Commit 5dbb3453 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent 6b577196
......@@ -7,15 +7,15 @@
# Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>, 2007, 2008.
# Rimas Kudelis <rq@akl.lt>, 2010.
# Algimantas Margevičius <gymka@mail.ru>, 2011.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2010, 2013, 2014, 2015.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glib&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-17 19:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-18 00:40+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-11 16:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-12 22:29+0200\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../gio/gapplication.c:531
......@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr "FAILAS"
#: ../gio/gapplication-tool.c:72
msgid "Optional relative or absolute filenames, or URIs to open"
msgstr ""
"Nebūtini absoliutus arba santykiniai failų pavadinimai ar URI atvėrimui"
"Nebūtini absoliutūs arba santykiniai failų pavadinimai ar URI atvėrimui"
#: ../gio/gapplication-tool.c:73
msgid "ACTION"
......@@ -241,7 +241,7 @@ msgstr "list-actions komanda priima tik programos id"
#: ../gio/gapplication-tool.c:421
#, c-format
msgid "unable to find desktop file for application %s\n"
msgstr "nepavyksta rasi desktop failo programai %s\n"
msgstr "nepavyksta rasti desktop failo programai %s\n"
#: ../gio/gapplication-tool.c:466
#, c-format
......@@ -253,9 +253,9 @@ msgstr ""
"\n"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:420 ../gio/gbufferedinputstream.c:498
#: ../gio/ginputstream.c:176 ../gio/ginputstream.c:376
#: ../gio/ginputstream.c:614 ../gio/ginputstream.c:1013
#: ../gio/goutputstream.c:200 ../gio/goutputstream.c:831
#: ../gio/ginputstream.c:179 ../gio/ginputstream.c:379
#: ../gio/ginputstream.c:617 ../gio/ginputstream.c:1016
#: ../gio/goutputstream.c:203 ../gio/goutputstream.c:834
#: ../gio/gpollableinputstream.c:205 ../gio/gpollableoutputstream.c:206
#, c-format
msgid "Too large count value passed to %s"
......@@ -270,8 +270,8 @@ msgstr "Pozicijos perkėlimas sraute nepalaikomas"
msgid "Cannot truncate GBufferedInputStream"
msgstr "Nepavyko sutrumpinti GBufferedInputStream"
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:982 ../gio/ginputstream.c:1202
#: ../gio/giostream.c:278 ../gio/goutputstream.c:1655
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:982 ../gio/ginputstream.c:1205
#: ../gio/giostream.c:300 ../gio/goutputstream.c:1658
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Srautas jau užvertas"
......@@ -664,7 +664,7 @@ msgstr "Savybė „%s“ nėra rašoma"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4290
#, c-format
msgid "Error setting property '%s': Expected type '%s' but got '%s'"
msgstr "Klaida nustatant savybę „%s“: tikėtasi tipo „%s“, bet gauta „%s“"
msgstr "Klaida, nustatant savybę „%s“: tikėtasi tipo „%s“, bet gauta „%s“"
#: ../gio/gdbusconnection.c:4395 ../gio/gdbusconnection.c:6568
#, c-format
......@@ -1019,11 +1019,11 @@ msgstr "Prisijungti prie pateikto D-Bus adreso"
#: ../gio/gdbus-tool.c:368
msgid "Connection Endpoint Options:"
msgstr "Ryšio pabaigos parinktys:"
msgstr "Ryšio pabaigos parametrai:"
#: ../gio/gdbus-tool.c:369
msgid "Options specifying the connection endpoint"
msgstr "Parinktys, nurodančios ryšio pabaigą"
msgstr "Parametrai, nurodantys ryšio pabaigą"
#: ../gio/gdbus-tool.c:391
#, c-format
......@@ -1510,7 +1510,7 @@ msgstr "Nepakanka vietos lizdo adresui"
msgid "Unsupported socket address"
msgstr "Nepalaikomas lizdo adresas"
#: ../gio/ginputstream.c:185
#: ../gio/ginputstream.c:188
msgid "Input stream doesn't implement read"
msgstr "Šaltinio srautas nerealizuoja skaitymo"
......@@ -1520,8 +1520,8 @@ msgstr "Šaltinio srautas nerealizuoja skaitymo"
#. Translators: This is an error you get if there is
#. * already an operation running against this stream when
#. * you try to start one
#: ../gio/ginputstream.c:1212 ../gio/giostream.c:288
#: ../gio/goutputstream.c:1665
#: ../gio/ginputstream.c:1215 ../gio/giostream.c:310
#: ../gio/goutputstream.c:1668
msgid "Stream has outstanding operation"
msgstr "Srautui liko neįvykdyta operacija"
......@@ -2038,7 +2038,7 @@ msgstr "netaisyklingas išplėstinio atributo pavadinimas"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:775
#, c-format
msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
msgstr "Klaida nurodant išplėstinį atributą „%s“: %s"
msgstr "Klaida nustatant išplėstinį atributą „%s“: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:1575
msgid " (invalid encoding)"
......@@ -2092,7 +2092,7 @@ msgstr "Klaida nustatant simbolinę nuorodą: %s"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2262
msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
msgstr "Klaida nustatant simbolinę nuorodą: failas nėra simbolinė nuoroda"
msgstr "Klaida, nustatant simbolinę nuorodą: failas nėra simbolinė nuoroda"
#: ../gio/glocalfileinfo.c:2388
#, c-format
......@@ -2309,11 +2309,11 @@ msgstr "Nepavyko gauti tinklo būsenos: "
msgid "NetworkManager version too old"
msgstr "Per sena NetworkManager versija"
#: ../gio/goutputstream.c:209 ../gio/goutputstream.c:557
#: ../gio/goutputstream.c:212 ../gio/goutputstream.c:560
msgid "Output stream doesn't implement write"
msgstr "Išvedimo srautas nepalaiko rašymo"
#: ../gio/goutputstream.c:518 ../gio/goutputstream.c:1219
#: ../gio/goutputstream.c:521 ../gio/goutputstream.c:1222
msgid "Source stream is already closed"
msgstr "Šaltinio srautas jau užvertas"
......@@ -2326,7 +2326,7 @@ msgstr "Klaida išrišant „%s“: %s"
#: ../gio/gresource.c:304 ../gio/gresource.c:555 ../gio/gresource.c:572
#: ../gio/gresource.c:693 ../gio/gresource.c:762 ../gio/gresource.c:823
#: ../gio/gresource.c:903 ../gio/gresourcefile.c:453 ../gio/gresourcefile.c:576
#: ../gio/gresourcefile.c:706
#: ../gio/gresourcefile.c:713
#, c-format
msgid "The resource at '%s' does not exist"
msgstr "Resursas vietoje „%s“ neegzistuoja"
......@@ -2336,12 +2336,12 @@ msgstr "Resursas vietoje „%s“ neegzistuoja"
msgid "The resource at '%s' failed to decompress"
msgstr "Resurso vietoje „%s“ nepavyko išskleisti"
#: ../gio/gresourcefile.c:702
#: ../gio/gresourcefile.c:709
#, c-format
msgid "The resource at '%s' is not a directory"
msgstr "Resursas vietoje „%s“ nėra katalogas"
#: ../gio/gresourcefile.c:910
#: ../gio/gresourcefile.c:917
msgid "Input stream doesn't implement seek"
msgstr "Švesties srautas nerealizuoja paieškos"
......@@ -2458,7 +2458,7 @@ msgstr "[KELIAS]"
#: ../gio/gresource-tool.c:574
msgid " PATH An (optional) resource path (may be partial)\n"
msgstr " KELIAS (Nebūtinas) resurso kelias (gali būti dalinis)\n"
msgstr " KELIAS (Nebūtinas) išteklio kelias (gali būti dalinis)\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:575
msgid "PATH"
......@@ -2632,12 +2632,12 @@ msgstr ""
" range Užklausia rakto rėžių\n"
" get Gauti rakto reikšmę\n"
" set Nustatyti rakto reikšmę\n"
" reset Nuvalyti rakto reikšmę\n"
" reset-recursively Nuvalyti visas pateiktos schemos vertes\n"
" reset Atstatyti rakto reikšmę\n"
" reset-recursively Atstatyti visas pateiktos schemos vertes\n"
" writable Patikrinti, ar raktas yra rašomas\n"
" monitor Stebėti pasikeitimus\n"
"\n"
"Naudokite 'gsettings help KOMANDA' detalesnei pagalbai gauti.\n"
"Naudokite 'gsettings help KOMANDA' išsamesnei pagalbai gauti.\n"
"\n"
#: ../gio/gsettings-tool.c:629
......@@ -3958,27 +3958,27 @@ msgstr "Naudojimas:"
#: ../glib/goption.c:861
msgid "[OPTION...]"
msgstr "[PARINKTIS…]"
msgstr "[PARAMETRAS…]"
#: ../glib/goption.c:977
msgid "Help Options:"
msgstr "Pagalbos parinktys:"
msgstr "Pagalbos parametrai:"
#: ../glib/goption.c:978
msgid "Show help options"
msgstr "Rodyti pagalbos parinktis"
msgstr "Rodyti pagalbos parametrus"
#: ../glib/goption.c:984
msgid "Show all help options"
msgstr "Rodyti visas pagalbos parinktis"
msgstr "Rodyti visus pagalbos parametrus"
#: ../glib/goption.c:1047
msgid "Application Options:"
msgstr "Programos parinktys:"
msgstr "Programos parametrai:"
#: ../glib/goption.c:1049
msgid "Options:"
msgstr "Parinktys:"
msgstr "Parametrai:"
#: ../glib/goption.c:1113 ../glib/goption.c:1183
#, c-format
......@@ -4003,7 +4003,7 @@ msgstr "Dviguboji reikšmė „%s“, reikalinga %s, viršija ribas"
#: ../glib/goption.c:1442 ../glib/goption.c:1521
#, c-format
msgid "Error parsing option %s"
msgstr "Klaida apdorojant parinktį %s"
msgstr "Klaida apdorojant parametrą %s"
#: ../glib/goption.c:1552 ../glib/goption.c:1665
#, c-format
......@@ -4013,7 +4013,7 @@ msgstr "%s trūksta argumento"
#: ../glib/goption.c:2126
#, c-format
msgid "Unknown option %s"
msgstr "Nežinoma parinktis %s"
msgstr "Nežinomas parametras %s"
#: ../glib/gregex.c:258
msgid "corrupted object"
......@@ -4228,7 +4228,7 @@ msgstr "aštuntainė reikšmė didesnė už \\377"
#: ../glib/gregex.c:464
msgid "overran compiling workspace"
msgstr "perpildyta kompiliavimo sritis"
msgstr "perpildyta kompiliavimo darbo sritis"
#: ../glib/gregex.c:468
msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
......@@ -4240,7 +4240,7 @@ msgstr "DEFINE grupėje yra daugiau negu viena šaka"
#: ../glib/gregex.c:474
msgid "inconsistent NEWLINE options"
msgstr "nenuoseklios NEWLINE savybės"
msgstr "nenuoseklūs NEWLINE parametrai"
#: ../glib/gregex.c:477
msgid ""
......@@ -4326,12 +4326,12 @@ msgstr "PCRE biblioteka sukompiliuota be UTF8 ypatybių palaikymo"
#: ../glib/gregex.c:1329
msgid "PCRE library is compiled with incompatible options"
msgstr "PCRE biblioteka sukompiliuota su nesuderinamomis parinktimis"
msgstr "PCRE biblioteka sukompiliuota su nesuderinamais parametrais"
#: ../glib/gregex.c:1358
#, c-format
msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
msgstr "Klaida optimizuojant reguliariąją išraišką %s: %s"
msgstr "Klaida, optimizuojant reguliariąją išraišką %s: %s"
#: ../glib/gregex.c:1438
#, c-format
......@@ -4519,7 +4519,7 @@ msgstr "Netinka seka aplinkoje: %s"
#: ../glib/gspawn-win32.c:718 ../glib/gspawn-win32.c:1278
#, c-format
msgid "Invalid working directory: %s"
msgstr "Netinkamas darbinis aplankas: %s"
msgstr "Netinkamas darbinis katalogas: %s"
#: ../glib/gspawn-win32.c:783
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment