Commit 8ab1b58f authored by Ihar Hrachyshka's avatar Ihar Hrachyshka

Updated Belarusian translation.

parent 49a0cf08
# Ihar Hrachyshka <ihar.hrachyshka@gmail.com>, 2011-2012.
# Ihar Hrachyshka <ihar.hrachyshka@gmail.com>, 2011-2013.
# Kasia Bondarava <kasia.bondarava@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib.master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glib&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-09 14:58+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-11 19:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-14 13:26+0300\n"
"Last-Translator: Kasia Bondarava <kasia.bondarava@gmail.com>\n"
"Last-Translator: Ihar Hrachyshka <ihar.hrachyshka@gmail.com>\n"
"Language-Team: Belarusian <i18n-bel-gnome@googlegroups.com>\n"
"Language: be\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -18,36 +18,36 @@ msgstr ""
"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:427 ../gio/gbufferedinputstream.c:506
#: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:377
#: ../gio/ginputstream.c:615 ../gio/ginputstream.c:833
#: ../gio/goutputstream.c:203 ../gio/goutputstream.c:732
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:424 ../gio/gbufferedinputstream.c:503
#: ../gio/ginputstream.c:174 ../gio/ginputstream.c:366
#: ../gio/ginputstream.c:604 ../gio/ginputstream.c:822
#: ../gio/goutputstream.c:192 ../gio/goutputstream.c:721
#: ../gio/gpollableinputstream.c:207 ../gio/gpollableoutputstream.c:208
#, c-format
msgid "Too large count value passed to %s"
msgstr "Надта вялікае значэнне перададзена ў %s"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:899 ../gio/gbufferedoutputstream.c:581
#: ../gio/gdataoutputstream.c:568
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:896 ../gio/gbufferedoutputstream.c:577
#: ../gio/gdataoutputstream.c:564
msgid "Seek not supported on base stream"
msgstr "Базавы струмень не падтрымлівае пракрутку"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:945
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:942
msgid "Cannot truncate GBufferedInputStream"
msgstr "Немагчыма абрэзаць GBufferedInputStream"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:990 ../gio/ginputstream.c:1023
#: ../gio/giostream.c:291 ../gio/goutputstream.c:1334
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:987 ../gio/ginputstream.c:1012
#: ../gio/giostream.c:280 ../gio/goutputstream.c:1323
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Струмень ужо закрыты"
#: ../gio/gbufferedoutputstream.c:618 ../gio/gdataoutputstream.c:598
#: ../gio/gbufferedoutputstream.c:614 ../gio/gdataoutputstream.c:594
msgid "Truncate not supported on base stream"
msgstr "Базавы струмень не падтрымлівае абразання"
#: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1885
#: ../gio/gdbusconnection.c:1977 ../gio/gdbusprivate.c:1421
#: ../gio/glocalfile.c:2172 ../gio/gsimpleasyncresult.c:843
#: ../gio/gcancellable.c:314 ../gio/gdbusconnection.c:1897
#: ../gio/gdbusconnection.c:1989 ../gio/gdbusprivate.c:1421
#: ../gio/glocalfile.c:2178 ../gio/gsimpleasyncresult.c:843
#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:869
#, c-format
msgid "Operation was cancelled"
......@@ -65,31 +65,30 @@ msgstr "Абрэзаная многабайтавая паслядоўнасць
msgid "Not enough space in destination"
msgstr "У месцы прызначэння не стае вольнай прасторы"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:344 ../gio/gdatainputstream.c:854
#: ../gio/gdatainputstream.c:1264 ../glib/gconvert.c:764
#: ../glib/gconvert.c:1156 ../glib/giochannel.c:1586 ../glib/giochannel.c:1628
#: ../gio/gcharsetconverter.c:344 ../gio/gdatainputstream.c:849
#: ../gio/gdatainputstream.c:1259 ../glib/gconvert.c:467
#: ../glib/gconvert.c:859 ../glib/giochannel.c:1586 ../glib/giochannel.c:1628
#: ../glib/giochannel.c:2472 ../glib/gutf8.c:833 ../glib/gutf8.c:1284
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Хібная паслядоўнасць байтаў ва ўводзе на пераўтварэнне"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:349 ../glib/gconvert.c:772
#: ../glib/gconvert.c:1081 ../glib/giochannel.c:1593 ../glib/giochannel.c:2484
#: ../gio/gcharsetconverter.c:349 ../glib/gconvert.c:475
#: ../glib/gconvert.c:784 ../glib/giochannel.c:1593 ../glib/giochannel.c:2484
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Падчас пераўтварэння ўзнікла памылка: %s"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:446 ../gio/gsocket.c:991
#: ../gio/gcharsetconverter.c:446 ../gio/gsocket.c:993
msgid "Cancellable initialization not supported"
msgstr "Ініцыяцыя з магчымасцю скасавання не падтрымліваецца"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:457 ../glib/gconvert.c:564
#: ../glib/gconvert.c:642 ../glib/giochannel.c:1414
#: ../gio/gcharsetconverter.c:457 ../glib/gconvert.c:347
#: ../glib/giochannel.c:1414
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Пераўтварэнне даных са знаказбору \"%s\" у \"%s\" не падтрымліваецца"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:461 ../glib/gconvert.c:568
#: ../glib/gconvert.c:646
#: ../gio/gcharsetconverter.c:461 ../glib/gconvert.c:351
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "Не ўдалося адкрыць пераўтваральнік з \"%s\" у \"%s\""
......@@ -122,7 +121,7 @@ msgstr ""
"GCredentials не змяшчаюць ідэнтыфікатара працэсу для гэтай аперацыйнай "
"сістэмы"
#: ../gio/gdatainputstream.c:311
#: ../gio/gdatainputstream.c:306
msgid "Unexpected early end-of-stream"
msgstr "Нечаканы заўчасны канец струменя"
......@@ -261,21 +260,21 @@ msgstr "Памылка запуску праграмы \"%s\": "
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Увядзіце любы знак, каб закрыць гэта акно)\n"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1421
#: ../gio/gdbusaddress.c:1429
#, c-format
msgid "Session dbus not running, and autolaunch failed"
msgstr ""
"DBUS-магістраль сеанса не запушчана, але таксама не ўдалося аўтаматычна "
"запусціць новую"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1442
#: ../gio/gdbusaddress.c:1450
#, c-format
msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
msgstr ""
"Немагчыма вызначыць адрас сеансавай магістралі (такая здольнасць не "
"рэалізаваная для вашай аперацыйнай сістэмы)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1541 ../gio/gdbusconnection.c:6757
#: ../gio/gdbusaddress.c:1549 ../gio/gdbusconnection.c:6908
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
......@@ -284,7 +283,7 @@ msgstr ""
"Не ўдалося вызначыць адрас магістралі апавяшчэнняў са зменнай асяроддзя "
"DBUS_STARTER_BUS_TYPE. Зменная мае невядомае значэнне \"%s\""
#: ../gio/gdbusaddress.c:1550 ../gio/gdbusconnection.c:6766
#: ../gio/gdbusaddress.c:1558 ../gio/gdbusconnection.c:6917
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
......@@ -292,20 +291,20 @@ msgstr ""
"Не ўдалося вызначыць адрас магістралі апавяшчэнняў, бо зменная асяроддзя "
"DBUS_STARTER_BUS_TYPE не настаўлена"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1560
#: ../gio/gdbusaddress.c:1568
#, c-format
msgid "Unknown bus type %d"
msgstr "Невядомы тып магістралі %d"
#: ../gio/gdbusauth.c:298
#: ../gio/gdbusauth.c:295
msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
msgstr "Нечакана не хапіла змесціва для прачытання радка"
#: ../gio/gdbusauth.c:342
#: ../gio/gdbusauth.c:339
msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
msgstr "Нечакана не хапіла змесціва для бяспечнага прачытання радка"
#: ../gio/gdbusauth.c:513
#: ../gio/gdbusauth.c:510
#, c-format
msgid ""
"Exhausted all available authentication mechanisms (tried: %s) (available: %s)"
......@@ -313,38 +312,38 @@ msgstr ""
"Усе наяўныя механізмы праверкі тоеснасці вычарпаны (былі спробы: %s) "
"(наяўна: %s)"
#: ../gio/gdbusauth.c:1175
#: ../gio/gdbusauth.c:1172
msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
msgstr "Скасавана праз GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:266
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:262
#, c-format
msgid "Error when getting information for directory '%s': %s"
msgstr "Памылка пры зборы звестак аб каталогу \"%s\": %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:278
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:274
#, c-format
msgid ""
"Permissions on directory '%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
msgstr ""
"Дазволы на каталог \"%s\" хібныя. Чакалі рэжым дазволаў 0700, а маем 0%o"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:299
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:295
#, c-format
msgid "Error creating directory '%s': %s"
msgstr "Памылка стварэння каталога \"%s\": %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:382
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:378
#, c-format
msgid "Error opening keyring '%s' for reading: "
msgstr "Памылка адкрыцця вязкі ключоў \"%s\" для чытання: "
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:406 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:719
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:402 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:715
#, c-format
msgid "Line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
msgstr "Радок %1$d (змест радка: \"%3$s\") з вязкі ключоў на \"%2$s\" хібны"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:420 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:733
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:416 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:729
#, c-format
msgid ""
"First token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
......@@ -352,7 +351,7 @@ msgstr ""
"Першы складнік радка %1$d (змест радка: \"%3$s\") з вязкі ключоў \"%2$s\" "
"хібны"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:435 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:747
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:431 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:743
#, c-format
msgid ""
"Second token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
......@@ -360,123 +359,123 @@ msgstr ""
"Другі складнік радка %1$d (змест радка: \"%3$s\") з вязкі ключоў \"%2$s\" "
"хібны"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:459
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:455
#, c-format
msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at '%s'"
msgstr "Квіток з ідэнтыфікатарам %d не знойдзены ў вязцы ключоў \"%s\""
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:537
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:533
#, c-format
msgid "Error deleting stale lock file '%s': %s"
msgstr "Памылка выдалення састарэлага блок-файла \"%s\": %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:569
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:565
#, c-format
msgid "Error creating lock file '%s': %s"
msgstr "Памылка стварэння блок-файла \"%s\": %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:599
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:595
#, c-format
msgid "Error closing (unlinked) lock file '%s': %s"
msgstr "Памылка закрыцця (выдаленага) блок-файла \"%s\": %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:609
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:605
#, c-format
msgid "Error unlinking lock file '%s': %s"
msgstr "Памылка выдалення блок-файла \"%s\": %s"
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:686
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:682
#, c-format
msgid "Error opening keyring '%s' for writing: "
msgstr "Памылка адкрыцця вязкі ключоў \"%s\" для запісу: "
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:883
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:879
#, c-format
msgid "(Additionally, releasing the lock for '%s' also failed: %s) "
msgstr ""
"(Да таго ж, вызваленне блок-файла для \"%s\" таксама пацярпела няўдачу: %s) "
#: ../gio/gdbusconnection.c:597 ../gio/gdbusconnection.c:2440
#: ../gio/gdbusconnection.c:609 ../gio/gdbusconnection.c:2452
msgid "The connection is closed"
msgstr "Злучэнне закрыта"
#: ../gio/gdbusconnection.c:1930
#: ../gio/gdbusconnection.c:1942
msgid "Timeout was reached"
msgstr "Тэрмін чакання скончыўся"
#: ../gio/gdbusconnection.c:2562
#: ../gio/gdbusconnection.c:2574
msgid ""
"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
msgstr "Падчас стварэння злучэння з боку кліента напатканыя невядомыя сцяжкі"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4065 ../gio/gdbusconnection.c:4381
#: ../gio/gdbusconnection.c:4146 ../gio/gdbusconnection.c:4489
#, c-format
msgid ""
"No such interface 'org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
msgstr ""
"Аб'ект са сцежкі \"%s\" не мае інтэрфейсу \"org.freedesktop.DBus.Properties\""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4136
#, c-format
msgid "Error setting property '%s': Expected type '%s' but got '%s'"
msgstr ""
"Памылка настаўлення ўласцівасці \"%s\": чакалі тып \"%s\", а маем \"%s\""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4231
#: ../gio/gdbusconnection.c:4288
#, c-format
msgid "No such property '%s'"
msgstr "Няма такой уласцівасці (\"%s\")"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4243
#: ../gio/gdbusconnection.c:4300
#, c-format
msgid "Property '%s' is not readable"
msgstr "Няма дазволу на прачытанне ўласцівасці \"%s\""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4254
#: ../gio/gdbusconnection.c:4311
#, c-format
msgid "Property '%s' is not writable"
msgstr "Няма дазволу на запіс уласцівасці \"%s\""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4324 ../gio/gdbusconnection.c:6200
#: ../gio/gdbusconnection.c:4331
#, c-format
msgid "Error setting property '%s': Expected type '%s' but got '%s'"
msgstr ""
"Памылка настаўлення ўласцівасці \"%s\": чакалі тып \"%s\", а маем \"%s\""
#: ../gio/gdbusconnection.c:4432 ../gio/gdbusconnection.c:6351
#, c-format
msgid "No such interface '%s'"
msgstr "Няма такога інтэрфейсу (\"%s\")"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4508
#: ../gio/gdbusconnection.c:4639
msgid "No such interface"
msgstr "Няма такога інтэрфейсу"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4726 ../gio/gdbusconnection.c:6706
#: ../gio/gdbusconnection.c:4857 ../gio/gdbusconnection.c:6857
#, c-format
msgid "No such interface '%s' on object at path %s"
msgstr "Аб'ект са сцежкі \"%2$s\" не мае такога інтэрфейсу (\"%1$s\")"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4781
#: ../gio/gdbusconnection.c:4954
#, c-format
msgid "No such method '%s'"
msgstr "Няма такога метаду (\"%s\")"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4812
#: ../gio/gdbusconnection.c:4985
#, c-format
msgid "Type of message, '%s', does not match expected type '%s'"
msgstr "Тып паведамлення \"%s\" не адпавядае чаканаму тыпу \"%s\""
#: ../gio/gdbusconnection.c:5032
#: ../gio/gdbusconnection.c:5183
#, c-format
msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
msgstr "Аб'ект ужо экспартаваны для інтэрфейсу \"%s\" на \"%s\""
#: ../gio/gdbusconnection.c:5230
#: ../gio/gdbusconnection.c:5381
#, c-format
msgid "Method '%s' returned type '%s', but expected '%s'"
msgstr "Метад \"%s\" вярнуў значэнне тыпу \"%s\", хоць чакалі \"%s\""
#: ../gio/gdbusconnection.c:6311
#: ../gio/gdbusconnection.c:6462
#, c-format
msgid "Method '%s' on interface '%s' with signature '%s' does not exist"
msgstr "Метад \"%s\" на інтэрфейсе \"%s\" з подпісам \"%s\" не існуе"
#: ../gio/gdbusconnection.c:6430
#: ../gio/gdbusconnection.c:6581
#, c-format
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Паддрэва для \"%s\" ужо экспартавана"
......@@ -650,8 +649,8 @@ msgstr "Цела паведамлення мае подпіс \"%s\", але н
#: ../gio/gdbusmessage.c:2705
#, c-format
msgid ""
"Message body has type signature '%s' but signature in the header field is '"
"%s'"
"Message body has type signature '%s' but signature in the header field is "
"'%s'"
msgstr "Цела паведамлення мае подпіс \"%s\", але подпіс загалоўка іншы: \"%s\""
#: ../gio/gdbusmessage.c:2721
......@@ -677,17 +676,17 @@ msgstr "Не ўдалося атрымаць профіль апаратуры:
msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
msgstr "Не ўдалося прачытаць /var/lib/dbus/machine-id або /etc/machine-id: "
#: ../gio/gdbusproxy.c:1640
#: ../gio/gdbusproxy.c:1638
#, c-format
msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
msgstr "Памылка запуску StartServiceByName для %s: "
#: ../gio/gdbusproxy.c:1663
#: ../gio/gdbusproxy.c:1661
#, c-format
msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
msgstr "Нечаканы адказ %d ад метаду StartServiceByName(\"%s\")"
#: ../gio/gdbusproxy.c:2763 ../gio/gdbusproxy.c:2900
#: ../gio/gdbusproxy.c:2761 ../gio/gdbusproxy.c:2898
msgid ""
"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
......@@ -746,13 +745,13 @@ msgstr ""
"Каб атрымаць даведку для пэўнага загаду, выканайце \"%s ЗАГАД --help\".\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:166 ../gio/gdbus-tool.c:222 ../gio/gdbus-tool.c:294
#: ../gio/gdbus-tool.c:318 ../gio/gdbus-tool.c:701 ../gio/gdbus-tool.c:1020
#: ../gio/gdbus-tool.c:1453
#: ../gio/gdbus-tool.c:318 ../gio/gdbus-tool.c:701 ../gio/gdbus-tool.c:1022
#: ../gio/gdbus-tool.c:1456
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Памылка: %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:177 ../gio/gdbus-tool.c:235 ../gio/gdbus-tool.c:1469
#: ../gio/gdbus-tool.c:177 ../gio/gdbus-tool.c:235 ../gio/gdbus-tool.c:1472
#, c-format
msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
msgstr ""
......@@ -820,8 +819,8 @@ msgstr "Сігнал і назва інтэрфейсу"
msgid "Emit a signal."
msgstr "Падаць сігнал."
#: ../gio/gdbus-tool.c:606 ../gio/gdbus-tool.c:832 ../gio/gdbus-tool.c:1559
#: ../gio/gdbus-tool.c:1791
#: ../gio/gdbus-tool.c:606 ../gio/gdbus-tool.c:832 ../gio/gdbus-tool.c:1562
#: ../gio/gdbus-tool.c:1794
#, c-format
msgid "Error connecting: %s\n"
msgstr "Памылка злучэння: %s\n"
......@@ -831,8 +830,8 @@ msgstr "Памылка злучэння: %s\n"
msgid "Error: object path not specified.\n"
msgstr "Памылка: сцежка аб'екта не вызначана.\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:623 ../gio/gdbus-tool.c:893 ../gio/gdbus-tool.c:1617
#: ../gio/gdbus-tool.c:1850
#: ../gio/gdbus-tool.c:623 ../gio/gdbus-tool.c:893 ../gio/gdbus-tool.c:1620
#: ../gio/gdbus-tool.c:1853
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
msgstr "Памылка: %s не з'яўляецца сцежкай аб'екта\n"
......@@ -894,12 +893,12 @@ msgstr "Тэрмін чакання, секундаў"
msgid "Invoke a method on a remote object."
msgstr "Выклікаць метад для аддаленага аб'екта."
#: ../gio/gdbus-tool.c:852 ../gio/gdbus-tool.c:1578 ../gio/gdbus-tool.c:1810
#: ../gio/gdbus-tool.c:852 ../gio/gdbus-tool.c:1581 ../gio/gdbus-tool.c:1813
#, c-format
msgid "Error: Destination is not specified\n"
msgstr "Памылка: мэта не вызначана\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:873 ../gio/gdbus-tool.c:1597
#: ../gio/gdbus-tool.c:873 ../gio/gdbus-tool.c:1600
#, c-format
msgid "Error: Object path is not specified\n"
msgstr "Памылка: сцежка аб'екта не вызначана\n"
......@@ -919,75 +918,76 @@ msgstr "Памылка: хібная назва метаду \"%s\"\n"
msgid "Error parsing parameter %d of type '%s': %s\n"
msgstr "Памылка разбору параметра %d тыпу \"%s\": %s\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1416
#: ../gio/gdbus-tool.c:1419
msgid "Destination name to introspect"
msgstr "Мэтавая назва для вывучэння"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1417
#: ../gio/gdbus-tool.c:1420
msgid "Object path to introspect"
msgstr "Сцежка аб'екта для вывучэння"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1418
#: ../gio/gdbus-tool.c:1421
msgid "Print XML"
msgstr "Вывесці XML"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1419
#: ../gio/gdbus-tool.c:1422
msgid "Introspect children"
msgstr "Даследаваць дзяцей"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1420
#: ../gio/gdbus-tool.c:1423
msgid "Only print properties"
msgstr "Толькі вывесці ўласцівасці"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1511
#: ../gio/gdbus-tool.c:1514
msgid "Introspect a remote object."
msgstr "Даследаваць аддалены аб'ект."
#: ../gio/gdbus-tool.c:1709
#: ../gio/gdbus-tool.c:1712
msgid "Destination name to monitor"
msgstr "Мэтавая назва для адсочвання"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1710
#: ../gio/gdbus-tool.c:1713
msgid "Object path to monitor"
msgstr "Сцежка аб'екта для адсочвання"
#: ../gio/gdbus-tool.c:1743
#: ../gio/gdbus-tool.c:1746
msgid "Monitor a remote object."
msgstr "Адсочваць аддалены аб'ект."
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:625 ../gio/gwin32appinfo.c:221
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:660 ../gio/gdesktopappinfo.c:3793
#: ../gio/gwin32appinfo.c:221
msgid "Unnamed"
msgstr "Без назвы"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1038
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1074
msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
msgstr "Артыкульны файл не мае графы Exec"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1326
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1359
msgid "Unable to find terminal required for application"
msgstr "Не ўдалося знайсці тэрмінал, патрэбны для праграмы"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1628
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1772
#, c-format
msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
msgstr ""
"Не ўдалося стварыць папку %s для канфігурацыі праграм карыстальніка: %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1632
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1776
#, c-format
msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
msgstr "Не ўдалося стварыць папку %s для MIME-канфігурацыі карыстальніка: %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1872 ../gio/gdesktopappinfo.c:1896
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2016 ../gio/gdesktopappinfo.c:2040
msgid "Application information lacks an identifier"
msgstr "Інфармацыі аб праграме не стае ідэнтыфікатара"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2128
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2272
#, c-format
msgid "Can't create user desktop file %s"
msgstr "Не ўдалося стварыць артыкульны файл %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2252
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2396
#, c-format
msgid "Custom definition for %s"
msgstr "Уласнае азначэнне для %s"
......@@ -1030,29 +1030,28 @@ msgstr "Не ўдалося апрацаваць версію %d кадаван
msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
msgstr "Хібная колькасць складнікаў (%d) у кадаванні GEmblem"
#: ../gio/gemblemedicon.c:367
#: ../gio/gemblemedicon.c:364
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
msgstr "Не ўдалося апрацаваць версію %d кадавання GEmblemedIcon"
#: ../gio/gemblemedicon.c:377
#: ../gio/gemblemedicon.c:374
#, c-format
msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
msgstr "Хібная колькасць складнікаў (%d) у кадаванні GEmblemedIcon"
#: ../gio/gemblemedicon.c:400
#: ../gio/gemblemedicon.c:397
msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
msgstr "Чакалі GEmblem для GEmblemedIcon"
#: ../gio/gfile.c:917 ../gio/gfile.c:1156 ../gio/gfile.c:1295
#: ../gio/gfile.c:1535 ../gio/gfile.c:1590 ../gio/gfile.c:1648
#: ../gio/gfile.c:1732 ../gio/gfile.c:1789 ../gio/gfile.c:1853
#: ../gio/gfile.c:1908 ../gio/gfile.c:3468 ../gio/gfile.c:3523
#: ../gio/gfile.c:3669 ../gio/gfile.c:3711 ../gio/gfile.c:4113
#: ../gio/gfile.c:4525 ../gio/gfile.c:4610 ../gio/gfile.c:4700
#: ../gio/gfile.c:4797 ../gio/gfile.c:4884 ../gio/gfile.c:4985
#: ../gio/gfile.c:5258 ../gio/gfile.c:5536 ../gio/gfile.c:5590
#: ../gio/gfile.c:7135 ../gio/gfile.c:7225 ../gio/gfile.c:7309
#: ../gio/gfile.c:965 ../gio/gfile.c:1204 ../gio/gfile.c:1343
#: ../gio/gfile.c:1583 ../gio/gfile.c:1638 ../gio/gfile.c:1696
#: ../gio/gfile.c:1780 ../gio/gfile.c:1837 ../gio/gfile.c:1901
#: ../gio/gfile.c:1956 ../gio/gfile.c:3586 ../gio/gfile.c:3641
#: ../gio/gfile.c:3849 ../gio/gfile.c:3891 ../gio/gfile.c:4357
#: ../gio/gfile.c:4769 ../gio/gfile.c:4854 ../gio/gfile.c:4944
#: ../gio/gfile.c:5041 ../gio/gfile.c:5128 ../gio/gfile.c:5229
#: ../gio/gfile.c:7682 ../gio/gfile.c:7772 ../gio/gfile.c:7856
#: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:439
msgid "Operation not supported"
msgstr "Дзеянне не падтрымліваецца"
......@@ -1067,85 +1066,85 @@ msgstr "Дзеянне не падтрымліваецца"
#. Translators: This is an error message when trying to find
#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
#. * exists.
