fi.po 125 KB
Newer Older
1
# Finnish messages for glib.
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
2
# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
3
# Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>, 2002-2004,
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
4
# Sami Pesonen <sampeson@iki.fi>, 2004-2005.
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
5
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2005-2009.
6
# Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>, 2008-2010.
7
# Harri Pitkänen <hatapitk [at] iki [dot] fi>, 2009.
8 9 10 11
# Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2009-2011.
#
# Sanasto:
# D-Bus-metodin ”signature” = tyyppimääritys
12
#
13 14 15
# Gnome 2012-03 Finnish translation sprint participants:
# Flammie Pirinen
# Niklas Laxström
16 17
msgid ""
msgstr ""
18
""
19
"Project-Id-Version: glib\n"
20 21 22
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glib&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-25 20:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-12 08:36:57+0000\n"
23
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>\n"
24
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
25
"MIME-Version: 1.0\n"
26
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
27
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
28 29 30 31
"Language: fi\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-POT-Import-Date: 2012-03-05 14:50:02+0000\n"
"X-Generator: MediaWiki 1.20alpha (r113129); Translate 2012-03-02\n"
32

33 34 35 36
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:411 ../gio/gbufferedinputstream.c:492
#: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:317
#: ../gio/ginputstream.c:556 ../gio/ginputstream.c:680
#: ../gio/goutputstream.c:203 ../gio/goutputstream.c:753
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
37
#, c-format
38 39
msgid "Too large count value passed to %s"
msgstr "Liian suuri laskuriarvo välitetty kohteelle %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
40

41 42 43 44
#: ../gio/gbufferedinputstream.c:882 ../gio/ginputstream.c:888
#: ../gio/giostream.c:292 ../gio/goutputstream.c:1228
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Virta on jo suljettu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
45

46 47 48 49
#: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1834
#: ../gio/gdbusconnection.c:1925 ../gio/gdbusconnection.c:2099
#: ../gio/gdbusprivate.c:1413 ../gio/glocalfile.c:2133
#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:810 ../gio/gsimpleasyncresult.c:836
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
50
#, c-format
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "Toiminto oli peruttu"

#: ../gio/gcharsetconverter.c:263
msgid "Invalid object, not initialized"
msgstr "Virheellinen olio, alustamaton"

#: ../gio/gcharsetconverter.c:284 ../gio/gcharsetconverter.c:312
msgid "Incomplete multibyte sequence in input"
msgstr "Virheellinen monitavusarja syötteessä"

#: ../gio/gcharsetconverter.c:318 ../gio/gcharsetconverter.c:327
msgid "Not enough space in destination"
msgstr "Kohteessa ei ole tarpeeksi tilaa"

#: ../gio/gcharsetconverter.c:345 ../gio/gdatainputstream.c:854
#: ../gio/gdatainputstream.c:1294 ../glib/gconvert.c:768
#: ../glib/gconvert.c:1160 ../glib/giochannel.c:1583 ../glib/giochannel.c:1625
#: ../glib/giochannel.c:2468 ../glib/gutf8.c:841 ../glib/gutf8.c:1292
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Virheellinen tavusarja muunnettavassa syötteessä"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
72

73 74
#: ../gio/gcharsetconverter.c:350 ../glib/gconvert.c:776
#: ../glib/gconvert.c:1085 ../glib/giochannel.c:1590 ../glib/giochannel.c:2480
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
75
#, c-format
76 77
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Virhe muunnoksen aikana: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
78

79 80 81
#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:954
msgid "Cancellable initialization not supported"
msgstr "Keskeytyskelpoinen alustus ei ole tuettu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
82

83 84
#: ../gio/gcharsetconverter.c:458 ../glib/gconvert.c:568
#: ../glib/gconvert.c:646 ../glib/giochannel.c:1411
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
85
#, c-format
86 87
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Muunnos merkistöstä ”%s” merkistöön ”%s” ei ole tuettu"
88

89 90
#: ../gio/gcharsetconverter.c:462 ../glib/gconvert.c:572
#: ../glib/gconvert.c:650
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
91
#, c-format
92 93 94 95 96 97
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "Muunninta merkistöstä ”%s” merkistöön ”%s” ei voitu avata"

#: ../gio/gcontenttype.c:180
msgid "Unknown type"
msgstr "Tuntematon tyyppi"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
98

99
#: ../gio/gcontenttype.c:181
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
100
#, c-format
101 102
msgid "%s filetype"
msgstr "%s-tiedostotyyppi"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
103

104
#: ../gio/gcontenttype.c:680
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
105
#, c-format
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
msgid "%s type"
msgstr "%s-tyyppi"

#: ../gio/gcredentials.c:273 ../gio/gcredentials.c:495
msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
msgstr "GCredentials ei ole toteutettu tälle käyttöjärjestelmälle"

#: ../gio/gcredentials.c:447
msgid "There is no GCredentials support for your platform"
msgstr "Alustallesi ei ole GCredentials-tukea"

#: ../gio/gdatainputstream.c:311
msgid "Unexpected early end-of-stream"
msgstr "Odottamaton aikainen virran loppu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
120

121 122
#: ../gio/gdbusaddress.c:142 ../gio/gdbusaddress.c:230
#: ../gio/gdbusaddress.c:311
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
123
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
124
msgid "Unsupported key '%s' in address entry '%s'"
125
msgstr "Ei-tuettu avain ”%s” osoitekentässä ”%s”"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
126

127
#: ../gio/gdbusaddress.c:169
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
128
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
129
msgid "Address '%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
130
msgstr "Osoite ”%s” on virheellinen (pitää olla täsmälleen näistä: yksi polku, tilapäishakemisto tai abstraktit avaimet)"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
131

132
#: ../gio/gdbusaddress.c:182
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
133
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
134
msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry '%s'"
135
msgstr "Merkityksetön avain/arvo-pariyhdistelmä osoitekentässä ”%s”"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
136

137
#: ../gio/gdbusaddress.c:245 ../gio/gdbusaddress.c:326
138
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
139
msgid "Error in address '%s' - the port attribute is malformed"
140
msgstr "Virhe osoitteessa ”%s” - porttiattribuutti on epämuodostunut"
141

142
#: ../gio/gdbusaddress.c:256 ../gio/gdbusaddress.c:337
143
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
144
msgid "Error in address '%s' - the family attribute is malformed"
145
msgstr "Virhe osoitteessa ”%s” - perheattribuutti on epämuodostunut"
146

147 148
#: ../gio/gdbusaddress.c:446
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
149
msgid "Address element '%s', does not contain a colon (:)"
150
msgstr "Osoite-elementti ”%s” ei sisällä kaksoispistettä (:)"
151

152
#: ../gio/gdbusaddress.c:467
153
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
154
msgid "Key/Value pair %d, '%s', in address element '%s', does not contain an equal sign"
155
msgstr "Avain/Arvo-pari %d, ”%s” osoite-elementissä ”%s\" ei sisällä yhtäsuuruusmerkkiä"
156

157 158
#: ../gio/gdbusaddress.c:481
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
159
msgid "Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, '%s', in address element '%s'"
160
msgstr "Virhe ohjausmerkeissä avaimessa tai arvossa Avain/Arvo-parissa %d, ”%s” osoite-elementissä ”%s”"
161

162
#: ../gio/gdbusaddress.c:559
163
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
164
msgid "Error in address '%s' - the unix transport requires exactly one of the keys 'path' or 'abstract' to be set"
165
msgstr "Virhe osoitteessa ”%s” - unix-liikenne vaatii täsmälleen yhden avaimista ”path” tai ”abstract” asetettuksi"
166

167
#: ../gio/gdbusaddress.c:595
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
168
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
169
msgid "Error in address '%s' - the host attribute is missing or malformed"
170
msgstr "Virhe osoitteessa ”%s” - konenimiattribuutti puuttuu tai on epämuodostunut"
171

172
#: ../gio/gdbusaddress.c:609
173
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
174
msgid "Error in address '%s' - the port attribute is missing or malformed"
175
msgstr "Virhe osoitteessa ”%s” - porttiattribuutti puuttuu tai on epämuodostunut"
176

177
#: ../gio/gdbusaddress.c:623
178
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
179
msgid "Error in address '%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
180
msgstr "Virhe osoitteessa ”%s” - kertakäyttötiedostoattribuutti puuttuu tai on epämuodostunut"
181

182 183 184 185 186
#: ../gio/gdbusaddress.c:644
msgid "Error auto-launching: "
msgstr "Virhe automaattikäynnistyksessä: "

#: ../gio/gdbusaddress.c:652
187
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
188
msgid "Unknown or unsupported transport '%s' for address '%s'"
189
msgstr "Tuntematon tai ei-tuettu siirtotapa ”%s” osoitteelle ”%s”"
190

191
#: ../gio/gdbusaddress.c:688
192
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
193
msgid "Error opening nonce file '%s': %s"
194
msgstr "Virhe avattaessa kertakäyttölukujen tiedostoa ”%s”: %s"
195

196
#: ../gio/gdbusaddress.c:706
197
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
198
msgid "Error reading from nonce file '%s': %s"
199
msgstr "Virhe kertakäyttölukujen tiedoston ”%s” lukemisessa: %s"
200

201 202
#: ../gio/gdbusaddress.c:715
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
203
msgid "Error reading from nonce file '%s', expected 16 bytes, got %d"
204
msgstr "Virhe kertakäyttölukujen tiedoston ”%s” lukemisessa, odotettiin 16 tavua, saatiin %d"
205

206 207
#: ../gio/gdbusaddress.c:733
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
208
msgid "Error writing contents of nonce file '%s' to stream:"
209
msgstr "Virhe kirjoitettaessa kertakäyttölukujen tiedoston ”%s” sisältöä virtaan:"
210

211 212 213
#: ../gio/gdbusaddress.c:951
msgid "The given address is empty"
msgstr "Annettu osoite on tyhjä"
214

215 216 217
#: ../gio/gdbusaddress.c:1020
msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
msgstr "Ei voida käynnistää viestiväylää ilman tietokonetunnistetta: "
218

219 220
#: ../gio/gdbusaddress.c:1057
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
221
msgid "Error spawning command line '%s': "
222
msgstr "Virhe käynnistettäessä komentoriviä ”%s”: "
223

224 225
#: ../gio/gdbusaddress.c:1068
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
226
msgid "Abnormal program termination spawning command line '%s': %s"
227
msgstr "Epänormaali ohjelman päättyminen käynnistettäessä komentoriviä ”%s”: %s"
228

229 230
#: ../gio/gdbusaddress.c:1082
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
231
msgid "Command line '%s' exited with non-zero exit status %d: %s"
232
msgstr "Komentorivi ”%s” lopetti nollasta eroavaan lopetustilaan %d: %s"
233

234 235 236 237
#: ../gio/gdbusaddress.c:1155
#, c-format
msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
msgstr "Ei voi päätellä istuntoväylän osoitetta (ei toteutettu tälle käyttöjärjestelmälle)"
238

239 240
#: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:6688
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
241
msgid "Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable - unknown value '%s'"
242
msgstr "Ei voitu päätellä väyläosoitetta DBUS_STARTER_BUS_TYPE-ympäristömuuttujasta - tuntematon arvo ”%s”"
243

244 245 246
#: ../gio/gdbusaddress.c:1263 ../gio/gdbusconnection.c:6697
msgid "Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable is not set"
msgstr "Ei voitu päätellä väyläosoitetta, koska DBUS_STARTER_BUS_TYPE-ympäristömuuttujaa ei ole asetettu"
247

248 249 250 251
#: ../gio/gdbusaddress.c:1273
#, c-format
msgid "Unknown bus type %d"
msgstr "Tuntematon väylätyyppi %d"
252

253 254 255
#: ../gio/gdbusauth.c:287
msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
msgstr "Odottamaton sisällön puute yritettäessä lukea riviä"
256

257 258 259
#: ../gio/gdbusauth.c:331
msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
msgstr "Odottamaton sisällön puute yritettäessä (turvallisest) lukea riviä"
260

261 262 263 264
#: ../gio/gdbusauth.c:502
#, c-format
msgid "Exhausted all available authentication mechanisms (tried: %s) (available: %s)"
msgstr "Kulutettu kaikki saatavilla olevat todennusmenetelmät (kokeiltu: %s) (saatavilla: %s)"
265

266 267 268
#: ../gio/gdbusauth.c:1158
msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
msgstr "Peruutus kohteen GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer kautta"
269

270 271
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:266
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
272
msgid "Error when getting information for directory '%s': %s"
273
msgstr "Virhe haettaessa tietoja hakemistosta ”%s”: %s"
274

275 276
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:278
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
277
msgid "Permissions on directory '%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
278
msgstr "Hakemiston ”%s” oikeudet ovat väärät. Odotettiin oikeuksia 0700, saatiin 0%o"
279

280 281
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:299
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
282
msgid "Error creating directory '%s': %s"
283
msgstr "Virhe luotaessa hakemistoa ”%s”: %s"
284

285 286
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:382
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
287
msgid "Error opening keyring '%s' for reading: "
288
msgstr "Virhe avattaessa avainrengasta ”%s” lukua varten: "
289

290 291
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:406 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:718
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
292
msgid "Line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
293
msgstr "Rivi %d avainrenkaassa polussa ”%s” sisällöllä ”%s” on epämuodostunut"
294

295 296
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:420 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:732
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
297
msgid "First token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
298
msgstr "Ensimmäinen sana rivillä %d avainrenkaassa polussa ”%s” sisällöllä ”%s” on epämuodostunut"
299

300 301
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:435 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:746
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
302
msgid "Second token of line %d of the keyring at '%s' with content '%s' is malformed"
303
msgstr "Toinen sana rivillä %d avainrenkaassa polussa ”%s” sisällöllä ”%s” on epämuodostunut"
304

305 306
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:459
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
307
msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at '%s'"
308
msgstr "Ei löytynyt evästettä tunnisteella %d avainrenkaasta polusta ”%s”"
309

310 311
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:536
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
312
msgid "Error deleting stale lock file '%s': %s"
313
msgstr "Virhe poistettaessa mätää lukkotiedostoa ”%s”: %s"
314

315 316
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:568
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
317
msgid "Error creating lock file '%s': %s"
318
msgstr "Virhe luotaessa lukkotiedostoa ”%s”: %s"
319

320 321
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:598
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
322
msgid "Error closing (unlinked) lock file '%s': %s"
323
msgstr "Virhe suljettaessa (linkitöntä) lukkotiedostoa ”%s”: %s"
324

325 326
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:608
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
327
msgid "Error unlinking lock file '%s': %s"
328
msgstr "Virhe epälinkitettäessä lukkotiedostoa ”%s”: %s"
329

330 331
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:685
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
332
msgid "Error opening keyring '%s' for writing: "
333
msgstr "Virhe avattaessa avainrengasta ”%s” kirjoitusta varten: "
334

335 336
#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:882
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
337
msgid "(Additionally, releasing the lock for '%s' also failed: %s) "
338
msgstr "(Lisäksi myös tiedoston ”%s” lukon vapauttaminen epäonnistui: %s) "
339

340 341 342
#: ../gio/gdbusconnection.c:594 ../gio/gdbusconnection.c:2402
msgid "The connection is closed"
msgstr "Yhteys on suljettu"
343

344 345 346
#: ../gio/gdbusconnection.c:1879
msgid "Timeout was reached"
msgstr "Aikakatkaisu saavutettiin"
347

348 349 350
#: ../gio/gdbusconnection.c:2524
msgid "Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
msgstr "Ei-tuettuja lippuja kohdattu muodostettaessa asiakaspuolen yhteyttä"
351

352 353
#: ../gio/gdbusconnection.c:4026 ../gio/gdbusconnection.c:4342
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
354
msgid "No such interface 'org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
355
msgstr "Ei rajapintaa ”org.freedesktop.DBus.Properties” oliolla polussa %s"
356

357 358
#: ../gio/gdbusconnection.c:4097
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
359
msgid "Error setting property '%s': Expected type '%s' but got '%s'"
360
msgstr "Virhe asetettaessa ominaisuutta ”%s”: Odotettiin tyyppiä ”%s” mutta saatiin ”%s”"
361

362 363
#: ../gio/gdbusconnection.c:4192
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
364
msgid "No such property '%s'"
365
msgstr "Ei ominaisuutta ”%s”"
366

367 368
#: ../gio/gdbusconnection.c:4204
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
369
msgid "Property '%s' is not readable"
370
msgstr "Ominaisuus ”%s” ei ole luettavissa"
371

372 373
#: ../gio/gdbusconnection.c:4215
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
374
msgid "Property '%s' is not writable"
375
msgstr "Ominaisuus ”%s” ei ole kirjoitettavissa"
376

377 378
#: ../gio/gdbusconnection.c:4285 ../gio/gdbusconnection.c:6131
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
379
msgid "No such interface '%s'"
380
msgstr "Ei rajapintaa ”%s”"
381

382 383 384
#: ../gio/gdbusconnection.c:4469
msgid "No such interface"
msgstr "Ei rajapintaa"
385

386
#: ../gio/gdbusconnection.c:4690 ../gio/gdbusconnection.c:6637
387
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
388
msgid "No such interface '%s' on object at path %s"
389
msgstr "Ei rajapintaa ”%s” oliolla polussa %s"
390

391
#: ../gio/gdbusconnection.c:4742
392
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
393
msgid "No such method '%s'"
394
msgstr "Ei metodia ”%s”"
395

396
#: ../gio/gdbusconnection.c:4773
397
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
398
msgid "Type of message, '%s', does not match expected type '%s'"
399
msgstr "Viestin tyyppi ”%s” ei täsmää odotettuun tyyppiin ”%s”"
400

401
#: ../gio/gdbusconnection.c:4993
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
402
#, c-format
403 404
msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
msgstr "Olio on jo viety rajapintana %s polussa %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
405

406
#: ../gio/gdbusconnection.c:5191
407
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
408
msgid "Method '%s' returned type '%s', but expected '%s'"
409
msgstr "Metodi ”%s” palautti tyypin ”%s” mutta odotettiin ”%s”"
410

411
#: ../gio/gdbusconnection.c:6242
412
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
413
msgid "Method '%s' on interface '%s' with signature '%s' does not exist"
414
msgstr "Metodi ”%s” rajapinnassa ”%s” tyyppimäärittelyllä ”%s” ei ole olemassa"
415

416
#: ../gio/gdbusconnection.c:6361
417
#, c-format
418 419
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Alipuu on jo viety polkuun %s"
420

421 422 423
#: ../gio/gdbusmessage.c:859
msgid "type is INVALID"
msgstr "tyyppi on VIRHEELLINEN"
424

425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443
#: ../gio/gdbusmessage.c:870
msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
msgstr "METHOD_CALL-viesti: PATH- tai MEMBER-otsakekenttä puuttuu"

#: ../gio/gdbusmessage.c:881
msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
msgstr "METHOD_RETURN-viesti: REPLY_SERIAL-otsakekenttä puuttuu"

#: ../gio/gdbusmessage.c:893
msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
msgstr "ERROR-viesti: REPLY_SERIAL- tai ERROR_NAME-otsakekenttä puuttuu"

#: ../gio/gdbusmessage.c:906
msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
msgstr "SIGNAL-viesti: PATH-, INTERFACE- tai MEMBER-otsakekenttä puuttuu"

#: ../gio/gdbusmessage.c:914
msgid "SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/freedesktop/DBus/Local"
msgstr "SIGNAL-viesti: PATH-otsakekenttä käyttää varattua arvoa /org/freedesktop/DBus/Local"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
444

445 446 447 448 449
#: ../gio/gdbusmessage.c:922
msgid "SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org.freedesktop.DBus.Local"
msgstr "SIGNAL-viesti: INTERFACE-otsakekenttä käyttää varattua arvoa org.freedesktop.DBus.Local"

#: ../gio/gdbusmessage.c:998
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
450
#, c-format
451 452 453 454
msgid "Wanted to read %lu byte but got EOF"
msgid_plural "Wanted to read %lu bytes but got EOF"
msgstr[0] "Yritettiin lukea %lu tavu, mutta saatiin tiedostonloppumerkki EOF"
msgstr[1] "Yritettiin lukea %lu tavua, mutta saatiin tiedostonloppumerkki EOF"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
455

456
#: ../gio/gdbusmessage.c:1025
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
457
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
458
msgid "Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d (length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was '%s'"
459
msgstr "Odotettiin eheää UTF-8-merkkijonoa, mutta löydettiin virheellisiä tavuja kohdassa %d (merkkijonon pituus on %d). Eheä UTF-8-merkkijono tähän kohtaan saakka oli ”%s”"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
460

461
#: ../gio/gdbusmessage.c:1038
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
462
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
463
msgid "Expected NUL byte after the string '%s' but found byte %d"
464
msgstr "Odotettiin NUL-tavua merkkijonon ”%s” jälkeen, mutta löydettiin tavu %d"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
465

466
#: ../gio/gdbusmessage.c:1242
467
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
468
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus object path"
469
msgstr "Jäsennetty arvo ”%s” ei ole kelvollinen D-Bus-oliopolku"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
470

471
#: ../gio/gdbusmessage.c:1268
472
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
473
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature"
474
msgstr "Jäsennetty arvo ”%s” ei ole kelvollinen D-Bus-tyyppimäärittely"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
475

476 477 478 479 480 481 482 483
#: ../gio/gdbusmessage.c:1324
#, c-format, fuzzy
msgid "Encountered array of length %u byte. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgid_plural "Encountered array of length %u bytes. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
msgstr[0] "Kohdattiin %u tavua pitkä taulukko. Pituuden yläraja on 2<<26 tavua (64 MiB)."
msgstr[1] "Kohdattiin %u tavua pitkä taulukko. Pituuden yläraja on 2<<26 tavua (64 MiB)."

#: ../gio/gdbusmessage.c:1490
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
484
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
485
msgid "Parsed value '%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
486
msgstr "Jäsennetty arvo ”%s” variantille ei ole kelvollinen D-Bus-tyyppimäärittely"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
487

488
#: ../gio/gdbusmessage.c:1517
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
489
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
490
msgid "Error deserializing GVariant with type string '%s' from the D-Bus wire format"
491
msgstr "Virhe GVariantin sarjamuodon tulkinnassa tyyppikoodilla ”%s” D-Bus-piuhamuodosta"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
492

493
#: ../gio/gdbusmessage.c:1705
494
#, c-format
495 496
msgid "Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value 0x%02x"
msgstr "Virheellinen tavujärjestysarvo. Odotettiin joko 0x6c (’l’) tai 0x42 (’B’) mutta löydettiin arvo 0x%02x"
497

498
#: ../gio/gdbusmessage.c:1719
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
499
#, c-format
500 501
msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
msgstr "Virheellinen yhteyskäytännön pääversio. Odotettiin 1 mutta löydettiin %d"
502

503
#: ../gio/gdbusmessage.c:1776
Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
504
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
505
msgid "Signature header with signature '%s' found but message body is empty"
506
msgstr "Tyyppimääritysotsake tyyppimäärityksellä ”%s” löydettiin mutta viestin runko oli tyhjä"
Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
507

508 509
#: ../gio/gdbusmessage.c:1790
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
510
msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
511
msgstr "Jäsennetty arvo ”%s” ei ole kelvollinen D-Bus-tyyppimäärittely (rungolle)"
512

513 514 515 516 517 518
#: ../gio/gdbusmessage.c:1821
#, c-format, fuzzy
msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
msgid_plural "No signature header in message but the message body is %u bytes"
msgstr[0] "Ei tyyppimääritysotsaketta viestissä mutta viestin runko on %u tavua"
msgstr[1] "Ei tyyppimääritysotsaketta viestissä mutta viestin runko on %u tavua"
519

520 521 522
#: ../gio/gdbusmessage.c:1831
msgid "Cannot deserialize message: "
msgstr "Ei voitu tulkita viestiä sarjamuodosta: "
523

524 525
#: ../gio/gdbusmessage.c:2163
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
526
msgid "Error serializing GVariant with type string '%s' to the D-Bus wire format"
527
msgstr "Virhe GVariantin sarjallistamisessa tyyppikoodilla ”%s” D-Bus-piuhamuotoon"
528

529 530 531 532
#: ../gio/gdbusmessage.c:2304
#, c-format, fuzzy
msgid "Message has %d file descriptors but the header field indicates %d file descriptors"
msgstr "Viestissä on %d tiedostokahvaa mutta otsakekenttä ilmoittaa %d tiedostokahvaa"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
533

534 535 536
#: ../gio/gdbusmessage.c:2312
msgid "Cannot serialize message: "
msgstr "Ei voitu sarjallistaa viestiä: "
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
537

538
#: ../gio/gdbusmessage.c:2356
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
539
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
540
msgid "Message body has signature '%s' but there is no signature header"
541
msgstr "Viestin rungossa on tyyppimääritys ”%s” mutta siellä ei ole tyyppimääritysotsaketta"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
542

543
#: ../gio/gdbusmessage.c:2366
544
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
545
msgid "Message body has type signature '%s' but signature in the header field is '%s'"
546
msgstr "Viestin rungossa on tyyppimääritys ”%s” mutta tyyppimääritys otsakekentässä on ”%s”"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
547

548
#: ../gio/gdbusmessage.c:2382
549
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
550
msgid "Message body is empty but signature in the header field is '(%s)'"
551
msgstr "Viestin runko on tyhjä mutta tyyppimääritys otsakekentässä on ”(%s)”"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
552

553
#: ../gio/gdbusmessage.c:2939
554
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
555
msgid "Error return with body of type '%s'"
556
msgstr "Virhepaluu runkotyypillä ”%s”"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
557

558 559 560
#: ../gio/gdbusmessage.c:2947
msgid "Error return with empty body"
msgstr "Virhepaluu tyhjällä rungolla"
561

562 563 564 565
#: ../gio/gdbusprivate.c:2065
#, fuzzy
msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
msgstr "Ei voitu ladata /var/lib/dbus/machine-id: "
566

567
#: ../gio/gdbusproxy.c:1624
568
#, c-format
569 570
msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
msgstr "Virhe kutsuttaessa StartServiceByName kohteelle %s: "
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
571

572
#: ../gio/gdbusproxy.c:1645
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
573
#, c-format
574 575
msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
msgstr "Odottamaton vastaus %d metodilta StartServiceByName(”%s”)"
576

577 578 579
#: ../gio/gdbusproxy.c:2726 ../gio/gdbusproxy.c:2860
msgid "Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
msgstr "Ei voitu kutsua metodia; välittäjä on hyvin tunnetuille nimille ilman omistajaa ja välittäjä muodostettiin lipulla G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START"
580

581 582 583
#: ../gio/gdbusserver.c:708
msgid "Abstract name space not supported"
msgstr "Abstrakti nimiavaruus ei ole tuettu"
584

585 586 587
#: ../gio/gdbusserver.c:795
msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
msgstr "Ei voi määrittää kertakäyttälukujen tiedostoa kun luodaan palvelinta"
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
588

589
#: ../gio/gdbusserver.c:872
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
590
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
591
msgid "Error writing nonce file at '%s': %s"
592
msgstr "Virhe kirjoitettaessa kertakäyttölukujen tiedostoon ”%s”: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
593

594
#: ../gio/gdbusserver.c:1038
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
595
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
596
msgid "The string '%s' is not a valid D-Bus GUID"
597
msgstr "Merkkijono ”%s” ei ole kelvollinen D-Bus GUID"
598

599
#: ../gio/gdbusserver.c:1078
600
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
601
msgid "Cannot listen on unsupported transport '%s'"
602
msgstr "Ei voida kuunnella tukemattomassa liikennemuodossa ”%s”"
603

604 605 606
#: ../gio/gdbus-tool.c:88
msgid "COMMAND"
msgstr "KOMENTO"
607

608
#: ../gio/gdbus-tool.c:93
609
#, c-format
610 611
msgid "Commands:\n help     Shows this information\n introspect  Introspect a remote object\n monitor   Monitor a remote object\n call     Invoke a method on a remote object\n emit     Emit a signal\n\nUse \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
msgstr "Komennot:\n help     Näytä nämä tiedot\n introspect  Katsasta etäolio\n monitor   Monitoroi etäoliota\n call     Suorita metodi etäoliolla object\n emit     Lähetä signaali\n\nKäytä ”%s KOMENTO --help” saadaksesi ohjeen kustakin komennosta.\n"
612

613 614 615
#: ../gio/gdbus-tool.c:162 ../gio/gdbus-tool.c:218 ../gio/gdbus-tool.c:290
#: ../gio/gdbus-tool.c:314 ../gio/gdbus-tool.c:691 ../gio/gdbus-tool.c:1010
#: ../gio/gdbus-tool.c:1443
616
#, c-format
617 618
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Virhe: %s\n"
619

620
#: ../gio/gdbus-tool.c:173 ../gio/gdbus-tool.c:231 ../gio/gdbus-tool.c:1459
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
621
#, c-format
622 623
msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
msgstr "Virhe jäsennettäessä introspektio-XML:ää: %s\n"
624

625 626 627
#: ../gio/gdbus-tool.c:348
msgid "Connect to the system bus"
msgstr "Yhdistä järjestelmäväylään"
628

629 630 631
#: ../gio/gdbus-tool.c:349
msgid "Connect to the session bus"
msgstr "Yhdistä istuntoväylään"
632

633 634 635
#: ../gio/gdbus-tool.c:350
msgid "Connect to given D-Bus address"
msgstr "Yhdistä annettuun D-Bus-osoitteeseen"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
636

637 638 639
#: ../gio/gdbus-tool.c:360
msgid "Connection Endpoint Options:"
msgstr "Yhteyden päätepisteen valitsimet:"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
640

641 642 643
#: ../gio/gdbus-tool.c:361
msgid "Options specifying the connection endpoint"
msgstr "Valitsimet määrittämään yhteyden päätepiste"
644

645
#: ../gio/gdbus-tool.c:383
646
#, c-format
647 648
msgid "No connection endpoint specified"
msgstr "Yhteyden päätepistettä ei määritetty"
649

650
#: ../gio/gdbus-tool.c:393
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
651
#, c-format
652 653
msgid "Multiple connection endpoints specified"
msgstr "Useita yhteyden päätepisteitä määritetty"
654

655
#: ../gio/gdbus-tool.c:463
656
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
657
msgid "Warning: According to introspection data, interface '%s' does not exist\n"
658
msgstr "Varoitus: Katsastustietojen mukaan rajapintaa ”%s” ei ole olemassa\n"
659

660
#: ../gio/gdbus-tool.c:472
661
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
662
msgid "Warning: According to introspection data, method '%s' does not exist on interface '%s'\n"
663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679
msgstr "Varoitus: Katsastustietojen mukaan metodia ”%s” ei ole olemassa rajapinnassa ”%s”\n"

#: ../gio/gdbus-tool.c:534
msgid "Optional destination for signal (unique name)"
msgstr "Valinnainen kohde signaalille (yksikäsitteinen nimi)"

#: ../gio/gdbus-tool.c:535
msgid "Object path to emit signal on"
msgstr "Oliopolku johon lähetetään signaali"

#: ../gio/gdbus-tool.c:536
msgid "Signal and interface name"
msgstr "Signaalin ja rajapinnan nimi"

#: ../gio/gdbus-tool.c:568
msgid "Emit a signal."
msgstr "Lähetä signaali."
680

681 682
#: ../gio/gdbus-tool.c:602 ../gio/gdbus-tool.c:822 ../gio/gdbus-tool.c:1549
#: ../gio/gdbus-tool.c:1781
683
#, c-format
684 685
msgid "Error connecting: %s\n"
msgstr "Virhe yhteydenotossa: %s\n"
686

687
#: ../gio/gdbus-tool.c:614
688
#, c-format
689 690
msgid "Error: object path not specified.\n"
msgstr "Virhe: oliopolkua ei määritelty\n"
691

692 693
#: ../gio/gdbus-tool.c:619 ../gio/gdbus-tool.c:883 ../gio/gdbus-tool.c:1607
#: ../gio/gdbus-tool.c:1840
694
#, c-format
695 696
msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
msgstr "Virhe: %s ei ole kelvollinen oliopolku\n"
697

698
#: ../gio/gdbus-tool.c:625
699
#, c-format
700 701
msgid "Error: signal not specified.\n"
msgstr "Virhe: signaalia ei määritetty.\n"
702

703
#: ../gio/gdbus-tool.c:634
704
#, c-format
705 706
msgid "Error: %s is not a valid interface name\n"
msgstr "Virhe: %s ei ole kelvollinen rajapinnan nimi\n"
707

708 709 710 711
#: ../gio/gdbus-tool.c:640
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid member name\n"
msgstr "Virhe: %s ei ole kelvollinen jäsenen nimi\n"
712

713 714 715 716
#: ../gio/gdbus-tool.c:646
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid unique bus name.\n"
msgstr "Virhe: %s ei ole kelvollinen yksikäsitteinen väylänimi\n"
717

718
#: ../gio/gdbus-tool.c:669 ../gio/gdbus-tool.c:982
719
#, c-format
720 721
msgid "Error parsing parameter %d: %s\n"
msgstr "Virhe jäsennettäessä parametriä %d: %s\n"
722

723
#: ../gio/gdbus-tool.c:698
724
#, c-format
725 726
msgid "Error flushing connection: %s\n"
msgstr "Virhe huuhdottaessa yhteyttä: %s\n"
727

728 729 730
#: ../gio/gdbus-tool.c:725
msgid "Destination name to invoke method on"
msgstr "Kohdenimi jossa metodia kutsutaan"
731

732 733 734
#: ../gio/gdbus-tool.c:726
msgid "Object path to invoke method on"
msgstr "Oliopolku jossa metodia kutsutaan"
735

736 737 738
#: ../gio/gdbus-tool.c:727
msgid "Method and interface name"
msgstr "Metodi ja rajapinnan nimi"
739

740 741 742
#: ../gio/gdbus-tool.c:728
msgid "Timeout in seconds"
msgstr "Aikakatkaisu sekunteina"
743

744 745 746
#: ../gio/gdbus-tool.c:767
msgid "Invoke a method on a remote object."
msgstr "Kutsu metodia etäoliolla"
747

748
#: ../gio/gdbus-tool.c:842 ../gio/gdbus-tool.c:1568 ../gio/gdbus-tool.c:1800
749
#, c-format
750 751
msgid "Error: Destination is not specified\n"
msgstr "Virhe: Kohdetta ei määritelty\n"
752

753 754 755 756
#: ../gio/gdbus-tool.c:863 ../gio/gdbus-tool.c:1587
#, c-format
msgid "Error: Object path is not specified\n"
msgstr "Virhe: Oliopolkua ei määritelty\n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
757

758 759 760 761
#: ../gio/gdbus-tool.c:898
#, c-format
msgid "Error: Method name is not specified\n"
msgstr "Virhe: Metodin nimeä ei määritelty\n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
762

763 764
#: ../gio/gdbus-tool.c:909
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
765
msgid "Error: Method name '%s' is invalid\n"
766
msgstr "Virhe: Metodin nimi ”%s” on virheellinen\n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
767

768 769
#: ../gio/gdbus-tool.c:974
#, c-format
Dan Winship's avatar
Dan Winship committed
770
msgid "Error parsing parameter %d of type '%s': %s\n"
771
msgstr "Virhe jäsennettäessä parametria %d tyyppiä ”%s”: %s\n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
772

773 774 775
#: ../gio/gdbus-tool.c:1406
msgid "Destination name to introspect"
msgstr "Kohdenimi joka katsastetaan"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
776

777 778 779
#: ../gio/gdbus-tool.c:1407
msgid "Object path to introspect"
msgstr "Oliopolku joka katsastetaan"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
780

781 782 783
#: ../gio/gdbus-tool.c:1408
msgid "Print XML"
msgstr "Tulosta XML"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
784

785 786 787
#: ../gio/gdbus-tool.c:1409
msgid "Introspect children"
msgstr "Katsasta lapset"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
788

789 790 791
#: ../gio/gdbus-tool.c:1410
msgid "Only print properties"
msgstr "Tulosta vain ominaisuudet"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
792

793 794 795
#: ../gio/gdbus-tool.c:1501
msgid "Introspect a remote object."
msgstr "Katsasta etäolio"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
796

797 798 799
#: ../gio/gdbus-tool.c:1699
msgid "Destination name to monitor"
msgstr "Kohdenimi jota monitoroidaan"
800

801 802 803
#: ../gio/gdbus-tool.c:1700
msgid "Object path to monitor"
msgstr "Oliopolku jota monitoroidaan"
804

805 806 807
#: ../gio/gdbus-tool.c:1733
msgid "Monitor a remote object."
msgstr "Monitoroi etäoliota."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
808

809 810 811
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:575 ../gio/gwin32appinfo.c:221
msgid "Unnamed"
msgstr "Nimeämätön"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
812

813 814 815
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:988
msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
msgstr "Työpöytätiedosto ei määrittele Exec-kenttää"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
816

817 818 819
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1276
msgid "Unable to find terminal required for application"
msgstr "Sovelluksen vaatimaa päätettä ei löydy"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
820

821 822 823 824
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1563
#, c-format
msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
msgstr "Käyttäjän sovellusten asetuskansiota %s ei voi luoda: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
825

826 827 828 829
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1567
#, c-format
msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
msgstr "Käyttäjän MIME-asetusten kansiota %s ei voi luoda: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
830

831 832 833
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1807 ../gio/gdesktopappinfo.c:1831
msgid "Application information lacks an identifier"
msgstr ""
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
834

835 836 837 838
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2055
#, c-format
msgid "Can't create user desktop file %s"
msgstr "Käyttäjän työpöytätiedostoa %s ei voi luoda"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
839

840 841 842 843
#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2171
#, c-format
msgid "Custom definition for %s"
msgstr "Oma määrittely kohteelle %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
844

845 846 847
#: ../gio/gdrive.c:363
msgid "drive doesn't implement eject"
msgstr "asema ei toteuta aseman avausta"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
848

849 850 851 852 853 854
#. Translators: This is an error
#. * message for drive objects that
#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
#: ../gio/gdrive.c:444
msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
msgstr "asema ei toteuta aseman avausta (eject tai eject_with_operation)"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
855

856 857 858
#: ../gio/gdrive.c:521
msgid "drive doesn't implement polling for media"
msgstr "asema ei toteuta median tarkkailua"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
859

860 861 862
#: ../gio/gdrive.c:728
msgid "drive doesn't implement start"
msgstr "asema ei toteuta käynnistystä"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
863

864 865 866
#: ../gio/gdrive.c:831
msgid "drive doesn't implement stop"
msgstr "asema ei toteuta pysäytystä"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
867

868 869 870 871
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:168 ../gio/gdummytlsbackend.c:288
#: ../gio/gdummytlsbackend.c:378
msgid "TLS support is not available"
msgstr "TLS-tukea ei ole saatavilla"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
872

873 874 875 876
#: ../gio/gemblem.c:324
#, c-format
msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
msgstr "GEmblem-koodauksen versiota %d ei voi käsitellä"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
877

878 879 880 881
#: ../gio/gemblem.c:334
#, c-format
msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
msgstr "Virheellinen määrä tunnisteita (%d) GEmblem-koodauksessa"