Commit 7cb5cd8d authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent adf6a57c
Pipeline #192047 failed with stages
in 9 minutes and 52 seconds
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glib/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-06 23:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-08 14:26+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-25 12:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-28 22:26+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.34.0\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.36.0\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: gio/gapplication.c:500
......@@ -280,7 +280,7 @@ msgstr "Srautas jau užvertas"
msgid "Truncate not supported on base stream"
msgstr "Trumpinimas sraute nepalaikomas"
#: gio/gcancellable.c:319 gio/gdbusconnection.c:1871 gio/gdbusprivate.c:1411
#: gio/gcancellable.c:319 gio/gdbusconnection.c:1862 gio/gdbusprivate.c:1411
#: gio/gsimpleasyncresult.c:871 gio/gsimpleasyncresult.c:897
#, c-format
msgid "Operation was cancelled"
......@@ -300,13 +300,13 @@ msgstr "Nepakanka paskirties vietos"
#: gio/gcharsetconverter.c:342 gio/gdatainputstream.c:848
#: gio/gdatainputstream.c:1261 glib/gconvert.c:447 glib/gconvert.c:877
#: glib/giochannel.c:1564 glib/giochannel.c:1606 glib/giochannel.c:2453
#: glib/giochannel.c:1564 glib/giochannel.c:1606 glib/giochannel.c:2461
#: glib/gutf8.c:875 glib/gutf8.c:1328
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Klaidinga baitų seka keitimo įvedime"
#: gio/gcharsetconverter.c:347 glib/gconvert.c:455 glib/gconvert.c:791
#: glib/giochannel.c:1571 glib/giochannel.c:2465
#: glib/giochannel.c:1571 glib/giochannel.c:2473
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Klaida keitimo metu: %s"
......@@ -339,23 +339,23 @@ msgstr "Nežinomas tipas"
msgid "%s filetype"
msgstr "%s failo tipos"
#: gio/gcredentials.c:289
#: gio/gcredentials.c:323
msgid "GCredentials contains invalid data"
msgstr "GCredentials turi nekorektiškus duomenis"
#: gio/gcredentials.c:345 gio/gcredentials.c:609
#: gio/gcredentials.c:383 gio/gcredentials.c:667
msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
msgstr "GCredentials nerealizuota šioje operacinėje sistemoje"
#: gio/gcredentials.c:503
#: gio/gcredentials.c:538 gio/gcredentials.c:556
msgid "There is no GCredentials support for your platform"
msgstr "Jūsų platformoje nėra GCredentials palaikymo"
#: gio/gcredentials.c:552
#: gio/gcredentials.c:607
msgid "GCredentials does not contain a process ID on this OS"
msgstr "GCredentials neturi proceso ID šioje OS"
#: gio/gcredentials.c:603
#: gio/gcredentials.c:661
msgid "Credentials spoofing is not possible on this OS"
msgstr "Įgaliojimų apgavimas neįmanomas šioje operacinėje sistemoje"
......@@ -512,7 +512,7 @@ msgstr ""
"Nepavyko nustatyti sesijos magistralės adreso (nerealizuota šiai operacinei "
"sistemai)"
#: gio/gdbusaddress.c:1357 gio/gdbusconnection.c:7191
#: gio/gdbusaddress.c:1357 gio/gdbusconnection.c:7192
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
......@@ -521,7 +521,7 @@ msgstr ""
"Nepavyko nustatyti magistralės adreso iš DBUS_STARTER_BUS_TYPE aplinkos "
"kintamojo - nežinoma reikšmė „%s“"
#: gio/gdbusaddress.c:1366 gio/gdbusconnection.c:7200
#: gio/gdbusaddress.c:1366 gio/gdbusconnection.c:7201
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
......@@ -554,12 +554,12 @@ msgstr ""
msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
msgstr "Atšaukta per GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:264
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:265
#, c-format
msgid "Error when getting information for directory “%s”: %s"
msgstr "Klaida gaunant informaciją apie katalogą „%s“: %s"
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:276
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:280
#, c-format
msgid ""
"Permissions on directory “%s” are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
......@@ -567,23 +567,23 @@ msgstr ""
"Katalogo „%s“ leidimai yra suformuoti neteisingai. Tikėtasi mode 0700, gauta "
"0%o"
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:301
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:310
#, c-format
msgid "Error creating directory “%s”: %s"
msgstr "Klaida kuriant katalogą %s: %s"
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:348
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:355
#, c-format
msgid "Error opening keyring “%s” for reading: "
msgstr "Klaida atveriant raktinę „%s“ skaitymui: "
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:371 gio/gdbusauthmechanismsha1.c:689
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:378 gio/gdbusauthmechanismsha1.c:700
#, c-format
msgid "Line %d of the keyring at “%s” with content “%s” is malformed"
msgstr ""
"%d eilutė raktinės vietoje „%s“ su turiniu „%s“ yra suformuota neteisingai"
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:385 gio/gdbusauthmechanismsha1.c:703
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:392 gio/gdbusauthmechanismsha1.c:714
#, c-format
msgid ""
"First token of line %d of the keyring at “%s” with content “%s” is malformed"
......@@ -591,7 +591,7 @@ msgstr ""
"Pirmoji leksema raktinės %d eilutės vietoje „%s“ su turiniu „%s“ yra "
"suformuota neteisingai"
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:399 gio/gdbusauthmechanismsha1.c:717
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:406 gio/gdbusauthmechanismsha1.c:728
#, c-format
msgid ""
"Second token of line %d of the keyring at “%s” with content “%s” is malformed"
......@@ -599,128 +599,128 @@ msgstr ""
"Antroji leksema raktinės %d eilutės vietoje „%s“ su turiniu „%s“ yra "
"suformuota neteisingai"
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:423
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:430
#, c-format
msgid "Didn’t find cookie with id %d in the keyring at “%s”"
msgstr "Nerastas slapukas su id %d raktinės vietoje „%s“"
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:505
#, c-format
msgid "Error deleting stale lock file “%s”: %s"
msgstr "Klaida trinant nebegaliojantį rakinimo failą „%s“: %s"
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:537
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:476
#, c-format
msgid "Error creating lock file “%s”: %s"
msgstr "Klaida kuriant rakinimo failą „%s“: %s"
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:568
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:540
#, c-format
msgid "Error deleting stale lock file “%s”: %s"
msgstr "Klaida trinant nebegaliojantį rakinimo failą „%s“: %s"
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:579
#, c-format
msgid "Error closing (unlinked) lock file “%s”: %s"
msgstr "Klaida užveriant (nesusietą) rakinimo failą „%s“: %s"
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:579
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:590
#, c-format
msgid "Error unlinking lock file “%s”: %s"
msgstr "Klaida atsiejant rakinimo failą „%s“: %s"
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:656
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:667
#, c-format
msgid "Error opening keyring “%s” for writing: "
msgstr "Klaida atveriant raktinę „%s“ rašymui: "
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:852
#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:863
#, c-format
msgid "(Additionally, releasing the lock for “%s” also failed: %s) "
msgstr "(Papildomai, užrakto atlaisvinimas „%s“ taip pat nepavyko: %s) "
#: gio/gdbusconnection.c:604 gio/gdbusconnection.c:2400
#: gio/gdbusconnection.c:595 gio/gdbusconnection.c:2391
msgid "The connection is closed"
msgstr "Ryšys yra užvertas"
#: gio/gdbusconnection.c:1901
#: gio/gdbusconnection.c:1892
msgid "Timeout was reached"
msgstr "Baigėsi laikas"
#: gio/gdbusconnection.c:2522
#: gio/gdbusconnection.c:2513
msgid ""
"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
msgstr "Nepalaikomi požymiai aptikti konstruojant kliento pusės ryšį"
#: gio/gdbusconnection.c:4162 gio/gdbusconnection.c:4509
#: gio/gdbusconnection.c:4163 gio/gdbusconnection.c:4510
#, c-format
msgid ""
"No such interface “org.freedesktop.DBus.Properties” on object at path %s"
msgstr ""
"Nėra sąsajos „org.freedesktop.DBus.Properties“ objektui, kurio kelias %s"
#: gio/gdbusconnection.c:4304
#: gio/gdbusconnection.c:4305
#, c-format
msgid "No such property “%s”"
msgstr "Nėra savybės „%s“"
#: gio/gdbusconnection.c:4316
#: gio/gdbusconnection.c:4317
#, c-format
msgid "Property “%s” is not readable"
msgstr "Savybė „%s“ yra neskaitoma"
#: gio/gdbusconnection.c:4327
#: gio/gdbusconnection.c:4328
#, c-format
msgid "Property “%s” is not writable"
msgstr "Savybė „%s“ nėra rašoma"
#: gio/gdbusconnection.c:4347
#: gio/gdbusconnection.c:4348
#, c-format
msgid "Error setting property “%s”: Expected type “%s” but got “%s”"
msgstr "Klaida nustatant savybę „%s“: tikėtasi tipo „%s“, bet gauta „%s“"
#: gio/gdbusconnection.c:4452 gio/gdbusconnection.c:4660
#: gio/gdbusconnection.c:6631
#: gio/gdbusconnection.c:4453 gio/gdbusconnection.c:4661
#: gio/gdbusconnection.c:6632
#, c-format
msgid "No such interface “%s”"
msgstr "Nėra sąsajos „%s“"
#: gio/gdbusconnection.c:4878 gio/gdbusconnection.c:7140
#: gio/gdbusconnection.c:4879 gio/gdbusconnection.c:7141
#, c-format
msgid "No such interface “%s” on object at path %s"
msgstr "Nėra sąsajos „%s“ objektui, kurio kelias %s"
#: gio/gdbusconnection.c:4976
#: gio/gdbusconnection.c:4977
#, c-format
msgid "No such method “%s”"
msgstr "Nėra metodo „%s“"
#: gio/gdbusconnection.c:5007
#: gio/gdbusconnection.c:5008
#, c-format
msgid "Type of message, “%s”, does not match expected type “%s”"
msgstr "Pranešimo tipas „%s“ neatitinka laukiamo tipo „%s“"
#: gio/gdbusconnection.c:5205
#: gio/gdbusconnection.c:5206
#, c-format
msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
msgstr "Jau yra eksportuotas objektas sąsajai %s vietoje %s"
#: gio/gdbusconnection.c:5431
#: gio/gdbusconnection.c:5432
#, c-format
msgid "Unable to retrieve property %s.%s"
msgstr "Nepavyko gauti savybės: %s.%s"
#: gio/gdbusconnection.c:5487
#: gio/gdbusconnection.c:5488
#, c-format
msgid "Unable to set property %s.%s"
msgstr "Nepavyko nustatyti savybės: %s.%s"
#: gio/gdbusconnection.c:5665
#: gio/gdbusconnection.c:5666
#, c-format
msgid "Method “%s” returned type “%s”, but expected “%s”"
msgstr "Metodas „%s“ grąžino tipą „%s“, bet laukta „%s“"
#: gio/gdbusconnection.c:6742
#: gio/gdbusconnection.c:6743
#, c-format
msgid "Method “%s” on interface “%s” with signature “%s” does not exist"
msgstr "Metodas „%s“ sąsajoje „%s“ su signatūra „%s“ neegzistuoja"
#: gio/gdbusconnection.c:6863
#: gio/gdbusconnection.c:6864
#, c-format
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Pomedis %s jau yra eksportuotas"
......@@ -948,17 +948,17 @@ msgstr "Nepavyko gauti aparatūros profilio: %s"
msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
msgstr "Nepavyko įkelti /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
#: gio/gdbusproxy.c:1625
#: gio/gdbusproxy.c:1562
#, c-format
msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
msgstr "Klaida kviečiant StartServiceByName elementui %s: "
#: gio/gdbusproxy.c:1648
#: gio/gdbusproxy.c:1585
#, c-format
msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
msgstr "Nelauktas atsakas %d iš StartServiceByName(\"%s\") metodo"
#: gio/gdbusproxy.c:2748 gio/gdbusproxy.c:2883
#: gio/gdbusproxy.c:2685 gio/gdbusproxy.c:2820
#, c-format
msgid ""
"Cannot invoke method; proxy is for the well-known name %s without an owner, "
......@@ -1015,13 +1015,13 @@ msgstr ""
"Naudokite „%s KOMANDA --help“ kiekvienos komandos pagalbos gavimui.\n"
#: gio/gdbus-tool.c:197 gio/gdbus-tool.c:264 gio/gdbus-tool.c:336
#: gio/gdbus-tool.c:360 gio/gdbus-tool.c:846 gio/gdbus-tool.c:1183
#: gio/gdbus-tool.c:1668
#: gio/gdbus-tool.c:360 gio/gdbus-tool.c:850 gio/gdbus-tool.c:1187
#: gio/gdbus-tool.c:1672
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Klaida: %s\n"
#: gio/gdbus-tool.c:208 gio/gdbus-tool.c:277 gio/gdbus-tool.c:1684
#: gio/gdbus-tool.c:208 gio/gdbus-tool.c:277 gio/gdbus-tool.c:1688
#, c-format
msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
msgstr "Klaida skaitant introspekcijos XML: %s\n"
......@@ -1051,23 +1051,23 @@ msgstr "Ryšio pabaigos parametrai:"
msgid "Options specifying the connection endpoint"
msgstr "Parametrai, nurodantys ryšio pabaigą"
#: gio/gdbus-tool.c:429
#: gio/gdbus-tool.c:430
#, c-format
msgid "No connection endpoint specified"
msgstr "Nėra nurodytos ryšio pabaigos"
#: gio/gdbus-tool.c:439
#: gio/gdbus-tool.c:440
#, c-format
msgid "Multiple connection endpoints specified"
msgstr "Nurodytos kelio ryšio pabaigos"
#: gio/gdbus-tool.c:509
#: gio/gdbus-tool.c:513
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, interface “%s” does not exist\n"
msgstr "Perspėjimas: pagal introspekcijos duomenis, sąsaja „%s“ neegzistuoja\n"
#: gio/gdbus-tool.c:518
#: gio/gdbus-tool.c:522
#, c-format
msgid ""
"Warning: According to introspection data, method “%s” does not exist on "
......@@ -1076,161 +1076,161 @@ msgstr ""
"Perspėjimas: pagal introspekcijos duomenis, metodas „%s“ neegzistuoja "
"sąsajoje „%s“\n"
#: gio/gdbus-tool.c:580
#: gio/gdbus-tool.c:584
msgid "Optional destination for signal (unique name)"
msgstr "Nebūtinas signalo tikslas (unikalus vardas)"
#: gio/gdbus-tool.c:581
#: gio/gdbus-tool.c:585
msgid "Object path to emit signal on"
msgstr "Objekto, kuriame siunčiamas signalas, kelias"
#: gio/gdbus-tool.c:582
#: gio/gdbus-tool.c:586
msgid "Signal and interface name"
msgstr "Signalo ir sąsajos vardai"
#: gio/gdbus-tool.c:615
#: gio/gdbus-tool.c:619
msgid "Emit a signal."
msgstr "Siųsti signalą."
#: gio/gdbus-tool.c:670 gio/gdbus-tool.c:977 gio/gdbus-tool.c:1771
#: gio/gdbus-tool.c:2003 gio/gdbus-tool.c:2223
#: gio/gdbus-tool.c:674 gio/gdbus-tool.c:981 gio/gdbus-tool.c:1775
#: gio/gdbus-tool.c:2007 gio/gdbus-tool.c:2227
#, c-format
msgid "Error connecting: %s\n"
msgstr "Klaida prisijungiant: %s\n"
#: gio/gdbus-tool.c:690
#: gio/gdbus-tool.c:694
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid unique bus name.\n"
msgstr "Klaida: %s nėra tinkamas unikalus magistralės pavadinimas.\n"
#: gio/gdbus-tool.c:709 gio/gdbus-tool.c:1020 gio/gdbus-tool.c:1814
#: gio/gdbus-tool.c:713 gio/gdbus-tool.c:1024 gio/gdbus-tool.c:1818
msgid "Error: Object path is not specified\n"
msgstr "Klaida: nenurodytas objekto kelias\n"
#: gio/gdbus-tool.c:732 gio/gdbus-tool.c:1040 gio/gdbus-tool.c:1834
#: gio/gdbus-tool.c:2074
#: gio/gdbus-tool.c:736 gio/gdbus-tool.c:1044 gio/gdbus-tool.c:1838
#: gio/gdbus-tool.c:2078
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
msgstr "Klaida: %s nėra tinkamas objekto kelias\n"
#: gio/gdbus-tool.c:752
#: gio/gdbus-tool.c:756
msgid "Error: Signal name is not specified\n"
msgstr "Klaida: nenurodytas signalo pavadinimas\n"
#: gio/gdbus-tool.c:766
#: gio/gdbus-tool.c:770
#, c-format
msgid "Error: Signal name “%s” is invalid\n"
msgstr "Klaida: signalo pavadinimas „%s“ yra netinkamas\n"
#: gio/gdbus-tool.c:778
#: gio/gdbus-tool.c:782
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid interface name\n"
msgstr "Klaida: %s nėra tinkamas sąsajos pavadinimas\n"
#: gio/gdbus-tool.c:784
#: gio/gdbus-tool.c:788
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid member name\n"
msgstr "Klaida: %s nėra tinkamas nario pavadinimas\n"
#. Use the original non-"parse-me-harder" error
#: gio/gdbus-tool.c:821 gio/gdbus-tool.c:1152
#: gio/gdbus-tool.c:825 gio/gdbus-tool.c:1156
#, c-format
msgid "Error parsing parameter %d: %s\n"
msgstr "Klaida skaitant parametrą %d: %s\n"
#: gio/gdbus-tool.c:853
#: gio/gdbus-tool.c:857
#, c-format
msgid "Error flushing connection: %s\n"
msgstr "Klaida išsiunčiant ryšį: %s\n"
#: gio/gdbus-tool.c:880
#: gio/gdbus-tool.c:884
msgid "Destination name to invoke method on"
msgstr "Tikslo pavadinimas metodo iškvietimui"
#: gio/gdbus-tool.c:881
#: gio/gdbus-tool.c:885
msgid "Object path to invoke method on"
msgstr "Objekto kelias metodo iškvietimui"
#: gio/gdbus-tool.c:882
#: gio/gdbus-tool.c:886
msgid "Method and interface name"
msgstr "Metodo ir sąsajos pavadinimai"
#: gio/gdbus-tool.c:883
#: gio/gdbus-tool.c:887
msgid "Timeout in seconds"
msgstr "Laiko limitas sekundėmis"
#: gio/gdbus-tool.c:922
#: gio/gdbus-tool.c:926
msgid "Invoke a method on a remote object."
msgstr "Iškviesti metodą nutolusiame objekte."
#: gio/gdbus-tool.c:994 gio/gdbus-tool.c:1788 gio/gdbus-tool.c:2028
#: gio/gdbus-tool.c:998 gio/gdbus-tool.c:1792 gio/gdbus-tool.c:2032
msgid "Error: Destination is not specified\n"
msgstr "Klaida: nenurodytas tikslas\n"
#: gio/gdbus-tool.c:1005 gio/gdbus-tool.c:1805 gio/gdbus-tool.c:2039
#: gio/gdbus-tool.c:1009 gio/gdbus-tool.c:1809 gio/gdbus-tool.c:2043
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid bus name\n"
msgstr "Klaida: %s nėra tinkamas magistralės pavadinimas\n"
#: gio/gdbus-tool.c:1055
#: gio/gdbus-tool.c:1059
msgid "Error: Method name is not specified\n"
msgstr "Klaida: nenurodytas metodo vardas\n"
#: gio/gdbus-tool.c:1066
#: gio/gdbus-tool.c:1070
#, c-format
msgid "Error: Method name “%s” is invalid\n"
msgstr "Klaida: metodo vardas „%s“ yra netinkamas\n"
#: gio/gdbus-tool.c:1144
#: gio/gdbus-tool.c:1148
#, c-format
msgid "Error parsing parameter %d of type “%s”: %s\n"
msgstr "Klaida skaitant parametrą %d, kurio tipas „%s“: %s\n"
#: gio/gdbus-tool.c:1630
#: gio/gdbus-tool.c:1634
msgid "Destination name to introspect"
msgstr "Tikslo vardas introspekcijai"
#: gio/gdbus-tool.c:1631
#: gio/gdbus-tool.c:1635
msgid "Object path to introspect"
msgstr "Objekto kelias introspekcijai"
#: gio/gdbus-tool.c:1632
#: gio/gdbus-tool.c:1636
msgid "Print XML"
msgstr "Spausdinti XML"
#: gio/gdbus-tool.c:1633
#: gio/gdbus-tool.c:1637
msgid "Introspect children"
msgstr "Nagrinėti vaiką"
#: gio/gdbus-tool.c:1634
#: gio/gdbus-tool.c:1638
msgid "Only print properties"
msgstr "Spausdinti tik savybes"
#: gio/gdbus-tool.c:1723
#: gio/gdbus-tool.c:1727
msgid "Introspect a remote object."
msgstr "Introspekcija nutolusiam objektui."
#: gio/gdbus-tool.c:1929
#: gio/gdbus-tool.c:1933
msgid "Destination name to monitor"
msgstr "Tikslo vardas stebėjimui"
#: gio/gdbus-tool.c:1930
#: gio/gdbus-tool.c:1934
msgid "Object path to monitor"
msgstr "Objekto kelias stebėjimui"
#: gio/gdbus-tool.c:1955
#: gio/gdbus-tool.c:1959
msgid "Monitor a remote object."
msgstr "Stebėti nutolusį objektą."
#: gio/gdbus-tool.c:2013
#: gio/gdbus-tool.c:2017
msgid "Error: can’t monitor a non-message-bus connection\n"
msgstr "Klaida: nepavyksta stebėti ne žinučių magistralės ryšio\n"
#: gio/gdbus-tool.c:2137
#: gio/gdbus-tool.c:2141
msgid "Service to activate before waiting for the other one (well-known name)"
msgstr "Aktyvuotina tarnyba prieš laukiant kitos (gerai žinomas pavadinimas)"
#: gio/gdbus-tool.c:2140
#: gio/gdbus-tool.c:2144
msgid ""
"Timeout to wait for before exiting with an error (seconds); 0 for no timeout "
"(default)"
......@@ -1238,65 +1238,65 @@ msgstr ""
"Kiek laiko laukti prieš išeinant su klaida (sekundėmis); 0 reiškia neribotai "
"(numatyta)"
#: gio/gdbus-tool.c:2188
#: gio/gdbus-tool.c:2192
msgid "[OPTION…] BUS-NAME"
msgstr "[PARAMETRAS…] MAGISTRALĖS-PAVADINIMAS"
#: gio/gdbus-tool.c:2189
#: gio/gdbus-tool.c:2193
msgid "Wait for a bus name to appear."
msgstr "Laukti, kol pasirodys magistralės pavadinimas."
#: gio/gdbus-tool.c:2265
#: gio/gdbus-tool.c:2269
msgid "Error: A service to activate for must be specified.\n"
msgstr ""
"Klaida: reikia nurodyti aktyvuojamą tarnybą.\n"
"\n"
#: gio/gdbus-tool.c:2270
#: gio/gdbus-tool.c:2274
msgid "Error: A service to wait for must be specified.\n"
msgstr "Klaida: turi būti nurodyta tarnyba, kurios laukti.\n"
#: gio/gdbus-tool.c:2275
#: gio/gdbus-tool.c:2279
msgid "Error: Too many arguments.\n"
msgstr "Klaida: per daug argumentų.\n"
#: gio/gdbus-tool.c:2283 gio/gdbus-tool.c:2290
#: gio/gdbus-tool.c:2287 gio/gdbus-tool.c:2294
#, c-format
msgid "Error: %s is not a valid well-known bus name.\n"
msgstr "Klaida: %s nėra tinkamas gerai žinomas magistralės pavadinimas.\n"
#: gio/gdesktopappinfo.c:2072 gio/gdesktopappinfo.c:4870
#: gio/gdesktopappinfo.c:2071 gio/gdesktopappinfo.c:4886
msgid "Unnamed"
msgstr "Nepavadinta"
#: gio/gdesktopappinfo.c:2482
#: gio/gdesktopappinfo.c:2481
msgid "Desktop file didn’t specify Exec field"
msgstr "Darbalaukio failas nenurodė Exec lauko"
#: gio/gdesktopappinfo.c:2754
#: gio/gdesktopappinfo.c:2761
msgid "Unable to find terminal required for application"
msgstr "Nerastas terminalas, reikalingas programai"
#: gio/gdesktopappinfo.c:3406
#: gio/gdesktopappinfo.c:3413
#, c-format
msgid "Can’t create user application configuration folder %s: %s"
msgstr "Nepavyko sukurti naudotojo nustatymų aplanko %s: %s"
#: gio/gdesktopappinfo.c:3410
#: gio/gdesktopappinfo.c:3417
#, c-format
msgid "Can’t create user MIME configuration folder %s: %s"
msgstr "Nepavyko sukurti naudotojo MIME nustatymų aplanko %s: %s"
#: gio/gdesktopappinfo.c:3650 gio/gdesktopappinfo.c:3674
#: gio/gdesktopappinfo.c:3657 gio/gdesktopappinfo.c:3681
msgid "Application information lacks an identifier"
msgstr "Programos informacijai trūksta identifikatoriaus"
#: gio/gdesktopappinfo.c:3908
#: gio/gdesktopappinfo.c:3915
#, c-format
msgid "Can’t create user desktop file %s"
msgstr "Nepavyko sukurti naudotojo darbalaukio failo %s"
#: gio/gdesktopappinfo.c:4042
#: gio/gdesktopappinfo.c:4049
#, c-format
msgid "Custom definition for %s"
msgstr "Specialus apibrėžimas %s"
......@@ -1325,12 +1325,16 @@ msgstr "įrenginys nerealizuoja startavimo"
msgid "drive doesn’t implement stop"
msgstr "įrenginys nerealizuoja stabdymo"
#: gio/gdummytlsbackend.c:195 gio/gdummytlsbackend.c:317
#: gio/gdummytlsbackend.c:509
#: gio/gdtlsconnection.c:1120 gio/gtlsconnection.c:921
msgid "TLS backend does not implement TLS binding retrieval"
msgstr "TLS realizacija nerealizuoja TLS susiejimų gavimo"
#: gio/gdummytlsbackend.c:195 gio/gdummytlsbackend.c:321
#: gio/gdummytlsbackend.c:513
msgid "TLS support is not available"
msgstr "Nėra TLS palaikymo"
#: gio/gdummytlsbackend.c:419
#: gio/gdummytlsbackend.c:423
msgid "DTLS support is not available"
msgstr "Nėra DTLS palaikymo"
......@@ -1363,7 +1367,7 @@ msgstr "Tikėtasi GEmblem skirto GEmblemedIcon"
#: gio/gfile.c:1976 gio/gfile.c:2031 gio/gfile.c:3722 gio/gfile.c:3777
#: gio/gfile.c:4055 gio/gfile.c:4523 gio/gfile.c:4934 gio/gfile.c:5019
#: gio/gfile.c:5109 gio/gfile.c:5206 gio/gfile.c:5293 gio/gfile.c:5394
#: gio/gfile.c:8098 gio/gfile.c:8188 gio/gfile.c:8272
#: gio/gfile.c:8104 gio/gfile.c:8194 gio/gfile.c:8278
#: gio/win32/gwinhttpfile.c:437
msgid "Operation not supported"
msgstr "Operacija nepalaikoma"
......@@ -1376,7 +1380,7 @@ msgstr "Operacija nepalaikoma"
msgid "Containing mount does not exist"
msgstr "Tėvinis prijungimo taškas neegzistuoja"