sl.po 28.8 KB
Newer Older
1 2
#
# Andraz Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si> 2000.
3
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007.
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
4 5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 10 11
"POT-Creation-Date: 2007-10-16 07:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-13 14:44+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
12 13
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
14
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
15
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
17 18 19
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-Country: Slovenia\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
20

21 22 23 24
#: ../glib/gbookmarkfile.c:705
#: ../glib/gbookmarkfile.c:782
#: ../glib/gbookmarkfile.c:861
#: ../glib/gbookmarkfile.c:908
25
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
26
msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
27
msgstr "Nepričakovan atribut '%s' za element '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
28

29 30 31 32
#: ../glib/gbookmarkfile.c:716
#: ../glib/gbookmarkfile.c:793
#: ../glib/gbookmarkfile.c:803
#: ../glib/gbookmarkfile.c:919
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
33 34
#, c-format
msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
35
msgstr "Atribut '%s' elementa '%s' ni najden"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
36

37 38 39 40
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1092
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1157
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1221
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1231
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
41 42
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
43
msgstr "Nepričakovana oznaka '%s'. Pričakovana je oznaka '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
44

45 46 47 48
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1117
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1131
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1199
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1251
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
49 50
#, c-format
msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
51
msgstr "Nepričakovana oznaka '%s' znotraj '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
52

53
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1781
Matthias Clasen's avatar
2.12.2  
Matthias Clasen committed
54
msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
55
msgstr "Ni veljavne datoteke zaznamkov v podatkovnih mapah"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
56

57
#: ../glib/gbookmarkfile.c:1982
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
58 59
#, c-format
msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
60 61
msgstr "Zaznamek za URI '%s' že obstaja"

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2028
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2185
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2270
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2350
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2435
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2518
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2596
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2675
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2717
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2814
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2940
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3130
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3206
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3371
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3460
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3550
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3677
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
79 80
#, c-format
msgid "No bookmark found for URI '%s'"
81
msgstr "Ni veljavnega zaznamka za URI '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
82

83
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2359
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
84 85
#, c-format
msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
86
msgstr "V zaznamku za URI '%s' ni določena vrsta MIME"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
87

88
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2444
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
89 90
#, c-format
msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
91
msgstr "V zaznamku za URI '%s' ni določene zasebne zastavice"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
92

93
#: ../glib/gbookmarkfile.c:2823
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
94 95
#, c-format
msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
96
msgstr "V zaznamku za URI '%s' ni nastavljenih skupin"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
97

98 99
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3224
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3381
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
100 101
#, c-format
msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
102
msgstr "Program z imenom '%s' ni ustvaril zaznamka za '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
103

104
#: ../glib/gbookmarkfile.c:3404
105
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
106
msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
107
msgstr "Napaka pri razširjanju ukazne vrstice '%s' z URI '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
108

109 110 111
#: ../glib/gconvert.c:424
#: ../glib/gconvert.c:502
#: ../glib/giochannel.c:1148
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
112
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
113 114
msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
msgstr "Pretvorba iz nabora znakov '%s' v '%s' ni podprta"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
115

116 117
#: ../glib/gconvert.c:428
#: ../glib/gconvert.c:506
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
118
#, c-format
119 120 121
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
msgstr "Ni mogoče odpreti pretvornika iz '%s' v '%s'"

122 123 124 125 126 127 128
#: ../glib/gconvert.c:622
#: ../glib/gconvert.c:1011
#: ../glib/giochannel.c:1320
#: ../glib/giochannel.c:1362
#: ../glib/giochannel.c:2204
#: ../glib/gutf8.c:950
#: ../glib/gutf8.c:1399
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
129
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
130
msgstr "Neveljavno zaporedje bajtov na vhodu pretvorbe"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
131

132 133 134 135
#: ../glib/gconvert.c:628
#: ../glib/gconvert.c:938
#: ../glib/giochannel.c:1327
#: ../glib/giochannel.c:2216
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
136 137 138 139
#, c-format
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Napaka med pretvorbo: %s"

140 141 142 143 144
#: ../glib/gconvert.c:663
#: ../glib/gutf8.c:946
#: ../glib/gutf8.c:1150
#: ../glib/gutf8.c:1291
#: ../glib/gutf8.c:1395
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
145
msgid "Partial character sequence at end of input"
146
msgstr "Delno (nedokončano) zaporedje znakov na koncu vhoda"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
147

148
#: ../glib/gconvert.c:913
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
149 150
#, c-format
msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
151
msgstr "Ni mogoče pretvoriti '%s' v nabor znakov '%s'"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
152

153
#: ../glib/gconvert.c:1727
154
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
155
msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
156
msgstr "URI '%s' pri uporabi \"datotečne\" sheme ni absoluten"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
157

158
#: ../glib/gconvert.c:1737
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
159
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
160 161
msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
msgstr "Krajevna datoteka URI '%s' ne sme vsebovati '#'"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
162

163
#: ../glib/gconvert.c:1754
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
164
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
165 166
msgid "The URI '%s' is invalid"
msgstr "URI '%s' je neveljaven"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
167

168
#: ../glib/gconvert.c:1766
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
169
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
170
msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
171
msgstr "Ime gostitelja naslova URI '%s' ni veljavno"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
172

173
#: ../glib/gconvert.c:1782
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
174
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
175
msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
176
msgstr "Naslov URI '%s' vsebuje neveljavne ubežne znake"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
177

178
#: ../glib/gconvert.c:1877
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
179 180 181 182
#, c-format
msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
msgstr "Pot '%s' ni absolutna pot"

183
#: ../glib/gconvert.c:1887
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
184 185
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Neveljavno ime gostitelja"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
186

187 188
#: ../glib/gdir.c:104
#: ../glib/gdir.c:124
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
189
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
190 191 192
msgid "Error opening directory '%s': %s"
msgstr "Napaka ob odpiranju imenika '%s': %s"

193 194
#: ../glib/gfileutils.c:557
#: ../glib/gfileutils.c:630
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
195 196
#, c-format
msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
197
msgstr "Ni mogoče rezervirati %lu bajtov za branje datoteke \"%s\""
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
198

199
#: ../glib/gfileutils.c:572
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
200 201 202 203
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "Napaka ob branju datoteke '%s': %s"

204
#: ../glib/gfileutils.c:654
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
205 206
#, c-format
msgid "Failed to read from file '%s': %s"
207
msgstr "Ni mogoče brati iz datoteke '%s': %s"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
208

209 210
#: ../glib/gfileutils.c:705
#: ../glib/gfileutils.c:792
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
211 212
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
213
msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke '%s': %s"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
214

215 216
#: ../glib/gfileutils.c:722
#: ../glib/gmappedfile.c:133
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
217 218
#, c-format
msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
219
msgstr "Ni mogoče dobiti atributov datoteke '%s': fstat() ni uspel: %s"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
220

221
#: ../glib/gfileutils.c:756
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
222 223
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
224
msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke '%s': fdopen() ni uspel: %s"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
225

226
#: ../glib/gfileutils.c:890
227
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
228
msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
229
msgstr "Ni mogoče preimenovati datoteke '%s' v '%s': g_rename() ni uspel: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
230

231 232
#: ../glib/gfileutils.c:932
#: ../glib/gfileutils.c:1390
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
233 234
#, c-format
msgid "Failed to create file '%s': %s"
235
msgstr "Ni mogoče ustvariti datoteke '%s' %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
236

237
#: ../glib/gfileutils.c:946
238
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
239
msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
240
msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke '%s' za pisanje: fdopen() ni uspel: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
241

242
#: ../glib/gfileutils.c:971
243
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
244
msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
245
msgstr "Ni mogoče zapisati datoteke '%s': fwrite() ni uspel: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
246

247
#: ../glib/gfileutils.c:990
248
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
249
msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
250
msgstr "Ni mogoče zapreti datoteke '%s': fclose() ni uspel: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
251

252
#: ../glib/gfileutils.c:1108
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
253 254
#, c-format
msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
255
msgstr "Obstoječe datoteke '%s' ni mogoče odstraniti: g_unlink() ni uspel: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
256

257
#: ../glib/gfileutils.c:1352
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
258
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
259
msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
260
msgstr "Predloga '%s' je neveljavna, saj ne sme vsebovati '%s'"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
261

262
#: ../glib/gfileutils.c:1365
263
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.11.4  
Matthias Clasen committed
264
msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
265
msgstr "Predloga '%s' ne vsebuje XXXXXX"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
266

267
#: ../glib/gfileutils.c:1840
268
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
269
msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
270
msgstr "Ni mogoče prebrati simbolne povezave '%s': %s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
271

272
#: ../glib/gfileutils.c:1861
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
273
msgid "Symbolic links not supported"
274
msgstr "Simbolne povezave niso podprte"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
275

276
#: ../glib/giochannel.c:1152
277
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
278
msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
279
msgstr "Ni mogoče odpreti pretvornika iz '%s' v '%s': %s"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
280

281
#: ../glib/giochannel.c:1497
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
282
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
283
msgstr "Ni mogoče prebrati g_io_channel_read_line_string"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
284

285 286 287
#: ../glib/giochannel.c:1544
#: ../glib/giochannel.c:1801
#: ../glib/giochannel.c:1887
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
288 289 290
msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
msgstr "Preostanek nepretvorjenih podatkov v bralnem medpomnilniku"

291 292
#: ../glib/giochannel.c:1624
#: ../glib/giochannel.c:1701
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
293
msgid "Channel terminates in a partial character"
294
msgstr "Kanal je prekinjen v delnem znaku"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
295

296
#: ../glib/giochannel.c:1687
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
297
msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
298
msgstr "Ni mogoče prebrati v g_io_channel_read_to_end"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
299

300
#: ../glib/gmappedfile.c:116
301
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
302
msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
303
msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke '%s': open() ni uspel: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
304

305
#: ../glib/gmappedfile.c:193
306
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
307
msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
308
msgstr "Ni mogoče preslikati datoteke '%s': mmap() ni uspel: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.7.1  
Matthias Clasen committed
309

310
#: ../glib/gmarkup.c:226
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
311 312 313 314
#, c-format
msgid "Error on line %d char %d: %s"
msgstr "Napaka v vrstici %d, znak %d: %s"

315
#: ../glib/gmarkup.c:324
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
316 317 318 319
#, c-format
msgid "Error on line %d: %s"
msgstr "Napaka v vrstici %d: %s"

320 321 322
#: ../glib/gmarkup.c:428
msgid "Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
msgstr "Zaznana prazna entiteta '&;'; veljavne entitete so: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
323

324
#: ../glib/gmarkup.c:438
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
325
#, c-format
326 327
msgid "Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape it as &amp;"
msgstr "Znak '%s' ni veljaven na začetku imena entitete; entiteto začne znak &; v primeru, da znak ne predstavlja entitete, mora biti zapisan kot &amp;"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
328

329
#: ../glib/gmarkup.c:472
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
330 331 332 333
#, c-format
msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
msgstr "Znak '%s' ni veljaven znotraj imena entitete"

334
#: ../glib/gmarkup.c:509
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
335 336
#, c-format
msgid "Entity name '%s' is not known"
337
msgstr "Neznano ime entitete '%s'"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
338

339 340 341
#: ../glib/gmarkup.c:520
msgid "Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr "Entiteta se ne zaključi s podpičjem; najverjetneje je uporabljen znak '&' brez povezave z entiteto - znak '&' mora biti zapisan kot '&amp;'"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
342

343
#: ../glib/gmarkup.c:573
344
#, c-format
345 346
msgid "Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
msgstr "Ni mogoče razčleniti '%-.*s', ki bi morala biti številka znotraj reference znaka (na primer &#234;) - morda je številka prevelika"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
347

348
#: ../glib/gmarkup.c:598
349
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.5.7  
Matthias Clasen committed
350
msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
351
msgstr "Referenca znaka '%-.*s' ne šifrira dovoljenega znaka"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
352

353
#: ../glib/gmarkup.c:613
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
354
msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
355
msgstr "Prazna referenca znaka; vsebovati bi morala številko kot &#454;"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
356

357 358 359
#: ../glib/gmarkup.c:623
msgid "Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
msgstr "Referenca znaka se ni končala s podpičjem; najverjetneje je uporabljen znak '&' brez povezave z entiteto - znak '&' mora biti zapisan kot '&amp;'"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
360

361
#: ../glib/gmarkup.c:709
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
362 363 364
msgid "Unfinished entity reference"
msgstr "Nedokončano nanašanje na entiteto"

365
#: ../glib/gmarkup.c:715
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
366 367 368
msgid "Unfinished character reference"
msgstr "Nedokončano nanašanje na znak"

369
#: ../glib/gmarkup.c:958
Matthias Clasen's avatar
2.14.1  
Matthias Clasen committed
370
msgid "Invalid UTF-8 encoded text - overlong sequence"
371
msgstr "Neveljavno UTF-8 kodirano besedilo - predolgo zaporedje"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
372

373
#: ../glib/gmarkup.c:986
Matthias Clasen's avatar
2.14.1  
Matthias Clasen committed
374
msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not a start char"
375
msgstr "Neveljavno UTF-8 kodirano besedilo - ni začetnega znaka"
Matthias Clasen's avatar
2.14.1  
Matthias Clasen committed
376

377
#: ../glib/gmarkup.c:1022
378
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.1  
Matthias Clasen committed
379
msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not valid '%s'"
380
msgstr "Neveljavno UTF-8 kodirano besedilo - neveljaven '%s'"
Matthias Clasen's avatar
2.14.1  
Matthias Clasen committed
381

382
#: ../glib/gmarkup.c:1060
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
383
msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
384
msgstr "Dokument se mora začeti z elementom (na primer <book>)"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
385

386
#: ../glib/gmarkup.c:1100
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
387
#, c-format
388 389
msgid "'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an element name"
msgstr "'%s' ni veljaven znak, kadar sledi znaku '<'; morda se ne začne z imenom elementa"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
390

391
#: ../glib/gmarkup.c:1164
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
392
#, c-format
393 394
msgid "Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element '%s'"
msgstr "Nenavaden znak '%s'. Pričakovan znak je '>', da se zaključi oznako elementa '%s'"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
395

396
#: ../glib/gmarkup.c:1253
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
397
#, c-format
398 399
msgid "Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
msgstr "Nenavaden znak '%s'. Za imenom atributa '%s' (elementa '%s') je pričakovan znak '='"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
400

401
#: ../glib/gmarkup.c:1295
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
402
#, c-format
403 404
msgid "Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid character in an attribute name"
msgstr "Nenavaden znak '%s'. Pričakovan znak '>' ali '/', ki bi zaključil oznako elementa '%s' ali atribut; morda ste uporabili neveljaven znak v imenu atributa'"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
405

406
#: ../glib/gmarkup.c:1384
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
407
#, c-format
408 409
msgid "Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when giving value for attribute '%s' of element '%s'"
msgstr "Nenavaden znak '%s'. Za enačajem je pričakovan narekovaj znotraj katerega je podana vrednost atributa '%s' elementa '%s'"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
410

411
#: ../glib/gmarkup.c:1529
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
412
#, c-format
413 414
msgid "'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not begin an element name"
msgstr "'%s' ni veljaven znak za znakoma '</'; ime elementa se ne sme začeti z '%s'"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
415

416
#: ../glib/gmarkup.c:1569
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
417
#, c-format
418 419
msgid "'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the allowed character is '>'"
msgstr "Znak '%s' ni veljaven kadar sledi zaprtju imena elementa '%s'; dovoljen znak je '>'"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
420

421
#: ../glib/gmarkup.c:1580
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
422 423
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
424
msgstr "Element '%s' je zaprt, trenutno ni odprtega elementa"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
425

426
#: ../glib/gmarkup.c:1589
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
427 428
#, c-format
msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
429
msgstr "Element '%s' je zaprt, še vedno pa je odprt element '%s'"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
430

431
#: ../glib/gmarkup.c:1755
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
432
msgid "Document was empty or contained only whitespace"
433
msgstr "Dokument je prazen ali pa vsebuje le presledke"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
434

435
#: ../glib/gmarkup.c:1769
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
436
msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
437
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen takoj za odprtjem predmeta '<'"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
438

439 440
#: ../glib/gmarkup.c:1777
#: ../glib/gmarkup.c:1822
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
441
#, c-format
442 443
msgid "Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last element opened"
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen s še odprtimi elementi - '%s' je zadnji odprt element"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
444

445
#: ../glib/gmarkup.c:1785
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
446
#, c-format
447 448
msgid "Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending the tag <%s/>"
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen, pričakovan je zaključni zaklepaj oznake <%s/>"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
449

450
#: ../glib/gmarkup.c:1791
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
451
msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
452
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen sredi imena elementa"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
453

454
#: ../glib/gmarkup.c:1797
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
455
msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
456
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen sredi imena atributa"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
457

458
#: ../glib/gmarkup.c:1802
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
459
msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
460
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen sredi oznake za odprtje elementa."
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
461

462 463 464
#: ../glib/gmarkup.c:1808
msgid "Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute name; no attribute value"
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen za enačajem, ki sledil imenu atributa; ni določena vrednosti atributa"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
465

466
#: ../glib/gmarkup.c:1815
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
467
msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
468
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen sredi vrednosti atributa"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
469

470
#: ../glib/gmarkup.c:1831
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
471
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
472
msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
473
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen sredi oznake zaprtja elementa '%s'"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
474

475
#: ../glib/gmarkup.c:1837
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
476
msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
477
msgstr "Dokument nepričakovano zaključen sredi komentarja ali ukaza"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
478

479
#: ../glib/gregex.c:131
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
480
msgid "corrupted object"
481
msgstr "pokvarjen predmet"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
482

483
#: ../glib/gregex.c:133
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
484
msgid "internal error or corrupted object"
485
msgstr "notranja napaka ali pokvarjen predmet"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
486

487
#: ../glib/gregex.c:135
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
488
msgid "out of memory"
489
msgstr "zmanjkalo je pomnilnika"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
490

491
#: ../glib/gregex.c:140
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
492
msgid "backtracking limit reached"
493
msgstr "dosežena omejitev sledenja nazaj"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
494

495 496
#: ../glib/gregex.c:152
#: ../glib/gregex.c:160
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
497
msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
498
msgstr "vzorec vsebuje predmete, ki niso podprti za delno iskanje zadetkov"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
499

500
#: ../glib/gregex.c:154
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
501
msgid "internal error"
502
msgstr "notranja napaka"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
503

504
#: ../glib/gregex.c:162
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
505
msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
506
msgstr "predhodne povezave, kot pogoji, niso podprti za delno primerjavo"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
507

508
#: ../glib/gregex.c:171
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
509
msgid "recursion limit reached"
510
msgstr "dosežena omejitev globine drevesne ravni"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
511

512
#: ../glib/gregex.c:173
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
513
msgid "workspace limit for empty substrings reached"
514
msgstr "dosežena omejitev delovnega prostora za prazne podrejene niti"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
515

516
#: ../glib/gregex.c:175
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
517
msgid "invalid combination of newline flags"
518
msgstr "nepravilna kombinacija zastavic nove vrstice"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
519

520
#: ../glib/gregex.c:179
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
521
msgid "unknown error"
522
msgstr "neznana napaka"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
523

524 525
#: ../glib/gregex.c:324
#: ../glib/gregex.c:1360
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
526 527
#, c-format
msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
528
msgstr "Napaka med primerjanjem logičnega izraza %s: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
529

530
#: ../glib/gregex.c:875
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
531
msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
532
msgstr "Knjižnica PCRE je pretvorjena brez UTF-8 podpore"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
533

534
#: ../glib/gregex.c:884
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
535
msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
536
msgstr "Knjižnica PCRE je pretvorjena brez lastnosti UTF-8 podpore"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
537

538
#: ../glib/gregex.c:929
539
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
540
msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
541
msgstr "Napaka med pretvarjanjem logičnega izraza %s pri znaku %d: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
542

543
#: ../glib/gregex.c:964
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
544 545
#, c-format
msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
546
msgstr "Napaka med prilagajanjem logičnega izraza %s: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
547

548
#: ../glib/gregex.c:1788
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
549
msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
550
msgstr "šestnajstiško število ali pa pričakovan '}'"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
551

552
#: ../glib/gregex.c:1804
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
553
msgid "hexadecimal digit expected"
554
msgstr "pričakovano šestnajstiško število"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
555

556
#: ../glib/gregex.c:1844
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
557
msgid "missing '<' in symbolic reference"
558
msgstr "manjkajoč znak '<' v simbolni povezavi"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
559

560
#: ../glib/gregex.c:1853
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
561
msgid "unfinished symbolic reference"
562
msgstr "nedokončana simbolna povezava"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
563

564
#: ../glib/gregex.c:1860
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
565
msgid "zero-length symbolic reference"
566
msgstr "simbolna povezava nične dolžine"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
567

568
#: ../glib/gregex.c:1871
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
569
msgid "digit expected"
570
msgstr "pričakovano število"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
571

572
#: ../glib/gregex.c:1889
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
573
msgid "illegal symbolic reference"
574
msgstr "neveljavna simbolna povezava"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
575

576
#: ../glib/gregex.c:1951
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
577
msgid "stray final '\\'"
578
msgstr "obidi končna '\\'"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
579

580
#: ../glib/gregex.c:1955
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
581
msgid "unknown escape sequence"
582
msgstr "neznano ubežno zaporedje"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
583

584
#: ../glib/gregex.c:1965
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
585 586
#, c-format
msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
587
msgstr "Napaka med razčlenjevanjem besedila zamenjave \"%s\" pri znaku %lu: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
588

589
#: ../glib/gshell.c:70
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
590
msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
591
msgstr "Citirano besedilo se ne začne z narekovajem"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
592

593
#: ../glib/gshell.c:160
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
594
msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
595
msgstr "V ukazni vrstici ali v citiranem besedilu manjka končni narekovaj"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
596

597
#: ../glib/gshell.c:538
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
598
#, c-format
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
599 600
msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
msgstr "Besedilo končano takoj po znaku '\\'. (Besedilo je bilo '%s')"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
601

602
#: ../glib/gshell.c:545
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
603 604
#, c-format
msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
605
msgstr "Besedilo končano preden je bil najden zaključni narekovaj za %c. (besedilo je bilo '%s')"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
606

607
#: ../glib/gshell.c:557
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
608 609 610
msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
msgstr "Besedilo je bilo prazno (ali vsebovalo le presledke)"

611
#: ../glib/gspawn-win32.c:272
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
612
msgid "Failed to read data from child process"
613
msgstr "Ni mogoče prebrati podatkov iz procesa podrejenega predmeta"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
614

615 616
#: ../glib/gspawn-win32.c:287
#: ../glib/gspawn.c:1450
Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
617 618
#, c-format
msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
619
msgstr "Ni mogoče ustvariti cevi za komunikacijo s procesom podrejenega predmeta (%s)"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
620

621 622
#: ../glib/gspawn-win32.c:325
#: ../glib/gspawn.c:1114
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
623 624
#, c-format
msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
625
msgstr "Ni mogoče prebrati iz cevi podrejenega procesa (%s)"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
626

627 628
#: ../glib/gspawn-win32.c:351
#: ../glib/gspawn.c:1319
Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
629 630
#, c-format
msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
631
msgstr "Ni mogoče spremeniti imenika v '%s' (%s)"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
632

633 634
#: ../glib/gspawn-win32.c:357
#: ../glib/gspawn-win32.c:481
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
635 636
#, c-format
msgid "Failed to execute child process (%s)"
637
msgstr "Ni mogoče izvesti podrejenega procesa (%s)"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
638

639
#: ../glib/gspawn-win32.c:428
640
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
641
msgid "Invalid program name: %s"
642
msgstr "Neveljavno ime programa: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
643

644 645 646
#: ../glib/gspawn-win32.c:438
#: ../glib/gspawn-win32.c:678
#: ../glib/gspawn-win32.c:1218
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
647 648
#, c-format
msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
649
msgstr "Neveljaven niz v vektorju argumenta pri %d: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
650

651 652 653
#: ../glib/gspawn-win32.c:449
#: ../glib/gspawn-win32.c:692
#: ../glib/gspawn-win32.c:1251
654
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
655
msgid "Invalid string in environment: %s"
656
msgstr "Neveljaven niz okolja: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
657

658 659
#: ../glib/gspawn-win32.c:674
#: ../glib/gspawn-win32.c:1199
660
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
661
msgid "Invalid working directory: %s"
662
msgstr "Neveljavna delovna mapa: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
663

664
#: ../glib/gspawn-win32.c:738
665
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
666
msgid "Failed to execute helper program (%s)"
667
msgstr "Napaka pri izvedbi pomožnega programa  (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
668

669 670 671
#: ../glib/gspawn-win32.c:938
msgid "Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child process"
msgstr "Nepričakovana napaka v g_io_channel_win32_poll() med branjem podatkov procesa podrejenega predmeta"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
672

673
#: ../glib/gspawn.c:180
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
674 675
#, c-format
msgid "Failed to read data from child process (%s)"
676
msgstr "Ni mogoče prebrati podatkov podrejenega procesa (%s)"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
677

678
#: ../glib/gspawn.c:312
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
679 680
#, c-format
msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
681
msgstr "Nepričakovana napaka v select() med branjem podatkov procesa podrejenega predmeta (%s)"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
682

683
#: ../glib/gspawn.c:395
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
684 685
#, c-format
msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
686
msgstr "Nepričakovana napaka v waitpid() (%s)"
Andraz Tori's avatar
Andraz Tori committed
687