Commit 9709f5f3 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič Committed by Administrator
Browse files

Update Slovenian translation

parent 770579f5
Pipeline #250608 canceled with stages
in 1 minute and 36 seconds
......@@ -4,14 +4,14 @@
#
# Peter Kragelj <peter.kragelj@gmail.com>, 2010.
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2013.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007–2018.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2007–2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade3 master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glade/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-27 02:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-31 21:04+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-13 17:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-13 21:22+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -21,10 +21,10 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#: data/org.gnome.Glade.desktop.in.in:3 data/org.gnome.Glade.appdata.xml.in:6
#: src/main.c:43 src/glade.glade:202
#: src/main.c:43 src/glade.glade:261
msgid "Glade"
msgstr "Glade"
......@@ -194,7 +194,7 @@ msgstr "Zapri _brez shranjevanja"
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"
#: src/glade-window.c:1041 src/glade.glade:597 gladeui/glade-utils.c:486
#: src/glade-window.c:1041 src/glade.glade:685 gladeui/glade-utils.c:486
msgid "_Save"
msgstr "_Shrani"
......@@ -401,60 +401,123 @@ msgid "Create or edit user interface designs for GTK+ or GNOME applications."
msgstr ""
"Ustvarjanje in urejanje uporabniškega vmesnika za GTK+ in GNOME programe."
#: src/glade.glade:47
#. The last sentence in quotes is in spanish and does not need to be translated.
#: src/glade.glade:59
msgctxt ""
"This is to honor a professor that passed away last year and appears in a "
"popover when you click on the button that says \"RIP Guido\""
msgid ""
"Guido was one of my professors at Rosario\n"
"National University of Argentina.\n"
"\n"
"He introduced me to C, Linux, free software...\n"
"\n"
"He always had extra time to explain one more thing\n"
"and help you figure out things by yourself.\n"
"\n"
"Always made a joke in the right moment keeping\n"
"things interesting and fun.\n"
"\n"
"Master of intentionally misconstrued sayings.\n"
"\n"
"Always carried a stack of books under his arm.\n"
"\n"
"Loved Guinness beer.\n"
"\n"
"All he ever wanted was make you think!\n"
"\n"
"\"Alégrate! Mañana sera peor.\"\n"
"\n"
"\tJuan Pablo"
msgstr ""
"Professor Macchi je bil eden izmed profesorjev\n"
"na Državni univerzi Rosario v Argentini.\n"
"\n"
"Uvajal nas je v C, Linux, odprtokodno programsko opremo...\n"
"\n"
"Vedno si je vzel čas za dodatno razlago česarkoli\n"
"in nam pomagal odkrivati programerski svet.\n"
"\n"
"Rad se je šalil, in to je znal narediti ravno v pravih trenutkih,\n"
"da je učenje ostalo zanimivo in zabavno.\n"
"\n"
"Bil je mojster namenoma prirejenih pregovorov in rekov.\n"
"\n"
"Vedno s paketom knjig pod pazduho.\n"
"\n"
"Oboževal je pivo Guinness.\n"
"\n"
"Želel je le, da razmišljamo!\n"
"\n"
"»Alégrate! Mañana sera peor.«\n"
"\n"
"\tJuan Pablo"
#: src/glade.glade:106
msgid "Close Project"
msgstr "Zapri projekt"
#: src/glade.glade:72
#: src/glade.glade:131
msgid "Registration & User Survey"
msgstr "Prijava in anketa"
#: src/glade.glade:86
#: src/glade.glade:145
msgid "_Developer Reference"
msgstr "Napotki _razvijalcem"
#: src/glade.glade:100
#: src/glade.glade:159
msgid "Interactive Intro"
msgstr "Uvodna predstavitev"
#: src/glade.glade:114
#: src/glade.glade:173
msgid "Preferences"
msgstr "Možnosti"
#: src/glade.glade:139
#: src/glade.glade:198
msgid "About Glade"
msgstr "O programu"
#: src/glade.glade:504 src/glade-preferences.c:239
#: src/glade.glade:297
msgctxt "Button label in the bottom of main window that triggers a popover"
msgid ""
"<small>In memory of an extraordinary\n"
"person and professor\n"
"R.I.P Guido Macchi</small>"
msgstr ""
"<small>V spomin izjemnemu\n"
"profesorju\n"
"Guidu Macchi</small>"
#: src/glade.glade:592 src/glade-preferences.c:239
#: gladeui/glade-editor-property.c:2282 gladeui/glade-utils.c:486
msgid "_Open"
msgstr "_Odpri↓"
#: src/glade.glade:509
#: src/glade.glade:597
msgid "Open a project"
msgstr "Odpri projekt"
#: src/glade.glade:554
#: src/glade.glade:642
msgid "Create a new project"
msgstr "Ustvari nov projekt"
#: src/glade.glade:574
#: src/glade.glade:662
msgid "Edit project properties"
msgstr "Urejanje lastnosti projekta"
#: src/glade.glade:602
#: src/glade.glade:690
msgid "Save the current project"
msgstr "Shrani trenutni projekt"
#: src/glade.glade:618
#: src/glade.glade:706
msgid "Save the current project with a different name"
msgstr "Shrani trenutni projekt z drugim imenom"
#: src/glade.glade:647
#: src/glade.glade:735
msgid "Start/resume interactive UI introduction"
msgstr "Začni/Nadaljuj z uvodno predstavitvijo novosti vmesnika"
#: src/glade.glade:746
#: src/glade.glade:834
msgid ""
"© 2018-2020 Juan Pablo Ugarte, et al.\n"
"© 2004-2018 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte, et al.\n"
......@@ -466,15 +529,15 @@ msgstr ""
"© 2001–2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli in drugi\n"
"© 2001–2006 Ximian, Inc."
#: src/glade.glade:750
#: src/glade.glade:838
msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
msgstr "Programsko oblikovanje vmesnikov za GTK+ in GNOME."
#: src/glade.glade:752
#: src/glade.glade:840
msgid "Visit Glade web site"
msgstr "Obišči spletišče Glade"
#: src/glade.glade:764
#: src/glade.glade:852
msgid "translator-credits"
msgstr "Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>"
......@@ -635,7 +698,6 @@ msgid "_Submit"
msgstr "_Uveljavi"
#: src/glade-registration.glade:82
#| msgid "Information will be sent to https://people.gnome.org/~jpu"
msgid "Information will be sent to https://survey.gnome.org"
msgstr "Podrobnosti bodo poslane na https://survey.gnome.org"
......@@ -788,8 +850,8 @@ msgstr "Rust"
#: src/glade-registration.glade:1312 src/glade-registration.glade:1344
#: src/glade-registration.glade:1370 src/glade-registration.glade:1465
#: src/glade-registration.glade:1956 src/glade-registration.glade:2158
#: gladeui/glade-project-properties.ui:648 plugins/gtk+/gtk+.xml:3196
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:4916
#: gladeui/glade-project-properties.ui:648 plugins/gtk+/gtk+.xml:3010
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:4624
msgid "Other"
msgstr "Ostalo"
......@@ -1061,7 +1123,7 @@ msgstr "Tiger"
msgid "GNU/Linux"
msgstr "GNU/Linux"
#: src/glade-registration.glade:1397 plugins/gtk+/gtk+.xml:3339
#: src/glade-registration.glade:1397 plugins/gtk+/gtk+.xml:3149
msgid "BSD"
msgstr "BSD"
......@@ -1219,12 +1281,12 @@ msgid "Have you ever encountered a bug?"
msgstr "Ali ste kadarkoli naleteli na hrošča?"
#: src/glade-registration.glade:2233 src/glade-registration.glade:2305
#: src/glade-registration.glade:2384 plugins/gtk+/gtk+.xml:1746
#: src/glade-registration.glade:2384 plugins/gtk+/gtk+.xml:1638
msgid "Yes"
msgstr "Da"
#: src/glade-registration.glade:2250 src/glade-registration.glade:2322
#: src/glade-registration.glade:2401 plugins/gtk+/gtk+.xml:1748
#: src/glade-registration.glade:2401 plugins/gtk+/gtk+.xml:1640
msgid "No"
msgstr "Ne"
......@@ -1342,8 +1404,8 @@ msgstr "Izbriši podrejeni predmet %s iz %s"
msgid "Reorder %s's children"
msgstr "Razvrstitev podrejenih procesov %s"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1588 plugins/gtk+/gtk+.xml:280
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:1009 plugins/gtk+/gtk+.xml:1404
#: gladeui/glade-base-editor.c:1588 plugins/gtk+/gtk+.xml:260
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:957 plugins/gtk+/gtk+.xml:1323
#: plugins/gtk+/glade-about-dialog-editor.ui:316
#: plugins/gtk+/glade-tool-button-editor.ui:86
msgid "Label"
......@@ -1355,7 +1417,7 @@ msgstr "Oznaka"
msgid "Type"
msgstr "Vrsta"
#: gladeui/glade-base-editor.c:1631 plugins/gtk+/gtk+.xml:618
#: gladeui/glade-base-editor.c:1631 plugins/gtk+/gtk+.xml:584
msgid "Container"
msgstr "Vsebovalnik"
......@@ -1395,7 +1457,7 @@ msgid "Authentication"
msgstr "Overitev"
#. GTK_STOCK_DND
#: gladeui/glade-builtins.c:73 plugins/gtk+/gtk+.xml:848
#: gladeui/glade-builtins.c:73 plugins/gtk+/gtk+.xml:807
msgid "Drag and Drop"
msgstr "Povleci in spusti"
......@@ -1881,7 +1943,7 @@ msgid "Select a file from the project resource directory"
msgstr "Izbor datoteke iz mape virov projekta"
#: gladeui/glade-editor-property.c:3136 gladeui/glade-widget-adaptor.c:1461
#: gladeui/glade-widget.c:1348 plugins/gtk+/gtk+.xml:1519
#: gladeui/glade-widget.c:1348 plugins/gtk+/gtk+.xml:1432
msgid "Name"
msgstr "Ime"
......@@ -2084,9 +2146,9 @@ msgstr "Zamenjano"
#. translators: GConnectFlags value
#: gladeui/glade-previewer.c:759 gladeui/glade-signal.c:197
#: gladeui/glade-signal-editor.c:1406 plugins/gtk+/gtk+.xml:2359
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:2363 plugins/gtk+/gtk+.xml:2411
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:2415
#: gladeui/glade-signal-editor.c:1406 plugins/gtk+/gtk+.xml:2204
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:2208 plugins/gtk+/gtk+.xml:2253
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:2257
msgid "After"
msgstr "Po"
......@@ -2370,14 +2432,14 @@ msgstr ""
#. * ugly messy code with comments in line breaks inside function calls).
#.
#. translators: refers to a widget in toolkit version '%s %d.%d' and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3049
#: gladeui/glade-project.c:3052
#, c-format
msgid "This widget was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
msgstr ""
"Gradnik je bil dodan %s %d.%d, ciljna različica projekta pa je %s %d.%d"
#. translators: refers to a widget '[%s]' introduced in toolkit version '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3053
#: gladeui/glade-project.c:3056
#, c-format
msgid ""
"[%s]\n"
......@@ -2386,12 +2448,12 @@ msgstr ""
"[%s]\n"
"\tRazred predmeta »<b>%s</b>« je bil vpeljan %s %d.%d\n"
#: gladeui/glade-project.c:3055
#: gladeui/glade-project.c:3058
msgid "This widget is deprecated"
msgstr "Gradnik je opuščen."
#. translators: refers to a widget '[%s]' loaded from toolkit version '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3058
#: gladeui/glade-project.c:3061
#, c-format
msgid ""
"[%s]\n"
......@@ -2402,7 +2464,7 @@ msgstr ""
#. translators: refers to a property in toolkit version '%s %d.%d'
#. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3063
#: gladeui/glade-project.c:3066
#, c-format
msgid "This property was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
msgstr ""
......@@ -2410,7 +2472,7 @@ msgstr ""
"%d"
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3067
#: gladeui/glade-project.c:3070
#, c-format
msgid ""
"[%s]\n"
......@@ -2421,7 +2483,7 @@ msgstr ""
"\tLastnost »<b>%s</b>« predmeta razreda »%s« je bila vključena %s %d.%d\n"
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3071
#: gladeui/glade-project.c:3074
#, c-format
msgid ""
"[%s]\n"
......@@ -2432,12 +2494,12 @@ msgstr ""
"\tLastnost pakiranja »<b>%s</b>« razreda predmeta »%s« je bila vpeljan %s %d."
"%d\n"
#: gladeui/glade-project.c:3074
#: gladeui/glade-project.c:3077
msgid "This property is deprecated"
msgstr "Ta možnost je opuščena."
#. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]'
#: gladeui/glade-project.c:3077
#: gladeui/glade-project.c:3080
#, c-format
msgid ""
"[%s]\n"
......@@ -2448,13 +2510,13 @@ msgstr ""
#. translators: refers to a signal in toolkit version '%s %d.%d'
#. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3081
#: gladeui/glade-project.c:3084
#, c-format
msgid "This signal was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
msgstr "Signal je bil dodan %s %d.%d, ciljna različica projekta pa je %s %d.%d"
#. translators: refers to a signal '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
#: gladeui/glade-project.c:3085
#: gladeui/glade-project.c:3088
#, c-format
msgid ""
"[%s]\n"
......@@ -2463,12 +2525,12 @@ msgstr ""
"[%s]\n"
"\tSignal »<b>%s</b>« razreda predmeta »%s« je bil vpeljan %s %d.%d\n"
#: gladeui/glade-project.c:3088
#: gladeui/glade-project.c:3091
msgid "This signal is deprecated"
msgstr "Signal je opuščen"
#. translators: refers to a signal '%s' of widget '[%s]'
#: gladeui/glade-project.c:3091
#: gladeui/glade-project.c:3094
#, c-format
msgid ""
"[%s]\n"
......@@ -2477,61 +2539,61 @@ msgstr ""
"[%s]\n"
"\tSignal »<b>%s</b>« razreda predmetov »<b>%s</b>« je opuščen\n"
#: gladeui/glade-project.c:3386
#: gladeui/glade-project.c:3393
msgid "Details"
msgstr "Podrobnosti"
#: gladeui/glade-project.c:3402
#: gladeui/glade-project.c:3409
#, c-format
msgid "Project \"%s\" has errors. Save anyway?"
msgstr "V projektu \"%s\" so napake. Ali naj se projekt vseeno shrani?"
#: gladeui/glade-project.c:3428
#: gladeui/glade-project.c:3435
#, c-format
msgid "Object %s is a class template but this is not supported in gtk+ %d.%d\n"
msgstr ""
"Predmet %s je predloga razreda, vendar ni podprta v različici gtk+ %d.%d\n"
#: gladeui/glade-project.c:3443
#: gladeui/glade-project.c:3450
#, c-format
msgid "Object %s has unrecognized type %s\n"
msgstr "Predmet %s je neprepoznane vrste %s\n"
#: gladeui/glade-project.c:4944
#: gladeui/glade-project.c:4951
#, c-format
msgid "Unsaved %i"
msgstr "Neshranjeno %i"
#: gladeui/glade-project.c:5251 gladeui/glade-project.c:5302
#: gladeui/glade-project.c:5459
#: gladeui/glade-project.c:5258 gladeui/glade-project.c:5309
#: gladeui/glade-project.c:5466
msgid "No widget selected."
msgstr "Ni izbranega gradnika."
#: gladeui/glade-project.c:5267
#: gladeui/glade-project.c:5274
msgid "Unable to copy unrecognized widget type."
msgstr "Ni mogoče kopirati neprepoznane vrste gradnika."
#: gladeui/glade-project.c:5299
#: gladeui/glade-project.c:5306
msgid "Unable to cut unrecognized widget type"
msgstr "Ni mogoče izrezati neprepoznane vrste gradnika."
#: gladeui/glade-project.c:5351
#: gladeui/glade-project.c:5358
msgid "Unable to paste to the selected parent"
msgstr "ni mogoče prilepiti v izbrani nadrejeni proces"
#: gladeui/glade-project.c:5362
#: gladeui/glade-project.c:5369
msgid "Unable to paste to multiple widgets"
msgstr "Ni mogoče prilepiti gradnikov"
#: gladeui/glade-project.c:5372
#: gladeui/glade-project.c:5379
msgid "No widget on the clipboard"
msgstr "Ni gradnikov na odložišču"
#: gladeui/glade-project.c:5417
#: gladeui/glade-project.c:5424
msgid "Only one widget can be pasted at a time to this container"
msgstr "V ta zabojnik se lahko prilepi sočasno le en gradnik"
#: gladeui/glade-project.c:5429
#: gladeui/glade-project.c:5436
msgid "Insufficient amount of placeholders in target container"
msgstr "Nezadostno število vsebnikov v ciljnem zabojniku"
......@@ -2573,7 +2635,7 @@ msgstr "Vsebina"
msgid "Context for translation"
msgstr "Vsebina za prevod"
#: gladeui/glade-property.c:695 plugins/gtk+/gtk+.xml:414
#: gladeui/glade-property.c:695 plugins/gtk+/gtk+.xml:394
msgid "Comment"
msgstr "Opomba"
......@@ -2787,19 +2849,19 @@ msgstr "Ni mogoče pokazati povezave:"
#. Reset the column
#: gladeui/glade-utils.c:1717 plugins/gtk+/glade-attributes.c:829
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:871 plugins/gtk+/gtk+.xml:1257
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:1273 plugins/gtk+/gtk+.xml:1388
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:1531 plugins/gtk+/gtk+.xml:1678
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:1732 plugins/gtk+/gtk+.xml:2635
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:2689 plugins/gtk+/gtk+.xml:2755
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:3086 plugins/gtk+/gtk+.xml:3460
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:3599 plugins/gtk+/gtk+.xml:3716
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:3759 plugins/gtk+/gtk+.xml:4021
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:4725 plugins/gtk+/gtk+.xml:5552
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:830 plugins/gtk+/gtk+.xml:1188
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:1204 plugins/gtk+/gtk+.xml:1307
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:1444 plugins/gtk+/gtk+.xml:1574
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:1624 plugins/gtk+/gtk+.xml:2468
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:2520 plugins/gtk+/gtk+.xml:2581
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:2905 plugins/gtk+/gtk+.xml:3261
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:3394 plugins/gtk+/gtk+.xml:3507
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:3550 plugins/gtk+/gtk+.xml:3802
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:4448 plugins/gtk+/gtk+.xml:5222
msgid "None"
msgstr "Brez"
#: gladeui/glade-widget-action.c:182 plugins/gtk+/gtk+.xml:436
#: gladeui/glade-widget-action.c:182 plugins/gtk+/gtk+.xml:416
msgid "Definition"
msgstr "Definicija"
......@@ -2812,7 +2874,7 @@ msgid "Whether this action is sensitive"
msgstr "Ali je to dejanje občutljivo"
#: gladeui/glade-widget-action.c:195 gladeui/glade-widget.c:1437
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:4334
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:4086
msgid "Visible"
msgstr "Vidno"
......@@ -2855,7 +2917,7 @@ msgstr "Privzeto ime"
msgid "Used to generate names of new widgets"
msgstr "Uporabno pri ustvarjanju imen novih gradnikov"
#: gladeui/glade-widget-adaptor.c:1489 plugins/gtk+/gtk+.xml:2293
#: gladeui/glade-widget-adaptor.c:1489 plugins/gtk+/gtk+.xml:2144
#: plugins/gtk+/glade-window-editor.ui:262
msgid "Icon Name"
msgstr "Ime ikone"
......@@ -2953,7 +3015,7 @@ msgstr "Projekt glade kateremu pripada gradnik"
msgid "A list of GladeProperties"
msgstr "Seznam lastnosti Glade"
#: gladeui/glade-widget.c:1389 plugins/gtk+/gtk+.xml:634
#: gladeui/glade-widget.c:1389 plugins/gtk+/gtk+.xml:598
msgid "Parent"
msgstr "Nadrejeni predmet"
......@@ -3046,7 +3108,7 @@ msgstr "Nekateri signali imajo težave z različico:"
msgid "Actions"
msgstr "Dejanja"
#: gladeui/icon-naming-spec.c:40 plugins/gtk+/gtk+.xml:5621
#: gladeui/icon-naming-spec.c:40 plugins/gtk+/gtk+.xml:5293
msgid "Applications"
msgstr "Programi"
......@@ -3554,7 +3616,7 @@ msgid "Whether this container supports resizes of child widgets"
msgstr "Ali glavno okno dovoli spreminjanje velikosti podrejenih gradnikov"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-action-group.c:184
#: plugins/gtk+/glade-gtk-action-group.c:219 plugins/gtk+/gtk+.xml:3798
#: plugins/gtk+/glade-gtk-action-group.c:219 plugins/gtk+/gtk+.xml:3589
msgid "Action"
msgstr "Dejanje"
......@@ -3600,11 +3662,11 @@ msgstr "Potrditvena stran"
msgid "Ordering children of %s"
msgstr "Ukazovanje podrejenim predmetom %s"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:360 plugins/gtk+/gtk+.xml:4059
#: plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:360 plugins/gtk+/gtk+.xml:3838
msgid "Tree View Column"
msgstr "Stolpec drevesnega pogleda"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:360 plugins/gtk+/gtk+.xml:4172
#: plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:360 plugins/gtk+/gtk+.xml:3939
msgid "Cell Renderer"
msgstr "Izrisovalnik celic"
......@@ -3617,18 +3679,18 @@ msgid "Common Properties and Attributes"
msgstr "Običajne lastnosti in atributi"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:411
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tree-view.c:85 plugins/gtk+/gtk+.xml:344
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tree-view.c:85 plugins/gtk+/gtk+.xml:324
#: plugins/gtk+/glade-entry-editor.ui:343
msgid "Text"
msgstr "Besedilo"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:412
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tree-view.c:86 plugins/gtk+/gtk+.xml:3828
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tree-view.c:86 plugins/gtk+/gtk+.xml:3616
msgid "Accelerator"
msgstr "Pospeševalnik ..."
#: plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:413
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tree-view.c:87 plugins/gtk+/gtk+.xml:846
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tree-view.c:87 plugins/gtk+/gtk+.xml:805
msgid "Combo"
msgstr "Spustno polje"
......@@ -3643,13 +3705,13 @@ msgid "Pixbuf"
msgstr "Sličica"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:416
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tree-view.c:90 plugins/gtk+/gtk+.xml:3574
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tree-view.c:90 plugins/gtk+/gtk+.xml:3369
#: plugins/gtk+/glade-entry-editor.ui:471
msgid "Progress"
msgstr "Napredek"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-cell-layout.c:418
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tree-view.c:92 plugins/gtk+/gtk+.xml:1402
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tree-view.c:92 plugins/gtk+/gtk+.xml:1321
msgid "Spinner"
msgstr "Vrtavka"
......@@ -3904,16 +3966,16 @@ msgstr "Nedavni meni"
msgid "Tool Item"
msgstr "Predmet orodja"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:549 plugins/gtk+/gtk+.xml:1230
#: plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:549 plugins/gtk+/gtk+.xml:1164
msgid "Tool Item Group"
msgstr "Skupine predmetov orodij"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:569 plugins/gtk+/gtk+.xml:2941
#: plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:569 plugins/gtk+/gtk+.xml:2761
msgid "Recent Chooser Menu"
msgstr "Meni izbirnika nedavnih datotek"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:607 plugins/gtk+/gtk+.xml:292
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:990
#: plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:607 plugins/gtk+/gtk+.xml:272
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:939
msgid "Menu Item"
msgstr "Predmet menija"
......@@ -3953,20 +4015,20 @@ msgid "Text Tag Table Editor"
msgstr "Urejevalnik preglednice oznak besedila"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-toolbar.c:238
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:184 plugins/gtk+/gtk+.xml:1152
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:1714
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:184 plugins/gtk+/gtk+.xml:1093
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:1608
msgid "Button"
msgstr "Gumb"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-toolbar.c:241
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:187 plugins/gtk+/gtk+.xml:288
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:826 plugins/gtk+/gtk+.xml:1146
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:187 plugins/gtk+/gtk+.xml:268
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:785 plugins/gtk+/gtk+.xml:1087
msgid "Menu"
msgstr "Meni"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-toolbar.c:242
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:188 plugins/gtk+/gtk+.xml:3329
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:3576 plugins/gtk+/gtk+.xml:3722
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:188 plugins/gtk+/gtk+.xml:3139
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:3371 plugins/gtk+/gtk+.xml:3513
#: plugins/gtk+/glade-widget-editor.ui:654
msgid "Custom"
msgstr "Po meni"
......@@ -3975,24 +4037,24 @@ msgstr "Po meni"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-toolbar.c:260
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:189
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:197
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:206 plugins/gtk+/gtk+.xml:322
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:3030
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:206 plugins/gtk+/gtk+.xml:302
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:2847
msgid "Separator"
msgstr "Ločilnik"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-toolbar.c:248 plugins/gtk+/glade-gtk-toolbar.c:256
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:193
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:202 plugins/gtk+/gtk+.xml:822
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:1269 plugins/gtk+/gtk+.xml:2054
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:4646 plugins/gtk+/gtk+.xml:4688
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:4758
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:202 plugins/gtk+/gtk+.xml:781
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:1200 plugins/gtk+/gtk+.xml:1912
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:4374 plugins/gtk+/gtk+.xml:4413
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:4480
msgid "Normal"
msgstr "Običajno"
#: plugins/gtk+/glade-gtk-toolbar.c:249 plugins/gtk+/glade-gtk-toolbar.c:257
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:194
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:203 plugins/gtk+/gtk+.xml:276
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:2280 plugins/gtk+/glade-image-editor.ui:44
#: plugins/gtk+/glade-gtk-tool-palette.c:203 plugins/gtk+/gtk+.xml:256
#: plugins/gtk+/gtk+.xml:2131 plugins/gtk+/glade-image-editor.ui:44
#: plugins/gtk+/glade-tool-button-editor.ui:215
msgid "Image"
msgstr "Slika"
......@@ -4157,7 +4219,7 @@ msgstr "Izbrana možnost omogoča določitev stanja za vir »%s«"
msgid "Set the state for this source of '%s'"
msgstr "Določitev stanja vira »%s«?"
#: plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:849 plugins/gtk+/gtk+.xml:2295
#: plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:849 plugins/gtk+/gtk+.xml:2