Commit 6794b8ef authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=1884
parent 8015936d
2008-09-02 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2008-09-02 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-28 00:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-28 00:57+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-02 14:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-02 14:41+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -224,22 +224,22 @@ msgstr "En användargränssnittsdesigner för GTK+ och GNOME."
#. File
#: ../src/glade-window.c:2163
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6062
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6385
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6110
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6433
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"
#. Edit
#: ../src/glade-window.c:2164
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6065
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6395
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6113
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6443
msgid "_Edit"
msgstr "R_edigera"
#. View
#: ../src/glade-window.c:2165
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6068
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6403
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6116
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6451
msgid "_View"
msgstr "_Visa"
......@@ -249,8 +249,8 @@ msgstr "_Projekt"
#. Help
#: ../src/glade-window.c:2167
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6080
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6406
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6128
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6454
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"
......@@ -1158,7 +1158,7 @@ msgid "Property _Description:"
msgstr "Egenskaps_beskrivning:"
#: ../gladeui/glade-fixed.c:482
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2499
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2540
#, c-format
msgid "Placing %s inside %s"
msgstr "Placerar %s inuti %s"
......@@ -1942,135 +1942,139 @@ msgstr "Lägger till föräldern %s till %s"
msgid "Ordering children of %s"
msgstr "Sorterar barnen för %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2085
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2092
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1938
msgid "this property is only for use in dialog action buttons"
msgstr "denna egenskap är endast för åtgärdsknappar i dialoger"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2126
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2133
#, c-format
msgid "Insert placeholder to %s"
msgstr "Infoga platshållare till %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2099
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2140
#, c-format
msgid "Remove placeholder from %s"
msgstr "Ta bort platshållare från %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3014
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3022
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3055
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3063
#, c-format
msgid "Insert Row on %s"
msgstr "Infoga rad på %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3030
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3038
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3071
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3079
#, c-format
msgid "Insert Column on %s"
msgstr "Infoga kolumn på %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3046
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3087
#, c-format
msgid "Remove Column on %s"
msgstr "Ta bort kolumn på %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3054
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3095
#, c-format
msgid "Remove Row on %s"
msgstr "Ta bort rad på %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4074
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4081
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4115
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4122
#, c-format
msgid "Insert page on %s"
msgstr "Infoga sida på %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4088
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4129
#, c-format
msgid "Remove page from %s"
msgstr "Ta bort sida från %s"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4860
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4864
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5039
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5043
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4901
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4905
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5087
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5091
msgid "This only applies with label type buttons"
msgstr "Det här gället endast för etikettypknappar"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4875
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4879
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5031
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5035
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4916
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4920
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5079
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5083
msgid "This only applies with stock type buttons"
msgstr "Det här gället endast för standardtypknappar"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5139
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5161
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5187
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5209
msgid "You must remove any children before you can set the type"
msgstr "Du måste ta bort alla barn innan du kan ställa in typen"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5185
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6698
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5233
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6746
msgid "This only applies with file type images"
msgstr "Det här gäller endast med filtypsbilder"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5193
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6702
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5241
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6750
msgid "This only applies to Icon Theme type images"
msgstr "Det här gäller endast för Icon Theme-typbilder"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5203
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6700
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5251
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6748
msgid "This only applies with stock type images"
msgstr "Det här gäller endast för standardtypbilder"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5215
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5263
msgid "Pixel Size takes precedence over Icon Size; if you want to use Icon Size, set Pixel size to -1"
msgstr "Bildpunktsstorlek åsidosätter Ikonstorlek; om du vill använda Ikonstorlek, ställ in Bildpunktsstorlek till -1"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5241
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5289
msgid "Pixel Size takes precedence over Icon size"
msgstr "Bildpunktsstorlek åsidosätter Ikonstorlek"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5554
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6548
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5602
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6596
msgid "<separator>"
msgstr "<avgränsare>"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5728
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5776
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:207
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5729
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5777
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:144
msgid "Image"
msgstr "Bild"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5730
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5778
msgid "Check"
msgstr "Kryssa"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5731
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6612
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5779
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6660
msgid "Radio"
msgstr "Radio"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5732
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6615
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5780
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6663
msgid "Separator"
msgstr "Avgränsare"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5736
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5784
msgid "Add Item"
msgstr "Lägg till objekt"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5737
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5785
msgid "Add Child Item"
msgstr "Lägg till barnobjekt"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5738
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6624
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5786
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6672
msgid "Add Separator"
msgstr "Lägg till avgränsare"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5751
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5799
msgid ""
"<big><b>Tips:</b></big>\n"
" * Right click over the treeview to add items.\n"
......@@ -2084,143 +2088,143 @@ msgstr ""
" * Dra och släpp för att arrangera om.\n"
" * Typkolumnen är redigerbar."
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5767
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6282
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5815
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6330
msgid "Edit Menu Bar"
msgstr "Redigera menyrad"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5769
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6284
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5817
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6332
msgid "Edit Menu"
msgstr "Redigera meny"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6020
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6068
msgid "Print S_etup"
msgstr "Uts_kriftskonfiguration"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6024
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6072
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Sök _nästa"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6028
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6076
msgid "_Undo Move"
msgstr "_Ångra drag"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6032
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6080
msgid "_Redo Move"
msgstr "_Gör om drag"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6035
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6083
msgid "Select _All"
msgstr "Markera _allt"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6038
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6086
msgid "_New Game"
msgstr "_Nytt spel"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6041
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6089
msgid "_Pause game"
msgstr "_Pausa spel"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6044
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6092
msgid "_Restart Game"
msgstr "Starta _om spel"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6047
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6095
msgid "_Hint"
msgstr "_Tips"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6050
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6098
msgid "_Scores..."
msgstr "_Poäng..."
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6053
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6101
msgid "_End Game"
msgstr "_Avsluta spel"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6056
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6104
msgid "Create New _Window"
msgstr "Skapa nytt _fönster"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6059
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6107
msgid "_Close This Window"
msgstr "_Stäng det här fönstret"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6071
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6119
msgid "_Settings"
msgstr "_Inställningar"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6074
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6122
msgid "Fi_les"
msgstr "Fi_ler"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6077
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6125
msgid "_Windows"
msgstr "_Fönster"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6083
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6131
msgid "_Game"
msgstr "_Spel"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6179
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6227
msgid "This does not apply with stock items"
msgstr "Det här gäller inte för standardobjekt"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6557
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6605
msgid "<custom>"
msgstr "<anpassad>"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6610
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6658
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:37
msgid "Button"
msgstr "Knapp"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6611
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6659
msgid "Toggle"
msgstr "Växla"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6613
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6661
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:194
msgid "Menu"
msgstr "Meny"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6614
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6662
msgid "Item"
msgstr "Post"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6619
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6667
msgid "Add Tool Button"
msgstr "Lägg till verktygsknapp"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6620
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6668
msgid "Add Toggle Button"
msgstr "Lägg till växlingsknapp"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6621
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6669
msgid "Add Radio Button"
msgstr "Lägg till radioknapp"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6622
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6670
msgid "Add Menu Button"
msgstr "Lägg till menyknapp"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6623
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6671
msgid "Add Tool Item"
msgstr "Lägg till verktygsobjekt"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6632
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6680
msgid "Tool Bar Editor"
msgstr "Verktygsradsredigerare"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7728
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7776
msgid "Introduction page"
msgstr "Introduktionssida"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7732
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7780
msgid "Content page"
msgstr "Innehållssida"
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7736
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7784
msgid "Confirmation page"
msgstr "Bekräftelsesida"
......@@ -3417,8 +3421,8 @@ msgid "The position of the tool item in the toolbar"
msgstr "Positionen för verktygobjektet i verktygsraden"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:317
msgid "The response ID of this button in a dialog (it's NOT useful if this button is not in a GtkDialog)"
msgstr "Svars-id för den här knappen i en dialog (det är INTE användbart om den här knappen inte är i en GtkDialog)"
msgid "The response ID of this button in a dialog"
msgstr "Svars-id för den här knappen i en dialog"
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:318
msgid "The stock item for this button"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment