• Tor Lillqvist's avatar
  Cosmetics. · 7ea09e45
  Tor Lillqvist authored
  2000-10-26 Tor Lillqvist <tml@iki.fi>
  
  	* makefile.{mingw,msc}.in: Cosmetics.
  7ea09e45
makefile.msc.in 3.39 KB