Commit b1e3d7ae authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent e4e13cd3
Pipeline #57898 passed with stage
in 32 seconds
# Czech translation for glib-networking.
# Copyright (C) 2011 glib-networking's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the glib-networking package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2017, 2018.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glib-networking master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glib-networking/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-27 21:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-20 13:39+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-03 13:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-08 14:43+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -22,79 +22,102 @@ msgstr ""
msgid "Proxy resolver internal error."
msgstr "Interní chyba zjišťování adres přes proxy."
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:182
#: tls/base/gtlsconnection-base.c:282 tls/base/gtlsinputstream-base.c:74
#: tls/base/gtlsoutputstream-base.c:74 tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:740
#: tls/gnutls/gtlsinputstream-gnutls.c:78
#: tls/gnutls/gtlsinputstream-gnutls.c:141
#: tls/gnutls/gtlsoutputstream-gnutls.c:78
#: tls/gnutls/gtlsoutputstream-gnutls.c:143
msgid "Connection is closed"
msgstr "Připojení je uzavřeno"
#: tls/base/gtlsconnection-base.c:355 tls/base/gtlsconnection-base.c:1015
msgid "Operation would block"
msgstr "Operace by blokovala"
#: tls/base/gtlsconnection-base.c:809
#: tls/gnutls/gtlsclientconnection-gnutls.c:454
msgid "Server required TLS certificate"
msgstr "Server požaduje certifikát TLS"
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:178
#: tls/openssl/gtlscertificate-openssl.c:177
#, c-format
msgid "Could not parse DER certificate: %s"
msgstr "Nelze zpracovat certifikát DER: %s"
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:203
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:199
#: tls/openssl/gtlscertificate-openssl.c:197
#, c-format
msgid "Could not parse PEM certificate: %s"
msgstr "Nelze zpracovat certifikát PEM: %s"
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:234
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:230
#: tls/openssl/gtlscertificate-openssl.c:216
#, c-format
msgid "Could not parse DER private key: %s"
msgstr "Nelze zpracovat soukromý klíč DER: %s"
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:265
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:261
#: tls/openssl/gtlscertificate-openssl.c:235
#, c-format
msgid "Could not parse PEM private key: %s"
msgstr "Nelze zpracovat soukromý klíč PEM: %s"
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:304
#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:297
#: tls/openssl/gtlscertificate-openssl.c:273
msgid "No certificate data provided"
msgstr "Nebyla poskytnuta žádná data certifikátu"
#: tls/gnutls/gtlsclientconnection-gnutls.c:447
msgid "Server required TLS certificate"
msgstr "Server požaduje certifikát TLS"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:398
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:405
#: tls/openssl/gtlsclientconnection-openssl.c:537
#: tls/openssl/gtlsserverconnection-openssl.c:401
#, c-format
msgid "Could not create TLS connection: %s"
msgstr "Nelze vytvořit připojení TLS: %s"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:711
#: tls/gnutls/gtlsinputstream-gnutls.c:78
#: tls/gnutls/gtlsinputstream-gnutls.c:141
#: tls/gnutls/gtlsoutputstream-gnutls.c:78
#: tls/gnutls/gtlsoutputstream-gnutls.c:143
msgid "Connection is closed"
msgstr "Připojení je uzavřeno"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:828
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1432
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:858
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1468
msgid "Socket I/O timed out"
msgstr "Vypršel časový limit V/V operace soketu"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:973
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1006
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1003
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1036
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:150
msgid "Peer failed to perform TLS handshake"
msgstr "Protějšek selhal při navazování spojení TLS"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:991
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1021
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:234
msgid "Peer requested illegal TLS rehandshake"
msgstr "Protějšek požadoval neplatné znovunavázání spojení TLS"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1012
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1042
msgid "TLS connection closed unexpectedly"
msgstr "Připojení TLS bylo neočekávaně zavřeno"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1022
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1052
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:171
msgid "TLS connection peer did not send a certificate"
msgstr "Protějšek připojení TLS neposlal certifikát"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1028
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1058
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2160
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:416
#, c-format
msgid "Unacceptable TLS certificate"
msgstr "Nepřijatelný certifikát TLS"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1064
#, c-format
msgid "Peer sent fatal TLS alert: %s"
msgstr "Protějšek zaslal kritické varování TLS: %s"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1040
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1076
msgid "Protocol version downgrade attack detected"
msgstr "Zjištěn útok pomocí snížení verze protokolu"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1047
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1083
#, c-format
msgid "Message is too large for DTLS connection; maximum is %u byte"
msgid_plural "Message is too large for DTLS connection; maximum is %u bytes"
......@@ -102,44 +125,36 @@ msgstr[0] "Zpráva je příliš velká pro připojení DTLS; maximum je %u bajt"
msgstr[1] "Zpráva je příliš velká pro připojení DTLS; maximum jsou %u bajty"
msgstr[2] "Zpráva je příliš velká pro připojení DTLS; maximum je %u bajtů"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1054
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1090
msgid "The operation timed out"
msgstr "Vypršel časový limit operace"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1820
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1981
msgid "Peer does not support safe renegotiation"
msgstr "Protějšek nepodporuje bezpečné opětovné vyjednávání"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1847
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1899
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2008
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2058
msgid "Error performing TLS handshake"
msgstr "Chyba při vyjednávání spojení TLS"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1909
msgid "Server did not return a valid TLS certificate"
msgstr "Server nevrátil platný certifikát TLS"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1991
msgid "Unacceptable TLS certificate"
msgstr "Nepřijatelný certifikát TLS"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2264
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2356
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2510
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2602
msgid "Error reading data from TLS socket"
msgstr "Chyba při čtení dat ze soketu TLS"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2386
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2632
#, c-format
msgid "Receive flags are not supported"
msgstr "Příznaky příjmu nejsou podporované"
#. flags
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2463
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2535
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2709
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2781
msgid "Error writing data to TLS socket"
msgstr "Chyba při zápisu dat do soketu TLS"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2505
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2751
#, c-format
msgid "Message of size %lu byte is too large for DTLS connection"
msgid_plural "Message of size %lu bytes is too large for DTLS connection"
......@@ -147,7 +162,7 @@ msgstr[0] "Zpráva o velikosti %lu bajt je příliš velká pro připojení DTLS
msgstr[1] "Zpráva o velikosti %lu bajty je příliš velká pro připojení DTLS"
msgstr[2] "Zpráva o velikosti %lu bajtů je příliš velká pro připojení DTLS"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2507
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2753
#, c-format
msgid "(maximum is %u byte)"
msgid_plural "(maximum is %u bytes)"
......@@ -155,12 +170,12 @@ msgstr[0] "(maximum je %u bajt)"
msgstr[1] "(maximum jsou %u bajty)"
msgstr[2] "(maximum je %u bajtů)"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2566
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2812
#, c-format
msgid "Send flags are not supported"
msgstr "Příznaky odesílání nejsou podporované"
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2669
#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:2915
msgid "Error performing TLS close"
msgstr "Chyba při zavírání TLS"
......@@ -178,45 +193,81 @@ msgid "Failed to load system trust store: %s"
msgstr "Selhalo načtení úložiště systému důvěry: %s"
#: tls/gnutls/gtlsserverconnection-gnutls.c:137
#: tls/openssl/gtlsserverconnection-openssl.c:328
msgid "Certificate has no private key"
msgstr "Certifikát nemá soukromý klíč"
#: tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:111
msgid ""
"This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is "
"locked."
msgstr "Máte poslední pokus zadat PIN správně, pak bude tiket zablokován."
#: tls/openssl/gtlsclientconnection-openssl.c:486
#: tls/openssl/gtlsserverconnection-openssl.c:292
#, c-format
msgid "Could not create TLS context: %s"
msgstr "Nezdařilo se vytvořit kontext TLS: %s"
#: tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:113
msgid ""
"Several PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after "
"further failures."
msgstr ""
"Několik pokusů PIN bylo nesprávných a po dalším neúspěchu bude tiket "
"zablokován."
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:179
msgid "Digest too big for RSA key"
msgstr "Haš je pro klíč RSA příliš velký"
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:243
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:376
#, c-format
msgid "Error performing TLS handshake: %s"
msgstr "Chyba při vyjednávání spojení TLS: %s"
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:386
msgid "Server did not return a valid TLS certificate"
msgstr "Server nevrátil platný certifikát TLS"
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:500
#, c-format
msgid "Error reading data from TLS socket: %s"
msgstr "Chyba při čtení dat ze soketu TLS: %s"
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:526
#, c-format
msgid "Error writing data to TLS socket: %s"
msgstr "Chyba při zápisu dat do soketu TLS: %s"
#: tls/openssl/gtlsconnection-openssl.c:552
#, c-format
msgid "Error performing TLS close: %s"
msgstr "Chyba při zavírání TLS: %s"
#: tls/openssl/gtlsserverconnection-openssl.c:335
#, c-format
msgid "There is a problem with the certificate private key: %s"
msgstr "Je zde problém se soukromým klíčem certifikátu: %s"
#: tls/openssl/gtlsserverconnection-openssl.c:344
#, c-format
msgid "There is a problem with the certificate: %s"
msgstr "Je zde problém s certifikátem: %s"
#~ msgid ""
#~ "This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is "
#~ "locked."
#~ msgstr "Máte poslední pokus zadat PIN správně, pak bude tiket zablokován."
#: tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:115
msgid "The PIN entered is incorrect."
msgstr "Zadaný PIN je nesprávný."
#~ msgid ""
#~ "Several PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked "
#~ "after further failures."
#~ msgstr ""
#~ "Několik pokusů PIN bylo nesprávných a po dalším neúspěchu bude tiket "
#~ "zablokován."
#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:447
msgid "Module"
msgstr "Modul"
#~ msgid "The PIN entered is incorrect."
#~ msgstr "Zadaný PIN je nesprávný."
#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:448
msgid "PKCS#11 Module Pointer"
msgstr "Ukazatel na modul PKCS#11"
#~ msgid "Module"
#~ msgstr "Modul"
#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:455
msgid "Slot ID"
msgstr "ID slotu"
#~ msgid "PKCS#11 Module Pointer"
#~ msgstr "Ukazatel na modul PKCS#11"
#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:456
msgid "PKCS#11 Slot Identifier"
msgstr "Identifikátor slotu PKCS#11"
#~ msgid "Slot ID"
#~ msgstr "ID slotu"
#~ msgid "Operation would block"
#~ msgstr "Operace by blokovala"
#~ msgid "PKCS#11 Slot Identifier"
#~ msgstr "Identifikátor slotu PKCS#11"
#, fuzzy
#~ msgid "Connection is already closed"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment