Commit b8db53c9 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent db79d55c
Pipeline #32185 passed with stages
in 14 minutes and 55 seconds
......@@ -39,8 +39,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade 0.6.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glade/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-11 21:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-30 21:19+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-28 20:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-24 13:06+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Dansk <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -50,7 +50,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#: ../data/glade.desktop.in.in.h:1 ../data/glade.appdata.xml.in.h:1
#: ../src/main.c:43 ../src/glade.glade.h:7
#: ../src/main.c:42 ../src/glade.glade.h:7
msgid "Glade"
msgstr "Glade"
......@@ -102,247 +102,247 @@ msgstr ""
"programmeringssprog, heriblandt C, C++, C#, Vala, Java, Perl, Python med "
"flere."
#: ../src/glade-window.c:58
#: ../src/glade-window.c:57
msgid "[Read Only]"
msgstr "[skrivebeskyttet]"
#: ../src/glade-window.c:194
#: ../src/glade-window.c:193
msgid "User Interface Designer"
msgstr "Brugergrænseflade-designer"
#: ../src/glade-window.c:459 ../src/glade-window.c:466
#: ../src/glade-window.c:456 ../src/glade-window.c:463
msgid "the last action"
msgstr "den sidste handling"
#: ../src/glade-window.c:460
#: ../src/glade-window.c:457
#, c-format
msgid "Undo: %s"
msgstr "Fortryd: %s"
#: ../src/glade-window.c:467
#: ../src/glade-window.c:464
#, c-format
msgid "Redo: %s"
msgstr "Omgør: %s"
#: ../src/glade-window.c:492
#: ../src/glade-window.c:489
#, c-format
msgid "Autosaving '%s'"
msgstr "Autogemmer “%s”"
#: ../src/glade-window.c:497
#: ../src/glade-window.c:494
#, c-format
msgid "Error autosaving '%s'"
msgstr "Fejl under autogemning af “%s”"
#: ../src/glade-window.c:719
#: ../src/glade-window.c:716
msgid "Open…"
msgstr "Åbn …"
#: ../src/glade-window.c:753
#: ../src/glade-window.c:750
#, c-format
msgid "Project %s is still loading."
msgstr "Projektet %s bliver stadig indlæst."
#: ../src/glade-window.c:772
#: ../src/glade-window.c:769
msgid "Failed to backup existing file, continue saving?"
msgstr ""
"Kunne ikke danne sikkerhedskopi af eksisterende fil. Fortsæt med at gemme?"
#: ../src/glade-window.c:794
#: ../src/glade-window.c:791
#, c-format
msgid "Failed to save %s: %s"
msgstr "Kunne ikke gemme %s: %s"
#: ../src/glade-window.c:833
#: ../src/glade-window.c:830
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it"
msgstr "Filen %s er blevet ændret siden den blev læst"
#: ../src/glade-window.c:837
#: ../src/glade-window.c:834
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr ""
"Hvis du gemmer den, går alle eksterne ændringer måske tabt. Gem alligevel?"
#: ../src/glade-window.c:842
#: ../src/glade-window.c:839
msgid "_Save Anyway"
msgstr "_Gem alligevel"
#: ../src/glade-window.c:850
#: ../src/glade-window.c:847
msgid "_Don't Save"
msgstr "Gem _ikke"
#: ../src/glade-window.c:883
#: ../src/glade-window.c:880
#, c-format
msgid "Project '%s' saved"
msgstr "Projekt “%s” gemt"
#: ../src/glade-window.c:914
#: ../src/glade-window.c:911
msgid "Save As…"
msgstr "Gem som …"
#: ../src/glade-window.c:978
#: ../src/glade-window.c:975
#, c-format
msgid "Could not save the file %s"
msgstr "Kunne ikke gemme filen %s"
#: ../src/glade-window.c:982
#: ../src/glade-window.c:979
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Du har ikke de nødvendige rettigheder til at gemme filen."
#: ../src/glade-window.c:1004
#: ../src/glade-window.c:1001
#, c-format
msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
msgstr "Kunne ikke gemme filen %s. Et andet projekt med den sti er åbent."
#: ../src/glade-window.c:1032
#: ../src/glade-window.c:1029
msgid "No open projects to save"
msgstr "Ingen åbne projekter at gemme"
#: ../src/glade-window.c:1065
#: ../src/glade-window.c:1062
#, c-format
msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
msgstr "Vil du gemme ændringer til projektet “%s” før programmet lukkes?"
#: ../src/glade-window.c:1073
#: ../src/glade-window.c:1070
msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
msgstr "Dine ændringer vil gå tabt, hvis du ikke gemmer dem."
#: ../src/glade-window.c:1077
#: ../src/glade-window.c:1074
msgid "Close _without Saving"
msgstr "Luk _uden at gemme"
#: ../src/glade-window.c:1078 ../src/glade-window.c:1756
#: ../src/glade-window.c:1075 ../src/glade-window.c:1751
#: ../gladeui/glade-editor.c:779 ../gladeui/glade-editor.c:1135
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1711
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2020
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2221
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3168
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3280
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3297
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3617 ../gladeui/glade-utils.c:483
#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:525 ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1066
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1690
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1997
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2198
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3135
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3247
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3264
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3584 ../gladeui/glade-utils.c:483
#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:525 ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1062
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: ../src/glade-window.c:1079 ../gladeui/glade-utils.c:486
#: ../src/glade-window.c:1076 ../gladeui/glade-utils.c:486
msgid "_Save"
msgstr "_Gem"
#: ../src/glade-window.c:1110
#: ../src/glade-window.c:1107
msgid "Save…"
msgstr "Gem …"
#: ../src/glade-window.c:1663
#: ../src/glade-window.c:1658
msgid "Could not create a new project."
msgstr "Kunne ikke opret et nyt projekt."
#: ../src/glade-window.c:1724
#: ../src/glade-window.c:1719
#, c-format
msgid "The project %s has unsaved changes"
msgstr "Projektet %s indeholder ugemte ændringer"
#: ../src/glade-window.c:1729
#: ../src/glade-window.c:1724
msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
msgstr ""
"Hvis du genindlæser, vil alle ugemte ændringer gå tabt. Genindlæs alligevel?"
#: ../src/glade-window.c:1739
#: ../src/glade-window.c:1734
#, c-format
msgid "The project file %s has been externally modified"
msgstr "Projektfilen %s er blevet modificeret udefra"
#: ../src/glade-window.c:1744
#: ../src/glade-window.c:1739
msgid "Do you want to reload the project?"
msgstr "Vil du genindlæse projektet?"
#: ../src/glade-window.c:1750
#: ../src/glade-window.c:1745
msgid "_Reload"
msgstr "_Genindlæs"
#: ../src/glade-window.c:2298
#: ../src/glade-window.c:2303
msgid "Hello, I will show you what's new in Glade"
msgstr "Hej! Lad os se hvad nyt der er i Glade"
#: ../src/glade-window.c:2299
#: ../src/glade-window.c:2304
msgid "The menubar and toolbar were merged in the headerbar"
msgstr "Menulinjen og værktøjsbjælken er blevet kombineret i titellinjen"
#: ../src/glade-window.c:2301
#: ../src/glade-window.c:2306
msgid "You can open a project"
msgstr "Du kan åbne et projekt"
#: ../src/glade-window.c:2302
#: ../src/glade-window.c:2307
msgid "find recently used"
msgstr "finde de senest brugte"
#: ../src/glade-window.c:2303
#: ../src/glade-window.c:2308
msgid "or create a new one"
msgstr "eller oprette et nyt projekt"
#: ../src/glade-window.c:2307
#: ../src/glade-window.c:2312
msgid "Undo"
msgstr "Fortryd"
#: ../src/glade-window.c:2308
#: ../src/glade-window.c:2313
msgid "Redo"
msgstr "Omgør"
#: ../src/glade-window.c:2309
#: ../src/glade-window.c:2314
msgid "Project switcher"
msgstr "Projektskifter"
#: ../src/glade-window.c:2311
#: ../src/glade-window.c:2316
msgid "and Save button are directly accessible in the headerbar"
msgstr "og gemmeknap er direkte tilgængelige i titellinjen"
#: ../src/glade-window.c:2312
#: ../src/glade-window.c:2317
msgid "just like Save As"
msgstr "ligesom Gem som"
#: ../src/glade-window.c:2313
#: ../src/glade-window.c:2318
msgid "project properties"
msgstr "projektegenskaber"
#: ../src/glade-window.c:2314
#: ../src/glade-window.c:2319
msgid "and less commonly used actions"
msgstr "og mindre almindelige handlinger"
#: ../src/glade-window.c:2316
#: ../src/glade-window.c:2321
msgid "The object inspector took the palette's place"
msgstr "Objektinspektøren er nu hvor paletten var"
#: ../src/glade-window.c:2317
#: ../src/glade-window.c:2322
msgid "To free up space for the property editor"
msgstr "For at frigive plads i egenskabsredigeringen"
#: ../src/glade-window.c:2319
#: ../src/glade-window.c:2324
msgid "The palette was replaced with a new object chooser"
msgstr "Paletten er blevet erstattet af en ny objektvælger"
#: ../src/glade-window.c:2320
#: ../src/glade-window.c:2325
msgid "Where you can search all supported classes"
msgstr "Hvor du kan søge blandt alle understøttede klasser"
#: ../src/glade-window.c:2321
#: ../src/glade-window.c:2326
msgid "investigate GTK+ object groups"
msgstr "undersøge GTK+-objektgrupper"
#: ../src/glade-window.c:2322
#: ../src/glade-window.c:2327
msgid "and find classes introduced by other libraries"
msgstr "og finde klasser, som kommer fra andre biblioteker"
#: ../src/glade-window.c:2324
#: ../src/glade-window.c:2329
msgid ""
"OK, now that we are done with the overview, let's start with the new workflow"
msgstr ""
"Okay. Nu hvor vi er kommet igennem oversigten, så lad os se på den nye "
"arbejdsgang"
#: ../src/glade-window.c:2326
#: ../src/glade-window.c:2331
msgid "First of all, create a new project"
msgstr "Lad os allerførst oprette et nyt projekt"
#: ../src/glade-window.c:2327
#: ../src/glade-window.c:2332
msgid ""
"OK, now add a GtkWindow using the new widget chooser or by double clicking "
"on the workspace"
......@@ -350,37 +350,37 @@ msgstr ""
"Okay. Tilføj nu et GtkWindow ved hjælp af den nye kontrolvælger, eller ved "
"at dobbeltklikke på arbejdsområdet"
#: ../src/glade-window.c:2328
#: ../src/glade-window.c:2333
msgid "Excellent!"
msgstr "Fantastisk!"
# MS bruger også placeholder -> pladsholder
#
#: ../src/glade-window.c:2329
#: ../src/glade-window.c:2334
msgid ""
"BTW, did you know you can double click on any placeholder to create widgets?"
msgstr ""
"Vidste du i øvrigt, at du kan dobbeltklikke på en pladsholder for at oprette "
"nye kontroller?"
#: ../src/glade-window.c:2330
#: ../src/glade-window.c:2335
msgid "Try adding a grid"
msgstr "Prøv at tilføje et gitter"
#: ../src/glade-window.c:2331
#: ../src/glade-window.c:2336
msgid "and a button"
msgstr "og en knap"
#: ../src/glade-window.c:2333
#: ../src/glade-window.c:2338
msgid "Quite easy! Isn't it?"
msgstr "Nemt nok! Ikke sandt?"
#: ../src/glade-window.c:2334
#: ../src/glade-window.c:2339
msgid "Enjoy!"
msgstr "Slå dig løs!"
#. translators: Primary message of a dialog used to notify the user about the survey
#: ../src/glade-window.c:2552
#: ../src/glade-window.c:2548
msgid ""
"We are conducting a user survey\n"
" would you like to take it now?"
......@@ -389,48 +389,64 @@ msgstr ""
" ønsker du at deltage nu?"
#. translators: Secondary text of a dialog used to notify the user about the survey
#: ../src/glade-window.c:2556
#: ../src/glade-window.c:2552
msgid "If not, you can always find it in the Help menu."
msgstr "Hvis ikke, kan du altid finde den i menuen Hjælp."
#: ../src/glade-window.c:2558
#: ../src/glade-window.c:2554
msgid "_Do not show this dialog again"
msgstr "_Vis ikke denne dialog igen"
#. translators: Text to show in the statusbar if the user did not completed the survey and choose not to show the notification dialog again
#: ../src/glade-window.c:2579
#: ../src/glade-window.c:2575
msgid "Go to Help -> Registration & User Survey and complete our survey!"
msgstr ""
"Gå til Hjælp -> Registrering og brugerundersøgelse, og udfyld vores "
"undersøgelse!"
#: ../src/main.c:52
#: ../src/main.c:51
msgid "Output version information and exit"
msgstr "Udskriv versionsoplysninger og afslut"
#: ../src/main.c:55
#: ../src/main.c:54
msgid "Disable Devhelp integration"
msgstr "Deaktivér Devhelp-integration"
#: ../src/main.c:57
msgid "[FILE...]"
msgstr "[FIL …]"
#: ../src/main.c:66
msgid "be verbose"
msgstr "beskriv i detaljer"
#: ../src/main.c:133
#, c-format
msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
msgstr "Kunne ikke åbne “%s”, filen eksisterer ikke.\n"
#: ../src/main.c:90
msgid "Create or edit user interface designs for GTK+ or GNOME applications."
msgstr "Opret eller redigér grænsefladedesign for GTK+ og Gnome-programmer."
#: ../src/main.c:159
#: ../src/main.c:94 ../src/main.c:95
msgid "Glade options"
msgstr "Glade-indstillinger"
#: ../src/main.c:101
msgid "Glade debug options"
msgstr "Glade-fejlfindingsindstillinger"
#: ../src/main.c:102
msgid "Show Glade debug options"
msgstr "Vis fejlfindingsindstillinger for Glade"
#: ../src/main.c:145
msgid ""
"gmodule support not found. gmodule support is required for glade to work"
msgstr ""
"gmodule-understøttelse ikke fundet. gmodule-understøttelse er påkrævet for "
"at Glade kan virke"
#: ../src/main.c:167
msgid "Create or edit user interface designs for GTK+ or GNOME applications."
msgstr "Opret eller redigér grænsefladedesign for GTK+ og Gnome-programmer."
#: ../src/main.c:179
#, c-format
msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
msgstr "Kunne ikke åbne “%s”, filen eksisterer ikke.\n"
#: ../src/glade.glade.h:1
msgid "Close Project"
......@@ -446,7 +462,7 @@ msgstr "_Udviklerreference"
#: ../src/glade.glade.h:4
msgid "Interactive Intro"
msgstr "Interaktiv intro"
msgstr "Interaktiv introduktion"
#: ../src/glade.glade.h:5
msgid "Preferences"
......@@ -457,7 +473,7 @@ msgid "About"
msgstr "Om"
#. GtkFileChooserAction enumeration value
#: ../src/glade.glade.h:8 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:634
#: ../src/glade.glade.h:8 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:632
msgid "Open"
msgstr "Åbn"
......@@ -474,7 +490,7 @@ msgid "Edit project properties"
msgstr "Redigér projektegenskaber"
#. GtkFileChooserAction enumeration value
#: ../src/glade.glade.h:12 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:632
#: ../src/glade.glade.h:12 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:630
msgid "Save"
msgstr "Gem"
......@@ -494,11 +510,11 @@ msgstr "Start/fortsæt interaktiv introduktion til brugerfladen"
msgid ""
"Copyright © 2001-2006 Ximian, Inc.\n"
"Copyright © 2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli, et al.\n"
"Copyright © 2004-2018 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte, et al."
"Copyright © 2004-2017 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte, et al."
msgstr ""
"Ophavsret © 2001-2006 Ximian, Inc.\n"
"Ophavsret © 2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli med flere\n"
"Ophavsret © 2004-2018 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte med flere"
"Ophavsret © 2004-2017 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte med flere"
#: ../src/glade.glade.h:19
msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
......@@ -786,7 +802,7 @@ msgid "Glade Registration & User Survey"
msgstr "Glade-registrering og brugerundersøgelse"
#. GtkButtonsType enumeration value
#: ../src/glade-registration.glade.h:2 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:603
#: ../src/glade-registration.glade.h:2 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:601
msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"
......@@ -948,7 +964,7 @@ msgstr "Perl"
#. GtkCellRendererAccelMode enumeration value
#: ../src/glade-registration.glade.h:41
#: ../gladeui/glade-project-properties.ui.h:19
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:791
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:789
msgid "Other"
msgstr "Anden"
......@@ -1125,7 +1141,7 @@ msgid "GNU/Linux"
msgstr "GNU/Linux"
#. GtkLicense enumeration value
#: ../src/glade-registration.glade.h:85 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:821
#: ../src/glade-registration.glade.h:85 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:819
msgid "BSD"
msgstr "BSD"
......@@ -1282,12 +1298,12 @@ msgid "Have you ever encountered a bug?"
msgstr "Har du nogensinde fundet en fejl?"
#. GtkResponseType enumeration value
#: ../src/glade-registration.glade.h:122 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:607
#: ../src/glade-registration.glade.h:122 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:605
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#. GtkResponseType enumeration value
#: ../src/glade-registration.glade.h:123 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:609
#: ../src/glade-registration.glade.h:123 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:607
msgid "No"
msgstr "Nej"
......@@ -1385,7 +1401,7 @@ msgstr "Sætter objekttype på %s til %s"
msgid "Add a %s to %s"
msgstr "Føj en %s til %s"
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:822 ../gladeui/glade-command.c:1249
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:822 ../gladeui/glade-command.c:1240
#, c-format
msgid "Add %s"
msgstr "Tilføj %s"
......@@ -1412,7 +1428,7 @@ msgstr "Gensortér underkomponenter for %s"
msgid "Label"
msgstr "Mærkat"
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1562 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1456
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1562 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1454
#: ../plugins/gtk+/glade-eprop-enum-int.c:70
#: ../plugins/gtk+/glade-eprop-enum-int.c:71
msgid "Type"
......@@ -1428,8 +1444,8 @@ msgstr "Beholderobjektet som denne redigering p.t. redigerer"
#. Name
#. translators: The unique identifier of an object in the project
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1878 ../gladeui/glade-editor-table.c:306
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:584
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1878 ../gladeui/glade-editor-table.c:305
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:578
msgid "ID:"
msgstr "Id:"
......@@ -1460,7 +1476,7 @@ msgstr "Godkendelse"
#. GTK_STOCK_DND
#. GdkWindowTypeHint enumeration value
#: ../gladeui/glade-builtins.c:73 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:424
#: ../gladeui/glade-builtins.c:73 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:423
msgid "Drag and Drop"
msgstr "Træk og slip"
......@@ -1540,150 +1556,150 @@ msgstr "Streng"
msgid "An entry"
msgstr "En post"
#: ../gladeui/glade-command.c:454 ../gladeui/glade-command.c:510
#: ../gladeui/glade-command.c:455 ../gladeui/glade-command.c:511
#, c-format
msgid "Enabling property %s on widget %s"
msgstr "Slår egenskaben %s til i kontrollen %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:459 ../gladeui/glade-command.c:515
#: ../gladeui/glade-command.c:460 ../gladeui/glade-command.c:516
#, c-format
msgid "Disabling property %s on widget %s"
msgstr "Slår egenskaben %s fra i kontrollen %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:810
#: ../gladeui/glade-command.c:801
#, c-format
msgid "Setting multiple properties"
msgstr "Sætter flere egenskaber"
#: ../gladeui/glade-command.c:822 ../gladeui/glade-editor-property.c:3683
#: ../gladeui/glade-command.c:813 ../gladeui/glade-editor-property.c:3650
#, c-format
msgid "Setting %s of %s"
msgstr "Sætter %s af %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:828 ../gladeui/glade-editor-property.c:3388
#: ../gladeui/glade-command.c:819 ../gladeui/glade-editor-property.c:3355
#, c-format
msgid "Setting %s of %s to %s"
msgstr "Sætter %s af %s til %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1085 ../gladeui/glade-command.c:1112
#: ../gladeui/glade-command.c:1076 ../gladeui/glade-command.c:1103
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s"
msgstr "Omdøber %s til %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1250 ../gladeui/glade-command.c:1859
#: ../gladeui/glade-command.c:1885 ../gladeui/glade-command.c:1987
#: ../gladeui/glade-command.c:2029
#: ../gladeui/glade-command.c:1241 ../gladeui/glade-command.c:1849
#: ../gladeui/glade-command.c:1875 ../gladeui/glade-command.c:1977
#: ../gladeui/glade-command.c:2019
msgid "multiple"
msgstr "flere"
#: ../gladeui/glade-command.c:1395
#: ../gladeui/glade-command.c:1385
msgid "You cannot remove a widget internal to a composite widget."
msgstr "Du kan ikke fjerne en integreret kontrol fra en sammensat kontrol."
#: ../gladeui/glade-command.c:1402
#: ../gladeui/glade-command.c:1392
#, c-format
msgid "%s is locked by %s, edit %s first."
msgstr "%s er låst af %s, redigér %s først."
#: ../gladeui/glade-command.c:1418
#: ../gladeui/glade-command.c:1408
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Fjern %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1421
#: ../gladeui/glade-command.c:1411
msgid "Remove multiple"
msgstr "Fjern flere"
#: ../gladeui/glade-command.c:1831
#: ../gladeui/glade-command.c:1821
#, c-format
msgid "Create %s"
msgstr "Opret %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1857
#: ../gladeui/glade-command.c:1847
#, c-format
msgid "Delete %s"
msgstr "Slet %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1883
#: ../gladeui/glade-command.c:1873
#, c-format
msgid "Cut %s"
msgstr "Klip %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1985
#: ../gladeui/glade-command.c:1975
#, c-format
msgid "Paste %s"
msgstr "Indsæt %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2027
#: ../gladeui/glade-command.c:2017
#, c-format
msgid "Drag %s and Drop to %s"
msgstr "Træk %s og slip på %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2030
#: ../gladeui/glade-command.c:2020
msgid "root"
msgstr "rod"
#: ../gladeui/glade-command.c:2154
#: ../gladeui/glade-command.c:2144
#, c-format
msgid "Add signal handler %s"
msgstr "Tilføj signalhåndtering %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2155
#: ../gladeui/glade-command.c:2145
#, c-format
msgid "Remove signal handler %s"
msgstr "Fjern signalhåndtering %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2156
#: ../gladeui/glade-command.c:2146
#, c-format
msgid "Change signal handler %s"
msgstr "Skift signalhåndtering %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2373
#: ../gladeui/glade-command.c:2363
#, c-format
msgid "Setting i18n metadata"
msgstr "Indstillinger metadata for internationalisering"
#: ../gladeui/glade-command.c:2490
#: ../gladeui/glade-command.c:2480
#, c-format
msgid "Locking %s by widget %s"
msgstr "Låser %s af kontrol %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2531
#: ../gladeui/glade-command.c:2521
#, c-format
msgid "Unlocking %s"
msgstr "Låser %s op"
#: ../gladeui/glade-command.c:2653 ../gladeui/glade-command.c:2696
#: ../gladeui/glade-command.c:2643 ../gladeui/glade-command.c:2686
#, c-format
msgid "Setting target version of '%s' to %d.%d"
msgstr "Sætter målversion af “%s” til %d.%d"
#: ../gladeui/glade-command.c:2849
#: ../gladeui/glade-command.c:2839
#, c-format
msgid "Setting project's %s property"
msgstr "Sætter egenskab %s for projekt"
#: ../gladeui/glade-command.c:2952
#: ../gladeui/glade-command.c:2942
#, c-format
msgid "Setting resource path to '%s'"
msgstr "Sætter ressourcesti til “%s”"
#: ../gladeui/glade-command.c:2983
#: ../gladeui/glade-command.c:2973
#, c-format
msgid "Setting translation domain to '%s'"
msgstr "Sætter oversættelsesdomæne til “%s”"
#: ../gladeui/glade-command.c:3018
#: ../gladeui/glade-command.c:3008
#, c-format
msgid "Unsetting widget '%s' as template"
msgstr "Fjerner kontrollen “%s” som skabelon"
#: ../gladeui/glade-command.c:3021
#: ../gladeui/glade-command.c:3011
#, c-format
msgid "Setting widget '%s' as template"
msgstr "Sætter kontrollen “%s” som skabelon"
#: ../gladeui/glade-command.c:3024
#: ../gladeui/glade-command.c:3014
msgid "Unsetting template"
msgstr "Fjerner skabelon"
......@@ -1692,21 +1708,21 @@ msgstr "Fjerner skabelon"
msgid "Unable to load image (%s)"
msgstr "Kan ikke indlæse billede (%s)"
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:664
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:663
#, c-format
msgid "Editing alignments of %s"
msgstr "Redigerer justering for %s"
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:734
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:733
#, c-format
msgid "Editing margins of %s"
msgstr "Redigerer marginer for %s"
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:2044
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:2043
msgid "Design View"
msgstr "Designvisning"
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:2045
#: ../gladeui/glade-design-layout.c:2044
msgid "The GladeDesignView that contains this layout"
msgstr "GladeDesignView'et, som indeholder dette layout"
......@@ -1768,15 +1784,15 @@ msgstr "Egenskaber for %s - %s [%s]"
msgid "%s Properties - %s"
msgstr "Egenskaber for %s - %s"
#: ../gladeui/glade-editor.c:349 ../gladeui/glade-widget.c:1381
#: ../gladeui/glade-editor.c:349 ../gladeui/glade-widget.c:1377
#: ../gladeui/glade-project-properties.ui.h:11
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-action-group.c:188
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-action-group.c:184
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:365
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:525
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:553
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:573
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:614
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-text-tag-table.c:129
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:518
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:545
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:564
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:605
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk-text-tag-table.c:126
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaber"
......@@ -1822,13 +1838,13 @@ msgstr "Vælg de egenskaber du vil have gendannet til forvalgsværdierne"
msgid "Reset Widget Properties"
msgstr "Gendan kontrolegenskaber"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1136 ../gladeui/glade-editor-property.c:1712
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2021
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3170
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3283
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3299
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3618 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:526
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1067
#: ../gladeui/glade-editor.c:1136 ../gladeui/glade-editor-property.c:1691
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1998
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3137