Commit ba09e740 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent dd80e5d3
Pipeline #212980 failed with stages
in 7 minutes and 17 seconds
......@@ -3,7 +3,7 @@
# This file is distributed under the same license as the gitg package.
#
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011, 2012.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2014-2017.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2014-2017, 2020.
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2014, 2015.
# Korrekturlæst Lars Christian Jensen 6. juni 2009.
# Korrekturlæst Ask 26. januar 2010.
......@@ -33,8 +33,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gitg master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gitg/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-27 12:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-27 01:28+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-12 12:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-11 13:54+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -48,8 +48,8 @@ msgstr ""
msgid "Could not parse XML from stream"
msgstr "Kunne ikke fortolke XML fra strøm"
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:5 data/org.gnome.gitg.desktop.in.in:3
#: gitg/gitg.vala:39 gitg/resources/ui/gitg-window.ui:8
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:5 gitg/gitg.vala:39
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:8
msgid "gitg"
msgstr "gitg"
......@@ -109,42 +109,45 @@ msgstr "Oversigt over senest brugte arkiver"
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
#: data/org.gnome.gitg.desktop.in.in:3
msgid "@binary@"
msgstr "@binary@"
#: data/org.gnome.gitg.desktop.in.in:4
msgid "Git repository browser"
msgstr "Arkivbrowser til git"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:27
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:28
msgid "Default Clone Directory"
msgstr "Standardkloningsmappe"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:28
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:29
msgid ""
"The default directory in which new repositories should be suggested to be "
"cloned."
msgstr "Standardmappen som det foreslås at klone nye arkiver til."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:37
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:38
msgid "Orientation of the main interface (vertical or horizontal)"
msgstr "Orientering af hovedbrugerfladen (lodret eller vandret)"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:38
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:39
msgid "Setting that sets the orientation of the main interface."
msgstr "Indstilling som angiver retningslayoutet af hovedbrugerfladen."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:44
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:45
msgid "Default Activity"
msgstr "Standardaktivitet"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:45
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:46
msgid "The activity which gitg activates by default when first launched."
msgstr "Den aktivitet som gitg aktiverer som standard ved første kørsel."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:51
#| msgid "Default selection"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:52
msgid "Use Default Font"
msgstr "Brug standardskrifttype"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:52
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:53
msgid ""
"Whether to use the system’s default fixed width font for widget's text "
"instead of a font specific. If this option is turned off, then the font "
......@@ -156,15 +159,15 @@ msgstr ""
"for systemets skrifttype."
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:56
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:57
msgid "'Monospace 12'"
msgstr "'Monospace 12'"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:57
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:58
msgid "Editor Font"
msgstr "Skriftype for editor"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:58
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:59
msgid ""
"A custom font that will be used for the text widgets. This will only take "
"effect if the “Use Default Font” option is turned off."
......@@ -172,47 +175,48 @@ msgstr ""
"En tilpasset skrifttype som bruges til tekstwidgetene. Det træder kun i "
"kraft hvis indstillingen “Brug standardskrifttype” er slået fra."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:62
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:63
msgid "Use Gravatar"
msgstr "Brug Gravatar"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:63
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:64
msgid "Enable the use of gravatar to display user avatars."
msgstr "Brug gravatar til at vise profilbilleder."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:69
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:70
msgid "Enable Monitoring"
msgstr "Slå overvågning til"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:70
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:71
#: gitg/resources/ui/gitg-preferences-interface.ui:188
msgid "Automatically update when external changes to .git are detected"
msgstr "Opdatér automatisk når der registreres eksterne ændringer af .git"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:76
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:77
msgid "Enable Diff Highlighting"
msgstr "Aktivér Diff-fremhævning"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:77
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:78
msgid ""
"Setting that determines whether to enable syntax highlighting in diff views."
msgstr ""
"Indstilling som angiver, om syntaksfremhævning i diff-visninger skal "
"aktiveres."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:84
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:85
msgid "Color scheme to use for syntax highlighting"
msgstr "Farveskema som skal bruges til syntaksfremhævning"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:85
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:86
msgid "Used by GtkSourceView to determine colors for syntax highlighting"
msgstr "Bruges af GtkSourceView til at bestemme farverne til syntaksfremhævning"
msgstr ""
"Bruges af GtkSourceView til at bestemme farverne til syntaksfremhævning"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:91
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:92
msgid "When to Collapse Inactive Lanes"
msgstr "Hvornår inaktive baner skal foldes sammen"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:92
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:93
msgid ""
"Setting that indicates when an inactive lane should be collapsed. Valid "
"values are 0 — 4, where 0 indicates “early” and 4 indicates “late”."
......@@ -220,7 +224,7 @@ msgstr ""
"Indstilling som angiver, hvornår en inaktiv bane bør foldes sammen. Gyldige "
"værdier er 0—4, hvor 0 er “tidlig” og 4 er “sent”."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:99
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:100
msgid ""
"Setting that indicates whether to collapse history lanes which do not show "
"activity. Enabling this can provide a cleaner history view when there is a "
......@@ -232,32 +236,32 @@ msgstr ""
"historikoversigt, når der foregår en masse samtidig udvikling. Se collapse-"
"inactive-lanes for at styre hvornår historikbaner sammenfoldes."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:108
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:109
msgid "Show History in Topological Order"
msgstr "Vis historik i topologisk rækkefølge"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:109
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:110
msgid ""
"Setting that indicates whether to show the history in topological order."
msgstr ""
"Indstilling som angiver, om historikken skal vises i topologisk rækkefølge."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:115
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:116
msgid "Show Stashed Changes"
msgstr "Vis stashede ændringer"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:116
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:117
msgid ""
"Setting that indicates whether to show items for the stash in the history."
msgstr ""
"Indstilling som angiver, om elementerne for stash skal vises i historikken."
# stage = markere til inklusion i næste commit
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:123
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:124
msgid "Show Staged Changes"
msgstr "Vis stagede ændringer"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:124
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:125
msgid ""
"Setting that indicates whether to show a virtual item for the currently "
"staged changes in the history."
......@@ -265,11 +269,11 @@ msgstr ""
"Indstilling som angiver, om der skal vises et virtuelt element for de "
"nuværende stagede ændringer i historikken."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:131
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:132
msgid "Show Unstaged Changes"
msgstr "Vis ikke-stagede ændringer"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:132
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:133
msgid ""
"Setting that indicates whether to show a virtual item for the currently "
"unstaged changes in the history."
......@@ -277,11 +281,11 @@ msgstr ""
"Indstilling som angiver, om der skal vises et virtuelt element for de "
"nuværende ikke-stagede ændringer i historikken."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:139
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:140
msgid "Mainline Head"
msgstr "Hovedlinje for aktive gren (HEAD)"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:140
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:141
msgid ""
"Setting that indicates whether to always preserve a mainline in the history "
"for the current HEAD."
......@@ -289,30 +293,30 @@ msgstr ""
"Indstilling som angiver, om der altid skal bevares en hovedlinje i "
"historikken for den nuværende aktive gren (HEAD)."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:147
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:148
msgid "Default selection of the history activity"
msgstr "Standardvalg af historikaktiviteten"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:148
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:149
msgid ""
"Setting that determines the default selection on startup of the history "
"activity."
msgstr ""
"Indstilling som angiver standardvalget ved opstart af historikaktiviteten."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:154
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:155
msgid "Reference Sort Order"
msgstr "Rækkefølge for referencesortering"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:155
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:156
msgid "The order by which references in the history sidebar should be sorted."
msgstr "Rækkefølgen hvorefter referencer i historiksidebjælken skal sorteres."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:161
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:162
msgid "Show Upstream With Branch"
msgstr "Vis upstream med gren"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:162
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:163
msgid ""
"Determines whether to also show the upstream (remote) tracking branch when "
"selecting a local branch in the history view."
......@@ -320,13 +324,23 @@ msgstr ""
"Beslutter om den (eksterne) sporede gren upstream også skal vises når en "
"lokal gren vælges i visningen historik."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:172
msgid "Switch to the new branch on creation"
msgstr "Skift til den nye gren ved oprettelse"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:173
msgid ""
"Setting that controls whether the newly created branch is checked out "
"automatically."
msgstr "Indstilling som angiver om nyoprettede grene tjekkes ud automatisk."
# (man skriver sædvanligvis en besked når man integrerer, såsom "Fixede
# fejl nr. #87")
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:178
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:188
msgid "Show Right Margin in Commit Message View"
msgstr "Vis højre margen ved visning af commitbesked"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:179
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:189
msgid ""
"Show a right margin indicator in the commit message view. This can be used "
"to easily see where to break the commit message at a particular column."
......@@ -335,13 +349,13 @@ msgstr ""
"bruges til nemt at se, hvor en commitbesked skal ombrydes ved en specifik "
"kolonne."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:187
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:197
msgid "Column at Which Right Margin is Shown"
msgstr "Kolonne hvor højre margen er vist"
# Eftersom det er en scemas-fil og derfor er til gconf, skal
# valgmuligheden TRUE ikke oversættes
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:188
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:198
msgid ""
"The column at which the right margin is shown if the show-right-margin "
"preference is set to TRUE."
......@@ -349,11 +363,11 @@ msgstr ""
"Kolonnen hvor den højre margen er vist, hvis indstillingen show-right-margin "
"er indstillet til TRUE."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:195
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:205
msgid "Show Subject Margin in Commit Message View"
msgstr "Vis emnemargen for commitbesked"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:196
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:206
msgid ""
"Highlight the subject text of the commit message when it passes the margin "
"specified by subject-margin-position."
......@@ -361,13 +375,13 @@ msgstr ""
"Fremhæv emneteksten for commitbeskeden når den går over margenen angivet ved "
"subject-margin-position."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:203
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:213
msgid "Column at Which Subject Margin is Shown"
msgstr "Kolonne hvor højre margen vises"
# Eftersom det er en scemas-fil og derfor er til gconf, skal
# valgmuligheden TRUE ikke oversættes
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:204
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:214
msgid ""
"The column at which the subject margin is shown if the show-subject-margin "
"preference is set to TRUE."
......@@ -375,11 +389,11 @@ msgstr ""
"Kolonnen hvor emnemargen vises, hvis indstillingen show-subject-margin er "
"indstillet til TRUE."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:211
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:221
msgid "Enable Spell Checking"
msgstr "Slå stavekontrol til"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:212
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:222
msgid ""
"Setting which determines whether or not spell checking is enabled when "
"writing a commit message."
......@@ -387,11 +401,11 @@ msgstr ""
"Indstilling som angiver, om stavekontrol er slået til ved skrivning af en "
"commitbesked."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:219
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:229
msgid "Spell Checking Language"
msgstr "Sprog for stavekontrol"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:220
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:230
msgid ""
"The language to use when spell checking is enabled for writing a commit "
"message."
......@@ -399,11 +413,11 @@ msgstr ""
"Det sprog som skal bruges hvis stavekontrol er slået til ved skrivning af en "
"commitbesked."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:227
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:237
msgid "Maximum number of previous commit messages"
msgstr "Højeste antal tidligere commitbeskeder"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:228
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:238
msgid ""
"Maximum number of previous commit messages to store for commit message "
"history."
......@@ -411,32 +425,32 @@ msgstr ""
"Højeste antal tidligere commitbeskeder som skal gemmes for commitbeskedens "
"historik."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:232
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:242
msgid "Maximum number of days to store previous commit messages"
msgstr "Højeste antal dage som forrige commitbeskeder skal gemmes i"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:233
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:243
msgid ""
"Maximum number of days to store previous commit messages for commit message "
"history."
msgstr ""
"Højeste antal dage som tidligere commitbeskeder skal gemmes for commitbeskedens "
"historik."
"Højeste antal dage som tidligere commitbeskeder skal gemmes for "
"commitbeskedens historik."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:239
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:249
msgid "Use patience algorithm to show diffs"
msgstr "Brug tålmodig algoritme til at vise differ"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:240
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:250
msgid "Setting to use patience algorithm to show diffs of a commit."
msgstr ""
"Indstilling til at bruge tålmodig algoritme til at vise differ på et commit."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:246
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:256
msgid "Ignore Whitespace Changes"
msgstr "Ignorér ændringer i blanktegn"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:247
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:257
msgid ""
"Setting that indicates whether to ignore whitespace changes when showing the "
"diff of a commit."
......@@ -444,31 +458,31 @@ msgstr ""
"Indstilling som angiver, om ændringer i blanktegn skal ignoreres ved visning "
"af diffen på et commit."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:254
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:264
msgid "Show Changes Inline"
msgstr "Vis ændringer i linjen"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:255
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:265
msgid ""
"Setting that indicates whether changes within lines should be shown inline."
msgstr ""
"Indstilling som angiver, om ændringer indenfor linjer skal vises i linjerne "
"(inline)."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:262
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:272
msgid "Wrap"
msgstr "Ombryd"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:263
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:273
msgid "Wrap lines."
msgstr "Ombryd linjer."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:269
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:287
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:279
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:297
msgid "Number of Before/After Context Lines"
msgstr "Antal kontekstlinjer før og efter"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:270
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:280
msgid ""
"Setting that determines how many lines of context (before and after) should "
"be shown when showing the diff of a commit."
......@@ -476,13 +490,13 @@ msgstr ""
"Indstilling som angiver, hvor mange linjer af kontekst (før og efter) der "
"skal bruges i diffen på et commit."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:277
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:296
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:287
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:306
msgid "Rendered Width of a Tab Character"
msgstr "Gengivet bredde på et tabulatortegn"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:278
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:297
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:288
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:307
msgid ""
"Setting that determines how much space a tab character should occupy when "
"showing the diff of a commit."
......@@ -490,7 +504,7 @@ msgstr ""
"Indstilling som angiver, hvor meget plads et tabulatortegn skal bruge ved "
"visning af diffen på et commit."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:288
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:298
msgid ""
"Setting that determines how many lines of context (before and after) should "
"be shown when showing the diff to be staged/unstaged in the commit area."
......@@ -498,11 +512,11 @@ msgstr ""
"Indstilling som angiver, hvor mange linjer af kontekst (før og efter) der "
"skal bruges i diffen for stage/unstage i commit-området."
#: gitg/commit/gitg-commit-dialog.vala:555 gitg/commit/gitg-commit.vala:1091
#: gitg/commit/gitg-commit-dialog.vala:556 gitg/commit/gitg-commit.vala:1091
msgid "There are no changes to be committed"
msgstr "Der er ingen ændringer at committe"
#: gitg/commit/gitg-commit-dialog.vala:556 gitg/commit/gitg-commit.vala:1092
#: gitg/commit/gitg-commit-dialog.vala:557 gitg/commit/gitg-commit.vala:1092
msgid "Use amend to change the commit message of the previous commit"
msgstr "Tilret (amend) for at ændre commitbeskeden for den tidligere commit"
......@@ -632,12 +646,16 @@ msgstr "Er du sikker på, at du vil kassere de valgte ændringer permanent?"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1312 gitg/commit/gitg-commit.vala:1478
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1593
#: gitg/gitg-commit-action-create-patch.vala:154 gitg/gitg-dash-view.vala:453
#: gitg/gitg-window.vala:204 gitg/resources/ui/gitg-author-details-dialog.ui:20
#: gitg/gitg-window.vala:205 gitg/gitg-window.vala:703
#: gitg/resources/ui/gitg-author-details-dialog.ui:20
#: gitg/resources/ui/gitg-checkout-remote-branch-dialog.ui:18
#: gitg/resources/ui/gitg-clone-dialog.ui:18
#: gitg/resources/ui/gitg-commit-dialog.ui:20
#: gitg/resources/ui/gitg-create-branch-dialog.ui:18
#: gitg/resources/ui/gitg-create-tag-dialog.ui:20
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:152
#: gitg/resources/ui/gitg-remote-notification.ui:30
#: gitg/resources/ui/gitg-simple-notification.ui:61
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:154
#: libgitg/resources/ui/gitg-authentication-dialog.ui:11
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
......@@ -742,8 +760,6 @@ msgstr ""
#: gitg/gitg-commit-action-cherry-pick.vala:163
#: gitg/gitg-ref-action-delete.vala:88 gitg/gitg-ref-action-push.vala:138
#: gitg/gitg-ref-action-merge.vala:194
#: gitg/resources/ui/gitg-remote-notification.ui:30
#: gitg/resources/ui/gitg-simple-notification.ui:61
msgid "Cancel"
msgstr "Afbryd"
......@@ -823,7 +839,7 @@ msgstr ""
msgid "gitg homepage"
msgstr "Hjemmeside for gitg"
#: gitg/gitg-application.vala:368
#: gitg/gitg-application.vala:393
msgid ""
"We are terribly sorry, but gitg requires libgit2 (a library on which gitg "
"depends) to be compiled with threading support.\n"
......@@ -947,6 +963,7 @@ msgid "Create a new branch at the selected commit"
msgstr "Opret en ny gren ved det valgte commit"
#: gitg/gitg-commit-action-create-branch.vala:75
#: gitg/gitg-ref-action-checkout.vala:180
msgid "Failed to create branch"
msgstr "Kunne ikke oprette gren"
......@@ -1068,6 +1085,11 @@ msgstr "Kunne ikke opdatere HEAD: %s"
msgid "Successfully checked out branch to working directory"
msgstr "Tjekkede gren ud til arbejdsmappen"
#: gitg/gitg-ref-action-checkout.vala:195
#, c-format
msgid "Failed to set the upstream branch %s for %s"
msgstr "Kunne ikke sætte upstreamgren %s for %s"
#: gitg/gitg-ref-action-copy-name.vala:48
msgid "Copy name"
msgstr "Kopiér navn"
......@@ -1293,7 +1315,7 @@ msgid "Merge %s into branch %s"
msgstr "Flet %s ind i grenen %s"
#: gitg/gitg-ref-action-merge.vala:482
#: gitg/history/gitg-history-refs-list.vala:1179
#: gitg/history/gitg-history-refs-list.vala:1181
msgid "Tags"
msgstr "Mærker"
......@@ -1319,36 +1341,43 @@ msgid "Failed to rename"
msgstr "Kunne ikke omdøbe"
#: gitg/gitg-remote-notification.vala:90 gitg/gitg-simple-notification.vala:99
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:227
msgid "Close"
msgstr "Luk"
#: gitg/gitg-window.vala:201
#: gitg/gitg-window.vala:202
msgid "Add Repository"
msgstr "Tilføj arkiv"
#: gitg/gitg-window.vala:205
#: gitg/gitg-window.vala:206 gitg/resources/ui/gitg-window.ui:64
msgid "_Add"
msgstr "_Tilføj"
#: gitg/gitg-window.vala:207
#: gitg/gitg-window.vala:208
msgid "_Scan for all git repositories from this directory"
msgstr "_Skan efter alle git-arkiver fra denne mappe"
#: gitg/gitg-window.vala:516
#: gitg/gitg-window.vala:517
msgid "Projects"
msgstr "Projekter"
#: gitg/gitg-window.vala:815
#: gitg/gitg-window.vala:701
msgid "Open Repository"
msgstr "Åbn arkiv"
#: gitg/gitg-window.vala:704 gitg/resources/ui/gitg-commit-submodule-info.ui:70
msgid "_Open"
msgstr "_Åbn"
#: gitg/gitg-window.vala:844
msgid "Select items"
msgstr "Vælg elementer"
#: gitg/gitg-window.vala:1026
#: gitg/gitg-window.vala:1062
#, c-format
msgid "“%s” is not a Git repository."
msgstr "“%s” er ikke et Git-arkiv."
#: gitg/gitg-window.vala:1175
#: gitg/gitg-window.vala:1211
msgid ""
"Your user name and email are not configured yet. Please go to the user "
"configuration and provide your name and email."
......@@ -1356,7 +1385,7 @@ msgstr ""
"Dit brugernavn og e-mailadresse er endnu ikke angivet. Angiv venligst dit "
"navn og e-mailadresse i brugerkonfigurationen."
#: gitg/gitg-window.vala:1179
#: gitg/gitg-window.vala:1215
msgid ""
"Your user name is not configured yet. Please go to the user configuration "
"and provide your name."
......@@ -1364,7 +1393,7 @@ msgstr ""
"Dit brugernavn er endnu ikke angivet. Angiv venligst dit navn i "
"brugerkonfigurationen."
#: gitg/gitg-window.vala:1183
#: gitg/gitg-window.vala:1219
msgid ""
"Your email is not configured yet. Please go to the user configuration and "
"provide your email."
......@@ -1372,7 +1401,7 @@ msgstr ""
"Din e-mailadresse er endnu ikke angivet. Angiv venligst din e-mailadresse i "
"brugerkonfigurationen."
#: gitg/gitg-window.vala:1186
#: gitg/gitg-window.vala:1222
msgid "Missing author details"
msgstr "Mangler forfatteroplysninger"
......@@ -1420,25 +1449,25 @@ msgstr "%zu bagud"
msgid "All commits"
msgstr "Alle commits"
#: gitg/history/gitg-history-refs-list.vala:1177
#: gitg/history/gitg-history-refs-list.vala:1179
msgid "Branches"
msgstr "Grene"
#: gitg/history/gitg-history-refs-list.vala:1178
#: gitg/history/gitg-history-refs-list.vala:1180
msgid "Remotes"
msgstr "Remotes"
#: gitg/history/gitg-history.vala:342
#: gitg/history/gitg-history.vala:347
#: gitg/preferences/gitg-preferences-history.vala:218
#: gitg/resources/ui/gitg-preferences-interface.ui:60
msgid "History"
msgstr "Historik"
#: gitg/history/gitg-history.vala:347
#: gitg/history/gitg-history.vala:352
msgid "Examine the history of the repository"
msgstr "Undersøg historikken for arkivet"
#: gitg/history/gitg-history.vala:918
#: gitg/history/gitg-history.vala:942
msgid "Mainline"
msgstr "Hovedlinje"
......@@ -1472,11 +1501,32 @@ msgstr "E-mail:"
msgid "Name:"
msgstr "Navn:"
#: gitg/resources/ui/gitg-checkout-remote-branch-dialog.ui:7
msgid "Checkout Remote Branch"
msgstr "Tjek fjern gren ud"
#: gitg/resources/ui/gitg-checkout-remote-branch-dialog.ui:34
msgid "C_heckout"
msgstr "T_jek ud"
#: gitg/resources/ui/gitg-checkout-remote-branch-dialog.ui:69
msgid "Local branch _name:"
msgstr "_Navn på lokal gren:"
#: gitg/resources/ui/gitg-checkout-remote-branch-dialog.ui:99
msgid "_Remote branch:"
msgstr "_Fjern gren:"
#: gitg/resources/ui/gitg-checkout-remote-branch-dialog.ui:125
msgid "_Track remote branch"
msgstr "_Spor fjern gren"
#: gitg/resources/ui/gitg-clone-dialog.ui:7
msgid "Clone Repository"
msgstr "Klon arkiv"
#: gitg/resources/ui/gitg-clone-dialog.ui:33
#: gitg/resources/ui/gitg-window.ui:47
msgid "Cl_one"
msgstr "_Klon"
......@@ -1557,10 +1607,6 @@ msgstr "Forfatter"
msgid "Date"