Commit 06f860dd authored by Stanislav Brabec's avatar Stanislav Brabec Committed by Stanislav Brabec

Added Czech translation from Petr Pytelka <pyta@lightcomp.cz>.

2002-04-07  Stanislav Brabec  <utx@penguin.cz>

        * cs.po: Added Czech translation from Petr Pytelka
        <pyta@lightcomp.cz>.
parent 8a681597
2002-04-07 Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>
* cs.po: Added Czech translation from Petr Pytelka
<pyta@lightcomp.cz>.
2002-03-31 Abel Cheung <maddog@linux.org.hk>
* zh_TW.po: Updated traditional Chinese translation, and removed
......
# glib Czech translation.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Petr Pytelka <pyta@lightcomp.cz>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib 2.0.1\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-28 18:32-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2002-04-05 10:47+0100\n"
"Last-Translator: Petr Pytelka <pyta@lightcomp.cz>\n"
"Language-Team: LightComp Czech Localization Group <cz_local@lightcomp.cz>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: glib/gconvert.c:398
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Převod ze znakové sady %s do %s není podporován"
#: glib/gconvert.c:402
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se otevřít převaděč z %s do %s: %s"
#: glib/gconvert.c:600
#: glib/gconvert.c:890
#: glib/giochannel.c:1282
#: glib/giochannel.c:1324
#: glib/giochannel.c:2163
#: glib/gutf8.c:875
#: glib/gutf8.c:1320
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Neplatná posloupnost bajtů na vstupu"
#: glib/gconvert.c:605
#: glib/gconvert.c:821
#: glib/giochannel.c:1289
#: glib/giochannel.c:2175
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Chyba při převodu: %s"
#: glib/gconvert.c:623
#: glib/gutf8.c:871
#: glib/gutf8.c:1071
#: glib/gutf8.c:1212
#: glib/gutf8.c:1316
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Částečná sekvence znaků na konci vstupu"
#: glib/gconvert.c:796
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr "Nepodařilo se převést ukončení '%s' do znakové sady '%s'"
#: glib/gconvert.c:1630
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the file scheme"
msgstr "URI '%s' není absolutní URI souborového systému"
#: glib/gconvert.c:1640
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "URI '%s' lokálního souboru nesmí obsahovat '#'"
#: glib/gconvert.c:1657
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr " URI '%s' je neplatné"
#: glib/gconvert.c:1669
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "Jméno hostitele v URI '%s' je neplatné"
#: glib/gconvert.c:1685
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr "URI '%s' obsahuje chybné znaky změny."
#: glib/gconvert.c:1756
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "'%s' není absolutní cesta"
#: glib/gconvert.c:1766
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Neplatné jméno hostitele"
#: glib/gdir.c:79
#, c-format
msgid "Error opening directory '%s': %s"
msgstr "Chyba při otevírání adresáře '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:337
#: glib/gfileutils.c:402
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
msgstr "Nepodařilo se naalokovat %lu bytů pro přečtení souboru \"%s\""
#: glib/gfileutils.c:348
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "Chyba čtení souboru '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:426
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
msgstr "Chyba při čtení ze souboru '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:473
#: glib/gfileutils.c:541
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:487
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
msgstr "Nepodařilo se získat atributy souboru '%s': selhání fstat(): %s"
#: glib/gfileutils.c:513
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor '%s': selhání fdopen(): %s"
#: glib/gfileutils.c:720
#, c-format
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
msgstr "Šablona '%s' je chybná, neměla by obahovat '%s'"
#: glib/gfileutils.c:732
#, c-format
msgid "Template '%s' doesn't end with XXXXXX"
msgstr "Šablona '%s' není ukončena pomocí XXXXXX"
#: glib/gfileutils.c:753
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se vytvořit soubor '%s': %s"
#: glib/giochannel.c:1110
#, c-format
msgid "Conversion from character set `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "Převod ze znakové sady `%s' do `%s' není podporován"
#: glib/giochannel.c:1114
#, c-format
msgid "Could not open converter from `%s' to `%s': %s"
msgstr "Nepodařilo se otevřít převodník z `%s' do `%s': %s"
#: glib/giochannel.c:1460
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
msgstr "Nepodařilo se přímé čtení v g_io_channel_read_line_string"
#: glib/giochannel.c:1507
#: glib/giochannel.c:1761
#: glib/giochannel.c:1847
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
msgstr "Zbytek nepřevedených dat ve vstupní vyrovnávací paměti"
#: glib/giochannel.c:1587
#: glib/giochannel.c:1661
msgid "Channel terminates in a partial character"
msgstr "Kanál ukončen částí znaku"
#: glib/giochannel.c:1647
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
msgstr "Nepodařilo se přímé čtení v g_io_channel_read_to_end"
#: glib/giowin32.c:712
#: glib/giowin32.c:741
msgid "Incorrect message size"
msgstr "Chybná velikost zprávy"
#: glib/giowin32.c:1045
#: glib/giowin32.c:1098
msgid "Socket error"
msgstr "Chyba socketu"
#: glib/giowin32.c:1298
msgid "Channel set flags unsupported"
msgstr "Nepodporované nastavení příznaku kanálu"
#: glib/gmarkup.c:219
#, c-format
msgid "Error on line %d char %d: %s"
msgstr "Chyba na řádku %d znak %d: %s"
#: glib/gmarkup.c:303
#, c-format
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Chyba na řádku %d: %s"
#: glib/gmarkup.c:382
msgid "Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr "Nalezen prázdný prvek '&;', platné prvky jsou: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
#: glib/gmarkup.c:392
#, c-format
msgid "Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape it as &amp;"
msgstr "Znak '%s' není platný na začátku jména entity; Počátečním znakem entity je &; V případě, že nemá být entitou je zapotřebí ho napsat jako &amp;"
#: glib/gmarkup.c:428
#, c-format
msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
msgstr "Ve jménu objektu je znak '%s' neplatný"
#: glib/gmarkup.c:472
#, c-format
msgid "Entity name '%s' is not known"
msgstr "Element '%s' není znám"
#: glib/gmarkup.c:482
msgid "Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr "Zápis elementu není zakončen středníkem; pravděpodobně jste použili znak & bez zapsání jako &amp;"
#: glib/gmarkup.c:528
#, c-format
msgid "Failed to parse '%s', which should have been a digit inside a character reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr "Nepodařilo se zpracovat '%s', což by mělo být číslo reprezentující znak (napříkla: &#234) - číslo je pravděpodobně příliš velké"
#: glib/gmarkup.c:553
#, c-format
msgid "Character reference '%s' does not encode a permitted character"
msgstr "Číslo '%s' neodpovídá žádnému platnému znaku"
#: glib/gmarkup.c:570
msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
msgstr "Prázdný odkaz na znak. Odkaz by měl obshovat čístlice, například &#454;"
#: glib/gmarkup.c:580
msgid "Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr "Odkaz na znak není ukončen středníkem; pravděpodobně jste použili znak & pro začátek objektu, samostatný znak napište jako &amp;"
#: glib/gmarkup.c:837
#: glib/gmarkup.c:865
#: glib/gmarkup.c:896
msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
msgstr "Neplatný text v kódování UTF-8"
#: glib/gmarkup.c:932
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
msgstr "Dokument musí začínat elementem (například: <book>)"
#: glib/gmarkup.c:970
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an element name"
msgstr "Po znaku '<' není '%s' platný znak ; nesmí s ním začínat jméno elementu"
#: glib/gmarkup.c:1033
#, c-format
msgid "Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element '%s'"
msgstr "Přebytečný znak '%s', byl očekáván '>' pro ukončení počátečního elementu '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1120
#, c-format
msgid "Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr "Přebytečný znak '%s', po jménu atributu '%s' elementu '%s' bylo očekáváno '=' "
#: glib/gmarkup.c:1161
#, c-format
msgid "Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid character in an attribute name"
msgstr "Přebytečný znak '%s', pro ukončení elementu bylo očekáváno '>' nebo '/' nebo případně atribut; pravděpodobně byl použit neplatný znak v názvu atributu"
#: glib/gmarkup.c:1244
#, c-format
msgid "Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr "Přebytečný znak '%s', po znaku přiřazení hodnoty atributu '%s' elementu '%s' byly očekávány uvozovky"
#: glib/gmarkup.c:1384
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not begin an element name"
msgstr "'%s' není platným znakem po znacích '</'; Znakem '%s' nesmí začínat název elementu"
#: glib/gmarkup.c:1422
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the allowed character is '>'"
msgstr "'%s' není povoleným znakem po ukončovacím jménu elementu '%s'; povoleným znakem je '>'"
#: glib/gmarkup.c:1433
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
msgstr "Byl uzavřen element '%s', žádný element nebyl ovšem otevřen"
#: glib/gmarkup.c:1442
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
msgstr "Byl ukončen element '%s', ale aktuálně je otevřen element '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1574
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
msgstr "Dokument je prázdný nebo obsahuje pouze mezery"
#: glib/gmarkup.c:1588
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
msgstr "Neočekávaný konec dokumentu ihned po otevírací značce '<'"
#: glib/gmarkup.c:1596
#: glib/gmarkup.c:1640
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last element opened"
msgstr "Neočekávaný konec dokumentu, element je stále otevřen - '%s' je otevřený element"
#: glib/gmarkup.c:1604
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending the tag <%s/>"
msgstr "Neočekávaný konec dokumentu, byla očekávána uzavírací závorka značky <%s/>"
#: glib/gmarkup.c:1610
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
msgstr "Neočekávaný konec dokumentu uvnitř jména elementu"
#: glib/gmarkup.c:1615
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
msgstr "Neočekávaný konec dokumentu uvnitř jména atributu"
#: glib/gmarkup.c:1620
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
msgstr "Neočekávaný konec dokumentu v počáteční značce"
#: glib/gmarkup.c:1626
msgid "Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute name; no attribute value"
msgstr "Neočekávaný konec dokumentu po znaku přiřazení následujícím za jménem atributu, chybí hodnota atributu"
#: glib/gmarkup.c:1633
msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
msgstr "Neočekávaný konec dokumentu uvnitř hodnoty atributu"
#: glib/gmarkup.c:1648
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
msgstr "Neočekávaný konec dokumentu uvnitř uzavřeného tagu pro element '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1654
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
msgstr "Neočekávaný konec dokumentu uvnitř komentáře nebo instrukce pro zpracování"
#: glib/gshell.c:71
msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
msgstr "Text v uvozovkách nezačíná uvozovkami"
#: glib/gshell.c:161
msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
msgstr "Nenalezena uzavírací uvozovka v příkazovém řádku nebo jiném shellovém příkazu"
#: glib/gshell.c:529
#, c-format
msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
msgstr "Text skončil právě za znakem '\\'. (Text byl '%s')"
#: glib/gshell.c:536
#, c-format
msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
msgstr "Text skončil před nalezením odpovídajících uvozovek znakem %c. (Text byl '%s')"
#: glib/gshell.c:548
msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
msgstr "Text je prázdný (nebo obsahuje pouze mezery)"
#: glib/gspawn-win32.c:214
msgid "Failed to read data from child process"
msgstr "Chyba čtení dat z procesu potomka"
#: glib/gspawn-win32.c:365
msgid "Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child process"
msgstr "Neočekávaná chyba v g_io_channel_win32_poll() při čtení dat z procesu potomka"
#: glib/gspawn-win32.c:843
#: glib/gspawn.c:914
#, c-format
msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
msgstr "Nepodařilo se čtení z roury (%s)"
#: glib/gspawn-win32.c:931
#: glib/gspawn.c:1119
#, c-format
msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
msgstr "Nepodařilo se změnit adresář '%s' (%s)"
#: glib/gspawn-win32.c:940
#, c-format
msgid "Failed to execute child process (%s)"
msgstr "Nepodařilo se spustit proces potomka (%s)"
#: glib/gspawn-win32.c:981
#: glib/gspawn.c:1228
#, c-format
msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
msgstr "Nepodařilo se vytvořit rouru pro komunikaci s procesem potomka (%s)"
#: glib/gspawn.c:161
#, c-format
msgid "Failed to read data from child process (%s)"
msgstr "Chyba čtení dat z procesu potomka (%s)"
#: glib/gspawn.c:293
#, c-format
msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
msgstr "Neočekávaná chyba v select() při čtení dat z potomka procesu (%s)"
#: glib/gspawn.c:376
#, c-format
msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
msgstr "Neočekávaná chyba v waitpid() (%s)"
#: glib/gspawn.c:979
#, c-format
msgid "Failed to fork (%s)"
msgstr "Chyba volání fork (%s)"
#: glib/gspawn.c:1129
#, c-format
msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
msgstr "Nepodařilo se spustit proces potomka \"%s\" (%s)"
#: glib/gspawn.c:1139
#, c-format
msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
msgstr "Nepodařilo se přesměrovat vstup nebo výstup procesu potomka (%s)"
#: glib/gspawn.c:1148
#, c-format
msgid "Failed to fork child process (%s)"
msgstr "Nepodařilo se vytvořit proces potomka (%s)"
#: glib/gspawn.c:1156
#, c-format
msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
msgstr "Neznámá chyba při běhu procesu potomka \"%s\""
#: glib/gspawn.c:1178
#, c-format
msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
msgstr "Nepodařilo se přečíst dostatek dat z roury potomka (%s)"
#: glib/gutf8.c:950
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Znak je mimo rozsah UTF-8"
#: glib/gutf8.c:1039
#: glib/gutf8.c:1048
#: glib/gutf8.c:1180
#: glib/gutf8.c:1189
#: glib/gutf8.c:1330
#: glib/gutf8.c:1426
msgid "Invalid sequence in conversion input"
msgstr "Neplatná posloupnost na vstupu převodu"
#: glib/gutf8.c:1341
#: glib/gutf8.c:1437
msgid "Character out of range for UTF-16"
msgstr "Znak je mimo rozsah UTF-16"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment