uk.po 159 KB
Newer Older
1 2 3
# Ukrainian translation of glade2.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Yuriy Syrota <rasta@renome.rovno.ua>, 2001.
4
# Maxim Dziumanenko <dziumanenko@gmail.com>, 2007
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: glade3\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 11
"POT-Creation-Date: 2010-01-05 17:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-05 23:14+0300\n"
12
"Last-Translator: Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko@softprom.kiev.ua>\n"
13
"Language-Team: Ukrainian <uk@li.org>\n"
14
"Language: uk\n"
15
"MIME-Version: 1.0\n"
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

19 20 21
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:1
msgid "Create or open user interface designs for GTK+ applications"
msgstr "Створення та редагування моделей інтерфейсу бібліотеки GTK+"
22

23 24 25
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:2
msgid "Glade Interface Designer"
msgstr "Редактор інтерфейсів користувача Glade"
26

27
#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:3 ../src/glade-window.c:444
28 29
msgid "User Interface Designer"
msgstr "Редактор інтерфейсів користувача"
30

31
#: ../src/main.c:42
32 33 34
msgid "Glade"
msgstr "Glade"

35
#: ../src/main.c:52
36 37
msgid "Output version information and exit"
msgstr "Вивести інформацію про версію програми та вийти"
38

39
#: ../src/main.c:55
40 41 42
msgid "Disable Devhelp integration"
msgstr "Вимкнути взаємодію з програмою Devhelp"

43
#: ../src/main.c:58
44 45 46
msgid "[FILE...]"
msgstr "[ФАЙЛ...]"

47 48 49 50 51
#: ../src/main.c:68
msgid "be verbose"
msgstr "докладний вивід"

#: ../src/main.c:93
52
msgid "Create or edit user interface designs for GTK+ or GNOME applications."
53
msgstr ""
54 55 56
"Створення та редагування моделей інтерфейсів користувача для бібліотеки GTK+ "
"та програм GNOME."

57
#: ../src/main.c:97 ../src/main.c:98
58 59
msgid "Glade options"
msgstr "Параметри командного рядка Glade"
60

61
#: ../src/main.c:105
62 63 64
msgid "Glade debug options"
msgstr "Параметри налагодження Glade"

65
#: ../src/main.c:106
66 67 68
msgid "Show Glade debug options"
msgstr "Показати параметри налагодження Glade"

69
#: ../src/main.c:149
70
msgid ""
71
"gmodule support not found. gmodule support is required for glade to work"
72
msgstr "Немає підтримки gmodule, вона потрібна для роботи Glade"
73

74
#: ../src/main.c:176
75 76 77
#, c-format
msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
msgstr "Не вдається відкрити '%s', файл не існує.\n"
78

79
#: ../src/glade-window.c:50
80 81
msgid "[Read Only]"
msgstr "[Лише для читання]"
82

83
#: ../src/glade-window.c:159
84 85 86
#, c-format
msgid "Could not display the URL '%s'"
msgstr "Не вдається відобразити URL '%s'"
87

88
#: ../src/glade-window.c:163
89
msgid "No suitable web browser could be found."
90 91
msgstr "Не знайдено відповідного веб-переглядача."

92 93 94
#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'.
#. *       we also indicate to users that the file may be read-only with
#. *       the second '%s'
95
#: ../src/glade-window.c:670
96 97 98 99 100 101
#, c-format
msgid "Activate '%s' %s"
msgstr "Активувати '%s' %s"

#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'
#. FIXME add hint for translators
102
#: ../src/glade-window.c:677 ../src/glade-window.c:685
103 104 105 106
#, c-format
msgid "Activate '%s'"
msgstr "Активувати '%s'"

107
#: ../src/glade-window.c:1083
108 109 110
msgid "Open…"
msgstr "Відкрити…"

111
#: ../src/glade-window.c:1126
112 113 114 115
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it"
msgstr "Файл %s був змінений на диску з моменту останнього читання"

116
#: ../src/glade-window.c:1130
117
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
118
msgstr ""
119 120 121
"Якщо ви збережете його, всі зміни, що зроблені зовні, будуть втрачені. "
"Зберегти попри все?"

122
#: ../src/glade-window.c:1134
123 124 125
msgid "_Save Anyway"
msgstr "З_берегти"

126
#: ../src/glade-window.c:1141
127 128 129
msgid "_Don't Save"
msgstr "_Не зберігати"

130
#: ../src/glade-window.c:1167
131 132 133
#, c-format
msgid "Failed to save %s: %s"
msgstr "Не вдається зберегти %s: %s"
134

135
#: ../src/glade-window.c:1189
136 137
#, c-format
msgid "Project '%s' saved"
138
msgstr "Проект '%s' збережений"
139

140
#: ../src/glade-window.c:1209
141 142
msgid "Save As…"
msgstr "Зберегти як…"
143

144
#: ../src/glade-window.c:1254
145
#, c-format
146 147
msgid "Could not save the file %s"
msgstr "Не вдається зберегти файл %s"
148

149
#: ../src/glade-window.c:1258
150 151 152
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Недостатньо прав для збереження файлу."

153
#: ../src/glade-window.c:1279
154 155 156 157
#, c-format
msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
msgstr ""
"Не вдається зберегти файл %s. Інший проект у цьому каталозі вже відкритий."
158

159
#: ../src/glade-window.c:1304
160 161 162
msgid "No open projects to save"
msgstr "Не відкритих проектів для збереження"

163
#: ../src/glade-window.c:1334
164
#, c-format
165 166
msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
msgstr "Зберегти зміни у проекті «%s» перед закрытттям?"
167

168
#: ../src/glade-window.c:1345
169 170 171
msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
msgstr "Якщо не зберегти, зміни будуть втрачені."

172
#: ../src/glade-window.c:1349
173
msgid "_Close without Saving"
174
msgstr "_Закрити без збереження"
175

176
#: ../src/glade-window.c:1376
177 178 179
#, c-format
msgid "Failed to save %s to %s: %s"
msgstr "Не вдається зберегти %s у %s: %s"
180

181
#: ../src/glade-window.c:1388
182 183
msgid "Save…"
msgstr "Зберегти…"
184

185
#: ../src/glade-window.c:1886
186 187
msgid "Could not display the online user manual"
msgstr "Не вдається відобразити посібник користувача"
188

189
#: ../src/glade-window.c:1889 ../src/glade-window.c:1927
190
#, c-format
191
msgid ""
192 193
"No suitable web browser executable could be found to be executed and to "
"display the URL: %s"
194
msgstr ""
195
"Не знайдено відповідного веб-переглядача, що здатний відобразити цей URL: %s"
196

197
#: ../src/glade-window.c:1924
198 199
msgid "Could not display the online developer reference manual"
msgstr "Не вдається відобразити посібник розробника з мережного ресурсу"
200

201
#: ../src/glade-window.c:1967
202
msgid ""
203 204 205 206
"Glade is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version.\n"
207
"\n"
208 209 210 211
"Glade is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
212
"\n"
213 214 215
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Glade; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
216
msgstr ""
217
"Glade є вільною програмою. Можете розповсюджувати або змінювати її\n"
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
"на умовах ліцензії GNU General Public License, що опублікована\n"
"Free Software Foundation; або версії 2 ліцензії, або (за\n"
"вашим бажанням) будь-якою пізнішою версією ліцензії.\n"
"\n"
"Ця програма розповсюджується зі сподіванням, що вона буде корисною\n"
"але БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ; не гарантується навіть ПРИДАТНІСТЬ або\n"
"ВІДПОВІДНІСТЬ БУДЬ-ЯКИМ ВИМОГАМ. Для отримання додаткової інформації\n"
"ознайомтесь з GNU General Public License.\n"
"\n"
"Ви повинні отримати копію GNU General Public License разом за цією "
"програмою.\n"
229 230
"Якщо це не відбулось, напишіть Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
231

232
#: ../src/glade-window.c:1993
233 234 235 236 237
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Юрій Сирота <rasta@cvs.gnome.org>\n"
"Максим Дзюманенко <dziumanenko@gmail.com>"

238
#: ../src/glade-window.c:1994
239 240 241 242
msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
msgstr "Редактор інтерфейсу користувача для GTK+ та GNOME."

#. File
243 244
#: ../src/glade-window.c:2066 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7146
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7469
245 246 247 248
msgid "_File"
msgstr "_Файл"

#. Edit
249 250
#: ../src/glade-window.c:2067 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7149
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7479
251 252 253 254
msgid "_Edit"
msgstr "_Правка"

#. View
255 256
#: ../src/glade-window.c:2068 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7152
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7487
257 258 259
msgid "_View"
msgstr "_Вигляд"

260
#: ../src/glade-window.c:2069
261
msgid "_Projects"
262
msgstr "П_роекти"
263 264

#. Help
265 266
#: ../src/glade-window.c:2070 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7164
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7490
267 268 269
msgid "_Help"
msgstr "_Довідка"

270
#: ../src/glade-window.c:2076
271 272 273
msgid "Create a new project"
msgstr "Створити новий проект"

274
#: ../src/glade-window.c:2078
275 276 277
msgid "_Open…"
msgstr "_Відкрити…"

278
#: ../src/glade-window.c:2079
279 280 281
msgid "Open a project"
msgstr "Відкрити проект"

282
#: ../src/glade-window.c:2081
283 284 285
msgid "Open _Recent"
msgstr "Відкрити не_давній"

286
#: ../src/glade-window.c:2084
287 288 289 290
msgid "Quit the program"
msgstr "Вийти з програми"

#. ViewMenu
291
#: ../src/glade-window.c:2087
292 293 294
msgid "Palette _Appearance"
msgstr "_Розкладки палітри"

295
#: ../src/glade-window.c:2091
296 297 298
msgid "About this application"
msgstr "Про цю програму"

299
#: ../src/glade-window.c:2093
300 301 302
msgid "_Contents"
msgstr "_Зміст"

303
#: ../src/glade-window.c:2094
304 305 306
msgid "Display the user manual"
msgstr "Показати посібник користувача"

307
#: ../src/glade-window.c:2096
308 309 310
msgid "_Developer Reference"
msgstr "Посібник _розробника"

311
#: ../src/glade-window.c:2097
312 313 314
msgid "Display the developer reference manual"
msgstr "Показати посібник користувача"

315
#: ../src/glade-window.c:2106
316 317 318
msgid "Save the current project"
msgstr "Зберегти поточний проект"

319
#: ../src/glade-window.c:2108
320 321 322
msgid "Save _As…"
msgstr "Зберегти _як…"

323
#: ../src/glade-window.c:2109
324 325 326
msgid "Save the current project with a different name"
msgstr "Зберегти поточний проект з іншою назвою"

327
#: ../src/glade-window.c:2112
328 329 330
msgid "Close the current project"
msgstr "Закрити поточний проект"

331
#: ../src/glade-window.c:2116
332 333 334
msgid "Undo the last action"
msgstr "Вернути останню операцію"

335
#: ../src/glade-window.c:2119
336 337 338
msgid "Redo the last action"
msgstr "Повторити скасовану дію"

339
#: ../src/glade-window.c:2122
340 341 342
msgid "Cut the selection"
msgstr "Вирізати виділене"

343
#: ../src/glade-window.c:2125
344 345 346
msgid "Copy the selection"
msgstr "Копіювати виділене"

347
#: ../src/glade-window.c:2128
348 349 350
msgid "Paste the clipboard"
msgstr "Вставити вміст буфера обміну"

351
#: ../src/glade-window.c:2131
352 353 354
msgid "Delete the selection"
msgstr "Видалити виділене"

355
#: ../src/glade-window.c:2134
356 357
msgid "Modify project preferences"
msgstr "Змінити параметри проекту"
358 359

#. ProjectsMenu
360
#: ../src/glade-window.c:2137
361 362 363
msgid "_Previous Project"
msgstr "_Попередній проект"

364
#: ../src/glade-window.c:2138
365 366 367
msgid "Activate previous project"
msgstr "Активувати попередній проект"

368
#: ../src/glade-window.c:2140
369 370 371
msgid "_Next Project"
msgstr "_Наступний проект"

372
#: ../src/glade-window.c:2141
373 374 375
msgid "Activate next project"
msgstr "Активувати наступний проект"

376
#: ../src/glade-window.c:2149
377 378 379
msgid "_Use Small Icons"
msgstr "_Маленькі значки"

380
#: ../src/glade-window.c:2150
381 382 383
msgid "Show items using small icons"
msgstr "Зменшити розмір значків елементів"

384
#: ../src/glade-window.c:2153
385 386 387
msgid "Dock _Palette"
msgstr "Прикріпити _палітри"

388
#: ../src/glade-window.c:2154
389 390 391
msgid "Dock the palette into the main window"
msgstr "Прикріпити палітри до головного вікна"

392
#: ../src/glade-window.c:2157
393 394 395
msgid "Dock _Inspector"
msgstr "Прикріпити _інспектора"

396
#: ../src/glade-window.c:2158
397 398 399
msgid "Dock the inspector into the main window"
msgstr "Прикріпити інспектора до головного вікна"

400
#: ../src/glade-window.c:2161
401 402
msgid "Dock Prop_erties"
msgstr "Прикріпити в_ластивості"
403

404
#: ../src/glade-window.c:2162
405 406 407
msgid "Dock the editor into the main window"
msgstr "Прикріпити редактор до головного вікна"

408
#: ../src/glade-window.c:2170 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:445
409 410 411
msgid "Text beside icons"
msgstr "Текст поруч зі значками"

412
#: ../src/glade-window.c:2171
413 414 415
msgid "Display items as text beside icons"
msgstr "Показувати текст елементів поруч зі значками"

416
#: ../src/glade-window.c:2173
417 418 419
msgid "_Icons only"
msgstr "Лише _значки"

420
#: ../src/glade-window.c:2174
421 422 423
msgid "Display items as icons only"
msgstr "Відображати лише значки"

424
#: ../src/glade-window.c:2176
425 426 427
msgid "_Text only"
msgstr "Лише _текст"

428
#: ../src/glade-window.c:2177
429 430 431
msgid "Display items as text only"
msgstr "Відображати кнопки вікна лише з текстом"

432
#: ../src/glade-window.c:2367
433 434
msgid "Select"
msgstr "Виділити"
435

436
#: ../src/glade-window.c:2370
437 438 439
msgid "Select widgets in the workspace"
msgstr "Виділити віджети у робочій області"

440
#: ../src/glade-window.c:2393
441 442
msgid "Drag Resize"
msgstr "Перетягування та зміна розміру"
443

444
#: ../src/glade-window.c:2396
445 446
msgid "Drag and resize widgets in the workspace"
msgstr "Перетягувати та змінювати розмір віджетів у робочій області"
447

448
#: ../src/glade-window.c:2437
449
msgid "Could not create a new project."
450 451
msgstr "Не вдається створити новий проект."

452
#: ../src/glade-window.c:2491
453 454 455 456
#, c-format
msgid "The project %s has unsaved changes"
msgstr "Проект %s має незбережені зміни"

457
#: ../src/glade-window.c:2495
458 459 460 461 462
msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
msgstr ""
"Якщо ви перечитаєте його, всі зміни, що зроблені зовні, будуть втрачені. "
"Перечитати попри все?"

463
#: ../src/glade-window.c:2504
464
#, c-format
465 466 467
msgid "The project file %s has been externally modified"
msgstr "Файл %s був змінений зовні"

468
#: ../src/glade-window.c:2508
469 470 471
msgid "Do you want to reload the project?"
msgstr "Перечитати проект?"

472
#: ../src/glade-window.c:2514
473 474
msgid "_Reload"
msgstr "Пере_читати"
475

476
#: ../src/glade-window.c:2636
477 478 479 480
msgid "_Undo"
msgstr "В_ернути"

#. Change tooltips
481
#: ../src/glade-window.c:2638 ../gladeui/glade-app.c:273
482 483 484 485
#, c-format
msgid "Undo: %s"
msgstr "Вернути: %s"

486 487
#: ../src/glade-window.c:2638 ../src/glade-window.c:2649
#: ../gladeui/glade-app.c:274
488 489 490
msgid "the last action"
msgstr "остання дія"

491
#: ../src/glade-window.c:2647
492 493 494
msgid "_Redo"
msgstr "Повт_орити"

495
#: ../src/glade-window.c:2649 ../gladeui/glade-app.c:273
496 497 498 499
#, c-format
msgid "Redo: %s"
msgstr "Повторити: %s"

500
#: ../src/glade-window.c:2957
501 502 503
msgid "Go back in undo history"
msgstr "Перейти назад у історії змін"

504
#: ../src/glade-window.c:2959
505 506 507
msgid "Go forward in undo history"
msgstr "Перейти вперед у історії змін"

508
#: ../src/glade-window.c:3011
509 510 511
msgid "Palette"
msgstr "Елементи"

512
#: ../src/glade-window.c:3021
513 514 515
msgid "Inspector"
msgstr "Структура проекту"

516 517 518
#: ../src/glade-window.c:3028 ../gladeui/glade-editor.c:350
#: ../gladeui/glade-widget.c:1096 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6575
#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6605 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11060
519 520 521
msgid "Properties"
msgstr "Властивості"

522
#: ../gladeui/glade-app.c:455
523 524
msgid "Clipboard"
msgstr "Буфер обміну"
525

526
#: ../gladeui/glade-app.c:524
527 528
msgid "Active Project"
msgstr "Активний проект"
529

530
#: ../gladeui/glade-app.c:525
531 532 533
msgid "The active project"
msgstr "Поточний проект"

534
#: ../gladeui/glade-app.c:531
535 536 537
msgid "Pointer Mode"
msgstr "Режим вказівника"

538
#: ../gladeui/glade-app.c:532
539 540 541
msgid "Current mode for the pointer in the workspace"
msgstr "Поточний режим вказівника у робочій області"

542
#: ../gladeui/glade-app.c:602
543 544 545 546
#, c-format
msgid ""
"Trying to save private data to %s directory but it is a regular file.\n"
"No private data will be saved in this session"
547
msgstr ""
548 549
"Не вдається зберегти дані у каталог %s, тому що натомість вказано звичайний\n"
"файл. Дані не будуть збережені у цей сеанс."
550

551
#: ../gladeui/glade-app.c:615
552 553 554 555
#, c-format
msgid ""
"Failed to create directory %s to save private data.\n"
"No private data will be saved in this session"
556
msgstr ""
557 558
"Не вдається створити каталог %s для збереження даних.\n"
"Дані не будуть збережені у цей сеанс."
559

560
#: ../gladeui/glade-app.c:643
561 562 563 564
#, c-format
msgid ""
"Error writing private data to %s (%s).\n"
"No private data will be saved in this session"
565
msgstr ""
566 567
"При запису даних у %s виникла помилка (%s).\n"
"Дані не будуть збережені у цей сеанс."
568

569
#: ../gladeui/glade-app.c:655
570 571 572 573
#, c-format
msgid ""
"Error serializing configuration data to save (%s).\n"
"No private data will be saved in this session"
574
msgstr ""
575 576
"При пакуванні конфігурації для збереження даних виникла помилка (%s).\n"
"Дані не будуть збережені у цей сеанс."
577

578
#: ../gladeui/glade-app.c:668
579 580 581 582
#, c-format
msgid ""
"Error opening %s to write private data (%s).\n"
"No private data will be saved in this session"
583
msgstr ""
584 585 586
"Не вдається відкрити %s для запису даних програми (%s).\n"
"Дані не будуть збережені у цей сеанс."

587 588
#: ../gladeui/glade-app.c:1181 ../gladeui/glade-app.c:1222
#: ../gladeui/glade-app.c:1381
589 590 591
msgid "No widget selected."
msgstr "Віджет не виділений."

592
#: ../gladeui/glade-app.c:1274
593 594 595
msgid "Unable to paste to the selected parent"
msgstr "Не вдається вставити у виділене місце"

596
#: ../gladeui/glade-app.c:1285
597 598 599
msgid "Unable to paste to multiple widgets"
msgstr "Не вдається вставити декілька елементів"

600
#: ../gladeui/glade-app.c:1295 ../gladeui/glade-app.c:1401
601 602 603
msgid "No widget selected on the clipboard"
msgstr "Буфер обміну порожній"

604
#: ../gladeui/glade-app.c:1327
605 606 607
msgid "Only one widget can be pasted at a time to this container"
msgstr "У цей контейнер за раз може бути вставлений лише один віджет"

608
#: ../gladeui/glade-app.c:1339
609 610 611
msgid "Insufficient amount of placeholders in target container"
msgstr "Недостатньо комірок у контейнері"

612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644
#: ../gladeui/glade-builtins.c:71
msgid "Authentication"
msgstr "Перевірка автентичності"

#. GTK_STOCK_DIALOG_AUTHENTICATION
#: ../gladeui/glade-builtins.c:72
msgid "DnD"
msgstr "Переміщення елементу"

#. GTK_STOCK_DND
#: ../gladeui/glade-builtins.c:73
msgid "DnD Multiple"
msgstr "Переміщення кількох елементів"

#. GTK_STOCK_DND_MULTIPLE
#: ../gladeui/glade-builtins.c:74
msgid "Color Picker"
msgstr "Вибір кольору"

#. GTK_STOCK_COLOR_PICKER
#: ../gladeui/glade-builtins.c:75
msgid "Directory"
msgstr "Каталог"

#. GTK_STOCK_DIRECTORY
#: ../gladeui/glade-builtins.c:76 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:9
msgid "File"
msgstr "Файл"

#. GTK_STOCK_FILE
#: ../gladeui/glade-builtins.c:77
msgid "Missing Image"
msgstr "Відсутнє зображення"
645

646
#: ../gladeui/glade-builtins.c:321
647 648 649
msgid "Stock"
msgstr "Вбудовані"

650
#: ../gladeui/glade-builtins.c:322
651
msgid "A builtin stock item"
652 653
msgstr "Вбудований елемент"

654
#: ../gladeui/glade-builtins.c:330
655 656 657
msgid "Stock Image"
msgstr "Готове зображення"

658
#: ../gladeui/glade-builtins.c:331
659 660
msgid "A builtin stock image"
msgstr "Виберіть готове зображення"
661

662
#: ../gladeui/glade-builtins.c:488 ../gladeui/glade-inspector.c:713
663 664 665
msgid "Objects"
msgstr "Об'єкти"

666
#: ../gladeui/glade-builtins.c:489
667 668 669
msgid "A list of objects"
msgstr "Список об'єктів"

670 671 672
#: ../gladeui/glade-builtins.c:498
msgid "Image File Name"
msgstr "Назва файлу"
673

674
#: ../gladeui/glade-builtins.c:499
675 676
msgid "Enter a filename, relative path or full path to load the image"
msgstr "Введіть відносну чи повну назву файлу для завантаження зображення"
677

678
#: ../gladeui/glade-builtins.c:508
679 680 681
msgid "GdkColor"
msgstr "GdkColor"

682
#: ../gladeui/glade-builtins.c:509
683 684
msgid "A GDK color value"
msgstr "Значення кольору GDK"
685

686
#: ../gladeui/glade-builtins.c:519
687
msgid "Integer"
688
msgstr "Ціле"
689

690
#: ../gladeui/glade-builtins.c:520
691
msgid "An integer value"
692 693
msgstr "Ціле значення"

694
#: ../gladeui/glade-builtins.c:528
695 696 697
msgid "Unsigned Integer"
msgstr "Беззнакове ціле"

698
#: ../gladeui/glade-builtins.c:529
699 700
msgid "An unsigned integer value"
msgstr "Ціле число без знаку"
Tristan Van Berkom's avatar
Tristan Van Berkom committed
701

702
#: ../gladeui/glade-builtins.c:536
703
msgid "String"
704
msgstr "Рядок"
705

706
#: ../gladeui/glade-builtins.c:537
707
msgid "An entry"
708
msgstr "Пункт"
709

710
#: ../gladeui/glade-builtins.c:544
711
msgid "Strv"
712
msgstr "Масив рядків"
713

714
#: ../gladeui/glade-builtins.c:545
715
msgid "String array"
716
msgstr "Масив рядків"
717

718
#: ../gladeui/glade-builtins.c:553
719
msgid "Float"
720
msgstr "Плаваюче"
721

722
#: ../gladeui/glade-builtins.c:554
723
msgid "A floating point entry"
724 725
msgstr "Число з рухомою комою"

726
#: ../gladeui/glade-builtins.c:562
727 728 729
msgid "Boolean"
msgstr "Логічне"

730
#: ../gladeui/glade-builtins.c:563
731 732 733
msgid "A boolean value"
msgstr "Логічне (бульове) значення"

734
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:530
735 736 737 738
#, c-format
msgid "Setting object type on %s to %s"
msgstr "Встановлюється тип об'єкту %s в %s"

739
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:671
740 741 742 743
#, c-format
msgid "Add a %s to %s"
msgstr "Додати %s до %s"

744
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:756
745 746 747 748
#, c-format
msgid "Add %s item"
msgstr "Добавить елемент %s"

749
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:786
750 751 752 753
#, c-format
msgid "Add child %s item"
msgstr "Добавить дочірній елемент %s"

754
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:873
755 756 757 758
#, c-format
msgid "Delete %s child from %s"
msgstr "Видалити дочірній елемент %s з %s"

759
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1001
760 761 762 763
#, c-format
msgid "Reorder %s's children"
msgstr "Перевпорядкувати дочірні віджети %s"

764
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1438 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:95
765 766 767
msgid "Container"
msgstr "Контейнер"

768
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1439
769 770 771
msgid "The container object this editor is currently editing"
msgstr "Контейнер, що редагується у даний момент"

772
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1664 ../gladeui/glade-editor.c:997
773 774 775
msgid "General"
msgstr "Загальне"

776
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1672
777 778 779
msgid "Hierarchy"
msgstr "Ієрархія"

780
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1706 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:253
781 782 783
msgid "Label"
msgstr "Позначка"

784
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1720 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1237
785 786 787 788
msgid "Type"
msgstr "Тип"

#. Name
789 790 791
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1974 ../gladeui/glade-editor-table.c:359
msgid "Name:"
msgstr "Назва:"
792 793

#. Type
794
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1986
795
msgid "Type:"
796
msgstr "Тип:"
797

798 799 800
#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2199
msgid ""
"<big><b>Tips:</b></big>\n"
801
" * Right-click over the treeview to add items.\n"
802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813
" * Press Delete to remove the selected item.\n"
" * Drag &amp; Drop to reorder.\n"
" * Type column is editable."
msgstr ""
"<big><b>Підказки:</b></big>\n"
" * Клацніть правою кнопкою миші над деревом для того, щоб додати елементи.\n"
" * Натисніть Delete, щоб видалити виділені елементи.\n"
" * Переносіть елементи мишею, щоб впорядкувати їх.\n"
" * Колонку типу можна редагувати."

#: ../gladeui/glade-clipboard-view.c:209 ../gladeui/glade-editor.c:162
#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:515
814 815 816
msgid "Widget"
msgstr "Віджет"

817
#: ../gladeui/glade-command.c:598
818
#, c-format
819
msgid "Setting multiple properties"
820
msgstr "Встановлення кількох властивостей"
821

822
#: ../gladeui/glade-command.c:611
823 824
#, c-format
msgid "Setting %s of %s"
825
msgstr "Встановлюється %s з %s"
826

827
#: ../gladeui/glade-command.c:615 ../gladeui/glade-editor-property.c:2901
828 829
#, c-format
msgid "Setting %s of %s to %s"
830
msgstr "Встановлюється %s з %s у %s"
831

832
#: ../gladeui/glade-command.c:850 ../gladeui/glade-command.c:877
833 834
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s"
835
msgstr "Перейменування \"%s\" на \"%s\""
836

837
#: ../gladeui/glade-command.c:1006
838 839 840 841
#, c-format
msgid "Add %s"
msgstr "Додати %s"

842 843
#: ../gladeui/glade-command.c:1007 ../gladeui/glade-command.c:1738
#: ../gladeui/glade-command.c:1762 ../gladeui/glade-command.c:1785
844 845
#: ../gladeui/glade-command.c:1810 ../gladeui/glade-command.c:1914
#: ../gladeui/glade-command.c:1947
846 847
msgid "multiple"
msgstr "декілька"
848

849
#: ../gladeui/glade-command.c:1163
850 851
msgid "You cannot remove a widget internal to a composite widget."
msgstr "Неможливо видалити внутрішній віджет складаного віджету."
852

853 854 855 856 857 858
#: ../gladeui/glade-command.c:1170
#, c-format
msgid "%s is locked by %s, edit %s first."
msgstr "%s заблоковано %s, спочатку виправте %s."

#: ../gladeui/glade-command.c:1180
859 860 861 862
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Видалити %s"

863
#: ../gladeui/glade-command.c:1183
864 865 866
msgid "Remove multiple"
msgstr "Видалити декілька"

867
#: ../gladeui/glade-command.c:1557
868 869
#, c-format
msgid "Clipboard add %s"
870 871
msgstr "Додати %s до буферу обміну"

872
#: ../gladeui/glade-command.c:1560
873 874
msgid "Clipboard add multiple"
msgstr "Додати декілька об'єктів до буферу обміну"
875

876
#: ../gladeui/glade-command.c:1565
877 878 879
#, c-format
msgid "Clipboard remove %s"
msgstr "Видалити %s з буферу обміну"
880

881
#: ../gladeui/glade-command.c:1568
882 883 884
msgid "Clipboard remove multiple"
msgstr "Видалити декілька об'єктів з буферу обміну"

885
#: ../gladeui/glade-command.c:1738
886 887
#, c-format
msgid "Create %s"
888
msgstr "Створити %s"
889

890
#: ../gladeui/glade-command.c:1762
891 892 893
#, c-format
msgid "Delete %s"
msgstr "Видалити %s"
894

895
#: ../gladeui/glade-command.c:1785
896
#, c-format
897
msgid "Cut %s"
898
msgstr "Вирізати %s"
899

900
#: ../gladeui/glade-command.c:1810
901
#, c-format
902
msgid "Copy %s"
903
msgstr "Копіювати %s"
904

905
#: ../gladeui/glade-command.c:1914
906
#, c-format
907
msgid "Paste %s"
908
msgstr "Вставити %s"
909

910
#: ../gladeui/glade-command.c:1946
911 912 913
#, c-format
msgid "Drag-n-Drop from %s to %s"
msgstr "Перемістити %s в %s"
914

915
#: ../gladeui/glade-command.c:2068
916 917
#, c-format
msgid "Add signal handler %s"
918
msgstr "Додати обробник сигналу %s"
919

920
#: ../gladeui/glade-command.c:2069
921
#, c-format
922
msgid "Remove signal handler %s"
923
msgstr "Видалити обробник сигналу %s"
924

925
#: ../gladeui/glade-command.c:2070
926
#, c-format
927
msgid "Change signal handler %s"
928 929
msgstr "Змінити обробник сигналу %s"

930
#: ../gladeui/glade-command.c:2295
931
#, c-format
932 933
msgid "Setting i18n metadata"
msgstr "Встановлення метаданих локалізації"
934

935
#: ../gladeui/glade-command.c:2499
936 937 938 939
#, c-format
msgid "Converting %s to %s format"
msgstr "Перетворення %s у формат %s"

940
#: ../gladeui/glade-command.c:2657 ../gladeui/glade-project.c:3608
941 942 943 944
#, c-format
msgid "Setting %s to use a %s naming policy"
msgstr "використання у %s зразку іменування %s"

945
#: ../gladeui/glade-command.c:2797
946 947 948 949
#, c-format
msgid "Locking %s by widget %s"
msgstr "блокування %s віджетом %s"

950
#: ../gladeui/glade-command.c:2836
951 952 953 954
#, c-format
msgid "Unlocking %s"
msgstr "разблокувати %s"

955 956 957 958 959
#: ../gladeui/glade-cursor.c:186
#, c-format
msgid "Unable to load image (%s)"
msgstr "Не вдається завантажити зображення (%s)"

960
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:598
961
msgid "Property Class"
962
msgstr "Клас властивості"
963

964
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:599
965
msgid "The GladePropertyClass this GladeEditorProperty was created for"
966
msgstr "GladePropertyClass, створений для роботи з цією властивістю"
967

968
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:605
969
msgid "Use Command"
970
msgstr "Використовувати команду"
971

972
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:606
973 974
msgid "Whether we should use the command API for the undo/redo stack"
msgstr ""
975 976
"Чи потрібно використовувати командний інтерфейс для стеку повернення/"
"повторення"
977

978
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1103
979 980 981
msgid "Select Fields"
msgstr "Виділити поля"

982
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1127
983 984 985
msgid "_Select individual fields:"
msgstr "_Виділити деякі поля:"

986
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1701
987 988
msgid "Edit Text"
msgstr "Правка тексту"
989 990

#. Text
991
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1732
992
msgid "_Text:"
993
msgstr "_Текст:"
994

995
#. Translatable
996
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1768
997
msgid "T_ranslatable"
998
msgstr "П_ерекладається"
999

1000 1001
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1773 ../gladeui/glade-property.c:592
msgid "Whether this property is translatable"
1002 1003 1004
msgstr "Чи перекладається ця властивість або ні"

#. Has Context
1005
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1776
1006 1007
msgid "_Has context prefix"
msgstr "_Має контекстний префікс"
1008

1009 1010
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1780 ../gladeui/glade-property.c:599
msgid "Whether the translatable string has a context prefix"
1011 1012 1013 1014
msgstr ""
"Чи має заголовок цей рядок, що перекладається, який вказує на контекст "
"перекладу"

1015
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1791
1016 1017 1018
msgid "Conte_xt for translation:"
msgstr "Кон_текст для перекладачів:"

1019
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1829
1020
msgid "Co_mments for translators:"
1021
msgstr "К_оментар для перекладачів:"
1022

1023
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1948
1024 1025 1026
msgid "Select a file from the project resource directory"
msgstr "Виберіть файл з каталогу ресурсів проекту"

1027 1028
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2229
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2245
1029 1030 1031
msgid "Yes"
msgstr "Так"

1032 1033 1034
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2229
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2245
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2260
1035 1036 1037
msgid "No"
msgstr "Ні"

1038 1039
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2703 ../gladeui/glade-widget.c:1048
#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1229
1040 1041
msgid "Name"
msgstr "Назва"
1042

1043
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2715 ../gladeui/glade-property.c:556
1044 1045
msgid "Class"
msgstr "Клас"
1046

1047
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2731
1048 1049 1050 1051
#, c-format
msgid "Choose parentless %s(s) in this project"
msgstr "Вибрати у цьому проекті %s без батьків"

1052
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2731
1053 1054 1055 1056
#, c-format
msgid "Choose a parentless %s in this project"
msgstr "Виберіть у цьому проекті %s без батьків"

1057
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2734
1058
#, c-format
1059 1060
msgid "Choose %s(s) in this project"
msgstr "Виберіть %s у цьому проекті"
1061

1062
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2734
1063 1064 1065
#, c-format
msgid "Choose a %s in this project"
msgstr "Вибрати %s у цьому проекті"
Tristan Van Berkom's avatar
Tristan Van Berkom committed
1066

1067
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2786
1068 1069 1070
msgid "_New"
msgstr "_Створити"

1071
#. Checklist
1072
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2836
1073 1074
msgid "O_bjects:"
msgstr "О_б'єкти:"
Tristan Van Berkom's avatar
Tristan Van Berkom committed
1075

1076
#. translators: Creating 'a widget' for 'a property' of 'a widget'
1077
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2927
1078 1079 1080 1081
#, c-format
msgid "Creating %s for %s of %s"
msgstr "Створюється %s для %s у %s"

1082
#. Checklist
1083
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3119
1084 1085
msgid "Objects:"
msgstr "Об'єкти:"
Tristan Van Berkom's avatar
Tristan Van Berkom committed
1086

1087
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3500
1088 1089
msgid "Value:"
msgstr "Значення:"
Tristan Van Berkom's avatar
Tristan Van Berkom committed
1090

1091
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3501
1092 1093
msgid "The current value"
msgstr "Поточне значення"
Tristan Van Berkom's avatar
Tristan Van Berkom committed
1094

1095
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3503
1096 1097
msgid "Lower:"
msgstr "Нижня межа:"
Tristan Van Berkom's avatar
Tristan Van Berkom committed
1098

1099
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3504
1100 1101
msgid "The minimum value"
msgstr "Мінімальне значення"
Tristan Van Berkom's avatar
Tristan Van Berkom committed
1102

1103
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3506
1104 1105
msgid "Upper:"
msgstr "Верхня межа:"
Tristan Van Berkom's avatar
Tristan Van Berkom committed
1106

1107
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3507
1108 1109
msgid "The maximum value"
msgstr "Максимальне значення"
Tristan Van Berkom's avatar
Tristan Van Berkom committed
1110

1111
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3509
1112 1113
msgid "Step inc:"
msgstr "Крок зміни:"
Tristan Van Berkom's avatar
Tristan Van Berkom committed
1114

1115
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3510
1116 1117
msgid "The increment to use to make minor changes to the value"
msgstr "Крок зміни при невеликому збільшенні чи зменшенні значення"
Tristan Van Berkom's avatar
Tristan Van Berkom committed
1118

1119
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3512
1120 1121
msgid "Page inc:"
msgstr "Крок зміни за сторінками:"
1122

1123
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3513
1124 1125
msgid "The increment to use to make major changes to the value"
msgstr "Крок зміни при великих збільшенні чи зменшені"
1126

1127
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3515
1128 1129
msgid "Page size:"
msgstr "Розмір сторінки:"
1130

1131
#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3516
1132 1133 1134 1135 1136
msgid ""
"The page size (in a GtkScrollbar this is the size of the area which is "
"currently visible)"
msgstr "Розмір сторінки, наприклад, для GtkScrollbar це розмір видимої області"

1137 1138 1139
#: ../gladeui/glade-editor-table.c:356
msgid "The Object's name"
msgstr "Назва об'єкту"
1140

1141
#: ../gladeui/glade-editor.c:154
1142 1143
msgid "Show info"
msgstr "Показувати довідку"
1144

1145
#: ../gladeui/glade-editor.c:155
1146 1147
msgid "Whether to show an informational button for the loaded widget"
msgstr "Чи показувати кнопку отримання інформації для завантаженого віджету"
1148

1149 1150 1151
#: ../gladeui/glade-editor.c:163
msgid "The currently loaded widget in this editor"
msgstr "Поточне вікно у редакторі"
1152

1153
#. construct tab label widget
1154
#: ../gladeui/glade-editor.c:203 ../gladeui/glade-editor.c:402
1155
#: ../gladeui/glade-editor.c:1017
1156 1157
msgid "Accessibility"
msgstr "Допоміжні можливості"
1158

1159
#. configure page container
1160
#: ../gladeui/glade-editor.c:220 ../gladeui/glade-editor.c:401
1161 1162
msgid "_Signals"
msgstr "_Сигналы"
1163

1164 1165 1166
#: ../gladeui/glade-editor.c:283
msgid "View documentation for the selected widget"
msgstr "Показати документацію з виділеного віджету"