gl.po 64.7 KB
Newer Older
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
1
# translation of glib.master.po to Galician
2
# translation of glib.glib-2-6.po to
3
# Galician translation of GLib
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
4
# Copyright (C) 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
5
#
6 7
# Manuel A. Fernández Montecelo <manuel@sindominio.net>, 2001, 2005.
# Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>, 2005, 2006.
8
# Ignacio Casal Quinteiro <icq@cvs.gnome.org>, 2007.
9
# Ignacio Casal Quinteiro <icq@svn.gnome.org>, 2008.
10
# Mancomún - Centro de Referencia e Servizos de Software Libre <g11n@mancomun.org>, 2009.
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
11 12
# Suso Baleato <suso.baleato@xunta.es>,2009.
# Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009.
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
13
# Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2009, 2010.
14 15
msgid ""
msgstr ""
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
16
"Project-Id-Version: glib.master\n"
Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
17
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.25.1  
Matthias Clasen committed
18
"POT-Creation-Date: 2010-04-19 18:37-0400\n"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
19
"PO-Revision-Date: 2010-03-09 09:51+0100\n"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
20
"Last-Translator: Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>\n"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
21
"Language-Team: Galician <gnome@g11n.net>\n"
22
"MIME-Version: 1.0\n"
23
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25
"Language: gl\n"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
26
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
27
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
28

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
29
#: glib/gbookmarkfile.c:737
30
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
31
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
32
msgstr "Atributo '%s' inesperado para o elemento '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
33

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
34 35
#: glib/gbookmarkfile.c:748 glib/gbookmarkfile.c:819 glib/gbookmarkfile.c:829
#: glib/gbookmarkfile.c:936
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
36 37
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
38
msgstr "Non se encontrou o atributo '%s' do elemento '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
39

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
40 41
#: glib/gbookmarkfile.c:1106 glib/gbookmarkfile.c:1171
#: glib/gbookmarkfile.c:1235 glib/gbookmarkfile.c:1245
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
42 43
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
44
msgstr "Etiqueta '%s' inesperada, esperábase a etiqueta '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
45

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
46 47
#: glib/gbookmarkfile.c:1131 glib/gbookmarkfile.c:1145
#: glib/gbookmarkfile.c:1213 glib/gbookmarkfile.c:1265
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
48 49
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
50
msgstr "Etiqueta '%s' inesperada dentro de '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
51

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
52
#: glib/gbookmarkfile.c:1793
Matthias Clasen's avatar
2.12.2  
Matthias Clasen committed
53
msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
54
msgstr ""
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
55 56
"Non foi posíbel localizar un ficheiro de marcadores válido nos directorios "
"de datos"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
57

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
58
#: glib/gbookmarkfile.c:1994
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
59 60
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
61 62
msgstr "Xa existe un marcador para o URI '%s'"

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
63 64 65 66 67 68 69 70 71
#: glib/gbookmarkfile.c:2040 glib/gbookmarkfile.c:2198
#: glib/gbookmarkfile.c:2283 glib/gbookmarkfile.c:2363
#: glib/gbookmarkfile.c:2448 glib/gbookmarkfile.c:2531
#: glib/gbookmarkfile.c:2609 glib/gbookmarkfile.c:2688
#: glib/gbookmarkfile.c:2730 glib/gbookmarkfile.c:2827
#: glib/gbookmarkfile.c:2953 glib/gbookmarkfile.c:3143
#: glib/gbookmarkfile.c:3219 glib/gbookmarkfile.c:3384
#: glib/gbookmarkfile.c:3473 glib/gbookmarkfile.c:3563
#: glib/gbookmarkfile.c:3691
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
72 73
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
74
msgstr "Non se encontrou ningún marcador para o URI '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
75

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
76
#: glib/gbookmarkfile.c:2372
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
77 78
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
79
msgstr "Non hai ningún tipo MIME definido no marcador para o URI '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
80

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
81
#: glib/gbookmarkfile.c:2457
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
82 83
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
84
msgstr "Non se definiu ningún parámetro privado no marcador para o URI '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
85

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
86
#: glib/gbookmarkfile.c:2836
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
87 88
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
89
msgstr "Non existe ningún grupo definido no marcador para o URI '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
90

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
91
#: glib/gbookmarkfile.c:3237 glib/gbookmarkfile.c:3394
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
92 93
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
94
msgstr "Ningún aplicativo denominado '%s' rexistrou un marcador para '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
95

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
96
#: glib/gbookmarkfile.c:3417
97
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
98
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
99
msgstr "Produciuse un fallo ao expandir a liña executábel '%s' co URI '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
100

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
101 102
#: glib/gconvert.c:437 glib/gconvert.c:515 glib/giochannel.c:1404
#: gio/gcharsetconverter.c:459
103 104
#, c-format
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
105
msgstr "Non se asiste conversión do conxunto de caracteres '%s' a '%s'"
106

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
107
#: glib/gconvert.c:441 glib/gconvert.c:519 gio/gcharsetconverter.c:463
108
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
109
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
110
msgstr "Non foi posíbel abrir o conversor de '%s' a '%s'"
111

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
112 113 114
#: glib/gconvert.c:638 glib/gconvert.c:1031 glib/giochannel.c:1576
#: glib/giochannel.c:1618 glib/giochannel.c:2462 glib/gutf8.c:981
#: glib/gutf8.c:1436 gio/gcharsetconverter.c:346
115
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
116
msgstr "A secuencia de bytes non é válida na entrada da conversión"
117

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
118 119
#: glib/gconvert.c:646 glib/gconvert.c:956 glib/giochannel.c:1583
#: glib/giochannel.c:2474 gio/gcharsetconverter.c:351
120 121
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
122
msgstr "Erro durante a conversión: %s"
123

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
124 125
#: glib/gconvert.c:678 glib/gutf8.c:977 glib/gutf8.c:1187 glib/gutf8.c:1328
#: glib/gutf8.c:1432
126
msgid "Partial character sequence at end of input"
127
msgstr "Hai unha secuencia de carácter parcial ao final da entrada"
128

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
129
#: glib/gconvert.c:928
130 131
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
132
msgstr ""
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
133
"Non é posíbel converter o modo de emerxencia '%s' na codificación de "
134
"caracteres '%s'"
135

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
136
#: glib/gconvert.c:1751
137
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
138
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
139
msgstr "O URI '%s' non é un URI absoluto usando o esquema \"file\""
140

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
141
#: glib/gconvert.c:1761
142 143
#, c-format
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
144
msgstr "O URI do ficheiro local '%s' non pode incluír un '#'"
145

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
146
#: glib/gconvert.c:1778
147 148
#, c-format
msgid "The URI '%s' is invalid"
149
msgstr "O URI '%s' non é válido"
150

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
151
#: glib/gconvert.c:1790
152
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
153
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
154
msgstr "O nome de host do URI '%s' non é válido"
155

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
156
#: glib/gconvert.c:1806
157 158
#, c-format
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
159
msgstr "O URI '%s' contén caracteres de escape non válidos"
160

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
161
#: glib/gconvert.c:1901
162 163
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
164
msgstr "O nome de camiño '%s' non é un camiño absoluto"
165

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
166
#: glib/gconvert.c:1911
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167
msgid "Invalid hostname"
168
msgstr "O nome do host non é válido"
169

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
170
#: glib/gdir.c:112 glib/gdir.c:135
171
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
172
msgid "Error opening directory '%s': %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
173
msgstr "Produciuse un erro ao abrir o directorio '%s': %s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
174

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
175
#: glib/gfileutils.c:536 glib/gfileutils.c:624
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
176 177
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
178
msgstr "Non foi posíbel asignar %lu bytes para ler o ficheiro \"%s\""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
179

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
180
#: glib/gfileutils.c:551
181 182
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
183
msgstr "Produciuse un erro ao ler o ficheiro '%s': %s"
184

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
185
#: glib/gfileutils.c:565
Matthias Clasen's avatar
2.17.4  
Matthias Clasen committed
186 187
#, c-format
msgid "File \"%s\" is too large"
188
msgstr "O ficheiro \"%s\" é demasiado grande"
Matthias Clasen's avatar
2.17.4  
Matthias Clasen committed
189

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
190
#: glib/gfileutils.c:648
191 192
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
193
msgstr "Produciuse un fallo ao ler desde o ficheiro '%s': %s"
194

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
195
#: glib/gfileutils.c:699 glib/gfileutils.c:786
196 197
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
198
msgstr "Produciuse un fallo ao abrir o ficheiro '%s': %s"
199

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
200
#: glib/gfileutils.c:716 glib/gmappedfile.c:170
201 202
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
203 204 205
msgstr ""
"Produciuse un fallo ao obter os atributos do ficheiro '%s': fstat() fallou: %"
"s"
206

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
207
#: glib/gfileutils.c:750
208 209
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
210
msgstr "Produciuse un fallo ao abrir o ficheiro '%s': fdopen() fallou: %s"
211

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
212
#: glib/gfileutils.c:858
213 214
#, c-format
msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
215 216 217
msgstr ""
"Produciuse un fallo ao renomear o ficheiro '%s' como '%s': g_rename() "
"fallou: %s"
218

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
219
#: glib/gfileutils.c:900 glib/gfileutils.c:1366
220 221
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
222
msgstr "Produciuse un fallo ao crear o ficheiro '%s': %s"
223

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
224
#: glib/gfileutils.c:914
225 226
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
227 228 229
msgstr ""
"Produciuse un fallo ao abrir o ficheiro '%s' para escritura: fdopen() "
"fallou: %s"
230

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
231
#: glib/gfileutils.c:939
232 233
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
234
msgstr "Produciuse un fallo ao escribir o ficheiro '%s': fwrite() fallou: %s"
235

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
236
#: glib/gfileutils.c:958
237
#, c-format
238
msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
239
msgstr "Produciuse un fallo ao escribir o ficheiro '%s': fflush() fallou: %s"
240

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
241
#: glib/gfileutils.c:987
242 243
#, c-format
msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
244
msgstr "Produciuse un fallo ao escribir o ficheiro '%s': fsync() fallou: %s"
245

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
246
#: glib/gfileutils.c:1006
247
#, c-format
248
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
249
msgstr "Produciuse un fallo ao pechar o ficheiro '%s': fclose() fallou: %s"
250

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
251
#: glib/gfileutils.c:1124
252 253
#, c-format
msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
254 255
msgstr ""
"Non foi posíbel eliminar o ficheiro existente '%s': g_unlink() fallou: %s"
256

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
257
#: glib/gfileutils.c:1328
258 259
#, c-format
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
260
msgstr "O modelo '%s' non é válido, non debería conter '%s'"
261

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
262
#: glib/gfileutils.c:1341
263
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.11.4  
Matthias Clasen committed
264
msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
265
msgstr "O modelo '%s' non contén XXXXXX"
266

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
267 268 269 270 271 272 273 274
#: glib/gfileutils.c:1774
#, c-format
msgid "%u byte"
msgid_plural "%u bytes"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: glib/gfileutils.c:1782
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
275 276
#, c-format
msgid "%.1f KB"
277
msgstr "%.1f KB"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
278

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
279
#: glib/gfileutils.c:1787
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
280 281
#, c-format
msgid "%.1f MB"
282
msgstr "%.1f MB"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
283

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
284
#: glib/gfileutils.c:1792
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
285 286
#, c-format
msgid "%.1f GB"
287
msgstr "%.1f GB"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
288

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
289
#: glib/gfileutils.c:1797
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
290
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
291
msgid "%.1f TB"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
292
msgstr "%.1f TB"
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
293

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
294
#: glib/gfileutils.c:1802
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
295
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
296
msgid "%.1f PB"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
297
msgstr "%.1f PB"
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
298

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
299
#: glib/gfileutils.c:1807
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
300
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
301
msgid "%.1f EB"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
302
msgstr "%.1f EB"
Matthias Clasen's avatar
2.23.0  
Matthias Clasen committed
303

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
304
#: glib/gfileutils.c:1850
305
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
306
msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
307
msgstr "Produciuse un fallo ao ler a ligazón simbólica '%s': %s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
308

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
309
#: glib/gfileutils.c:1871
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
310
msgid "Symbolic links not supported"
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
311
msgstr "As ligazóns simbólicas non se admiten"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
312

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
313
#: glib/giochannel.c:1408
314
#, c-format
315
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
316
msgstr "Non foi posíbel abrir o conversor de '%s' a '%s': %s"
317

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
318
#: glib/giochannel.c:1753
319
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
Matthias Clasen's avatar
2.15.6  
Matthias Clasen committed
320
msgstr ""
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
321
"Non é posíbel facer unha lectura en bruto en g_io_channel_read_line_string"
322

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
323
#: glib/giochannel.c:1800 glib/giochannel.c:2058 glib/giochannel.c:2145
324
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
325
msgstr "Datos restantes non convertidos no búfer de lectura"
326

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
327
#: glib/giochannel.c:1881 glib/giochannel.c:1958
328
msgid "Channel terminates in a partial character"
329
msgstr "O canal remata nun carácter parcial"
330

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
331
#: glib/giochannel.c:1944
332
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
333
msgstr "Non é posíbel facer unha lectura en bruto en g_io_channel_read_to_end"
334

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
335
#: glib/gmappedfile.c:151
336
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
337
msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
338
msgstr "Produciuse un fallo ao abrir o ficheiro '%s': open() fallou: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
339

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
340
#: glib/gmappedfile.c:230
341
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
342
msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
343
msgstr "Produciuse un fallo ao mapear o ficheiro '%s': mmap() fallou: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
344

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
345
#: glib/gmarkup.c:303 glib/gmarkup.c:343
346
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
347
msgid "Error on line %d char %d: "
348
msgstr "Erro na liña %d carácter %d: "
349

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
350
#: glib/gmarkup.c:363 glib/gmarkup.c:441
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
351
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
352
msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
353
msgstr "O texto do nome codificado en UTF-8 non é válido - '%s' non válido"
354

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
355
#: glib/gmarkup.c:374
356
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
357
msgid "'%s' is not a valid name "
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
358
msgstr "'%s' non é un nome válido"
359

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
360
#: glib/gmarkup.c:390
361
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
362
msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
363
msgstr "'%s' non é un nome válido: '%c'"
364

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
365
#: glib/gmarkup.c:494
366
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
367 368
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Erro na liña %d: %s"
369

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
370
#: glib/gmarkup.c:578
371
#, c-format
372
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
2.5.7  
Matthias Clasen committed
373
"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
374
"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
375
msgstr ""
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
376 377 378
"Produciuse un fallo ao analizar '%-.*s', que debería ser un díxito dentro "
"dunha referencia de carácter (por exemplo &#234;) - pode que o díxito sexa "
"grande de máis"
379

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
380
#: glib/gmarkup.c:590
381 382 383 384
msgid ""
"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
"as &amp;"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385
msgstr ""
386
"A referencia de carácter non remataba con punto e coma, probabelmente "
387
"utilizou un carácter & sen intención de comezar unha entidade - escape o & "
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
388
"como &amp;"
389

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
390
#: glib/gmarkup.c:616
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
391 392 393
#, c-format
msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
msgstr "A referencia de carácter '%-.*s' non codifica un carácter permitido"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
394

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
395
#: glib/gmarkup.c:654
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
396 397 398 399 400
msgid ""
"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr ""
"Detectada unha entidade baleira '&;'; as entidades válidas son: &amp; &quot; "
"&lt; &gt; &apos;"
401

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
402
#: glib/gmarkup.c:662
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
403
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
404
msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
405
msgstr "Non se coñece o nome de entidade '%-.*s'"
Matthias Clasen's avatar
2.14.1  
Matthias Clasen committed
406

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
407
#: glib/gmarkup.c:667
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
408 409 410 411 412 413
msgid ""
"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr ""
"A entidade non remata cun punto e coma, probabelmente usou o carácter & sen "
"a intención de comezar unha entidade, escriba o & como &amp;"
Matthias Clasen's avatar
2.14.1  
Matthias Clasen committed
414

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
415
#: glib/gmarkup.c:1014
416
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
417
msgstr "O documento debe comezar cun elemento (por exemplo <book>)"
418

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
419
#: glib/gmarkup.c:1054
420 421 422 423
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
"element name"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
424
msgstr ""
425
"'%s' non é un carácter válido despois dun carácter '<'; non pode iniciar un "
426
"nome de elemento"
427

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
428
#: glib/gmarkup.c:1122
429
#, c-format
430
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
2.17.4  
Matthias Clasen committed
431 432
"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag '%"
"s'"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433
msgstr ""
434
"Carácter estraño '%s', esperábase un carácter '>' para pechar a etiqueta de "
435
"elemento baleiro '%s'"
436

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
437
#: glib/gmarkup.c:1206
438
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.15.6  
Matthias Clasen committed
439 440
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
441
msgstr ""
442 443
"Carácter estraño '%s', esperábase un '=' despois do nome do atributo '%s' do "
"elemento '%s'"
444

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
445
#: glib/gmarkup.c:1247
446 447 448 449 450
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
"character in an attribute name"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
451
msgstr ""
452 453 454
"Carácter estraño '%s', esperábase un carácter '>' ou '/' para pechar a "
"etiqueta de comezo do elemento '%s' ou opcionalmente un atributo; quizais "
"usou un carácter non válido no nome dun atributo"
455

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
456
#: glib/gmarkup.c:1291
457 458 459 460
#, c-format
msgid ""
"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
461
msgstr ""
462 463
"Carácter estraño '%s', esperábase unhas comiñas de apertura despois do signo "
"igual para dar un valor ao atributo '%s' do elemento '%s'"
464

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
465
#: glib/gmarkup.c:1425
466 467 468 469
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
"begin an element name"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
470
msgstr ""
471
"'%s' non é un carácter válido despois dos caracteres '</'; '%s' non pode "
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
472
"comezar o nome dun elemento"
473

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
474
#: glib/gmarkup.c:1461
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
475 476 477 478 479
#, c-format
msgid ""
"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
"allowed character is '>'"
msgstr ""
480 481
"'%s' non é un carácter válido despois do nome de elemento de peche '%s'; o "
"carácter permitido é '>'"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
482

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
483
#: glib/gmarkup.c:1472
484 485
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
486
msgstr "Pechouse o elemento '%s', actualmente non hai ningún elemento aberto"
487

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
488
#: glib/gmarkup.c:1481
489 490
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
491
msgstr "Pechouse o elemento '%s', mais o elemento aberto actualmente é '%s'"
492

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
493
#: glib/gmarkup.c:1648
494
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
495
msgstr "O documento estaba baleiro ou só contiña espazos en branco"
496

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
497
#: glib/gmarkup.c:1662
498
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
499
msgstr "O documento terminou inesperadamente despois dun símbolo menor que '<'"
500

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
501
#: glib/gmarkup.c:1670 glib/gmarkup.c:1715
502 503 504 505
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
"element opened"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
506
msgstr ""
507 508
"O documento terminou inesperadamente con elementos aínda abertos - '%s' foi "
"o último elemento aberto"
509

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
510
#: glib/gmarkup.c:1678
511 512 513 514
#, c-format
msgid ""
"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
"the tag <%s/>"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
515
msgstr ""
516 517
"O documento terminou inesperadamente, esperábase ver un símbolo maior que "
"'>' que pechase a etiqueta <%s/>"
518

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
519
#: glib/gmarkup.c:1684
520
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
521
msgstr "O documento terminou inesperadamente dentro dun nome de elemento"
522

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
523
#: glib/gmarkup.c:1690
524
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
525
msgstr "O documento terminou inesperadamente dentro dun nome de atributo"
526

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
527
#: glib/gmarkup.c:1695
528
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
529
msgstr ""
530
"O documento terminou inesperadamente dentro dunha etiqueta de comezo de "
531
"elemento."
532

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
533
#: glib/gmarkup.c:1701
534 535 536
msgid ""
"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
"name; no attribute value"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
537
msgstr ""
538 539
"O documento terminou inesperadamente despois do signo igual que segue a un "
"nome de atributo; non hai valor de atributo"
540

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
541
#: glib/gmarkup.c:1708
542
msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
543
msgstr "O documento terminou inesperadamente dentro dun valor de atributo"
544

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
545
#: glib/gmarkup.c:1724
546 547
#, c-format
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
548
msgstr ""
549
"O documento terminou inesperadamente dentro da etiqueta que pechaba o "
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
550
"elemento '%s'"
551

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
552
#: glib/gmarkup.c:1730
553
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
554
msgstr ""
555
"O documento terminou inesperadamente dentro dun comentario ou instrución de "
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
556
"procesamento"
557

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
558
#: glib/gregex.c:131
559
msgid "corrupted object"
560
msgstr "obxecto danado"
561

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
562
#: glib/gregex.c:133
563
msgid "internal error or corrupted object"
564
msgstr "erro interno ou obxecto danado"
565

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
566
#: glib/gregex.c:135
567
msgid "out of memory"
568
msgstr "sen memoria"
569

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
570
#: glib/gregex.c:140
571
msgid "backtracking limit reached"
572
msgstr "alcanzouse o límite de \"backtracking\""
573

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
574
#: glib/gregex.c:152 glib/gregex.c:160
575
msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
576
msgstr "o patrón contén elementos non permitidos na coincidencia parcial"
577

Matthias Clasen's avatar
2.25.0  
Matthias Clasen committed
578
#: glib/gregex.c:154 gio/glocalfile.c:2110
579 580 581
msgid "internal error"
msgstr "erro interno"

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
582
#: glib/gregex.c:162
583 584
msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
msgstr ""
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
585
"as referencias anteriores como condicións non se permiten na coincidencia "
586
"parcial"
587

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
588
#: glib/gregex.c:171
589
msgid "recursion limit reached"
590
msgstr "atinxiuse o límite de recursividade"
591

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
592
#: glib/gregex.c:173
593
msgid "workspace limit for empty substrings reached"
594
msgstr "atinxiuse o límite do espazo de traballo para subcadeas baleiras"
595

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
596
#: glib/gregex.c:175
597
msgid "invalid combination of newline flags"
598
msgstr "combinación non válida de marcas de liña nova"
599

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
600
#: glib/gregex.c:179
601 602 603
msgid "unknown error"
msgstr "erro descoñecido"

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
604
#: glib/gregex.c:199
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
605
msgid "\\ at end of pattern"
606
msgstr "\\ ao final do patrón"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
607

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
608
#: glib/gregex.c:202
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
609
msgid "\\c at end of pattern"
610
msgstr "\\c ao final do patrón"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
611

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
612
#: glib/gregex.c:205
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
613
msgid "unrecognized character follows \\"
614
msgstr "carácter non recoñecido despois de \\"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
615

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
616
#: glib/gregex.c:212
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
617
msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
618 619 620
msgstr ""
"aquí non se permiten as letras con maiúsculas e minúsculas escapadas (\\l, "
"\\L, \\u, \\U)"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
621

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
622
#: glib/gregex.c:215
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
623
msgid "numbers out of order in {} quantifier"
624
msgstr "números fóra do intervalo no cuantificador {}"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
625

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
626
#: glib/gregex.c:218
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
627
msgid "number too big in {} quantifier"
628
msgstr "número demasiado grande no cuantificador {}"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
629

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
630
#: glib/gregex.c:221
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
631
msgid "missing terminating ] for character class"
632
msgstr "falta a terminación ] para a clase de carácter"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
633

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
634
#: glib/gregex.c:224
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
635
msgid "invalid escape sequence in character class"
636
msgstr "secuencia de escape non válida na clase de carácter"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
637

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
638
#: glib/gregex.c:227
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
639
msgid "range out of order in character class"
640
msgstr "intervalo fóra de orde na clase de carácter"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
641

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
642
#: glib/gregex.c:230
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
643
msgid "nothing to repeat"
644
msgstr "nada que repetir"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
645

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
646
#: glib/gregex.c:233
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
647
msgid "unrecognized character after (?"
648
msgstr "carácter non recoñecido despois de (?"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
649

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
650
#: glib/gregex.c:237
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
651
msgid "unrecognized character after (?<"
652
msgstr "carácter non recoñecido despois de (?<"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
653

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
654
#: glib/gregex.c:241
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
655
msgid "unrecognized character after (?P"
656
msgstr "carácter non recoñecido despois de (?P"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
657

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
658
#: glib/gregex.c:244
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
659
msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
660
msgstr "As clases de nomes POSIX só se permiten dentro dunha clase"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
661

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
662
#: glib/gregex.c:247
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
663
msgid "missing terminating )"
664
msgstr "falta o ) de terminación"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
665

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
666
#: glib/gregex.c:251
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
667
msgid ") without opening ("
668
msgstr ") sen ( que o abra"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
669

Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
670 671 672
#. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
#. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
#.
Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
673
#: glib/gregex.c:258
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
674
msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
675
msgstr "(?R ou os díxitos (?[+-] deben estar seguidos por )"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
676

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
677
#: glib/gregex.c:261
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
678
msgid "reference to non-existent subpattern"
679
msgstr "referencia a un subpatrón non existente"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
680

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
681
#: glib/gregex.c:264
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
682
msgid "missing ) after comment"
683
msgstr "falta un ) despois do comentario"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
684

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
685
#: glib/gregex.c:267
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
686
msgid "regular expression too large"
687
msgstr "a expresión regular é demasiado longa"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
688

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
689
#: glib/gregex.c:270
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
690
msgid "failed to get memory"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
691
msgstr "produciuse un fallo ao obter a memoria"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
692

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
693
#: glib/gregex.c:273
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
694
msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
695
msgstr "a aserción lockbehind non ten unha lonxitude fixa"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
696

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
697
#: glib/gregex.c:276
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
698
msgid "malformed number or name after (?("
699
msgstr "número ou nome formado incorrectamente despois de (?("
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
700

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
701
#: glib/gregex.c:279
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
702
msgid "conditional group contains more than two branches"
703
msgstr "o grupo condicional contén máis de dúas ramas"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
704

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
705
#: glib/gregex.c:282
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
706
msgid "assertion expected after (?("
707
msgstr "esperábase unha aserción despois de (?("
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
708

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
709
#: glib/gregex.c:285
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
710
msgid "unknown POSIX class name"
711
msgstr "nome de clase POSIX descoñecida"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
712

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
713
#: glib/gregex.c:288
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
714
msgid "POSIX collating elements are not supported"
Antón Méixome's avatar
Antón Méixome committed
715
msgstr "os elementos de colación POSIX non se admiten"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
716

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
717
#: glib/gregex.c:291
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
718
msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
719
msgstr "o valor do carácter na secuencia \\x{...} é demasiado longo"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
720

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
721
#: glib/gregex.c:294
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
722
msgid "invalid condition (?(0)"
723
msgstr "condición non válida (?(0)"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
724

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
725
#: glib/gregex.c:297
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
726
msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
Fran Diéguez's avatar
Fran Diéguez committed
727
msgstr "non se permite \\C en asercións lookbehind"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
728

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
729
#: glib/gregex.c:300
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
730
msgid "recursive call could loop indefinitely"
731
msgstr "unha chamada recursiva pode crear un bucle infinito"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
732

Allison Karlitskaya's avatar
2.23.6  
Allison Karlitskaya committed
733
#: glib/gregex.c:303
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
734
msgid "missing terminator in subpattern name"
735
msgstr "falta a terminación no nome do subpatrón"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
736