nn.po 102 KB
Newer Older
1
# translation of nn.po to Norwegian Nynorsk
2
# Roy-Magne Mo <rmo@sunnmore.net>, 2002.
3
# Åsmund Skjæveland <aasmunds@ulrik.uio.no>, 2003-2008, 2011.
4 5
# Norwegian (Nynorsk) translation of glib
# Copyright (C) Free Software Foundation, 2002.
6 7
msgid ""
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: nn\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glib&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
10
"POT-Creation-Date: 2011-09-04 23:56-0400\n"
11
"PO-Revision-Date: 2011-12-26 17:14+0100\n"
12
"Last-Translator: Åsmund Skjæveland <aasmunds@ulrik.uio.no>\n"
13
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
14
"Language: nn\n"
15
"MIME-Version: 1.0\n"
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20

21
#: ../glib/gbookmarkfile.c:780
22
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
23
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
24
msgstr "Uventa attributt «%s» til elementet «%s»"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
25

26 27 28 29
#: ../glib/gbookmarkfile.c:791
#: ../glib/gbookmarkfile.c:862
#: ../glib/gbookmarkfile.c:872
#: ../glib/gbookmarkfile.c:979
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
30 31
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
32
msgstr "Attributt «%s» til elementet «%s» ikkje funnen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
33

34 35 36 37
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1149
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1214
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1278
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1288
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
38 39
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
40
msgstr "Uventa merke «%s», venta merket «%s»"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
41

42 43 44 45
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1174
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1188
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1256
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1308
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
46 47
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
48
msgstr "Uventa merke «%s» inni «%s»"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
49

50
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1834
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
51
msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
52
msgstr "Klarte ikkje å finna gyldig bokmerkefil i datamappene"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
53

54
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2035
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
55 56
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
57 58
msgstr "Eit bokmerke for adressa «%s» finst frå før"

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2081
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2239
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2324
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2404
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2489
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2572
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2650
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2729
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2771
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2868
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2994
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3184
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3260
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3425
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3514
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3604
75
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3732
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
76 77
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
78
msgstr "Klarte ikkje å finna noko bokmerke for adressa «%s»"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
79

80
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2413
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
81 82
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
83
msgstr "Det er ikkje definert nokon MIME-type i bokmerket for adressa «%s»"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
84

85
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2498
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
86 87
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
88
msgstr "Privat-flagg er ikkje definert i bokmerket for adressa «%s»"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
89

90
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2877
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
91 92
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
93
msgstr "Det er ikkje laga nokon grupper i bokmerket for adressa «%s»"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
94

95 96
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3278
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3435
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
97 98
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
99
msgstr "Det er ikkje nokon program som heiter «%s» som har registrert bokmerke for «%s»"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
100

101
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3458
102
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
103
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
104
msgstr "Klarte ikkje å utvida køyrelinja «%s» med adressa «%s»"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
105

106 107 108
#: ../glib/gconvert.c:567
#: ../glib/gconvert.c:645
#: ../glib/giochannel.c:1404
109
#: ../gio/gcharsetconverter.c:458
110
#, c-format
111
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
112
msgstr "<Konvertering frå teiknsettet «%s» til «%s» er ikkje støtta"
113

114 115
#: ../glib/gconvert.c:571
#: ../glib/gconvert.c:649
116
#: ../gio/gcharsetconverter.c:462
117
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
118
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
119
msgstr "Kunne ikkje opna konverterar frå «%s» til «%s»"
120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
#: ../glib/gconvert.c:768
#: ../glib/gconvert.c:1162
#: ../glib/giochannel.c:1576
#: ../glib/giochannel.c:1618
#: ../glib/giochannel.c:2461
#: ../glib/gutf8.c:1012
#: ../glib/gutf8.c:1463
#: ../gio/gcharsetconverter.c:345
#: ../gio/gdatainputstream.c:854
#: ../gio/gdatainputstream.c:1291
131
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
132
msgstr "Ugyldig bytesekvens i inndata for konvertering"
133

134 135 136 137 138
#: ../glib/gconvert.c:777
#: ../glib/gconvert.c:1087
#: ../glib/giochannel.c:1583
#: ../glib/giochannel.c:2473
#: ../gio/gcharsetconverter.c:350
139
#, c-format
140
msgid "Error during conversion: %s"
141
msgstr "Feil under konvertering: %s"
142

143 144 145 146 147
#: ../glib/gconvert.c:809
#: ../glib/gutf8.c:1008
#: ../glib/gutf8.c:1218
#: ../glib/gutf8.c:1355
#: ../glib/gutf8.c:1459
148
msgid "Partial character sequence at end of input"
149
msgstr "Delvis teiknsekvens på slutten av inndata"
150

151
#: ../glib/gconvert.c:1059
152
#, c-format
153
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
154
msgstr "Kan ikkje konvertera tilbakefall «%s» til kodesett «%s»"
155

156
#: ../glib/gconvert.c:1886
157
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
158
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
159
msgstr "URI-en «%s» er ikkje ein absolutt URI som brukar «file»-skjemaet"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
160

161
#: ../glib/gconvert.c:1896
162
#, c-format
163
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
164
msgstr "Den lokale fil-URIen «%s» kan ikkje innehalda ein «#»"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
165

166
#: ../glib/gconvert.c:1913
167
#, c-format
168
msgid "The URI '%s' is invalid"
169
msgstr "URIen «%s» er ugyldig"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
170

171
#: ../glib/gconvert.c:1925
172
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
173
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
174
msgstr "Vertsnamnet i URIen «%s» er ugyldig"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
175

176
#: ../glib/gconvert.c:1941
177
#, c-format
178
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
179
msgstr "URIen «%s» inneheld feil koda teikn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
180

181
#: ../glib/gconvert.c:2036
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
182 183
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
184
msgstr "Filstien «%s» er ikkje ein absolutt sti"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
185

186
#: ../glib/gconvert.c:2046
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
187
msgid "Invalid hostname"
188
msgstr "Ugyldig vertsnamn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
189

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
#. Translators: 'before midday' indicator
#: ../glib/gdatetime.c:202
msgctxt "GDateTime"
msgid "AM"
msgstr ""

#. Translators: 'after midday' indicator
#: ../glib/gdatetime.c:204
msgctxt "GDateTime"
msgid "PM"
msgstr ""

#. Translators: this is the preferred format for expressing the date and the time
#: ../glib/gdatetime.c:207
msgctxt "GDateTime"
msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
206
msgstr "%a %d. %b %Y %H.%M.%S"
207 208 209 210 211

#. Translators: this is the preferred format for expressing the date
#: ../glib/gdatetime.c:210
msgctxt "GDateTime"
msgid "%m/%d/%y"
212
msgstr "%d.%m.%Y"
213 214 215 216 217

#. Translators: this is the preferred format for expressing the time
#: ../glib/gdatetime.c:213
msgctxt "GDateTime"
msgid "%H:%M:%S"
218
msgstr "%H.%M.%S"
219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

#. Translators: this is the preferred format for expressing 12 hour time
#: ../glib/gdatetime.c:216
msgctxt "GDateTime"
msgid "%I:%M:%S %p"
msgstr ""

#: ../glib/gdatetime.c:229
msgctxt "full month name"
msgid "January"
229
msgstr "januar"
230 231 232 233

#: ../glib/gdatetime.c:231
msgctxt "full month name"
msgid "February"
234
msgstr "februar"
235 236 237 238

#: ../glib/gdatetime.c:233
msgctxt "full month name"
msgid "March"
239
msgstr "mars"
240 241 242 243

#: ../glib/gdatetime.c:235
msgctxt "full month name"
msgid "April"
244
msgstr "april"
245 246 247 248

#: ../glib/gdatetime.c:237
msgctxt "full month name"
msgid "May"
249
msgstr "mai"
250 251 252 253

#: ../glib/gdatetime.c:239
msgctxt "full month name"
msgid "June"
254
msgstr "juni"
255 256 257 258

#: ../glib/gdatetime.c:241
msgctxt "full month name"
msgid "July"
259
msgstr "juli"
260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288

#: ../glib/gdatetime.c:243
msgctxt "full month name"
msgid "August"
msgstr ""

#: ../glib/gdatetime.c:245
msgctxt "full month name"
msgid "September"
msgstr ""

#: ../glib/gdatetime.c:247
msgctxt "full month name"
msgid "October"
msgstr ""

#: ../glib/gdatetime.c:249
msgctxt "full month name"
msgid "November"
msgstr ""

#: ../glib/gdatetime.c:251
msgctxt "full month name"
msgid "December"
msgstr ""

#: ../glib/gdatetime.c:266
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jan"
289
msgstr "jan."
290 291 292 293

#: ../glib/gdatetime.c:268
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Feb"
294
msgstr "feb."
295 296 297 298

#: ../glib/gdatetime.c:270
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Mar"
299
msgstr "mars"
300 301 302 303

#: ../glib/gdatetime.c:272
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Apr"
304
msgstr "april"
305 306 307 308

#: ../glib/gdatetime.c:274
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "May"
309
msgstr "mai"
310 311 312 313

#: ../glib/gdatetime.c:276
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jun"
314
msgstr "juni"
315 316 317 318

#: ../glib/gdatetime.c:278
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Jul"
319
msgstr "juli"
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

#: ../glib/gdatetime.c:280
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Aug"
msgstr ""

#: ../glib/gdatetime.c:282
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Sep"
msgstr ""

#: ../glib/gdatetime.c:284
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Oct"
msgstr ""

#: ../glib/gdatetime.c:286
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Nov"
msgstr ""

#: ../glib/gdatetime.c:288
msgctxt "abbreviated month name"
msgid "Dec"
msgstr ""

#: ../glib/gdatetime.c:303
msgctxt "full weekday name"
msgid "Monday"
349
msgstr "måndag "
350 351 352 353

#: ../glib/gdatetime.c:305
msgctxt "full weekday name"
msgid "Tuesday"
354
msgstr "tysdag "
355 356 357 358

#: ../glib/gdatetime.c:307
msgctxt "full weekday name"
msgid "Wednesday"
359
msgstr "onsdag "
360 361 362 363

#: ../glib/gdatetime.c:309
msgctxt "full weekday name"
msgid "Thursday"
364
msgstr "torsdag "
365 366 367 368

#: ../glib/gdatetime.c:311
msgctxt "full weekday name"
msgid "Friday"
369
msgstr "fredag "
370 371 372 373

#: ../glib/gdatetime.c:313
msgctxt "full weekday name"
msgid "Saturday"
374
msgstr "laurdag"
375 376 377 378

#: ../glib/gdatetime.c:315
msgctxt "full weekday name"
msgid "Sunday"
379
msgstr "sundag "
380 381 382 383

#: ../glib/gdatetime.c:330
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Mon"
384
msgstr "må."
385 386 387 388

#: ../glib/gdatetime.c:332
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Tue"
389
msgstr "ty."
390 391 392 393

#: ../glib/gdatetime.c:334
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Wed"
394
msgstr "on."
395 396 397 398

#: ../glib/gdatetime.c:336
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Thu"
399
msgstr "to."
400 401 402 403

#: ../glib/gdatetime.c:338
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Fri"
404
msgstr "fr."
405 406 407 408

#: ../glib/gdatetime.c:340
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Sat"
409
msgstr "la."
410 411 412 413

#: ../glib/gdatetime.c:342
msgctxt "abbreviated weekday name"
msgid "Sun"
414
msgstr "su."
415

416 417
#: ../glib/gdir.c:115
#: ../glib/gdir.c:138
418
#, c-format
419
msgid "Error opening directory '%s': %s"
420
msgstr "Feil ved opning av katalog «%s»: %s"
421

422 423
#: ../glib/gfileutils.c:540
#: ../glib/gfileutils.c:628
424 425
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
426
msgstr "Klarte ikkje allokera %lu byte for å lesa «%s»"
427

428
#: ../glib/gfileutils.c:555
429
#, c-format
430
msgid "Error reading file '%s': %s"
431
msgstr "Feil ved lesing av fil «%s»: %s"
432

433
#: ../glib/gfileutils.c:569
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
434 435 436 437
#, c-format
msgid "File \"%s\" is too large"
msgstr ""

438
#: ../glib/gfileutils.c:652
439
#, c-format
440
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
441
msgstr "Klarte ikkje å lesa frå fila «%s»: %s"
442

443 444
#: ../glib/gfileutils.c:703
#: ../glib/gfileutils.c:790
445
#, c-format
446
msgid "Failed to open file '%s': %s"
447
msgstr "Klarte ikkje å opna fila «%s»: %s"
448

449 450
#: ../glib/gfileutils.c:720
#: ../glib/gmappedfile.c:169
451 452
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
453
msgstr "Klarte ikkje å få tak i eigenskapar for fila «%s»: fstat() feila: %s"
454

455
#: ../glib/gfileutils.c:754
456
#, c-format
457
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
458
msgstr "Kunne ikkje opna fila «%s»: fdopen() feila: %s"
459

460
#: ../glib/gfileutils.c:862
461
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
462
msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
463
msgstr "Klarte ikkje å endra namnet på fila «%s» til «%s»: g_rename() feila: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
464

465 466
#: ../glib/gfileutils.c:904
#: ../glib/gfileutils.c:1449
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
467 468 469 470
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Klarte ikkje å oppretta fila «%s»: %s"

471
#: ../glib/gfileutils.c:918
472
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
473
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
474
msgstr "Klarte ikkje å opna fila «%s» for skriving: fdopen() feila: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
475

476
#: ../glib/gfileutils.c:943
477
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
478
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
479
msgstr "Klarte ikkje å skriva til fila «%s»: fwrite() feila: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
480

481
#: ../glib/gfileutils.c:962
482
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
483
msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
484
msgstr "Klarte ikkje å skriva fila «%s»: fwrite() feila: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
485

486
#: ../glib/gfileutils.c:1006
487
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
488
msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
489
msgstr "Klarte ikkje å skriva fila «%s»: fwrite() feila: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
490

491
#: ../glib/gfileutils.c:1030
492
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
493
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
494
msgstr "Klarte ikkje å lukka fila «%s»: fclose() feila: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
495

496
#: ../glib/gfileutils.c:1152
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
497 498
#, c-format
msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
499
msgstr "Klarte ikkje å fjerna den eksisterande fila «%s»: g_unlink() feila: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
500

501
#: ../glib/gfileutils.c:1412
502
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
503
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
504
msgstr "Malen «%s» er ugyldig, kan ikkje ikkje innehalda ein «%s»"
505

506
#: ../glib/gfileutils.c:1425
507
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
508
msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
509
msgstr "Malfila «%s» inneheld ikkje XXXXXX"
510

511 512
#: ../glib/gfileutils.c:2001
#: ../glib/gfileutils.c:2029
513
#: ../glib/gfileutils.c:2134
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
514 515 516 517 518 519
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
msgstr[0] "%u byte"
msgstr[1] "%u byte"

520
#: ../glib/gfileutils.c:2007
521
#, c-format
522
msgid "%.1f KiB"
523
msgstr "%.1f KiB"
524 525

#: ../glib/gfileutils.c:2010
526
#, c-format
527
msgid "%.1f MiB"
528
msgstr "%.1f MiB"
529 530

#: ../glib/gfileutils.c:2013
531
#, c-format
532
msgid "%.1f GiB"
533
msgstr "%.1f GiB"
534 535

#: ../glib/gfileutils.c:2016
536
#, c-format
537
msgid "%.1f TiB"
538
msgstr "%.1f TiB"
539 540

#: ../glib/gfileutils.c:2019
541
#, c-format
542
msgid "%.1f PiB"
543
msgstr "%.1f PiB"
544 545

#: ../glib/gfileutils.c:2022
546
#, c-format
547
msgid "%.1f EiB"
548
msgstr "%.1f EiB"
549 550

#: ../glib/gfileutils.c:2035
551
#, c-format
552
msgid "%.1f kB"
553
msgstr "%.1f kB"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
554

555 556
#: ../glib/gfileutils.c:2038
#: ../glib/gfileutils.c:2147
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
557 558
#, c-format
msgid "%.1f MB"
559
msgstr "%.1f MB"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
560

561 562
#: ../glib/gfileutils.c:2041
#: ../glib/gfileutils.c:2152
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
563 564
#, c-format
msgid "%.1f GB"
565
msgstr "%.1f GB"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
566

567 568 569
#: ../glib/gfileutils.c:2044
#: ../glib/gfileutils.c:2157
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
570
msgid "%.1f TB"
571
msgstr "%.1f TB"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
572

573 574 575
#: ../glib/gfileutils.c:2047
#: ../glib/gfileutils.c:2162
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
576
msgid "%.1f PB"
577
msgstr "%.1f PB"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
578

579 580 581
#: ../glib/gfileutils.c:2050
#: ../glib/gfileutils.c:2167
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
582
msgid "%.1f EB"
583
msgstr "%.1f EB"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
584

585 586
#. Translators: the %s in "%s bytes" will always be replaced by a number.
#: ../glib/gfileutils.c:2087
587
#, c-format
588 589
msgid "%s byte"
msgid_plural "%s bytes"
590 591
msgstr[0] "%s byte"
msgstr[1] "%s bytes"
592 593 594 595 596 597 598

#: ../glib/gfileutils.c:2142
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"

#: ../glib/gfileutils.c:2210
599
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
600
msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
601
msgstr "Klarte ikkje å lesa den symbolske lenkja «%s»: %s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
602

603
#: ../glib/gfileutils.c:2231
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
604
msgid "Symbolic links not supported"
605
msgstr "Symbolske lenkjer er ikkje støtta"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
606

607
#: ../glib/giochannel.c:1408
608
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
609
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
610
msgstr "Klarte ikkje å opna konverterar frå «%s» til «%s»: %s"
611

612
#: ../glib/giochannel.c:1753
613
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
614
msgstr "Klarar ikkje å gjera ei rå lesing i g_io_channel_read_line_string"
615

616 617
#: ../glib/giochannel.c:1800
#: ../glib/giochannel.c:2057
618
#: ../glib/giochannel.c:2144
619
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
620
msgstr "Ukonvertert data til overs i lesebufferet"
621

622 623
#: ../glib/giochannel.c:1881
#: ../glib/giochannel.c:1958
624
msgid "Channel terminates in a partial character"
625
msgstr "Kanalen avsluttar på eit delvis teikn"
626

627
#: ../glib/giochannel.c:1944
628
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
629
msgstr "Kan ikkje lesa rått i g_io_channel_read_to_end"
630

631
#: ../glib/gmappedfile.c:150
632
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
633
msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
634
msgstr "Klarte ikkje å opna fila «%s»: open() feila: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
635

636
#: ../glib/gmappedfile.c:229
637
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
638
msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
639
msgstr "Klarte ikkje å kopiera fila «%s» til minnet: mmap() feila: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
640

641 642
#: ../glib/gmarkup.c:355
#: ../glib/gmarkup.c:396
643
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
644
msgid "Error on line %d char %d: "
645
msgstr "Feil på linje %d teikn %d: "
646

647 648 649
#: ../glib/gmarkup.c:418
#: ../glib/gmarkup.c:501
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
650
msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
651
msgstr "Ugyldig UTF-8-koda tekst i namne – ikkje gyldig «%s»"
652

653
#: ../glib/gmarkup.c:429
654
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
655
msgid "'%s' is not a valid name "
656 657
msgstr ""

658
#: ../glib/gmarkup.c:445
659
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
660 661
msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
msgstr ""
662

663
#: ../glib/gmarkup.c:554
664
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
665 666
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Feil på linje %d: %s"
667

668
#: ../glib/gmarkup.c:638
669
#, c-format
670 671
msgid "Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr "Klarte ikkje å tolka «%-.*s», som burde vera eit teikn i ein teiknreferanse (&#234;, til dømes) – kan henda talet er for stort"
672

673
#: ../glib/gmarkup.c:650
674 675
msgid "Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr "Teiknreferansen slutta ikkje med eit semikolon; sannsynlegvis brukte du eit et-teikn utan å villa starte ein entitet – skriv et-teikn som &amp;"
676

677
#: ../glib/gmarkup.c:676
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
678 679 680
#, c-format
msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
msgstr "Teiknreferansen «%-.*s» kodar ikkje kan ikkje kodast eit lovleg teikn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
681

682
#: ../glib/gmarkup.c:714
683
msgid "Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
684
msgstr "Fann tom entitet «&;»; gyldige entitetar er: &amp; &quot; &lt; &apos;"
685

686
#: ../glib/gmarkup.c:722
687
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
688
msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
689
msgstr "Entitetsnamnet «%-.*s» er ikkje kjent"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
690

691
#: ../glib/gmarkup.c:727
692 693
msgid "Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr "Entiteten slutta ikkje med eit semikolon. Du brukte truleg eit et-teikn utan å meina å opna ein entitet. Skriv et-teikn som «&amp;»."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
694

695
#: ../glib/gmarkup.c:1078
696
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
697
msgstr "Dokumentet må byrja med eit element (t.d. <book>)"
698

699
#: ../glib/gmarkup.c:1118
700
#, c-format
701 702
msgid "'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an element name"
msgstr "«%s» er ikkje eit gyldig teikn etter ein «<»-teikn. Det kan ikkje vera det fyrste teiknet i eit elementnamn"
703

704
#: ../glib/gmarkup.c:1186
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
705
#, fuzzy, c-format
706 707
msgid "Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag '%s'"
msgstr "Merkeleg teikn «%s», venta eit «>»-teikn for å avslutta startmerket av elementet «%s»"
708

709
#: ../glib/gmarkup.c:1270
710
#, c-format
711 712
msgid "Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr "Merkeleg teikn «%s», venta ein «=» etter attributtnamnet «%s» av elementet «%s»"
713

714
#: ../glib/gmarkup.c:1311
715
#, c-format
716 717
msgid "Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid character in an attribute name"
msgstr "Merkeleg teikn «%s», venta anten eit «>»-teikn eller «/»-teikn for å avslutta startmerket av elementet «%s», eller ein valfri attributt. Kan henda du brukte eit ugyldig teikn i attributtnamnet"
718

719
#: ../glib/gmarkup.c:1355
720
#, c-format
721 722
msgid "Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr "Merkeleg teikn «%s», venta eit ope siteringsmerke etter likskapsteiknet for å gje ein verdi for attributten «%s» av elementet «%s»"
723

724
#: ../glib/gmarkup.c:1488
725
#, c-format
726 727
msgid "'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not begin an element name"
msgstr "«%s» er ikkje eit gyldig teikn etter teikna «<» eller «/». «%s» kan ikkje starta eit elementnamn"
728

729
#: ../glib/gmarkup.c:1524
730
#, c-format
731 732
msgid "'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the allowed character is '>'"
msgstr "«%s» er ikkje eit gyldig teikn etter avsluttande merket «%s»; det tillatne teiknet er «>»"
733

734
#: ../glib/gmarkup.c:1535
735 736
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
737
msgstr "Elementet «%s» vart lukka. Det er ingen opne element no"
738

739
#: ../glib/gmarkup.c:1544
740 741
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
742
msgstr "Elementet «%s» vart avslutta, men det opne elementet er «%s»"
743

744
#: ../glib/gmarkup.c:1712
745
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
746
msgstr "Dokumentet var tomt eller innheldt berre tomme teikn"
747

748
#: ../glib/gmarkup.c:1726
749
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
750
msgstr "Dokument avslutta uventa rett etter ei open vinkelhake «<»"
751

752 753
#: ../glib/gmarkup.c:1734
#: ../glib/gmarkup.c:1779
754
#, c-format
755 756
msgid "Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last element opened"
msgstr "Dokumentet slutta uventa med element framleis opne. «%s» var det siste elementet som vart opna"
757

758
#: ../glib/gmarkup.c:1742
759
#, c-format
760 761
msgid "Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending the tag <%s/>"
msgstr "Dokumentet slutta uventa, venta å sjå at ei vinkelhake lukka det avsluttande merket <%s/>"
762

763
#: ../glib/gmarkup.c:1748
764
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
765
msgstr "Dokumentet tok uventa slutt inni eit elementnamn"
766

767
#: ../glib/gmarkup.c:1754
768
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
769
msgstr "Dokumentet tok uventa slutt inni eit attributtnamn"
770

771
#: ../glib/gmarkup.c:1759
772
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
773
msgstr "Dokumentet vart uventa avslutta inne i eit merke som opnar eit element."
774

775
#: ../glib/gmarkup.c:1765
776 777
msgid "Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute name; no attribute value"
msgstr "Dokumentet slutta uventa etter likskapsteiknet etter attributtnamnet; ingen attributtverdi"
778

779
#: ../glib/gmarkup.c:1772
780
msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
781
msgstr "Dokumentet avslutta uventa medan det var inne i ein attributtverdi"
782

783
#: ../glib/gmarkup.c:1788
784 785
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
786
msgstr "Dokumentet avslutta uventa i eit lukkemerke for elementet «%s»"
787

788
#: ../glib/gmarkup.c:1794
789
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
790
msgstr "Dokumentet avslutta uventa inne i ein merknad eller prosseseringsinstruksjon"
791

792
#: ../glib/gregex.c:189
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
793
msgid "corrupted object"
794
msgstr "øydelagt objekt"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
795

796
#: ../glib/gregex.c:191
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
797
msgid "internal error or corrupted object"
798
msgstr "intern feil eller øydelagt objekt"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
799

800
#: ../glib/gregex.c:193
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
801
msgid "out of memory"
802
msgstr "tom for minne"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
803

804
#: ../glib/gregex.c:198
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
805
msgid "backtracking limit reached"
806
msgstr "tilbakesporingsgrensa nådd"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
807

808 809
#: ../glib/gregex.c:210
#: ../glib/gregex.c:218
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
810
msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
811
msgstr "mønsteret inneheld element som ikkje er støtta i delsamanlikning"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
812

813 814
#: ../glib/gregex.c:212
#: ../gio/glocalfile.c:2107
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
815
msgid "internal error"
816
msgstr "intern feil"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
817

818
#: ../glib/gregex.c:220
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
819
msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
820
msgstr "tilbakereferansar som vilkår er ikkje støtta i delsamanlikning"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
821

822
#: ../glib/gregex.c:229
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
823
msgid "recursion limit reached"
824
msgstr "rekursjonsgrensa nådd"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
825

826
#: ../glib/gregex.c:231
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
827
msgid "workspace limit for empty substrings reached"
828
msgstr "arbeidsområdegrensa for tomme understrengar nådd"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
829

830
#: ../glib/gregex.c:233
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
831
msgid "invalid combination of newline flags"
832
msgstr "ugyldig kombinasjon av nylinjeflagg"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
833

834 835 836 837 838 839 840 841 842
#: ../glib/gregex.c:235
msgid "bad offset"
msgstr ""

#: ../glib/gregex.c:237
msgid "short utf8"
msgstr ""

#: ../glib/gregex.c:241
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
843
msgid "unknown error"
844
msgstr "ukjend feil"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
845

846
#: ../glib/gregex.c:261
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
847
msgid "\\ at end of pattern"
848
msgstr "\\ på slutten av mønsteret"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
849

850
#: ../glib/gregex.c:264
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
851
msgid "\\c at end of pattern"
852
msgstr "\\c på slutten av mønsteret"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
853

854
#: ../glib/gregex.c:267
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
855
msgid "unrecognized character follows \\"
856
msgstr "ukjend teikn etter \\"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
857

858
#: ../glib/gregex.c:274
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
859
msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
860
msgstr "skiftesekvensar som påverkar små/store bokstavar (\\I, \\L, \\u, \\U) er ikkje tillatne her"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
861

862
#: ../glib/gregex.c:277
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
863
msgid "numbers out of order in {} quantifier"
864
msgstr "tal ikkje i rekkefølgje i {}-kvantor"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
865

866
#: ../glib/gregex.c:280
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
867
msgid "number too big in {} quantifier"
868
msgstr "tal for stort i {}-kvantor"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
869

870
#: ../glib/gregex.c:283
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
871
msgid "missing terminating ] for character class"
872
msgstr "manglar avsluttande ] i teiknklassen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
873

874
#: ../glib/gregex.c:286
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
875
msgid "invalid escape sequence in character class"
876
msgstr "ugyldig skiftesekvens i teiknklassen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
877

878
#: ../glib/gregex.c:289
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
879
msgid "range out of order in character class"
880
msgstr "spenn ikkje i rekkefølgje i teiknklassen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
881

882
#: ../glib/gregex.c:292
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
883
msgid "nothing to repeat"
884
msgstr "ikkje noko å gjenta"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
885

886
#: ../glib/gregex.c:295
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
887
msgid "unrecognized character after (?"
888
msgstr "kjenner ikkje att teiknet etter (?"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
889

890
#: ../glib/gregex.c:299
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
891
msgid "unrecognized character after (?<"
892
msgstr "kjenner ikkje att teiknet etter (?<"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
893

894
#: ../glib/gregex.c:303
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
895
msgid "unrecognized character after (?P"
896
msgstr "kjenner ikkje att teiknet etter (?P"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
897

898
#: ../glib/gregex.c:306
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
899
msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
900
msgstr "POSIX-type klassar med namn er berre støtta inni ein klasse"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
901

902
#: ../glib/gregex.c:309
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
903
msgid "missing terminating )"
904
msgstr "manglar avsluttande )"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
905

906
#: ../glib/gregex.c:313
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
907
msgid ") without opening ("
908
msgstr ") utan opnande ("
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
909

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
910 911 912
#. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
#. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
#.
913
#: ../glib/gregex.c:320
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
914
msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
915
msgstr "(?R eller (?[+-]tal må følgjast av )"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
916

917
#: ../glib/gregex.c:323
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
918
msgid "reference to non-existent subpattern"
919
msgstr "referanse til undermønster som ikkje finst"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
920

921
#: ../glib/gregex.c:326
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
922
msgid "missing ) after comment"
923
msgstr "manglar ) etter kommentar"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
924

925
#: ../glib/gregex.c:329
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
926
msgid "regular expression too large"
927
msgstr "regulært uttrykk for stort"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
928

929
#: ../glib/gregex.c:332
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
930
msgid "failed to get memory"
931
msgstr "klarte ikkje å få minne"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
932

933
#: ../glib/gregex.c:335
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
934
msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
935
msgstr "bakoversøk-påstand har ikkje fast lengde"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
936

937
#: ../glib/gregex.c:338
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
938
msgid "malformed number or name after (?("
939
msgstr "uleseleg tal eller namn etter (?("
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
940

941
#: ../glib/gregex.c:341
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
942
msgid "conditional group contains more than two branches"
943
msgstr "vilkårgruppa inneheld meir enn to greiner"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
944

945
#: ../glib/gregex.c:344
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
946
msgid "assertion expected after (?("
947
msgstr "påstand venta etter (?("
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
948

949
#: ../glib/gregex.c:347
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
950
msgid "unknown POSIX class name"
951
msgstr "ukjend POSIX-klassenamn"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
952

953
#: ../glib/gregex.c:350
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
954
msgid "POSIX collating elements are not supported"
955
msgstr "POSIX-type sorterte element er ikkje støtta"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
956

957
#: ../glib/gregex.c:353
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
958
msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
959
msgstr "teiknverdi i \\x{...}-sekvens er for stor"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
960

961
#: ../glib/gregex.c:356
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
962
msgid "invalid condition (?(0)"
963
msgstr "ugyldig vilkår (?(0)"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
964

965
#: ../glib/gregex.c:359
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
966
msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
967
msgstr "\\C ikkje tillate i bakoversøk-påstand"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
968

969
#: ../glib/gregex.c:362
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
970
msgid "recursive call could loop indefinitely"
971
msgstr "rekursivt kall kan kanskje gå til evig tid"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
972

973
#: ../glib/gregex.c:365
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
974
msgid "missing terminator in subpattern name"
975
msgstr "manglar lukketeikn i undermønsternamn"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
976

977
#: ../glib/gregex.c:368
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
978
msgid "two named subpatterns have the same name"
979
msgstr "to namngjevne undermønster har same namn"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
980

981
#: ../glib/gregex.c:371
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
982
msgid "malformed \\P or \\p sequence"
983
msgstr "feilskriven \\P- eller \\p-sekvens"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
984

985
#: ../glib/gregex.c:374
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
986
msgid "unknown property name after \\P or \\p"
987
msgstr "ukjend eigenskapnamn etter \\P eller \\p"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
988

989
#: ../glib/gregex.c:377
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
990
msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
991
msgstr "undermønsternamn for langt (toppen 32 teikn)"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
992

993
#: ../glib/gregex.c:380
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
994
msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
995
msgstr "for mange namngjevne undermønster (toppen 10 000)"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
996

997
#: ../glib/gregex.c:383
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
998
msgid "octal value is greater than \\377"
999
msgstr "oktalverdi er større enn \\377"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1000

1001
#: ../glib/gregex.c:386
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
1002
msgid "DEFINE group contains more than one branch"