Commit 6f6ed57a authored by Marius Andreiana's avatar Marius Andreiana Committed by Marius Andreiana

updated by Misu Moldovan

2004-09-05  Marius Andreiana <marius galuna.ro>

        * ro.po: updated by Misu Moldovan
parent 4dcb22c1
2004-09-05 Marius Andreiana <marius galuna.ro>
* ro.po: updated by Misu Moldovan
2004-08-31 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spanih translation.
......
......@@ -5,10 +5,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib 2.3.5\n"
"Project-Id-Version: glib-2-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-25 00:52-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-14 19:59+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-28 11:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-28 14:42+0300\n"
"Last-Translator: Mişu Moldovan <dumol@go.ro>\n"
"Language-Team: Română <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -21,9 +21,9 @@ msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Conversia de la setul de caractere „%s” la „%s” nu este suportată"
#: glib/gconvert.c:406
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "Nu s-a putut iniţia conversia de la „%s” la „%s”: %s"
msgstr "Nu s-a putut iniţia conversia de la „%s” la „%s”"
#: glib/gconvert.c:604 glib/gconvert.c:891 glib/giochannel.c:1315
#: glib/giochannel.c:1357 glib/giochannel.c:2199 glib/gutf8.c:910
......@@ -48,14 +48,14 @@ msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr "Nu pot converti rezerva „%s” la setul de caractere „%s”"
#: glib/gconvert.c:1497
#, fuzzy, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the file scheme"
msgstr "URI-ul „%s” nu este un URI absolut folosind schema fişierului"
#: glib/gconvert.c:1507
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "URI-ul fişierului local „%s” nu poate include un '#'"
msgstr "URI-ul fişierului local „%s” nu poate include un „#”"
#: glib/gconvert.c:1524
#, c-format
......@@ -89,7 +89,7 @@ msgstr "Eroare la deschiderea directorului „%s”: %s"
#: glib/gfileutils.c:393 glib/gfileutils.c:458
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
msgstr "Nu am putut alocat %lu octeţi pentru a citi fişierul „%s”"
msgstr "Nu am putut aloca %lu octeţi pentru a citi fişierul „%s”"
#: glib/gfileutils.c:404
#, c-format
......@@ -156,7 +156,7 @@ msgstr "Nu am reuşit să citesc datele brute din g_io_channel_read_line_string"
#: glib/giochannel.c:1539 glib/giochannel.c:1796 glib/giochannel.c:1882
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
msgstr "Date neconvertite rămase în memoria tampon la citire"
msgstr "Date neconvertite rămase în memoria tampon pentru citire"
#: glib/giochannel.c:1619 glib/giochannel.c:1696
msgid "Channel terminates in a partial character"
......@@ -180,7 +180,7 @@ msgstr "Eroare în linia %d: %s"
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr ""
"S-a depistat o entitate goală „&;”. Entităţile valide sunt: &amp; &quot; "
"S-a depistat o entitate nulă „&;”. Entităţile valide sunt: &amp; &quot; "
"&lt; &gt; &apos;"
#: glib/gmarkup.c:424
......@@ -192,7 +192,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Caracterul „%s” nu este valid la începutul numelui unei entităţi. Caracterul "
"„&” începe o entitate, iar dacă acest ampersand nu ar trebui să fie într-o "
"entitate utilizaţi &amp;"
"entitate, utilizaţi &amp;"
#: glib/gmarkup.c:460
#, c-format
......@@ -209,8 +209,8 @@ msgid ""
"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr ""
"Entitatea nu s-a terminat cu punct şi virgul. Probabil că aţi folosit un "
"caracter ampersand fără intenţia de a începe o entitate, utilizaţi &amp;"
"Entitatea nu s-a terminat cu punct şi virgulă. Probabil că aţi folosit un "
"caracter ampersand fără intenţia de a începe o entitate. Utilizaţi &amp;"
#: glib/gmarkup.c:560
#, c-format
......@@ -219,7 +219,7 @@ msgid ""
"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr ""
"Eşuare la procesarea „%s”, care ar fi trebui să fie o cifră într-un caracter "
"referinţă caracter (de exemplu &#234;). Poate cifra este prea mare"
"referinţă (de exemplu &#234;). Poate cifra este prea mare"
#: glib/gmarkup.c:585
#, c-format
......@@ -253,7 +253,7 @@ msgstr "Text codat UTF-8 invalid"
#: glib/gmarkup.c:990
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
msgstr "Documentul trebuie să înceapă cu un element (e.g. <carte>)"
msgstr "Documentul trebuie să înceapă cu un element (de ex. <book>)"
#: glib/gmarkup.c:1029
#, c-format
......@@ -298,8 +298,8 @@ msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Caracter neobişnuit „%s”, se aşteptau ghilimele de început după semnul egal "
"pentru a da valoarea atributului „%s” al elementului „%s”"
"Caracter neobişnuit „%s”, se aşteptau ghilimele de deschidere după semnul "
"egal pentru a da valoarea atributului „%s” al elementului „%s”"
#: glib/gmarkup.c:1450
#, c-format
......@@ -331,7 +331,7 @@ msgstr "Elementul „%s” a fost închis, dar elementul deschis curent este „
#: glib/gmarkup.c:1656
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
msgstr "Documentul era gol sau conţinea doar spaţiu alb"
msgstr "Documentul era gol sau conţinea doar spaţiu gol"
#: glib/gmarkup.c:1670
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
......@@ -365,9 +365,8 @@ msgstr "Documentul s-a terminat neaşteptat în cadrul numele unui atribut"
#: glib/gmarkup.c:1702
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
msgstr ""
"Documentul s-a terminat neaşteptat în cadul unei etichete ce deschidea un "
"element"
msgstr "Documentul s-a terminat neaşteptat în cadul unei etichete ce deschidea"
" un element"
#: glib/gmarkup.c:1708
msgid ""
......@@ -384,15 +383,13 @@ msgstr "Documentul s-a terminat neaşteptat în cadrul valorii unui atribut"
#: glib/gmarkup.c:1730
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
msgstr ""
"Documentul s-a terminat neaşteptat în cadrul etichetei de închidere a "
"elementului „%s”"
msgstr "Documentul s-a terminat neaşteptat în cadrul etichetei de închidere a"
" elementului „%s”"
#: glib/gmarkup.c:1736
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
msgstr ""
"Documentul s-a terminat neaşteptat în cadrul unui comentariu sau a unei "
"instrucţiuni de procesare"
msgstr "Documentul s-a terminat neaşteptat în cadrul unui comentariu sau a "
"unei instrucţiuni de procesare"
#: glib/gshell.c:72
msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
......@@ -410,13 +407,12 @@ msgstr "Textul s-a terminal imediat după un caracter „\\” (textul era „%s
#: glib/gshell.c:547
#, c-format
msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
msgstr ""
"Textul s-a terminal înainte de semnul de citare pereche pentru %c (textul "
"era „%s”)"
msgstr "Textul s-a terminal înainte de semnul de citare pereche pentru %c "
"(textul era „%s”)"
#: glib/gshell.c:559
msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
msgstr "Textul era gol (sau conţinea doar spaţiu alb)"
msgstr "Textul era gol (sau conţinea doar spaţiu gol)"
#: glib/gspawn-win32.c:295
msgid "Failed to read data from child process"
......@@ -433,7 +429,7 @@ msgstr ""
#: glib/gspawn-win32.c:850 glib/gspawn.c:1012
#, c-format
msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
msgstr "Nu am reuşit să citiesc datele din conectorul „pipe” copil (%s)"
msgstr "Nu am reuşit să citesc datele din conectorul „pipe” copil (%s)"
#: glib/gspawn-win32.c:930
msgid "Failed to execute helper program"
......@@ -452,9 +448,8 @@ msgstr "Nu am reuşit să schimb în directorul „%s” (%s)"
#: glib/gspawn-win32.c:1040 glib/gspawn.c:1348
#, c-format
msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
msgstr ""
"Nu am reuşit să creez conectorul „pipe” pentru a comunica cu procesul copil "
"(%s)"
msgstr "Nu am reuşit să creez conectorul „pipe” pentru a comunica cu procesul "
"copil (%s)"
#: glib/gspawn.c:178
#, c-format
......@@ -464,8 +459,8 @@ msgstr "Nu am reuşit să citesc datele din procesul copil (%s)"
#: glib/gspawn.c:309
#, c-format
msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
msgstr ""
"Eroare neaşteptată în select() la citirea datelor din procesul copil (%s)"
msgstr "Eroare neaşteptată în select() la citirea datelor din procesul copil "
"(%s)"
#: glib/gspawn.c:392
#, c-format
......@@ -500,9 +495,8 @@ msgstr "Eroare necunoscută la lansarea în execuţie a procesului copil „%s
#: glib/gspawn.c:1276
#, c-format
msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
msgstr ""
"Nu am reuşit să citisc date suficiente din PID-ul conectorului „pipe” copil "
"(%s)"
msgstr "Nu am reuşit să citesc date suficiente din PID-ul conectorului "
"„pipe” copil (%s)"
#: glib/gutf8.c:985
msgid "Character out of range for UTF-8"
......@@ -517,41 +511,3 @@ msgstr "Secvenţă invalidă în intrarea conversiei"
msgid "Character out of range for UTF-16"
msgstr "Caracter în afara standardului UTF-16"
#: glib/goption.c:261
msgid "Usage:"
msgstr ""
#: glib/goption.c:261
msgid "[OPTION...]"
msgstr ""
#: glib/goption.c:306
msgid "Help Options:"
msgstr ""
#: glib/goption.c:306
msgid "Show help options"
msgstr ""
#: glib/goption.c:310
msgid "Show all help options"
msgstr ""
#: glib/goption.c:358
msgid "Application Options:"
msgstr ""
#: glib/goption.c:397
#, c-format
msgid "Cannot parse integer value '%s' for --%s"
msgstr ""
#: glib/goption.c:407
#, c-format
msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
msgstr ""
#: glib/goption.c:1005
#, c-format
msgid "Unknown option %s"
msgstr ""
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment