Commit 2eca1b52 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

svn path=/trunk/; revision=5858
parent 515f42c9
2007-11-13 Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>
* sl.po: Updated Slovenian Translation.
2007-11-07 Matthias Clasen <mclasen@redhat.com>
* === Released 2.14.3 ===
......
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
#
# Andraz Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si> 2000.
# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2007.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-07 00:25-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-24 12:52+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-16 07:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-13 14:44+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-Country: Slovenia\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: glib/gbookmarkfile.c:705 glib/gbookmarkfile.c:782 glib/gbookmarkfile.c:861
#: glib/gbookmarkfile.c:908
#: ../glib/gbookmarkfile.c:705
#: ../glib/gbookmarkfile.c:782
#: ../glib/gbookmarkfile.c:861
#: ../glib/gbookmarkfile.c:908
#, c-format
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
msgstr "Nepričakovan atribut '%s' za element '%s'"
#: glib/gbookmarkfile.c:716 glib/gbookmarkfile.c:793 glib/gbookmarkfile.c:803
#: glib/gbookmarkfile.c:919
#: ../glib/gbookmarkfile.c:716
#: ../glib/gbookmarkfile.c:793
#: ../glib/gbookmarkfile.c:803
#: ../glib/gbookmarkfile.c:919
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
msgstr "Atribut '%s' elementa '%s' ni najden"
#: glib/gbookmarkfile.c:1092 glib/gbookmarkfile.c:1157
#: glib/gbookmarkfile.c:1221 glib/gbookmarkfile.c:1231
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1092
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1157
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1221
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1231
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
msgstr "Nepričakovana oznaka '%s'. Pričakovana je oznaka '%s'"
#: glib/gbookmarkfile.c:1117 glib/gbookmarkfile.c:1131
#: glib/gbookmarkfile.c:1199 glib/gbookmarkfile.c:1251
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1117
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1131
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1199
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1251
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
msgstr "Nepričakovana oznaka '%s' znotraj '%s'"
#: glib/gbookmarkfile.c:1781
#, c-format
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1781
msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
msgstr "Ni veljavne datoteke zaznamkov v podatkovnih mapah"
#: glib/gbookmarkfile.c:1982
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1982
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
msgstr "Zaznamek za URI '%s' že obstaja"
#: glib/gbookmarkfile.c:2028 glib/gbookmarkfile.c:2185
#: glib/gbookmarkfile.c:2270 glib/gbookmarkfile.c:2350
#: glib/gbookmarkfile.c:2435 glib/gbookmarkfile.c:2518
#: glib/gbookmarkfile.c:2596 glib/gbookmarkfile.c:2675
#: glib/gbookmarkfile.c:2717 glib/gbookmarkfile.c:2814
#: glib/gbookmarkfile.c:2940 glib/gbookmarkfile.c:3130
#: glib/gbookmarkfile.c:3206 glib/gbookmarkfile.c:3371
#: glib/gbookmarkfile.c:3460 glib/gbookmarkfile.c:3550
#: glib/gbookmarkfile.c:3677
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2028
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2185
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2270
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2350
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2435
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2518
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2596
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2675
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2717
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2814
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2940
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3130
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3206
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3371
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3460
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3550
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3677
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
msgstr "Ni veljavnega zaznamka za URI '%s'"
#: glib/gbookmarkfile.c:2359
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2359
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
msgstr "V zaznamku za URI '%s' ni določena vrsta MIME"
#: glib/gbookmarkfile.c:2444
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2444
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
msgstr "V zaznamku za URI '%s' ni določene zasebne zastavice"
#: glib/gbookmarkfile.c:2823
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2823
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
msgstr "V zaznamku za URI '%s' ni nastavljenih skupin"
#: glib/gbookmarkfile.c:3224 glib/gbookmarkfile.c:3381
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3224
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3381
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
msgstr "Program z imenom '%s' ni ustvaril zaznamka za '%s'"
#: glib/gbookmarkfile.c:3404
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3404
#, c-format
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
msgstr "Napaka pri razširjanju ukazne vrstice '%s' z URI '%s'"
#: glib/gconvert.c:424 glib/gconvert.c:502 glib/giochannel.c:1148
#: ../glib/gconvert.c:424
#: ../glib/gconvert.c:502
#: ../glib/giochannel.c:1148
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Pretvorba iz nabora znakov '%s' v '%s' ni podprta"
#: glib/gconvert.c:428 glib/gconvert.c:506
#: ../glib/gconvert.c:428
#: ../glib/gconvert.c:506
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "Ni mogoče odpreti pretvornika iz '%s' v '%s'"
#: glib/gconvert.c:622 glib/gconvert.c:1011 glib/giochannel.c:1320
#: glib/giochannel.c:1362 glib/giochannel.c:2204 glib/gutf8.c:950
#: glib/gutf8.c:1399
#, c-format
#: ../glib/gconvert.c:622
#: ../glib/gconvert.c:1011
#: ../glib/giochannel.c:1320
#: ../glib/giochannel.c:1362
#: ../glib/giochannel.c:2204
#: ../glib/gutf8.c:950
#: ../glib/gutf8.c:1399
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Neveljavno zaporedje bajtov na vhodu pretvorbe"
#: glib/gconvert.c:628 glib/gconvert.c:938 glib/giochannel.c:1327
#: glib/giochannel.c:2216
#: ../glib/gconvert.c:628
#: ../glib/gconvert.c:938
#: ../glib/giochannel.c:1327
#: ../glib/giochannel.c:2216
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Napaka med pretvorbo: %s"
#: glib/gconvert.c:663 glib/gutf8.c:946 glib/gutf8.c:1150 glib/gutf8.c:1291
#: glib/gutf8.c:1395
#, c-format
#: ../glib/gconvert.c:663
#: ../glib/gutf8.c:946
#: ../glib/gutf8.c:1150
#: ../glib/gutf8.c:1291
#: ../glib/gutf8.c:1395
msgid "Partial character sequence at end of input"
msgstr "Delno (nedokončano) zaporedje znakov na koncu vhoda"
#: glib/gconvert.c:913
#: ../glib/gconvert.c:913
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
msgstr "Ni mogoče pretvoriti '%s' v nabor znakov '%s'"
#: glib/gconvert.c:1727
#: ../glib/gconvert.c:1727
#, c-format
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
msgstr "URI '%s' pri uporabi \"datotečne\" sheme ni absoluten"
#: glib/gconvert.c:1737
#: ../glib/gconvert.c:1737
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "Krajevna datoteka URI '%s' ne sme vsebovati '#'"
#: glib/gconvert.c:1754
#: ../glib/gconvert.c:1754
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "URI '%s' je neveljaven"
#: glib/gconvert.c:1766
#: ../glib/gconvert.c:1766
#, c-format
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
msgstr "Ime gostitelja naslova URI '%s' ni veljavno"
#: glib/gconvert.c:1782
#: ../glib/gconvert.c:1782
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
msgstr "Naslov URI '%s' vsebuje neveljavne ubežne znake"
#: glib/gconvert.c:1877
#: ../glib/gconvert.c:1877
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "Pot '%s' ni absolutna pot"
#: glib/gconvert.c:1887
#, c-format
#: ../glib/gconvert.c:1887
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Neveljavno ime gostitelja"
#: glib/gdir.c:104 glib/gdir.c:124
#: ../glib/gdir.c:104
#: ../glib/gdir.c:124
#, c-format
msgid "Error opening directory '%s': %s"
msgstr "Napaka ob odpiranju imenika '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:557 glib/gfileutils.c:630
#: ../glib/gfileutils.c:557
#: ../glib/gfileutils.c:630
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
msgstr "Ni mogoče rezervirati %lu bajtov za branje datoteke \"%s\""
#: glib/gfileutils.c:572
#: ../glib/gfileutils.c:572
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "Napaka ob branju datoteke '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:654
#: ../glib/gfileutils.c:654
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
msgstr "Ni mogoče brati iz datoteke '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:705 glib/gfileutils.c:792
#: ../glib/gfileutils.c:705
#: ../glib/gfileutils.c:792
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:722 glib/gmappedfile.c:133
#: ../glib/gfileutils.c:722
#: ../glib/gmappedfile.c:133
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
msgstr "Ni mogoče dobiti atributov datoteke '%s': fstat() ni uspel: %s"
#: glib/gfileutils.c:756
#: ../glib/gfileutils.c:756
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke '%s': fdopen() ni uspel: %s"
#: glib/gfileutils.c:890
#: ../glib/gfileutils.c:890
#, c-format
msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
msgstr "Ni mogoče preimenovati datoteke '%s' v '%s': g_rename() ni uspel: %s"
#: glib/gfileutils.c:932 glib/gfileutils.c:1390
#: ../glib/gfileutils.c:932
#: ../glib/gfileutils.c:1390
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Ni mogoče ustvariti datoteke '%s' %s"
#: glib/gfileutils.c:946
#: ../glib/gfileutils.c:946
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke '%s' za pisanje: fdopen() ni uspel: %s"
#: glib/gfileutils.c:971
#: ../glib/gfileutils.c:971
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
msgstr "Ni mogoče zapisati datoteke '%s': fwrite() ni uspel: %s"
#: glib/gfileutils.c:990
#: ../glib/gfileutils.c:990
#, c-format
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
msgstr "Ni mogoče zapreti datoteke '%s': fclose() ni uspel: %s"
#: glib/gfileutils.c:1108
#: ../glib/gfileutils.c:1108
#, c-format
msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
msgstr "Obstoječe datoteke '%s' ni mogoče odstraniti: g_unlink() ni uspel: %s"
#: glib/gfileutils.c:1352
#: ../glib/gfileutils.c:1352
#, c-format
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
msgstr "Predloga '%s' je neveljavna, saj ne sme vsebovati '%s'"
#: glib/gfileutils.c:1365
#: ../glib/gfileutils.c:1365
#, c-format
msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
msgstr "Predloga '%s' ne vsebuje XXXXXX"
#: glib/gfileutils.c:1840
#: ../glib/gfileutils.c:1840
#, c-format
msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
msgstr "Ni mogoče prebrati simbolne povezave '%s': %s"
#: glib/gfileutils.c:1861
#, c-format
#: ../glib/gfileutils.c:1861
msgid "Symbolic links not supported"
msgstr "Simbolne povezave niso podprte"
#: glib/giochannel.c:1152
#: ../glib/giochannel.c:1152
#, c-format
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
msgstr "Ni mogoče odpreti pretvornika iz '%s' v '%s': %s"
#: glib/giochannel.c:1497
#, c-format
#: ../glib/giochannel.c:1497
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
msgstr "Ni mogoče prebrati g_io_channel_read_line_string"
#: glib/giochannel.c:1544 glib/giochannel.c:1801 glib/giochannel.c:1887
#, c-format
#: ../glib/giochannel.c:1544
#: ../glib/giochannel.c:1801
#: ../glib/giochannel.c:1887
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
msgstr "Preostanek nepretvorjenih podatkov v bralnem medpomnilniku"
#: glib/giochannel.c:1624 glib/giochannel.c:1701
#, c-format
#: ../glib/giochannel.c:1624
#: ../glib/giochannel.c:1701
msgid "Channel terminates in a partial character"
msgstr "Kanal je prekinjen v delnem znaku"
#: glib/giochannel.c:1687
#, c-format
#: ../glib/giochannel.c:1687
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
msgstr "Ni mogoče prebrati v g_io_channel_read_to_end"
#: glib/gmappedfile.c:116
#: ../glib/gmappedfile.c:116
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke '%s': open() ni uspel: %s"
#: glib/gmappedfile.c:193
#: ../glib/gmappedfile.c:193
#, c-format
msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
msgstr "Ni mogoče preslikati datoteke '%s': mmap() ni uspel: %s"
#: glib/gmarkup.c:226
#: ../glib/gmarkup.c:226
#, c-format
msgid "Error on line %d char %d: %s"
msgstr "Napaka v vrstici %d, znak %d: %s"
#: glib/gmarkup.c:324
#: ../glib/gmarkup.c:324
#, c-format
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Napaka v vrstici %d: %s"
#: glib/gmarkup.c:428
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr ""
"Zaznana prazna entiteta '&;'; veljavne entitete so: &amp; &quot; &lt; &gt; "
"&apos;"
#: ../glib/gmarkup.c:428
msgid "Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr "Zaznana prazna entiteta '&;'; veljavne entitete so: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
#: glib/gmarkup.c:438
#: ../glib/gmarkup.c:438
#, c-format
msgid ""
"Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
"begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
"it as &amp;"
msgstr ""
"Znak '%s' ni veljaven na začetku imena entitete; entiteto začne znak &; v "
"primeru, da znak ne predstavlja entitete, mora biti zapisan kot &amp;"
msgid "Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape it as &amp;"
msgstr "Znak '%s' ni veljaven na začetku imena entitete; entiteto začne znak &; v primeru, da znak ne predstavlja entitete, mora biti zapisan kot &amp;"
#: glib/gmarkup.c:472
#: ../glib/gmarkup.c:472
#, c-format
msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
msgstr "Znak '%s' ni veljaven znotraj imena entitete"
#: glib/gmarkup.c:509
#: ../glib/gmarkup.c:509
#, c-format
msgid "Entity name '%s' is not known"
msgstr "Neznano ime entitete '%s'"
#: glib/gmarkup.c:520
msgid ""
"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr ""
"Entiteta se ne zaključi s podpičjem; najverjetneje je uporabljen znak '&' "
"brez povezave z entiteto - znak '&' mora biti zapisan kot '&amp;'"
#: ../glib/gmarkup.c:520
msgid "Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr "Entiteta se ne zaključi s podpičjem; najverjetneje je uporabljen znak '&' brez povezave z entiteto - znak '&' mora biti zapisan kot '&amp;'"
#: glib/gmarkup.c:573
#: ../glib/gmarkup.c:573
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr ""
"Ni mogoče razčleniti '%-.*s', ki bi morala biti številka znotraj reference "
"znaka (na primer &#234;) - morda je številka prevelika"
msgid "Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr "Ni mogoče razčleniti '%-.*s', ki bi morala biti številka znotraj reference znaka (na primer &#234;) - morda je številka prevelika"
#: glib/gmarkup.c:598
#: ../glib/gmarkup.c:598
#, c-format
msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
msgstr "Referenca znaka '%-.*s' ne šifrira dovoljenega znaka"
#: glib/gmarkup.c:613
#: ../glib/gmarkup.c:613
msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
msgstr "Prazna referenca znaka; vsebovati bi morala številko kot &#454;"
#: glib/gmarkup.c:623
msgid ""
"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
"as &amp;"
msgstr ""
"Referenca znaka se ni končala s podpičjem; najverjetneje je uporabljen znak "
"'&' brez povezave z entiteto - znak '&' mora biti zapisan kot '&amp;'"
#: ../glib/gmarkup.c:623
msgid "Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr "Referenca znaka se ni končala s podpičjem; najverjetneje je uporabljen znak '&' brez povezave z entiteto - znak '&' mora biti zapisan kot '&amp;'"
#: glib/gmarkup.c:709
#: ../glib/gmarkup.c:709
msgid "Unfinished entity reference"
msgstr "Nedokončano nanašanje na entiteto"
#: glib/gmarkup.c:715
#: ../glib/gmarkup.c:715
msgid "Unfinished character reference"
msgstr "Nedokončano nanašanje na znak"
#: glib/gmarkup.c:958
#: ../glib/gmarkup.c:958
msgid "Invalid UTF-8 encoded text - overlong sequence"
msgstr "Neveljavno UTF-8 kodirano besedilo - predolgo zaporedje"
#: glib/gmarkup.c:986
#: ../glib/gmarkup.c:986
msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not a start char"
msgstr "Neveljavno UTF-8 kodirano besedilo - ni začetnega znaka"
#: glib/gmarkup.c:1022
#: ../glib/gmarkup.c:1022
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not valid '%s'"
msgstr "Neveljavno UTF-8 kodirano besedilo - neveljaven '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1060
#: ../glib/gmarkup.c:1060
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
msgstr "Dokument se mora začeti z elementom (na primer <book>)"
#: glib/gmarkup.c:1100
#: ../glib/gmarkup.c:1100
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
"element name"
msgstr ""
"'%s' ni veljaven znak, kadar sledi znaku '<'; morda se ne začne z imenom "
"elementa"
msgid "'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an element name"
msgstr "'%s' ni veljaven znak, kadar sledi znaku '<'; morda se ne začne z imenom elementa"
#: glib/gmarkup.c:1164
#: ../glib/gmarkup.c:1164
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element "
"'%s'"
msgstr ""
"Nenavaden znak '%s'. Pričakovan znak je '>', da se zaključi oznako elementa "
"'%s'"
msgid "Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element '%s'"
msgstr "Nenavaden znak '%s'. Pričakovan znak je '>', da se zaključi oznako elementa '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1253
#: ../glib/gmarkup.c:1253
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Nenavaden znak '%s'. Za imenom atributa '%s' (elementa '%s') je pričakovan "
"znak '='"
msgid "Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr "Nenavaden znak '%s'. Za imenom atributa '%s' (elementa '%s') je pričakovan znak '='"
#: glib/gmarkup.c:1295
#: ../glib/gmarkup.c:1295
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
"character in an attribute name"
msgstr ""
"Nenavaden znak '%s'. Pričakovan znak '>' ali '/', ki bi zaključil oznako "
"elementa '%s' ali atribut; morda ste uporabili neveljaven znak v imenu "
"atributa'"
msgid "Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid character in an attribute name"
msgstr "Nenavaden znak '%s'. Pričakovan znak '>' ali '/', ki bi zaključil oznako elementa '%s' ali atribut; morda ste uporabili neveljaven znak v imenu atributa'"
#: glib/gmarkup.c:1384
#: ../glib/gmarkup.c:1384
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr ""
"Nenavaden znak '%s'. Za enačajem je pričakovan narekovaj znotraj katerega je "
"podana vrednost atributa '%s' elementa '%s'"
msgid "Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr "Nenavaden znak '%s'. Za enačajem je pričakovan narekovaj znotraj katerega je podana vrednost atributa '%s' elementa '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1529
#: ../glib/gmarkup.c:1529
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
"begin an element name"
msgstr ""
"'%s' ni veljaven znak za znakoma '</'; ime elementa se ne sme začeti z '%s'"
msgid "'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not begin an element name"
msgstr "'%s' ni veljaven znak za znakoma '</'; ime elementa se ne sme začeti z '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1569
#: ../glib/gmarkup.c:1569
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
"allowed character is '>'"
msgstr ""
"Znak '%s' ni veljaven kadar sledi zaprtju imena elementa '%s'; dovoljen znak "
"je '>'"
msgid "'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the allowed character is '>'"
msgstr "Znak '%s' ni veljaven kadar sledi zaprtju imena elementa '%s'; dovoljen znak je '>'"
#: glib/gmarkup.c:1580
#: ../glib/gmarkup.c:1580
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
msgstr "Element '%s' je zaprt, trenutno ni odprtega elementa"
#: glib/gmarkup.c:1589
#: ../glib/gmarkup.c:1589
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
msgstr "Element '%s' je zaprt, še vedno pa je odprt element '%s'"
#: glib/gmarkup.c:1755
#: ../glib/gmarkup.c:1755
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
msgstr "Dokument je prazen ali pa vsebuje le presledke"
#: glib/gmarkup.c:1769
#: ../glib/gmarkup.c:1769
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen takoj za odprtjem predmeta '<'"
#: glib/gmarkup.c:1777 glib/gmarkup.c:1822
#: ../glib/gmarkup.c:1777
#: ../glib/gmarkup.c:1822
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
"element opened"
msgstr ""
"Dokument nepričakovano zaključen s še odprtimi elementi - '%s' je zadnji "
"odprt element"
msgid "Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last element opened"
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen s še odprtimi elementi - '%s' je zadnji odprt element"
#: glib/gmarkup.c:1785
#: ../glib/gmarkup.c:1785
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
"the tag <%s/>"
msgstr ""
"Dokument nepričakovano zaključen, pričakovan je zaključni zaklepaj oznake <%"
"s/>"
msgid "Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending the tag <%s/>"
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen, pričakovan je zaključni zaklepaj oznake <%s/>"
#: glib/gmarkup.c:1791
#: ../glib/gmarkup.c:1791
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen sredi imena elementa"
#: glib/gmarkup.c:1797
#: ../glib/gmarkup.c:1797
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen sredi imena atributa"
#: glib/gmarkup.c:1802
#: ../glib/gmarkup.c:1802
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen sredi oznake za odprtje elementa."
#: glib/gmarkup.c:1808
msgid ""
"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
"name; no attribute value"
msgstr ""
"Dokument nepričakovano zaključen za enačajem, ki sledil imenu atributa; ni "
"določena vrednosti atributa"