hr.po 23.6 KB
Newer Older
1 2
# Translation of glib to Croatiann
# Copyright (C) Croatiann team
3 4 5 6
# Translators: Denis Lackovic <delacko@fly.srk.fer.hr>,Robert Sedak <robert.sedak@sk.tel.hr>,
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib 0\n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
7
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
8
"POT-Creation-Date: 2006-05-02 21:05-0400\n"
9
"PO-Revision-Date: 2004-03-13 13:03+CET\n"
10 11 12 13 14 15 16
"Last-Translator: auto\n"
"Language-Team: Croatian <lokalizacija@linux.hr>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: TransDict server\n"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
#: glib/gbookmarkfile.c:716 glib/gbookmarkfile.c:793 glib/gbookmarkfile.c:872
#: glib/gbookmarkfile.c:919
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
msgstr ""
"Neparan znak '%s', očekuje se '=' poslije imena atributa '%s' elementa '%s'"

#: glib/gbookmarkfile.c:727 glib/gbookmarkfile.c:804 glib/gbookmarkfile.c:814
#: glib/gbookmarkfile.c:930
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
msgstr ""

#: glib/gbookmarkfile.c:1103 glib/gbookmarkfile.c:1168
#: glib/gbookmarkfile.c:1232 glib/gbookmarkfile.c:1242
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
msgstr ""

#: glib/gbookmarkfile.c:1128 glib/gbookmarkfile.c:1142
#: glib/gbookmarkfile.c:1210 glib/gbookmarkfile.c:1262
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
msgstr ""

#: glib/gbookmarkfile.c:1792
#, c-format
msgid "No valid bookmark file was be found in data dirs"
msgstr ""

#: glib/gbookmarkfile.c:1993
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
msgstr ""

#: glib/gbookmarkfile.c:2037 glib/gbookmarkfile.c:2192
#: glib/gbookmarkfile.c:2277 glib/gbookmarkfile.c:2358
#: glib/gbookmarkfile.c:2443 glib/gbookmarkfile.c:2526
#: glib/gbookmarkfile.c:2604 glib/gbookmarkfile.c:2683
#: glib/gbookmarkfile.c:2725 glib/gbookmarkfile.c:2822
#: glib/gbookmarkfile.c:2945 glib/gbookmarkfile.c:3135
#: glib/gbookmarkfile.c:3211 glib/gbookmarkfile.c:3363
#: glib/gbookmarkfile.c:3428 glib/gbookmarkfile.c:3518
#: glib/gbookmarkfile.c:3641
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
msgstr ""

#: glib/gbookmarkfile.c:2367
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
msgstr ""

#: glib/gbookmarkfile.c:2452
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
msgstr ""

#: glib/gbookmarkfile.c:2831
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
msgstr ""

#: glib/gbookmarkfile.c:3229 glib/gbookmarkfile.c:3373
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
msgstr ""

#: glib/gconvert.c:404 glib/gconvert.c:482 glib/giochannel.c:1150
86 87
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
88
msgstr "Pretvaranje iz znakovnog skupa '%s' u '%s' nije podržana"
89

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
90
#: glib/gconvert.c:408 glib/gconvert.c:486
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
91 92
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
93 94
msgstr "Ne mogu otvoriti konverter iz '%s' u '%s': %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
95
#: glib/gconvert.c:602 glib/gconvert.c:991 glib/giochannel.c:1322
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
96 97 98
#: glib/giochannel.c:1364 glib/giochannel.c:2206 glib/gutf8.c:943
#: glib/gutf8.c:1392
#, c-format
99 100 101
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Neispravna sekvenca bajtova u izlazu konverzije"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
102
#: glib/gconvert.c:608 glib/gconvert.c:918 glib/giochannel.c:1329
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
103
#: glib/giochannel.c:2218
104 105 106 107
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Greška prilikom konverzije: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
108
#: glib/gconvert.c:643 glib/gutf8.c:939 glib/gutf8.c:1143 glib/gutf8.c:1284
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
109 110
#: glib/gutf8.c:1388
#, c-format
111 112 113
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Djelomična znakovna sekvenca pri kraju izlaza"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
114
#: glib/gconvert.c:893
115 116
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
117
msgstr "Ne mogu prevesti '%s' u znakovni skup '%s'"
118

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
119
#: glib/gconvert.c:1702
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
120 121
#, fuzzy, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
122 123
msgstr "URI '%s' nije apsolutni URI"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
124
#: glib/gconvert.c:1712
125 126 127 128
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "URI lokalne datoteke '%s' ne smije uključivati '#'"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
129
#: glib/gconvert.c:1729
130 131 132 133
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "URI '%s' nije ispravan"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
134
#: glib/gconvert.c:1741
135 136 137 138
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "Ime računala URI-ja '%s' je neispravno"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
139
#: glib/gconvert.c:1757
140 141 142 143
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr "URI '%s' sadrži neispravne escape znakove"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
144
#: glib/gconvert.c:1852
145 146 147 148
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "Putanja '%s' nije apsolutna putanja"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
149
#: glib/gconvert.c:1862
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
150
#, c-format
151 152 153
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Neispravno ime računala"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
154
#: glib/gdir.c:121 glib/gdir.c:141
155 156 157 158
#, c-format
msgid "Error opening directory '%s': %s"
msgstr "Greška pri otvaranju mape '%s': %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
159
#: glib/gfileutils.c:572 glib/gfileutils.c:645
160 161 162 163
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
msgstr "Ne mogu alocirati %lu bajtova za čitanje datoteke \"%s\""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
164
#: glib/gfileutils.c:587
165 166 167 168
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "Greška pri čitanju datoteke '%s': %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
169
#: glib/gfileutils.c:669
170 171 172 173
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
msgstr "Greška pri čitanju iz datoteke '%s': %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
174
#: glib/gfileutils.c:720 glib/gfileutils.c:807
175 176 177 178
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Greška pri otvaranju datoteke '%s': %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
179
#: glib/gfileutils.c:737 glib/gmappedfile.c:133
180 181 182 183
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
msgstr "Greška pri dohvatu atributa datoteke '%s': fstat() nije uspio: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
184
#: glib/gfileutils.c:771
185 186
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
187
msgstr "Greška pri otvaranju datoteke '%s': fdopen() nije uspio: %s"
188

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
189
#: glib/gfileutils.c:905
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
190 191 192 193
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
msgstr "Greška pri otvaranju datoteke '%s': fdopen() nije uspio: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
194
#: glib/gfileutils.c:946 glib/gfileutils.c:1411
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
195 196 197 198
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Greška pri stvaranju datoteke '%s': %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
199
#: glib/gfileutils.c:960
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
200 201 202 203
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
msgstr "Greška pri otvaranju datoteke '%s': fdopen() nije uspio: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
204
#: glib/gfileutils.c:985
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
205 206 207 208
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Greška pri otvaranju datoteke '%s': fdopen() nije uspio: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
209
#: glib/gfileutils.c:1004
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
210 211 212 213
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Greška pri otvaranju datoteke '%s': fdopen() nije uspio: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
214
#: glib/gfileutils.c:1122
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
215 216 217 218
#, c-format
msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
219
#: glib/gfileutils.c:1372
220 221 222 223
#, c-format
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
msgstr "Predložak '%s' nije ispravan, ne smije sadržavati'%s'"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
224
#: glib/gfileutils.c:1386
225 226 227 228
#, c-format
msgid "Template '%s' doesn't end with XXXXXX"
msgstr "Predložak '%s' ne završava sa XXXXXX"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
229
#: glib/gfileutils.c:1861
230 231 232 233
#, c-format
msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
msgstr "Nisam uspio pročitati simboličku vezu '%s': %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
234
#: glib/gfileutils.c:1882
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
235
#, c-format
236 237 238
msgid "Symbolic links not supported"
msgstr "Nisu podržane simboličke veze"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
239
#: glib/giochannel.c:1154
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
240 241
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
242 243
msgstr "Ne mogu otvoriti konverter iz `%s' u `%s': %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
244
#: glib/giochannel.c:1499
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
245
#, c-format
246
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
247
msgstr "Ne mogu izvršiti raw čitanje u g_io_channel_read_line_string"
248

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
249
#: glib/giochannel.c:1546 glib/giochannel.c:1803 glib/giochannel.c:1889
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
250
#, c-format
251
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
252
msgstr "Postoji ostatak nepretvorenih podataka u međuspremniku za čitanje"
253

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
254
#: glib/giochannel.c:1626 glib/giochannel.c:1703
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
255
#, c-format
256 257 258
msgid "Channel terminates in a partial character"
msgstr "Kanal završava sa djelomičnim znakom"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
259
#: glib/giochannel.c:1689
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
260
#, c-format
261
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
262
msgstr "Ne mogu izvršiti raw čitanje u g_io_channel_read_to_end"
263

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
264
#: glib/gmappedfile.c:116
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
265 266 267 268
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
msgstr "Greška pri otvaranju datoteke '%s': fdopen() nije uspio: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
269
#: glib/gmappedfile.c:193
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
270 271 272 273
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
msgstr "Greška pri otvaranju datoteke '%s': fdopen() nije uspio: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
274
#: glib/gmarkup.c:227
275 276 277 278
#, c-format
msgid "Error on line %d char %d: %s"
msgstr "Greška na retku %d znak %d: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
279
#: glib/gmarkup.c:325
280 281 282 283
#, c-format
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Greška na retku %d: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
284
#: glib/gmarkup.c:429
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
285 286 287 288
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr ""
"Prazan entitet '&;' ; ispravni entiteti su: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
289

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
290
#: glib/gmarkup.c:439
291 292 293 294 295 296 297
#, c-format
msgid ""
"Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
"begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
"it as &amp;"
msgstr ""
"Znak '%s' nije dozvoljen na početku imena entiteta; znak & počinje entitet; "
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
298
"ako ovaj & nije entitet onda ga označite sa &amp;"
299

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
300
#: glib/gmarkup.c:473
301 302 303 304
#, c-format
msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
msgstr "Znak '%s' nije dozvoljen unutar imena entiteta"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
305
#: glib/gmarkup.c:510
306 307 308 309
#, c-format
msgid "Entity name '%s' is not known"
msgstr "Ime entiteta '%s' nije poznato"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
310
#: glib/gmarkup.c:521
311 312 313 314 315 316 317
msgid ""
"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr ""
"Entitet nije zavšio sa točka-zarezom; vjerojatno ste koristili ampersand "
"znak bez namjere da započnete entitet - escapirajte ampersand sa &amp;"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
318
#: glib/gmarkup.c:574
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
319
#, fuzzy, c-format
320
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
321
"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
322 323
"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
324 325
"Nisam uspio parsirati '%s', koji bi trebao biti broj unutar "
"znakovnereference (npr. &#234;) - možda je broj prevelik"
326

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
327
#: glib/gmarkup.c:599
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
328 329
#, fuzzy, c-format
msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
330
msgstr "Znakovna referenca '%s' se ne kodira kao dozvoljeni znak"
331

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
332
#: glib/gmarkup.c:614
333 334 335
msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
msgstr "Prazna znakovna referenca; treba uključivati broj kao &#454;"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
336
#: glib/gmarkup.c:624
337 338 339 340 341
msgid ""
"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
"as &amp;"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
342 343 344
"Znakovna referenca nije završila sa točka-zarezom; vjerojatno ste koristitli "
"ampersand znakbez namjere da počnete entitet - escapirajte ampersand kao "
"&amp;"
345

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
346
#: glib/gmarkup.c:710
347 348 349
msgid "Unfinished entity reference"
msgstr "Nezavršena referenca entiteta"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
350
#: glib/gmarkup.c:716
351 352 353
msgid "Unfinished character reference"
msgstr "Nezavršena znakovna referenca"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
354
#: glib/gmarkup.c:959 glib/gmarkup.c:987 glib/gmarkup.c:1018
355
msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
356
msgstr "Neispravno šifrirani UTF-8 tekst"
357

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
358
#: glib/gmarkup.c:1054
359 360 361
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
msgstr "Dokument mora početi sa elementom(npr. <book>)"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
362
#: glib/gmarkup.c:1094
363 364 365 366 367
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
"element name"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
368 369
"'%s' nije dozvoljeni znak koji smije slijediti nakon '<' znaka; ne smije "
"započeti ime elementa"
370

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
371
#: glib/gmarkup.c:1158
372 373 374 375 376
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element "
"'%s'"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
377
"Neparan znak '%s', očekuje se da '>' znak završi početni tag elementa'%s'"
378

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
379
#: glib/gmarkup.c:1247
380
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381 382 383 384
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Neparan znak '%s', očekuje se '=' poslije imena atributa '%s' elementa '%s'"
385

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
386
#: glib/gmarkup.c:1289
387 388 389 390 391 392
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
"character in an attribute name"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
393 394 395
"Čudan znak '%s', očekuje se da znak '>' ili '/' završe početak taga elementa "
"'%s', ili opcionalno atributa; možda ste koristili neispravan znaku imenu "
"atributa"
396

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
397
#: glib/gmarkup.c:1378
398 399 400 401 402
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
403 404
"Čudan znak '%s', očekuje se otvoreni navodnik nakon znaka jednakostikada se "
"daje vrijednost atributa '%s' elementa '%s'"
405

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
406
#: glib/gmarkup.c:1523
407 408 409 410 411
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
"begin an element name"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
412
"'%s' nije znak koji smije slijediti '</'; '%s' ne smije započetiime elementa"
413

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
414
#: glib/gmarkup.c:1563
415 416 417 418 419
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
"allowed character is '>'"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
420 421
"'%s' nije ispravan znak koji može slijediti nakon imena završnog elementa '%"
"s'; dozvoljeni znak je '>'"
422

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
423
#: glib/gmarkup.c:1574
424 425 426 427
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
msgstr "Element '%s' je zatvoren, trenutno nema otvorenog elementa"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
428
#: glib/gmarkup.c:1583
429 430 431 432
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
msgstr "Element '%s' je zatvoren, ali trenutno otvoreni element je '%s'"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
433
#: glib/gmarkup.c:1730
434 435 436
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
msgstr "Dokument je bio prazan ili je sadržavao samo znakove prazne znakove"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
437
#: glib/gmarkup.c:1744
438 439 440
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
msgstr "Dokument je završio neočekivano nakon otvaranja zagrade '<'"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
441
#: glib/gmarkup.c:1752 glib/gmarkup.c:1796
442 443 444 445 446
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
"element opened"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
447 448
"Dokument je završio neočekivano sa još uvijek otvorenim elementima- '%s' je "
"bio zadnjiotvoreni element"
449

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
450
#: glib/gmarkup.c:1760
451 452 453 454 455
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
"the tag <%s/>"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
456 457
"Dokument je završio neočekivano, očekivalo se da zatvorena šiljata "
"zagradazavrši tag<%s/>"
458

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
459
#: glib/gmarkup.c:1766
460 461 462
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
msgstr "Dokument je završio neočekivano unutar imena elementa"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
463
#: glib/gmarkup.c:1771
464 465 466
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
msgstr "Dokument je završio neočekivano unutar imena atributa"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
467
#: glib/gmarkup.c:1776
468 469 470
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
msgstr "Dokument je završio neočekivano unutar taga koji započinje element"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
471
#: glib/gmarkup.c:1782
472 473 474 475
msgid ""
"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
"name; no attribute value"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
476 477
"Dokument je završio neočekivano nakon što je znak jednakosti slijedioime "
"atributa; nema vrijednosti atributa"
478

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
479
#: glib/gmarkup.c:1789
480 481 482
msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
msgstr "Dokument je završio neočekivano unutar vrijednosti atributa"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
483
#: glib/gmarkup.c:1804
484 485
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
486 487
msgstr ""
"Dokument je završio neočekivano unutar taga koji završava za element '%s'"
488

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
489
#: glib/gmarkup.c:1810
490
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
491 492
msgstr ""
"Dokument je završio neočekivano unutar komentara ili izvršavanja instrukcije"
493

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
494
#: glib/gshell.c:70
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
495
#, c-format
496 497 498
msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
msgstr "Tekst pod navodnicima ne počinje sa navodnikom"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
499
#: glib/gshell.c:160
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
500
#, c-format
501 502 503
msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
msgstr "Navodnik nije uparen u naredbenoj liniji"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
504
#: glib/gshell.c:538
505 506 507 508
#, c-format
msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
msgstr "Tekst je završio nakon '\\' znaka (Tekst je bio '%s')"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
509
#: glib/gshell.c:545
510 511
#, c-format
msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
512 513 514
msgstr ""
"Tekst je završio prije nego što je nađen završni navodnik %c. (Tekst je bio "
"'%s')"
515

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
516
#: glib/gshell.c:557
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
517
#, c-format
518 519 520
msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
msgstr "Tekst je bio prazan (ili je sadržavao samo prazne znakove)"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
521
#: glib/gspawn-win32.c:273
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
522
#, c-format
523
msgid "Failed to read data from child process"
524
msgstr "Nisam uspio čitati podatke od procesa djeteta"
525

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
526
#: glib/gspawn-win32.c:288 glib/gspawn.c:1361
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
527 528 529
#, c-format
msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
msgstr "Ne mogu stvoriti cjevovod za komuniciranje sa procesom djetetom(%s)"
530

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
531
#: glib/gspawn-win32.c:326 glib/gspawn.c:1025
532 533
#, c-format
msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
534
msgstr "Nisam uspio čitati iz cjevovoda djeteta (%s)"
535

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
536
#: glib/gspawn-win32.c:352 glib/gspawn.c:1230
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
537 538 539
#, c-format
msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
msgstr "Nisam mogao promijeniti putanju u mapu '%s' (%s)"
540

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
541
#: glib/gspawn-win32.c:358 glib/gspawn-win32.c:578
542 543 544 545
#, c-format
msgid "Failed to execute child process (%s)"
msgstr "Nisam mogao izvesti proces dijete (%s)"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
546
#: glib/gspawn-win32.c:468 glib/gspawn-win32.c:524
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
547 548 549 550
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid program name: %s"
msgstr "Neispravno ime računala"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
551 552
#: glib/gspawn-win32.c:478 glib/gspawn-win32.c:534 glib/gspawn-win32.c:777
#: glib/gspawn-win32.c:832 glib/gspawn-win32.c:1367
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
553 554 555 556
#, c-format
msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
557 558
#: glib/gspawn-win32.c:489 glib/gspawn-win32.c:545 glib/gspawn-win32.c:791
#: glib/gspawn-win32.c:845 glib/gspawn-win32.c:1400
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
559 560 561 562
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid string in environment: %s"
msgstr "Neispravna sekvenca u pretvaranju ulaza"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
563
#: glib/gspawn-win32.c:773 glib/gspawn-win32.c:828 glib/gspawn-win32.c:1348
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
564 565 566 567
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid working directory: %s"
msgstr "Greška pri otvaranju mape '%s': %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
568
#: glib/gspawn-win32.c:887
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
569 570
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to execute helper program (%s)"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
571
msgstr "Nisam uspio izvršiti pomoćni program"
572

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
573
#: glib/gspawn-win32.c:1087
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
574
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
575 576 577 578 579 580
msgid ""
"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
"process"
msgstr ""
"Neočekivana greška u g_io_channel_win32_poll() čitajući podatke "
"procesadjeteta"
581

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
582
#: glib/gspawn.c:165
583 584
#, c-format
msgid "Failed to read data from child process (%s)"
585
msgstr "Neuspjeh u čitanju podataka od procesa djeteta(%s)"
586

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
587
#: glib/gspawn.c:297
588 589
#, c-format
msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
590
msgstr "Neočekivana greška u select() čitanju podataka procesa djeteta (%s)"
591

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
592
#: glib/gspawn.c:380
593 594 595 596
#, c-format
msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
msgstr "Neočekivana greška u waitpid() (%s)"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
597
#: glib/gspawn.c:1090
598 599
#, c-format
msgid "Failed to fork (%s)"
600
msgstr "Pokretanje nije uspio (%s)"
601

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
602
#: glib/gspawn.c:1240
603 604
#, c-format
msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
605
msgstr "Neuspjeh u izvršavanju procesa djeteta \"%s\" (%s)"
606

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
607
#: glib/gspawn.c:1250
608 609
#, c-format
msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
610
msgstr "Nisam uspio preusmjeriti izlaz ili ulaz procesa djeteta (%s)"
611

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
612
#: glib/gspawn.c:1259
613 614
#, c-format
msgid "Failed to fork child process (%s)"
615
msgstr "Nisam uspio pokrenuti proces dijete (%s)"
616

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
617
#: glib/gspawn.c:1267
618 619
#, c-format
msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
620
msgstr "Nepoznata greška u izvršavanju procesa djeteta \"%s\""
621

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
622
#: glib/gspawn.c:1289
623 624
#, c-format
msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
625
msgstr "Neuspjeh u čitanju dovoljno podataka iz cjevovoda procesa djeteta (%s)"
626

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
627 628
#: glib/gutf8.c:1017
#, c-format
629 630 631
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Znak je izvan raspona za UTF-8"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
632 633 634
#: glib/gutf8.c:1111 glib/gutf8.c:1120 glib/gutf8.c:1252 glib/gutf8.c:1261
#: glib/gutf8.c:1402 glib/gutf8.c:1498
#, c-format
635
msgid "Invalid sequence in conversion input"
636
msgstr "Neispravna sekvenca u pretvaranju ulaza"
637

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
638 639
#: glib/gutf8.c:1413 glib/gutf8.c:1509
#, c-format
640 641
msgid "Character out of range for UTF-16"
msgstr "Znak je izvan raspona za UTF-16"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
642

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
643
#: glib/goption.c:480
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
644 645 646
msgid "Usage:"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
647
#: glib/goption.c:480
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
648 649 650
msgid "[OPTION...]"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
651
#: glib/goption.c:568
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
652 653 654
msgid "Help Options:"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
655
#: glib/goption.c:569
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
656 657 658
msgid "Show help options"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
659
#: glib/goption.c:574
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
660 661 662
msgid "Show all help options"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
663
#: glib/goption.c:624
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
664 665 666
msgid "Application Options:"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
667
#: glib/goption.c:665
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
668
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
669
msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
670 671
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
672
#: glib/goption.c:675
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
673 674 675 676
#, c-format
msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687
#: glib/goption.c:700
#, c-format
msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
msgstr ""

#: glib/goption.c:708
#, c-format
msgid "Double value '%s' for %s out of range"
msgstr ""

#: glib/goption.c:993
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
688 689 690 691
#, fuzzy, c-format
msgid "Error parsing option %s"
msgstr "Greška prilikom konverzije: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
692
#: glib/goption.c:1024 glib/goption.c:1135
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
693 694 695 696
#, c-format
msgid "Missing argument for %s"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
697
#: glib/goption.c:1521
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
698 699 700
#, c-format
msgid "Unknown option %s"
msgstr ""
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
701

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
702
#: glib/gkeyfile.c:337
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
703
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
704 705 706
msgid "Valid key file could not be found in data dirs"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
707
#: glib/gkeyfile.c:372
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
708
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
709 710 711
msgid "Not a regular file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
712
#: glib/gkeyfile.c:380
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
713
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
714 715 716
msgid "File is empty"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
717
#: glib/gkeyfile.c:695
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
718 719 720 721 722
#, c-format
msgid ""
"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
723
#: glib/gkeyfile.c:763
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
724
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
725 726 727
msgid "Key file does not start with a group"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
728
#: glib/gkeyfile.c:806
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
729 730 731 732
#, c-format
msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
733 734 735
#: glib/gkeyfile.c:1015 glib/gkeyfile.c:1174 glib/gkeyfile.c:2387
#: glib/gkeyfile.c:2452 glib/gkeyfile.c:2571 glib/gkeyfile.c:2706
#: glib/gkeyfile.c:2859 glib/gkeyfile.c:3035 glib/gkeyfile.c:3092
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
736 737 738 739
#, c-format
msgid "Key file does not have group '%s'"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
740
#: glib/gkeyfile.c:1186
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
741 742 743 744
#, c-format
msgid "Key file does not have key '%s'"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
745
#: glib/gkeyfile.c:1287 glib/gkeyfile.c:1396
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
746 747 748 749
#, c-format
msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
750
#: glib/gkeyfile.c:1305 glib/gkeyfile.c:1414 glib/gkeyfile.c:1786
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
751 752 753 754
#, c-format
msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
755
#: glib/gkeyfile.c:2002 glib/gkeyfile.c:2215
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
756 757 758 759 760 761
#, c-format
msgid ""
"Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
"interpreted."
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
762
#: glib/gkeyfile.c:2402 glib/gkeyfile.c:2586 glib/gkeyfile.c:3103
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
763 764 765 766
#, c-format
msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
767
#: glib/gkeyfile.c:3276
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
768
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
769 770 771
msgid "Key file contains escape character at end of line"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
772
#: glib/gkeyfile.c:3298
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
773 774 775 776
#, fuzzy, c-format
msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
msgstr "URI '%s' sadrži neispravne escape znakove"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
777
#: glib/gkeyfile.c:3439
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
778 779
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
780 781
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
782
#: glib/gkeyfile.c:3449
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
783
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
784
msgid "Integer value '%s' out of range"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
785 786
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
787 788 789 790 791 792
#: glib/gkeyfile.c:3477
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
msgstr ""

#: glib/gkeyfile.c:3497
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
793 794 795
#, c-format
msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
msgstr ""
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
796

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808
#, fuzzy
#~ msgid "Could not change file mode: fork() failed: %s"
#~ msgstr "Greška pri otvaranju datoteke '%s': fdopen() nije uspio: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "Could not change file mode: waitpid() failed: %s"
#~ msgstr "Ne mogu alocirati %lu bajtova za čitanje datoteke \"%s\""

#, fuzzy
#~ msgid "Could not change file mode: chmod() failed: %s"
#~ msgstr "Greška pri otvaranju datoteke '%s': fdopen() nije uspio: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
809 810
#~ msgid "Conversion from character set `%s' to `%s' is not supported"
#~ msgstr "Konverzija iz znakovnog skupa %s' u `%s' nije podržana"