Commit 55ce274d authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent 6ab68e96
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glib&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-03 14:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-04 12:13+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-12 19:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-15 22:08+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -121,8 +121,8 @@ msgstr "Komandą, kuriai atspausdinti detalią pagalbą"
msgid "Application identifier in D-Bus format (eg: org.example.viewer)"
msgstr "Programos identifikatorius D-Bus formatu (pvz.: org.example.viewer)"
#: ../gio/gapplication-tool.c:72 ../gio/glib-compile-resources.c:620
#: ../gio/glib-compile-resources.c:626 ../gio/glib-compile-resources.c:652
#: ../gio/gapplication-tool.c:72 ../gio/glib-compile-resources.c:622
#: ../gio/glib-compile-resources.c:628 ../gio/glib-compile-resources.c:654
#: ../gio/gresource-tool.c:495 ../gio/gresource-tool.c:561
msgid "FILE"
msgstr "FAILAS"
......@@ -1717,7 +1717,6 @@ msgstr "Paskirtis %s nėra katalogas"
#: ../gio/gio-tool-copy.c:187 ../gio/gio-tool-move.c:181
#, c-format
#| msgid "%s: overwrite '%s' ? "
msgid "%s: overwrite '%s'? "
msgstr "%s: perrašyti „%s“? "
......@@ -2279,55 +2278,59 @@ msgstr "Klaida spaudžiant failą: %s"
msgid "text may not appear inside <%s>"
msgstr "tekstas negali būti viduje <%s>"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:620
#: ../gio/glib-compile-resources.c:621 ../gio/glib-compile-schemas.c:2037
msgid "Show program version and exit"
msgstr "Parodyti programos versiją ir išeiti"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:622
msgid "name of the output file"
msgstr "išvesties failo pavadinimas"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:621
#: ../gio/glib-compile-resources.c:623
msgid ""
"The directories where files are to be read from (default to current "
"directory)"
msgstr "Katalogai, iš kurių skaityti failus (numatyta iš esamo katalogo)"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:621 ../gio/glib-compile-schemas.c:2036
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2065
#: ../gio/glib-compile-resources.c:623 ../gio/glib-compile-schemas.c:2038
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2067
msgid "DIRECTORY"
msgstr "KATALOGAS"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:622
#: ../gio/glib-compile-resources.c:624
msgid ""
"Generate output in the format selected for by the target filename extension"
msgstr "Generuoti išvestį formatu pagal pasirinkto tikslo failo plėtinį"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:623
#: ../gio/glib-compile-resources.c:625
msgid "Generate source header"
msgstr "Generuoti šaltinio antraštę"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:624
#: ../gio/glib-compile-resources.c:626
msgid "Generate sourcecode used to link in the resource file into your code"
msgstr "Generuoti kodą, naudojamą resursų failo įrišimui į jūsų kodą"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:625
#: ../gio/glib-compile-resources.c:627
msgid "Generate dependency list"
msgstr "Generuoti priklausomybių sąrašą"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:626
#: ../gio/glib-compile-resources.c:628
msgid "name of the dependency file to generate"
msgstr "generuojamo priklausomybių failo pavadinimas"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:627
#: ../gio/glib-compile-resources.c:629
msgid "Don't automatically create and register resource"
msgstr "Automatiškai negeneruoti ir neregistruoti resurso"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:628
#: ../gio/glib-compile-resources.c:630
msgid "Don't export functions; declare them G_GNUC_INTERNAL"
msgstr "Neeksportuoti funkcijų; deklaruoti jas G_GNUC_INTERNAL"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:629
#: ../gio/glib-compile-resources.c:631
msgid "C identifier name used for the generated source code"
msgstr "C identifikatoriaus vardas, naudojamas generuojamame kode"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:655
#: ../gio/glib-compile-resources.c:657
msgid ""
"Compile a resource specification into a resource file.\n"
"Resource specification files have the extension .gresource.xml,\n"
......@@ -2337,7 +2340,7 @@ msgstr ""
"Resursų specifikacijos failai turi turėti plėtinį .gresource.xml,\n"
"o resurso failas turi plėtinį gresource."
#: ../gio/glib-compile-resources.c:671
#: ../gio/glib-compile-resources.c:679
#, c-format
msgid "You should give exactly one file name\n"
msgstr "Turite nurodyti vienintelį failo pavadinimą\n"
......@@ -2566,23 +2569,23 @@ msgstr ""
"rakto „%s“ perrašymas schemoje „%s“ perrašančiame faile „%s“ nėra iš "
"leistinų pasirinkimų"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2036
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2038
msgid "where to store the gschemas.compiled file"
msgstr "kur saugoti gschemas.compiled failą"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2037
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2039
msgid "Abort on any errors in schemas"
msgstr "Nutraukti darbą esant bet kokiai klaidai schemoje"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2038
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2040
msgid "Do not write the gschema.compiled file"
msgstr "Nerašyti gschema.compiled failo"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2039
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2041
msgid "Do not enforce key name restrictions"
msgstr "Nereikalauti raktų vardų apribojimų"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2068
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2070
msgid ""
"Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
"Schema files are required to have the extension .gschema.xml,\n"
......@@ -2592,22 +2595,22 @@ msgstr ""
"Schemų failai turi turėti plėtinį .gschema.xml,\n"
"o podėlio failas yra vadinamas gschemas.compiled."
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2084
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2092
#, c-format
msgid "You should give exactly one directory name\n"
msgstr "Turite nurodyti vienintelį katalogo vardą\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2123
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2131
#, c-format
msgid "No schema files found: "
msgstr "Nerasti schemų failai: "
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2126
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2134
#, c-format
msgid "doing nothing.\n"
msgstr "nedaro nieko.\n"
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2129
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2137
#, c-format
msgid "removed existing output file.\n"
msgstr "pašalintas egzistuojanti išvesties failas.\n"
......@@ -3037,7 +3040,7 @@ msgstr "Išvedimo srautas nepalaiko rašymo"
msgid "Source stream is already closed"
msgstr "Šaltinio srautas jau užvertas"
#: ../gio/gresolver.c:330 ../gio/gthreadedresolver.c:116
#: ../gio/gresolver.c:333 ../gio/gthreadedresolver.c:116
#: ../gio/gthreadedresolver.c:126
#, c-format
msgid "Error resolving '%s': %s"
......@@ -3282,7 +3285,6 @@ msgid "Query the range of valid values for KEY"
msgstr "Užklausti galimų reikšmių rėžių RAKTUI"
#: ../gio/gsettings-tool.c:575
#| msgid "Query the range of valid values for KEY"
msgid "Query the description for KEY"
msgstr "Užklausti aprašymo RAKTUI"
......@@ -3321,28 +3323,6 @@ msgid "SCHEMA[:PATH] [KEY]"
msgstr "SCHEMA[:KELIAS] [RAKTAS]"
#: ../gio/gsettings-tool.c:620
#| msgid ""
#| "Usage:\n"
#| " gsettings --version\n"
#| " gsettings [--schemadir SCHEMADIR] COMMAND [ARGS...]\n"
#| "\n"
#| "Commands:\n"
#| " help Show this information\n"
#| " list-schemas List installed schemas\n"
#| " list-relocatable-schemas List relocatable schemas\n"
#| " list-keys List keys in a schema\n"
#| " list-children List children of a schema\n"
#| " list-recursively List keys and values, recursively\n"
#| " range Queries the range of a key\n"
#| " get Get the value of a key\n"
#| " set Set the value of a key\n"
#| " reset Reset the value of a key\n"
#| " reset-recursively Reset all values in a given schema\n"
#| " writable Check if a key is writable\n"
#| " monitor Watch for changes\n"
#| "\n"
#| "Use 'gsettings help COMMAND' to get detailed help.\n"
#| "\n"
msgid ""
"Usage:\n"
" gsettings --version\n"
......@@ -4748,17 +4728,17 @@ msgstr "Nepavyko apdoroti dvigubos reikšmės „%s“, reikalingos %s"
msgid "Double value '%s' for %s out of range"
msgstr "Dviguboji reikšmė „%s“, reikalinga %s, viršija ribas"
#: ../glib/goption.c:1442 ../glib/goption.c:1521
#: ../glib/goption.c:1448 ../glib/goption.c:1527
#, c-format
msgid "Error parsing option %s"
msgstr "Klaida apdorojant parametrą %s"
#: ../glib/goption.c:1552 ../glib/goption.c:1665
#: ../glib/goption.c:1558 ../glib/goption.c:1671
#, c-format
msgid "Missing argument for %s"
msgstr "%s trūksta argumento"
#: ../glib/goption.c:2126
#: ../glib/goption.c:2132
#, c-format
msgid "Unknown option %s"
msgstr "Nežinomas parametras %s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment