fi.po 81.8 KB
Newer Older
1
# Finnish messages for glib.
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
2
# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
3
# Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>, 2002-2004,
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
4
# Sami Pesonen <sampeson@iki.fi>, 2004-2005.
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
5
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2005-2009.
6
# Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>, 2008.
7
# Harri Pitkänen <hatapitk [at] iki [dot] fi>, 2009.
8
# Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2009-2010.
9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: glib\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
14
"POT-Creation-Date: 2010-06-07 21:37-0400\n"
15
"PO-Revision-Date: 2010-03-20 00:00+0200\n"
16
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>\n"
17
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
21
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n == 1 ? 0 : 1;\n"
22

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
23
#: glib/gbookmarkfile.c:737
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
24
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
25
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
26
msgstr "Odottamaton ominaisuus ”%s” elementille ”%s”"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
27

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
28 29
#: glib/gbookmarkfile.c:748 glib/gbookmarkfile.c:819 glib/gbookmarkfile.c:829
#: glib/gbookmarkfile.c:936
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
30 31
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
32
msgstr "Ominaisuutta ”%s” elementille ”%s” ei löydy"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
33

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
34 35
#: glib/gbookmarkfile.c:1106 glib/gbookmarkfile.c:1171
#: glib/gbookmarkfile.c:1235 glib/gbookmarkfile.c:1245
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
36 37
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
38
msgstr "Odottamaton merkintä ”%s”, odotettiin merkintää ”%s”"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
39

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
40 41
#: glib/gbookmarkfile.c:1131 glib/gbookmarkfile.c:1145
#: glib/gbookmarkfile.c:1213 glib/gbookmarkfile.c:1265
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
42 43
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
44
msgstr "Odottamaton merkintä ”%s” kohdassa ”%s”"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
45

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
46
#: glib/gbookmarkfile.c:1793
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
47
msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
48
msgstr "Kelvollista kirjanmerkkitiedostoa ei löytynyt datahakemistoista"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
49

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
50
#: glib/gbookmarkfile.c:1994
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
51 52
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
53 54
msgstr "URI:lle ”%s” on jo olemassa kirjanmerkki"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
55 56 57 58 59 60 61 62 63
#: glib/gbookmarkfile.c:2040 glib/gbookmarkfile.c:2198
#: glib/gbookmarkfile.c:2283 glib/gbookmarkfile.c:2363
#: glib/gbookmarkfile.c:2448 glib/gbookmarkfile.c:2531
#: glib/gbookmarkfile.c:2609 glib/gbookmarkfile.c:2688
#: glib/gbookmarkfile.c:2730 glib/gbookmarkfile.c:2827
#: glib/gbookmarkfile.c:2953 glib/gbookmarkfile.c:3143
#: glib/gbookmarkfile.c:3219 glib/gbookmarkfile.c:3384
#: glib/gbookmarkfile.c:3473 glib/gbookmarkfile.c:3563
#: glib/gbookmarkfile.c:3691
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
64 65
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
66
msgstr "URI:lle ”%s” ei löydy kirjanmerkkiä"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
67

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
68
#: glib/gbookmarkfile.c:2372
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
69 70
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
71
msgstr "URI:n ”%s” kirjanmerkissä ei ole määritelty MIME-tyyppiä"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
72

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
73
#: glib/gbookmarkfile.c:2457
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
74 75
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
76
msgstr "URI:n ”%s” kirjanmerkissä ei ole määritelty yksityisyyslippua"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
77

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
78
#: glib/gbookmarkfile.c:2836
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
79 80
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
81
msgstr "URI:n ”%s” kirjanmerkissä ei ole asetettu ryhmiä"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
82

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
83
#: glib/gbookmarkfile.c:3237 glib/gbookmarkfile.c:3394
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
84 85
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
86
msgstr "Sovellus nimeltä ”%s” ei rekisteröinyt kirjanmerkkiä kohteelle ”%s”"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
87

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
88
#: glib/gbookmarkfile.c:3417
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
89
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
90
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
91
msgstr "Suoritettavaa riviä ”%s” ei voitu laajentaa URI:lla ”%s”"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
92

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
93 94
#: glib/gconvert.c:437 glib/gconvert.c:515 glib/giochannel.c:1404
#: gio/gcharsetconverter.c:459
95 96
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
97
msgstr "Muunnos merkistöstä ”%s” merkistöön ”%s” ei ole tuettu"
98

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
99
#: glib/gconvert.c:441 glib/gconvert.c:519 gio/gcharsetconverter.c:463
100
#, c-format
101
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
102
msgstr "Muunninta merkistöstä ”%s” merkistöön ”%s” ei voitu avata"
103

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
104
#: glib/gconvert.c:638 glib/gconvert.c:1031 glib/giochannel.c:1576
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
105 106
#: glib/giochannel.c:1618 glib/giochannel.c:2462 glib/gutf8.c:989
#: glib/gutf8.c:1444 gio/gcharsetconverter.c:346
107 108 109
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Virheellinen tavusarja muunnettavassa syötteessä"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
110 111
#: glib/gconvert.c:646 glib/gconvert.c:956 glib/giochannel.c:1583
#: glib/giochannel.c:2474 gio/gcharsetconverter.c:351
112 113 114 115
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Virhe muunnoksen aikana: %s"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
116 117
#: glib/gconvert.c:678 glib/gutf8.c:985 glib/gutf8.c:1195 glib/gutf8.c:1336
#: glib/gutf8.c:1440
118 119 120
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Osittainen tavusarja syötteen lopussa"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
121
#: glib/gconvert.c:928
122 123
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
124
msgstr "Koodausmerkkijonoa ”%s” ei voi muuntaa merkistöön ”%s”"
125

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
126
#: glib/gconvert.c:1751
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
127
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
128
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
129
msgstr "URI ”%s” ei ole absoluuttinen URI ”file”-muodossa"
130

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
131
#: glib/gconvert.c:1761
132 133
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
134
msgstr "Paikallinen tiedosto-URI ”%s” ei saa sisältää merkkiä ”#”"
135

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
136
#: glib/gconvert.c:1778
137 138
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
139
msgstr "URI ”%s” on virheellinen"
140

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
141
#: glib/gconvert.c:1790
142 143
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
144
msgstr "URI:n ”%s” isäntänimi on virheellinen"
145

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
146
#: glib/gconvert.c:1806
147 148
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
149
msgstr "URI ”%s” sisältää virheellisesti suojattuja merkkejä"
150

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
151
#: glib/gconvert.c:1901
152 153
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
154
msgstr "Polku ”%s” ei ole absoluuttinen"
155

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
156
#: glib/gconvert.c:1911
157 158 159
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Virheellinen isäntänimi"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
160
#: glib/gdir.c:112 glib/gdir.c:135
161 162
#, c-format
msgid "Error opening directory '%s': %s"
163
msgstr "Virhe hakemiston ”%s” avaamisessa: %s"
164

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
165
#: glib/gfileutils.c:536 glib/gfileutils.c:624
166 167
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
168
msgstr "Ei voitu varata %lu tavua muistia tiedoston ”%s” lukemiseksi"
169

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
170
#: glib/gfileutils.c:551
171 172
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
173
msgstr "Virhe tiedoston ”%s” lukemisessa: %s"
174

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
175
#: glib/gfileutils.c:565
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
176 177
#, c-format
msgid "File \"%s\" is too large"
178
msgstr "Tiedosto ”%s” on liian suuri"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
179

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
180
#: glib/gfileutils.c:648
181 182
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
183
msgstr "Tiedoston ”%s” lukeminen epäonnistui: %s"
184

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
185
#: glib/gfileutils.c:699 glib/gfileutils.c:786
186 187
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
188
msgstr "Tiedoston ”%s” avaaminen epäonnistui: %s"
189

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
190
#: glib/gfileutils.c:716 glib/gmappedfile.c:170
191 192
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
193
msgstr ""
194
"Tiedoston ”%s” ominaisuuksien lukeminen epäonnistui: fstat() epäonnistui: %s"
195

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
196
#: glib/gfileutils.c:750
197 198
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
199
msgstr "Tiedoston ”%s” avaaminen epäonnistui: fdopen() epäonnistui: %s"
200

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
201
#: glib/gfileutils.c:858
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
202
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
203
msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
204
msgstr ""
205
"Tiedoston ”%s” uudelleen nimeäminen nimelle ”%s” epäonnistui: g_rename() "
Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
206
"epäonnistui: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
207

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
208
#: glib/gfileutils.c:900 glib/gfileutils.c:1366
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
209 210
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
211
msgstr "Tiedoston ”%s” luominen epäonnistui: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
212

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
213
#: glib/gfileutils.c:914
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
214
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
215
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
216
msgstr ""
217 218
"Tiedoston ”%s” avaaminen kirjoitettavaksi epäonnistui: fdopen() epäonnistui: "
"%s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
219

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
220
#: glib/gfileutils.c:939
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
221
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
222
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
223
msgstr "Tiedoston ”%s” kirjoittaminen epäonnistui: fwrite() epäonnistui: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
224

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
225
#: glib/gfileutils.c:958
226
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
227
msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
228
msgstr "Tiedoston ”%s” kirjoittaminen epäonnistui: fflush() epäonnistui: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
229

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
230
#: glib/gfileutils.c:987
231
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
232
msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
233
msgstr "Tiedoston ”%s” kirjoittaminen epäonnistui: fsync() epäonnistui: %s"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
234

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
235
#: glib/gfileutils.c:1006
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
236
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
237
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
238
msgstr "Tiedoston ”%s” sulkeminen epäonnistui: fclose() epäonnistui: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
239

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
240
#: glib/gfileutils.c:1124
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
241 242
#, c-format
msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
243
msgstr ""
244
"Olemassa olevan tiedoston ”%s” poisto epäonnistui: g_unlink epäonnistui: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
245

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
246
#: glib/gfileutils.c:1328
247 248
#, c-format
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
249
msgstr "Malli ”%s” on virheellinen, se ei saa sisältää merkkijonoa ”%s”"
250

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
251
#: glib/gfileutils.c:1341
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
252
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
253
msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
254
msgstr "Malli ”%s” ei sisällä merkkijonoa XXXXXX"
255

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
256 257 258 259 260 261 262 263
#: glib/gfileutils.c:1774
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
msgstr[0] "%u tavu"
msgstr[1] "%u tavua"

#: glib/gfileutils.c:1782
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
264 265
#, c-format
msgid "%.1f KB"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
266
msgstr "%.1f kt"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
267

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
268
#: glib/gfileutils.c:1787
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
269 270
#, c-format
msgid "%.1f MB"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
271
msgstr "%.1f Mt"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
272

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
273
#: glib/gfileutils.c:1792
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
274 275
#, c-format
msgid "%.1f GB"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
276
msgstr "%.1f Gt"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
277

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
278
#: glib/gfileutils.c:1797
279
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
280
msgid "%.1f TB"
281
msgstr "%.1f Tt"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
282

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
283
#: glib/gfileutils.c:1802
284
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
285
msgid "%.1f PB"
286
msgstr "%.1f Pt"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
287

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
288
#: glib/gfileutils.c:1807
289
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
290
msgid "%.1f EB"
291
msgstr "%.1f Et"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
292

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
293
#: glib/gfileutils.c:1850
294
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
295
msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
296
msgstr "Symbolisen linkin ”%s” lukeminen epäonnistui: %s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
297

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
298
#: glib/gfileutils.c:1871
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
299
msgid "Symbolic links not supported"
300
msgstr "Symbolisia linkkejä ei tueta"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
301

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
302
#: glib/giochannel.c:1408
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
303
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
304
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
305
msgstr "Muunninta merkistöstä ”%s” merkistöön ”%s” ei voitu avata: %s"
306

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
307
#: glib/giochannel.c:1753
308
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
309 310
msgstr ""
"Funktiossa g_io_channel_read_line_string ei voi suorittaa raakalukemista"
311

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
312
#: glib/giochannel.c:1800 glib/giochannel.c:2058 glib/giochannel.c:2145
313 314 315
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
msgstr "Jäljelle jäänyt muuntamaton data lukupuskurissa"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
316
#: glib/giochannel.c:1881 glib/giochannel.c:1958
317 318 319
msgid "Channel terminates in a partial character"
msgstr "Kanava päättyy osittaiseen merkkiin"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
320
#: glib/giochannel.c:1944
321 322 323
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
msgstr "Funktiossa g_io_channel_read_to_end ei voi suorittaa raakalukemista"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
324
#: glib/gmappedfile.c:151
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
325
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
326
msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
327
msgstr "Tiedoston ”%s” avaaminen epäonnistui: open() epäonnistui: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
328

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
329
#: glib/gmappedfile.c:230
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
330
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
331
msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
332
msgstr "Tiedoston ”%s” mappaaminen epäonnistui: mmap() epäonnistui: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
333

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
334
#: glib/gmarkup.c:303 glib/gmarkup.c:343
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
335
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
336
msgid "Error on line %d char %d: "
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
337
msgstr "Virhe rivillä %d merkissä %d: "
338

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
339
#: glib/gmarkup.c:363 glib/gmarkup.c:441
340
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
341
msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
342
msgstr "Virheellinen UTF-8-koodattu teksti nimessä - epäkelpo ”%s”"
343

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
344
#: glib/gmarkup.c:374
345
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
346
msgid "'%s' is not a valid name "
347
msgstr "”%s” ei ole kelvollinen nimi"
348

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
349
#: glib/gmarkup.c:390
350
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
351
msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
352
msgstr "”%s” ei ole kelvollinen nimi: ”%c” "
353

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
354
#: glib/gmarkup.c:494
355
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
356 357
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Virhe rivillä %d: %s"
358

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
359
#: glib/gmarkup.c:578
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
360
#, c-format
361
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
2.5.7  
Matthias Clasen committed
362
"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
363 364
"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr ""
365
"Merkkijonon ”%-.*s” piti olla luku merkkiviitteen sisällä (esim. &#234;), "
366 367
"mutta sen jäsentäminen epäonnistui - ehkä luku on liian suuri"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
368
#: glib/gmarkup.c:590
369 370 371 372 373 374 375 376
msgid ""
"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
"as &amp;"
msgstr ""
"Merkkiviite ei päättynyt puolipisteeseen; todennäköisesti käytit &-merkkiä "
"aikomatta aloittaa entiteettiä - käytä merkintää &amp;"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
377
#: glib/gmarkup.c:616
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
378 379
#, c-format
msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
380
msgstr "Merkkiviite ”%-.*s” ei ole sallitun merkin koodaus"
381

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
382
#: glib/gmarkup.c:654
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
383 384 385
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr ""
386
"Havaittu tyhjä entiteetti ”&;”; kelvolliset ovat: &amp; &quot; &lt; &gt; "
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
387
"&apos;"
388

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
389
#: glib/gmarkup.c:662
390
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
391
msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
392
msgstr "Entiteetin nimi ”%-.*s” on tuntematon"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
393

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
394
#: glib/gmarkup.c:667
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
395 396 397 398 399 400
msgid ""
"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr ""
"Entiteetti ei päättynyt puolipisteeseen; todennäköisesti käytit &-merkkiä "
"aikomatta aloittaa entiteettiä - käytä merkintää &amp;"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
401

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
402
#: glib/gmarkup.c:1014
403 404 405
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
msgstr "Asiakirjan on alettava elementillä (esim. <kirja>)"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
406
#: glib/gmarkup.c:1054
407 408 409 410 411
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
"element name"
msgstr ""
412
"”%s” ei ole kelvollinen merkki ”<”-merkin jälkeen; se ei voi aloittaa "
413 414
"elementin nimeä"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
415
#: glib/gmarkup.c:1122
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
416
#, c-format
417
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
418 419
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag '%"
"s'"
420
msgstr "Pariton merkki ”%s”, odotettiin ”>”-merkkiä päättämään elementin ”%s”"
421

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
422
#: glib/gmarkup.c:1206
423 424 425 426
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr ""
427 428
"Pariton merkki ”%1$s”, odotettiin ”=”-merkkiä elementin ”%3$s” ominaisuuden "
"”%2$s” jälkeen"
429

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
430
#: glib/gmarkup.c:1247
431 432 433 434 435 436
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
"character in an attribute name"
msgstr ""
437 438 439
"Pariton merkki ”%s”, odotettiin merkkiä ”>” tai ”/” päättämään elementin ”%"
"s” aloituslippu, tai mahdollista ominaisuutta; käytit ehkä ominaisuuden "
"nimessä siihen kelpaamatonta merkkiä"
440

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
441
#: glib/gmarkup.c:1291
442 443 444 445 446
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr ""
447 448
"Pariton merkki ”%1$s”, odotettiin avaavaa lainausmerkkiä yhtäsuuruusmerkin "
"jälkeen annettaessa elementin ”%3$s” ominaisuuden ”%2$s” arvoa"
449

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
450
#: glib/gmarkup.c:1425
451 452 453 454 455
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
"begin an element name"
msgstr ""
456
"”%s” ei ole kelvollinen merkki merkkien ”</” jälkeen; ”%s” ei voi olla "
457 458
"elementin nimen alussa"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
459
#: glib/gmarkup.c:1461
460 461 462 463 464
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
"allowed character is '>'"
msgstr ""
465 466
"”%s” ei ole kelvollinen merkki sulkuelementin ”%s” jälkeen; sallittu merkki "
"on ”>”"
467

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
468
#: glib/gmarkup.c:1472
469 470
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
471
msgstr "Elementti ”%s” on suljettu, ei avoimia elementtejä"
472

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
473
#: glib/gmarkup.c:1481
474 475
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
476
msgstr ""
477
"Elementti ”%s” on suljettu, mutta tällä hetkellä on avoinna elementti ”%s”"
478

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
479
#: glib/gmarkup.c:1648
480 481 482
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
msgstr "Asiakirja oli tyhjä tai sisälsi vain tyhjiä merkkejä"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
483
#: glib/gmarkup.c:1662
484
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
485
msgstr ""
486
"Asiakirja loppui odottamattomasti heti avoimen kulmasulkeen ”<” jälkeen"
487

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
488
#: glib/gmarkup.c:1670 glib/gmarkup.c:1715
489 490 491 492 493
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
"element opened"
msgstr ""
494 495
"Asiakirja loppui odottamattomasti elementtien ollessa sulkematta - ”%s” oli "
"viimeinen avattu elementti"
496

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
497
#: glib/gmarkup.c:1678
498 499 500 501 502 503 504 505
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
"the tag <%s/>"
msgstr ""
"Asiakirja loppui odottamattomasti, odotettiin lipun <%s/> sulkevaa "
"kulmasuljetta"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
506
#: glib/gmarkup.c:1684
507 508 509
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
msgstr "Asiakirja loppui odottamattomasti elementin nimen kohdalla"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
510
#: glib/gmarkup.c:1690
511 512 513
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
msgstr "Asiakirja loppui odottamattomasti ominaisuuden nimen kohdalla"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
514
#: glib/gmarkup.c:1695
515 516 517
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
msgstr "Asiakirja loppui odottamattomasti elementin avauslipun kohdalla"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
518
#: glib/gmarkup.c:1701
519 520 521
msgid ""
"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
"name; no attribute value"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
522 523
msgstr ""
"Asiakirja loppui odottamattomasti ominaisuuden nimen jälkeisen "
524 525
"yhtäsuuruusmerkin jälkeen; ominaisuudella ei ole arvoa"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
526
#: glib/gmarkup.c:1708
527 528 529
msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
msgstr "Asiakirja loppui odottamattomasti ominaisuuden arvon kohdalla"

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
530
#: glib/gmarkup.c:1724
531 532
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
533
msgstr "Asiakirja loppui odottamattomasti elementin ”%s” sulkulipun kohdalla"
534

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
535
#: glib/gmarkup.c:1730
536
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
537 538
msgstr ""
"Asiakirja loppui odottamattomasti kommentin tai käsittelykomennon kohdalla"
539

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
540
#: glib/gregex.c:131
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
541
msgid "corrupted object"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
542
msgstr "vioittunut kohde"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
543

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
544
#: glib/gregex.c:133
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
545
msgid "internal error or corrupted object"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
546
msgstr "sisäinen virhe tai vioittunut kohde"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
547

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
548
#: glib/gregex.c:135
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
549
msgid "out of memory"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
550
msgstr "muisti loppui"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
551

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
552
#: glib/gregex.c:140
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
553
msgid "backtracking limit reached"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
554
msgstr "taakseviittausten raja saavutettu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
555

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
556
#: glib/gregex.c:152 glib/gregex.c:160
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
557 558
msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
msgstr ""
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
559
"malli sisältää kohtia, jotka eivät ole tuettu osittaisessa täsmäyksessä"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
560

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
561
#: glib/gregex.c:154 gio/glocalfile.c:2110
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
562
msgid "internal error"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
563
msgstr "sisäinen virhe"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
564

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
565
#: glib/gregex.c:162
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
566
msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
567
msgstr "takaisinviittaukset ehtoina eivät ole tuettu osittaisissa täsmäyksissä"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
568

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
569
#: glib/gregex.c:171
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
570
msgid "recursion limit reached"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
571
msgstr "rekursion enimmäissyvyys saavutettiin"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
572

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
573
#: glib/gregex.c:173
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
574
msgid "workspace limit for empty substrings reached"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
575
msgstr "työtilan raja tyhjille alamerkkijonoille saavutettiin"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
576

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
577
#: glib/gregex.c:175
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
578
msgid "invalid combination of newline flags"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
579
msgstr "virheellinen yhdistelmä rivinvaihtolippuja"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
580

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
581
#: glib/gregex.c:179
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
582
msgid "unknown error"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
583
msgstr "tuntematon virhe"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
584

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
585
#: glib/gregex.c:199
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
586
msgid "\\ at end of pattern"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
587
msgstr "\\ mallin lopussa"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
588

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
589
#: glib/gregex.c:202
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
590
msgid "\\c at end of pattern"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
591
msgstr "\\c mallin lopussa"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
592

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
593
#: glib/gregex.c:205
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
594
msgid "unrecognized character follows \\"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
595
msgstr "Tuntematon merkki \\:n jälkeen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
596

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
597
#: glib/gregex.c:212
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
598
msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
599
msgstr "merkkikokoa muuttavia ohjaimia (\\l, \\L, \\u, \\U) ei sallita tässä"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
600

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
601
#: glib/gregex.c:215
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
602
msgid "numbers out of order in {} quantifier"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
603
msgstr "numerot epäjärjestyksessä {}-määreessä"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
604

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
605
#: glib/gregex.c:218
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
606
msgid "number too big in {} quantifier"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
607
msgstr "numerot liian suuria {}-määreessä"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
608

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
609
#: glib/gregex.c:221
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
610
msgid "missing terminating ] for character class"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
611
msgstr "merkkiluokasta puuttuu päättävä ]"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
612

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
613
#: glib/gregex.c:224
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
614
msgid "invalid escape sequence in character class"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
615
msgstr "virheellinen escape-jono merkkiluokassa"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
616

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
617
#: glib/gregex.c:227
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
618
msgid "range out of order in character class"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
619
msgstr "alue epäjärjestyksessä merkkijoukolle"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
620

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
621
#: glib/gregex.c:230
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
622
msgid "nothing to repeat"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
623
msgstr "ei mitään toistettavaa"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
624

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
625
#: glib/gregex.c:233
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
626
msgid "unrecognized character after (?"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
627
msgstr "tuntematon merkki (? jälkeen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
628

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
629
#: glib/gregex.c:237
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
630
msgid "unrecognized character after (?<"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
631
msgstr "tuntematon merkki (?< jälkeen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
632

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
633
#: glib/gregex.c:241
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
634
msgid "unrecognized character after (?P"
635
msgstr "tuntematon merkki (?P jälkeen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
636

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
637
#: glib/gregex.c:244
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
638
msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
639
msgstr "POSIX:in nimetyt luokat on tuettu vain luokan sisällä"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
640

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
641
#: glib/gregex.c:247
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
642
msgid "missing terminating )"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
643
msgstr "päättävä ) puuttuu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
644

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
645
#: glib/gregex.c:251
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
646
msgid ") without opening ("
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
647
msgstr ") ilman aloittavaa (-merkkiä"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
648

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
649 650 651
#. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
#. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
#.
Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
652
#: glib/gregex.c:258
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
653
msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
654
msgstr "(?R tai (?[+-]numeroita täytyy seurata )"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
655

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
656
#: glib/gregex.c:261
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
657
msgid "reference to non-existent subpattern"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
658
msgstr "viittaus olemattomaan alitäsmäykseen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
659

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
660
#: glib/gregex.c:264
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
661
msgid "missing ) after comment"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
662
msgstr "puuttuva ) kommentin jälkeen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
663

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
664
#: glib/gregex.c:267
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
665
msgid "regular expression too large"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
666
msgstr "säännöllinen lauseke on liian suuri"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
667

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
668
#: glib/gregex.c:270
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
669
msgid "failed to get memory"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
670
msgstr "muistia ei voitu varata"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
671

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
672
#: glib/gregex.c:273
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
673
msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
674
msgstr "lookbehind-tyyppinen assert-makro ei ole kiinteäpituinen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
675

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
676
#: glib/gregex.c:276
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
677
msgid "malformed number or name after (?("
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
678
msgstr "virheellinen numero tai nimi (?( jälkeen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
679

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
680
#: glib/gregex.c:279
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
681
msgid "conditional group contains more than two branches"
682
msgstr "ehdollisessa ryhmässä on enemmän kuin kaksi haaraa"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
683

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
684
#: glib/gregex.c:282
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
685
msgid "assertion expected after (?("
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
686
msgstr "assert-makrotoiminto odotettu merkkien (?( jälkeen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
687

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
688
#: glib/gregex.c:285
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
689
msgid "unknown POSIX class name"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
690
msgstr "tuntematon POSIX-luokan nimi"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
691

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
692
#: glib/gregex.c:288
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
693
msgid "POSIX collating elements are not supported"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
694
msgstr "POSIX-vertailuelementtejä ei tueta"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
695

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
696
#: glib/gregex.c:291
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
697
msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
698
msgstr "Merkin arvo sekvenssissä \\x{…} on liian suuri"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
699

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
700
#: glib/gregex.c:294
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
701
msgid "invalid condition (?(0)"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
702
msgstr "virheellinen ehto (?(0)"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
703

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
704
#: glib/gregex.c:297
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
705
msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
706
msgstr "\\C ei ole sallittu lookbehind-tyyppisissä assert-makroissa"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
707

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
708
#: glib/gregex.c:300
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
709
msgid "recursive call could loop indefinitely"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
710
msgstr "rekursiivinen kutsu voisi olla päättymätön"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
711

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
712
#: glib/gregex.c:303
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
713
msgid "missing terminator in subpattern name"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
714
msgstr "alimallin nimestä puuttuu päätösmerkki"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
715

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
716
#: glib/gregex.c:306
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
717
msgid "two named subpatterns have the same name"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
718
msgstr "kahdella nimetyllä alimallilla on sama nimi"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
719

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
720
#: glib/gregex.c:309
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
721
msgid "malformed \\P or \\p sequence"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
722
msgstr "väärin muotoiltu \\P- tai \\p-sekvenssi"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
723

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
724
#: glib/gregex.c:312
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
725
msgid "unknown property name after \\P or \\p"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
726
msgstr "tuntematon ominaisuuden nimi \\P- tai \\p-sekvenssin jälkeen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
727

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
728
#: glib/gregex.c:315
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
729
msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
730
msgstr "alimallin nimi on liian pitkä (enintään 32 merkkiä)"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
731

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
732
#: glib/gregex.c:318
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
733
msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
734
msgstr "liian monta nimettyä alimallia (enintään 10000)"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
735

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
736
#: glib/gregex.c:321
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
737
msgid "octal value is greater than \\377"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
738
msgstr "oktaaliarvo on suurempi kuin \\377"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
739

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
740
#: glib/gregex.c:324
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
741
msgid "DEFINE group contains more than one branch"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
742
msgstr "DEFINE-ryhmä sisältää useampia kuin yhden haaran"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
743

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
744
#: glib/gregex.c:327
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
745
msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
746
msgstr "DEFINE-ryhmän toisto ei ole sallittu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
747

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
748
#: glib/gregex.c:330
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
749
msgid "inconsistent NEWLINE options"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
750
msgstr "epäyhtenäisiä NEWLINE-valitsimia"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
751

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
752
#: glib/gregex.c:333
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
753 754 755
msgid ""
"\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
msgstr ""
756
"\\g:n jälkeen ei tule nimeä aaltosulkeissa tai nollasta poikkeavaa numeroa "
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
757
"valinnaisesti aaltosulkeissa"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
758

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
759
#: glib/gregex.c:338
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
760
msgid "unexpected repeat"
Ilkka Tuohela's avatar
Ilkka Tuohela committed
761
msgstr "odottamaton toisto"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
762

Allison Karlitskaya's avatar
Allison Karlitskaya committed
763
#: