprimering av filen %s"
msgid "text may not appear inside <%s>"
msgstr "text får inte vara inuti <%s>"
#: gio/glib-compile-resources.c:736 gio/glib-compile-schemas.c:2138
#: gio/glib-compile-resources.c:737 gio/glib-compile-schemas.c:2139
msgid "Show program version and exit"
msgstr "Visa programversion och avsluta"
#: gio/glib-compile-resources.c:737
#: gio/glib-compile-resources.c:738
msgid "Name of the output file"
msgstr "Namn på utmatningsfilen"
#: gio/glib-compile-resources.c:738
#: gio/glib-compile-resources.c:739
msgid ""
"The directories to load files referenced in FILE from (default: current "
"directory)"
......@@ -2274,49 +2283,56 @@ msgstr ""
"Katalogerna där filer som hänvisas till i FIL ska läsas från (standard: "
"aktuell katalog)"
#: gio/glib-compile-resources.c:738 gio/glib-compile-schemas.c:2139
#: gio/glib-compile-schemas.c:2168
#: gio/glib-compile-resources.c:739 gio/glib-compile-schemas.c:2140
#: gio/glib-compile-schemas.c:2169
msgid "DIRECTORY"
msgstr "KATALOG"
#: gio/glib-compile-resources.c:739
#: gio/glib-compile-resources.c:740
msgid ""
"Generate output in the format selected for by the target filename extension"
msgstr "Generera utmatning i formatet valt av målfilnamnets filändelse"
#: gio/glib-compile-resources.c:740
#: gio/glib-compile-resources.c:741
msgid "Generate source header"
msgstr "Generera källkods-header"
#: gio/glib-compile-resources.c:741
#: gio/glib-compile-resources.c:742
msgid "Generate source code used to link in the resource file into your code"
msgstr "Generera källkod som används för att länka in resursfilen i din kod"
#: gio/glib-compile-resources.c:742
#: gio/glib-compile-resources.c:743
msgid "Generate dependency list"
msgstr "Generera beroendelista"
#: gio/glib-compile-resources.c:743
#: gio/glib-compile-resources.c:744
msgid "Name of the dependency file to generate"
msgstr "Namn på beroendefilen att generera"
#: gio/glib-compile-resources.c:744
#: gio/glib-compile-resources.c:745
msgid "Include phony targets in the generated dependency file"
msgstr "Inkludera phony-mål i den genererade beroendefilen"
#: gio/glib-compile-resources.c:745
#: gio/glib-compile-resources.c:746
msgid "Don’t automatically create and register resource"
msgstr "Skapa och registrera inte resursen automatiskt"
#: gio/glib-compile-resources.c:746
#: gio/glib-compile-resources.c:747
msgid "Don’t export functions; declare them G_GNUC_INTERNAL"
msgstr "Exportera inte funktioner; deklarera dem som G_GNUC_INTERNAL"
#: gio/glib-compile-resources.c:747
#: gio/glib-compile-resources.c:748
msgid ""
"Don’t embed resource data in the C file; assume it's linked externally "
"instead"
msgstr ""
"Bädda inte in resursdata i C-filen; anta att de är länkade externt istället"
#: gio/glib-compile-resources.c:749
msgid "C identifier name used for the generated source code"
msgstr "C-identifierarnamn som används för den genererade källkoden"
#: gio/glib-compile-resources.c:773
#: gio/glib-compile-resources.c:775
msgid ""
"Compile a resource specification into a resource file.\n"
"Resource specification files have the extension .gresource.xml,\n"
......@@ -2326,7 +2342,7 @@ msgstr ""
"Resursspecifikationsfiler har filändelsen .gresource.xml,\n"
"och resursfilen har filändelsen .gresource."
#: gio/glib-compile-resources.c:795
#: gio/glib-compile-resources.c:797
msgid "You should give exactly one file name\n"
msgstr "Du bör ange exakt ett filnamn\n"
......@@ -2738,23 +2754,23 @@ msgstr ""
"åsidosättning för nyckeln ”%s” i schemat ”%s” i åsidosättningsfilen ”%s” "
"finns inte i listan över giltiga val"
#: gio/glib-compile-schemas.c:2139
#: gio/glib-compile-schemas.c:2140
msgid "where to store the gschemas.compiled file"
msgstr "var filen gschemas.compiled ska lagras"
#: gio/glib-compile-schemas.c:2140
#: gio/glib-compile-schemas.c:2141
msgid "Abort on any errors in schemas"
msgstr "Avbryt vid alla fel i scheman"
#: gio/glib-compile-schemas.c:2141