#: ../gio/gfile.c:1419 ../gio/glocalfile.c:1096 ../gio/glocalfile.c:1107
#: ../gio/glocalfile.c:1120
#: ../gio/gfile.c:1467 ../gio/glocalfile.c:1102 ../gio/glocalfile.c:1113
#: ../gio/glocalfile.c:1126
msgid "Containing mount does not exist"
msgstr "Прымацаваны дыск, які змяшчае файл, не існуе"
#: ../gio/gfile.c:2474 ../gio/glocalfile.c:2328
#: ../gio/gfile.c:2522 ../gio/glocalfile.c:2334
msgid "Can't copy over directory"
msgstr "Нельга скапіраваць на месца каталога"
#: ../gio/gfile.c:2534
#: ../gio/gfile.c:2582
msgid "Can't copy directory over directory"
msgstr "Нельга скапіраваць каталог на месца іншага каталога"
#: ../gio/gfile.c:2542 ../gio/glocalfile.c:2337
#: ../gio/gfile.c:2590 ../gio/glocalfile.c:2343
msgid "Target file exists"
msgstr "Мэтавы файл існуе"
#: ../gio/gfile.c:2561
#: ../gio/gfile.c:2609
msgid "Can't recursively copy directory"
msgstr "Не ўдалося рэкурсіўна скапіраваць каталог"
#: ../gio/gfile.c:2825
#: ../gio/gfile.c:2891
msgid "Splice not supported"
msgstr "Функцыя splice не падтрымліваецца"
#: ../gio/gfile.c:2829
#: ../gio/gfile.c:2895
#, c-format
msgid "Error splicing file: %s"
msgstr "Памылка ўжывання функцыі splice для файла: %s"
#: ../gio/gfile.c:2960
#: ../gio/gfile.c:3026
msgid "Copy (reflink/clone) between mounts is not supported"
msgstr ""
"Капіраванне (reflink/clone) з аднаго прымацаванага дыска на іншы не "
"падтрымліваецца"
#: ../gio/gfile.c:2964
#: ../gio/gfile.c:3030
msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or invalid"
msgstr "Капіраванне (reflink/clone) не падтрымліваецца або памылковае"
#: ../gio/gfile.c:2969
#: ../gio/gfile.c:3035
msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or didn't work"
msgstr "Капіраванне (reflink/clone) не падтрымліваецца або схібіла"
#: ../gio/gfile.c:3029
#: ../gio/gfile.c:3098
msgid "Can't copy special file"
msgstr "Не ўдалося скапіраваць асаблівы файл"
#: ../gio/gfile.c:3659
#: ../gio/gfile.c:3839
msgid "Invalid symlink value given"
msgstr "Хібнае значэнне для сімвальнай спасылкі"
#: ../gio/gfile.c:3819
#: ../gio/gfile.c:4001
msgid "Trash not supported"
msgstr "Функцыі сметніцы не падтрымліваюцца"
#: ../gio/gfile.c:3870
#: ../gio/gfile.c:4114
#, c-format
msgid "File names cannot contain '%c'"
msgstr "Назвы файлаў не павінны змяшчаць \"%c\""
#: ../gio/gfile.c:6258 ../gio/gvolume.c:365
#: ../gio/gfile.c:6531 ../gio/gvolume.c:365
msgid "volume doesn't implement mount"
msgstr "дыскавы том не падтрымлівае мацавання да файлавай сістэмы"
#: ../gio/gfile.c:6367
#: ../gio/gfile.c:6640
msgid "No application is registered as handling this file"
msgstr "Няма праграм, зарэгістраваных для працы з гэтым файлам"
#: ../gio/gfileenumerator.c:204
#: ../gio/gfileenumerator.c:213
msgid "Enumerator is closed"
msgstr "Аб'ект пераліку закрыты"
#: ../gio/gfileenumerator.c:211 ../gio/gfileenumerator.c:270
#: ../gio/gfileenumerator.c:367 ../gio/gfileenumerator.c:467
#: ../gio/gfileenumerator.c:220 ../gio/gfileenumerator.c:279
#: ../gio/gfileenumerator.c:379 ../gio/gfileenumerator.c:479
msgid "File enumerator has outstanding operation"
msgstr "Аб'ект пераліку файлаў мае няскончаную аперацыю"
#: ../gio/gfileenumerator.c:358 ../gio/gfileenumerator.c:458
#: ../gio/gfileenumerator.c:370 ../gio/gfileenumerator.c:470
msgid "File enumerator is already closed"
msgstr "Аб'ект пераліку файлаў ужо закрыты"
......@@ -1158,87 +1157,87 @@ msgstr "Не ўдалося апрацаваць версію %d кадаван
msgid "Malformed input data for GFileIcon"
msgstr "Хібныя ўводныя даныя для GFileIcon"
#: ../gio/gfileinputstream.c:154 ../gio/gfileinputstream.c:400
#: ../gio/gfileiostream.c:170 ../gio/gfileoutputstream.c:169
#: ../gio/gfileoutputstream.c:503
#: ../gio/gfileinputstream.c:151 ../gio/gfileinputstream.c:397
#: ../gio/gfileiostream.c:169 ../gio/gfileoutputstream.c:166
#: ../gio/gfileoutputstream.c:500
msgid "Stream doesn't support query_info"
msgstr "Струмень не падтрымлівае функцыі query_info"
#: ../gio/gfileinputstream.c:331 ../gio/gfileiostream.c:383
#: ../gio/gfileoutputstream.c:377
#: ../gio/gfileinputstream.c:328 ../gio/gfileiostream.c:382
#: ../gio/gfileoutputstream.c:374
msgid "Seek not supported on stream"
msgstr "Струмень не падтрымлівае пракручвання"
#: ../gio/gfileinputstream.c:375
#: ../gio/gfileinputstream.c:372
msgid "Truncate not allowed on input stream"
msgstr "Для ўваходнага струменя забаронена абразанне"
#: ../gio/gfileiostream.c:459 ../gio/gfileoutputstream.c:453
#: ../gio/gfileiostream.c:458 ../gio/gfileoutputstream.c:450
msgid "Truncate not supported on stream"
msgstr "Струмень не падтрымлівае абразання"
#: ../gio/gicon.c:284
#: ../gio/gicon.c:297
#, c-format
msgid "Wrong number of tokens (%d)"
msgstr "Хібная колькасць складнікаў (%d)"
#: ../gio/gicon.c:304
#: ../gio/gicon.c:317
#, c-format
msgid "No type for class name %s"
msgstr "Назва класа %s не мае тыпу"
#: ../gio/gicon.c:314
#: ../gio/gicon.c:327
#, c-format
msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
msgstr "Тып %s не мае інтэрфейсу GIcon"
#: ../gio/gicon.c:325
#: ../gio/gicon.c:338
#, c-format
msgid "Type %s is not classed"
msgstr "Тып %s не мае класаў"
#: ../gio/gicon.c:339
#: ../gio/gicon.c:352
#, c-format
msgid "Malformed version number: %s"
msgstr "Хібны нумар версіі: %s"
#: ../gio/gicon.c:353
#: ../gio/gicon.c:366
#, c-format
msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
msgstr "Тып %s не мае функцыі from_tokens() для інтэрфейсу GIcon"
#: ../gio/gicon.c:428
#: ../gio/gicon.c:468
msgid "Can't handle the supplied version of the icon encoding"
msgstr "Не ўдалося апрацаваць гэтую версію кадавання значкоў"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:184
#: ../gio/ginetaddressmask.c:183
msgid "No address specified"
msgstr "Адрас не вызначаны"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:192
#: ../gio/ginetaddressmask.c:191
#, c-format
msgid "Length %u is too long for address"
msgstr "Даўжыня %u надта вялікая для адрасу"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:225
#: ../gio/ginetaddressmask.c:224
msgid "Address has bits set beyond prefix length"
msgstr "Гэты адрас мае выстаўленыя біты, якія не ўваходзяць у сеткавы прэфікс"
#: ../gio/ginetaddressmask.c:304
#: ../gio/ginetaddressmask.c:301
#, c-format
msgid "Could not parse '%s' as IP address mask"
msgstr "Не ўдалося разабраць \"%s\" як сеткавую маску IP-адрасу"
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:206 ../gio/ginetsocketaddress.c:223
#: ../gio/gunixsocketaddress.c:221
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:197 ../gio/ginetsocketaddress.c:214
#: ../gio/gunixsocketaddress.c:211
msgid "Not enough space for socket address"
msgstr "Не стае вольнай прасторы для адрасу сокета"
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:238
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:229
msgid "Unsupported socket address"
msgstr "Адрас сокета, які не падтрымліваецца"