Commit 125b5ddd authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 6671f7c9
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade3 master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glade/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-15 19:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-15 21:46+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-28 16:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-30 20:39+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -189,13 +189,13 @@ msgstr "Zapri _brez shranjevanja"
#: ../src/glade-window.c:1075 ../src/glade-window.c:1751
#: ../gladeui/glade-editor.c:779 ../gladeui/glade-editor.c:1135
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1690
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1997
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2198
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3135
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3247
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3264
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3584 ../gladeui/glade-utils.c:483
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1711
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2018
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2219
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3156
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3268
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3285
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3605 ../gladeui/glade-utils.c:483
#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:525 ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1062
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"
......@@ -1365,7 +1365,7 @@ msgstr "Določanje vrste predmete iz %s na %s"
msgid "Add a %s to %s"
msgstr "Dodaj %s na %s"
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:822 ../gladeui/glade-command.c:1240
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:822 ../gladeui/glade-command.c:1250
#, c-format
msgid "Add %s"
msgstr "Dodaj %s"
......@@ -1528,140 +1528,140 @@ msgstr "Omogočanje lastnosti %s na gradniku %s"
msgid "Disabling property %s on widget %s"
msgstr "Onemogočanje lastnosti %s na gradniku %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:801
#: ../gladeui/glade-command.c:811
#, c-format
msgid "Setting multiple properties"
msgstr "Nastavljanje več lastnosti"
#: ../gladeui/glade-command.c:813 ../gladeui/glade-editor-property.c:3650
#: ../gladeui/glade-command.c:823 ../gladeui/glade-editor-property.c:3671
#, c-format
msgid "Setting %s of %s"
msgstr "Nastavljanje %s od %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:819 ../gladeui/glade-editor-property.c:3355
#: ../gladeui/glade-command.c:829 ../gladeui/glade-editor-property.c:3376
#, c-format
msgid "Setting %s of %s to %s"
msgstr "Določanje %s od %s v %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1076 ../gladeui/glade-command.c:1103
#: ../gladeui/glade-command.c:1086 ../gladeui/glade-command.c:1113
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s"
msgstr "Preimenovanje %s v %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1241 ../gladeui/glade-command.c:1850
#: ../gladeui/glade-command.c:1876 ../gladeui/glade-command.c:1978
#: ../gladeui/glade-command.c:2020
#: ../gladeui/glade-command.c:1251 ../gladeui/glade-command.c:1860
#: ../gladeui/glade-command.c:1886 ../gladeui/glade-command.c:1988
#: ../gladeui/glade-command.c:2030
msgid "multiple"
msgstr "večkratno"
#: ../gladeui/glade-command.c:1386
#: ../gladeui/glade-command.c:1396
msgid "You cannot remove a widget internal to a composite widget."
msgstr "Ni mogoče odstraniti notranjega gradnika v združeni gradnik"
#: ../gladeui/glade-command.c:1393
#: ../gladeui/glade-command.c:1403
#, c-format
msgid "%s is locked by %s, edit %s first."
msgstr "%s je zaklenil %s, najprej uredite %s."
#: ../gladeui/glade-command.c:1409
#: ../gladeui/glade-command.c:1419
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Odstrani %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1412
#: ../gladeui/glade-command.c:1422
msgid "Remove multiple"
msgstr "Odstrani več"
#: ../gladeui/glade-command.c:1822
#: ../gladeui/glade-command.c:1832
#, c-format
msgid "Create %s"
msgstr "Ustvari %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1848
#: ../gladeui/glade-command.c:1858
#, c-format
msgid "Delete %s"
msgstr "Izbriši %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1874
#: ../gladeui/glade-command.c:1884
#, c-format
msgid "Cut %s"
msgstr "Izreži %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:1976
#: ../gladeui/glade-command.c:1986
#, c-format
msgid "Paste %s"
msgstr "Prilepi %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2018
#: ../gladeui/glade-command.c:2028
#, c-format
msgid "Drag %s and Drop to %s"
msgstr "Potegni %s in spusti na %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2021
#: ../gladeui/glade-command.c:2031
msgid "root"
msgstr "koren"
#: ../gladeui/glade-command.c:2145
#: ../gladeui/glade-command.c:2155
#, c-format
msgid "Add signal handler %s"
msgstr "Dodaj upravljalnik signalov %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2146
#: ../gladeui/glade-command.c:2156
#, c-format
msgid "Remove signal handler %s"
msgstr "Odstrani upravljalnik signalov %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2147
#: ../gladeui/glade-command.c:2157
#, c-format
msgid "Change signal handler %s"
msgstr "Spremeni upravljalnik signalov %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2364
#: ../gladeui/glade-command.c:2374
#, c-format
msgid "Setting i18n metadata"
msgstr "Nastavitev i18 metapodatkov"
#: ../gladeui/glade-command.c:2481
#: ../gladeui/glade-command.c:2491
#, c-format
msgid "Locking %s by widget %s"
msgstr "Zaklepanje %s z gradnikom %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2522
#: ../gladeui/glade-command.c:2532
#, c-format
msgid "Unlocking %s"
msgstr "Odklepanje %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2644 ../gladeui/glade-command.c:2687
#: ../gladeui/glade-command.c:2654 ../gladeui/glade-command.c:2697
#, c-format
msgid "Setting target version of '%s' to %d.%d"
msgstr "Nastavljanje ciljne različice »%s« na %d.%d"
#: ../gladeui/glade-command.c:2840
#: ../gladeui/glade-command.c:2850
#, c-format
msgid "Setting project's %s property"
msgstr "Nastavljanje lastnosti projekta %s"
#: ../gladeui/glade-command.c:2943
#: ../gladeui/glade-command.c:2953
#, c-format
msgid "Setting resource path to '%s'"
msgstr "Nastavljanje poti vira na »%s«"
#: ../gladeui/glade-command.c:2974
#: ../gladeui/glade-command.c:2984
#, c-format
msgid "Setting translation domain to '%s'"
msgstr "Nastavljanje domene prevajanja na »%s«"
#: ../gladeui/glade-command.c:3009
#: ../gladeui/glade-command.c:3019
#, c-format
msgid "Unsetting widget '%s' as template"
msgstr "Odstranjevanje nastavitve gradnika »%s« kot predloge"
#: ../gladeui/glade-command.c:3012
#: ../gladeui/glade-command.c:3022
#, c-format
msgid "Setting widget '%s' as template"
msgstr "Nastavljanje gradnika »%s« kot predloge"
#: ../gladeui/glade-command.c:3015
#: ../gladeui/glade-command.c:3025
msgid "Unsetting template"
msgstr "Odstranjevanje predloge"
......@@ -1797,12 +1797,12 @@ msgstr "Izberite lastnosti, ki jih želite povrniti na privzete vrednosti"
msgid "Reset Widget Properties"
msgstr "Počisti lastnosti gradnika"
#: ../gladeui/glade-editor.c:1136 ../gladeui/glade-editor-property.c:1691
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1998
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3137
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3250
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3266
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3585 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:526
#: ../gladeui/glade-editor.c:1136 ../gladeui/glade-editor-property.c:1712
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2019
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3158
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3271
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3287
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3606 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:526
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1063
msgid "_OK"
msgstr "_V redu↓"
......@@ -1865,45 +1865,45 @@ msgstr "Besedilo po meri"
msgid "Custom Text to display in the property label"
msgstr "Besedilo po meri, ki naj se izpiše v oznaki lastnosti"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1320
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1341
msgid "Select Fields"
msgstr "Izbor polj"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1323
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1344
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri↓"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1336
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1357
msgid "_Select individual fields:"
msgstr "_Izbor posameznih polj:"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1686
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1707
msgid "Select Named Icon"
msgstr "Izbor imenovane ikone"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1992
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2013
msgid "Edit Text"
msgstr "Uredi besedilo"
#. Text
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2015
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2036
msgid "_Text:"
msgstr "_Besedilo:"
#. Translatable
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2051
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2072
msgid "T_ranslatable"
msgstr "P_revedljivo"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2057 ../gladeui/glade-property.c:680
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2078 ../gladeui/glade-property.c:697
msgid "Whether this property is translatable"
msgstr "Ali je to lastnost mogoče prevesti"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2065
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2086
msgid "Conte_xt for translation:"
msgstr "Vsebinski opis za _prevod:"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2071
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2092
msgid ""
"For short and ambiguous strings: type a word here to differentiate the "
"meaning of this string from the meaning of other occurrences of the same "
......@@ -1912,75 +1912,75 @@ msgstr ""
"Za kratke in dvoumne nize: vtipkajte besedo sem za razločevanje med pomenom "
"tega niza in pomenom drugih pojavljanj istega niza"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2103
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2124
msgid "Co_mments for translators:"
msgstr "Opombe prevajalcem:"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2194
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2215
msgid "Select a file from the project resource directory"
msgstr "Izbor datoteke iz mape virov projekta"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2199 ../gladeui/glade-utils.c:486
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2220 ../gladeui/glade-utils.c:486
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri↓"
#. GtkInputPurpose enumeration value
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3055
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3076
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1447 ../gladeui/glade-widget.c:1341
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:547
msgid "Name"
msgstr "Ime"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3064 ../gladeui/glade-property.c:647
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3085 ../gladeui/glade-property.c:664
msgid "Class"
msgstr "Razred"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3084
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3105
#, c-format
msgid "Choose parentless %s type objects in this project"
msgstr "Izbor osnovne %s vrste predmetov v projektu"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3086
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3107
#, c-format
msgid "Choose %s type objects in this project"
msgstr "Izbor %s vrste predmetov v tem projektu"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3106
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3127
#, c-format
msgid "Choose a parentless %s in this project"
msgstr "Izbor osnovnih %s v projektu"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3108
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3129
#, c-format
msgid "Choose a %s in this project"
msgstr "Izberite %s v tem projektu"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3136
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3248
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3265
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3583 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:524
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3157
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3269
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3286
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3604 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:524
#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1061
msgid "C_lear"
msgstr "Po_čisti↓"
#. Checklist
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3158
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3288
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3179
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3309
msgid "O_bjects:"
msgstr "_Predmeti:"
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3249
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3270
msgid "_New"
msgstr "_Novo"
#. translators: Creating 'a widget' for 'a property' of 'a widget'
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3398
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3419
#, c-format
msgid "Creating %s for %s of %s"
msgstr "Ustvarjanje %s za %s od %s"
#. Checklist
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3601
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3622
msgid "Objects:"
msgstr "Predmeti:"
......@@ -2576,56 +2576,64 @@ msgstr "Projekt, za katerega je bilo ustvarjeno to pogovorno okno"
msgid "Project %s has no deprecated widgets or version mismatches."
msgstr "Projekt %s nima opuščenih gradnikov ali neskladnosti različic"
#: ../gladeui/glade-property.c:648
#: ../gladeui/glade-property.c:665
msgid "The GladePropertyClass for this property"
msgstr "GladePropertyClass za to lastnost"
#: ../gladeui/glade-property.c:653
#: ../gladeui/glade-property.c:670
msgid "Enabled"
msgstr "Omogočeno"
#: ../gladeui/glade-property.c:654
#: ../gladeui/glade-property.c:671
msgid "If the property is optional, this is its enabled state"
msgstr ""
"V primeru, da je možnost izbirna, predstavlja to njeno omogočeno stanje."
#: ../gladeui/glade-property.c:659 ../gladeui/glade-widget-action.c:190
#: ../gladeui/glade-property.c:676 ../gladeui/glade-widget-action.c:190
msgid "Sensitive"
msgstr "Občutljivo"
#: ../gladeui/glade-property.c:660
#: ../gladeui/glade-property.c:677
msgid "This gives backends control to set property sensitivity"
msgstr "Poda nadzor hrbtenice za določitev občutljivosti lastnosti"
#: ../gladeui/glade-property.c:665
#: ../gladeui/glade-property.c:682
msgid "Context"
msgstr "Vsebina"
#: ../gladeui/glade-property.c:666
#: ../gladeui/glade-property.c:683
msgid "Context for translation"
msgstr "Vsebina za prevod"
#. AtkRole enumeration value
#: ../gladeui/glade-property.c:672 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:272
#: ../gladeui/glade-property.c:689 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:272
msgid "Comment"
msgstr "Opomba"
#: ../gladeui/glade-property.c:673
#: ../gladeui/glade-property.c:690
msgid "Comment for translators"
msgstr "Opomba prevajalcem"
#: ../gladeui/glade-property.c:679
#: ../gladeui/glade-property.c:696
msgid "Translatable"
msgstr "Prevedljivo"
#: ../gladeui/glade-property.c:686
#: ../gladeui/glade-property.c:703
msgid "Visual State"
msgstr "Vidno stanje"
#: ../gladeui/glade-property.c:687
#: ../gladeui/glade-property.c:704
msgid "Priority information for the property editor to act on"
msgstr "Prednostne podrobnosti za dejanja urejevalnika lastnosti"
#: ../gladeui/glade-property.c:712
msgid "Precision"
msgstr "Natančnost"
#: ../gladeui/glade-property.c:713
msgid "Where applicable, precision to use on editors"
msgstr "Uporaba natančnosti v urejevalnikih, kjer je le mogoče"
#: ../gladeui/glade-property-label.c:120
msgid "The GladeProperty to display a label for"
msgstr "Lastnost GladeProperty, za katero naj bo prikazana oznaka."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment