Commit c18ef42c authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 6b4c907c
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-08 13:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-08 13:14+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-16 21:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-16 21:18+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -537,7 +537,7 @@ msgstr ""
msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature"
msgstr "Przetworzona wartość \"%s\" nie jest prawidłowym podpisem usługi D-Bus"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1324
#: ../gio/gdbusmessage.c:1325
#, c-format
msgid ""
"Encountered array of length %u byte. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
......@@ -553,14 +553,14 @@ msgstr[2] ""
"Wystąpiła macierz o długości %u bajtów. Maksymalna długość to 2<<26 bajtów "
"(64 MiB)."
#: ../gio/gdbusmessage.c:1490
#: ../gio/gdbusmessage.c:1483
#, c-format
msgid "Parsed value `%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
msgstr ""
"Przetworzona wartość \"%s\" dla wariantu nie jest prawidłowym podpisem "
"usługi D-Bus"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1517
#: ../gio/gdbusmessage.c:1510
#, c-format
msgid ""
"Error deserializing GVariant with type string `%s' from the D-Bus wire format"
......@@ -568,7 +568,7 @@ msgstr ""
"Błąd podczas deserializowania GVariant za pomocą ciągu typu \"%s\" z formatu "
"przewodu usługi D-Bus"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1705
#: ../gio/gdbusmessage.c:1698
#, c-format
msgid ""
"Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
......@@ -577,27 +577,27 @@ msgstr ""
"Nieprawidłowa wartość kolejności bajtów. Oczekiwano 0x6c (\"l\") lub 0x42 "
"(\"B\"), ale odnaleziono wartość 0x%02x"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1719
#: ../gio/gdbusmessage.c:1712
#, c-format
msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
msgstr ""
"Nieprawidłowa główna wersja protokołu. Oczekiwano 1, ale odnaleziono %d"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1776
#: ../gio/gdbusmessage.c:1769
#, c-format
msgid "Signature header with signature `%s' found but message body is empty"
msgstr ""
"Odnaleziono nagłówek podpisu z podpisem \"%s\", ale treść komunikatu jest "
"pusta"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1790
#: ../gio/gdbusmessage.c:1783
#, c-format
msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
msgstr ""
"Przetworzona wartość \"%s\" nie jest prawidłowym podpisem usługi D-Bus (dla "
"treści)"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1821
#: ../gio/gdbusmessage.c:1814
#, c-format
msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
msgid_plural "No signature header in message but the message body is %u bytes"
......@@ -608,11 +608,11 @@ msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
"Brak nagłówka podpisu w komunikacie, ale treść komunikatu liczy %u bajtów"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1831
#: ../gio/gdbusmessage.c:1824
msgid "Cannot deserialize message: "
msgstr "Nie można deserializować komunikatu: "
#: ../gio/gdbusmessage.c:2163
#: ../gio/gdbusmessage.c:2156
#, c-format
msgid ""
"Error serializing GVariant with type string `%s' to the D-Bus wire format"
......@@ -620,7 +620,7 @@ msgstr ""
"Błąd podczas serializowania GVariant za pomocą ciągu typu \"%s\" z formatu "
"przewodu usługi D-Bus"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2304
#: ../gio/gdbusmessage.c:2297
#, c-format
msgid ""
"Message has %d file descriptors but the header field indicates %d file "
......@@ -629,16 +629,16 @@ msgstr ""
"Komunikat posiada %d deskryptorów plików, ale pole nagłówka wskazuje na %d "
"deskryptorów plików"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2312
#: ../gio/gdbusmessage.c:2305
msgid "Cannot serialize message: "
msgstr "Nie można serializować komunikatu: "
#: ../gio/gdbusmessage.c:2356
#: ../gio/gdbusmessage.c:2349
#, c-format
msgid "Message body has signature `%s' but there is no signature header"
msgstr "Treść komunikatu posiada podpis \"%s\", ale brak nagłówka podpisu"
#: ../gio/gdbusmessage.c:2366
#: ../gio/gdbusmessage.c:2359
#, c-format
msgid ""
"Message body has type signature `%s' but signature in the header field is `"
......@@ -646,17 +646,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Treść komunikatu posiada podpis \"%s\", ale podpis w polu nagłówka to \"%s\""
#: ../gio/gdbusmessage.c:2382
#: ../gio/gdbusmessage.c:2375
#, c-format
msgid "Message body is empty but signature in the header field is `(%s)'"
msgstr "Treść komunikatu jest pusta, ale podpis w polu nagłówka to \"(%s)\""
#: ../gio/gdbusmessage.c:2939
#: ../gio/gdbusmessage.c:2932
#, c-format
msgid "Error return with body of type `%s'"
msgstr "Błąd zwrotu z treścią typu \"%s\""
#: ../gio/gdbusmessage.c:2947
#: ../gio/gdbusmessage.c:2940
msgid "Error return with empty body"
msgstr "Błąd zwrotu z pustą treścią"
......@@ -1216,12 +1216,12 @@ msgstr "Potok wejściowy nie obsługuje odczytu"
msgid "Stream has outstanding operation"
msgstr "Potok ma zaległe działanie"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:144 ../gio/glib-compile-schemas.c:1449
#: ../gio/glib-compile-resources.c:144 ../gio/glib-compile-schemas.c:1455
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
msgstr "Element <%s> nie jest dozwolony wewnątrz <%s>"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:148 ../gio/glib-compile-schemas.c:1453
#: ../gio/glib-compile-resources.c:148 ../gio/glib-compile-schemas.c:1459
#, c-format
msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
msgstr "Element <%s> nie jest dozwolony jako główny element"
......@@ -1270,7 +1270,7 @@ msgstr "Błąd podczas odczytywania pliku %s: %s"
msgid "Error compressing file %s"
msgstr "Błąd podczas kompresowania pliku %s"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:490 ../gio/glib-compile-schemas.c:1561
#: ../gio/glib-compile-resources.c:490 ../gio/glib-compile-schemas.c:1567
#, c-format
msgid "text may not appear inside <%s>"
msgstr "tekst nie może znajdować się wewnątrz <%s>"
......@@ -1290,8 +1290,8 @@ msgid ""
"directory)"
msgstr "Katalog, z którego odczytywać pliki (domyślnie bieżący katalog)"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:614 ../gio/glib-compile-schemas.c:1989
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2019
#: ../gio/glib-compile-resources.c:614 ../gio/glib-compile-schemas.c:1995
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2025
msgid "DIRECTORY"
msgstr "KATALOG"
......@@ -1479,48 +1479,48 @@ msgstr ""
msgid "the path of a list must end with ':/'"
msgstr "ścieżka do listy musi kończyć się \":/\""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1229
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1235
#, c-format
msgid "<%s id='%s'> already specified"
msgstr "<%s id='%s'> zostało już określone"
#. Translators: Do not translate "--strict".
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1747 ../gio/glib-compile-schemas.c:1818
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1894
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1753 ../gio/glib-compile-schemas.c:1824
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1900
#, c-format
msgid "--strict was specified; exiting.\n"
msgstr "Podano opcję --strict; kończenie działania.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1755
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1761
#, c-format
msgid "This entire file has been ignored.\n"
msgstr "Cały plik został zignorowany.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1814
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1820
#, c-format
msgid "Ignoring this file.\n"
msgstr "Ignorowanie tego pliku.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1854
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1860
#, c-format
msgid "No such key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s'"
msgstr ""
"Brak klucza \"%s\" w schemacie \"%s\", jak określono w pliku zastąpienia \"%s"
"\""
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1860 ../gio/glib-compile-schemas.c:1918
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1946
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1866 ../gio/glib-compile-schemas.c:1924
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1952
#, c-format
msgid "; ignoring override for this key.\n"
msgstr "; ignorowanie zastąpienia dla tego klucza.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1864 ../gio/glib-compile-schemas.c:1922
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1950
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1870 ../gio/glib-compile-schemas.c:1928
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1956
#, c-format
msgid " and --strict was specified; exiting.\n"
msgstr " oraz podano opcję --strict; kończenie działania.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1880
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1886
#, c-format
msgid ""
"error parsing key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s': "
......@@ -1529,12 +1529,12 @@ msgstr ""
"błąd podczas przetwarzania klucza \"%s\" w schemacie \"%s\", jak określono w "
"pliku zastąpienia \"%s\": %s. "
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1890
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1896
#, c-format
msgid "Ignoring override for this key.\n"
msgstr "Ignorowanie zastąpienia dla tego klucza.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1908
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1914
#, c-format
msgid ""
"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is out of the "
......@@ -1543,7 +1543,7 @@ msgstr ""
"zastąpienie dla klucza \"%s\" w schemacie \"%s\" w pliku zastąpienia \"%s\" "
"jest poza zakresem podanym w schemacie"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1936
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1942
#, c-format
msgid ""
"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is not in the "
......@@ -1552,23 +1552,23 @@ msgstr ""
"zastąpienie dla klucza \"%s\" w schemacie \"%s\" w pliku zastąpienia \"%s\" "
"nie znajduje się na liście prawidłowych wyborów"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1989
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1995
msgid "where to store the gschemas.compiled file"
msgstr "gdzie przechowywać plik schemas.compiled"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1990
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1996
msgid "Abort on any errors in schemas"
msgstr "Przerywa po każdym błędzie w schematach"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1991
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1997
msgid "Do not write the gschema.compiled file"
msgstr "Bez zapisywania pliku gschema.compiled"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1992
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1998
msgid "Do not enforce key name restrictions"
msgstr "Bez wymuszania ograniczeń nazw kluczy"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2022
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2028
msgid ""
"Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
"Schema files are required to have the extension .gschema.xml,\n"
......@@ -1579,22 +1579,22 @@ msgstr ""
"rozszerzenie .gschema.xml, a pliki pamięci podręcznej\n"
"nazywają się gschemas.compiled."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2038
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2044
#, c-format
msgid "You should give exactly one directory name\n"
msgstr "Należy podać dokładnie jedną nazwę katalogu\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2077
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2083
#, c-format
msgid "No schema files found: "
msgstr "Nie odnaleziono plików schematów: "
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2080
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2086
#, c-format
msgid "doing nothing.\n"
msgstr "nic.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2083
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2089
#, c-format
msgid "removed existing output file.\n"
msgstr "usunięto istniejący plik wyjściowy.\n"
......@@ -2045,7 +2045,7 @@ msgstr "Zasób w \"%s\" nie istnieje"
#: ../gio/gresource.c:457
#, c-format
msgid "The resource at '%s' failed to decompress"
msgstr "Dekompresowanie zasobu w \"%s\" się nie powiodło"
msgstr "Zdekompresowanie zasobu w \"%s\" się nie powiodło"
#: ../gio/gresourcefile.c:650
#, c-format
......@@ -2717,12 +2717,12 @@ msgstr ""
msgid "The password entered is incorrect."
msgstr "Podane hasło jest niepoprawne."
#: ../gio/gunixconnection.c:164 ../gio/gunixconnection.c:580
#: ../gio/gunixconnection.c:164 ../gio/gunixconnection.c:582
#, c-format
msgid "Expecting 1 control message, got %d"
msgstr "Oczekiwano jeden komunikat kontrolny, otrzymano %d"
#: ../gio/gunixconnection.c:177 ../gio/gunixconnection.c:590
#: ../gio/gunixconnection.c:177 ../gio/gunixconnection.c:592
msgid "Unexpected type of ancillary data"
msgstr "Nieoczekiwany typ podrzędnych danych"
......@@ -2767,12 +2767,12 @@ msgstr ""
"Oczekiwano odczytania pojedynczego bajtu dla odbieranych danych "
"uwierzytelniających, ale odczytano zero bajtów"
#: ../gio/gunixconnection.c:604
#: ../gio/gunixconnection.c:606
#, c-format
msgid "Not expecting control message, but got %d"
msgstr "Nie oczekiwano komunikatu kontrolnego, a otrzymano %d"
#: ../gio/gunixconnection.c:630
#: ../gio/gunixconnection.c:632
#, c-format
msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
msgstr "Błąd podczas wyłączania zmiennej SO_PASSCRED: %s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment