Commit 073f4dfb authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 6c293d0a
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: glib\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=glib&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-24 14:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-28 17:09+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-08 10:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-18 23:58+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -122,8 +122,8 @@ msgstr "Příkaz, ke kterému vypsat podrobnou nápovědu"
msgid "Application identifier in D-Bus format (eg: org.example.viewer)"
msgstr "Identifikátor aplikace ve formátu D-Bus (např. org.example.viewer)"
#: ../gio/gapplication-tool.c:72 ../gio/glib-compile-resources.c:622
#: ../gio/glib-compile-resources.c:628 ../gio/glib-compile-resources.c:654
#: ../gio/gapplication-tool.c:72 ../gio/glib-compile-resources.c:665
#: ../gio/glib-compile-resources.c:671 ../gio/glib-compile-resources.c:698
#: ../gio/gresource-tool.c:495 ../gio/gresource-tool.c:561
msgid "FILE"
msgstr "SOUBOR"
......@@ -324,7 +324,7 @@ msgstr "Neplatná posloupnost bajtů na vstupu převodu"
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Chyba při převodu: %s"
#: ../gio/gcharsetconverter.c:444 ../gio/gsocket.c:1078
#: ../gio/gcharsetconverter.c:444 ../gio/gsocket.c:1085
msgid "Cancellable initialization not supported"
msgstr "Zrušitelné spuštění není podporováno"
......@@ -505,17 +505,17 @@ msgstr "Chyba při spouštění příkazového řádku „%s“: "
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Zmáčknutím libovolného znaku okno zavřete)\n"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1489
#: ../gio/gdbusaddress.c:1491
#, c-format
msgid "Session dbus not running, and autolaunch failed"
msgstr "Služba dbus sezení neběží a automatické spuštění selhalo"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1500
#: ../gio/gdbusaddress.c:1502
#, c-format
msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
msgstr "Nelze určit adresu sběrnice sezení (v tomto OS neimplementováno)"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1635
#: ../gio/gdbusaddress.c:1637
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
......@@ -524,7 +524,7 @@ msgstr ""
"Nelze určit adresu sběrnice z proměnné prostředí DBUS_STARTER_BUS_TYPE – "
"neznámá hodnota „%s“"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1644 ../gio/gdbusconnection.c:7142
#: ../gio/gdbusaddress.c:1646 ../gio/gdbusconnection.c:7142
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
......@@ -532,7 +532,7 @@ msgstr ""
"Nelze určit adresu sběrnice, jelikož proměnná prostředí "
"DBUS_STARTER_BUS_TYPE není nastavena"
#: ../gio/gdbusaddress.c:1654
#: ../gio/gdbusaddress.c:1656
#, c-format
msgid "Unknown bus type %d"
msgstr "Neznámý typ sběrnice %d"
......@@ -791,9 +791,8 @@ msgid ""
"Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was “%s”"
msgstr ""
"Očekáván platný řetězec UTF-8, ale byly nalezeny neplatné bajty na pozici "
"%d (délka řetězce je %d). Platný řetězec UTF-8 až do příslušného bodu "
"byl „%s“"
"Očekáván platný řetězec UTF-8, ale byly nalezeny neplatné bajty na pozici %d "
"(délka řetězce je %d). Platný řetězec UTF-8 až do příslušného bodu byl „%s“"
#: ../gio/gdbusmessage.c:1587
#, c-format
......@@ -1052,7 +1051,8 @@ msgid ""
"Warning: According to introspection data, method “%s” does not exist on "
"interface “%s”\n"
msgstr ""
"Varování: Podle introspektivních dat metoda „%s“ neexistuje na rozhraní „%s“\n"
"Varování: Podle introspektivních dat metoda „%s“ neexistuje na rozhraní "
"„%s“\n"
#: ../gio/gdbus-tool.c:542
msgid "Optional destination for signal (unique name)"
......@@ -1209,38 +1209,38 @@ msgstr "Cesta objektu určená ke sledování"
msgid "Monitor a remote object."
msgstr "Sledovat vzdálený objekt."
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1994 ../gio/gdesktopappinfo.c:4501
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1997 ../gio/gdesktopappinfo.c:4504
msgid "Unnamed"
msgstr "Bez názvu"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2404
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2407
msgid "Desktop file didn’t specify Exec field"
msgstr "V souboru .desktop není určeno pole Exec"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2689
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2692
msgid "Unable to find terminal required for application"
msgstr "Nezdařilo se najít terminál vyžadovaný pro aplikaci"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3097
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3100
#, c-format
msgid "Can’t create user application configuration folder %s: %s"
msgstr "Nezdařilo se vytvořit složku %s s uživatelským nastavením aplikace: %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3101
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3104
#, c-format
msgid "Can’t create user MIME configuration folder %s: %s"
msgstr "Nezdařilo se vytvořit složku %s s uživatelským nastavením MIME: %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3341 ../gio/gdesktopappinfo.c:3365
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3344 ../gio/gdesktopappinfo.c:3368
msgid "Application information lacks an identifier"
msgstr "Informace o aplikaci postrádá identifikátor"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3599
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3602
#, c-format
msgid "Can’t create user desktop file %s"
msgstr "Nezdařilo se vytvořit uživatelský soubor .desktop %s"
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3733
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3736
#, c-format
msgid "Custom definition for %s"
msgstr "Vlastní definice %s"
......@@ -1503,7 +1503,7 @@ msgid "Could not parse “%s” as IP address mask"
msgstr "Nelze zpracovat „%s“ jak masku adresy IP"
#: ../gio/ginetsocketaddress.c:203 ../gio/ginetsocketaddress.c:220
#: ../gio/gnativesocketaddress.c:106 ../gio/gunixsocketaddress.c:216
#: ../gio/gnativesocketaddress.c:106 ../gio/gunixsocketaddress.c:218
msgid "Not enough space for socket address"
msgstr "Adresa soketu nemá dostatek místa"
......@@ -2272,62 +2272,66 @@ msgstr "Chyba při komprimaci souboru „%s“"
msgid "text may not appear inside <%s>"
msgstr "text nemůže být umístěn uvnitř <%s>"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:621 ../gio/glib-compile-schemas.c:2037
#: ../gio/glib-compile-resources.c:664 ../gio/glib-compile-schemas.c:2037
msgid "Show program version and exit"
msgstr "Zobrazit verzi programu a skončit"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:622
#: ../gio/glib-compile-resources.c:665
msgid "name of the output file"
msgstr "název výstupního souboru"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:623
#: ../gio/glib-compile-resources.c:666
msgid ""
"The directories where files are to be read from (default to current "
"directory)"
msgstr "Složka, ze které mají být čteny soubory (výchozí je aktuální složka)"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:623 ../gio/glib-compile-schemas.c:2038
#: ../gio/glib-compile-resources.c:666 ../gio/glib-compile-schemas.c:2038
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2067
msgid "DIRECTORY"
msgstr "SLOŽKA"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:624
#: ../gio/glib-compile-resources.c:667
msgid ""
"Generate output in the format selected for by the target filename extension"
msgstr ""
"Generovat výstup ve formátu vybraného podle přípony v názvu cílového souboru"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:625
#: ../gio/glib-compile-resources.c:668
msgid "Generate source header"
msgstr "Generovat hlavičkový soubor"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:626
#: ../gio/glib-compile-resources.c:669
msgid "Generate sourcecode used to link in the resource file into your code"
msgstr ""
"Generovat zdrojový kód, který se použije ve vašem zdrojovém kódu jako odkaz "
"na soubor prostředků"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:627
#: ../gio/glib-compile-resources.c:670
msgid "Generate dependency list"
msgstr "Generovat seznam závislostí"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:628
#: ../gio/glib-compile-resources.c:671
msgid "name of the dependency file to generate"
msgstr "název souboru se závislostmi, který se má vygenerovat"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:629
#: ../gio/glib-compile-resources.c:672
msgid "Include phony targets in the generated dependency file"
msgstr "Do generovaných souborů závislostí zahrnout i fiktivní cíle"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:673
msgid "Don’t automatically create and register resource"
msgstr "Prostředek nevytvářet a neregistrovat automaticky"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:630
#: ../gio/glib-compile-resources.c:674
msgid "Don’t export functions; declare them G_GNUC_INTERNAL"
msgstr "Neexportovat funkce; označit je za G_GNUC_INTERNAL"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:631
#: ../gio/glib-compile-resources.c:675
msgid "C identifier name used for the generated source code"
msgstr "Název identifikátoru C použitý ke generování zdrojového kódu"
#: ../gio/glib-compile-resources.c:657
#: ../gio/glib-compile-resources.c:701
msgid ""
"Compile a resource specification into a resource file.\n"
"Resource specification files have the extension .gresource.xml,\n"
......@@ -2337,7 +2341,7 @@ msgstr ""
"Soubory se specifikacemi prostředků musí mít příponu .gschema.xml,\n"
"a soubor prostředků musí mít příponu .gresource."
#: ../gio/glib-compile-resources.c:679
#: ../gio/glib-compile-resources.c:723
#, c-format
msgid "You should give exactly one file name\n"
msgstr "Měl by být zadán právě jeden název souboru\n"
......@@ -2963,7 +2967,8 @@ msgstr "připojené neumí vysouvací operaci „eject“"
#. * don't implement any of unmount or unmount_with_operation.
#: ../gio/gmount.c:547
msgid "mount doesn’t implement “unmount” or “unmount_with_operation”"
msgstr "připojené neumí odpojovací operaci „unmount“ nebo „unmount_with_operation“"
msgstr ""
"připojené neumí odpojovací operaci „unmount“ nebo „unmount_with_operation“"
#. Translators: This is an error
#. * message for mount objects that
......@@ -3422,145 +3427,145 @@ msgstr "Poskytnut prázdný název schématu\n"
msgid "No such key “%s”\n"
msgstr "Klíč „%s“ neexistuje\n"
#: ../gio/gsocket.c:364
#: ../gio/gsocket.c:369
msgid "Invalid socket, not initialized"
msgstr "Neplatný soket, nebyl spuštěn"
#: ../gio/gsocket.c:371
#: ../gio/gsocket.c:376
#, c-format
msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
msgstr "Neplatný soket, spuštění selhalo kvůli: %s"
#: ../gio/gsocket.c:379
#: ../gio/gsocket.c:384
msgid "Socket is already closed"
msgstr "Soket je již ukončen"
#: ../gio/gsocket.c:394 ../gio/gsocket.c:2751 ../gio/gsocket.c:3897
#: ../gio/gsocket.c:3952
#: ../gio/gsocket.c:399 ../gio/gsocket.c:2754 ../gio/gsocket.c:3939
#: ../gio/gsocket.c:3995
msgid "Socket I/O timed out"
msgstr "Časový limit V/V soketu vypršel"
#: ../gio/gsocket.c:526
#: ../gio/gsocket.c:531
#, c-format
msgid "creating GSocket from fd: %s"
msgstr "vytváří se GSocket z fd: %s"
#: ../gio/gsocket.c:554 ../gio/gsocket.c:608 ../gio/gsocket.c:615
#: ../gio/gsocket.c:559 ../gio/gsocket.c:613 ../gio/gsocket.c:620
#, c-format
msgid "Unable to create socket: %s"
msgstr "Nelze vytvořit soket: %s"
#: ../gio/gsocket.c:608
#: ../gio/gsocket.c:613
msgid "Unknown family was specified"
msgstr "Byla zadána neznámá rodina"
#: ../gio/gsocket.c:615
#: ../gio/gsocket.c:620
msgid "Unknown protocol was specified"
msgstr "Byl zadán neznámý protokol"
#: ../gio/gsocket.c:1104
#: ../gio/gsocket.c:1111
#, c-format
msgid "Cannot use datagram operations on a non-datagram socket."
msgstr "Nelze používat datagramové operace na nedatagramovém soketu."
#: ../gio/gsocket.c:1121
#: ../gio/gsocket.c:1128
#, c-format
msgid "Cannot use datagram operations on a socket with a timeout set."
msgstr ""
"Nelze používat datagramové operace na soketu s nastaveným časovým limitem."
#: ../gio/gsocket.c:1925
#: ../gio/gsocket.c:1932
#, c-format
msgid "could not get local address: %s"
msgstr "nezdařilo se získat místní adresu: %s"
#: ../gio/gsocket.c:1968
#: ../gio/gsocket.c:1975
#, c-format
msgid "could not get remote address: %s"
msgstr "nezdařilo se získat vzdálenou adresu: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2034
#: ../gio/gsocket.c:2041
#, c-format
msgid "could not listen: %s"
msgstr "nezdařilo se naslouchání: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2133
#: ../gio/gsocket.c:2140
#, c-format
msgid "Error binding to address: %s"
msgstr "Chyba při propojení na adresu: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2248 ../gio/gsocket.c:2285
#: ../gio/gsocket.c:2255 ../gio/gsocket.c:2292
#, c-format
msgid "Error joining multicast group: %s"
msgstr "Chyba připojování ke skupině hromadného vysílání: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2249 ../gio/gsocket.c:2286
#: ../gio/gsocket.c:2256 ../gio/gsocket.c:2293
#, c-format
msgid "Error leaving multicast group: %s"
msgstr "Chyba při opouštění skupiny hromadného vysílání: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2250
#: ../gio/gsocket.c:2257
msgid "No support for source-specific multicast"
msgstr "Není podpora pro hromadné vysílání určené zdrojem"
#: ../gio/gsocket.c:2470
#: ../gio/gsocket.c:2477
#, c-format
msgid "Error accepting connection: %s"
msgstr "Chyba při přijímání spojení: %s"
#: ../gio/gsocket.c:2593
#: ../gio/gsocket.c:2598
msgid "Connection in progress"
msgstr "Probíhá spojení"
#: ../gio/gsocket.c:2644
#: ../gio/gsocket.c:2647
msgid "Unable to get pending error: "
msgstr "Nelze získat nevyřízenou chybu: "
#: ../gio/gsocket.c:2816
#: ../gio/gsocket.c:2817
#, c-format
msgid "Error receiving data: %s"
msgstr "Chyba při získávání dat: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3013
#: ../gio/gsocket.c:3012
#, c-format
msgid "Error sending data: %s"
msgstr "Chyba při odesílání dat: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3200
#: ../gio/gsocket.c:3199
#, c-format
msgid "Unable to shutdown socket: %s"
msgstr "Nelze ukončit soket: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3281
#: ../gio/gsocket.c:3280
#, c-format
msgid "Error closing socket: %s"
msgstr "Chyba při zavírání soketu: %s"
#: ../gio/gsocket.c:3890
#: ../gio/gsocket.c:3932
#, c-format
msgid "Waiting for socket condition: %s"
msgstr "Čeká se na stav soketu: %s"
#: ../gio/gsocket.c:4362 ../gio/gsocket.c:4442 ../gio/gsocket.c:4620
#: ../gio/gsocket.c:4404 ../gio/gsocket.c:4484 ../gio/gsocket.c:4662
#, c-format
msgid "Error sending message: %s"
msgstr "Chyba při odesílání zprávy: %s"
#: ../gio/gsocket.c:4386
#: ../gio/gsocket.c:4428
msgid "GSocketControlMessage not supported on Windows"
msgstr "GSocketControlMessage nepodporováno na Windows"
#: ../gio/gsocket.c:4839 ../gio/gsocket.c:4912 ../gio/gsocket.c:5139
#: ../gio/gsocket.c:4881 ../gio/gsocket.c:4954 ../gio/gsocket.c:5180
#, c-format
msgid "Error receiving message: %s"
msgstr "Chyba při získávání zprávy: %s"
#: ../gio/gsocket.c:5411
#: ../gio/gsocket.c:5452
#, c-format
msgid "Unable to read socket credentials: %s"
msgstr "Nelze číst pověření k soketu: %s"
#: ../gio/gsocket.c:5420
#: ../gio/gsocket.c:5461
msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
msgstr "g_socket_get_credentials není u tohoto OS implementováno"
......@@ -3823,7 +3828,7 @@ msgstr "Chyba při čtení z popisovače souboru: %s"
msgid "Error closing file descriptor: %s"
msgstr "Chyba při zavírání popisovače souboru: %s"
#: ../gio/gunixmounts.c:2364 ../gio/gunixmounts.c:2417
#: ../gio/gunixmounts.c:2367 ../gio/gunixmounts.c:2420
msgid "Filesystem root"
msgstr "Kořen systému souborů"
......@@ -3832,7 +3837,7 @@ msgstr "Kořen systému souborů"
msgid "Error writing to file descriptor: %s"
msgstr "Chyba při zápisu do popisovače souboru: %s"
#: ../gio/gunixsocketaddress.c:239
#: ../gio/gunixsocketaddress.c:241
msgid "Abstract UNIX domain socket addresses not supported on this system"
msgstr "V tomto systému nejsou podporovány abstraktní adresy soketů domén UNIX"
......@@ -3984,37 +3989,37 @@ msgstr "Částečná posloupnost znaků na konci vstupu"
msgid "Cannot convert fallback “%s” to codeset “%s”"
msgstr "Nelze převést zálohu „%s“ do znakové sady „%s“"
#: ../glib/gconvert.c:1567
#: ../glib/gconvert.c:1566
#, c-format
msgid "The URI “%s” is not an absolute URI using the “file” scheme"
msgstr "Adresa URI „%s“ není absolutní URI používající schéma „file“"
#: ../glib/gconvert.c:1577
#: ../glib/gconvert.c:1576
#, c-format
msgid "The local file URI “%s” may not include a “#”"
msgstr "Adresa URI „%s“ místního souboru nesmí obsahovat „#“"
#: ../glib/gconvert.c:1594
#: ../glib/gconvert.c:1593
#, c-format
msgid "The URI “%s” is invalid"
msgstr "Adresa URI „%s“ je neplatné"
#: ../glib/gconvert.c:1606
#: ../glib/gconvert.c:1605
#, c-format
msgid "The hostname of the URI “%s” is invalid"
msgstr "Název počítače v adrese URI „%s“ je neplatný"
#: ../glib/gconvert.c:1622
#: ../glib/gconvert.c:1621
#, c-format
msgid "The URI “%s” contains invalidly escaped characters"
msgstr "URI „%s“ obsahuje nesprávně změněné znaky"
#: ../glib/gconvert.c:1717
#: ../glib/gconvert.c:1716
#, c-format
msgid "The pathname “%s” is not an absolute path"
msgstr "Název cesty „%s“ není absolutní cestou"
#: ../glib/gconvert.c:1727
#: ../glib/gconvert.c:1726
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Neplatný název počítače"
......@@ -4708,12 +4713,14 @@ msgstr "Celočíselná hodnota „%s“ pro %s je mimo rozsah"
#: ../glib/goption.c:1148
#, c-format
msgid "Cannot parse double value “%s” for %s"
msgstr "Nelze zpracovat reálnou hodnotu s dvojitou přesností (double) „%s“ u %s"
msgstr ""
"Nelze zpracovat reálnou hodnotu s dvojitou přesností (double) „%s“ u %s"
#: ../glib/goption.c:1156
#, c-format
msgid "Double value “%s” for %s out of range"
msgstr "Reálná hodnota s dvojitou přesností (double) „%s“ pro %s je mimo rozsah"
msgstr ""
"Reálná hodnota s dvojitou přesností (double) „%s“ pro %s je mimo rozsah"
#: ../glib/goption.c:1448 ../glib/goption.c:1527
#, c-format
......@@ -5350,4 +5357,3 @@ msgstr[2] "%s bajtů"
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment