Commit 6d5b6e50 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent fce5b0fe
Pipeline #83752 passed with stages
in 17 minutes and 17 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gitg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gitg/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-16 18:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-08 22:02+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-05-23 11:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-23 23:42+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -56,23 +56,23 @@ msgstr "Zatwierdzanie plików"
msgid "Retrieve patch from a commit"
msgstr "Tworzenie łaty z zatwierdzenia"
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:30
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:29
msgid "Browse repository history"
msgstr "Przeglądanie historii repozytorium"
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:34
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:33
msgid "Staging area to compose your commit"
msgstr "Obszar roboczy do układania zatwierdzenia"
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:38
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:37
msgid "Commit staged changes"
msgstr "Zatwierdzanie zmian będących w przechowalni"
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:42
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:41
msgid "Overview of recently used repositories"
msgstr "Przegląd ostatnio używanych repozytoriów"
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:52
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:66
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
......@@ -85,11 +85,6 @@ msgstr "gitg"
msgid "Git repository browser"
msgstr "Przeglądarka repozytoriów git"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.gitg.desktop.in.in:10
msgid "@icon@"
msgstr "@icon@"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:27
msgid "Default Clone Directory"
msgstr "Domyślny katalog klonowania"
......@@ -411,16 +406,16 @@ msgstr ""
"podczas wyświetlania różnicy do przechowania/wyjęcia z przechowalni "
"w obszarze zatwierdzenia."
#: gitg/commit/gitg-commit-dialog.vala:298
#: gitg/commit/gitg-commit-dialog.vala:299
#, c-format
msgid "Cannot set spell checking language: %s"
msgstr "Nie można ustawić języka sprawdzania pisowni: %s"
#: gitg/commit/gitg-commit-dialog.vala:504 gitg/commit/gitg-commit.vala:1077
#: gitg/commit/gitg-commit-dialog.vala:507 gitg/commit/gitg-commit.vala:1077
msgid "There are no changes to be committed"
msgstr "Brak zmian do zatwierdzenia"
#: gitg/commit/gitg-commit-dialog.vala:505 gitg/commit/gitg-commit.vala:1078
#: gitg/commit/gitg-commit-dialog.vala:508 gitg/commit/gitg-commit.vala:1078
msgid "Use amend to change the commit message of the previous commit"
msgstr ""
"Należy użyć polecenia „amend”, aby zmienić komunikat poprzedniego "
......@@ -559,7 +554,7 @@ msgstr "Na pewno trwale odrzucić zaznaczone zmiany?"
#: gitg/resources/ui/gitg-commit-dialog.ui:20
#: gitg/resources/ui/gitg-create-branch-dialog.ui:18
#: gitg/resources/ui/gitg-create-tag-dialog.ui:20
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:151
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:152
#: libgitg/resources/ui/gitg-authentication-dialog.ui:11
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
......@@ -662,7 +657,8 @@ msgstr ""
#: gitg/gitg-action-support.vala:133
#: gitg/gitg-commit-action-cherry-pick.vala:163
#: gitg/gitg-ref-action-delete.vala:88 gitg/gitg-ref-action-merge.vala:194
#: gitg/gitg-ref-action-delete.vala:88 gitg/gitg-ref-action-push.vala:138
#: gitg/gitg-ref-action-merge.vala:194
#: gitg/resources/ui/gitg-remote-notification.ui:30
#: gitg/resources/ui/gitg-simple-notification.ui:61
msgid "Cancel"
......@@ -901,7 +897,7 @@ msgstr "Utworzenie etykiety się nie powiodło"
msgid "Failed to lookup tag"
msgstr "Wyszukanie etykiety się nie powiodło"
#: gitg/gitg-create-tag-dialog.vala:110
#: gitg/gitg-create-tag-dialog.vala:120
msgid "Provide a message to create an annotated tag"
msgstr "Dostarczenie komunikatu do utworzenia opisanej etykiety"
......@@ -1096,6 +1092,46 @@ msgstr "Pobrano z %s: wszystko jest aktualne"
msgid "Fetched from %s: %s"
msgstr "Pobrano z %s: %s"
#: gitg/gitg-ref-action-push.vala:80
#, c-format
msgid "Push to %s"
msgstr "Wyślij do %s"
#: gitg/gitg-ref-action-push.vala:91
#, c-format
msgid "Push branch to %s"
msgstr "Wysłanie gałęzi do %s"
#: gitg/gitg-ref-action-push.vala:107
#, c-format
msgid "Pushing to %s"
msgstr "Wysyłanie do %s"
#: gitg/gitg-ref-action-push.vala:116
#, c-format
msgid "Failed to push to %s: %s"
msgstr "Wysłanie do %s się nie powiodło: %s"
#. Translators: the %s will get replaced with the remote url,
#: gitg/gitg-ref-action-push.vala:123
#, c-format
msgid "Pushed to %s"
msgstr "Wysłano do %s"
#: gitg/gitg-ref-action-push.vala:134
#, c-format
msgid "Push branch %s"
msgstr "Wysłanie gałęzi %s"
#: gitg/gitg-ref-action-push.vala:135
#, c-format
msgid "Are you sure that you want to push the branch %s?"
msgstr "Na pewno wysłać gałąź %s?"
#: gitg/gitg-ref-action-push.vala:139
msgid "Push"
msgstr "Wyślij"
#: gitg/gitg-ref-action-merge.vala:63
#, c-format
msgid "Merge into %s"
......@@ -1194,7 +1230,7 @@ msgid "Failed to rename"
msgstr "Zmiana nazwy się nie powiodła"
#: gitg/gitg-remote-notification.vala:90 gitg/gitg-simple-notification.vala:99
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:226
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:227
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
......@@ -1210,20 +1246,20 @@ msgstr "_Dodaj"
msgid "_Scan for all git repositories from this directory"
msgstr "Wy_szukiwanie wszystkich repozytoriów git w tym katalogu"
#: gitg/gitg-window.vala:505
#: gitg/gitg-window.vala:514
msgid "Projects"
msgstr "Projekty"
#: gitg/gitg-window.vala:804
#: gitg/gitg-window.vala:813
msgid "Select items"
msgstr "Wybiera elementy"
#: gitg/gitg-window.vala:1015
#: gitg/gitg-window.vala:1024
#, c-format
msgid "“%s” is not a Git repository."
msgstr "„%s” nie jest repozytorium git."
#: gitg/gitg-window.vala:1164
#: gitg/gitg-window.vala:1173
msgid ""
"Your user name and email are not configured yet. Please go to the user "
"configuration and provide your name and email."
......@@ -1231,7 +1267,7 @@ msgstr ""
"Nazwa użytkownika i adres e-mail nie zostały jeszcze skonfigurowane. Proszę "
"przejść do konfiguracji użytkownika i je podać."
#: gitg/gitg-window.vala:1168
#: gitg/gitg-window.vala:1177
msgid ""
"Your user name is not configured yet. Please go to the user configuration "
"and provide your name."
......@@ -1239,7 +1275,7 @@ msgstr ""
"Nazwa użytkownika nie została jeszcze skonfigurowana. Proszę przejść do "
"konfiguracji użytkownika i ją podać."
#: gitg/gitg-window.vala:1172
#: gitg/gitg-window.vala:1181
msgid ""
"Your email is not configured yet. Please go to the user configuration and "
"provide your email."
......@@ -1247,7 +1283,7 @@ msgstr ""
"Adres e-mail nie został jeszcze skonfigurowany. Proszę przejść do "
"konfiguracji użytkownika i go podać."
#: gitg/gitg-window.vala:1175
#: gitg/gitg-window.vala:1184
msgid "Missing author details"
msgstr "Brak informacji o autorze"
......@@ -1313,7 +1349,7 @@ msgstr "Historia"
msgid "Examine the history of the repository"
msgstr "Badanie historii repozytorium"
#: gitg/history/gitg-history.vala:909
#: gitg/history/gitg-history.vala:918
msgid "Mainline"
msgstr "Główna linia rozwojowa"
......@@ -1412,18 +1448,18 @@ msgstr "W przechowalni:"
msgid "Unstaged:"
msgstr "Nie w przechowalni:"
#: gitg/resources/ui/gitg-commit-submodule-history-view.ui:24
#: gitg/resources/ui/gitg-history-paned.ui:93
#: gitg/resources/ui/gitg-commit-submodule-history-view.ui:25
#: gitg/resources/ui/gitg-history-paned.ui:94
msgid "Subject"
msgstr "Temat"
#: gitg/resources/ui/gitg-commit-submodule-history-view.ui:41
#: gitg/resources/ui/gitg-history-paned.ui:110
#: gitg/resources/ui/gitg-commit-submodule-history-view.ui:42
#: gitg/resources/ui/gitg-history-paned.ui:111
msgid "Author"
msgstr "Autor"
#: gitg/resources/ui/gitg-commit-submodule-history-view.ui:57
#: gitg/resources/ui/gitg-history-paned.ui:126
#: gitg/resources/ui/gitg-commit-submodule-history-view.ui:58
#: gitg/resources/ui/gitg-history-paned.ui:127
msgid "Date"
msgstr "Data"
......@@ -1647,31 +1683,31 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit the application"
msgstr "Zakończenie działania programu"
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:23
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:24
msgid "Show the list of recently used repositories"
msgstr "Wyświetla listę ostatnio używanych repozytoriów"
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:45
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:46
msgid "Clone"
msgstr "Sklonuj"
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:46
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:47
msgid "Clone repository"
msgstr "Klonuje repozytorium"
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:61
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:62
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:62
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:63
msgid "Add repository"
msgstr "Dodaje repozytorium"
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:86
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:87
msgid "Find a word or phrase"
msgstr "Wyszukuje wyraz lub zdanie"
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:131
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:132
msgid "General settings and options"
msgstr "Ogólne ustawienia i opcje"
......@@ -1770,16 +1806,16 @@ msgstr "po (%s)"
msgid "added (%s)"
msgstr "dodano (%s)"
#: libgitg/gitg-diff-view-commit-details.vala:144
#: libgitg/gitg-diff-view-commit-details.vala:143
msgid "Collapse all"
msgstr "Zwiń wszystko"
#: libgitg/gitg-diff-view-commit-details.vala:148
#: libgitg/resources/ui/gitg-diff-view-commit-details.ui:211
#: libgitg/gitg-diff-view-commit-details.vala:147
#: libgitg/resources/ui/gitg-diff-view-commit-details.ui:212
msgid "Expand all"
msgstr "Rozwiń wszystko"
#: libgitg/gitg-diff-view-commit-details.vala:203
#: libgitg/gitg-diff-view-commit-details.vala:202
#, c-format
msgid "Committed by %s"
msgstr "Zatwierdzone przez: %s"
......@@ -1851,7 +1887,7 @@ msgstr "_Zapamiętanie hasła do wylogowania"
msgid "Remember _forever"
msgstr "Z_apamiętanie na stałe"
#: libgitg/resources/ui/gitg-diff-view-commit-details.ui:151
#: libgitg/resources/ui/gitg-diff-view-commit-details.ui:152
msgid "Parents"
msgstr "Nadrzędne"
......@@ -1905,10 +1941,10 @@ msgstr "Usuwa repozytorium z listy (nie usuwa repozytorium z dysku)"
msgid "Show the changes introduced by the selected commit"
msgstr "Wyświetla zmiany wprowadzone przez zaznaczone zatwierdzenie"
#: plugins/files/gitg-files.vala:63
#: plugins/files/gitg-files.vala:64
msgid "Files"
msgstr "Pliki"
#: plugins/files/gitg-files.vala:68
#: plugins/files/gitg-files.vala:69
msgid "Show the files in the tree of the selected commit"
msgstr "Wyświetla pliki w drzewie zaznaczonego zatwierdzenia"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment